ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

9138

» Resurse » Codificari, Clasificari, Nomenclatoare

Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R.

program de facturare

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

Clasificare
din 17/04/1995


a ocupatiilor din Romania - C.O.R.
PARTEA INTAI
I. Elemente de metodologie a elaborarii si mod de utilizare
II. Descrierea grupelor majore


I. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORARII SI MOD DE UTILIZARE


I.1 . Clasificarea ocupatiilor - parte a sistemului integrat de clasificari si nomenclatoare


In practica economica se utilizeaza SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICARI, care constituie componentele de baza ale SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie in instrumente indispensabile pentru asigurarea in mod unitar a culegerii, stocarii, prelucrarii si analizei datelor.
Ansamblul acestora reprezinta SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICARI SI NOMENCLATOARE, care functioneaza la nivel macroeconomic.
Elaborarea noii clasificari a ocupatiilor din Romania (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internationale elaborate de Uniunea Europeana (ISCO-88-COM) si ONU (ISCO-88), asigurandu-se transparenta informatiei economico-sociale in domeniul resurselor si utilizarii fortei de munca.
Lucrarea are un caracter inedit prin aceea ca, pentru prima data in Romania, s-a realizat o clasificare a ocupatiilor care cuprinde si elemente de descriere pe fiecare treapta a acesteia (grupa majora, subgrupa majora, grupa minora si de baza).
Alinierea la standardele internationale a COR s-a realizat cu luarea in considerare a specificului economiei romanesti. Concret, aceasta a insemnat constituirea unor grupe minore si de baza pentru categorii de ocupatii semnificative ca pondere si specific in economia romaneasca, cu asigurarea integrarii in standardele internationale.
La elaborarea clasificarii s-au avut in vedere urmatoarele principii si criterii:
- Principiul gruparii unitatilor de clasificat dupa criterii economice si sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a facut in concordanta cu diviziunea sociala a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, in succesiunea importantei lor pentru activitatea practica.
- Principiul omogenitatii maxime in constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subimpartire reflectand aspecte din ce in ce mai amanuntite ale criteriului aplicat la subimpartirile precedente, ca de exemplu:
- gradul de instruire (nivelul scolii absolvite);
- nivelul competentelor determinat de amploarea si complexitatea activitatilor care definesc ocupatiile;
- gradul de specializare in cadrul aceleiasi activitati;
- felul materiilor prime si utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.
- Principiul univocitatii gruparii unitatilor, care presupune si impune repartizarea fiecarei unitati de clasificat, numai intr-o singura grupa sau subgrupa, numai intr-un singur loc, indiferent de numarul locurilor si unitatilor de clasificat.
- Principiul actualitatii, al luarii in considerare a celor mai noi ocupatii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificarilor, inclusiv optimizarii si economicitatii folosirii codurilor.
- Principiul stabilitatii pe o perioada mai indelungata de timp, prin crearea unui sistem elastic care sa permita adaptarea permanenta la noile conditii de dezvoltare economico-sociala.
- Principiul multilateralitatii folosirii pe diverse structuri organizatorice si activitati (strategii guvernamentale, statistica etc.). Posibilitatea utilizarii clasificarii in comparatiile internationale.
In baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPATIILOR este operatia de sistematizare a ocupatiilor (functiilor si meseriilor) populatiei active, in care o ocupatie este clasificata o singura data.
OCUPATIA este activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau natura), pe care o desfasoara o persoana in mod obisnuit, intr-o unitate economico-sociala si care constituie pentru aceasta sursa de existenta. Ocupatia este, deci, proprie persoanelor active, care practica o activitate recunoscuta de societate ca utila pentru sine si semenii sai. Ocupatia unei persoane poate fi exprimata prin: functia sau meseria exercitata de aceasta.
FUNCTIA este activitatea desfasurata de o persoana intr-o ierarhie functionala de conducere sau executie. In clasificarea de fata, functiile sunt cuprinse in grupele majore de la 1 la 5.
MESERIA este complexul de cunostinte obtinute prin scolarizare si prin practica, necesare pentru executarea anumitor operatii de transformare si prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate in grupele majore de la 6 la 8.
Pentru definirea corecta a notiunii de ocupatie si evitarea confuziei, este necesar sa se defineasca si notiunea de PROFESIE, care, in unele cazuri, poate fi si ocupatie, iar in altele nu.
Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obtinuta prin studii, iar ocupatia este specialitatea (calificarea) exercitata efectiv la locul de munca.
Asa, de exemplu:
+-------------------------------+-------------------+---------------------------+
| SPECIFICATIE | PROFESIE | OCUPATIE |
+-------------------------------+-------------------+---------------------------+
| |1. Inginer metalurg|1. Inginer metalurg |
|Profesia corespunde cu ocupatia|2. Invatator |2. Invatator |
| |3. Strungar |3. Strungar |
| |4. Conducator auto |4. Conducator auto |
+-------------------------------+-------------------+---------------------------+
| |1. Jurist |1. Senator |
| |2. Inginer chimist |2. Referent de specialitate|
| Profesia difera de ocupatie |3. Medic |3. Director |
| |4. Inginer agronom |4. Sef ferma agricola |
| |5. Economist |5. Secretar de stat |
+-------------------------------+-------------------+---------------------------+

Clasificarea ocupatiilor este conceputa pe patru niveluri de clasificare, astfel:
- nivelul I - Grupe majore;
- nivelul II - Subgrupe majore;
- nivelul III - Grupe minore;
- nivelul IV - Grupe de baza.
Structurarea clasificarii ocupatiilor pe cele patru nivele s-a facut in raport cu modul de actiune a cerintelor si principiilor de grupare.
Grupa de baza fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupatia sau grupul de ocupatii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activitatii desfasurate de persoanele cu astfel de ocupatii.
Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupari conform sistemului, astfel:
- 10 grupe majore, fiecare grupa majora dezagregandu-se in 9 subgrupe majore;
- fiecare subgrupa majora se dezagrega in 9 grupe minore;
- fiecare grupa minora se dezagrega in 9 grupe de baza.
CODUL UNEI OCUPATII va fi reprezentat de 6 cifre:
- prima cifra va reprezenta grupa majora;
- a doua cifra va reprezenta subgrupa majora;
- a treia cifra va reprezenta grupa minora;
- a patra cifra va reprezenta grupa de baza;
- ultimele doua cifre identifica ocupatia in cadrul grupei de baza.
Asa, de exemplu:
+---+-+------------------------------------------------------------------------+
| | | Grupa majora - meseriasi lucratori calificati in meserii de |
| | | tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si |
|Cod|7| instalatiilor |
+---+-+-+----------------------------------------------------------------------+
|Cod|7|1| Subgrupa majora - meseriasi si muncitori calificati in |
| | | | industria extractiva si constructii |
| | | | |
+---+-+-+-+-+------------------------------------------------------------------+
|Cod|7|1|1| | Grupa minora- mineri si artificieri, taietori si cioplitori |
| | | | | | in piatra |
+---+-+-+-+-+------------------------------------------------------------------+
|Cod|7|1|1|1| Grupa de baza - mineri si lucratori in cariera |
+---+-+-+-+-+-+-+--------------------------------------------------------------+
|Cod|7|1|1|1|0|1|Ocupatia - miner in subteran |
+---+-+-+-+-+-+-+--------------------------------------------------------------+

Pentru necesitati de cercetare mai analitica, ocupatiile din grupa de baza pot fi detaliate pana la nivelul care intereseaza, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obtinerii unor noi grupari.


I.2 . Necesitatea noii clasificari a ocupatiilor din Romania


Clasificari ale ocupatiilor s-au mai facut in tara noastra, avand la baza criterii si principii de grupare specifice perioadei istorice si lucrarilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica:
- gruparea ocupatiilor dupa locul de munca;
- gruparea ocupatiilor dupa unitatea economico-sociala;
- gruparea muncitorilor si personalului operativ din comert si servicii pe ramuri ale economiei nationale si subramuri ale industriei.
Aceste clasificari au servit pentru a determina latura cantitativa a structurii ocupatiilor, fara a oferi insa, in suficienta masura, date de analiza privind structura omogen-calitativa a activitatii persoanelor ocupate.
In cadrul clasificarilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupari neomogene, cum sunt:
- ocupatiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii si comert;
- functii specifice personalului economic si de evidenta care cuprind functii cu nivele de instruire si complexitate a sarcinilor diferite;
- functii specifice din activitatea de ocrotire a sanatatii, asistentei sociale, sportului, care cuprind functii cu diferite niveluri de instruire si grade de specializare si altele.
Oportunitatea unei noi clasificari a ocupatiilor, valabila pentru toate tarile si in primul rand pentru Romania, este determinata in principal de:
a) aparitia de ocupatii noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase in activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime si a diversificarii din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.);
b) schimbarile in structurile economico-sociale, mai ales in tarile care trec la economia de piata, impun noi grupari de ocupatii (conducatori de intreprinderi mari si mici, specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice, manageri etc);
c) alinierea intregului sistem de clasificari si nomenclatoare la sistemele standard internationale, mai ales la cele din tarile Uniunii Europene, devine necesara cel putin din urmatoarele considerente:
- cresterea posibilitatilor de cunoastere, evaluare, comparare si comunicare a indicatorilor de dezvoltare si abordarea lor in mod unitar;
- asigurarea unor informatii corecte si comparabile dupa aceleasi criterii si principii.


I.3 . Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR)


In baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania", Ministerului Muncii si Protectiei Sociale ii revine responsabilitatea de a realiza, impreuna cu Comisia Nationala pentru Statistica, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Industriei si Comertului, Clasificarea Ocupatiilor din Romania, precum si de a a sigura intretinerea la zi a acestui nomenclator.
Pentru facilitarea comparatiilor internationale, dar si a reflectarii restructurarilor ce tin de trecerea la economia de piata, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificarii ocupatiilor din Romania cu cea a tarilor din Uniunea Europeana.
In acest scop, la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR), care a cuprins si reprezentantii Comisiei Nationale pentru Statistica. Pe parcursul elaborarii primei variante a lucrarii, colectivul a beneficiat de consultanta tehnica, din partea unei echipe de experti britanici, in cadrul unui contract de asistenta tehnica finantat de Banca Mondiala.
Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) are la baza principiile de clasificare recunoscute pe plan international si recomandarile corpului de experti britanici ai Uniunii Europene si O.N.U.
Pentru realizarea clasificarii si descrierea ocupatiilor s-au mai avut in vedere urmatoarele lucrari:
- Clasificarea internationala standard a ocupatiilor recomandata de UE ISCO-88 (COM);
- Clasificarea internationala standard a ocupatiilor ISCO (88);
- Nomenclatorul ocupatiilor utilizat pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor din 1977 si 1992;
- Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";
- Dictionnaire des professions - Ofice National de l'emploi - Bruxelles;
- Legislatia in vigoare privind denumirea functiilor, meseriilor si stabilirea salariilor;
- Informatiile culese de la diferiti agenti economici, privind lista ocupatiilor specifice acestora.
Comparativ cu clasificarile internationale, varianta romaneasca (COR) prezinta urmatoarele grupari:
ISCO 88 ISCO 88 (COM) COR
10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;
28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore;
116 grupe minore; 111 grupe minore; 125 grupe minore;
390 grupe de baza; 372 grupe de baza; 415 grupe de baza.

Incadrarea ocupatiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a facut in functie de criteriile de clasificare, astfel:
1. Nivelul de instruire (scoala absolvita)
Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise in raport cu cele 4 niveluri de instruire, conform tabelului urmator:
+-----------------------------------------------------------------+------------+
| | NIVEL |
| GRUPA MAJORA |DE INSTRUIRE|
+-----------------------------------------------------------------+------------+
|1. Legiuitori, inalti functionari si conducatori | - |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
|2. Specialisti (cu ocupatii intelectuale si stiintifice) | 4 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
|3. Tehnicieni | 3 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
|4. Functionari | 2 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
|5. Lucratori, operatori in comert si asimilati | 2 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
|6. Muncitori din agricultura si pescuit | 2 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
|7. Muncitori si meseriasi | 2 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
|8. Operatori pe instalatii, masini si asamblori de masini, | |
| echipamente si alte produse | 2 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
|9. Muncitori necalificati | 1 |
+-----------------------------------------------------------------+------------+
|0. Fortele armate | - |
+-----------------------------------------------------------------+------------+

Ierarhizand nivelurile de pregatire de la 1 la 4, grupa majora 9 "Muncitori necalificati", corespunde nivelului de instruire 1. Grupele 4, 5, 6, 7 si 8 sunt considerate la acelasi nivel de instruire 2, iar grupele 2 si 3 corespund unor niveluri de instruire diferentiate 4 si respectiv 3.
In definitiile a doua grupe majore, "Legislatori, inalti functionari si conducatori" (grupa majora 1) si la "Fortele armate" (grupa majora 0), nu se face referire la nivelul de calificare, intrucat in cadrul acestora intervin alte elemente, tinand de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politica si atributiile de conducere, respectiv obligatiile militare.
Totusi, subgrupele majore si grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite incat sa includa ocupatii cu niveluri de pregatire similare.
2. Nivelul de competenta si complexitatea sarcinilor de indeplinit actioneaza la formarea subgrupelor majore, grupelor minore si grupelor de baza din cadrul grupei majore 1.
3. Gradul de specializare se manifesta in constituirea subgrupelor majore, grupelor minore si grupelor de baza ce compun grupele majore 2 si 8.
4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau masinile si instalatiile cu care se lucreaza sunt criterii de alcatuire a subgrupelor majore, grupelor minore si grupelor de baza ce compun grupele majore 3, 7 si 8.
Respectand criteriile de clasificare mentionate si cele 4 nivele ierarhice de agregare, in varianta romaneasca a clasificarii s-au constituit noi grupe minore si grupe de baza ce se considera necesare, specifice activitatilor ocupationale din tara noastra si care nu se regasesc in varianta ISCO 88 COM, astfel:
A. - La grupa majora 2. - Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice, grupe noi constituite:
Grupa minora - cod 215 - Ingineri in industria textila, pielarie si industria
alimentara, cu doua grupe de baza:
Grupa de baza - cod 2151 - Ingineri in industria textila si pielarie;
Grupa de baza - cod 2152 - Ingineri in industria alimentara.
Grupa minora - cod 216 - Ingineri in industria lemnului si materialelor de
constructii (materiale oxidice) cu doua grupe de
baza:
Grupa de baza - cod 2161 - Ingineri in industria lemnului;
Grupa de baza - cod 2162 - Ingineri in industria materialelor de constructii
(materiale oxidice).

Ocupatiile specifice acestor activitati, dupa ISCO 88 COM, se clasifica la grupa de baza cod 2149 "Alti arhitecti, ingineri si asimilati".
Faptul ca numarul ocupatiilor de ingineri din astfel de activitati este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe.
Tot la grupa majora 2 s-au alcatuit 11 grupe minore si 33 grupe de baza, care cuprind functiile de executie din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-2581.
Motivatia introducerii acestora consta in:
a) faptul ca in cadrul grupei majore 1 (functii de conducere) exista o grupa de baza (1237) care cuprinde "conducatorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesara introducerea functiilor corespunzatoare, de executie din acest sector de activitate;
b) in CAEN (Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala) exista diviziunea 73 "Cercetare - dezvoltare" cu 6 clase de activitati specifice, in care lucreaza persoane cu functii de conducere si de executie;
c) nevoia de cunoastere a structurii ocupatiilor la un moment dat, precum si de comparare cu perioadele trecute.
B. - La grupa majora 3 - Tehnicieni si asimilati, pentru aceleasi motive ca la ocupatiile de ingineri din industriile textila, pielarie, alimentara, lemnului si materiale oxidice (materialelor de constructii) s-au constituit grupe separate si pentru tehnicienii si maistrii care lucreaza in activitatile mentionate, astfel:
Grupa minora - cod 316 - Tehnicieni in industria textila, pielarie si
industria alimentara, cu doua grupe de baza:
Grupa de baza - cod 3161 - Tehnicieni in industria textila si pielarie;
Grupa de baza - cod 3162 - Tehnicieni in industria alimentara.
Grupa minora - cod 317 - Tehnicieni in industria lemnului si materialelor
oxidice (materialelor de constructii), cu doua grupe
de baza:
Grupa de baza - cod 3171 - Tehnicieni in industria lemnului;
Grupa de baza - cod 3172 - Tehnicieni in industria materialelor oxidice.

C. - La grupa majora 6 - Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit.
Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Gradinari, horticultori si lucratori in
pepiniere s-au constituit doua grupe de baza:
Grupa de baza - cod 6112 - Arboricultori si floricultori;
Grupa de baza - cod 6115 - Viticultori si pomicultori.
Din grupa de baza ISCO 88 (COM) - Crescatori de animale si alti lucratori
neclasificati s-au constituit trei grupe de baza:
Grupa de baza - cod 6123 - Apicultori si sericicultori;
Grupa de baza - cod 6124 - Crescatori - ingrijitori de cabaline;
Grupa de baza - cod 6125 - Crescatori de animale mici.
Grupa de baza - cod 6126 - Crescatori ingrijitori animale salbatice captive
sau semicaptive**
Grupa de baza - cod 6129 - Crescatori de animale destinate vanzarii
neclasificati in grupele de baza anterioare****

Aceste grupe exprima mai pregnant ocupatiile si activitatile specifice fata de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins si care sunt eterogene.
Noile grupe de ocupatii introduse in varianta romaneasca a clasificarii, fata de ISCO 88 (COM), au determinat:
a) cresterea numarului de grupe minore cu 14 grupe si a grupelor de baza cu 43;
b) adoptarea unui sistem de codificare propriu, care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente in ISCO 88 (COM), la grupele nou introduse.
Clasificarea in ansamblu si sistemul de codificare "deschis" permit cu usurinta conversia datelor despre ocupatii in sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) si ISCO 88, si agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea si intretinerea "la zi" a editiei actuale, pe masura aparitiei (disparitiei) unor ocupatii.


I.4 . Modul de utilizare a clasificarii ocupationale din Romania


Lucrarea este conceputa ca un instrument necesar, adresandu-se tuturor celor care gestioneaza si prelucreaza informatii statistice referitoare la ocupatii, la nivel macro- sau microeconomic, si este destinata, in principal, clasificarii si codificarii corecte a ocupatiilor inregistrate cu privire la populatia ocupata, someri, locuri vacante etc.
Modul in care este conceputa si sistematizata lucrarea faciliteaza identificarea locului si codului fiecarei ocupatii in cadrul clasificarii.
Prima parte a lucrarii explica natura clasificarii ocupatiilor din Romania, fundamenteaza conceptele de baza utilizate in realizarea ei, prezinta avantajele utilizarii standardelor internationale pentru asemenea clasificari si schiteaza cateva din principalele utilizari ale acesteia.
Partea a II-a, principala parte a acestei lucrari, contine clasificarea sistematica a ocupatiilor, precum si o scurta descriere pentru cele patru niveluri de clasificare.
Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupatiilor, cu prezentarea locului acestora in cadrul clasificarii si codului corespunzator.
Indexul alfabetic al ocupatiilor cuprinde totalitatea ocupatiilor din clasificarea sistematica, precum si codul numeric al acestora.
Pentru a identifica o anumita ocupatie in cadrul Clasificarii Ocupatiilor din Romania si a stabili grupa de baza, grupa minora, subgrupa majora si grupa majora in care se incadreaza, se va proceda astfel:
- daca este cunoscuta denumirea corecta a ocupatiei se va cauta in indexul alfabetic ocupatia si codul numeric corespunzator acesteia dupa care se va identifica grupa de baza si celelalte diviziuni ale clasificarii;
- daca nu este cunoscuta denumirea corecta a ocupatiei se va cauta in indexul alfabetic o ocupatie inrudita a carei denumire corecta este cunoscuta si prin intermediul acesteia se va identifica grupa de baza in care se regaseste ocupatia cautata.
Descrierile ocupatiilor, in mod obisnuit, constau in titlul ocupatiei insotit de unele informatii care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implica.
Titlul ocupatiei poate fi considerat ca avand un cuvant cheie si alaturi, cateva cuvinte de caracterizare; spre exemplu: inginer mecanica fina, titlu in care inginer este cuvantul cheie, care descrie natura ocupatiei si mecanica fina cuvintele care descriu ocupatia.
Cuvantul cheie serveste drept ghid pentru grupa majora in care se va afla ocupatia. In exemplul de mai sus ocupatiile ingineresti se gasesc in grupa majora 2. In aceasta grupa majora inginerii sunt inscrisi la subgrupa 21 "Fizicieni, matematicieni si ingineri". In cadrul subgrupei, inginerii se regasesc la grupa minora 214 "Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)", iar inginerii mecanici in grupa de baza 2145 "Ingineri mecanici". Parcurgand lista ocupatiilor din grupa de baza se gaseste si ocupatia de inginer mecanica fina, cod 214509.
O importanta utilizare a acestei clasificari consta in identificarea necesitatilor de calificare prin intermediul informatiilor codificate privind locurile de munca vacante. Analog, informatiile cu privire la calificarile persoanelor aflate in somaj sunt codificate si centralizate utilizand clasificarea ocupatiilor din Romania (COR).
Prin suprapunerea informatiilor privind ocupatiile anterioare ale somerilor cu locurile vacante, este posibil sa se surprinda meseriile deficitare in vederea recalificarii. Aceasta poate fi facuta prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazeaza clasificarea la nivelul grupei majore, impreuna cu conceptul de tip de munca, care delimiteaza grupele minore de grupele de baza.
In plus, astfel sistematizata, clasificarea ocupatiilor asociata cu unul din elementele sistemului de clasificari ofera date despre ocupatii cu grade de integrare diferite, astfel:
- asociata clasificarii activitatilor economiei nationale (CAEN), asigura date referitoare la structura ocupatiilor pe activitati in economia nationala;
- asociata clasificarii institutiilor de invatamant pentru absolventii acestora, asigura date referitoare la structura ocupatiilor dupa nivelul de instruire;
- asociata clasificarii unitatilor administrativ-teritoriale ofera date despre structura ocupatiilor in profil teritorial.
Clasificarea ocupatiilor este un instrument util in studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piata muncii, ca de exemplu structura ocupationala a somerilor si orientarea fortei de munca, oferind un plus de cunoastere in domeniile analizate.


II. DESCRIEREA GRUPELOR MAJORE


GRUPA MAJORA 1
Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori si functionari superiori din unitatile economico-sociale si politice


Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice, adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii; contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale economice si sociale ale salariatilor, in raport cu statutele lor; reprezinta vointa politica a cetatenilor, cu respectarea ordinii de drept si principiilor democratiei.


GRUPA MAJORA 2
Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice


Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice indeplinesc sarcini profesionale care necesita cunostinte de inalt nivel in stiinte fizice, biologice, sociale si umane; intreprind analize si cercetari, elaboreaza concepte, teorii si metode; aplica in practica cunostintele dobandite sau avizeaza lucrari realizate in domeniul respectiv; predau in invatamant de diverse grade, teoria si practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc si educa persoane handicapate; ofera consultatii in domeniul comercial, juridic si social; creaza si interpreteaza opere de arta; sustin comunicari stiintifice si intocmesc rapoarte.


GRUPA MAJORA 3
Tehnicieni, maistri si asimilati


Tehnicienii si asimilatii acestora sunt absolventi ai invatamantului liceal, postliceal si de maistri, in subordinea cadrelor de conducere sau specialistilor cu profesiuni intelectuale si stiintifice, indeplinesc sarcini cu caracter tehnic si inrudite cu cercetarea, din domeniile stiintelor fizice (inclusiv ingineria si tehnologia), stiintelor vietii (inclusiv profesiunile medicale), precum si stiintelor sociale si umaniste. Sarcinile acestora constau in instruirea copiilor din invatamantul primar, prescolar si invatamantul special, prestarea de servicii tehnice legate de comert, finante, administratie si activitati sociale, exercitarea de activitati artistice, sportive si de divertisment; indeplinesc unele functii cu caracter religios.


GRUPA MAJORA 4
Functionari administrativi


Functionarii administrativi, avand un nivel de pregatire medie si eventual cursuri de specializare, inregistreaza si realizeaza prelucrarea informatiilor; executa lucrari de birou si secretariat; tin registre de evidenta pentru aprovizionare si transport; realizeaza lucrari de birou in biblioteci; clasifica documente; realizeaza trierea, inregistrarea si distribuirea corespondentei; pregatesc si colationeaza manuscrise inaintea tiparirii; realizeaza operatiuni de casa; furnizeaza informatii clientilor in legatura cu organizarea de calatorii, s.a.; asigura serviciul in centrale telefonice.


GRUPA MAJORA 5
Lucratori operativi in servicii, comert si asimilati


Lucratorii operativi din servicii, comert si asimilatii acestora organizeaza si ofera diverse servicii pasagerilor in timpul voiajelor, presteaza lucrari casnice si asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau institutii; pregatesc si servesc gustari si bauturi, ofera servicii de igiena personala (coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura); organizeaza funeralii; protejeaza persoanele si bunurile impotriva incendiilor si actelor de delicventa si supravegheaza pastrarea ordinii publice; prezinta noi modele vestimentare in cadrul manifestarilor de specialitate sau bunuri de folosinta indelungata in cadrul intreprinderilor comerciale cu ridicata si amanuntul.


GRUPA MAJORA 6
Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit


Agricultorii si lucratorii calificati, in agricultura, silvicultura si pescuit efectueaza lucrari de pregatire a solului, insamantari, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare si recoltare a culturilor de camp; planteaza pomi fructiferi, arbori si arbusti; recolteaza culturi de gradina si flori; culeg fructe de padure; cresc, ingrijesc, valorifica animale, in principal, pentru carne, lapte, par, blana si piele; cresc viermi de matase si albine; intretin si exploateaza paduri si ape; cultiva si recolteaza diferite specii acvatice; depoziteaza si prelucreaza produse apicole; valorifica produse catre organisme specializate sau cumparatori.


GRUPA MAJORA 7
Mestesugari si lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor


Muncitorii clasificati in aceasta grupa executa lucrari manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje si dispozitive partial mecanizate.
Majoritatea ocupatiilor din aceasta grupa necesita cunostinte profesionale care se dobandesc in scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.
Lucrarile specifice constau in: extragerea de materii prime si prelucrarea acestora; executarea, construirea, intretinerea si repararea constructiilor si altor lucrari; turnarea, sudarea si modelarea metalelor; construirea si montarea aparatelor, motoarelor si accesoriilor; reglarea masinilor-unelte, intretinerea si repararea masinilor industriale, inclusiv a motoarelor vehiculelor, aparatelor electrice si electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei si altor obiecte din metale pretioase, sticlarie si produse similare; executarea lucrarilor de imprimerie, precum si producerea si prelucrarea bunurilor alimentare si a obiectelor din lemn, textile, piele si altele.


GRUPA MAJORA 8
Operatori la instalatii si masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse


Operatorii (conducatorii) la instalatii, masini si asamblorii conduc si supravegheaza masini si instalatii industriale si agricole; asambleaza echipamente, parti componente sau alte produse, conform unor specificatii stabilite sau procese tehnologice de fabricatie. Calificarea necesara indeplinirii sarcinilor se dobandeste in licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de munca, in urma carora se obtin cunostinte cu privire la: supravegherea functionarii sistemelor de comanda a masinilor si instalatiilor; ordinea operatiilor de montaj a pieselor componente produselor in fabricatie; desfasurarea proceselor tehnologice de fabricatie; cunoasterea modului de functionare si conducere a masinilor mobile si altele.


GRUPA MAJORA 9
Muncitori necalificati


Muncitorii necalificati executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale si, in cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vanzarea marfurilor pe strada si in alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe strada: curatarea, spalarea si calcarea rufelor; asigurarea intretinerii imobilelor de locuit, hotelurilor si altor cladiri; spalarea geamurilor si vitrinelor; livrarea marfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor si bunurilor, colectarea gunoaielor, curatarea strazilor si altor locuri publice; realizarea de lucrari simple in industria miniera, constructii, lucrari publice si in industria prelucratoare; ambalarea manuala, citirea contoarelor, incasarea banilor, manipularea marfurilor si conducerea vehiculelor cu tractiune animala. Executarea activitatilor de catre persoanele clasificate in aceasta grupa majora nu necesita o pregatire profesionala speciala.


GRUPA MAJORA 0
Fortele armate


Fortele armate cuprind persoanele care, in baza obligatiilor de serviciu sau in virtutea obligatiei stabilite de legislatia in vigoare, presteaza activitati in cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fara permisiunea de a cumula si alte activitati din viata civila.
In aceasta grupa se incadreaza cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviatiei sau ale altor arme sau servicii, precum si cele recrutate pentru o perioada reglementara, in vederea indeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.
Nu se cuprind in aceasta grupa persoanele ocupate in institutii publice cu atributiuni de aparare: vamesii si membrii altor servicii civile inarmate; persoanele temporar chemate pentru indeplinirea unei scurte perioade reglementare de instructie sau exercitiu militar; cadrele militare in rezerva (rezervisti), care nu mai sunt in serviciul militar activ.
Pentru clasificarea in aceasta grupa nu se fac referiri la nivelul de pregatire profesionala.


PARTEA A DOUA
III. Structura arborescenta a COR
IV. Descrierea grupelor de ocupatii - in structura arborescenta - sub raportul competentelor profesionale


III. STRUCTURA ARBORESCENTA A CLASIFICARII OCUPATIILOR DIN ROMANIA


III. 1. GRUPA MAJORA 1
Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori din unitatile economico-sociale si politice
11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI SI INALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
111 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei
publice
1110 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei
publice

114 Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice,
profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti
1141 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice
1142 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale,
patronale, sindicale si alte organizatii similare
1143 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si
alte organizatii similare (UNICEF, ecologice etc.)

12 CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORATII)
121 Directori generali, directori din unitati economico-sociale mari si
asimilati
1210 Directori generali, directori si asimilati
1211 Conducatori si alti functionari superiori in sistemul bancar***

122 Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu
activitati de productie si sociale din unitati economico-sociale mari
1221 Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit
si protectia mediului
1222 Conducatori in industria extractiva si prelucratoare
1223 Conducatori in constructii
1224 Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul
1225 Conducatori in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si
activitati de agrement*****
1226 Conducatori in transporturi posta si telecomunicatii
1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
1228 Conducatori de intreprinderi de prestari servicii pentru populatie
(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
1229 Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate,
cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)

123 Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.)
cu activitati nelucrative din unitati economico-sociale mari
1231 Conducatori in servicii de administratie si financiare
1232 Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte
relatii de munca
1233 Conducatori in activitatea de vanzare si marketing
1234 Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice
1235 Conducatori in aprovizionare si desfacere
1236 Conducatori in informatica
1237 Conducatori in cercetare-dezvoltare, proiectare
1239 Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative

13 CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANTI)
131 Conducatori (sefi de unitati) de unitati economico-sociale mici
1311 Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare,
piscicultura si pescuit
1312 Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare
1313 Conducatori de intreprinderi mici din constructii
1314 Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul
1315 Conducatori de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere,
activitati de alimentatie si activitati de agrement*****
1316 Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si
telecomunicatii
1317 Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii
comerciale
1318 Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie
(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
1319 Conducatori de alte intreprinderi mici

___________
***Grupa de baza 1211 a fost introdusa prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.
- Grupa de baza 1225 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.
- Grupa de baza 1315 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


III. 2. GRUPA MAJORA 2
Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice
21 FIZICIENI, MATEMATICIENI SI INGINERI
211 Fizicieni, chimisti si asimilati
2111 Fizicieni si astronomi
2112 Meteorologi
2113 Chimisti
2114 Geologi, geofizicieni

212 Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati
2121 Matematicieni si asimilati
2122 Specialisti statisticieni

213 Specialisti in informatica
2131 Analisti, programatori, informaticieni designeri
2139 Specialisti in informatica neclasificati in grupele de baza anterioare

214 Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila,
pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)

2141 Arhitecti in urbanistica si amenajarea teritoriului
2142 Ingineri constructori
2143 Ingineri energeticieni si electricieni
2144 Ingineri electronisti in transporturi, posta si telecomunicatii
2145 Ingineri mecanici
2146 Ingineri petrochimisti si in chimia industriala
2147 Ingineri mineri, petrolisti si metalurgisti
2148 Ingineri geodezi, cartografi si topografi
2149 Arhitecti, ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza
anterioare

215 Ingineri in industria textila-pielarie si industria alimentara
2151 Ingineri in industria textila si pielarie
2152 Ingineri in industria alimentara

216 Ingineri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria
celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)
2161 Ingineri in industria lemnului
2162 Ingineri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii
(materiale oxidice)
2163 Ingineri in industria celulozei si hartiei

22 SPECIALISTI IN BIOLOGIE, AGRONOMIE SI STIINTELE VIETII
221 Specialisti in biologie si agronomie
2211 Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si asimilati
2212 Bacteriologi, farmacologi si asimilati
2213 Ingineri agronomi, zootehnisti si silvici
2214 Ingineri clinici

222 Medici si asimilati
2221 Medici medicina generala
2222 Medici stomatologi
2223 Medici veterinari
2224 Farmacisti
2229 Medici si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare

23 PROFESORI IN INVATAMANTUL SUPERIOR, SECUNDAR SI ASIMILATI
231 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati
ocupati in invatamantul superior
2310 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati
ocupati in invatamantul superior
232 Profesori in invatamantul secundar
2321 Profesori in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri
2322 Profesori in invatamantul gimnazial

233 Profesori in invatamantul primar
2331 Profesori in invatamantul primar
2332 Profesori in invatamantul prescolar

234 Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor
2340 Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor

235 Alti specialisti in invatamant
2351 Cercetatori in domeniul didactic si pedagogic
2352 Inspectori in invatamant
2359 Specialisti in invatamant, neclasificati in grupele de baza anterioare

24 ALTI SPECIALISTI CU OCUPATII INTELECTUALE SI STIINTIFICE
241 Specialisti cu functii administrative si comerciale
2411 Specialisti in sistemul financiar-bancar
2412 Specialisti cu probleme de personal si de pregatire profesionala a
personalului
2413 Specialisti in logistica**
2414 Specialisti in cumparari produse, repere, ansamble si subansamble**
2415 Specialisti in domeniul bancar***
2416 Specialisti in domeniul asigurarilor***
2417 Specialisti in evaluare***
2418 Experti tehnici extrajudiciari***
2419 Alti specialisti cu functii administrative si comerciale

242 Juristi
2421 Avocati
2422 Magistrati (judecatori, procurori)
2423 Specialisti in domeniul standardizarii, auditului si evaluarii
conformitatii*
2429 Juristi neclasificati in grupele de baza anterioare

243 Arhivisti, bibliotecari, documentaristi si asimilati
2431 Arhivisti si conservatori ai operelor de arta si monumentelor istorice
2432 Bibliotecari, documentaristi si asimilati

244 Specialisti in stiinte economice sociale si umaniste
2441 Economisti (exclusiv specialisti statisticieni si cei din sistemul
financiar-bancar)
2442 Sociologi, antropologi, geografi si asimilati
2443 Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice
2444 Lingvisti, traducatori si interpreti
2445 Psihologi
2446 Specialisti in activitatea sociala
2447 Specialisti in relatii publice

245 Scriitori si artisti creatori, interpreti si asimilati
2451 Scriitori, ziaristi si asimilati
2452 Sculptori, pictori si asimilati
2453 Compozitori, muzicieni si cantareti
2454 Coregrafi si dansatori
2455 Actori si regizori de film, teatru si alte spectacole

246 Membri ai clerului
2460 Membri ai clerului

247 Specialisti in administratia publica
2470 Specialisti in administratia publica

248 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte fizice si chimice
2481 Cercetatori si asistenti de cercetare in fizica si astronomie
2482 Cercetatori si asistenti de cercetare in meteorologie
2483 Cercetatori si asistenti de cercetare in chimie
2484 Cercetatori si asistenti de cercetare in geologie si geofizica

249 Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica si statistica
2491 Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica
2492 Cercetatori si asistenti de cercetare in statistica

250 Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica
2501 Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica

251 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiinte
tehnice
2511 Cercetatori si asistenti de cercetare in arhitectura si urbanism
2512 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in constructii
2513 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in energetica
si electrotehnica
2514 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in
electronica, transporturi si telecomunicatii
2515 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica
2516 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in petrochimie
si chimie industriala
2517 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in minerit,
petrol si metalurgie
2518 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in geodezie

252 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in
domeniile textile, pielarie, industrie alimentara
2521 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in
textile-pielarie
2522 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in industria
alimentara

253 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul
lemnului si materialelor oxidice
2531 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul
lemnului
2532 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul
materialelor oxidice

254 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in
stiintele vietii
2541 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in
bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie si ecologie
2542 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in anatomie,
biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie
2543 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in
agricultura, zootehnie si silvicultura

255 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina
2551 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina
2552 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina stomatologica
2553 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina veterinara
2559 Cercetatori si asistenti de cercetare in educatie fizica si sport

256 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar bancar
2560 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar-bancar

257 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice
2570 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice

258 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte economice, sociale si
umaniste
2581 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul economic
2582 Cercetatori si asistenti de cercetare in sociologie, antropologie,
arheologie si geografie
2583 Cercetatori si asistenti de cercetare in filozofie, istorie si politologie
2584 Cercetatori si asistenti de cercetare in lingvistica si filologie
2585 Cercetatori si asistenti de cercetare in psihologie

___________
***Grupele de baza 2415, 2416, 2417 si 2418 au fost introduse prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


III. 3. GRUPA MAJORA 3
Tehnicieni, maistri si asimilati
31 TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII SI TEHNICII
311 Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si tehnicii (exclusiv cei din
industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)
3111 Tehnicieni in fizica si chimie
3112 Tehnicieni constructori
3113 Tehnicieni energeticieni si electricieni
3114 Tehnicieni in electronica, transporturi, posta si telecomunicatii
3115 Tehnicieni si maistri mecanici
3116 Tehnicieni si maistri petrolisti, petrochimisti si in chimia industriala
3117 Tehnicieni mineri si metalurgisti
3118 Desenatori tehnici
3119 Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei, tehnicii si asimilati,
neclasificati in grupele de baza anterioare

312 Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali
(exploatare intretinere)
3121 Asistenti, analisti-programatori si asimilati
3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul
3123 Tehnicieni-operatori roboti industriali

313 Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare intretinere)
3131 Tehnicieni de echipamente de inregistrare imagine si sunet
3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune si
telecomunicatii
3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice si electronice

314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale si aeriene
3141 Ofiteri mecanici de nave
3142 Ofiteri de punte si pilotaj nave
3143 Piloti de avioane si asimilati
3144 Controlori si navigatori de trafic aerian
3145 Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru
protectia si igiena muncii si controlori de calitate
3151 Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor
3152 Inspectori pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate

316 Tehnicieni si maistri in industriile textila, pielarie si alimentara
3161 Tehnicieni si maistri in industria textila si pielarie
3162 Tehnicieni si maistri in industria alimentara

317 Tehnicieni si maistri in industria lemnului, industria sticlei si
ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii
(materiale oxidice)
3171 Tehnicieni si maistri in industria lemnului
3172 Tehnicieni si maistri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de
constructii (materiale oxidice)
3173 Tehnicieni si maistri in industria celulozei si hartiei

32 TEHNICIENI IN STIINTELE VIETII, OCROTIREA SANATATII SI ASIMILATI
321 Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati
3211 Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei
3212 Tehnicieni in activitatea de cercetare din domeniul agriculturii si
silviculturii
3213 Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie

322 Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori
medicale)
3221 Asistenti medicali generalisti
3222 Igienisti
3223 Asistenti dieteticieni si de nutritie
3224 Optometricieni si opticieni
3225 Tehnicieni dentari
3226 Fizioterapeuti si asimilati
3227 Asistenti si tehnicieni veterinari
3228 Asistenti farmacisti si laboranti
3229 Tehnicieni in medicina moderna, neclasificati in grupele de baza anterioare

323 Surori medicale, surori puericultoare, moase si laboranti
3230 Tehnicieni protezisti - ortezisti**
3231 Surori medicale si laborante
3232 Moase si surori puericultoare

33 INVATATORI SI ASIMILATI
331 Invatatori
3310 Invatatori in invatamantul primar

332 Educatoare
3320 Educatoare

333 Instructori-educatori in unitati de handicapati
3330 Instructori-educatori in unitati de handicapati
3331 Instructori - educatori in centrele de reeducare si penitenciare**

334 Alt personal in invatamant
3340 Personal in invatamant, neclasificat in grupele de baza anterioare

34 ALTE OCUPATII ASIMILATE TEHNICIENILOR

341 Agenti in activitatea financiara si comerciala
3411 Agenti de valori si cambisti (brokeri valori)
3412 Agenti de asigurari
3413 Agenti imobiliari
3414 Agenti de turism*****
3415 Reprezentanti tehnici si comerciali
3416 Agenti contractari si achizitii
3417 Experti in evaluarea bunurilor si vanzatori la licitatie
3419 Agenti in activitatea financiara si comerciala, neclasificati in grupele
de baza anterioare

342 Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri
3421 Agenti comerciali
3422 Agenti concesionari
3423 Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si
reintegrare a somerilor
3429 Agenti comerciali si de afaceri, neclasificati in grupele de baza
anterioare

343 Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa
3431 Secretari administrativi si asimilati
3432 Ocupatii auxiliare in activitatea juridica, comerciala si administrativa
3433 Contabili
3434 Statisticieni in gestiunea economica, administrativa si asimilati

344 Inspectori si agenti financiari
3441 Inspectori de vama si frontiera (vamesi)
3442 Inspectori de taxe si impozite
3443 Inspectori de pensii si asigurari sociale
3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii
3449 Inspectori si agenti financiari, neclasificati in grupele de baza
anterioare

345 Inspectori de politie si detectivi
3450 Inspectori de politie si detectivi

346 Asistenti sociali
3460 Asistenti sociali

347 Tehnicieni in domeniul creatiei artistice, spectacole si sport
3471 Designeri, decoratori si alti tehnicieni in domeniul artei
3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio si spectacole
3473 Muzicieni, cantareti, dansatori in localuri publice si asimilati
3474 Clovni, magicieni, acrobati si asimilati
3475 Sportivi, antrenori si asimilati
3476 Tehnicieni in domeniul publicitatii**

348 Personal laic din culte
3480 Personal laic din culte

349 Tehnicieni in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si
activitati de agrement*****
3491 Tehnicieni in turism si asimilati*****
3492 Tehnicieni in activitati ospitaliere si asimilati*****
3493 Tehnicieni in activitati de alimentatie si asimilati*****
3494 Tehnicieni in activitati de agrement si asimilati*****

__________
Grupa minora 349 si grupele de baza 3491-3494 au fost introduse prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.
- Grupa de baza 3414 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


III. 4. GRUPA MAJORA 4
Functionari administrativi
41 FUNCTIONARI DE BIROU
411 Secretari si operatori la masini de scris si de calcul
4111 Stenografe si dactilografe
4112 Operatori la prelucrarea textelor si asimilati
4113 Operatori introducere, validare si prelucrare date
4114 Operatori la masini de calcul
4115 Secretare

412 Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiare
4121 Registratori ai operatiunilor de evidenta contabila
4122 Functionari in activitati financiare

413 Functionari in evidenta materialelor, productiei si in transporturi
4131 Magazineri
4132 Functionari de programare si urmarire a productiei
4133 Functionari in transporturi

414 Functionari in biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilati
4141 Bibliotecari si arhivari
4142 Functionari expeditie si alti agenti postali
4143 Codificatori, corectori de tipar si asimilati

419 Alti functionari de birou
4190 Alti functionari de birou

42 FUNCTIONARI IN SERVICII CU PUBLICUL
421 Casieri, operatori la ghiseu si asimilati
4211 Casieri, numaratori de bani si vanzatori de bilete
4212 Operatori la ghisee
4213 Crupieri si asimilati
4214 Camatari
4215 Colectori de note de plata, polite si bani cash

422 Functionari la receptie si de informare a clientelei
4221 Functionari la agentiile de voiaj
4222 Functionari la serviciile de informare si receptioneri
4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)

III. 5. GRUPA MAJORA 5
Lucratori operativi in servicii, comert si asimilati
51 LUCRATORI IN SERVICII PERSONALE SI DE PROTECTIE

511 Insotitori de zbor si organizatori de activitati turistice*****
5111 Insotitori de zbor si stewardese
5112 Conductori si controlori in transporturi publice
5113 Organizatori de activitati turistice*****

512 Administratori si alti lucratori operativi in restaurante cantine,
pensiuni etc.
5121 Administratori (Intendenti)
5122 Bucatari
5123 Ospatari si barmani

513 Personal de ingrijire si asimilat
5131 Ingrijitoare de copii
5132 Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara
5133 Personal specializat pentru ingrijire si supraveghere la domiciliu
5139 Lucratori in serviciu pentru populatie, neclasificati in grupele de baza
anterioare

514 Alti lucratori in servicii pentru populatie
5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni si asimilati
5142 Valeti, cameriste si insotitori
5143 Agenti de pompe funebre si imbalsamatori
5149 Lucratori in servicii pentru populatie, neclasificati in grupele de baza
anterioare

516 Personal de paza si ordine publica
5161 Pompieri
5163 Lucratori in penitenciare (gardieni de inchisoare)
5169 Personal de paza si ordine publica, neclasificat in grupele de baza
anterioare

52 MODELE, MANECHINE SI VANZATORI IN MAGAZINE SI PIETE
521 Manechine si asimilati
5210 Manechine si asimilati

522 Vanzatori in magazine si piete
5220 Vanzatori in magazine si piete

__________
Grupa minora 511 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.
- Grupa de baza 5113 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


III. 6. GRUPA MAJORA 6
Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit
61 AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI IN AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT
611 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale
6111 Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura
6112 Arboricultori si floricultori
6115 Viticultori si pomicultori

612 Crescatori de animale
6121 Crescatori-ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte
si carne
6122 Crescatori de pasari si fazanieri
6123 Apicultori si sericicultori
6124 Crescatori - ingrijitori de cabaline
6125 Crescatori de animale mici
6126 Crescatori ingrijitori animale salbatice captive sau semicaptive**
6129 Crescatori de animale destinate vanzarii neclasificati in grupele de
baza anterioare****
613 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de
animale
6130 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de
animale

614 Lucratori forestieri si asimilati
6141 Lucratori forestieri
6142 Preparatori mangal

615 Pescari si vanatori
6151 Lucratori in culturi acvatice
6152 Pescari in ape interioare si de coasta
6153 Pescari in mari si oceane
6154 Paznici de vanatoare*****

__________
Grupa de baza 6154 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


III. 7. GRUPA MAJORA 7
Mestesugari si lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor
71 MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI IN INDUSTRIA EXTRACTIVA SI CONTRUCTII
711 Mineri si artificieri, taietori si cioplitori in piatra
7111 Mineri si lucratori in cariera
7112 Artificieri
7113 Spargatori, taietori si cioplitori in piatra

712 Muncitori constructori si asimilati
7121 Muncitori constructori care utilizeaza tehnici si materiale traditionale
7122 Zidari
7123 Constructori in beton armat si asimilati
7124 Dulgheri
7129 Muncitori constructori neclasificati in grupele de baza anterioare

713 Muncitori constructori la lucrari de finisare
7131 Constructori de acoperisuri
7132 Parchetari, linolisti, mozaicari si faiantari
7133 Ipsosari
7134 Montatori de izolatii termice si acustice
7135 Geamgii
7136 Instalatori si montatori de tevi
7137 Electricieni in constructii

714 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati
7141 Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori
7143 Curatitori de fatade si cosari

72 MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI IN METALURGIE, CONSTRUCTII METALICE SI
ASIMILATI
721 Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii si alti lucratori in constructii
metalice
7211 Turnatori, formatori, miezuitori
7212 Sudori si debitatori autogeni
7213 Tinichigii-cazangii
7214 Constructori si montatori de structuri metalice
7215 Lucratori la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si
transportat
7216 Scafandri si alti lucratori subacvatici

722 Forjori, matriteri, reglori si asimilati
7221 Forjori, stantatori si presatori
7222 Sculeri
7223 Reglori si reglori conductori de masini unelte
7224 Lucratori la masini de polizat, rectificat si ascutit

723 Mecanici, montatori si reparatori de masini si utilaje
7231 Mecanici, montatori si reparatori de autovehicule
7232 Mecanici, montatori si reparatori de motoare de avioane
7233 Mecanici, montatori si reparatori de masini agricole si industriale

724 Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si
electrotehnice
7241 Electromecanici montatori si reparatori de aparate si echipamente
electrice si energetice
7242 Electronisti montatori si reparatori de aparate si echipamente
electronice
7244 Electromecanici montatori si reparatori de instalatii telegrafice si
telefonice
7245 Electricieni montatori si reparatori de linii electrice aeriene si
subterane

73 MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI IN MECANICA FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIE
SI ASIMILATI
731 Lucratori in mecanica fina si asimilati
7311 Confectioneri si reparatori de instrumente si aparate de precizie
7312 Confectioneri si acordori de instrumente muzicale
7313 Giuvaergii si alti lucratori de precizie in metal si alte materiale

732 Olari, sticlari si lucratori asimilati
7321 Olari si formatori in ceramica si materiale abrazive
7322 Sticlari (suflatori, taietori de sticla, polizori de sticla etc.)
7323 Gravori pe sticla
7324 Pictori, decoratori pe sticla si ceramica

733 Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn, textile,
piele si alte materiale
7331 Lucratori-meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn si alte
materiale
7332 Lucratori-meseriasi in executarea de produse artizanale din textile, piele
si materiale similare

734 Lucratori poligrafi si asimilati
7341 Zetari si linotipisti
7342 Stereotipari si galvanotipisti
7343 Gravori de imprimerie si fotogravori
7344 Personal de fotografiere si asimilat
7345 Legatori si lucratori Inruditi
7346 Imprimatori pe matase, lemn si textile

74 MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICAtI IN INDUSTRIA ALIMENTARA SI ALTE MESERII
ARTIZANALE
741 Meseriasi si lucratori in industria alimentara
7411 Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui
7412 Brutari, patiseri si cofetari
7413 Lucratori in fabricarea produselor lactate
7414 Lucratori in conservarea fructelor si legumelor
7415 Degustatori si controlori de calitate de mancaruri si bauturi
7416 Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun

742 Meseriasi si lucratori In tratarea si prelucrarea lemnului
7421 Lucratori in pregatirea si tratarea lemnului
7422 Tamplari si lucratori asimilati
7423 Reglori-montatori masini de prelucrat lemn
7424 Impletitori de cosuri, confectioneri de perii si asimilati

743 Lucratori in industria textila si confectii
7431 Filatori
7432 Tesatori si tricotori
7433 Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri si modiste
7434 Blanari si asimilati
7435 Mesteri, croitori in textile si piele
7436 Lucratori in broderie si asimilati
7437 Tapiteri si asimilati

744 Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei
7441 Tabacari si pielari
7442 Cismari si mestesugari

III. 8. GRUPA MAJORA 8
Operatori la instalatii si masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse
81 OPERATORI LA INSTALATIILE FIXE SI LUCRATORI ASIMILATI
811 Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera de extractie
si preparare a substantelor minerale utile
8111 Operatori la instalatii si utilaje miniere
8112 Operatori la instalatii de preparare a minereurilor si rocilor
8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului

812 Operatori la instalatiile de producere si prelucrare a metalului
8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti si otelari
8122 Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor
8123 Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor
8124 Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor

813 Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii
si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit
8131 Operatori la cuptoarele si instalatiile de producere a sticlei si
produselor din sticla
8139 Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii si produselor refractare,
abrazive din carbune si grafit

814 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei
8141 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului
8142 Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie
8143 Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei

815 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica
8151 Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si
malaxare chimica
8152 Operatori la aparatele de tratament termic in chimie
8153 Operatori la aparatele de filtrare si separare chimica
8154 Operatori la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia
rafinarii petrolului si gazelor)
8155 Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale
8159 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica, neclasificati in grupele
de baza anterioare

816 Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei
8161 Operatori la instalatiile de producere a energiei
8162 Fochisti la masini mobile cu abur si cazane de locomotiva
8163 Operatori la incineratoare, instala(ii de tratare a apei si asimila(i

817 Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali
8170 Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali

82 OPERATORI LA MASINI, UTILAJE SI ASAMBLORI DE MASINI, ECHIPAMENTE SI ALTE
PRODUSE
821 Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale
8211 Operatori prelucratori la masini unelte
8212 Operatori la masini si instalatii pentru fabricarea cimentului si a altor
produse minerale

822 Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor
chimice
8221 Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor si produselor
cosmetice
8222 Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice si explozibililor
8223 Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor
8224 Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice
8229 Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice

823 Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din
cauciuc si mase plastice
8231 Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea
produselor din cauciuc
8232 Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea
articolelor din materiale plastice

824 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
8240 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

825 Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii
8251 Operatori la masinile si utilajele de imprimat
8252 Operatori la masinile si utilajele de legat carti
8253 Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din
hartie, carton si materiale similare

826 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si
articolelor din textile, blanuri si piele
8261 Operatori la utilajele de filatura
8262 Operatori la masini de tesut si tricotat
8263 Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor
8264 Operatori la utilajele si instalatiile de finisare textila
8265 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor
8266 Operatori la masini utilaje si instalatii din industria incaltamintei
8269 Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si
alte materiale similare

827 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare
8271 Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a carnii si pestelui
8272 Operatori la masinile si utilajele de fabricare a produselor lactate
8273 Operatori la masinile de macinat cereale si mirodenii
8274 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea painii, pastelor
fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie si zaharoase
8275 Operatori la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor
si fabricarea uleiurilor alimentare
8276 Operatori la utilajele de producere si rafinare a zaharului
8277 Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si a ceaiului
8278 Operatori la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si
altor bauturi
8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului si produselor din tutun

828 Asamblori de masini, echipamente si alte produse
8281 Montatori in constructii mecanice
8282 Montatori de masini si echipamente electrotehnice
8283 Asamblori de echipamente electronice
8284 Asamblori de produse si articole din metal, cauciuc si materiale plastice
8285 Asamblori de produse si articole din lemn
8286 Asamblori de produse si articole din carton, textile si materiale similare
8287 Montatori de subansamble

829 Alti operatori la masini si asamblori
8290 Operatori la masini si asamblori neclasificati in grupele de baza
anterioare

83 CONDUCATORI DE VEHICULE SI OPERATORI LA INSTALATII MOBILE
831 Mecanici de locomotiva si asimilati
8311 Mecanici de locomotiva
8312 Franari, acari si agenti de manevra

832 Conducatori auto
8321 Conducatori de motociclete
8322 Soferi de autoturisme si camionete
8323 Conducatori de autobuze, troleibuze si tramvaie
8324 Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj

833 Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat
8331 Tractoristi si alti conducatori de masini agricole si forestiere
8332 Conducatori de masini si utilaje terasiere
8333 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati
8334 Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate

834 Marinari, navigatori si asimilati
8340 Marinari, navigatori si asimilati

III. 9. GRUPA 9
Muncitori necalificati
91 MUNCITORI NECALIFICATI, IN SERVICII SI VANZARI
911 Vanzatori ambulanti si asimilati
9111 Vanzatori ambulanti
9113 Vanzatori la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon

912 Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie
9120 Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie

913 Personal casnic, spalatorese si asimilati
9131 Menajere
9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii
9133 Spalatorese si calcatorese

914 Ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine si geamuri
9141 Ingrijitori de cladiri
9142 Spalatori de vehicule, vitrine si geamuri

915 Personal de manipulare si supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici
si asimilati
9151 Personal de manipulare si supraveghere bagaje
9152 Portari, paznici si asimilati
9153 Cititori de contoare si incasatori

916 Muncitori necalificati in servicii publice
9161 Gunoieri si maturatori
9162 Muncitori necalificati in servicii publice, neclasificati in grupele de
baza anterioare

92 MUNCITORI NECALIFICATI IN AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT
921 Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
9211 Muncitori necalificati in agricultura
9212 Muncitori necalificati in silvicultura
9213 Muncitori necalificati in pescuit si vanatoare

93 MUNCITORI NECALIFICATI IN INDUSTRIA MINIERA, CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE,
INDUSTRIA PRELUCRATOARE SI TRANSPORTURI
931 Muncitori necalificati in industria miniera, constructii si lucrari
publice
9311 Muncitori necalificati in mine si cariere
9312 Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
etc.
9313 Muncitori necalificati in constructia de locuinte

932 Muncitori necalificati in industria prelucratoare
9320 Muncitori necalificati in industria prelucratoare

933 Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri
9330 Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri


94 UCENICI*****
941 *****
9411 *****
Ucenicul munceste si se pregateste profesional in baza unui contract de ucenicie la locul de munca; indeplineste sub coordonarea unui maistru de ucenicie, acele sarcini care ii permit formarea competentelor specifice calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca, in conformitate cu programa de pregatire profesionala prin ucenicie la locul de munca.*****
__________
Subgrupa majora 94 Ucenici, Grupa minora 941 si Grupa de baza 9411 au fost introduse prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


III. 10. GRUPA MAJORA 0
Fortele armate
01 FORTELE ARMATE
011 Fortele armate
0111 Fortele armate

IV. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPATII - IN STRUCTURA ARBORESCENTA -
SUB RAPORTUL COMPETENTELOR PROFESIONALE


IV. 1. GRUPA MAJORA 1
Membri ai corpului legislativ ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori din unitatile economico-sociale si politice


Membrii corpului legislativ, ai executivului, inaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii; contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale economice si sociale ale salariatilor in raport cu statutele lor; reprezinta vointa politica a cetatenilor, cu respectarea ordinii de drept si principiilor democratiei.
Subgrupe majore componente:
11 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei
publice
12 Conducatori de unitati economico-sociale mari (corporatii)
13 Conducatori de unitati economico-sociale mici (giranti)

IV. 1.1. SUBGRUPA MAJORA 11
Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice


Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si ordinare; formuleaza, aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.
Grupe minore componente:
111 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei
publice
114 Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice,
profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti


IV. 1.1.1. GRUPA MINORA 111
Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice


Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza, adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.
Grupe de baza componente:
1110 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei
publice
1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI SI INALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza, adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.
Ocupatii componente:
111001 adjunct al procurorului general
111002 ambasador
111003 chestor Parlament
111004 comandant unic aviatie
111005 comisar general
111006 comisar general adjunct
111007 consilier diplomatic
111008 consilier guvernamental
111009 consilier si consultant juridic
111010 consilier institutii publice
111011 consilier al ministrului
111012 consul general
111013 consultant prezidential si guvernamental
111014 senator
111015 director institutie publica si asimilati
111016 director adjunct institutie publica si asimilati
111017 director de cabinet
111018 director general institutie publica si asimilati
111019 consilier economic
111020 grefier sef (judecatorie, parchet)
111021 grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal, parchete)
111022 guvernator
111023 inspector de stat sef
111024 inspector sef in administratia publica
111025 magistrat asistent sef
111026 ministru si asimilati
111027 ministru consilier
111028 ministru de stat
111029 ministru plenipotentiar
111030 notar sef
111031 notar sef adjunct
111032 prefect
111033 presedinte Academie
111034 presedinte Curtea Suprema de Justitie
111035 presedinte Curte de Apel
111036 presedinte Curte de conturi
111037 presedinte de judecatorie
111038 presedinte Camera Deputatilor
111039 presedinte de sectie (la Curtea Suprema de Justitie, Curte de Apel,
tribunal)
111040 presedinte tribunal
111041 presedintele Romaniei
111042 prim grefier
111043 prim procuror
111044 prim procuror adjunct
111045 prim adjunct al procurorului general
111046 prim ministru
111047 primar
111048 procuror general
111049 procuror sef de sectie
111050 procuror sef de sectie adjunct
111051 secretar general
111052 secretar general al guvernului
111053 secretar Parlament
111054 secretar de stat si asimilati
111055 secretar general Academie
111056 secretar sef notariat
111057 secretar primarie, prefectura, procuratura
111058 sef laborator criminalistica
111059 sef birou institutie publica
111060 sef cabinet
111061 sef birou senatorial
111062 sef departament
111063 sef protocol de stat
111064 sef serviciu institutie publica
111065 subprefect
111066 viceguvernator
111067 viceprimar
111068 deputat
111069 vicepresedinte (la Curtea Suprema de Justitie, Curtea de Apel, tribunal,
judecatorie)
111070 consilier prezidential
111071 consilier parlamentar
111072 presedinte Senat
111073 presedinte institutie publica**
111074 vicepresedinte institutie publica**
111075 inspector general judecatoresc sef**

IV. 1.1.2. GRUPA MINORA 114
Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti


Presedintii si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti reprezinta vointa politica a cetatenilor; apara drepturile si promoveaza interesele organizatiilor pe care le conduc, in fata administratiei si in relatiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept si principiilor democratice; definesc, formuleaza si urmaresc aplicarea politicii organizatiei pe care o reprezinta (partide politice, sindicate, organizatii patronale, asociatii profesionale, sportive sau umanitare).
Grupe de baza componente:
1141 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice
1142 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale,
patronale, sindicale si alte organizatii similare
1143 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si
alte organizatii similare (UNICEF, ecologice etc.)

1141 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZATIILE POLITICE


Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile politice definesc politica, statutul si regulamentul intern al organizatiilor, indeplinesc functia de reprezentare a acestora si de coordonare a activitatii respective.
Ocupatii componente:
114101 consilier organizatie politica
114102 presedinte organizatie politica
114103 vicepresedinte organizatie politica
114104 secretar organizatie politica

1142 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZATIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE SI ALTE ORGANIZATII SIMILARE


Conducatorii si inaltii functionari din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare definesc si formuleaza politica, statutul si regulamentele de ordine interioara ale organizatiilor pe care le conduc, supravegheaza aplicarea politicii organizatiilor respective, reprezinta aceste organizatii si actioneaza in numele lor, reprezentandu-le interesele in Parlament si in fata puterii publice.
Ocupatii componente:
114201 conducator de asociatii, filiale si organizatii obstesti
114202 loctiitor al conducatorului de asociatii, filiale organizatii obstesti
114203 secretar si secretar adjunct ai asociatiilor, filialelor si
organizatiilor obstesti
114204 presedinte organizatie sindicala
114205 vicepresedinte organizatie sindicala
114206 secretar organizatie sindicala
114207 delegat sindical national
114208 presedinte asociatie nationala cooperatista**
114209 vicepresedinte asociatie nationala cooperatista**
114210 secretar general asociatie nationala cooperatista**
114211 presedinte asociatie teritoriala de organizatii
cooperatiste**
114212 vicepresedinte asociatie teritoriala de organizatii
cooperatiste**
114213 secretar asociatie teritoriala de organizatii
cooperatiste**
114213 sef departament**
114215 Presedinte organizatie cooperatista***
114216 Vicepresedinte organizatie cooperatista***

1143 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZATIILE UMANITARE SI ALTE ORGANIZATII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)


Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare definesc si formuleaza politica, statutul, si regulamentul intern al organizatiilor respective, indeplinesc functii de coordonare a aplicarii politicii proprii, precum si de reprezentare a organizatiilor in relatiile cu alte organe si organizatii.
Ocupatii componente:
114301 conducator de organizatii umanitare si asimilati
114302 secretar al organizatiilor umanitare si asimilati

IV. 1.2. SUBGRUPA MAJORA 12
Conducatori de unitati economico-sociale mari (corporatii)


Conducatorii de intreprinderi mari - intreprinderi, organisme sau sectiile componente ale acestora, conduse de cel putin trei cadre de conducere definesc si formuleaza politica economico-sociala a intreprinderii sau a mai multor sectii, pentru care planifica si coordoneaza desfasurarea activitatii si indeplinesc functii de reprezentare a intreprinderilor respective.
Grupe minore componente:
121 Directori generali, directori de unitati economico-sociale mari si asimilati
122 Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu
activitati de productie si sociale din unitati economico-sociale mari
123 Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.)
cu activitati nelucrative din unitati economico-sociale mari

IV. 1.2.1. GRUPA MINORA 121
Directori generali, directori din unitati economico-sociale mari si asimilati


Directorii generali, directorii din unitati economico-sociale mari si asimilatii acestora definesc si formuleaza politica economica a intreprinderii, planifica si coordoneaza activitatea acesteia, cu consultarea organului director in fata caruia raspund de deciziile luate si de rezultatele obtinute, indeplinind si functii de reprezentare a unitatilor respective.
Grupe de baza componente:
1210 Directori generali, directori si asimilati
1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI SI ASIMILATI

Directorii generali, directorii si asimilatii acestora definesc si formuleaza politica economico-sociala a unitatilor respective, planifica si coordoneaza activitatea, apreciaza rezultatele obtinute, raporteaza in fata consiliului de administratie sau a altui organ director si reprezinta unitatea in tranzactiile cu tertii.
Ocupatii componente:
121001 comandant si comandant adjunct aviatie
121002 comandant port, flota
121003 decan, rector, prorector, prodecan
121004 director societate comerciala
121005 director adjunct societate comerciala
121006 inspector general scolar
121007 director stiintific cercetare-dezvoltare si asimilati
121008 inspector sanitar sef
121009 medic (farmacist) director si asimilati
121010 medic (farmacist) director adjunct
121011 director general societate comerciala
121012 director general adjunct societate comerciala
121013 director de program
121014 director general regie autonoma
121015 director general adjunct regie autonoma
121016 director control risc
121017 director comercial**
121018 director vanzari**
121019 director/director adjunct, inspector sef si asimilati**
121020 director economic**
121021 director magazin**
121022 sef corp executori bancari**
121023 director sucursala si asimilati***
121024 director tehnic***
121025 director general institut national cercetare-dezvoltare si asimilati***
121026 director incubator tehnologic de afaceri***
121027 director departament cercetare-dezvoltare***
121028 director de societate comerciala agricola****

1211 CONDUCATORI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI IN SISTEMUL BANCAR***


Presedintii, vicepresedintii si alti functionari superiori din sistemul bancar reprezinta si angajeaza unitatea bancara in relatiile cu clientii, precum si in fata organelor de jurisdictie; semneaza actele de angajare a cheltuielilor materiale si banesti, precum si toate celelalte acte ce se emit de catre banca, potrivit normelor; organizeaza si coordoneaza activitatea bancii conform dispozitiilor legale in vigoare.
Ocupatii componente:
121101 presedinte banca/vicepresedinte/prim vicepresedinte***
121102 economist sef***
121103 director general/director general adjunct banca se va inlocui cu
director general/director general adjunct/banca/societate leasing****
121104 director executiv banca/director/director adjunct***
121105 sef departament banca/sef adjunct departament***
121106 sef proiect banca***
121107 sef serviciu/sef birou banca se va inlocui cu sef serviciu/sef
birou/banca/societate leasing****
121108 coordonator compartiment/colectiv banca***
121109 dealer sef (arbitragist banca)***
121110 director unitate bancara operationala/director adjunct unitate bancara
operationala***
121111 sef agentie bancara***
121112 contabil sef/director financiar banca se va inlocui cu contabil
sef/director financiar/banca/societate leasing****
121113 director de arhiva banca***
121114 director/director adjunct divizie/directie leasing****

___________
***Grupa de baza 1211 a fost introdusa prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


IV. 1.2.2. GRUPA MINORA 122
Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati de productie si sociale din unitati economico-sociale mari


Conducatorii de compartimente cu activitati de productie si sociale din unitatile economico-sociale mari raspund, planifica si conduc activitatea de productie a bunurilor si prestarilor de servicii, in limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizeaza recrutarea si formarea personalului, apreciaza randamentul muncii acestuia, reprezinta interesele unitatii pe care o conduc in relatiile de munca cu alte compartimente similare din cadrul intreprinderii (institutiei) proprii sau cu tertii.
Grupe de baza componente:
1221 Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare piscicultura, pescuit
si protectia mediului
1222 Conducatori in industria extractiva si prelucratoare
1223 Conducatori in constructii
1224 Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul
1225 Conducatori in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si
activitati de agrement*****
1226 Conducatori in transporturi, posta si telecomunicatii
1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
1228 Conducatori de intreprinderi de prestari servicii pentru populatie
(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
1229 Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate,
cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)

__________
Grupa de baza 1225 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


1221 CONDUCATORI IN AGRICULTURA SILVICULTURA, VANATOARE PISCICULTURA, PESCUIT SI PROTECTIA MEDIULUI


Conducatorii din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit si protectia mediului, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alte cadre de conducere de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de productie a bunurilor agricole, supravegheaza utilizarea resurselor materiale, financiare si umane, stabilesc modalitatile de executie a lucrarilor de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului, reprezinta unitatea pe care o conduc in relatiile cu alte sectoare ale aceleiasi intreprinderi sau cu tertii.
Ocupatii componente:
122101 hidrometeorolog sef
122102 inginer sef agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit
122103 inspector general vanatoare
122104 medic veterinar sef
122105 sef centru protectia plantelor si mediului
122106 sef centru reproductia si selectia animalelor
122107 sef district, centru, ocol silvic
122108 sef circumscriptie sanitar-veterinar si control al alimentelor
122109 sef complex zootehnic
122110 sef fazanerie
122111 sef ferma agricola (agrozootehnica)
122112 sef laborator analize pedologice si asimilati
122113 sef oficiu cadastru
122114 sef parchet
122115 sef pastravarie
122116 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola
122117 sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie
122118 sef statie productie, exploatare, intretinere in agricultura
122119 sef statie vinificatie
122120 sef statie lucrari de irigatie si ameliorare a solului
122121 inspector veterinar sef
122122 sef sectie mecanizare

1222 CONDUCATORI IN INDUSTRIA EXTRACTIVA SI PRELUCRATOARE


Conducatorii din industria extractiva si prelucratoare, in subordinea directorilor responsabili, in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea de extractie a carbunelui si minereurilor, de productie si distributie a electricitatii, gazului si apei; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii, precum si recrutarea si formarea profesionala a personalului; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.
Ocupatii componente:
122201 inginer sef exploatare nucleara
122202 inginer sef industria extractiva si prelucratoare
122203 inginer sef radioprotectie
122204 inspector sef conservarea energiei
122205 sef atelier industria extractiva si prelucratoare
122206 sef sector, industria extractiva si prelucratoare
122207 sef centru prelucrare
122208 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
122209 sef unitati miniere si asimilate
122210 sef brigada exploatare miniera
122211 sef serviciu tehnic si componente nucleare
122212 sef serviciu termo-chimic
122213 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa si asimilati
122214 sef laborator in industria prelucratoare
122215 sef modul in industria extractiva si prelucratoare
122216 sef centrala electrica, gaze si apa
122217 sef sectie industrie extractiva si prelucratoare
122218 sef serviciu industrie extractiva si prelucratoare
122219 sef birou industrie extractiva si prelucratoare
122220 sef atelier reparatii capitale
122221 inspector general industria petroliera**
122222 sef formatie industria petroliera/petrochimica**
122223 sef instalatie petroliera**
122224 sef laborator industria petroliera**
122225 sef statie epurare ape reziduale**
122226 supervizor geolog si foraj**
122227 Sef formatie in industria de masini si echipamente***
122228 sef/sef adjunct statie electrica****
122229 sef/sef adjunct centru exploatare retele electrice****
122230 sef dispecer energetic central (DEC)****
122231 manager securitate instalatii industria extractiva si prelucratoare****
122232 sef dispecer energetic teritorial (DET)****

1223 CONDUCATORI IN CONSTRUCTII


Conducatorii din constructii, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de productie, exploatare si intretinere in constructii si lucrari publice; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii, precum si recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.
Ocupatii componente:
122301 ajutor sef brigada, in constructii
122302 inginer sef in constructii
122303 conducator antrepriza constructii montaj
122304 sef atelier in constructii
122305 sef brigada complexa sau specializata
122306 sef laborator in constructii
122307 sef lot
122308 sef santier
122309 sef sector (sectie) drumuri-poduri
122310 sef sectie productie, exploatare, intretinere, reparatii in constructii
si lucrari publice
122311 sef serviciu in constructii
122312 sef birou in constructii
122313 sef sector exploatare, imbunatatiri funciare
122314 sef sistem exploatare imbunatatiri funciare

1224 CONDUCATORI IN COMERTUL CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL


Conducatorii din comertul cu ridicata si cu amanuntul, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea comerciala a intreprinderii; supravegheaza respectarea normelor practicate in regimul schimbului de marfuri si cheltuielile specifice; supravegheaza recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile cu alte sectoare interne sau cu tertii.
Ocupatii componente:
122401 presedinte cooperativa de consum**
122402 sef baza receptie
122403 sef serviciu comert cu ridicata si amanuntul
122404 sef birou comert cu ridicata si amanuntul
122405 vicepresedinte cooperativa de consum**
122406 sef statie PECO**
122407 sef departament de marfuri alimentare/nealimentare**
122408 manager zona**

1225 CONDUCATORI IN TURISM, ACTIVITATI OSPITALIERE, ACTIVITATI DE ALIMENTATIE
SI ACTIVITATI DE AGREMENT*****


Conducatorii din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement in subordinea directorilor responsabili, planifica, coordoneaza si supravegheaza activitatea de care raspund si utilizeaza eficient resursele aflate in administrare.*****
__________
Grupa de baza 1225 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


Ocupatii componente:
122501 responsabil complex hotel-restaurant
122501 ocupatia manager in activitatea de turism inlocuieste responsabil
complex hotel-restaurant si va avea*****
122502 sef complex hotelier
122503 manager in activitatea de turism****

1226 CONDUCATORI IN TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII


Conducatorii din transporturi, posta si telecomunicatii in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea specifica din transporturi, posta si telecomunicatii; supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si respectarea normativelor si tarifelor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala si eficienta personalului in subordine; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia si cu tertii.
Ocupatii componente:
122601 capitan sef port
122602 comandant pentru nave maritime**
122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
122604 conducator (director si director adjunct) Administratia Filiala Dunarea
de Jos (AFDJ)
122605 director zbor
122606 inginer sef transporturi
122607 picher sef district
122608 revizor general siguranta circulatiei
122609 sef agentie navala
122610 sef atelier aeroport
122611 sef atelier telecomunicatii
122612 sef atelier transporturi
122613 sef autobaza
122614 sef birou aeroport
122615 sef birou exploatare postala
122616 sef birou radiotelecomunicatii
122617 sef birou, serviciu relatii internationale
122618 sef birou, serviciu transport maritim si fluvial
122619 sef centrala telefonica
122620 sef centru control calitate emisie radiofonica
122621 sef centru control calitate emisie televiziune
122622 sef centru control local comunicatii
122623 sef centru dirijare zbor
122624 sef centru postal si asimilati
122625 sef centru (sectie, sector) radiodifuziune si asimilati
122626 sef centru (sectie, sector) telecomunicatii si asimilati
122627 sef centru zonal interventii radiorelee
122628 sef centru zonal de interventii translatare TV
122629 sef coloana auto
122630 sef depou
122631 sef district cai ferate, poduri, drumuri
122632 sef divizie cai ferate
122633 sef formatie comunicatii
122634 sef formatie operationala telecomunicatii
122635 sef laborator aeroport
122636 sef laborator masuratori telecomunicatii
122637 sef laborator radio-televiziune
122638 sef laborator telecomunicatii
122639 sef lot telecomunicatii
122640 sef port
122641 sef regulator circulatie cai ferate
122642 sef retea telecomunicatii
122643 sef revizie locomotive, automotoare
122644 sef revizie vagoane
122645 sef sectie (sector) transporturi si asimilati
122646 sef serviciu, centru, statie, aeroport si asimilati
122647 sef serviciu control zonal comunicatii
122648 sef serviciu exploatare postala
122649 sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea de Jos
122650 sef serviciu informare zbor
122651 sef serviciu statie, tura meteo
122652 sef serviciu navigatie
122653 sef serviciu radiotelecomunicatii si asimilati
122654 sef statie cai ferate
122655 sef statie comunicatii prin satelit
122656 sef statie radiorelee
122657 sef statie teleferic
122658 sef statie televiziune
122659 sef studio
122660 sef agentie pilotaj
122661 sef cart
122662 telefonist sef
122663 telegrafist sef
122664 sef oficiu zonal posta
122665 sef oficiu special posta
122666 diriginte oficiu transporturi si telecomunicatii
122667 sef turn telecomunicatii
122668 sef garaj
122669 comandant instructor
122670 sef mecanic instructor
122671 sef mecanic maritim/fluvial**
122672 sef electrician maritim**
122673 sef statie radiotelegrafie (RTG)
122675 conducator activitate de transport rutier****

1227 CONDUCATORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI SI ALTE SERVICII COMERCIALE


Conducatorii firmelor de intermediere a afacerilor si a altor servicii comerciale, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea de prestare servicii bancare, asigurare si gestiune imobiliara, prelucrari informatice, studii de piata, contabilitate, arhitectura, inginerie, curatare a cladirilor, expertize si analize tehnice, publicitate si conditionare (ambalare) a marfurilor; supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea, formarea profesionala si randamentul personalului in subordine; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia si cu tertii; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii.
Ocupatii componente:
122701 inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale
122702 sef agentie comerciala
122703 sef expozitii si targuri
122704 sef vama si asimilati
122705 Sef serviciu/sef birou/asigurari***
122706 Sef serviciu/sef birou/daune***

1228 CONDUCATORI DE iNTREPRINDERI DE PRESTARI SERVICII PENTRU POPULATIE (REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII, SPALATORII, FRIZERII ETC.)


Conducatorii din intreprinderile de prestari de servicii pentru populatie, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza prestarile de servicii pentru populatie: supraveghere persoane la domiciliu, curatenie si alte prestatii similare; planifica si coordoneaza activitatea de executare a lucrarilor de reparatii sau altor prestatii; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor materiale si financiare si urmaresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului in subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.
Ocupatii componente:
122801 inginer sef intreprinderi de reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii
si alte servicii pentru populatie
122802 sef atelier reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii
pentru populatie
122803 sef centru reparatii
122804 sef centru dezinfectie, deratizare si dezinsectie

1229 CONDUCATORI IN ALTE ACTIVITATI DE PRODUCTIE SI SERVICII SOCIALE (SANATATE, CULTURA, INVATAMANT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)


Conducatorii din alte activitati de productie si servicii sociale, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea din domeniile de sanatate si asistenta sociala, invatamant public si particular, activitate recreativa, culturala si sportiva, precum si a institutiilor si organismelor extrateritoriale.
Ocupatii componente:
122901 antrenor federatie sportiva
122902 asistent medical sef
122903 biochimist sef sectie, laborator
122904 biolog sef sectie, laborator
122905 chimist sef sectie, laborator
122906 comandant aeroclub
122907 conducator tabara scolara
122908 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura
122909 coordonator presa
122910 director in invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal si de
maistri
122911 farmacist sef sectie, laborator
122912 farmacist diriginte
122913 laborant medical sef
122914 medic sef (policlinica, statie de salvare, centru de recoltare sange)
122915 medic sef sectie, laborator
122916 moasa sefa
122917 oficiant medical sef
122918 presedinte federatie sportiva si asimilati
122919 presedinte complex, club sportiv si asimilati
122920 psiholog sef sectie, laborator
122921 redactor sef presa
122922 secretar general agentie presa, edituri
122923 secretar general redactie
122924 secretar general federatie sport
122925 secretar stiintific invatamant, cercetare
122926 sef agentie, oficiu turism
122927 sef atelier presa
122928 sef birou exploatare-coordonare presa
122929 sef birou redactie
122930 sef birou relatii unitati presa si asimilati
122931 sef laborator conservare-restaurare opere de arta
122932 sef lectorat
122933 sef oficiu juridic
122934 sef oficiu, serviciu, sectie, redactie si asimilati
122935 sef serviciu control tehnic presa
122936 sef unitate balneoclimaterica
122937 sora medicala sefa
122938 tehnician sanitar sef
122939 sef catedra
122940 sef agentie concursuri hipice
122941 sef productie film
122942 sef sectie productie film
122943 sef atelier productie film
122944 sef oficiu interjudetean difuzare film
122945 librar sef
122946 sef atelier decorator
122947 sef serviciu si asimilati**
122948 sef atelier si asimilati**
122949 sef sectie si asimilati**
122950 sef birou si asimilati**
122951 sef serviciu reintegrare sociala si supraveghere**
122952 sef unitate elementara de lucru**
122953 Director asezamant cultural***

IV. 1.2.3. GRUPA MINORA 123
Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activitati nelucrative din unitati economico-sociale mari


Alti conducatori de compartimente cu activitati nelucrative din unitatile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea compartimentului de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea personalului din subordine, urmareste randamentul si eficienta acestuia; reprezinta organizatia in relatiile cu alti conducatori de organizatii, in relatiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu tertii.
Grupe de baza componente:
1231 Conducatori in servicii de administratie si financiare
1232 Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte
relatii de munca
1233 Conducatori in activitatea de vanzare si marketing
1234 Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice
1235 Conducatori in aprovizionare si desfacere
1236 Conducatori in informatica
1237 Conducatori in cercetare-dezvoltare-proiectare
1239 Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative

1231 CONDUCATORI IN SERVICII DE ADMINISTRATIE SI FINANCIARE


Conducatorii din serviciile de administratie si financiare, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori, planifica si coordoneaza activitatea administrativa, evalueaza resursele financiare, stabilesc bugetul si supravegheaza operatiunile financiare ale intreprinderilor sau institutiilor; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor financiare si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala si randamentul personalului din subordine; reprezinta organizatia in relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.
Ocupatii componente:
123101 comisar sef divizie garda financiara
123102 contabil sef
123103 controlor financiar
123104 controlor revizor financiar
123105 procuror sef birou/sef serviciu/sectie
123106 sef agentie CEC
123107 sef birou, serviciu administrativ
123108 sef birou, serviciu, sectie, circumscriptie financiara
123109 sef birou, serviciu financiar-contabilitate
123110 manager financiar**
123111 manager relatii financiare externe*****

1232 CONDUCATORI IN SERVICII DE PERSONAL, PREGATIREA PERSONALULUI SI ALTE RELATII DE MUNCA


Conducatorii din servicii de personal, pregatire a personalului si alte relatii de munca, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea de recrutare, formare si promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucratorilor; avizeaza programele de protectie a muncii si reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.
Ocupatii componente:
123201 sef birou calificare si recalificare
123202 sef birou pensii
123203 sef birou somaj
123204 sef oficiu somaj
123205 sef serviciu resurse umane
123206 sef serviciu evaluarea resurselor de munca
123207 manager resurse umane**
123208 sef centru perfectionare**

1233 CONDUCATORI DIN ACTIVITATEA DE VANZARE SI MARKETING


Conducatorii din activitatea de vanzare si marketing, sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de comert interior sau exterior si marketing a intreprinderii sau institutiei; fundamenteaza programele de desfacere a marfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piata; stabilesc baremuri pentru nivelul preturilor si rabatului comercial, conditiile de livrare si metodele de vanzare; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor umane, materiale si financiare, recrutarea si formarea profesionala a personalului; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.
Ocupatii componente:
123301 sef serviciu marketing
123302 sef birou marketing
123303 sef licitatie
123304 director operatii-tranzactii
123305 sef casa compensatie
123306 sef agentie bursiera
123307 manager marketing (tarife, contracte, achizitii)**

1234 CONDUCATORI IN SERVICII DE PUBLICITATE SI RELATII PUBLICE


Conducatorii din serviciile de publicitate si relatii publice, sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de publicitate din intreprinderi sau institutii, negociaza contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare in masa (mass-media) si agentiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autoritatilor si publicului si organizeaza campanii de colectare a fondurilor in contul organizatiilor umanitare sau fara scop lucrativ; urmaresc utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului in subordine si supravegheaza randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei sau cu tertii.
Ocupatii componente:
123401 sef agentie reclama publicitara
123402 sef birou reclama publicitara
123403 sef serviciu reclama publicitara

1235 CONDUCATORI IN APROVIZIONARE SI DESFACERE


Conducatorii din activitatea de aprovizionare si desfacere, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de achizitionare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime si materialelor; negociaza cu furnizorii asupra preturilor de achizitie si calitatii materiilor prime si materialelor care fac obiectul contractului; planifica si stabilesc sistemul de inventariere; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, pregatirea profesionala si randamentul personalului; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.
Ocupatii componente:
123501 sef birou aprovizionare-desfacere
123502 sef depozit
123503 sef serviciu aprovizionare-desfacere
123504 sef siloz
123505 sef statie uscare-conditionare cereale
123506 manager achizitii**
123507 manager farmacii**
123508 manager aprovizionare**
123509 manager relatii furnizori**

1236 CONDUCATORI IN INFORMATICA


Conducatorii din informatica coordoneaza activitatea compartimentelor de informatica din unitati (intreprindere, institutie, societate, comerciala etc.); coordoneaza alegerea, instalarea, utilizarea si intretinerea echipamentelor de calcul, precum si achizitionarea, din exteriorul unitatii, de programe de calculator; stabilesc modalitatile de prelucrare a datelor la nivelul unitatii; supravegheaza utilizarea eficienta si rationala a resurselor materiale si financiare; se preocupa de recrutarea si pregatirea profesionala si urmaresc eficienta personalului in subordine; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei sau cu terti.
In contextul diversitatii structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, directie, directie generala, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupatiile corespunzatoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare si Functionare al fiecarei organizatii.
Ocupatii componente:
123601 director centru de calcul
123602 sef oficiu de calcul
123603 sef atelier informatica
123604 sef laborator informatica
123605 director divizie informatica
123606 director departament informatica
123607 manager tehnologia informatiei si comunicatiei*****

1237 CONDUCATORI IN CERCETARE - DEZVOLTARE - PROIECTARE


Conducatorii din cercetare-dezvoltare, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de cercetare-dezvoltare din intreprinderi, institutii, in domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de productie; stabilesc obiectivele cercetarii in limitele bugetare si supravegheaza utilizarea rationala a resurselor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala a personalului si randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei, sau cu tertii.
Ocupatii componente:
123701 arhitect sef
123702 geolog sef
123703 secretar stiintific si asimilati
123704 sef formatie lucrari geologice
123705 sef formatie cercetare-dezvoltare
123706 meteorolog sef
123707 director filiala cercetare-proiectare
123708 sef atelier editii, multiplicare, expeditie
123709 sef proiect cercetare-proiectare
123710 sef sectie cercetare-proiectare
123711 sef atelier cercetare-proiectare
123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) in cercetare-proiectare
123713 director proiect**
123714 sef proiect, program si asimilati**
123715 inspector sef inspectia meteorologica nationala***

1239 CONDUCATORI IN ALTE ACTIVITATI SI SERVICII NELUCRATIVE


In aceasta grupa sunt inclusi conducatorii care nu pot fi clasificati in celelalte grupe de baza ale subgrupei minore 123 alti conducatori; managerul de securitate la incendiu asigura pastrarea permanenta a eficientei si performantele necesare a sistemului de protectie la incendiu dintr-o unitate.****
Ocupatii componente:
123901 sef birou organizatie politica, obsteasca, umanitara
123902 sef serviciu organizatie politica, obsteasca, umanitara
123903 inspector de protectie civila*
123904 coordonator in protectie si securitate privata**
123905 sef structura de securitate***
123906 manager securitate la incendiu****

___________
****Grupa de baza 1239 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


IV. 1.3. SUBGRUPA MAJORA 13
Conducatori de unitati economico-sociale mici (giranti)


Conducatorii de unitati economico-sociale mici (giranti) coordoneaza activitatea unitatilor proprii sau ale proprietarilor (girantilor); asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri si profilul activitatii, negociaza preturile cu furnizorii si clientii, planifica si centralizeaza utilizarea resurselor materiale, financiare si umane.
Grupe minore componente:
131 Conducatori (sefi de unitati) de unitati economico-sociale mici

IV. 1.3.1. GRUPA MINORA 131
Conducatori (sefi de unitati) unitati economico-sociale mici


Conducatorii de unitati economico-sociale mici coordoneaza activitatea unitatilor proprii sau ale proprietarilor; asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni planifica, definesc si infaptuiesc obiectivele economice, urmaresc realizarea sarcinilor zilnice; negociaza preturile cu furnizorii si clientii, supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea personalului in subordine pentru desfasurarea sarcinilor specifice.
Nota: Grupele de baza cuprinse in aceasta subgrupa claseaza functiile respective in cele 9 ramuri de activitate.
Grupe de baza componente:
1311 Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare,
piscicultura si pescuit
1312 Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare
1313 Conducatori de intreprinderi mici din constructii
1314 Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul
1315 Conducatori de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere,
activitati de alimentatie si activitati de agrement*****
1316 Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si
telecomunicatii
1317 Conducatori firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
1318 Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie
(reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
1319 Conducatori de alte intreprinderi mici

__________
Grupa de baza 1315 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


Sarcinile persoanelor cuprinse in aceste grupe de baza sunt, in general, comune si se regasesc in definirea subgrupei 131 "CONDUCATORI (SEFI DE UNITATI) DE SOCIETATI COMERCIALE SI INTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activitatii.


1311 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE, PISCICULTURA SI PESCUIT
Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit organizeaza activitatile de cultivare a pamantului in scopul obtinerii de cereale, plante tehnice, legume fructe si furaje si cresterea diferitelor specii si categorii de animale.****
Ocupatii componente:
131101 conducator intreprindere mica - patron (girant) agricultura,
silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit
131102 fermier in productia vegetala****
131103 fermier in horticultura****
131104 fermier in productia animala****
131105 conducator de pensiune turistica rurala/agroturistica/ montana*****

___________
****Grupa de baza 1311 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


1312 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA SI PRELUCRATOARE


Ocupatii componente:
131201 conducator intreprindere mica - patron (girant) industrie extractiva si
prelucratoare

1313 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCTII


Ocupatii componente:
131301 conducator intreprindere mica-patron (girant) in constructii

1314 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN COMERTUL CU RIDICATA SI AMANUNTUL


Ocupatii componente:
131401 conducator intreprindere mica patron (girant) in comert

1315 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN TURISM, ACTIVITATI OSPITALIERE,
ACTIVITATI DE ALIMENTATIE SI ACTIVITATI DE AGREMENT*****


Conducatorii de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement coordoneaza activitatea unitatilor, planifica si urmaresc realizarea activitatilor de care raspund si utilizeaza eficient resursele aflate in administrare.*****
__________
Grupa de baza 1315 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


Ocupatii componente:
131501 conducator intreprindere mica-patron (girant) in activitatea hoteliera
si restaurante
131502 patron unitate agrement se inlocuieste cu sef complex hotelier*****
131503 patron unitate alimentatie publica se inlocuieste cu sef agentie/
oficiu turism*****
131504 sef unitate balneoclimaterica se muta de la 122936 la*****
131505 administrator hotel codul - 512108 se muta la*****
131506 sef restaurant de muta de la 512109 la*****
131507 director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat
de vacanta/ popas turistic*****
131508 director restaurant/rotiserie/crama/braserie/berarie/ gradina de
vara/bar de noapte/bar de zi/cafe bar-cafenea/ disco-bar
(discoteca-videoteca)/bufet bar/unitati tip
fast-food/cofetarie/patiserie*****
131509 director de agentie de turism, touroperatoare, detailista/filiala/
sucursala*****
131510 director de club (hotelier)*****
131511 director de cazare*****
131512 ocupatia cabanier se muta de la 512103 la*****
131513 director de centru de informare turistica*****
131514 director de departament organizare evenimente/banqueting*****
131515 director de departament alimentatie*****
131516 director de departament catering*****
131517 director de departament ticketing*****

1316 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII


Ocupatii componente:
131601 conducator intreprindere mica-patron (girant) in transporturi si
comunicatii

1317 CONDUCATORI FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI SI ALTE SERVICII COMERCIALE


Ocupatii componente:
131701 conducator firma mica-patron (girant) in afaceri, intermedieri si
alte servicii comerciale

1318 CONDUCATORI DE INTREPRINDERI MICI DE PRESTARI SERVICII PENTRU POPULATIE (REPARATII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURATATORII, SPALATORII, FRIZERII ETC)


Ocupatii componente:
131801 conducator intreprindere mica-patron (girant) in prestari servicii

1319 CONDUCATORI DE ALTE INTREPRINDERI MICI


Ocupatii componente:
131901 Conducator de intreprindere mica patron (girant) invatamant, sanatate,
sport, informatica etc.***** - MODIFICAT

__________
Denumirea ocupatiei 131901 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


IV. 2. GRUPA MAJORA 2
Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice


Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice indeplinesc sarcini profesionale care necesita cunostinte de inalt nivel in stiinte fizice, biologice, sociale si umane; intreprind analize si cercetari, elaboreaza concepte, teorii si metode; aplica in practica cunostintele dobandite sau avizeaza lucrari realizate in domeniul respectiv; predau in invatamantul de diverse grade, teoria si practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc si educa persoane handicapate; ofera consultatii in domeniul comercial, juridic si social; creeaza si interpreteaza opere de arta; sustin comunicari stiintifice si intocmesc rapoarte.
Subgrupe majore componente:
21 Fizicieni, matematicieni si ingineri
22 Specialisti in biologie, agronomie si stiintele vietii
23 Profesori in invatamantul superior secundar si asimilati
24 Alti specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice

IV. 2.1. SUBGRUPA MAJORA 21
Fizicieni, matematicieni si ingineri


Fizicienii, matematicienii si inginerii efectueaza cercetari asupra teoriilor, conceptelor si procedeelor, le amelioreaza sau actualizeaza; aplica in practica cunostintele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei si tehnologiei; avizeaza proiecte de constructii, sistematizare, retele de circulatie rutiera, echipamente, masini, metode de exploatare miniera; efectueaza ridicari topografice si submarine si intocmesc harti; studiaza aspectele tehnologice ale unor materiale, produse si procedee; sustin comunicari stiintifice si intocmesc rapoarte tehnice de specialitate.
Grupe minore componente:
211 Fizicieni, chimisti si asimilati
212 Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati
213 Specialisti in informatica
214 Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila,
pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)
215 Ingineri in industria textila, pielarie si alimentara
216 Ingineri in industria lemnului si materialelor de constructii

IV. 2.1.1. GRUPA MINORA 211
Fizicieni, chimisti si asimilati


Fizicienii, chimistii si specialistii asimilati aplica cunostintele stiintifice in domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei si geofizicii; aplica cunostintele dobandite in domeniul prelucrarii industriale, agriculturii, medicinei, navigatiei, explorarii spatiale, exploatarii resurselor de petrol si gaze, altor resurse minerale si apei; in telecomunicatii si alte servicii sau constructii civile; sustin comunicari stiintifice si intocmesc rapoarte tehnice de specialitate.
Grupe de baza componente:
2111 Fizicieni si astronomi
2112 Meteorologi
2113 Chimisti
2114 Geologi, geofizicieni

2111 FIZICIENI SI ASTRONOMI


Fizicienii si astronomii efectueaza experimente, teste si analize asupra structurii si proprietatilor materiei in stare solida si a modificarilor posibile in functie de temperatura si presiune; evalueaza rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observa si analizeaza fenomenele ceresti; aplica cunostintele legate de fizica si astronomie in industrie, medicina si in domeniul militar.
Ocupatii componente:
211101 fizician

2112 METEOROLOGI


Meteorologii conduc (dirijeaza) cercetarea, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale care se refera la compozitia, structura si dinamica atmosferei; investigheaza directia si viteza deplasarilor aerului, presiunii temperaturii, umiditatii si alte fenomene ca formarea cetei si precipitatiilor, pregatesc detalierea pe termen lung a hartilor meteorologice si prognozelor meteo folosite in aviatie, in marina, agricultura si alte domenii pentru informarea publicului.
Ocupatii componente:
211201 meteorolog
211202 meteorolog previzionist inlocuieste ocupatia prognozator meteo***
211203 climatolog
211204 meteorolog aeronautic
211205 consilier/expert in meteorologie si domenii conexe***

2113 CHIMISTI


Chimistii efectueaza cercetari aplicative si analize pentru determinarea compozitiei chimice a diferitelor substante, materii si produse naturale, artificiale sau sintetice; intocmesc rapoarte cu concluziile rezultate in vederea imbunatatirii calitatii materialelor, produselor si procedeelor farmaceutice si industriale.
Ocupatii componente:
211301 chimist
211302 consilier chimist
211303 expert chimist
211304 inspector de specialitate chimist
211305 referent de specialitate chimist

2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENI


Geologii, geofizicienii si geografii studiaza compozitia si structura scoartei terestre, analizeaza rocile, mineralele si fosilele pentru determinarea naturii si cronologiei diferitelor formatiuni geologice; studiaza si masoara intensitatea seismelor si a fortei gravitationale; studiaza fenomenele optice si acustice din atmosfera; identifica zacaminte de petrol, gaze naturale, panza freatica etc. si stabilesc procedeele de exploatare a acestora.
Ocupatii componente:
211401 consilier geolog
211402 expert geolog
211403 inspector specialitate geolog
211404 referent de specialitate geolog
211405 consilier geofizician
211406 expert geofizician
211407 inspector specialitate geofizician
211408 referent de specialitate geofizician
211409 consilier hidrogeolog
211410 expert hidrogeolog
211411 inspector specialitate hidrogeolog
211412 referent de specialitate hidrogeolog
211413 consilier hidrolog
211414 expert hidrolog
211415 inspector specialitate hidrolog
211416 referent de specialitate hidrolog
211417 consilier pedolog
211418 expert pedolog
211419 inspector specialitate pedolog
211420 referent de specialitate pedolog
211421 inginer geolog**


IV. 2.1.2. GRUPA MINORA 212
Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati


Matematicienii, statisticienii si asimilatii acestora avizeaza aplicarea unor metode si principii matematice, actuariale si statistice; pregatesc si efectueaza culegeri de date statistice, le evalueaza, le organizeaza si le interpreteaza, intocmind rapoarte si comunicari stiintifice.
Grupe de baza componente:
2121 Matematicieni si asimilati
2122 Specialisti statisticieni

2121 MATEMATICIENI SI ASIMILATI


Matematicienii si asimilatii acestora studiaza si elaboreaza teorii si metode matematice si actuariale, avizeaza utilizarea acestora in stiintele tehnice, agronomie, medicina si alte sectoare; efectueaza analize logice ale problemelor de gestiune, elaboreaza modele matematice in vederea programarii si rezolvarii computerizate a acestor probleme.
Ocupatii componente:
212101 consilier matematician
212102 expert matematician
212103 inspector specialitate matematician
212104 referent de specialitate matematician
212105 consilier actuar
212106 expert actuar
212107 inspector specialitate actuar
212108 referent de specialitate actuar

2122 SPECIALISTI STATISTICIENI


Statisticienii proiecteaza si organizeaza anchete si alte culegeri de date statistice, concep chestionarele si celelalte instrumente specifice; evalueaza, prelucreaza, analizeaza si interpreteaza informatii statistice si se ocupa de publicarea lor.
Ocupatii componente:
212201 consilier statistician
212202 expert statistician
212203 inspector specialitate statistician
212204 referent de specialitate statistician


IV. 2.1.3. GRUPA MINORA 213
Specialisti in informatica


Specialistii in informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza si dezvolta sisteme informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, in conformitate cu cerintele si optiunile de informatizare.
Grupe de baza componente:
2131 Analisti, programatori, proiectanti sisteme informatice, consultanti in
informatica
2139 Specialisti in informatica neclasificati in grupele de baza anterioare

2131 ANALISTI, PROGRAMATORI, PROIECTANTI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANTI IN INFORMATICA


Analistii, programatorii, proiectantii de sisteme informatice, consultantii in informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza si dezvolta sisteme informatice, programe si documentatia tehnica aferenta; proiecteaza structura bazelor de date; concep si proiecteaza retele de calculatoare; ofera consultatii de specialitate utilizatorilor de tehnica de calcul.
Ocupatii componente:
213101 analist
213102 programator
213103 proiectant sisteme informatice
213104 consultant in informatica

2139 SPECIALISTI IN INFORMATICA, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Specialistii in informatica neclasificati in grupa de baza anterioara concep, realizeaza si aplica metode de asigurare a integritatii si securitatii datelor si programelor; instaleaza, intretin si mentin in exploatare echipamente de calcul; gestioneaza retele de calculatoare.
Ocupatii componente:
213901 inginer de sistem in informatica
213902 administrator de retea de calculatoare
213903 administrator baze de date
213904 programator de sistem informatic**
213905 inginer de sistem software**
213906 manager proiect informatic**

IV. 2.1.4. GRUPA MINORA 214
Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)nda.co


Arhitectii, inginerii si asimilatii acestora proiecteaza si avizeaza proiecte de constructii, de sistematizare urbana, retele de circulatie rutiera si de amenajare peisagistica; avizeaza si supravegheaza lucrarile de constructii civile si industriale, sistemele electrice si electronice, masinile, echipamentul si instalatiile industriale; aplica la scara industriala procedee chimice pentru producerea diferitelor substante; aplica metode de extragere din sol la scara industriala a apei, petrolului, gazelor naturale si altor substante minerale utile; intocmesc reprezentari grafice sau fotografice; supravegheaza tehnologia specifica materialelor si produselor.
Grupe de baza componente:
2141 Arhitecti in urbanistica si amenajarea teritoriului
2142 Ingineri constructori
2143 Ingineri energeticieni si electricieni
2144 Ingineri electronisti in transporturi, posta si telecomunicatii
2145 Ingineri mecanici
2146 Ingineri petrochimisti si in chimia industriala
2147 Ingineri minieri, petrolisti si metalurgisti
2148 Ingineri geodezi, cartografi si topografi
2149 Arhitecti, ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza
anterioare

2141 ARHITECTI IN URBANISTICA SI AMENAJAREA TERITORIULUI


Arhitectii in urbanistica si amenajarea teritoriului proiecteaza zonele de locuit, comerciale, industriale si cai rutiere; elaboreaza schite si planuri de detaliu pentru constructii si restaurari; identifica si gasesc cele mai bune solutii privind asigurarea calitatii mediului inconjurator, elaboreaza planuri de amenajare urbanistica si peisagistica, urmaresc in teren realizarea proiectelor de desfasurare a activitatilor si diverselor reglementari in vigoare.
Ocupatii componente:
214101 arhitect cladiri
214102 conductor arhitect
214103 arhitect urbanism, peisagistica si amenajarea teritoriului
214104 arhitect restaurari
214105 consilier arhitect
214106 expert arhitect
214107 inspector specialitate arhitect
214108 referent de specialitate arhitect
214109 proiectant arhitect

2142 INGINERI CONSTRUCTORI


Inginerii constructori analizeaza si avizeaza proiectele de constructie a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de indiguire etc. Stabilesc materialele si normele de calitate specifice; organizeaza si conduc santierele de constructii, intretinere si reparatii ale constructiilor existente; supravegheaza respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de constructii.
Ocupatii componente:
214201 inginer constructii civile, industriale si agricole
214202 subinginer constructii civile, industriale si agricole
214203 inginer instalatii pentru constructii
214204 inginer cai ferate, drumuri si poduri
214205 inginer constructii hidrotehnice
214206 inginer constructor instalatii
214207 proiectant inginer instalatii
214208 proiectant inginer constructii
214209 consilier inginer constructii
214210 expert inginer constructii
214211 inspector specialitate inginer constructii
214212 referent de specialitate inginer constructii
214213 conducator de lucrari civile**

2143 INGINERI ENERGETICIENI SI ELECTRICIENI


Inginerii energeticieni si electricieni proiecteaza si avizeaza realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie si distributie a energiei; stabilesc controlul standard si procedeele de asigurare a functionarii eficiente a motoarelor si echipamentelor, urmarind securitatea sistemelor de distributie a energiei.
Ocupatii componente:
214301 dispecer energetic feroviar
214302 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale
214303 dispecer retea distributie
214304 dispecer retele de inalta tensiune
214305 inginer electroenergetica
214306 radiochimist
214307 subinginer electroenergetica
214308 inginer energetica industriala
214309 inginer termoenergetica
214310 proiectant inginer electrotehnic
214311 proiectant inginer energetician
214312 inginer retele electrice
214313 subinginer retele electrice
214314 inginer hidroenergetica
214315 inginer centrale nuclearo-electrice
214316 subinginer centrale termoelectrice
214317 inginer exploatare instalatii nucleare**
214318 proiectant subinginer electrotehnic***
214319 sef/sef adjunct tura statie electrica****
214320 sef tura dispecer energetic****

2144 INGINERI ELECTRONISTI IN TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII


Inginerii electronisti, in transporturi, posta si telecomunicatii construiesc sisteme electronice, avizeaza functionarea lor, le asigura intretinerea si repararea, nominalizeaza si conduc productia, instalatiile si sistemele de telecomunicatii, stabilesc controlul standardelor si modalitatilor de functionare eficienta si in siguranta a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.
Ocupatii componente:
214401 inginer electromecanic SCB
214402 inginer automatist
214403 inginer emisie
214404 inginer montaj
214405 inginer navigatie
214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicatii
214407 inginer electrotehnist
214408 inginer imagine
214409 inginer productie
214410 inginer sunet
214411 instructor instalatii
214412 instructor linii
214413 revizor siguranta circulatiei feroviare
214414 subinginer automatist
214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicatii
214416 subinginer reglaje subansamble
214417 inginer de receptie si control aeronave
214418 proiectant inginer electronist
214419 proiectant inginer de sisteme si calculatoare
214420 proiectant inginer electromecanic
214421 inginer electromecanic
214422 subinginer electromecanic
214423 ofiter de punte maritim**
214424 ofiter mecanic maritim**
214425 ofiter electrician maritim**
214426 capitan secund
214427 ofiter de punte/mecanic/electrician maritim aspirant**
214428 capitan de port
214429 specialist mentenanta electromecanica-automatica echip. industr.**
214430 inginer sef car reportaj**
214431 subinginer sef car reportaj**
214432 inginer sef schimb emisie**
214433 subinginer iluminat tehnologic**
214434 inspector aeronautic**

2145 INGINERI MECANICI


Inginerii mecanici construiesc masini, mecanisme si instalatii industriale, avizeaza functionarea acestora, asigura intretinerea si repararea lor; studiaza anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.
Ocupatii componente:
214501 inginer mecanic
214502 subinginer mecanic
214503 inginer electromecanic miner
214504 inginer material rulant cale ferata
214505 inginer mecanica agricola
214506 inginer aviatie
214507 inginer nave
214508 inginer masini unelte
214509 inginer mecanica fina
214510 inginer masini termice
214511 inginer masini hidraulice si pneumatice
214512 inginer autovehicule rutiere
214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
214515 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole
214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii
214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
214519 inginer mecanic masini instalatii miniere
214520 subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini
214521 subinginer mecanic utilajul si tehnica sudurii
214522 subinginer mecanic mecanica fina
214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferata
214524 subinginer mecanic mecanica agricola
214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
214526 subinginer mecanic utilaje pentru constructii
214527 subinginer mecanic avioane si motoare de aviatie
214528 subinginer mecanic constructii corp de nava
214529 subinginer mecanic instalatii navale de bord
214530 subinginer mecanic automobile
214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de constructie
214533 consilier inginer mecanic
214534 expert inginer mecanic
214535 inspector specialitate inginer mecanic
214536 referent de specialitate inginer mecanic
214537 proiectant inginer aeronave
214538 proiectant inginer mecanic
214539 subinginer imbunatatiri funciare
214540 inginer pilot de incercare
214541 subinginer proiectant mecanic
214542 specialist reglementari/carti identitate vehicule/verificari tehnice
inmatriculare/inspectii tehnice/omologari oficiale**
214543 specialist prestatii vehicule**
214544 specialist mentenanta mecanica echipamente industriale**
214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice**

2146 INGINERI PETROCHIMISTI SI IN CHIMIA INDUSTRIALA


Inginerii petrochimisti si in chimia industriala avizeaza procedee aplicabile la scara industriala, pentru productia diferitelor substante si articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmaresc aplicarea si respectarea tehnologiilor de productie, colaboreaza cu inginerii mecanici si automatistii in asigurarea functionarii instalatiilor specifice.
Ocupatii componente:
214601 inginer petrochimist
214602 subinginer petrochimist
214603 proiectant inginer chimist
214604 consilier inginer chimist
214605 expert inginer chimist
214606 inspector de specialitate inginer chimist
214607 referent de specialitate inginer chimist
214608 consilier inginer petrochimist
214609 expert inginer petrochimist
214610 inspector de specialitate inginer petrochimist
214611 referent de specialitate petrochimist
214612 biochimist**
214613 inginer chimist***

2147 INGINERI MINIERI, PETROLISTI SI METALURGISTI


Inginerii minieri, petrolisti si metalurgisti avizeaza tehnici aplicabile la scara industriala pentru extragerea metalelor din minereu si a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizeaza aliaje noi, produse ceramice si alte materiale; solutioneaza problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.
Ocupatii componente:
214701 inginer metalurgie extractiva
214702 inginer minier
214703 subinginer metalurgist
214704 subinginer minier
214705 inginer preparator minier
214706 consilier inginer metalurg
214707 expert inginer metalurg
214708 inspector de specialitate inginer metalurg
214709 referent de specialitate inginer metalurg
214710 consilier inginer minier
214711 expert inginer minier
214712 inspector de specialitate inginer minier
214713 referent de specialitate inginer minier
214714 inginer prelucrari metalurgice
214715 inginer metalurgie neferoasa
214716 inginer petrolist
214717 subinginer petrolist
214718 consilier inginer petrolist
214719 expert inginer petrolist
214720 referent inginer petrolist
214721 proiectant inginer petrolist
214722 inginer tehnolog metalurg
214723 proiectant inginer metalurg
214724 proiectant inginer in minerit
214725 inginer mineralurg

2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI SI TOPOGRAFI


Inginerii geodezi, cartografi si topografi aplica metode si tehnici de ridicare topografica pentru determinarea situatiei exacte a zonelor construite, delimitarea suprafetelor solului si amplasamentelor subterane pentru realizarea si revizuirea reprezentarilor numerice, grafice si fotografice.
Ocupatii componente:
214801 cartograf
214802 inginer geodez
214803 subinginer geodez
214804 inginer topograf
214805 inginer topograf minier
214806 proiectant inginer geodez

2149 ARHITECTI, INGINERI SI ASIMILATI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Arhitectii, inginerii si asimilatii acestora care nu sunt cuprinsi in celelalte grupe de baza urmaresc organizarea muncii, cresterea randamentului productiei, acorda consultatii si stabilesc procedeele optime in aceste domenii; efectueaza masurari si verificari, studiaza aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricatie.
Ocupatii componente:
214901 alti arhitecti, ingineri si asimilati
214902 conceptor/conceptor CAO**
214903 specialist incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare
energetica/sisteme de masurare***
214904 specialist documentatie studii**
214905 instructor ameliorare/standardizare post de lucru**
214906 metodist/responsabil afacere**

IV. 2.1.5. GRUPA MINORA 215
Ingineri in industria textila-pielarie si industria alimentara


Inginerii din industria textila-pielarie si industria alimentara elaboreaza tehnologii noi sau le modernizeaza pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielarie si alimentare; colaboreaza cu inginerii mecanici si alti specialisti de profil la montarea si functionarea instalatiilor si masinilor de prelucrare a acestor produse.
Grupe de baza componente:
2151 Ingineri in industria textila si pielarie
2152 Ingineri in industria alimentara

2151 INGINERI IN INDUSTRIA TEXTILA SI PIELARIE


Inginerii din industria textila si pielarie elaboreaza si imbunatatesc tehnologii, supravegheaza si urmaresc prelucrarea pieilor si blanurilor, fabricatia de fire, tesaturi, tricotaje, confectii (din textile, blanuri, piei) si incaltaminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.
Ocupatii componente:
215101 inginer confectii piele si inlocuitori
215102 inginer textile, pielarie
215103 inginer tricotaje, confectii
215104 subinginer textile, pielarie
215105 proiectant inginer textile, pielarie
215106 consilier inginer textile, pielarie
215107 expert inginer textile, pielarie
215108 inspector specialitate inginer textile, pielarie
215109 referent de specialitate inginer textile, pielarie

2152 INGINERI IN INDUSTRIA ALIMENTARA


Inginerii din industria alimentara elaboreaza si imbunatatesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.
Ocupatii componente:
215201 inginer in industria alimentara
215202 subinginer in industria alimentara
215203 proiectant inginer produse alimentare
215204 consilier inginer industria alimentara
215205 expert inginer industria alimentara
215206 inspector specialitate inginer industria alimentara
215207 referent de specialitate inginer industria alimentara

IV. 2.1.6. GRUPA MINORA 216
Ingineri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii


Inginerii din industriile lemnului, sticlei si ceramicii, celulozei si hartiei si materialelor de constructii elaboreaza si imbunatatesc tehnologii de fabricatie a mobilei, stratificatelor si furnirelor; elaboreaza retetele de fabricatie a amestecurilor de sticla si controleaza regimurile de ardere in cuptoare; intocmesc procesul tehnologic de prelucrare si finisare a produselor de sticla si geamuri; elaboreaza retetele maselor ceramice si a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de portelan, faianta si vitros in faze de biscuit si a produselor glazurate, decorate; stabilesc retetele de fabricatie a celulozei si hartiei, precum si parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.
Grupe de baza componente:
2161 Ingineri in industria lemnului
2162 Ingineri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii
(materiale oxidice)
2163 Ingineri in industria celulozei si hartiei

2161 INGINERI IN INDUSTRIA LEMNULUI


Inginerii din industria lemnului elaboreaza si imbunatatesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor si furnirelor, proiecteaza si supravegheaza executarea de produse finite.
Ocupatii componente:
216101 inginer industrializarea lemnului
216102 subinginer industrializarea lemnului
216103 consilier inginer industrializarea lemnului
216104 expert inginer industrializarea lemnului
216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului
216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului

2162 INGINERI IN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII SI MATERIALELOR DE CONSTRUCTII (MATERIALE OXIDICE)


Inginerii din industria sticlei si ceramicii elaboreaza retete de fabricatie a amestecurilor de sticla si ceramica, controleaza regimul de ardere in cuptoare si stabilesc procesul tehnologic de prelucrare si finisare a produselor finite; elaboreaza tehnologii noi sau le imbunatatesc pe cele existente acestora (piatra, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).
Ocupatii componente:
216201 inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
216202 subinginer prelucrarea sticlei si ceramicii
216203 inginer materiale de constructii
216204 subinginer materiale de constructii
216205 consilier inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
216206 expert inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
216209 proiectant inginer ceramica sticla
216210 chimist in materiale oxidice (sticla, ceramica)

2163 INGINERI IN INDUSTRIA CELULOZEI SI HARTIEI


Inginerii din industria celulozei si hartiei stabilesc retetele pentru fabricarea celulozei si hartiei, stabilesc parametrii tehnici in procesul de fabricare a produselor derivate din celuloza si hartie.
Ocupatii componente:
216301 subinginer tehnologia celulozei si hartiei
216302 proiectant inginer celuloza si hartie
216303 consilier inginer tehnologia celulozei si hartiei
216304 expert inginer tehnologia celulozei si hartiei
216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei si hartiei
216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei si hartiei

IV. 2.2. SUBGRUPA MAJORA 22
Specialisti in biologie, agronomie si stiintele vietii


Specialistii in biologie, agronomie si stiintele vietii efectueaza cercetari asupra teoriilor, conceptelor si procedeelor, le imbunatatesc si le amelioreaza, aplicand cunostintele stiintifice in domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei si medicinei; aplica cunostintele dobandite cu prilejul studiilor pe care le efectueaza asupra vietii umane, animale sau vegetale in toate manifestarile sale, inclusiv studii de organe, tesuturi, celule si microorganisme si a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substante; studiaza bolile care afecteaza plantele, fiintele umane sau animale; isi dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; intocmesc si sustin comunicari stiintifice si rapoarte pe teme de specialitate.
Grupe minore componente:
221 Specialisti in biologie si agronomie
222 Medici si asimilati


IV. 2.2.1. GRUPA MINORA 221
Specialisti in biologie si agronomie


Specialistii din biologie si agronomie aplica cunostintele dobandite la studiul vietii umane, animale si vegetale, in toate manifestarile sale, inclusiv organe, tesuturi celule, microorganisme si la studierea efectelor pe care le exercita asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substante; isi dau avizul in activitatile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; intocmesc si sustin comunicari stiintifice si rapoarte de specialitate.
Grupe de baza componente:
2211 Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si asimilati
2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi si asimilati
2213 Ingineri agronomi, zootehnisti si silvici
2214 Ingineri clinici

2211 BIOLOGI, BOTANISTI, ZOOLOGI, ECOLOGI SI ASIMILATI


Biologii, botanistii, zoologii, ecologii si asimilatii acestora aplica cunostintele de specialitate in industrie si medicina si urmaresc ameliorarea speciilor de plante si animale si protectia mediului natural; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice in domeniile proprii de specialitate.
Ocupatii componente:
221101 consilier biolog
221102 expert biolog
221103 inspector specialitate biolog
221104 referent de specialitate biolog
221105 consilier botanist
221106 expert botanist
221107 inspector specialitate botanist
221108 referent de specialitate botanist
221109 consilier zoolog
221110 expert zoolog
221111 inspector specialitate zoolog
221112 referent de specialitate zoolog
221113 consilier ecolog
221114 expert ecolog
221115 inspector specialitate ecolog
221116 referent de specialitate ecolog
221117 inginer ecolog
221118 biolog**

2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI SI ASIMILATI


Bacteriologii, farmacologii si asimilatii acestora aplica cunostintele tehnice in domeniul propriu de activitate, contribuie la imbunatatirea calitatii medicamentelor existente experimentandu-le pe cele noi; acorda consultanta in domeniul culturii de cereale, plante tehnice si furaje pentru realizarea productiilor performante si folosirea profitabila a pamantului.****
Ocupatii componente:
221201 consilier bacteriolog
221202 expert bacteriolog
221203 inspector specialitate bacteriolog
221204 referent de specialitate bacteriolog
221205 consilier biochimist
221206 expert biochimist
221207 inspector specialitate biochimist
221208 referent de specialitate biochimist
221209 consilier farmacolog
221210 expert farmacolog
221211 inspector specialitate farmacolog
221212 referent de specialitate farmacolog
221213 consilier microbiolog
221214 expert microbiolog
221215 inspector specialitate microbiolog
221216 referent de specialitate microbiolog

___________
****Grupa de baza 2212 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNISTI SI SILVICI


Inginerii agronomi, zootehnisti si silvici supravegheaza si indruma activitatea din zootehnie si culturile horticole; asigura cresterea suprafetelor impadurite; coordoneaza exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice in domeniul de specialitate.
Ocupatii componente:
221301 consilier inginer agronom
221302 expert inginer agronom
221303 inspector specialitate inginer agronom
221304 referent de specialitate inginer agronom
221305 consilier inginer horticol
221306 expert inginer horticol
221307 inspector specialitate inginer horticol
221308 referent de specialitate inginer horticol
221309 consilier inginer zootehnist
221310 expert inginer zootehnist
221311 inspector specialitate inginer zootehnist
221312 referent de specialitate inginer zootehnist
221313 subinginer agronom
221314 subinginer zootehnist
221315 inginer tehnolog in zootehnie
221316 proiectant inginer in agricultura
221317 proiectant inginer in zootehnie
221318 proiectant inginer in silvicultura
221319 consilier inginer silvic
221320 expert inginer silvic
221321 inspector specialitate inginer silvic
221322 referent specialitate inginer silvic
221323 inginer imbunatatiri funciare
221324 subinginer silvic
221327 consultant tehnic in productia de cereale plante tehnice si furaje****

2214 INGINERI CLINICI


Inginerii clinici organizeaza si asigura managementul general al echipamentelor din spitale si clinici - in particular interfata profesionala cu furnizorii, adaptarea la exigente clinice speciale, exploatarea si intretinerea optimala in conditii de securitate a pacientului si a medicului precum si parteneriatul cu personalul medical in interventii diagnostice sau terapeutice de inalta tehnologie, sunt implicati in cercetare-dezvoltare referitoare la aplicatiile stiintelor ingineresti (electronica, informatica, automatica) in biomedicina, sustin comunicari stiintifice in domeniul de specialitate.
Ocupatii componente:
221401 inginer clinic


IV. 2.2.2. GRUPA MINORA 222
Medici si asimilati


Medicii si asimilatii acestora trateaza tulburarile si maladiile care afecteaza fiintele umane si animalele; avizeaza masurile preventive si curative, intocmesc rapoarte si sustin comunicari cu prilejul manifestarilor stiintifice de specialitate.
Grupe de baza componente:
2221 Medici medicina generala
2222 Medici stomatologi
2223 Medici veterinari
2224 Farmacisti
2229 Medici si asimilati, neclasificati in grupele de baza anterioare

2221 MEDICI MEDICINA GENERALA


Medicii de medicina generala si pediatrie acorda consultatii si trateaza tulburarile si maladiile care afecteaza fiintele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examineaza pacientii, prescriu si administreaza tratamente medicale sau chirurgicale in functie de natura afectiunilor.
Ocupatii componente:
222101 medic medicina generala
222102 medic rezident
222103 medic specialist
222104 consilier medic
222105 expert medic
222106 inspector de specialitate medic
222107 referent de specialitate medic
222108 medic primar
222109 medic medicina in familie

2222 MEDICI STOMATOLOGI


Medicii stomatologi efectueaza cercetari teoretice, acorda consultatii si aplica tratamente profilactice si curative in afectiunile dentare si ale cavitatii bucale; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice la reuniunile stiintifice de specialitate.
Ocupatii componente:
222201 medic stomatolog
222202 medic stomatolog rezident
222203 medic stomatolog de specialitate

2223 MEDICI VETERINARI


Medicii veterinari efectueaza cercetari teoretice, examineaza, pun diagnosticul si administreaza tratamente medicale sau chirurgicale si vaccineaza animalele; avizeaza consumul produselor de origine animala; participa la supravegherea epidemiologica si radiologica a sanatatii animalelor si a hranei acestora; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice in domeniul de specialitate cu prilejul manifestarilor stiintifice.
Ocupatii componente:
222301 epizotolog
222302 medic veterinar

2224 FARMACISTI


Farmacistii aplica cunostintele de farmacologie la prepararea si eliberarea medicamentelor; prepara medicamentele dupa prescriptia medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifica dozele prescrise, fac recomandari pacientilor referitoare la posologia si riscul de incompatibilitate a unor medicamente; elibereaza medicamente in spitale, vand medicamente in farmacii; tin evidenta medicamentelor toxice, farmacodependente si a stupefiantelor; controleaza natura, puritatea si eficacitatea medicamentelor si iau masuri de control a acestora.
Ocupatii componente:
222401 farmacist
222402 farmacist rezident
222403 farmacist de specialitate

2229 MEDICI SI ASIMILATI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Medicii specializati in alte domenii decat cele nominalizate si asimilatii acestora examineaza pacientii, stabilesc diagnosticul, capacitatea de munca, acuitatea vizuala si auditiva a acestora, fac analize si teste de laborator; avizeaza desfasurarea unor activitati in conditii igienice; examineaza cadavre si stabilesc cauza si imprejurarile in care s-au produs decesele; coordoneaza si indruma exercitiile de gimnastica medicala prescrise de medici specialisti in vederea recuperarii capacitatii de munca a pacientilor; fac parte din echipele de asistenta, diagnostica, curativa, preventiva si de cercetare medicala, asigura siguranta in exploatarea, intretinerea si manipularea echipamentului medical; asigura securitatea radiatiei si contribuie la imbunatatirea tehnicilor terapeutice, colaboreaza cu radioterapeutii pentru intocmirea planului de tratament si monitorizeaza echipamentul si procedurile.****
Ocupatii componente:
222901 medic igienist
222902 medic expertiza a capacitatii de munca
222903 medic legist
222904 profesor de cultura fizica medicala
222905 kinetoterapeut
222906 fiziokinetoterapeut
222907 bioinginer medical
222908 asistent medical (studii superioare)
222909 fizioterapeut**
222910 fizician medical****

___________
****Grupa de baza 2229 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


IV. 2.3. SUBGRUPA MAJORA 23
Profesori in invatamantul superior, secundar si asimilati


Profesorii din invatamantul superior, secundar si asimilatii acestora predau, la diferite niveluri, teoria si practica uneia sau mai multor discipline, studiaza conceptele, teoriile si metodele in cadrul propriei discipline, pe care le imbunatatesc sau completeaza; isi pregatesc prelegerile sau lucrarile de specialitate; coordoneaza studiul individual, mediteaza elevi, pregatesc si educa handicapati; elaboreaza si modifica programe de studii; verifica si avizeaza metode si mijloace pedagogice; participa la luarea deciziilor cu privire la organizarea invatamantului si activitatilor scolare si universitare.
Grupe minore componente:
231 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati
ocupati in invatamantul superior
232 Profesori in invatamantul secundar
233 Profesori in invatamantul primar
234 Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor
235 Alti specialisti in invatamant

IV. 2.3.1. GRUPA MINORA 231
Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamantul superior


Profesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistentii si asimilatii acestora concep si modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supravegheaza studiul individual si sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului universitar si activitatilor anexe.
Grupe de baza componente:
2310 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati
ocupati in invatamantul superior

2310 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENTIARI, LECTORI, ASISTENTI SI ASIMILATI OCUPATI IN INVATAMANTUL SUPERIOR


Profesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistentii si asimilatii acestora concep si modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supravegheaza studiul individual si sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului universitar si activitatilor anexe.
Ocupatii componente:
231001 asistent universitar
231002 conferentiar universitar
231003 expert (centre de perfectionare)
231004 lector universitar
231005 preparator invatamantul universitar
231006 profesor universitar

IV. 2.3.2. GRUPA MINORA 232
Profesori in invatamantul secundar


Profesorii din invatamantul secundar predau una sau mai multe discipline, in scopul instruirii sau formarii profesionale a elevilor din invatamantul secundar; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului secundar si desfasoara alte activitati conexe.
Grupe de baza componente:
2321 Profesori in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri
2322 Profesori in invatamantul gimnazial

2321 PROFESORI IN INVATAMANTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL SI DE MAISTRI


Profesorii din invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri predau una sau mai multe discipline, in scopul instruirii profesionale a elevilor din invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri; pregatesc cursuri si planuri de predare, testeaza cunostintele elevilor, le corecteaza temele, ii examineaza si ii noteaza pentru a le aprecia progresele; intocmesc referate privind munca elevilor, consultandu-se in acest sens cu parintii elevilor si cu alte cadre didactice; participa la intalnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor si organizarea activitatilor in afara programelor scolare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)
Ocupatii componente:
232101 profesor in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri

2322 PROFESORI IN INVATAMANTUL GIMNAZIAL


Profesorii din invatamantul gimnazial predau una sau mai multe discipline, in scopul instruirii elevilor in invatamantul gimnazial; pregatesc planuri de predare a cursurilor, testeaza si examineaza elevii, le corecteaza temele, ii noteaza pentru a le urmari progresele; fac caracterizari ale elevilor consultandu-se in acest sens cu parintii acestora, precum si cu celelalte cadre didactice; organizeaza activitati extrascolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).
Ocupatii componente:
232201 profesor in invatamantul gimnazial

IV. 2.3.3. GRUPA MINORA 233
Profesori in invatamantul primar


Profesorii din invatamantul primar si prescolar predau diferite discipline in scolile primare si gradinite si organizeaza activitati educative pentru copiii care nu au atins varsta scolii primare.
Grupe de baza componente:
2331 Profesori in invatamantul primar
2332 Profesori in invatamantul prescolar

2331 PROFESORI IN INVATAMANTUL PRIMAR


Profesorii din invatamantul primar predau diferite discipline in institutii de invatamant primar, in cadrul programului de studii impus.
Ocupatii componente:
233101 profesor in invatamantul primar

2332 PROFESORI IN INVATAMANTUL PRESCOLAR


Profesorii din invatamantul prescolar organizeaza jocuri colective si individuale, activitati educative, predau limbi straine pentru a ajuta si favoriza dezvoltarea fizica, mentala si sociala a copiilor care nu au atins varsta scolii primare.
Ocupatii componente:
233201 profesor in invatamantul prescolar

IV. 2.3.4. GRUPA MINORA 234
Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor


Profesorii specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor supravegheaza copii, adolescenti sau adulti handicapati fizic sau mintal, a celor care isi insusesc cu dificultate cunostintele elementare; adapteaza programele scolare diferitelor categorii de handicapati care le sunt incredintati; predau una sau mai multe discipline surdo-mutilor, nevazatorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).
Grupe de baza componente:
2340 Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor

2340 PROFESORI SPECIALIZATI PENTRU RECUPERAREA SI EDUCAREA HANDICAPATILOR


Profesorii specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor utilizeaza metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau increderea in sine elevilor, ajutandu-i sa descopere metode proprii pentru depasirea handicapului; ii testeaza, ii noteaza si le urmaresc progresele; colaboreaza cu parintii, conducerea scolii, personalul de ingrijire si asistentii sociali in vederea recuperarii elevilor handicapati.
Ocupatii componente:
234001 defectolog
234002 logoped
234003 audiolog**
234004 interpret in limbaj mimico-gestual (studii superioare)**

IV. 2.3.5. GRUPA MINORA 235
Alti specialisti in invatamant


Specialistii din invatamant, altii decat cei incadrati in grupele anterioare, efectueaza cercetari asupra metodelor si mijloacelor de pregatire scolara, le actualizeaza si le avizeaza, controleaza activitatea personalului din invatamant si rezultatele obtinute in aplicarea programelor scolare si, daca este cazul, propun unele reforme sau ameliorari de program.
Grupe de baza componente:
2351 Cercetatori in domeniul didactic si pedagogic
2352 Inspectori in invatamant
2359 Specialisti in invatamant, neclasificati in grupele de baza anterioare

2351 CERCETATORI IN DOMENIUL DIDACTIC SI PEDAGOGIC


Cercetatorii din domeniul didactic si pedagogic cerceteaza mijloacele si metodele de predare, le imbunatatesc si avizeaza eventuale restructurari; avizeaza continutul programelor de curs si metodele de verificare a cunostintelor.
Ocupatii componente:
235101 cercetator in pedagogie
235102 asistent de cercetare in pedagogie

2352 INSPECTORI IN INVATAMANT


Inspectorii din invatamant controleaza si examineaza munca personalului didactic, rezultatele obtinute prin aplicarea programelor de studiu si, daca este cazul, propun reforme si fac recomandari in acest sens factorilor responsabili cu educatia.
Ocupatii componente:
235201 consilier invatamant
235202 expert invatamant
235203 inspector invatamant
235204 referent de specialitate in invatamant

2359 SPECIALISTI IN INVATAMANT NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


In aceasta grupa de baza sunt cuprinsi specialistii din invatamant care nu se regasesc in grupele de baza enumerate anterior in cadrul grupei minore 235.
Ocupatii componente:
235901 secretar institut, facultate

IV. 2.4. SUBGRUPA MAJORA 24
Alti specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice


Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice, altele decat cele clasificate in subgrupele majore anterioare, efectueaza cercetari teoretice si aplicative in domeniul difuzarii informatiei, organizarii si conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei si altor stiinte sociale si artei; practica dreptul, concep, creeaza sau executa opere de arta; imbogatesc sau aplica cunostintele dobandite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum si al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor si organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase si altele; intocmesc rapoarte de specialitate, sustin comunicari stiintifice si publica lucrari.
Grupe minore componente:
241 Specialisti cu functii administrative si comerciale
242 Juristi
243 Arhivisti, bibliotecari, documentaristi si asimilati
244 Specialisti in stiinte economice, sociale si umaniste
245 Scriitori si artisti creatori, interpreti si asimilati
246 Membri ai clerului
247 Specialisti in administratia publica
248 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte fizice si chimice
249 Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica si statistica
250 Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica
251 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiinte
tehnice
252 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniile
textile, pielarie, industrie alimentara
253 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul
lemnului si materialelor oxidice
254 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiintele
vietii
255 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina
256 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar bancar
257 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiintele juridice
258 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte economice, sociale si
umanistice

IV. 2.4.1. GRUPA MINORA 241
Specialisti cu functii administrative si comerciale


Specialistii cu functii administrative si comerciale studiaza, organizeaza si executa operatii contabile sau operatii legate de politica de personal si orientare profesionala; se consacra activitatii organizatorice in domeniul comercial, publicitar, aplicarii legislatiei in materie de brevete sau de noi intreprinderi.
Grupe de baza componente:
2411 Specialisti in sistemul financiar-bancar
2412 Specialisti in probleme de personal si de pregatire profesionala a
personalului
2413 Specialisti in logistica**
2414 Specialisti in cumparari produse, repere, ansamble si subansamble**
2415 Specialisti in domeniul bancar***
2416 Specialisti in domeniul asigurarilor***
2417 Specialisti in evaluare***
2418 Experti tehnici extrajudiciari***
2419 Specialisti cu functii administrative si comerciale, neclasificati in
grupele de baza anterioare

___________
***Grupele de baza 2415, 2416, 2417 si 2418 a fost introduse prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


2411 SPECIALISTI IN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR


Specialistii in domeniul financiar-bancar avizeaza operatiuni financiar-bancare, efectueaza operatiuni financiare si contabile; intocmesc si vizeaza state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declaratiilor; acorda consultatii in domeniul fiscal si stabilesc previziuni privind beneficiile si bugetul; verifica lucrarile contabile si intreprind anchete si revizii financiar-contabile.
Ocupatii componente:
241101 cenzor
241102 comisar garda financiara
241103 consilier financiar-bancar
241104 controlor tezaur
241105 expert contabil-verificator
241106 expert financiar-bancar
241107 inspector financiar-bancar
241108 inspector asigurari
241109 revizor contabil
241110 referent de specialitate financiar-contabilitate
241111 comisar principal
241112 consultant bugetar
241113 dealer
241114 evaluator
241115 analist investitii
241116 manager de fond actiuni/obligatiuni
241117 consultant plasamente valori mobiliare
241118 agent capital de risc
241119 administrator credite
241120 specialist control risc
241121 specialist evaluare daune
241122 lichidator*
241123 administrator judiciar*
241124 executor bancar*
241125 auditor intern**
241126 controlor de gestiune**
241127 analist pret de revenire**
241128 expert fiscal***

2412 SPECIALISTI IN PROBLEME DE PERSONAL SI PREGATIRE PROFESIONALA A PERSONALULUI


Specialistii in probleme de personal si pregatire profesionala a personalului presteaza servicii administrative legate de politica de personal, in special in ce priveste recrutarea sau formarea profesionala a personalului, analiza locurilor de munca si orientarea profesionala; intocmesc materiale de informare profesionala si acorda consultatii celor interesati in legatura cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementara.
Ocupatii componente:
241201 consilier forta de munca si somaj
241202 expert forta de munca si somaj
241203 inspector de specialitate forta de munca si somaj
241204 inspector protectia muncii
241205 formator va inlocui instructor pregatire profesionala***
241206 referent de specialitate forta de munca si somaj
241207 formator de formatori va inlocui expert instructor pregatire
profesionala***
241208 consilier orientare privind cariera
241209 consultant in domeniul fortei de munca
241210 analist piata muncii
241211 analist recrutare/integrare salariati**
241212 analist sisteme salarizare**
241213 consultant reconversie-mobiliate personal**
241214 consultant conditii de munca**
241215 specialist sisteme de calificare**
241216 specialist resurse umane**
241217 ocupatia de formator-organizator/conceptor/consultant
formare devine organizator/conceptor/consultant formare***
241218 inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala***
241219 evaluator de competente profesionale***

2413 SPECIALISTI IN LOGISTICA**


Specialistii in logistica stabilesc, lanseaza si urmaresc programele de fabricatie; planifica si coordoneaza inceputurile si transferurile de fabricatie; gestioneaza informatiile de aprovizionare intre client si furnizor; initiaza si actualizeaza documentatia tehnica de specialitate care serveste ca baza de date la gestionarea pieselor; hotarasc inceputul, modificarea si sfarsitul fabricatiei.
Ocupatii componente:
241301 logistician gestiune flux**
241302 programator fabricatie/lansator fabricatie**
241303 documentarist ordonare logistica**

___________
*Grupa de baza 2413 a fost introdusa prin art. I din Ordinele nr. 338/2003 si nr. 334/2003.


2414 SPECIALISTI IN CUMPARARI PRODUSE, REPERE, ANSAMBLE SI SUBANSAMBLE**


Specialistii in cumparari stabilesc listele cu furnizorii potentiali pentru achizitionarea produselor necesare fabricatiei; negociaza preturile si incheie contractele de cumparari cu furnizorii; intocmesc documentele administrative pentru cumparare si urmaresc derularea contractului; urmaresc imbunatatirea performantelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.
Ocupatii componente:
241401 analist cumparari**

___________
*Grupa de baza 2414 a fost introdusa prin art. I din Ordinele nr. 338/2003 si nr. 334/2003.


2415 SPECIALISTI IN DOMENIUL BANCAR***


Specialistii in domeniul bancar aplica politica bancii in domeniul promovarii si vanzarii produselor si serviciilor bancare (creditarea clientilor bancii, administrarea conturilor in lei si in valuta ale persoanelor fizice si juridice, prin operatiuni executate la ordinul acestora, derularea operatiunilor de incasari si plati in lei si in valuta, monitorizarea acestor operatiuni etc.), realizand interfata cu clientul; gestioneaza activitatea de management al clientelei prin intretinerea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu clientii bancii; evalueaza bunurile aduse in garantia creditelor si realizeaza studiile de fezabilitate; efectueaza operatiuni de decontare intre unitatile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice si cele proprii ale bancii etc.
Ocupatii componente:
241501 inspector general de banca***
241502 economist banca***
241503 manager banca***
241504 manager de operatiuni/produs***
241505 manager relatii cu clientii bancii se va inlocui cu manager
relatii/cu clientii bancii/societate leasing****
241506 trezorier***
241507 Analist bancar se va inlocui cu analist bancar/societate leasing****
241508 ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare)***
241509 Administrator bancar se va inlocui cu administrator bancar/produs
leasing****
241510 operator cifru (mesaje cifrate)***
241511 proiectant produse bancare***
241512 consultant bancar***
241513 agent compensare (interbancara)***
241514 referent bancar se va inlocui cu referent bancar/societate leasing****


2416 SPECIALISTI IN DOMENIUL ASIGURARILOR***


Specialistii in domeniul asigurarilor negociaza si incheie contractele de asigurare si reasigurare, incaseaza primele de asigurare, executa activitatea de contractare a evenimentelor asigurate si plata despagubirilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate, acorda consultatii clientilor in domeniul asigurarilor, evalueaza riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep si imbunatatesc produsele de asigurare, formeaza si administreaza retele de vanzare asigurari.
Ocupatii componente:
241601 inspector de specialitate asigurari***
241602 inspector de specialitate subscriere***
241603 referent de specialitate asigurari***
241604 consilier vanzari asigurari***
241605 inspector coordonator asigurari***
241606 inspector de risc***
241607 inspector de specialitate daune***
241608 inspector coordonator daune***
241609 specialist sistem asigurari***

___________
***Grupa de baza 2416 a fost introdusa prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


2417 SPECIALISTI IN EVLAUARE***


Specialistii in evaluare executa lucrari de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, inteleg si pot aplica in mod corect acele metode si tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari credibile; evalueaza intreprinderi, proprietati (bunuri) imobiliare, marfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectueaza evaluari in scopul asigurarii.
Ocupatii componente:
241701 expert evaluator de intreprinderi***
241702 expert evaluator de proprietati imobiliare***
241703 expert evaluator de bunuri mobile***
241704 expert evaluator de active financiare***

___________
***Grupa de baza 2417 a fost introdusa prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


2418 EXPERTI TEHNICI EXTRAJUDICIARI***


Specialistii in domeniul tehnic intocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea si precizarea unor �imprejurari de fapt�, analizeaza aspectele tehnice si economice ale unei intreprinderi in vederea reorganizarii, dezvolta sau imbunatatesc procedeele de productie sau comerciale si intocmesc rapoarte de expertiza tehnica si economica pentru terte persoane.
Ocupatii componente:
241801 expert tehnic extrajudiciar***

___________
***Grupa de baza 2418 a fost introdusa prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


2419 SPECIALISTI CU FUNCTII ADMINISTRATIVE SI COMERCIALE, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Specialistii cu functii administrative si comerciale care nu se regasesc in grupele anterioare se consacra activitatilor de analiza si stabilire a volumului de vanzare a unor produse sau servicii si evolutiei in perspectiva a cererii; organizeaza si coordoneaza campaniile publicitare. Studiaza si avizeaza problemele pe care le ridica crearea si gestiunea unei intreprinderi in plan financiar si juridic, organizatoric si comercial; acorda consultatii pe problemele legate de acordarea brevetelor; examineaza cererile, redacteaza rapoartele si motiveaza acordarea/neacordarea brevetelor.
Ocupatii componente:
241901 administrator editura
241902 administrator publicatii
241903 agent consular
241904 organizator activitate turism
241905 atasat diplomatic
241906 consul
241907 expert/inspector vamal**
241908 curier diplomatic
241909 organizator protocol
241910 organizator relatii
241911 organizator targuri si expozitii
241912 prezentator expozitii
241913 referent relatii externe
241914 secretar diplomatic
241915 viceconsul
241916 corespondent comercial
241917 secretar economic
241918 consilier de proprietate industriala autorizat
241919 manager proiect**
241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii
sup.)**
241921 specialist marketing**
241922 analist servicii client**
241923 asistent comercial**
241924 asistent director/responsabil de functiune (studii sup.)***
241925 specialist relatii sociale**
241926 corespondent securitate-confidentialitate produs**
241927 planificator/specialist plan sinteze**
241928 specialist plan progres**
241929 specialist strategie industriala**
241930 specialist garantii auto**
241931 organizator de procese functionale**
241932 expert relatii externe**
241933 referent de specialitate TIR si tranzite (studii superioare)**
241934 coordonator secretariat studiouri teritoriale***
241935 consultant afaceri in agricultura****

IV. 2.4.2. GRUPA MINORA 242
Juristi


Juristii specialisti in drept efectueaza cercetari asupra problemelor de drept, redacteaza proiecte de acte normative, acorda consultatii juridice, pledeaza sau sustin procese in fata instantelor judecatoresti, judeca si pronunta hotarari judecatoresti; reprezinta Ministerul Public si cer aplicarea legii.
Grupe de baza componente:
2421 Avocati
2422 Magistrati (judecatori, procurori)
2423 Specialisti in domeniul standardizarii, auditului si evaluarii conformitatii*
2429 Juristi neclasificati in grupele de baza anterioare

2421 AVOCATI


Avocatii acorda asistenta juridica persoanelor fizice si juridice in scopul apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept si a justitiei.
Ocupatii componente:
242101 avocat
242102 jurisconsult
242103 consilier juridic

2422 MAGISTRATI (JUDECATORI, PROCURORI)


Magistratii pot fi judecatori in cadrul instantelor judecatoresti, inamovibili investiti, prin lege, cu atributii de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ si alte cauze, sau procurori, apartinand Ministerului Public, insarcinati sa sesizeze instantele judecatoresti pentru aplicarea legii in vederea apararii intereselor generale ale societatii; efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala, sesizeaza instantele de judecata si indeplinesc alte atributii stabilite de lege.
Ocupatii componente:
242201 procuror
242202 judecator si asimilati
242203 magistrat asistent
242204 judecator inspector**
242205 magistrat consultant**

2423 SPECIALISTI IN DOMENIUL STANDARDIZARII, AUDITULUI SI EVALUARII CONFORMITATII*


Specialistii in domeniul standardizarii, auditului si evaluarii conformitatii realizeaza standarde profesionale si nationale; proiecteaza, realizeaza si dezvolta sistemele de management pentru domeniul calitatii, mediului, securitatii informatiei, securitatii si sanatatii in munca; propun politici si obiective pentru domeniul calitatii, mediului, securitatii informatiei si sanatatii profesionale; organizeaza si efectueaza audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evalueaza conformitatea produselor si a sistemelor de management fata de reglementarile sau standardele stabilite si fata de prevederile conducerii organizatiei.*
Ocupatii componente:
242301 specialist in domeniul calitatii*
242302 manager al sistemelor de management al calitatii*
242303 auditor in domeniul calitatii*
242304 manager al sistemelor de management de mediu*
242305 auditor de mediu*
242306 expert/specialist standardizare*
242307 analist de calitate**
242308 analist masurari metrologice**
242309 analist studiul materialelor**
242310 consultant sistem de calitate**
242311 monitor mediu inconjurator**
242312 inspector pentru conformare ecologica**
242313 asistent standardizare***

___________
*Grupa de baza 2423 a fost introdusa prin art. I din Ordinele nr. 86/2001 si nr. 1453/2001.


2429 JURISTI NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Juristii, altii decat cei clasificati in grupele de baza anterioare, exercita functii juridice care constau in elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea imprejurarilor in care s-au produs decese in afara cauzelor naturale.
Ocupatii componente:
242901 expert criminalist
242902 executor judecatoresc
242903 inspector justitie
242904 expert jurist
242905 consilier de justitie
242906 referent de specialitate in justitie
242907 notar
242908 inspector general judecatoresc**
242909 inspector general notarial**
242910 inspector general penitenciare**
242911 consilier armonizare legislativa**
242912 expert armonizare legislativa**
242913 analist armonizare legislativa**

IV. 2.4.3. GRUPA MINORA 243
Arhivisti, bibliotecari, documentaristi si asimilati


Arhivistii, bibliotecarii, documentaristii si specialistii asimilati dezvolta si conserva colectiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii si institutii similare; cerceteaza colectiile de arhiva, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completeaza si le ordoneaza; organizeaza colectiile si expozitiile din muzee, galerii si institutii similare.
Grupe de baza componente:
2431 Arhivisti si conservatori ai operelor de arta si monumentelor istorice
2432 Bibliotecari, documentaristi si asimilati

2431 ARHIVISTI SI CONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTA SI MONUMENTELOR ISTORICE


Arhivistii si conservatorii operelor de arta si monumentelor istorice efectueaza cercetari asupra colectiilor de arta si a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de arta si alte piese sau obiecte si organizeaza expozitii in muzee si galerii; evalueaza obiectele de arhiva, le completeaza, le tin evidenta, le clasifica si le conserva.
Ocupatii componente:
243101 arhivist
243102 conservator opere de arta si monumente istorice
243103 muzeograf
243104 restaurator opere de arta si monumente istorice
243105 conservator arhiva
243106 restaurator arhiva
243107 restaurator bunuri culturale (studii sup.)***

2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARISTI SI ASIMILATI


Bibliotecarii, documentaristii si specialistii asimilati colectioneaza, completeaza si conserva in mod sistematic carti, periodice si alte documente sau inregistrari audio-vizuale; selectioneaza lucrari si alte documente in vederea achizitionarii; ofera informatii din fondul documentar propriu sau obtinute prin reteaua de schimb intre bibliotecari, cercetatori specializati sau alti utilizatori; efectueaza cercetari de biblioteconomie si analizeaza sau modifica serviciile, in functie de necesitatile formulate de utilizatori.
Ocupatii componente:
243201 bibliograf
243202 bibliotecar cu studii superioare
243203 documentarist
243204 referent difuzare carte
243205 lector carte
243206 bibliotecar arhivist**
243207 referent de specialitate asezamant cultural***

IV. 2.4.4. GRUPA MINORA 244
Specialisti in stiinte economice, sociale si umaniste


Specialistii in stiinte economice, sociale si umaniste efectueaza cercetari teoretice si aplicative; aplica cunostintele acumulate in filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie si alte stiinte sociale; presteaza servicii cu caracter social in interesul indivizilor si familiilor dintr-o colectivitate; identifica, ofera si aplica solutii in domeniile enuntate; studiaza originea si evolutia omului, a limbilor, a comportamentelor individuale si colective, asigura traduceri si interpretari din alte limbi.
Grupe de baza componente:
2441 Economisti (exclusiv specialisti statisticieni si cei din sistemul
financiar-bancar)
2442 Sociologi, antropologi, geografi si asimilati
2443 Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice
2444 Lingvisti, traducatori si interpreti
2445 Psihologi
2446 Specialisti in activitatea sociala
2447 Specialisti in relatii publice

2441 ECONOMISTI (EXCLUSIV SPECIALSTI STATISTICIENI SI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)


Economistii activeaza pe pietele nationale de bunuri, servicii si forta de munca si rezolva probleme economice vizand productia, costurile acesteia, activitatea umana si mediul social si pun la dispozitia factorilor de decizie consultatii in acest sens.
Ocupatii componente:
244101 consilier/expert/inspector/referent/economist in management
244102 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala
244103 consilier/expert/inspector/referent/economist in economia mediului
244104 consilier/expert/inspector/referent/economist in comert si marketing
244105 consilier/expert/inspector/referent/economist in relatii economice
internationale
244106 consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica
244107 consultant in management
244108 tehnician economist
244109 inginer economist
244110 inspector de concurenta**

2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI SI ASIMILATI


Sociologii, antropologii si asimilatii acestora efectueaza cercetari asupra structurii sociale, originii si evolutiei umanitatii si relatiei dintre activitatea umana si mediul social si pun la dispozitia factorilor de decizie rezultatele cercetarilor intreprinse; avizeaza aplicarea cunostintelor acumulate la definirea politicilor economice si sociale, aplicabile anumitor categorii de populatie si regiuni.
Ocupatii componente:
244201 sociolog
244202 geograf
244203 analist de mediu***
244204 analist in turism***
244205 analist teritorial***
244206 arheolog***

2443 FILOZOFI, ISTORICI SI SPECIALISTI IN STIINTE POLITICE


Filozofii, istoricii si specialistii in stiinte politice studiaza, interpreteaza si dezvolta concepte si teorii filozofice; evidentiaza cauzele, principiile si semnificatia initiativelor, experientei si existentei umane; consulta si compara surse primare, in special documente originale sau contemporane pe care le raporteaza la evenimente anterioare, precum si surse secundare cum ar fi lucrari de arheologie sau antropologie; efectueaza cercetari in domeniul filozofiei politice si prezinta constatarile si concluziile sub forma de publicatii sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizatii sau persoane interesate.
Ocupatii componente:
244301 filozof
244302 istoric
244303 istoriograf
244304 politolog

2444 LINGVISTI, TRADUCATORI SI INTERPRETI


Lingvistii, traducatorii si interpretii studiaza relatiile existente intre limbile materne, originea si evolutia cuvintelor, gramatica si sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dictionarelor si lucrarilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limba in alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor si terminologiei; elaboreaza metode de utilizare a calculatoarelor si altor instrumente, in vederea cresterii productivitatii si ameliorarii calitatii traducerilor; interpreteaza texte sau asigura translatia directa cu ocazia conferintelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.
Ocupatii componente:
244401 filolog
244402 interpret
244403 interpret relatii diplomatice
244404 referent literar
244405 secretar literar
244406 traducator
244407 translator

2445 PSIHOLOGI


Psihologii efectueaza cercetari asupra proceselor mentale, studiaza comportamente umane, individuale si colective si aplica cunostintele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor umane pe plan profesional, social, educativ; testeaza si determina caracteristicile mentale si aptitudinile si acorda consultatii; analizeaza influenta ereditatii si factorilor sociali si profesionali asupra mentalitatii si comportamentului indivizilor.
Ocupatii componente:
244501 psiholog
244502 psihopedagog
244503 specialist poligraf**

2446 SPECIALISTI IN ACTIVITATEA SOCIALA


Specialistii in activitatea sociala ofera consultatii in probleme sociale si conexe, in scopul unei mai bune valorificari a resurselor si depasirii dificultatilor personale sau sociale; culeg informatii necesare acordarii de consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor; analizeaza situatia persoanelor asistate si a handicapatilor si propun masuri de ajutorare sau recuperare a acestora.
Ocupatii componente:
244601 asistent social nivel superior
244602 consilier de reintegrare sociala si supraveghere*
244603 inspector de reintegrare sociala si supraveghere*

2447 SPECIALISTI IN RELATII PUBLICE


Specialistii in relatii publice creaza si gestioneaza imaginea publica a unor institutii, societati comerciale, partide si organizatii politice, organizatii non-guvernamentale etc.; mediaza conflictele si consiliaza negocierile, gestioneaza relatiile organizatiei cu mass-media in calitate de purtator de cuvant sau functionar in cadrul biroului de presa, redacteaza mesaje scrise si audiovizuale; organizeaza evenimente mediatice (conferinte de presa, expozitii, lansari de bunuri si servicii etc.)
Ocupatii componente:
244701 specialist in relatii publice
244702 mediator*
244703 referent de specialitate marketing***
244704 specialist in protocol si ceremonial***

IV. 2.4.5. GRUPA MINORA 245
Scriitori si artisti creatori, interpreti si asimilati


Scriitorii, artistii creatori si interpretii concep si creeaza opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de arta; apreciaza operele realizate de autori; sculpteaza, picteaza graveaza sau restaureaza opere de arta, compun muzica, danseaza sau interpreteaza roluri in diferite reprezentatii, sau le regizeaza.
Grupe de baza componente:
2451 Scriitori, ziaristi si asimilati
2452 Sculptori, pictori si asimilati
2453 Compozitori, muzicieni si cantareti
2454 Coregrafi si dansatori
2455 Actori si regizori de film, teatru si alte spectacole

2451 SCRIITORI, ZIARISTI SI ASIMILATI


Scriitorii, ziaristii si asimilatii acestora creeaza opere literare in vederea publicarii sau reprezentarii in spectacole, apreciaza calitatea acestora si a altor creatii artistice; redacteaza si corecteaza informatii, articole, comentarii; intervieveaza personalitati politice in timpul conferintelor de presa si cu alte ocazii sau inregistreaza dezbaterile din timpul intalnirilor pentru radio si televiziune; concep si redacteaza manuale, brosuri si publicatii analoge.
Ocupatii componente:
245101 caricaturist
245102 comentator publicist
245103 corector
245104 corespondent special (tara si strainatate)
245105 corespondent radio
245106 corespondent presa
245107 critic de arta
245108 editorialist
245109 fotoreporter
245110 lector presa/editura
245111 poet
245112 publicist comentator
245113 redactor
245114 reporter
245115 reporter operator
245116 scriitor
245117 secretar de emisie
245118 secretar de redactie
245119 secretar responsabil de agentie
245120 sef agentie publicitate
245121 tehnoredactor
245122 translator emisie
245123 ziarist
245124 critic literar
245125 critic muzical
245126 comentator radio TV**
245127 desenator artistic
245128 redactor rubrica**

2452 SCULPTORI, PICTORI SI ASIMILATI


Sculptorii, pictorii si asimilatii acestora creeaza si executa opere de arta prin sculptura, pictura, desen, gravura sau alte tehnici asemanatoare; restaureaza picturile sau alte obiecte de arta degradate sau amenintate cu degradarea.
Ocupatii componente:
245201 artist plastic
245202 desenator film animatie
245203 grafician
245204 machetist
245205 pictor
245206 pictor scenograf
245207 sculptor
245208 sculptor papusi
245209 restaurator tablouri
245210 art director
245211 designer pagini web (studii sup.)**
245212 designer grafica (studii superioare)**

2453 COMPOZITORI, MUZICIENI SI CANTARETI


Compozitorii, muzicienii si cantaretii compun si aranjeaza opere muzicale, dirijeaza executia sau participa la interpretarea lor; canta ca solisti sau ca membri ai unor formatii; interpreteaza piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solisti sau membri ai unei orchestre; indeplinesc activitati conexe in domeniul propriu de activitate.
Ocupatii componente:
245301 acompaniator
245302 artist liric
245303 concert maestru
245304 corepetitor
245305 corist
245306 dirijor
245307 ilustrator muzical
245308 maestru studii canto
245309 instrumentist
245310 maestru cor
245311 referent muzical
245312 secretar muzical
245313 sef orchestra
245314 solist instrumentist
245315 solist vocal
245316 sufleur opera
245317 copiator note muzicale
245318 specialist instrumente de suflat**
245319 artist instrumentist**
245320 solist concertist**
245321 dirijor cor**
245322 maestru corepetitor**
245323 artist liric opera**
245324 corist opera**
245325 maestru acordor pian clavecin**
245326 maestru lutier**
245327 specialist orga**
245328 regizor muzical**

2454 COREGRAFI SI DANSATORI


Coregrafii si dansatorii concep dansuri pe o tema data sau pe baza de inspiratie; executa dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.
Ocupatii componente:
245401 balerin
245402 coregraf
245403 maestru studii de balet
245404 maestru de balet
245405 solist balet
245406 maestru dans**

2455 ACTORI SI REGIZORI DE FILM, TEATRU SI ALTE SPECTACOLE


Actorii si regizorii de film, teatru si alte spectacole interpreteaza roluri in productiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordoneaza aceste productii, aleg actorii potriviti pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore si luminoase; coordoneaza activitatea de productie a filmelor artistice de lung si scurt metraj, seriale TV, coordoneaza echipa de filmare in vederea realizarii filmelor.****
Ocupatii componente:
245501 actor
245502 actor manuitor de papusi
245503 artist circ
245504 consultant artistic
245505 corector transmisie
245506 instructor film
245507 instructor retea cinematografica
245508 lector scenarii
245509 macheur
245509 intermediarist film de desene animate (studii superioare)**
245510 peruchier
245510 stilizator film de desene animate (studii superioare)**
245511 producator delegat film
245512 realizator emisiuni RTV
245513 regizor artistic
245514 regizor emisie
245515 regizor studio
245516 regizor sunet
245517 regizor tehnic
245518 secretar sef productie film
245519 sufleur teatru
245520 maestru artist circ*
245521 producator RTV stiri**
245522 editor RTV stiri**
245523 director imagine**
245524 referent de specialitate selectie programe TV**
245525 copywriter publicitate (studii superioare)**
245526 mediaplanner**
245527 producator delegat evenimente de marketing**
245528 redactor prezentator de televiziune**
245529 animator film de animatie (studii superioare)**
245530 director productie film****
245531 coordonator productie film****
245532 asistent productie film****
245533 producator audio video*****
245534 editor coordonator programe TV*****
245535 director de creatie*****

___________
****Grupa de baza 2455 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


IV. 2.4.6. GRUPA MINORA 246
Membri ai clerului


Membrii clerului sunt angajati in practici de perpetuare a traditiilor si convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de initiere; in acest sens, oficiaza servicii religioase si isi asuma diverse functii administrative si sociale in cadrul unor comunitati religioase si acorda consultatii spirituale si morale, potrivit religiei profesate.
Grupe de baza componente:
2460 Membri ai clerului

2460 MEMBRI AI CLERULUI


Membrii clerului propaga traditiile, practicile si credintele religioase, oficiaza servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de initiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creatie, rugaciune, ofrande.
Ocupatii componente:
246001 arhiepiscop
246002 arhiereu vicar
246003 arhondar
246004 cantor
246005 capelan
246006 cardinal
246007 chevrasames
246008 cantaret bisericesc
246009 consilier culte
246010 conducator arhiepiscopal
246011 diacon
246012 episcop
246013 exarh
246014 haham
246015 harmonist
246016 hatip
246017 imam
246018 inspector culte
246019 majghian
246020 melamed
246021 mitropolit
246022 muezin
246023 muftiu
246024 organist
246025 pastor
246026 patriarh
246027 preot
246028 presedinte culte
246029 protopop
246030 provicar
246031 rabin
246032 secretar culte
246033 staret - stareta
246034 treibar
246035 vestitor
246036 vicar

IV. 2.4.7. GRUPA MINORA 247
Specialisti in administratia publica


Specialistii din administratia publica elaboreaza proiecte de acte normative, aplica reglementarile legale in vigoare si supravegheaza respectarea acestora, centralizeaza, prelucreaza si analizeaza informatii transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaboreaza metodologii, organizeaza instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolva cereri si acorda audiente solicitantilor.
Grupe de baza componente:
2470 Specialisti in administratia publica

2470 SPECIALISTI IN ADMINISTRATIA PUBLICA


Specialistii in administratia publica elaboreaza proiecte de acte normative, aplica legislatia in vigoare, centralizeaza si prelucreaza date si informatii culese de aparatul din teritoriu, elaboreaza metodologii, acorda audiente, informare asupra programelor si posibilitatilor de finantare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizata, stabilirea si mentinerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmarirea derularii proiectelor***
Ocupatii componente:
247001 consilier administratia publica
247002 expert administratia publica
247003 inspector de specialitate administratia publica
247004 referent de specialitate administratia publica
247005 consultant administratie publica
247006 reglementator***
247007 agent de dezvoltare***

___________
***Grupa de baza 2470 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


IV. 2.4.8. GRUPA MINORA 248
Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte fizice si chimice


Cercetatorii si asistentii de cercetare din domeniul stiintelor fizice si chimice efectueaza cercetari fundamentale si aplicative asupra conceptelor, teoriilor si procedeelor cunoscute, le perfectioneaza sau dezvolta, elaboreaza noi teorii, metode si tehnici.
Grupe de baza componente:
2481 Cercetatori si asistenti de cercetare in fizica si astronomie
2482 Cercetatori si asistenti de cercetare in meteorologie
2483 Cercetatori si asistenti de cercetare in chimie
2484 Cercetatori si asistenti de cercetare in geologie si geofizica

2481 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN FIZICA SI ASTRONOMIE


Cercetatorii si asistentii de cercetare din domeniul fizicii si astronomiei efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative asupra nucleului si particulelor elementare, structurii materialelor, proprietatilor fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice si proprietatilor fizice ale pamantului. Elaboreaza cercetari asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii si spectroscopiei, a starii condensate a materiei.
Ocupatii componente:
248101 cercetator in fizica
248102 asistent de cercetare in fizica
248103 cercetator in fizica-chimie
248104 asistent de cercetare in fizica-chimie
248105 cercetator in fizica tehnologica
248106 asistent de cercetare in fizica tehnologica
248107 cercetator in astronomie
248108 asistent de cercetare in astronomie

2482 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN METEOROLOGIE


Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul meteorologiei efectueaza studii si cercetari asupra factorilor care influenteza si determina starea vremii; fac determinari si studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii si umiditatii, formarea si deplasarea norilor si curentilor de aer, radiatiilor solare, pe baza carora intocmesc harti, prognoze pe termen scurt si lung.
Ocupatii componente:
248201 cercetator in meteorologie
248202 asistent de cercetare in meteorologie

2483 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN CHIMIE


Cercetatorii si asistentii de cercetare in chimie efectueaza cercetari fundamentale si aplicative privind mecanismele de reactie, caracterizarea si determinarea compozitiilor substantelor naturale si sintetice utilizabile in industrie, agricultura, protectia mediului, medicina, energetica. Elaboreaza procedee si metode pentru identificarea compozitiilor chimice si a caracteristicilor acestora, utilizand tehnici si principii noi.
Ocupatii componente:
248301 cercetator in chimie
248302 asistent de cercetare in chimie
248303 cercetator in biochimie tehnologica
248304 asistent de cercetare in biochimie tehnologica
248305 cercetator in chimie fizica
248306 asistent de cercetare in chimie fizica

2484 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN GEOLOGIE SI GEOFIZICA


Cercetatorii si asistentii de cercetare din geologie si geofizica efectueaza cercetari fundamentale si aplicative pentru descifrarea alcatuirii si evolutiei geologice a teritoriului, punerea in evidenta de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale si ape minerale; elaboreaza metode, procedee si tehnici pentru identificarea zonelor cu substante utile, intocmesc harti.
Ocupatii componente:
248401 cercetator in geologie
248402 asistent de cercetare in geologie
248403 cercetator in geologie tehnica
248404 asistent de cercetare in geologie tehnica
248405 cercetator in geofizica
248406 asistent de cercetare in geofizica
248407 cercetator in mineralogia tehnica si experimentala
248408 asistent de cercetare in mineralogia tehnica si experimentala
248409 cercetator in geochimie
248410 asistent de cercetare in geochimie
248411 cercetator in geologie petroliera
248412 asistent de cercetare in geologie petroliera

IV. 2.4.9. GRUPA MINORA 249
Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica si statistica


Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la teorii si aplicatii ale matematicii si statisticii matematice in diferite domenii tehnice, economice si stiintifice.
Grupe de baza componente:
2491 Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica
2492 Cercetatori si asistenti de cercetare in statistica

2491 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN MATEMATICA


Cercetatorii si asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.
Ocupatii componente:
249101 cercetator in matematica
249102 asistent de cercetare in matematica
249103 cercetator in matematica mecanica
249104 asistent de cercetare in matematica-mecanica
249105 cercetator in matematica aplicata
249106 asistent de cercetare in matematica aplicata
249107 cercetator in matematica-fizica
249108 asistent de cercetare in matematica-fizica
249109 cercetator in matematica informatica
249110 asistent de cercetare in matematica informatica

2492 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE STATISTICA


Cercetatorii si asistentii de cercetare in statistica desfasoara cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferenta statistica pentru procese stohastice, modele stohastice in medicina, biologie, stiinte sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensionala, teoria fiabilitatii, controlul statistic al calitatii.
Ocupatii componente:
249201 cercetator in statistica
249202 asistent de cercetare in statistica
249203 cercetator in demografie
249204 asistent de cercetare in demografie

IV. 2.4.10. GRUPA MINORA 250
Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica


Cercetatorii si asistentii de cercetare din informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative privind sistemele informatice, elaboreaza si dezvolta programe; elaboreaza metode, tehnici, produse informatice si metodologii.
Grupe de baza componente:
2501 Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica

2501 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN INFORMATICA


Cercetatorii si asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii.
Ocupatii componente:
250101 cercetator in informatica
250102 asistent de cercetare in informatica

IV. 2.4.11. GRUPA MINORA 251
Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiinte tehnice


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare a substantelor si a materialelor, de manipulare si servire a instalatiilor, utilajelor si aparatelor.
Grupe de baza componente:
2511 Cercetatori si asistenti de cercetare in arhitectura si urbanism
2512 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in constructii
2513 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in energetica
si electrotehnica
2514 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in
electronica, transporturi si telecomunicatii
2515 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica
2516 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in petrochimie
si chimie industriala
2517 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in minerit,
petrol si metalurgie
2518 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in geodezie

2511 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN ARHITECTURA SI URBANISM


Cercetatorii stiintifici si asistentii de cercetare in arhitectura si urbanism efectueaza cercetari si elaboreaza proiecte referitoare la arhitectura cladirilor de locuit, pentru institutii de cultura, invatamant, cult, institutii publice si de sanatate, amenajari de localitati, creeaza design-ul produselor industriale si a bunurilor de consum.
Ocupatii componente:
251101 cercetator in arhitectura
251102 asistent de cercetare in arhitectura
251103 cercetator in arte plastice-design industrial
251104 asistent de cercetare in arte plastice-design industrial
251105 cercetator in arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, moda,
imprimeuri)
251106 asistent de cercetare in arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi,
moda, imprimeuri)
251107 cercetator in arte plastice-sticla, ceramica, metal
251108 asistent de cercetare in arte plastice-sticla, ceramica, metal

2512 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN CONSTRUCTII


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in constructii efectueaza studii si lucrari de cercetare-dezvoltare din domeniul constructiilor civile, industriale, drumuri si poduri; studii si cercetari legate de fizica constructiilor; sistemele de constructii, metode si tehnici de testare a elementelor de constructii si ale constructiilor.
Ocupatii componente:
251201 cercetator in constructii civile, industriale si agricole
251202 inginer de cercetare in constructii civile, industriale si agricole
251203 asistent de cercetare in constructii civile, industriale si agricole
251204 cercetator in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
251205 inginer de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
251206 asistent de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
251207 cercetator in constructii hidrotehnice
251208 inginer de cercetare in constructii hidrotehnice
251209 asistent de cercetare in constructii hidrotehnice
251210 inginer de cercetare in ingineria sanitara si protectia mediului
251211 cercetator in constructii miniere
251212 inginer de cercetare in constructii miniere
251213 asistent de cercetare in constructii miniere
251214 cercetator in instalatii
251215 inginer de cercetare in instalatii
251216 asistent de cercetare in instalatii

2513 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN ENERGETICA SI ELECTROTEHNICA


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul energeticii si electrotehnicii desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasa si inalta tensiune, instrumente de control, precum si tehnologii de obtinere a acestora; elaboreaza tehnologii pentru producerea, transportul si distribuirea energiei electrice, precum si sisteme pentru asigurarea functionarii si securitatii sistemului energetic.
Ocupatii componente:
251301 cercetator in electrotehnica
251302 inginer de cercetare in electrotehnica
251303 asistent de cercetare in electrotehnica
251304 cercetator in electrofizica
251305 inginer de cercetare in electrofizica
251306 asistent de cercetare in electrofizica
251307 cercetator in metrologie
251308 inginer de cercetare in metrologie
251309 asistent de cercetare in metrologie
251310 cercetator in electromecanica
251311 inginer de cercetare in electromecanica
251312 asistent de cercetare in electromecanica
251313 cercetator roboti industriali
251314 inginer de cercetare roboti industriali
251315 asistent de cercetare roboti industriali
251316 cercetator in centrale termoelectrice
251317 inginer de cercetare in centrale termoelectrice
251318 asistent de cercetare in centrale termoelectrice
251319 cercetator in centrale nuclearo-electrice
251320 inginer de cercetare in centrale nuclearo-electrice
251321 asistent de cercetare in centrale nuclearo-electrice
251322 cercetator in electroenergetica
251323 inginer de cercetare in electroenergetica
251324 asistent de cercetare in electroenergetica
251325 cercetator in centrale hidroelectrice in ingineria mediului
251326 inginer de cercetare in centrale hidroelectrice in ingineria mediului
251327 asistent de cercetare in centrale hidroelectrice in ingineria mediului
251328 cercetator in energetica industriala
251329 inginer de cercetare in energetica industriala
251330 asistent de cercetare in energetica industriala

2514 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN ELECTRONICA, TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul electronicii, transportului si telecomunicatiilor desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice si microelectronice, dispozitive, aparatura electronica si de radiocomunicatii, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaboreaza tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.
Ocupatii componente:
251401 cercetator in electronica aplicata
251402 inginer de cercetare in electronica aplicata
251403 asistent de cercetare in electronica aplicata
251404 cercetator in comunicatii
251405 inginer de cercetare in comunicatii
251406 asistent de cercetare in comunicatii
251407 cercetator in microelectronica
251408 inginer de cercetare in microelectronica
251409 asistent de cercetare in microelectronica
251410 cercetator in telecomenzi si electronica in transporturi
251411 inginer de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi
251412 asistent de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi
251413 cercetator in calculatoare
251414 inginer de cercetare in calculatoare
251415 asistent de cercetare in calculatoare
251416 cercetator in automatica
251417 inginer de cercetare in automatica
251418 asistent de cercetare in automatica

2515 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN MECANICA


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul stiintelor tehnice cu profil mecanic efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece si la cald, pentru obtinerea de piese subansamble si utilaje. Elaboreaza tehnologii si proiecteaza nave, aeronave, masini si sisteme de masini, echipamente, instalatii, aparatura, destinate industriei, agriculturii, protectiei mediului, transportului si ambalarii produselor.
Ocupatii componente:
251501 cercetator de aeronave
251502 inginer de cercetare de aeronave
251503 asistent de cercetare de aeronave
251504 cercetator in constructii aerospatiale
251505 inginer de cercetare in constructii aerospatiale
251506 asistent de cercetare in constructii aerospatiale
251507 cercetator in sisteme de propulsie
251508 inginer de cercetare in sisteme de propulsie
251509 asistent de cercetare in sisteme de propulsie
251510 cercetator in echipamente si instalatii bord
251511 inginer de cercetare in echipamente si instalatii bord
251512 asistent de cercetare in echipamente si instalatii bord
251513 cercetator in masini si echipamente termice
251514 inginer de cercetare in masini si echipamente termice
251515 asistent de cercetare in masini si echipamente termice
251516 cercetator in masini hidraulice si pneumatice
251517 inginer de cercetare in masini hidraulice si pneumatice
251518 asistent de cercetare in masini hidraulice si pneumatice
251519 cercetator in echipamente de proces
251520 inginer de cercetare in echipamente de proces
251521 asistent de cercetare in echipamente de proces
251522 cercetator in mecanica fina
251523 inginer de cercetare in mecanica fina
251524 asistent de cercetare in mecanica fina
251525 cercetator in tehnologia constructiilor de masini
251526 inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini
251527 asistent de cercetare in tehnologia constructiilor de masini
251528 cercetator in constructii de masini agricole
251529 inginer de cercetare in constructii de masini agricole
251530 asistent de cercetare in constructii de masini agricole
251531 cercetator in autovehicule rutiere
251532 inginer de cercetare in autovehicule rutiere
251533 asistent de cercetare in autovehicule rutiere
251534 cercetator in utilaje si instalatii portuare
251535 inginer de cercetare in utilaje si instalatii portuare
251536 asistent de cercetare in utilaje si instalatii portuare
251537 cercetator in utilaje si tehnologia ambalarii
251538 inginer de cercetare in utilaje si tehnologia ambalarii
251539 asistent de cercetare in utilaje si tehnologia ambalarii
251540 cercetator in creatia tehnica in constructia de masini
251541 inginer de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini
251542 asistent de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini
251543 cercetator in masini si instalatii mecanice
251544 inginer de cercetare in masini si instalatii mecanice
251545 asistent de cercetare in masini si instalatii mecanice
251546 cercetator in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea
produselor petroliere
251547 inginer de cercetare in instalatii si utilaje pentru transportul si
depozitarea produselor petroliere
251548 asistent de cercetare in instalatii si utilaje pentru transportul si
depozitarea produselor petroliere
251549 cercetator in tehnologie si echipamente neconventionale
251550 inginer de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale
251551 asistent de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale

2516 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN PETROCHIMIE SI CHIMIE INDUSTRIALA


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul petrochimiei si chimiei industriale efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru sinteza si tehnologia de obtinere si prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici si performante noi, utilizabile in industrie, privind extractia metalelor, minereurilor, apei, petrolului si gazelor, medicina, agricultura, protectia mediului, energetica, alimentatiei.
Ocupatii componente:
251601 cercetator in tehnologia substantelor anorganice
251602 inginer de cercetare in tehnologia substantelor anorganice
251603 asistent de cercetare in tehnologia substantelor anorganice
251604 cercetator in tehnologia substantelor organice
251605 inginer de cercetare in tehnologia substantelor organice
251606 asistent de cercetare in tehnologia substantelor organice
251607 cercetator in petrochimie si carbochimie
251608 inginer de cercetare in petrochimie si carbochimie
251609 asistent de cercetare in petrochimie si carbochimie
251610 cercetator in tehnologia compusilor macromoleculari
251611 inginer de cercetare in tehnologia compusilor macromoleculari
251612 asistent de cercetare in tehnologia compusilor macromoleculari
251613 cercetator in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor
251614 inginer de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si
fibrelor
251615 asistent de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si
fibrelor

2517 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN MINERIT, PETROL SI METALURGIE


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul mineritului, petrolului si metalurgiei, efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind sisteme si procedee de extractie si preparare a carbunilor, substantelor utile - metale si nemetalifere, continute in minereuri, obtinerea de fonte, oteluri si alte metale, aliaje, cocs si produse carbunoase si refractare.
Ocupatii componente:
251701 cercetator in exploatari miniere
251702 inginer de cercetare in exploatari miniere
251703 asistent de cercetare in exploatari miniere
251704 cercetator in prepararea substantelor minerale utile
251705 inginer de cercetare in prepararea substantelor minerale utile
251706 asistent de cercetare in prepararea substantelor minerale utile
251707 cercetator in petrol (extractie-prospectiune)
251708 inginer de cercetare in petrol (extractie-prospectiune)
251709 asistent de cercetare in petrol (extractie-prospectiune)
251710 cercetator in topografie miniera
251711 inginer de cercetare in topografie miniera
251712 asistent de cercetare in topografie miniera
251713 cercetator in ingineria proceselor siderurgice
251714 inginer de cercetare in ingineria proceselor siderurgice
251715 asistent de cercetare in ingineria proceselor siderurgice
251716 cercetator in metalurgia neferoasa
251717 inginer de cercetare in metalurgia neferoasa
251718 asistent de cercetare in metalurgia neferoasa
251719 cercetator in turnarea metalelor
251720 inginer de cercetare in turnarea metalelor
251721 asistent de cercetare in turnarea metalelor
251722 cercetator in prelucrari plastice si tratamente termice
251723 inginer de cercetare in prelucrari plastice si tratamente termice
251724 asistent de cercetare in prelucrari plastice si tratamente termice
251725 cercetator in stiinta materialelor
251726 inginer de cercetare in stiinta materialelor
251727 asistent de cercetare in stiinta materialelor
251728 cercetator in tehnologii carbochimice
251729 inginer de cercetare in tehnologii carbochimice
251730 asistent de cercetare in tehnologii carbochimice

2518 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN GEODEZIE


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in geodezie efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea si dezvoltarea metodelor si tehnicilor de masurare a configuratiei pamantului, precum si de redare grafica a acestora; intocmesc harti topografice.
Ocupatii componente:
251801 cercetator in geodezie
251802 inginer de cercetare in geodezie
251803 asistent de cercetare in geodezie
251804 cercetator in cadastru
251805 inginer de cercetare in cadastru
251806 asistent de cercetare in cadastru

IV. 2.4.12. GRUPA MINORA 252
Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniile textile, pielarie, industrie alimentara


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniile textile, pielarie si industrie alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor si fibrelor textile, a pieilor si blanurilor, a materiilor prime agroalimentare, in scopul obtinerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial si alimentar.
Grupe de baza componente:
2521 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in textile,
pielarie
2522 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in industria
alimentara

2521 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN TEXTILE, PIELARIE


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in textile, pielarie efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obtinere de tesaturi si tricoturi, de obtinere a pielii si inlocuitorilor, de confectionare a produselor de uz personal, casnic si industrial din tesaturi, tricoturi, piele si inlocuitori din piele.
Ocupatii componente:
252101 cercetator in filatura-tesatorie
252102 inginer de cercetare in filatura-tesatorie
252103 asistent de cercetare in filatura-tesatorie
252104 cercetator in tricotaje-confectii textile
252105 inginer de cercetare in tricotaje-confectii textile
252106 asistent de cercetare in tricotaje-confectii textile
252107 cercetator in tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blanurilor
si inlocuitorilor
252108 inginer de cercetare in tehnologia chimica a produselor textile, pielii,
blanurilor si inlocuitorilor
252109 asistent de cercetare in tehnologia chimica a produselor textile, pielii,
blanurilor si inlocuitorilor
252110 cercetator in confectii din piele si inlocuitori
252111 inginer de cercetare in confectii din piele si inlocuitori
252112 asistent de cercetare in confectii din piele si inlocuitori

2522 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN INDUSTRIA ALIMENTARA


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in industria alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole in produse alimentare si bauturi, cresterea intensiva a pestilor in captivitate; elaboreaza metode si tehnici de control privind calitatea nutritiva a alimentelor.
Ocupatii componente:
252201 cercetator in tehnologia prelucrarii produselor agricole
252202 inginer de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole
252203 asistent de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole
252204 cercetator in controlul calitatii produselor alimentare
252205 inginer de cercetare in controlul calitatii produselor alimentare
252206 asistent de cercetare in controlul calitatii produselor alimentare
252207 cercetator in pescuit si acvacultura
252208 inginer de cercetare in pescuit si acvacultura
252209 asistent de cercetare in pescuit si acvacultura

IV. 2.4.13. GRUPA MINORA 253
Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul prelucrarii lemnului si materialelor de constructii (materiale oxidice)


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul prelucrarii lemnului si materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, exploatarea si prelucrarea lemnului, prelucrarea silicatilor si a oxizilor metalici.
Grupe de baza componente:
2531 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul
prelucrarii lemnului
2532 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul
materialelor de constructii (materiale oxidice)

2531 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL PRELUCRARII LEMNULUI


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul prelucrarii lemnului efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, sisteme, procedee si metode de mentinere a fondului forestier, de combatere a daunatorilor; elaboreaza tehnologii si procedee de exploatare si prelucrare a lemnului, pentru obtinerea de mobilier.
Ocupatii componente:
253101 cercetator in exploatari forestiere
253102 inginer de cercetare in exploatari forestiere
253103 asistent de cercetare in exploatari forestiere
253104 inginer de cercetare in proiectarea mobilei si produselor finite din lemn
253105 cercetator in prelucrarea lemnului
253106 inginer de cercetare in prelucrarea lemnului
253107 asistent de cercetare in prelucrarea lemnului

2532 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCTII (MATERIALE OXIDICE)


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicatilor si oxizilor metalici pentru obtinerea de lianti anorganici, produse din sticla si ceramica.
Ocupatii componente:
253201 cercetator in stiinta si ingineria materialelor oxidice
253202 inginer de cercetare in ingineria materialelor oxidice
253203 asistent de cercetare in ingineria materialelor oxidice

IV. 2.4.14. GRUPA MINORA 254
Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiintele vietii


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiintele vietii efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- si microscopice, structura si functionarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular si de organism. Studiaza geneza si evolutia solurilor, fiziologia genetica si patologia plantelor si animalelor.
Grupe de baza componente:
2541 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in
bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie si ecologie
2542 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in anatomie,
biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie
2543 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in
agricultura, zootehnie si silvicultura

2541 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICA, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE SI ECOLOGIE


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in biologie efectueaza cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la studierea si cunoasterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- si microscopiei, a impactului poluarii asupra organismelor, cunoasterea activitatii enzimatice in procesele metabolice, a tesuturilor conjunctive si a matricei extracelulare in cursul dezvoltarii organismelor, functionarea si protectia ecosistemelor, fauna si flora terestra, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice si stratificate.
Ocupatii componente:
254101 cercetator in biologie
254102 asistent de cercetare in biologie
254103 cercetator in microbiologie-bacteriologie
254104 asistent de cercetare in microbiologie-bacteriologie
254105 cercetator in biologie chimie
254106 asistent de cercetare in biologie chimie
254107 cercetator in botanica
254108 asistent de cercetare in botanica
254109 cercetator in domeniul zoologic
254110 asistent de cercetare in domeniul zoologic
254111 cercetator in ecologie si protectia mediului
254112 asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului

2542 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICA, FARMACOLOGIE SI FIZIOLOGIE


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie efectueaza cercetari teoretice fundamentale si aplicative in domeniul morfologiei, structurii si altor caracteristici ale organismelor vii, precum si sistemelor proprii organismului uman, animal si vegetal, in conditii normale si anormale; studiaza cauzele si evolutia tulburarilor si maladiilor specifice organismelor vii; studiaza efectele medicamentelor si altor substante asupra tesuturilor, contribuie la imbunatatirea calitatii medicamentelor, experimentandu-le pe cele noi; efectueaza cercetari pentru depistarea de noi principii active in diferite plante si stabilesc tehnologii de izolare si extractie a acestora si de preparare a medicamentelor.
Ocupatii componente:
254201 cercetator stiintific in bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
254202 asistent de cercetare in bacteriologie, microbiologie, biochimie,
farmacologie

2543 CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE CERCETARE IN AGRICULTURA, ZOOTEHNIE SI SILVICULTURA


Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in agricultura, zootehnie si silvicultura efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare care se refera la structura si compozitia solului, geneza si evolutia solului, elaborarea de tehnologii si metode de fertilizare, combaterea poluarii si degradarii solului. Creeaza genotipuri de cereale si plante, amelioreaza genetic rasele de animale; elaboreaza metode si tehnici de combatere a bolilor si daunatorilor; elaboreaza tehnologii de cultura si tehnologii de control al animalelor.
Ocupatii componente:
254301 cercetator in agricultura
254302 inginer de cercetare in agricultura
254303 asistent de cercetare in agricultura
254304 cercetator in pedologie-agrochimie
254305 inginer de cercetare in pedologie-agrochimie
254306 asistent de cercetare in pedologie-agrochimie
254307 cercetator in horticultura
254308 inginer de cercetare in horticultura
254309 asistent de cercetare in horticultura
254310 cercetator in agromontanologie
254311 inginer de cercetare in agromontanologie
254312 asistent de cercetare in agromontanologie
254313 cercetator in ingineria genetica
254314 asistent de cercetare in ingineria genetica
254315 cercetator in silvicultura
254316 inginer de cercetare in silvicultura
254317 asistent de cercetare in silvicultura
254318 cercetator in zootehnie
254319 asistent de cercetare in zootehnie
254320 cercetator in biotehnologie pentru agricultura
254321 asistent de cercetare in biotehnologie pentru agricultura

IV. 2.4.15. GRUPA MINORA 255
Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina


Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina efectueaza cercetari fundamentale, de laborator si clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee si metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare si eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaboreaza tehnici si procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.
Grupe de baza componente:
2551 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina
2552 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina stomatologica
2553 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina veterinara
2559 Cercetatori si asistenti de cercetare in educatie-fizica si sport

2551 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN MEDICINA


Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina generala efectueaza cercetari prin care stabilesc cauzele care provoaca bolile si elaboreaza metodele, procedeele si tehnicile de tratament si combatere a bolilor (bronhopulmonare si TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaboreaza cercetari de imunologie, anatomie patologica, fiziopatologie normala si patologica, psihiatrie, neurologie.
Ocupatii componente:
255101 cercetator in medicina generala
255102 asistent de cercetare in medicina generala
255103 cercetator in medicina traditionala
255104 asistent de cercetare in medicina traditionala
255105 cercetator in fiziokinetoterapie
255106 asistent de cercetare in fiziokinetoterapie

2552 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN MEDICINA STOMATOLOGICA


Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina stomatologica efectueaza cercetari prin care stabilesc cauzele care provoaca bolile stomatologice si elaboreaza tehnici si metode de prevenire, tratament si combatere.
Ocupatii componente:
255201 cercetator in medicina stomatologica
255202 asistent de cercetare in medicina stomatologica

2553 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN MEDICINA VETERINARA


Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina veterinara efectueaza cercetari fundamentale si aplicative in domeniul patologiei si igienei publice sanitar-veterinare. Efectueaza cercetari prin care stabilesc metode si tehnici de diagnostic si tratamente ale bolilor la animale, precum si producerea si administrarea de biopreparate.
Ocupatii componente:
255301 cercetator in medicina veterinara
255302 asistent de cercetare in medicina veterinara

2559 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT


Cercetatorii si asistentii de cercetare in educatie fizica si sport efectueaza cercetari privind tehnicile si metodele de formare-perfectionare si evaluare a sporturilor de performanta.
Ocupatii componente:
255901 cercetator in educatie fizica si sport
255902 asistent de cercetare in educatie fizica si sport

IV. 2.4.16. GRUPA MINORA 256
Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar-bancar


Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul financiar-bancar efectueaza studii si cercetari asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar si control financiar.
Grupe de baza componente:
2560 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar-bancar

2560 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL FINANCIAR-BANCAR


Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul financiar-bancar efectueaza cercetari privind mecanismul financiar, sistemul bancar si gestionar si al controlului financiar, promoveaza informatizarea in sistemul financiar-bancar la nivel macro- si microeconomic.
Ocupatii componente:
256001 cercetator in finante-banci
256002 asistent de cercetare in finante-banci
256003 cercetator in gestiune, contabilitate, control, financiar
256004 asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control, financiar

IV. 2.4.17. GRUPA MINORA 257
Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice


Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul stiintelor juridice efectueaza cercetari asupra mecanismului legislativ, a sistemului institutional, a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor de actionare a fiecareia dintre ele.
Grupe de baza componente:
2570 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice

2570 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL STIINTELOR JURIDICE


Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul stiintelor juridice efectueaza studii si cercetari asupra mecanismului, a sistemului institutional a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de actionare; efectueaza studii asupra dreptului civil, penal si comercial-administrativ.
Ocupatii componente:
257001 cercetator in domeniul stiintelor juridice
257002 asistent de cercetare in domeniul stiintelor juridice

IV. 2.4.18. GRUPA MINORA 258
Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste


Cercetatorii si asistentii de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste efectueaza studii si cercetari asupra legitatilor fenomenelor si proceselor economice, interdependentei ramurilor economiei, cercetari asupra factorilor care asigura cresterea economica; elaboreaza studii si cercetari privind dezvoltarea si evolutia societatii, dezvoltarea urbanistica a localitatilor, evolutia alimentatiei, realitatile societatii contemporane.
Grupe de baza componente:
2581 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul economic
2582 Cercetatori si asistenti de cercetare in sociologie, antropologie,
arheologie si geografie
2583 Cercetatori si asistenti de cercetare in filozofie, istorie si politologie
2584 Cercetatori si asistenti de cercetare in lingvistica si filologie
2585 Cercetatori si asistenti de cercetare in psihologie

2581 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL ECONOMIC


Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul economic efectueaza cercetari si studii asupra legitatilor fenomenelor si proceselor economice, mecanismului economic de piata, modalitatii de formare si utilizare a capitalului, factorilor care asigura cresterea economica, conjuncturii pietii, studiilor economice, rolului si importantei turismului si serviciilor in economie, cailor de colaborare si cooperare eficienta internationala.
Ocupatii componente:
258101 cercetator economist in management
258102 asistent de cercetare economist in management
258103 cercetator economist in economia mediului
258104 asistent de cercetare economist in economia mediului
258105 cercetator economist in economia generala
258106 asistent de cercetare economist in economia generala
258107 cercetator economist in economie agro-alimentara
258108 asistent de cercetare economist in economie agro-alimentara
258109 cercetator economist in marketing
258110 asistent de cercetare economist in marketing
258111 cercetator economist in relatii economice internationale
258112 asistent de cercetare economist in relatii economice internationale
258113 cercetator economist in gestiunea economica
258114 asistent de cercetare economist in gestiunea economica

2582 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE SI GEOGRAFIE


Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei si geografiei efectueaza studii referitoare la evolutia si dezvoltarea societatii, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaboreaza studii si cercetari privind antropologia, antropologia social-demografica si culturala, mutatiile produse, identificarea surselor arheologice, evolutia locuirii umane, civilizatia geto-traco-daco-romana; organizarea spatiului geografic, dinamica si structura componentelor mediului geografic, influenta proceselor de restructurare a societatii.
Ocupatii componente:
258201 cercetator in sociologie
258202 asistent de cercetare in sociologie
258203 cercetator in antropologie
258204 asistent de cercetare in antropologie
258205 cercetator in geografie
258206 asistent de cercetare in geografie
258207 cercetator in asistenta sociala
258208 asistent de cercetare in asistenta sociala
258209 cercetator in arheologie
258210 asistent de cercetare in arheologie
258211 cercetator in etnologie
258212 asistent de cercetare in etnologie

2583 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN FILOZOFIE, ISTORIE SI POLITOLOGIE


Cercetatorii si asistentii de cercetare din filozofie, istorie si politologie efectueaza studii si cercetari referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii si logicii, rolul minoritatilor nationale, mentalitatile in relatia limbaj-societate, cunoasterea trecutului si prezentului ariei europene in care traieste poporul roman, istoria romanilor in context european.
Ocupatii componente:
258301 cercetator in filozofie
258302 asistent de cercetare in filozofie
258303 cercetator in istorie
258304 asistent de cercetare in istorie
258305 cercetator in stiintele politice
258306 asistent de cercetare in stiintele politice

2584 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN LINGVISTICA SI FILOLOGIE


Cercetatorii si asistentii de cercetare in lingvistica si filologie efectueaza studii si cercetari referitoare la limba romana, lingvistica romanica legata de limba romana, studiul graiurilor si dialectelor romanesti, structura sonora a limbii romane, fonetica experimentala si acustica, folclor si obiceiuri populare, elaboreaza atlase lingvistice pe regiuni.
Ocupatii componente:
258401 cercetator in lingvistica
258402 asistent de cercetare in lingvistica
258403 cercetator in filologie
258404 asistent de cercetare in filologie

2585 CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN PSIHOLOGIE


Cercetatorii si asistentii de cercetare in psihologie efectueaza studii si cercetari fundamentale referitoare la psihologia personalitatii si creativitatii, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltarii umane, modalitatile de investigare psihologica in activitatea nervoasa la om, calitatea vietii sub aspectul economic, social, cultural.
Ocupatii componente:
258501 cercetator in psihologie
258502 asistent de cercetare in psihologie
258503 cercetator in psihopedagogie speciala
258504 asistent de cercetare in psihopedagogie speciala

IV. 3. GRUPA MAJORA 3
Tehnicieni, maistri si asimilati


Tehnicienii si asimilatii acestora sunt absolventi ai invatamantului liceal, postliceal si de maistri, in subordinea cadrelor de conducere sau specialistilor cu profesiuni intelectuale si stiintifice, indeplinesc sarcini cu caracter tehnic si inrudite cu cercetarea, din domeniile stiintelor fizice (inclusiv ingineria si tehnologia), stiintelor vietii (inclusiv profesiunile medicale), precum si stiintelor sociale si umaniste. Sarcinile acestora constau in instruirea copiilor din invatamantul primar, prescolar si invatamantul special; prestarea de servicii tehnice legate de comert, finante, administratie si activitati sociale; exercitarea de activitati artistice, sportive si de divertisment; indeplinesc unele functii cu caracter religios.
Subgrupe majore componente:
31 Tehnicieni in domeniul fizicii si tehnicii
32 Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati
33 Invatatori si asimilati
34 Alte ocupatii asimilate tehnicienilor

IV. 3.1. SUBGRUPA MAJORA 31
Tehnicieni in domeniul fizicii si tehnicii


Tehnicienii din domeniul fizicii si tehnicii executa lucrari cu caracter tehnic in domeniul informaticii si ingineriei; actioneaza si verifica aparate si sisteme optice, electronice sau inrudite; piloteaza avioane si conduc nave, efectueaza inspectii pentru verificarea conformitatii cu normele de securitate specifice constructiilor, instalatiilor sau procedeelor de fabricatie.
Grupe minore componente:
311 Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si tehnicii (exclusiv cei din
industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)
312 Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali
(exploatare-intretinere)
313 Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare-intretinere)
314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale si aeriene
315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru
protectia si igiena muncii si controlori de calitate
316 Tehnicieni si maistri in industriile textila, pielarie si alimentara
317 Tehnicieni si maistri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii,
industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale
oxidice)

IV. 3.1.1. GRUPA MINORA 311
Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si tehnicii (exclusiv cei din industriile textila, pielarie, alimentara, lemnului si materialelor de constructii)


Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei si tehnicii executa lucrari cu caracter tehnic in domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic si evalueaza eficienta economica a proceselor de productie.
Grupe de baza componente:
3111 Tehnicieni in fizica si chimie
3112 Tehnicieni constructori
3113 Tehnicieni energeticieni si electricieni
3114 Tehnicieni in electronica, transporturi, posta si telecomunicatii
3115 Tehnicieni si maistri mecanici
3116 Tehnicieni si maistri petrolisti, petrochimisti si in chimia industriala
3117 Tehnicieni minieri si metalurgisti
3118 Desenatori tehnici
3119 Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei, tehnicii si asimilati,
neclasificati in grupele de baza anterioare

3111 TEHNICIENI IN FIZICA SI CHIMIE


Tehnicienii din fizica si chimie culeg esantioane si pregatesc instalatiile si aparatura necesara in vederea experimentelor, incercarilor si analizelor si le asigura executia; fac estimari de cantitati si costuri de materiale si forta de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si repararea instalatiilor de cercetare.
Ocupatii componente:
311102 tehnician chimist
311101 laborant chimist
311103 laborant determinari fizico-mecanice
311104 tehnician determinari fizico-mecanice
311105 laborant determinari geologice si geotehnice
311106 laborant tehnica nucleara
311107 tehnician meteorolog
311108 tehnician geolog
311109 tehnician hidrometru
311110 prospector - prospectii geologice, geofizice
311111 tehnician hidrolog
311112 tehnician hidrogeolog
311113 laborant operator centrale termice
311114 metrolog
311115 tehnician metrolog
311116 asistent fizica si chimie**
311117 operator meteorolog***

3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORI


Tehnicienii constructori efectueaza pe teren si in laboratoare incercari asupra solurilor si materialelor de constructii; contribuie tehnic la activitatea de constructie a locuintelor si altor lucrari, evaluare lucrari si pregatire de meseriasi; reprezinta arhitectii si inginerii civili pe santierele de constructii pentru a asigura efectuarea lucrarilor in conformitate cu specificatiile din planuri si schite, precum si pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor si schitelor pe care le primesc la estimarea detaliata a cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si reparatiile utilajelor.
Ocupatii componente:
311201 maistru constructii civile, industriale si agricole
311202 maistru normator
311203 tehnician constructor
311204 tehnician hidroamelioratii
311205 tehnician hidrotehnic
311206 tehnician topometrist
311207 tehnician proiectant in constructii
311208 maistru instalator in constructii
311209 tehnician instalatii in constructii
311210 diriginte santier**

3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI SI ELECTRICIENI


Tehnicienii energeticieni si electricieni indeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, constructie, functionare, intretinere si reparare a aparatelor, instalatiilor si sistemelor de distributie a energiei electrice; asigura functionarea aparatelor si instalatiilor; testeaza prototipurile; concep si realizeaza scheme de montaj ale instalatiilor si circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare; asigura controlul tehnic al instalatiilor; intretin sistemele si aparatele electrice in vederea functionarii conform specificatiilor si reglementarilor.
Ocupatii componente:
311301 dispecer gestiune uraniu
311302 maistru electromecanic
311303 maistru energetician/electrician
311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician
311305 tehnician electromecanic
311306 tehnician energetician/electrician
311307 tehnician proiectant energetician/electrician
311308 maistru electrician in constructii
311309 tehnician mentenanta electromecanica-automatica echip. ind.**
311310 sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii)****

3114 TEHNICIENI IN ELECTRONICA, TRANSPORTURI, POSTA SI TELECOMUNICATII


Tehnicienii din electronica, transporturi, posta si telecomunicatii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii din electronica si telecomunicatii legate de conceptie, fabricatie, montare, instalare, utilizare, intretinere si reparare de materiale electronice si sisteme electronice si electromecanice din telecomunicatii; asigura functionarea aparatelor electronice si de telecomunicatii sau incearca prototipuri; concep si realizeaza circuite electronice potrivit schemelor; participa la estimarea cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare fabricatiei si instalarii de materiale electronice si telecomunicatii; asigura controlul tehnic al fabricarii, utilizarii, intretinerii si repararii aparatelor electronice si sistemelor de telecomunicatii si buna lor functionare.
Ocupatii componente:
311401 maistru aviatie
311402 maistru electronica, transporturi, posta si telecomunicatii
311403 sef formatie sisteme radiante (antene)
311404 tehnician aviatie
311405 tehnician constructii telefonice
311406 tehnician electronica, transporturi, posta si telecomunicatii
311407 tehnician radiolocatii
311408 tehnician turn parasutism
311409 tehnician proiectant electronica/transporturi/comunicatii
311410 inspector exploatare postala
311411 tehnician statii de emisie radio-tv***
311412 tehnician statii radiorelee si satelit***

3115 TEHNICIENI SI MAISTRI MECANICI


Tehnicienii mecanici indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii din activitatea de constructii masini: conceptie, constructie, montaj, utilizare, intretinere si reparatii masini, motoare si instalatii mecanice; asigura functionarea masinilor, motoarelor si instalatiilor mecanice si a elementelor acestora sau incercarea prototipurilor; concep si asambleaza masini, motoare si instalatii mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimeaza cantitatile si costurile materialelor si fortei de munca necesare fabricatiei; asigura controlul tehnic al fabricatiei, al utilizarii intretinerii si reparatiei masinilor, motoarelor si instalatiilor; identifica si rezolva problemele tehnice care apar in procesul muncii; coordoneaza activitatea muncitorilor ocupati cu curatarea, vopsirea si repararea navelor maritime.
Ocupatii componente:
311501 maistru cazangerie
311502 maistru instalatii navale
311503 maistru intretinere si reparatii masini unelte, utilitati, service,
prototipuri
311504 maistru lacatus, constructii metalice
311505 maistru lacatus mecanic
311506 tehnician proiectant mecanic
311507 mecanic pentru intretinerea aparatelor de lansare la zbor
311508 maistru mecanic
311509 maistru mecanic auto
311510 maistru mecanica agricola
311511 maistru mecanica fina
311512 maistru montaj
311513 maistru prelucrari mecanice
311514 maistru sculer matriter
311515 maistru sudura
311516 tehnician constructii navale
311517 tehnician instalatii bord (avion)
311518 tehnician masini si utilaje
311519 tehnician mecanic
311520 tehnician prelucrari mecanice
311521 tehnician sudura
311522 tehnician tehnolog mecanic
311523 maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii
311525 tehnnician incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare
energetica/sisteme de masurare***
311526 tehnician documentatie studii**
311527 tehnician prestatii vehicule**
311528 tehnician reglementari/omologari oficiale**
311529 tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale**
311529 tehnician/responsabil afacere, metode implementare**
311530 tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje**
311531 tehnician/responsabil afacere, metode pregatire de industrializare**
311532 tehnician/responsabil afacere, metode logistica**
311533 tehnician/responsabil afacere, metode org. si masurarea muncii**
311534 maistru fabricarea armamentului***

3116 TEHNICIENI, MAISTRI PETROLISTI, PETROCHIMISTI SI DIN CHIMIA INDUSTRIALA


Tehnicienii si maistrii petrolisti, petrochimisti si din chimia industriala indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii chimice: conceptie, montaj, utilizare, intretinere, reparatii de instalatii si experimentarea prototipurilor din industria chimica; identifica si rezolva problemele tehnice care apar in procesul muncii; estimeaza cantitatile si costurile materialelor si fortei de munca necesare fabricarii sau montarii instalatiilor.
Ocupatii componente:
311601 decontaminator
311602 laborant apa si apa grea
311603 laborant control dozimetrie
311604 laborant petrolist/industrie chimica
311605 maistru petrolist/industrie chimica
311606 laborant apa potabila
311607 tehnician petrolist chimie industriala
311608 laborant petrochimist**
311609 maistru la fabricarea munitiei***

3117 TEHNICIENI MINIERI SI METALURGISTI


Tehnicienii minieri si tehnicienii metalurgisti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii metalurgice in vederea ameliorarii metodelor de extractie a substantelor minerale solide, petrolului si gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor si materialelor destinate extractiei de metale din mineralele respective; contribuie in plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietatilor metalelor si noilor aliaje si participa la experimentarea prototipurilor; contribuie in plan tehnic la realizarea studiilor geologice si topografice, precum si a celor de tratament, rafinare si purificare a mineralelor si metalelor; estimeaza cantitatile si costurile de materiale si forta de munca necesare realizarii proiectelor.
Ocupatii componente:
311701 laborant structura macroscopica si microscopica
311702 maistru metalurgie
311703 maistru minier
311704 maistru presator metale
311705 maistru termotehnist
311706 tehnician metalurgie
311707 tehnician minier
311708 tehnician proiectant minier
311709 tehnician proiectant metalurg
311710 tehnician mineralurg
311711 maistru mineralurg
311712 maistru termist tratamentist***

3118 DESENATORI TEHNICI


Desenatorii tehnici realizeaza desene tehnice pe baza schitelor si specificatiilor stabilite de ingineri si proiectanti, in vederea fabricarii, instalarii si montarii masinilor si echipamentelor sau in vederea constructiei, transformarii, intretinerii si repararii locuintelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulatie si a altor lucrari; utilizeaza aparatura de desen asistata de calculator pentru crearea, modificarea si producerea de copii si reprezentari grafice; utilizeaza instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice si pentru realizarea si revizuirea hartilor topografice si hidrografice; realizeaza si revizuiesc ilustratii, brosuri si manuale tehnice care trateaza probleme de montaj, instalare, functionare, intretinere si reparare a masinilor si a altor instalatii si produse; copiaza desene si tablouri pe placi sensibile din piatra si metal.
Ocupatii componente:
311801 desenator tehnic
311802 trasator
311803 desenator
311804 topograf
311805 trasator naval-desenator
311806 trasator optic
311807 tehnician proiectant**

3119 TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII SI ASIMILATI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei si asimilatii acestora, altii decat cei cuprinsi in grupele de baza anterioare asigura, din punct de vedere tehnic, planificarea si productia, utilizarea eficace, sigura si economica a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de munca; supravegheaza fluxul operatiilor si controlul tehnic; rezolva probleme de organizare a muncii; culeg date in vederea estimarii costurilor si stabilirii cantitatilor necesare realizarii proiectelor arhitectonice si de constructii.
Ocupatii componente:
311901 maistru tipograf
311902 paginator tipograf
311903 tehnician normare, salarizare, organizare
311904 tehnician pret de cost
311905 tehnician programare, lansare, urmarirea productiei
311906 tehnician pret revenire**
311907 tehnician gestiune salariala**
311908 tehnician gestiunea productiei**
311909 tehnician gestiune stoc**

IV. 3.1.2. GRUPA MINORA 312
Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali (exploatare intretinere)


Operatorii si tehnicienii de echipamente de calcul si roboti industriali asigura functionarea si comanda calculatoarelor si a perifericelor aferente; executa lucrari de instalare, intretinere si reparare a echipamentelor de calcul; pun in functiune roboti industriali, ii programeaza pentru a indeplini operatii speciale si le comanda functionarea.
Grupe de baza componente:
3121 Programatori ajutori
3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul
3123 Tehnicieni, operatori roboti industriali

3121 PROGRAMATORI AJUTORI


Programatorii ajutori codifica, testeaza si intretin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul si sisteme de operare; utilizeaza instrumente specifice care-i ajuta in realizarea sarcinilor.
Ocupatii componente:
312101 programator ajutor
312102 analist ajutor

3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCUL


Tehnicienii si operatorii la echipamente de calcul asigura functionarea si comanda calculatoarelor si a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea si prelucrarea datelor; gestioneaza resursele de calcul pentru a satisface cerintele utilizatorilor; manipuleaza suporti magnetici si asigura imprimarea situatiilor de iesire in conditii de calitate.
Ocupatii componente:
312201 operator calculator electronic si retele
312202 sef tura exploatare in centre sau oficii de calcul
312203 tehnician echipamente de calcul si retele
312204 operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator**
312205 administrator sistem documentar**
312206 operator prompter***

3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOTI INDUSTRIALI


Tehnicienii operatori la robotii industriali pun in functiune, programeaza, reprogrameaza, supravegheaza buna functionare a robotilor industriali, le asigura intretinerea si reglajele simple.
Ocupatii componente:
312301 maistru-operator la roboti industriali
312302 tehnician-operator la roboti industriali

IV. 3.1.3. GRUPA MINORA 313
Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare intretinere)


Tehnicienii de echipamente optice si electronice executa fotografii, manipuleaza si regleaza camerele cinematografice si alte aparate destinate inregistrarii si montarii de imagini sau sunet; asigura functionarea, intretinerea si repararea aparatelor emitatoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit si receptioneaza semnale radio.
Grupe de baza componente:
3131 Tehnicieni de echipamente de inregistrare imagine si sunet
3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune si
telecomunicatii
3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice si electronice

3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE INREGISTRARE IMAGINE SI SUNET


Tehnicienii de echipamente pentru inregistrare imagine si sunet executa fotografii, utilizeaza si regleaza camere cinematografice si alte aparate destinate inregistrarii de imagini (inclusiv fotografice) montarii si mixarii imaginilor cu sunetul; executa fotografii in scopuri publicitare, stiintifice, industriale sau comerciale.
Ocupatii componente:
313101 fotograf si tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet
313102 acustician cinematografic
313103 controlor si reconditioner filme
313104 electrician iluminare filmare
313105 etaloner
313106 fotograf
313107 laborant foto
313108 maistru aparate video si sunet
313109 masinist mecanic traweling
313110 mecanic camera filmare
313111 montor imagine
313112 montor negative si de pregatire a peliculei
313113 montor pozitive
313114 operator camera diafilm, diapozitive
313115 operator emisie-receptie
313116 operator productie RTV
313117 preparator filmare
313118 proiectionist
313119 retusor foto
313120 senzitometrist
313121 stantator de filme
313122 operator prelucrare pelicula
313123 operator truka
313124 editor imagine**
313125 tehnician iluminat tehnologic**
313126 ilustrator muzical***

3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE SI TELECOMUNICATII


Tehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune si telecomunicatii asigura functionarea aparatelor pentru transmisie in direct sau retransmisii de emisiuni de radio si televiziune si telecomunicatii terestre sau la bordul navelor si avioanelor; asigura reglarea si functionarea sistemelor emitatoare si a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio si de televiziune; asigura reglarea si functionarea sistemelor de radiocomunicatie, servicii difuzate prin satelit si sisteme multiplexor si aparate de proiectie; asigura monitorizarea video a cailor de acces.
Ocupatii componente:
313201 controlor emisii RTV
313202 maistru materiale emisie RTV si telecomunicatii
313203 montor emisie**
313204 operator imagine
313205 operator radio-radioficare
313206 operator sunet
313207 tehnician radioelectronist
313208 tehnician CATV
313209 operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatura de control
313210 tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video si de
monitorizare control acces si comunicatii
313211 pilonist antenist*
313212 cameraman**
313213 tehnician de echipamente TV**
313214 tehnician retele de telecomunicatii**
313215 operator retele de telecomunicatii**
313216 radioelectronist statii de emisie radio-tv***
313217 radioelectronist statii radiorelee si satelit***

3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALE


Tehnicienii de aparate electro-medicale asigura functionarea si reglarea de aparatura tehnica pentru diagnosticarea si tratarea afectiunilor, pentru radiografii, radioscopii.
Ocupatii componente:
313301 maistru aparate electro-medicale
313302 tehnician aparate electro-medicale

3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE SI ELECTRONICE


Tehnicienii pentru alte aparate optice si electronice, care nu se regasesc in celelalte grupe de baza din grupa minora 313 se clasifica in grupa 3139.


IV. 3.1.4. GRUPA MINORA 314
Tehnicieni de nave maritime, fluviale si aeriene


Tehnicienii de nave maritime, fluviale si aeriene asigura comanda si pilotarea avioanelor si navelor maritime, supravegherea si functionarea motoarelor si instalatiilor mecanice, electrice si electronice.
Grupe de baza componente:
3141 Ofiteri mecanici de nave
3142 Ofiteri de punte si pilotaj nave
3143 Piloti de avioane si asimilati
3144 Controlori si navigatori de trafic aerian
3145 Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

3141 OFITERI MECANICI DE NAVE


Ofiterii mecanici de nave asigura comanda aparatelor mecanice, electrice si electronice si a masinilor de bord; participa la conducerea si repararea acestor aparate si masini sau exercita functiuni similare de intretinere a navelor in porturi; asigura si supravegheaza aprovizionarea cu carburant si alte materiale necesare salii de masini; tin registrul de operatii.
Ocupatii componente:
314101 ofiter ajutor fluvial/portuar**
314102 ofiter RTG
314103 ofiter electrician fluvial/portuar**
314104 ajutor ofiter mecanic fluvial

3142 OFITERI DE PUNTE SI PILOTAJ NAVE


Ofiterii de punte si pilotaj de nave asigura comanda si navigarea vapoarelor si ambarcatiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigatie interioara; manevreaza navele la intrare sau iesire din port, la traversarea canalelor, stramtorilor si altor pasaje care impun cunostinte deosebite de navigatie; supravegheaza securitatea pasagerilor, a incarcarii si descarcarii cargourilor, precum si respectarea reglementarilor si normelor specifice de securitate; asigura supravegherea tehnica a intretinerii si repararii navelor; asigura aprovizionarea navelor si recrutarea membrilor echipajului si intocmesc registrul de operatii.
Ocupatii componente:
314201 capitan fluvial**
314202 capitan port
314203 ofiter intendent
314204 ofiter port
314205 ofiter de punte fluvial/portuar**
314206 pilot de Dunare maritima**
314207 sef echipaj maritim/fluvial**
314208 pilot de mare larga, pilot de port maritim**
314209 dragor maritim/fluvial**
314210 pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunare aspirant**

3143 PILOTI DE AVIOANE SI ASIMILATI


Pilotii de avioane si asimilatii acestora piloteaza avioanele de transport al pasagerilor sau marfurilor, verifica si asigura functionarea corecta a aparatelor mecanice, electrice si electronice de bord; studiaza si stabilesc planul de zbor; identifica si rezolva problemele tehnice care apar in functionarea avioanelor.
Ocupatii componente:
314301 comandant detasament zbor
314302 comandant insotitor de bord
314303 copilot
314304 inspector pilotaj
314305 mecanic navigant aviatie
314306 pilot aeronave
314307 pilot comandant avion**
314308 pilot incercare
314309 pilot receptie si control aeronave
314310 parasutist receptie si control
314311 parasutist incercator
314312 pilot parasutism incercator

3144 CONTROLORI SI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIAN


Controlorii si navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor in spatiul aerian si pe sol, cu ajutorul aparaturii radio si de comunicatii, radarului si sistemelor de semnalizare luminoasa; aproba si dirijeaza decolarea si aterizarea avioanelor, informeaza echipajele prin radio despre conditiile meteorologice.
Ocupatii componente:
314401 controlor dirijare nonradar
314402 controlor sol
314403 controlor trafic aviatia civila
314404 dispecer sol
314405 navigator dirijare radar
314406 navigator aviatia civila
314407 navigator dirijare nonradar
314408 navigator dirijare zbor
314409 navigator instructor dirijare radar si nonradar
314410 navigator sol
314411 operator radar
314412 operator radiotelecomunicatii aeronautice

3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANTA TRAFICULUI AERIAN


Tehnicienii pentru siguranta traficului aerian indeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea in functiune a aparaturii electronice si electromecanice, utilizate in sistemele de navigatie aeriana si incercarea de prototipuri; contribuie la conceptia si punerea in functiune a circuitelor de legatura pentru navigatia aeriana si sistemele de detectare sau urmarire a navelor; participa la estimarea costurilor, stabilesc specificatii tehnice si comenzi pentru controlul circulatiei aeriene si pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea starii de functionare a navelor situate la sol, la intretinerea si repararea acestora, verificarea aplicarii normelor si recomandarilor tehnice specifice.
Ocupatii componente:
314501 agent salvare aeroportuara si instalatii de stins incendii
314502 masinist agregate aerodrom
314503 operator instalatii control antiterorist, antideturnare
314504 operator radio-navigant aviatie
314505 operator radio-navigant instructor aviatie
314506 tehnician securitate aeriana
314507 operator de handling**
314508 inspector siguranta operationala**
314509 agent de securitate aeroportuara***

IV. 3.1.5. GRUPA MINORA 315
Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate


Inspectorii pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlorii de calitate controleaza aplicarea reglementarilor in vigoare si a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii si altor riscuri, securitatea muncii, protectia sanatatii muncitorilor si mediului inconjurator, securitatea proceselor de fabricatie a bunurilor si serviciilor produse, utilizate sau puse in vanzare; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor si acorda consultatii in acest sens; intreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspecteaza intreprinderile industriale in legatura cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricatie a bunurilor produse, utilizate sau puse in vanzare.
Grupe de baza componente:
3151 Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor
3152 Inspectori pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate

3151 INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLADIRILOR IMPOTRIVA INCENDIILOR


Inspectorii pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor inspecteaza imobilele, instalatiile industriale, hotelurile si alte constructii noi sau existente, pentru a se asigura ca indeplinesc conditiile prevazute de normele si reglementarile referitoare la constructii, urbanism si amenajarea teritoriului; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor; ancheteaza si stabilesc cauzele incendiilor; acorda consultatii cu privire la instalatiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere si materialele utilizate pentru constructiile de locuinte, in vederea reducerii riscurilor de incendii.
Ocupatii componente:
315101 inspector de specialitate pentru prevenirea si stingerea incendiilor*
315102 evaluator de risc de incendiu****
315103 specialist coordonator de securitate la incendiu*****

3152 INSPECTORI PENTRU PROTECTIA SI IGIENA MUNCII SI CONTROLORI DE CALITATE


Inspectorii pentru protectia si igiena muncii si controlorii de calitate instruiesc reprezentantii intreprinderilor in vederea aplicarii normelor si reglementarilor legale in vigoare, cu privire la securitatea muncii si mediului de munca; inspecteaza locurile de munca pentru a se asigura ca mediul de munca, masinile si echipamentul corespund normelor si reglementarilor legale; se informeaza prin contacte directe, observari sau alte mijloace, asupra conditiilor de munca si riscurilor de accidente; verifica respectarea normelor de securitate a muncii; inspecteaza locurile de productie, prelucrare, depozitare si vanzare a produselor, pentru a se asigura ca sunt respectate normele si reglementarile specifice; verifica produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificatiile de calitate ale producatorului; informeaza publicul si reprezentantii intreprinderilor cu privire la aplicarea normelor si reglementarilor referitoare la igiena si salubritate, puritatea produselor si marfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice si altor produse analoge; informeaza pe cei care produc, utilizeaza, intretin si repara mijloace de transport, despre masurile si reglementarile in vigoare referitoare la conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele respective; inspecteaza intreprinderile pentru a se asigura ca acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deseuri si reziduuri periculoase.
Ocupatii componente:
315201 controlor calitate
315202 inspector ISCIR
315203 inspector protectie sociala
315204 operator control nedistructiv
315205 probator hidraulic piese turnate
315206 tehnician protectia muncii
315207 tehnician conditii de munca si securitate**
315208 tehnician asigurarea calitatii**
315209 tehnician analist de calitate**
315210 tehnician cotator calitate**
315212 operator control nedistructiv cu radiatii penetrante****
315213 operator control nedistructiv cu ultrasunete****
315214 operator control nedistructiv cu lichide penetrante****
315215 operator control nedistructiv cu particule magnetice****
315216 operator control nedistructiv cu curenti turbionari****
315217 operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitatii****

IV. 3.1.6. GRUPA MINORA 316
Tehnicieni si maistri in industriile textila, pielarie si alimentara


Tehnicienii din industriile textila, pielarie si alimentara isi desfasoara activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupa de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielarie si a produselor alimentare, precum si la aplicarea normelor de munca si alte sarcini privind organizarea muncii.
Grupe de baza componente:
3161 Tehnicieni si maistri in industriile textila si pielarie
3162 Tehnicieni si maistri in industria alimentara

3161 TEHNICIENI SI MAISTRI IN INDUSTRIILE TEXTILA SI PIELARIE


Tehnicienii din industriile textila si pielarie, in subordinea directa a inginerilor, supravegheaza procesul tehnologic de fabricare a firelor, tesaturilor, tricotajelor si incaltamintei; urmaresc respectarea calitatii materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite.
Ocupatii componente:
316101 maistru in industriile textila, pielarie
316102 tehnician in industria confectiilor din piele si inlocuitori
316103 tehnician in industria confectiilor si tricotajelor
316104 tehnician in industria incaltamintei
316105 tehnician in industria pielariei
316106 tehnician in industria textila
316107 tehnician proiectant textile, pielarie
316108 laborant in industriile textila, pielarie
316109 sef formatie industria confectiilor imbracaminte**

3162 TEHNICIENI SI MAISTRI IN INDUSTRIA ALIMENTARA


Tehnicienii din industria alimentara si frigului, in subordinea directa a inginerilor, executa sarcini privind tehnologia de fabricatie, aplicarea si respectarea normelor de munca; efectueaza analize de laborator privind calitatile nutritive ale materiilor prime folosite si ale produselor finite.
Ocupatii componente:
316201 maistru frigotehnist
316202 tehnician frigotehnist
316203 tehnician in industria alimentara
316204 tehnician laborant analize produse alimentare
316205 tehnician in industria alimentara extractiva
316206 tehnician in industria alimentara fermentativa
316207 tehnician in industria carnii, laptelui si conservelor
316208 tehnician in morarit si panificatie
316209 tehnician proiectant in industria alimentara
316210 maistru industria alimentara

IV. 3.1.7. GRUPA MINORA 317
Tehnicieni si maistri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)


Tehnicienii si maistrii din industriile lemnului, sticlei si ceramicii, celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice) executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de intretinere si reparare a masinilor si instalatiilor specifice; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevazuti in procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei si produselor derivate din celuloza si hartie, a materialelor de constructii.
Grupe de baza componente:
3171 Tehnicieni si maistri in industria lemnului
3172 Tehnicieni si maistri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de
constructii (materiale oxidice)
3173 Tehnicieni si maistri in industria celulozei si hartiei

3171 TEHNICIENI SI MAISTRI IN INDUSTRIA LEMNULUI


Tehnicienii si maistrii din industria lemnului executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de intretinere si reparare a masinilor si instalatiilor specifice; executa analize de laborator, de testare si incercare a diferitelor esente de lemn sau inlocuitori de material lemnos.
Ocupatii componente:
317101 tehnician in industrializarea lemnului
317102 tehnician proiectant in industrializarea lemnului
317103 maistru in industrializarea lemnului

3172 TEHNICIENI SI MAISTRI IN INDUSTRIA STICLEI SI CERAMICII SI MATERIALELOR DE CONSTRUCTII (MATERIALE OXIDICE)


Tehnicienii si maistrii din industriile sticlei, ceramicii si a materialelor de constructii (materiale oxidice), in subordinea inginerilor de specialitate, supravegheaza procesul de fabricatie a materialelor cu aceasta destinatie; intretin si repara instalatiile aferente, efectueaza analize de laborator privind testarea rezistentei si proprietatile materialelor respective; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevazuti de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului si prefabricatelor din beton.
Ocupatii componente:
317201 tehnician industria sticlei si ceramicii
317202 maistru industria sticlei si ceramicii
317203 tehnician industria materialelor de constructii
317204 maistru industria materialelor de constructii
317205 tehnician proiectant industria materialelor de constructii

3173 TEHNICIENI SI MAISTRI IN INDUSTRIA CELULOZEI SI HARTIEI


Tehnicienii si maistrii din industria celulozei si hartiei, in subordinea inginerilor de specialitate, executa sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei si hartiei si produselor derivate din celuloza si hartie.
Ocupatii componente:
317301 tehnician in industria celulozei si hartiei
317302 maistru in industria celulozei si hartiei

IV. 3.2. SUBGRUPA MAJORA 32
Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati


Tehnicienii din stiintele vietii, sanatate si asimilatii acestora indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii si aplicarii conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor specifice stiintelor vietii, inclusiv din agricultura, silvicultura, medicina, medicina veterinara, farmacie si alte discipline inrudite; acorda ingrijiri medicale.
Grupe minore componente:
321 Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati
322 Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori
medicale)
323 Surori medicale, surori puericultoare, moase si laboranti

IV. 3.2.1. GRUPA MINORA 321
Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati


Tehnicienii din stiintele vietii, sanatate si asimilatii acestora executa lucrari cu caracter tehnic, fie in cercetarea aplicativa a stiintelor vietii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor si metodelor, cu deosebire in domeniul medicinei, agriculturii sau productiei din industria medicamentelor.
Grupe de baza componente:
3211 Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei
3212 Tehnicieni in activitatea de cercetare din domeniile agriculturii si
silviculturii
3213 Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie

3211 TEHNICIENI IN STIINTELE VIETII SI ECOLOGIEI


Tehnicienii din stiintele vietii si ecologiei pregatesc instalatiile si aparatele pentru experiente, incercari si analize; recolteaza si prepara probele supuse experimentarii: celule, tesuturi, parti de plante, organe; participa sau conduc experimente, incercari sau analize; efectueaza citiri pe aparate de masurare a poluarii aerului, apei si efectueaza diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizeaza date si estimeaza cantitatile si costurile de materiale si a fortei de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si repararea aparatelor si instrumentelor necesare cercetarilor; utilizeaza cunostintele teoretice si practice acumulate pentru identificarea si rezolvarea problemelor care se ivesc in activitatea profesionala.
Ocupatii componente:
321101 tehnician in bacteriologie
321102 tehnician in biochimie
321103 tehnician in hematologie
321104 tehnician in serologie
321105 tehnician in biologie
321106 tehnician protectia mediului (tehnician ecolog)
321107 evaluator si auditor de mediu

3212 TEHNICIENI IN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII SI SILVICULTURII


Tehnicienii agronomi si silvici din centrele experimentale indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii aplicative din agronomie si silvicultura; pregatesc instalatiile si aparatele necesare experientelor, incercarilor si analizelor; recolteaza si pregatesc materiale pentru experimentari: celule, tesuturi, segmente de plante, organe etc. Participa la experimente sau chiar le conduc, analizeaza calitatea, puritatea sau indicii de germinatie a esantioanelor de seminte; centralizeaza date sau estimeaza cantitati si costuri de materiale si forta de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si repararea aparatelor si instrumentelor necesare in activitatea de cercetare.
Ocupatii componente:
321201 tehnician agronom-cercetare
321202 tehnician zootehnist-cercetare
321203 tehnician silvic-cercetare
321204 tehnician pedolog

3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNISTI SI SILVICI IN UNITATI DE PRODUCTIE


Tehnicienii din activitatea de productie agricola si silvica acorda asistenta tehnica cu privire la metodele de exploatare; acorda consultatii tehnice privind metodele de ameliorare a calitatii produselor si de crestere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitara; centralizeaza date si estimeaza costurile materiale si de forta de munca necesare realizarii lucrarilor; organizeaza demonstratii, tin conferinte si distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptarii unor metode de munca imbunatatite; utilizeaza cunostintele teoretice si practice acumulate, pentru identificarea si rezolvarea problemelor care apar in timpul activitatii, tehnicienii din activitatea de productie agricola vegetala, zootehnie si silvicultura realizeaza activitati si servicii cu caracter tehnic pentru cresterea randamentului de productie si ameliorarea calitatii produselor, acorda asistenta tehnica si consultanta privind tehnologiile de cultura a plantelor, tehnologiile de crestere si reproductie a animalelor, lucrari specifice silviculturii.***
Ocupatii componente:
321301 agent agricol
321302 brigadier silvic
321303 padurar
321304 tehnician agronom-exploatare
321305 tehnician zootehnist-exploatare
321306 tehnician silvic-exploatare
321307 clasificator carcase***
321308 operator de insamantari artificiale la animale***
321309 Administrator bunuri agricole****

___________
***Grupa de baza 3213 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


IV. 3.2.2. GRUPA MINORA 322
Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori medicale)


Tehnicienii si alti lucratori din medicina, in subordinea medicilor si in limitele pregatirii, indeplinesc sarcini de diagnosticare si asistenta in domeniul medical, stomatologic, veterinar, atat in scop preventiv, cat si curativ; acorda consultatii privind masurile care trebuie intreprinse pentru ameliorarea igienei si salubritatii; stabilesc si aplica metode nutritive si regimuri alimentare; examineaza pacienti si prescriu tratamente in functie de afectiunile sau infirmitatile constatate.
Grupe de baza componente:
3221 Asistenti medicali generalisti
3222 Igienisti
3223 Asistenti dieteticieni si de nutritie
3224 Optometricieni si opticieni
3225 Tehnicieni dentari
3226 Fizioterapeuti si asimilati
3227 Asistenti si tehnicieni veterinari
3228 Asistenti farmacisti si laboranti
3229 Tehnicieni in medicina moderna, neclasificati in grupele de baza anterioare

3221 ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI


Asistentii medicali generalisti indeplinesc sarcini, in limitele pregatirii de nivel mediu, acorda in subordinea medicilor, consultatii medicale pentru diagnosticare si tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicita sprijinul medicilor de specialitate); executa interventii chirurgicale simple; acorda consultatii de specialitate - in colectivitati si individual - cu privire la igiena, regim alimentar si intreprind alte masuri medicale preventive.
Ocupatii componente:
322101 asistent medical generalist
322102 autopsier
322103 oficiant medical
322104 tehnician sanitar
322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA

3222 IGIENISTI


Igienistii inspecteaza si acorda consultatii cu privire la problemele si masurile preventive si curative legate de igiena mediului; actioneaza in vederea ameliorarii si prevenirii poluarii apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promoveaza masuri preventive si corective de manipulare igienica a bunurilor alimentare, de curatare a locurilor publice sau de lupta impotriva substantelor nocive si focarelor de microbi; organizeaza conferinte si demonstratii, difuzeaza materiale documentare si de popularizare a practicilor si masurilor igienice; centralizeaza date si estimeaza cantitatile si costurile de materiale si forta de munca necesare realizarii unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.
Ocupatii componente:
322201 igienist
322202 inspector sanitar

3223 ASISTENTI DIETETICIENI SI DE NUTRITIE


Asistentii dieteticieni si de nutritie stabilesc si experimenteaza retete dietetice si de regim alimentar; organizeaza si supravegheaza prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienti spitalizati, muncitori ocupati in sectoarele deosebite sau individuale; participa la executarea programelor educative pe teme de nutritie si readaptare alimentara; contribuie, prin consultatii dietetice, la rezolvarea problemelor de nutritie care apar in colectivitati; se documenteaza asupra progresului inregistrat de cunostintele din domeniul de specialitate si cele conexe; organizeaza conferinte si sustin expozeuri pe teme de regimuri alimentare si nutritie.
Ocupatii componente:
322301 asistent de nutritie
322302 dietetician

3224 OPTOMETRICIENI SI OPTICIENI


Optometricienii si opticienii examineaza pacientii cu acuitate vizuala deficitara, prescriu si monteaza ochelari si lentile de contact, acorda consultatii cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corectie a vederii.
Ocupatii componente:
322401 optician medical
322402 optometrist**

3225 TEHNICIENI DENTARI


Tehnicienii dentari acorda consultatii individuale sau colective, cu privire la igiena dentara, alimentatie si la alte precautii referitoare la dentitie; efectueaza examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectueaza medicul stomatolog); efectueaza operatii de detartrare, obturatii, lucrari de protezare; pregatesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum si pacientii inainte de examinare si tratament.
Tehnicienii dentari executa proteze dentare fixe si mobile, aparate ortodontice si proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obtinerea unei proteze dentare, instruind in procesul de invatamant profesional.***
Ocupatii componente:
322501 tehnician dentar

___________
***Grupa de baza 3225 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


3226 FIZIOTERAPEUTI SI ASIMILATI


Fizioterapeutii si asimilatii acestora trateaza afectiunile locomotorii, musculare, circulatorii si neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afectiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; executa masajul clientilor sau pacientilor pentru ameliorarea circulatiei sanguine, redarea sau stimularea activitatii nervoase sau pentru obtinerea altor efecte terapeutice.
Ocupatii componente:
322601 instructor educatie - fizica
322602 maseur
322603 asistent medical fizioterapie
322604 ergoterapeut**
322605 reflexoterapeut****

3227 ASISTENTI SI TEHNICIENI VETERINARI


Asistentii si tehnicienii veterinari acorda consultatii individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afectiunile si leziunile acestora; examineaza animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, in unele situatii, se adreseaza medicului veterinar; trateaza animalele bolnave sau ranite, in cazul afectiunilor simple, obisnuite; pregatesc instrumentele si materialele utilizate in tratamentele animalelor; pregatesc animalele pentru examen sau tratament si, daca este cazul, le supravegheaza si asista in timpul fatarilor.
Ocupatii componente:
322701 agent veterinar
322702 asistent veterinar
322703 autopsier la ecarisaj
322704 tehnician veterinar

3228 ASISTENTI FARMACISTI SI LABORANTI


Asistentii farmacisti si laborantii din farmacii, sub indrumarea si supravegherea farmacistilor, prepara si elibereaza in farmacii, spitale si dispensare, medicamente, lotiuni si mixturi; fac recomandari scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigura curatarea, reconditionarea aparaturii si recipientelor utilizate pentru prepararea si eliberarea medicamentelor si preparatelor farmaceutice.
Ocupatii componente:
322801 asistent farmacist
322802 laborant farmacie

3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNA, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Tehnicienii de medicina moderna (altii decat cei clasificati in grupele de baza descrise anterior ca facand parte din grupa minora 322) practica homeopatia si alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferintelor si dezechilibrelor fizice si mentale; aplica tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; trateaza defecte de pronuntie, corecteaza tulburarile vizuale oculo-motorii.
Ocupatii componente:
322901 instructor ergoterapie
322902 instructor logoped
322903 tehnician homeopat
322904 instructor de educatie sanitara
322905 bioenergetician
322906 inforenergetician radiestezist
322907 terapeut in terapii complementare
322908 asistent pentru ingrijirea persoanelor varstnice**
322909 interpret in limbaj mimico-gestual (studii medii)**

IV. 3.2.3. GRUPA MINORA 323
Surori medicale, surori puericultoare, moase si laboranti


Surorile medicale, moasele si laborantele ii asista pe medici, in aplicarea masurilor preventive si curative si fac fata urgentelor in absenta acestora; ofera ingrijiri si sfaturi bolnavilor, ranitilor, handicapatilor fizici si mental, precum si altor persoane a caror stare necesita ingrijiri de aceasta natura; ajuta la nasterea copiilor si instruiesc mamele cu privire la ingrijirea sugarilor si copiilor mici; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, in vederea facilitarii diagnosticarii si tratamentului bolnavilor.
Grupe de baza componente:
3230 Tehnicieni protezisti - ortezisti**
3231 Surori medicale si laborante
3232 Moase si surori puericultoare

3230 TEHNICIENI PROTEZISTI - ORTEZISTI**


Tehnicienii protezisti - ortezisti identifica, concep, fabrica, adapteaza si monteaza orice tip de proteze si orteze pacientilor cu deficiente functionale. Protezele (aparatele care inlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de sustinere a trunchiului sau a membrului cu deficiente) sunt realizate din diferite materiale: piele, otel, lemn, aliaje usoare, materiale plastice etc.; acusticianul-audioprotezist evalueaza auzul, amprenteaza urechea, recomanda tipul de proteza auditiva, o regleaza, confectioneaza olive si asigura service-ul protezei.****
Ocupatii componente:
323001 tehnician protezist-ortezist**
323002 tehnician acustician-audioprotezist****

___________
*Grupa de baza 3230 a fost introdusa prin art. I din Ordinele nr. 338/2003 si nr. 334/2003.
___________
****Grupa de baza 3230 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


3231 SURORI MEDICALE SI LABORANTE


Surorile medicale si laborantele acorda ingrijiri, tratamente si sfaturi medicale bolnavilor, ranitilor, handicapatilor si altor persoane care necesita ingrijiri; administreaza medicamente, aplica pansamente si alte forme de tratament, sub indrumarea medicului; participa la acordarea primului ajutor in caz de urgenta; ajuta la pregatirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajuta la pregatirea necesara integrarii sociale a handicapatilor mentali sau fizic; ofera ingrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, in vederea facilitarii diagnosticarii si tratamentului bolnavului.
Ocupatii componente:
323101 laborant in ocrotirea sanatatii
323102 sora medicala

3232 MOASE SI SURORI PUERICULTOARE


Moasele si surorile puericultoare ajuta la nasterea copiilor, ofera ingrijiri prenatale si postnatale; instruiesc mamele cu privire la ingrijirea copiilor mici si nou-nascutilor.
Ocupatii componente:
323201 moasa
323202 asistenta puericultoare

IV. 3.3. SUBGRUPA MAJORA 33
Invatatori si asimilati


Invatatorii si asimilatii acestora pregatesc programele de instruire si organizeaza cursuri pentru toate disciplinele de grad prescolar si scolar; pregatesc si organizeaza activitati destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultatilor fizice si sociale ale copiilor; adapteaza programele scolare pentru grupurile de handicapati fizic sau mental, ii instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregatesc si organizeaza cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.
Grupe minore componente:
331 Invatatori
332 Educatoare
333 Instructori-educatori in unitati de handicapati
334 Alt personal in invatamant

IV. 3.3.1. GRUPA MINORA 331
Invatatori


Invatatorii din invatamantul primar predau diferite discipline, pregatesc programe de instruire, organizeaza activitati educative pentru elevii din primul grad scolar.
Grupe de baza componente:
3310 Invatatori in invatamantul primar

3310 INVATATORI IN INVATAMANTUL PRIMAR


Invatatorii din invatamantul primar pregatesc programe de instruire si predare a disciplinelor din primul grad scolar - cititul, scrisul si aritmetica; corecteaza temele si evalueaza progresele realizate de copii; organizeaza activitati extrascolare pentru recreerea elevilor; supravegheaza elevii in clase si alte locuri din incinta scolii.
Ocupatii componente:
331001 invatator
331002 institutor

IV. 3.3.2. GRUPA MINORA 332
Educatoare


Educatoarele din invatamantul prescolar pregatesc si organizeaza activitati destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultatilor fizice, mentale si sociale ale copiilor aflati sub varsta scolara.
Grupe de baza componente:
3320 Educatoare

3320 EDUCATOARE


Educatoarele din invatamantul prescolar organizeaza jocuri colective si individuale si activitati educative, pentru dezvoltarea fizica, mentala si sociala a copiilor; promoveaza dezvoltarea exprimarii orale prin povestiri, cantece si conversatie libera; observa copiii pentru a le evalua progresele si le supravegheaza evolutia.
Ocupatii componente:
332001 educatoare
332002 educator-puericultor

IV. 3.3.3. GRUPA MINORA 333
Instructori-educatori in unitati de handicapati


Instructorii-educatori din unitatile de handicapati predau si adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapati mental sau fizic sau persoane care invata cu dificultate; instruiesc deficientii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.
Grupe de baza componente:
3330 Instructori-educatori in unitati de handicapati
3331 Instructori - educatori in centrele de reeducare si penitenciare**

3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI IN UNITATI DE HANDICAPATI


Instructorii-educatori din unitatile de handicapati concep sau modifica programe de studiu pentru diferite categorii de handicapati, pregatesc lectii si activitati in functie de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale in vederea reducerii handicapului elevului, urmaresc progresele inregistrate.
Ocupatii componente:
333001 educator in unitati de handicapati
333002 instructor - educator in unitati de handicapati
332003 pedagog de recuperare

3331 INSTRUCTORI - EDUCATORI IN CENTRELE DE REEDUCARE SI PENITENCIARE**


Instructorii - educatori in centrele de reeducare si penitenciare prin activitatea pe care o desfasoara pregatesc minorii si tinerii pentru reabilitarea si reintegrarea sociala, prin formarea unei atitudini corecte fata de societate si regulile de convietuire sociala contribuie la dobandirea de catre acestia a deprinderilor intelectuale si sociale care, dupa eliberare, sa le permita un comportament constructiv, autonom si responsabil.
Ocupatii componente:
333101 instructor educator pentru activitati de resocializare**

___________
*Grupa de baza 3331 a fost introdusa prin art. I din Ordinele nr. 338/2003 si nr. 334/2003.


IV. 3.3.4. GRUPA MINORA 334
Alt personal in invatamant


Alt personal din invatamant se ocupa cu invatarea pilotarii avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., indeplinind si alte activitati cum ar fi cea de secretariat.
Grupe de baza componente:
3340 Personal in invatamant, neclasificat in grupele de baza anterioare

3340 PERSONAL IN INVATAMANT NECLASIFICAT IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Alt personal din invatamant preda cunostinte legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor masini, prin explicarea manipularii comenzilor, insotirea elevilor in iesiri de antrenament, efectuarea de demonstratii si prezentarea reglementarilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor masini.
Ocupatii componente:
334001 instructor scolar-auto
334002 laborant in invatamant
334003 maistru instructor
334004 pedagog scolar
334005 secretar scoala
334006 sef atelier scoala
334007 pilot instructor aeronava
334008 instructor parasutism
334009 mecanic navigant instructor
334010 mediator scolar**

IV. 3.4. SUBGRUPA MAJORA 34
Alte ocupatii asimilate tehnicienilor


Personalul cuprins in aceasta subgrupa majora realizeaza activitati specializate in domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrarii intreprinderilor, tinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administratie publica, vama, turism, fiscal, plasarea fortei de munca, eliberarea de autorizatii, polite, asistenta sociala, spectacole, sport si religie.
Grupe minore componente:
341 Agenti in activitatea financiara si comerciala
342 Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri
343 Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa
344 Inspectori si agenti financiari
345 Inspectori de politie si detectivi
346 Asistenti sociali
347 Tehnicieni in domeniul creatiei artistice, spectacole si sport
348 Personal laic din culte
349 Tehnicieni in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si
activitati de agrement*****

__________
Grupa minora 349 a fost introdusa prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


IV. 3.4.1. GRUPA MINORA 341
Agenti in activitatea financiara si comerciala


Agentii din activitatea financiara si comerciala cumpara si vand titluri de valoare, plaseaza polite de asigurare, vand marfuri, materiale si instalatii tehnice in contul producatorilor; estimeaza valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietati si coordoneaza vanzarea la licitatie a acestora; furnizeaza servicii de voiaj.
Grupe de baza componente:
3411 Agenti de valori si cambisti (brokeri valori)
3412 Agenti de asigurari
3413 Agenti imobiliari
3414 Agenti de turism*****
3415 Reprezentanti tehnici si comerciali
3416 Agenti contractari si achizitii
3417 Experti in evaluarea bunurilor si vanzatori la licitatie
3419 Agenti in activitatea financiara si comerciala, neclasificati in grupele
de baza anterioare

__________
Grupa de baza 3414 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


3411 AGENTI DE VALORI SI CAMBISTI (BROKERI VALORI)


Agentii de valori si cambistii cumpara si vand titluri de valoare, actiuni, obligatiuni si devize straine in contul propriei societati, sau in contul clientilor, pe baza de comision.
Ocupatii componente:
341101 cambist (broker valori)
341102 agent de schimb

3412 AGENTI DE ASIGURARI


Agentii de asigurari acorda consultatii in domeniul asigurarilor si plaseaza clientilor polite de asigurare pe viata pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare in caz de incendiu, asigurare maritima si alte forme de asigurare.
Ocupatii componente:
341201 agent de asigurare

3413 AGENTI IMOBILIARI


Agentii imobiliari se ocupa de vanzari, cumparari, locatii si inchirieri de bunuri imobiliare in contul clientilor, pe baza de comision.
Ocupatii componente:
341301 agent imobiliar (broker imobiliar)

3414 AGENTI DE TURISM*****


Agentii de turism concep, rezerva, ofera, si vand pachete de servicii turistice, fac rezervari de locuri la unitati ospitaliere, unitati de alimentatie si unitati de agrement pentru clienti, fac rezervari pentru transportul aerian, auto, feroviar si maritim, organizeaza excursii, drumetii si evenimente pentru turisti, oameni de afaceri persoane cu motivatii diferite (tratament, practicanti de sport, participanti la manifestari sportive, culturale, religioase etc.).*****
__________
Grupa de baza 3414 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


Ocupatii componente:
341401 agent de voiaj
341402 agent de turism*****
341403 agent de turism touroperator*****
341404 agent de turism transport turistic intern/international/ticketing/
rezervari/cazare/ publicitate/marketing/asistenta turistica/plecari
externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri*****

3415 REPREZENTANTI TEHNICI SI COMERCIALI


Reprezentantii tehnici si comerciali se ocupa cu vanzari en gros de bunuri diverse, in special, instalatii si echipamente tehnologice si serviciile corespunzatoare acestora, furnizeaza informatii specializate asupra caracteristicilor si functionarii instalatiilor si fac demonstratii privind modul de utilizare a acestora.
Ocupatii componente:
341501 reprezentant tehnic si comercial
341502 reprezentant comercial**
341503 reprezentant medical**

3416 AGENTI CONTRACTARI SI ACHIZITII


Agentii de contractari si achizitii se ocupa cu negocierea si incheierea de contracte pentru cumpararea de materiale, materii prime si produse, in contul unitatilor industriale, comerciale, administratiei publice si al altor institutii; intretin baza de date a furnizorilor potentiali, intocmesc documentele administrative pentru cumparari, analizeaza cererile de cumparare si propun oferta cea mai buna, urmaresc performantele furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene.****
Ocupatii componente:
341601 agent contractari si achizitii (broker marfuri)
341602 receptioner contractari-achizitii
341603 administrator cumparari**
341604 Agent cumparari****

___________
****Grupa de baza 3416 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


3417 EXPERTI IN EVALUAREA BUNURILOR SI VANZATORI LA LICITATIE


Expertii in evaluarea bunurilor si vanzatorii la licitatie evalueaza bunuri imobiliare, marfuri sau diverse obiecte; estimeaza daunele ce pot fi acoperite prin polite de asigurare; coordoneaza vanzarea la licitatie a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de arta, bijuteriilor si altor obiecte.
Ocupatii componente:
341701 estimator licitatii
341702 evaluator asigurari

3419 AGENTI IN ACTIVITATEA FINANCIARA SI COMERCIALA, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Aceasta grupa de baza cuprinde agenti in activitatea financiara si comerciala care nu au fost clasificati in grupa minora 341.
Ocupatii componente:
341901 intermediar in activitatea financiara si comerciala (broker)
341902 referent comert exterior
341903 operator vanzari prin telefon**
341904 agent vanzari**

IV. 3.4.2. GRUPA MINORA 342
Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri


Agentii comerciali si mijlocitorii de afaceri pun in legatura cumparatorii cu vanzatorii, cumpara si vand marfuri, in general, in vrac; indeplinesc formalitatile de declarare vamala; se asigura ca formalitatile de asigurare si licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzator; informeaza solicitantii de locuri de munca asupra ofertelor inregistrate la birourile de plasare a fortei de munca; prospecteaza piata muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrari particulare; furnizeaza diverse alte servicii intreprinderilor.
Grupe de baza componente:
3421 Agenti comerciali
3422 Agenti concesionari
3423 Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si
reintegrare a somerilor
3429 Agenti comerciali si de afaceri, neclasificati in grupele de baza
anterioare

3421 AGENTI COMERCIALI


Agentii comerciali pun in legatura cumparatorii cu vanzatorii de marfuri, cumpara si vand marfuri, in general, in vrac, se ocupa cu rezervarea spatiilor de depozitare si fixarea taxelor de consignatie.
Ocupatii componente:
342101 agent comercial

3422 AGENTI CONCESIONARI


Agentii concesionari indeplinesc formalitatile de declarare vamala si vamuirea exporturilor si importurilor; se asigura ca formalitatile de asigurare si licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzator; semneaza si elibereaza note de avizare.
Ocupatii componente:
342201 declarant vamal
342202 agent tranzit
342203 agent maritim

3423 AGENTI DE INCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORTEI DE MUNCA SI REINTEGRARE A SOMERILOR


Agentii de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si reintegrare a somerilor informeaza solicitantii de locuri de munca asupra ofertelor inregistrate la birourile de plasare a fortei de munca; prospecteaza piata muncii pentru identificarea posturilor vacante; recruteaza muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea intreprinderilor si altor institutii.
Ocupatii componente:
342301 agent repartizare a fortei de munca
342302 agent informare privind cariera
342303 agent evidenta si plata a ajutorului de somaj
342304 inspector (referent) resurse umane
342305 agent ocupare
342306 analist resurse umane**
342307 tehnician mobilitate personal**
342308 tehnician reconversie personal**
342309 instructor/preparator formare**
342310 tehnician calificare gestiune competente**
342311 tehnician resurse umane**

3429 AGENTI COMERCIALI SI DE AFACERI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Aceasta grupa cuprinde agentii comerciali care nu au fost clasificati in grupa minora 342. Se clasifica aici agentii care se ocupa cu: furnizarea de servicii catre intreprinderi, de exemplu spatii publicitare in mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informatii privind acordarea de credite si alte informatii comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentatii artistice, spectacole, manifestari sportive, publicarea cartilor, inregistrarea discurilor muzicale si vanzarea lor; operatorii de interviu se ocupa cu culegerea de date in vederea prelucrarii in cadrul cercetarilor de piata si de opinie publica; reprezentare in baza unui contract de mandat a intereselor navelor romanesti si straine in fata autoritatilor portuare si agentilor economici.****.***
Ocupatii componente:
342901 agent reclama publicitara
342902 agent literar
342903 impresar muzical
342904 impresar teatru
342905 manager sportiv
342906 asistent in relatii publice si comunicare (studii medii)**
342907 agent servicii client**
342908 impresar artistic***
342909 organizator de spectacole***
342910 operator de interviu***
342911 agent de nava****

___________
***Grupa de baza 3429 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.
___________
****Grupa de baza 3429 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


IV. 3.4.3. GRUPA MINORA 343
Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa


Functionarii din gestiunea economica si administrativa si asimilatii acestora asista seful de unitate in probleme de comunicare, documentare si coordonare a gestiunii interne a unei unitati administrative; examineaza si fac rezumatul proceselor verbale si documentelor juridice; tin evidenta completa a operatiilor financiare; centralizeaza, prelucreaza si prezinta datele matematice, statistice sau actuariale.
Grupe de baza componente:
3431 Secretari administrativi si asimilati
3432 Ocupatii auxiliare in activitatea juridica, comerciala si administrativa
3433 Contabili
3434 Statisticieni in gestiunea economica, administrativa si asimilati

3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI SI ASIMILATI


Secretarii administrativi si asimilatii acestora asista seful de unitate in probleme de comunicare, documentare si coordonare a gestiunii interne a unei unitati administrative; redacteaza scrisori cu caracter comercial si raspund la scrisorile primite.
Ocupatii componente:
343101 secretar administrativ
343102 secretar-asistent director*
343103 asistent manager**
343104 asistent de cabinet**

3432 OCUPATII AUXILIARE IN ACTIVITATEA JURIDICA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIVA


Membrii ocupatiilor auxiliare din activitatea juridica, comerciala si administrativa isi desfasoara activitatea in subordinea directorilor de societati, girantilor, juristilor si altor specialisti cu functii administrative si comerciale, in rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite si alte operatii financiare.
Ocupatii componente:
343201 agent procedural
343202 conducator carte funciara
343203 grefier
343204 secretar notariat
343205 tehnician criminalist
343206 functionar in activitati comerciale, administrative si preturi
343207 executor judecatoresc (tribunal, judecatorie)
343208 arhivar notariat
343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecatorie)
343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecatorie)
343211 grefier statistician**
343212 grefier documentarist**
343213 secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice**

3433 CONTABILI


Contabilii tin evidenta contabila a operatiilor financiare ale unei intreprinderi, in conformitate cu principiile generale ale contabilitatii; verifica calitatea si tipodimensiunile materiilor prime si materialelor, exactitatea documentelor si operatiilor contabile referitoare la incasari si varsaminte si a altor operatii financiare; intocmesc state financiare si evidente contabile pentru o perioada determinata de timp.
Ocupatii componente:
343301 calculator devize
343302 contabil
343303 tehnician merceolog
343304 planificator
343305 revizor gestiune
343306 contabil bugetar
343307 secretar economic**
334011 instructor auto*****

3434 STATISTICIENI IN GESTIUNEA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA SI ASIMILATI


Statisticienii din gestiunea economica si administrativa si asimilatii acestora centralizeaza si prezinta datele statistice sau actuariale.
Ocupatii componente:
343401 referent statistician
343402 statistician
343403 statistician medical
343404 registrator medical
343405 actuarist
343406 tehnician planificare/urmarire sinteze**

IV. 3.4.4. GRUPA MINORA 344
Inspectori si agenti financiari


Inspectorii si agentii financiari aplica reglementarile in vigoare in limitele frontierelor nationale, percep impozite, furnizeaza servicii sociale; acorda permise, licente sau autorizatii de calatorie, de export sau import de marfuri, de infiintare a unei societati, de construire a imobilelor si de exercitare a altor activitati sau examineaza cererile pentru acordare de permise, licente sau autorizatii.
Grupe de baza componente:
3441 Inspectori de vama si frontiera (vamesi)
3442 Inspectori de taxe si impozite
3443 Inspectori de pensii si asigurari sociale
3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii
3449 Inspectori si agenti financiari, neclasificati in grupele de baza anterioare

3441 INSPECTORI DE VAMA SI FRONTIERA (VAMESI)


Inspectorii de vama si frontiera patruleaza de-a lungul frontierelor si apelor de coasta pentru a impiedica intrarea/iesirea ilegala in/din tara a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de marfuri sau devize; controleaza documentele de calatorie si bagajele persoanelor care trec frontierele tarii; controleaza documentele de transport si incarcatura vehiculelor pentru a se asigura ca sunt in conformitate cu normele si reglementarile nationale privind tranzitul, importul si exportul de marfuri.
Ocupatii componente:
344101 controlor vamal, controlor pt. datoria vamala (studii medii)**
344102 revizor vamal
344103 referent TIR si tranzite (studii medii)**
344104 referent vamal (studii medii)**

3442 INSPECTORI DE TAXE SI IMPOZITE


Inspectorii de taxe si impozite examineaza declaratiile de venituri si alte documente pentru determinarea tipului si nivelului de impozit, a drepturilor si obligatiilor pe care persoanele fizice sau societatile le au de platit.
Ocupatii componente:
344201 inspector taxe si impozite
344202 operator rol
344203 perceptor

3443 INSPECTORI DE PENSII SI ASIGURARI SOCIALE


Inspectorii de pensii si asigurari sociale informeaza persoanele, organizatiile sau intreprinderile, asupra interpretarii corecte a legilor, normelor si reglementarilor nationale referitoare la acordarea de pensii si asigurari sociale, calculul cotizatiilor, drepturilor si obligatiilor solicitantilor; examineaza cererile si alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurari sociale si asistenta sociala la care au dreptul persoanele solicitante.
Ocupatii componente:
344301 inspector de pensii, asigurari sociale si asistenta sociala
344302 referent de pensii, asigurari sociale si asistenta sociala

3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENTE SAU AUTORIZATII


Inspectorii pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii, examineaza cererile de permise sau licente pentru exportul sau importul de marfuri, construirea de case sau alte cladiri, infiintarea unei societati, obtinerea de pasapoarte; supun cazurile exceptionale sau dificile cadrelor de conducere din administratia publica, pentru elucidare.
Ocupatii componente:
344401 inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii

3449 INSPECTORI SI AGENTI FINANCIARI, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Alti inspectori si agenti financiari se ocupa cu inspectarea intreprinderilor si amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura ca greutatile si masurile sunt corecte; controleaza aplicarea reglementarilor referitoare la preturi si salarii.
Ocupatii componente:
344901 inspector metrolog
344902 inspector preturi
344903 inspector salarii
344904 comisar

IV. 3.4.5. GRUPA MINORA 345
Inspectori de politie si detectivi


Inspectorii de politie si detectivii ancheteaza crimele si delictele comise si circumstantele in care s-au produs acestea, in vederea identificarii vinovatilor; centralizeaza informatiile referitoare la persoane si intreprinderi in scopul impiedicarii comiterii de crime sau delicte; supravegheaza persoanele suspecte din intreprinderi, magazine si alte locuri publice, actioneaza in judecata, sau daca este cazul, procedeaza la arestari.
Grupe de baza componente:
3450 Inspectori de politie si detectivi

3450 INSPECTORI DE POLITIE SI DETECTIVI


Inspectorii de politie si detectivii ancheteaza crimele si delictele comise, circumstantele in care s-au produs acestea in vederea identificarii vinovatilor; ancheteaza furturile de marfuri, bani sau informatii, din intreprinderi industriale sau comerciale; ancheteaza evenimentele si circumstantele presupuse a fi delictuale in vederea obtinerii probelor si identificarii vinovatilor; ancheteaza comportamentele suspecte din intreprinderi si locuri publice; actioneaza in judecata, sau daca este cazul, procedeaza la arestari.
Ocupatii componente:
345001 inspector de politie
345002 detectiv
345003 anchetator politie
345004 detectiv particular

IV. 3.4.6. GRUPA MINORA 346
Asistenti sociali


Asistentii sociali acorda ajutor indivizilor si familiilor cu probleme personale si sociale; initiaza actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental, pentru ameliorarea capacitatii de integrare sociala a acestora.
Grupe de baza componente:
3460 Asistenti sociali

3460 ASISTENTI SOCIALI


Asistentii sociali acorda consultatii asupra problematicii sociale; initiaza actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental in scopul ameliorarii capacitatii de integrare sociala a acestora; presteaza activitati care de regula se adreseaza unor persoane din grupul-tinta pentru ameliorarea capacitatii de integrare a acestora, initiaza actiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acorda consultatii pentru prevenirea si diminuarea efectelor dependentei.***
Ocupatii componente:
346001 asistent social nivel mediu
346002 pedagog social
346003 lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta***

___________
***Grupa de baza 3460 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


IV. 3.4.7. GRUPA MINORA 347
Tehnicieni in domeniul creatiei artistice, spectacole si sport


Tehnicienii in domeniul creatiei artistice, spectacolelor si sportului desfasoara activitate de conceptie in domeniul productiei industriale si comerciale si realizeaza decoratiuni interioare; prezinta programele la radio, televiziune si spectacole; canta sau danseaza in localuri publice; executa numere comice, de iluzionism sau de acrobatie; participa la competitii sportive.
Grupe de baza componente:
3471 Designeri, decoratori si alti tehnicieni in domeniul artei
3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio si spectacole
3473 Muzicieni, cantareti, dansatori in localuri publice si asimilati
3474 Clovni, magicieni, acrobati si asimilati
3475 Sportivi, antrenori si asimilati
3476 Tehnicieni in domeniul publicitatii**

3471 DESIGNERI, DECORATORI SI ALTI TEHNICIENI IN DOMENIUL ARTEI


Designerii, decoratorii si desenatorii artistici creeaza modele vestimentare si accesorii pentru acestea; realizeaza decoratiuni interioare; concep si executa decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor si expozitiilor.
Ocupatii componente:
347101 butafor
347102 decorator interioare
347103 desenator artistic
347104 designer industrial
347105 grafician industrial
347106 lucrator in ateliere de modele
347107 costumier
347108 manuitor, montator decor
347109 tehnician machetist
347110 tehnician reclame (decorator)
347111 pictor creator costume
347112 modelier confectii
347113 maestru lumini
347114 maestru sunet
347115 decorator vitrine
347116 designer vestimentar
347117 documentarist
341118 traducator
341119 caricaturist
341120 corector
341121 tehnoredactor
341122 secretar redactie
347123 organizator de productie**
347124 asistent regizor artistic**
347125 pictor decor**
347126 reporter**
347127 designer grafica (studii medii)**
347128 machior spectacole**
347129 peruchier**
347130 secretar emisie**
347131 animator film de animatie (studii medii)**
347132 intermediarist film de desene animate (studii medii)**
347133 stilizator film de desene animate (studii medii)**

3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO SI SPECTACOLE


Prezentatorii (crainicii) la televiziune, radio si in spectacole prezinta buletinele de stiri, realizeaza interviuri si fac diverse anunturi sau prezentari la radio, televiziune, teatre, etc.
Ocupatii componente:
347201 prezentator (crainic) radio
347202 prezentator (crainic) televiziune

3473 MUZICIENI, CANTARETI, DANSATORI IN LOCALURI PUBLICE SI ASIMILATI


Muzicienii, cantaretii, dansatorii in localurile publice si asimilatii acestora canta la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca solisti sau ca membri ai unei orchestre; interpreteaza melodii ca solisti sau ca membri ai unui ansamblu coral in localuri publice; executa dansuri ca solisti sau in cadrul unui ansamblu coregrafic in localuri publice, circuri etc.
Ocupatii componente:
347301 cantaret
347302 dansator
347303 muzician
347304 diskjokey
347305 videojokey***
347306 maestru de ceremonii***

3474 CLOVNI, MAGICIENI, ACROBATI SI ASIMILATI


Clovnii, magicienii, acrobatii si asimilatii acestora executa numere comice, de iluzionism si prestidigitatie, sedinte de hipnotism; executa numere de acrobatie, gimnastica si jonglerie; dreseaza animale si executa cu ele diverse numere de circ.
Ocupatii componente:
347401 acrobat
347402 clovn
347403 magician
347404 hipnotizator
347405 trapezist
347406 cascador
347407 figurant
347408 dresor

3475 SPORTIVI, ANTRENORI SI ASIMILATI


Sportivii, antrenorii si asimilatii acestora participa la competitii sportive, se ocupa de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supravegheaza si stabilesc reguli privitoare la desfasurarea competitiilor sportive; organizeaza si desfasoara activitatile pentru pregatirea si executarea tragerilor cu diferite categorii de arme.****
Ocupatii componente:
347501 antrenor
347502 instructor sportiv
347503 secretar federatie
347504 fotbalist profesionist
347505 sportiv profesionist alte discipline sportive
347506 antrenor de fotbal profesionist
347507 instructor arte martiale
347508 instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/inot/sporturi
extreme, etc.*****
347509 jucator de rugby**
347510 animator sportiv**
347511 antrenor coordonator**
347512 arbitru judecator sportiv**
347513 preparator sportiv**
347514 impresar sportiv**
347515 oficial sportiv acreditat**
347516 instructor in poligonul de tir****
347517 supraveghetor in poligonul de tir****
347518 instructor de fitness****
347519 antrenor de fitness****

___________
****Grupa de baza 3475 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


3476 TEHNICIENI IN DOMENIUL PUBLICITATII**


Tehnicienii in domeniul publicitatii se ocupa de realizarea strategiei de creatie, intocmesc planurile media si urmaresc implementarea lor, cumpara in conditii favorabile spatii media, selecteaza tipurile de media, aleg furnizorii, intocmesc bugetul, analizeaza competitorii, pastreaza relatia cu clientii.
Ocupatii componente:
347601 art director publicitate (studii medii)**
347602 copywriter publicitate (studii medii)**

___________
*Grupa de baza 3476 a fost introdusa prin art. I din Ordinele nr. 338/2003 si nr. 334/2003.


IV. 3.4.8. GRUPA MINORA 348
Personal laic din culte


Personalul laic al cultelor participa la servicii religioase; isi consacra viata rugaciunii sau meditatiei; predica si propaga invataturile specifice religiei practicate.
Grupe de baza componente:
3480 Personal laic din culte

3480 PERSONAL LAIC DIN CULTE


Personalul laic din culte indeplineste functii cu caracter religios: participa la servicii religioase; isi consacra viata rugaciunii sau meditatiei; predica si propaga invataturile specifice religiei practicate.
Ocupatii componente:
348001 calugar
348002 calugarita
348003 predicator


IV. 3.4.9. GRUPA MINORA 349


349 TEHNICIENI IN TURISM, ACTIVITATI OSPITALIERE, ACTIVITATI DE ALIMENTATIE
SI ACTIVITATI DE AGREMENT*****


Tehnicienii in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie, activitati de agrement si asimilati se ocupa de asigurarea serviciilor specifice destinate clientilor, informeaza clientela asupra particularitatilor serviciilor ofertate, furnizeaza diverse servicii solicitate de clienti organizeaza activitatea la locul lor de munca.*****
__________
Grupa minora 349 a fost introdusa prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


3491 TEHNICIENI IN TURISM SI ASIMILATI*****


Tehnicieni in turism si asimilati promoveaza si vand programe si servicii turistice, planifica si organizeaza servicii turistice pentru clienti, comunica informatii necesare clientilor despre serviciile cazare, masa, transport, agrement, acces la atractiile din zona, rezolva prompt solicitarile si reclamatiile, in masura competentei lor, ofera explicatii privind contractul cadru si clauzele contractuale (conditiile generale de efectuare a programului turistic, drepturile si obligatiile clientului, drepturile si obligatiile furnizorilor de servicii, termenele de plata, penalizari in caz de retragere, situatii de forta majora); asista turistii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, intretin un dialog permanent cu turistii si actioneaza pentru imbunatatirea programelor turistice pe care le deruleaza/organizeaza si insotesc persoanele sau grupuri de persoane in plimbari calare sau cu atelaje.*****
__________
Grupa de baza 3491 a fost introdusa prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.
349101 ghid de turism*****
349102 ghid de turism intern (local) se muta de la 511304 la*****
349103 ghid national de turism (touroperator)*****
349104 ghid de turism montan, drumetie montana/galerii de arta/interpret/
habitat natural flora, fauna, zona montana/habitat natural
flora, fauna zona umeda/ supraveghetor/turism ornitologic/turism
speologic/turism ecvestru/*****
349105 ghid de turism sportiv/alpinism si catarari pe stanci/schi/bob/
inot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra usoare (deltaplan,
parapanta)*****


3492 TEHNICIENI IN ACTIVITATI OSPITALIERE SI ASIMILATI*****


Tehnicienii in activitati ospitaliere si asimilati se ocupa de asigurarea unui sejur agreabil in structurile de cazare turistice; rezerva spatii de cazare, primesc clientul, il cazeaza, il asista pe toata durata sejurului, presteaza servicii suplimentare, intocmesc nota de plata si incaseaza contravaloarea serviciilor prestate, rezolva solicitarile clientilor, reclamatiile, situatiile particulare, tin evidenta consumurilor clientului, asigura corespondenta cu clientii conform normelor interne, gestioneaza mijloacele de plata, gestioneaza documentele de evidenta specifica si materialele promotionale, reprezinta hotelul in fata clientului in toate etapele sejurului sau in hotel.*****
__________
Grupa de baza 3492 a fost introdusa prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


349201 receptioner de hotel se muta de la codul 422202 la*****
349202 lucrator concierge se muta de la codul 422205 la*****
349203 sef de receptie hotel se muta de la codul 422203 la*****
349204 guvernanta de hotel/etaj se muta de la codul - 514205 la*****
349205 tehnician compartiment securitate hotel*****


3493 TEHNICIENI IN ACTIVITATI DE ALIMENTATIE SI ASIMILATI*****


Tehnicienii in activitati de alimentatie si asimilati se ocupa de asigurarea conditiilor pentru a satisface cerintele clientilor in unitatile de alimentatie; coordoneaza activitatile din salonul de restaurant, organizeaza serviciile, participa efectiv la realizarea lor, efectueaza operatiuni de mare indemanare in fata clientului, incaseaza nota de plata, ofera servicii personalizate, tinand cont de obiceiuri, gusturi ale clientilor, gestioneaza reclamatiile clientilor, participa la organizarea de evenimente.*****
__________
Grupa de baza 3493 a fost introdusa prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


349301 sef de sala restaurant (maitre d'hotel) se muta de la codul
512110*****
349302 tehnolog alimentatie publica se muta de la codul 512204*****
349303 barman sef*****
349304 bucatar sef se muta de la codul 512203 la*****
349305 cofetar sef*****
349306 inspector calitate productie culinara*****


3494 TEHNICIENI IN ACTIVITATI DE AGREMENT SI ASIMILATI*****


Tehnicienii in activitati de agrement si asimilati se ocupa de asigurarea unui sejur agreabil pentru clientela care adera la programe turistice sau utilizeaza structuri ospitaliere, organizeaza activitatile de agrement oferite, asigura necesarul de terenuri, spatii, echipamente, materiale, personal pentru fiecare activitate de agrement, permanenta functionare a dotarilor, echipamentelor, stabileste sistemul de reguli pentru fiecare activitate de agrement, coordoneaza activitatea instructorilor pe activitati.*****
__________
Grupa de baza 3494 a fost introdusa prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


349401 ghid de animatie*****
349402 animator de hotel*****


IV. 4. GRUPA MAJORA 4
Functionari administrativi


Functionarii administrativi, avand un nivel de pregatire medie si, eventual, cursuri de specializare, inregistreaza si realizeaza prelucrarea informatiilor; executa lucrari de birou si secretariat; tin registre de evidenta pentru aprovizionare si transport; realizeaza lucrari de birou in biblioteci; clasifica documente; realizeaza trierea, inregistrarea si distribuirea corespondentei; pregatesc si colationeaza manuscrise inaintea tiparirii; realizeaza operatiuni de casa; furnizeaza informatii clientilor in legatura cu organizarea de calatorii s.a; asigura serviciul in centrale telefonice.
Subgrupe majore componente:
41 Functionari de birou
42 Functionari in servicii cu publicul

IV. 4.1. SUBGRUPA MAJORA 41
Functionari de birou


Functionarii de birou inregistreaza, ordoneaza, stocheaza si realizeaza prelucrarea informatiilor; executa lucrari de birou si secretariat; inregistreaza si prelucreaza date contabile, statistice, financiare si clasifica documente; realizeaza trierea, inregistrarea si distribuirea corespondentei; pregatesc si colationeaza manuscrise inaintea tiparirii.
Grupe minore componente:
411 Secretari si operatori la masini de scris si de calcul
412 Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiare
413 Functionari in evidenta materialelor, productiei si in transporturi
414 Functionari in biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilati
419 Alti functionari de birou

IV. 4.1.1. GRUPA MINORA 411
Secretari si operatori la masini de scris si de calcul


Secretarii si operatorii la masini de scris si de calcul noteaza prin stenografie texte dictate; dactilografiaza pe hartie, pe masini de prelucrare a textelor sau teleimprimanta; introduc date in masini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; opereaza cu masini contabile sau de calculat; pregatesc si transcriu corespondenta si documentele, respectand dispozitiile interne.
Grupe de baza componente:
4111 Stenografe si dactilografe
4112 Operatori la prelucrarea textelor si asimilati
4113 Operatori introducere, validare si prelucrare date
4114 Operatori la masini de calcul
4115 Secretare

4111 STENOGRAFE SI DACTILOGRAFE


Stenografele si dactilografele noteaza, prin stenografie si dactilografie, texte scrise sau orale si, cu ajutorul unei masini de scris, le transcriu pe hartie; executa lucrari de birou de importanta limitata cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.
Ocupatii componente:
411101 dactilografa
411102 stenodactilografa

4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR SI ASIMILATI


Operatorii la prelucrarea textelor realizeaza dactilografierea corespondentei, formularelor comerciale sau altor documente pe masini de prelucrare a textelor; pregatesc, realizeaza punerea in pagina si prezentarea de texte; modifica si ordoneaza textele dactilografiate; expediaza si receptioneaza mesaje pe teleimprimanta, telefax sau masini similare.
Ocupatii componente:
411201 referent transmitere
411202 telefaxist
411203 teletipist
411204 telexist
411205 telebanker***

4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE


Operatorii introducere date realizeaza introducerea si prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestioneaza suportii magnetici; raspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.
Ocupatii componente:
411301 operator introducere, validare si prelucrare date
411302 grafician calculator*
411303 designer pagini WEB*
411304 operator tehnica poligraf**
411305 operator procesare texte, imagini****

4114 OPERATORI LA MASINI DE CALCUL


Operatorii la masini de calcul realizeaza operatii financiare sau contabile cu ajutorul masinilor de calcul electrice sau manuale.
Ocupatii componente:
411401 operator masina contabilizat
411402 operator masina de calculat

4115 SECRETARE


Secretarele realizeaza colationarea si transcrierea corespondentei, proceselor verbale si rapoartelor, la masina de scris sau la masina de prelucrare a textelor; selectioneaza si expediaza corespondente si alte documente.
Ocupatii componente:
411501 secretara
411502 secretara dactilografa
411503 secretara prelucrare texte

IV. 4.1.2. GRUPA MINORA 412
Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiara


Functionarii din serviciile de evidenta contabila si financiara realizeaza operatii financiare si contabile; calculeaza salariile; realizeaza operatiuni de casa si plati in numerar; culeg, colationeaza date contabile; financiare si alte date numerice; realizeaza operatiuni financiare la banci sau institutii financiare.
Grupe de baza componente:
4121 Registratori ai operatiunilor de evidenta contabila
4122 Functionari in activitati financiare

4121 REGISTRATORI AI OPERATIUNILOR DE EVIDENTA CONTABILA


Registratorii operatiunilor de evidenta contabila efectueaza operatii de inscriere in registrele financiare si contabile; calculeaza salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizeaza tinerea unei case si consemneaza manipularile curente, in numerar, intr-un registru.
Ocupatii componente:
412101 pontator

4122 FUNCTIONARI IN ACTIVITATI FINANCIARE


Functionarii in activitati financiare pregatesc documentele financiare si calculeaza dobanzile, comisioanele etc; tin un registru de obligatii, actiuni si alte valori cumparate sau vandute in contul clientilor sau patronului.
Ocupatii componente:
412201 calculator pret cost
412202 functionar economic
412203 operator devize
412204 sef sectie inventar
412205 agent bursa
412206 contabil financiar bancar

IV. 4.1.3. GRUPA MINORA 413
Functionari in evidenta materialelor, productiei si in transporturi


Functionarii in evidenta materialelor, productiei si in transporturi inregistreaza marfurile produse si introduse in stoc, precum si marfurile comandate si expediate; inregistreaza receptia, introducerea in stoc si distribuirea materiilor si materialelor destinate productiei; calculeaza cantitatile de materii si materiale necesare la anumite date si colaboreaza la stabilirea si controlul necesitatilor de productie; tin registrul de evidenta a transportului de pasageri si de marfuri si coordoneaza orarele de circulatie ale acestora.
Grupe de baza componente:
4131 Magazineri
4132 Functionari de programare si urmarire a productiei
4133 Functionari in transporturi

4131 MAGAZINERI


Magazinerii organizeaza si controleaza receptia si expeditia de marfuri si tin evidenta, la zi, a registrelor de stocuri; verifica distribuirea marfurilor si evalueaza necesarul pentru reinnoirea stocurilor; receptioneaza, inmagazineaza si elibereaza utilajele, piesele de schimb si alte articole; cantaresc marfurile primite in stoc; realizeaza inventare de mobilier si alte articole depuse in stoc.
Ocupatii componente:
413101 gestionar depozit
413102 magaziner
413103 operator siloz (silozar)
413104 primitor-distribuitor materiale si scule
413105 recuziter
413106 sortator produse
413107 trezorier
413108 gestionar custode sala
413109 pivnicer
413110 primitor-distribuitor benzina si motorina**
413111 lucrator gestionar**
413112 sef raion/adjunct sef raion de marfuri alimentare/nealimentare**
413113 lenjereasa de hotel*****

4132 FUNCTIONARI DE PROGRAMARE SI URMARIRE A PRODUCTIEI


Functionarii de programare si urmarire a productiei stabilesc cantitatea si calitatea materiilor si materialelor necesare pentru realizarea unui program de productie; stabilesc necesitatile de productie in functie de comenzile facute de clienti si de capacitatea de productie; controleaza stocurile si organizeaza livrarile.
Ocupatii componente:
413201 dispecer
413202 facturist
413203 lansator produse
413204 programator productie

4133 FUNCTIONARI IN TRANSPORTURI


Functionarii din transporturi tin registre de evidenta si coordoneaza orarele transportului de pasageri si marfuri; dirijeaza mersul trenurilor pe un sector al retelei feroviare si tin evidente corespunzatoare; dirijeaza si controleaza manipularea marfurilor intr-o gara de triaj; coordoneaza operatiile unei intreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele si repartizarea soferilor si vehiculelor, incarcarea si descarcarea vehiculelor si stocarea marfurilor in tranzit; coordoneaza operatiile unei intreprinderi de transport aerian si intocmesc listele de pasageri si evidenta marfurilor si a corespondentei.
Ocupatii componente:
413301 agent transporturi
413302 functionar informatii
413303 controlor trafic
413304 impiegat auto
413305 impiegat informatii aviatie
413306 impiegat registru miscare
413307 insotitor vagoane
413308 inspector RNR (Registrul Naval Roman)
413309 inspector exploatare trafic
413310 instructor depou
413311 instructor revizie vagoane
413312 instructor statie
413313 operator circulatie miscare
413314 operator comercial
413315 operator dana
413316 operator programare
413317 picher
413318 reditionar
413319 revizor tehnic vagoane**
413320 scriitor vagoane
413321 sef agentie colectare si expeditie marfuri
413322 sef autogara
413323 avizier cai ferate
413324 sef halta
413325 sef statie taxare
413326 sef tura la comanda personalului de tren
413327 sef tura pregatirea personalului la vagon restaurant si de dormit
413328 sef tura revizie vagoane
413329 veghetor incarcare-descarcare
413330 verificator documente expeditie
413331 expeditor international**

IV. 4.1.4. GRUPA NIINORA 414
Functionari in biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilati


Functionarii din biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilatii acestora tin registre de preturi de achizitie si restituire a cartilor; claseaza si arhiveaza documente; inregistreaza, triaza si distribuie corespondenta la birourile de posta si in cadrul intreprinderilor; colationeaza si corecteaza erorile de tipar.
Grupe de baza componente:
4141 Bibliotecari si arhivari
4142 Functionari expeditie si alti agenti postali
4143 Codificatori, corectori de tipar si asimilati

4141 BIBLIOTECARI SI ARHIVARI


Bibliotecarii, arhivarii si restauratorii tin registrele si fisierele unei biblioteci, referitoare la achizitionarea, pretul si restituirea de carti si alte publicatii; triaza si claseaza actesi documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau al altor aparate; redau bunurilor culturale un aspect cat mai apropiat de cel original.***
Ocupatii componente:
414101 arhivar
414102 secretar platou
414103 bibliotecar studii medii
414104 discotecar
414105 filmotecar
414106 fonotecar
414107 fototecar
414108 functionar documentare
414109 manuitor carte
414110 restaurator arhiva
414111 conservator arhiva
414112 restaurator opere de arta si monumente istorice
414113 conservator opere de arta si monumente istorice
414114 regizor culise
414115 regizor scena
414117 restaurator bunuri culturale (studii medii)***
414118 videotecar***
414119 conservator bunuri culturale****

___________
***Grupa de baza 4141 a fost modificata prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


4142 FUNCTIONARI EXPEDITIE SI ALTI AGENTI POSTALI


Curierii si alti agenti postali indeplinesc activitati specifice in birouri publice de posta; triaza, inregistreaza si distribuie corespondenta la adrese particulare sau intreprinderi.
Ocupatii componente:
414201 agent postal
414202 cartator postal
414203 cartator presa
414204 cartator telegrame
414205 diriginte posta
414206 factor postal
414207 inspector telegrame
414208 oficiant posta telegrame
414209 oficiant presa
414210 prelucrator presa scrisa
414211 responsabil tura expeditie
414212 sef vagon postal

4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR SI ASIMILATI


Codificatorii, corectorii de tipar si asimilatii acestora realizeaza codificarea informatiilor si clasarea dupa codurile atribuite in vederea prelucrarii datelor; compara probele de tipar cu manuscrisul, corecteaza erorile si scriu pe textul destinat tiparului semnele conventionale codurilor tipografice; triaza formulare si aplica numere de ordine; triaza documente in vederea clasarii lor sau asambleaza paginile documentelor copiate.
Ocupatii componente:
414301 codificator
414302 corector editura presa
414303 corector-revizor poligrafie

IV. 4.1.5. GRUPA MINORA 419
Alti functionari de birou


Alti functionari de birou tin diverse registre de evidenta a personalului unei intreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese si numerele de telefon ale intreprinderii; tin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.
Grupe de baza componente:
4190 Alti functionari de birou

4190 ALTI FUNCTIONARI DE BIROU


Alti functionari de birou tin diverse registre de evidenta a personalului unei intreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese si numerele de telefon ale intreprinderii; tin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.
Ocupatii componente:
419001 functionar administrativ
419002 Anulat*
419003 inspector documente secrete
419004 delegat sindical de intreprindere

IV. 4.2. SUBGRUPA MAJORA 42
Functionari in servicii cu publicul


Functionarii in serviciile cu publicul efectueaza operatii de casa, intr-o banca sau birou de posta, agentie de pariuri sau intr-o casa de jocuri; trateaza direct cu clientii in legatura cu organizarea de calatorii; furnizeaza informatii clientilor; asigura serviciul unei centrale telefonice.
Grupe minore componente:
421 Casieri, operatori la ghiseu si asimilati
422 Functionari la receptie si de informare a clientelei

IV. 4.2.1. GRUPA MINORA 421
Casieri, operatori la ghiseu si asimilati


Casierii, operatorii la ghiseu si asimilatii acestora incaseaza sumele platite de clienti pentru marfuri sau servicii; trateaza cu clientii bancilor sau birourilor de posta in cadrul operatiilor de casa sau serviciilor postale; incaseaza pariurile in timpul manifestatiilor sportive si platesc sumele ce revin castigatorilor; dirijeaza jocurile de noroc; trateaza cu clientela si asigura imprumuturi banesti pentru obiectele amanetate; incaseaza creante sau alte varsaminte.
Grupe de baza componente:
4211 Casieri, numaratori de bani si vanzatori de bilete
4212 Operatori la ghisee
4213 Crupieri si asimilati
4214 Camatari
4215 Colectori de note de plata, polite si bani cash

4211 CASIERI, NUMARATORI DE BANI SI VANZATORI DE BILETE


Casierii, numaratorii de bani si vanzatorii de bilete incaseaza si verifica platile in numerar, prin cecuri sau carti de credit in magazine, birouri de distribuire a biletelor s.a; intocmesc monetarul si elibereaza chitante; vand bilete si incaseaza sumele corespunzatoare; efectueaza plati in numerar, in banci, pe baza de carti de credit; tin contabilitatea si verifica concordanta cu soldul de casa; incaseaza numerar in contul unei intreprinderi si verifica concordanta cu listele de vanzari si alte documente si pregatesc fondurile pentru depunerea in banca; platesc salariile personalului intreprinderii.
Ocupatii componente:
421101 casier
421102 casier tezaur
421103 casier valuta
421104 manuitor valori (presa, posta)
421105 numarator bani
421106 taxator
421107 verificator bani
421108 verificator valori
421109 vanzator bilete
421110 casier trezorier
421111 sef caserie centrala**
421112 sef supraveghere case**

4212 OPERATORI LA GHISEE


Operatorii la ghisee incaseaza bani sau cecuri de la clienti si efectueaza plati catre clienti; achita facturi si efectueaza viramente in contul clientilor; realizeaza operatii de schimb monetar, la cererea clientilor; inregistreaza toate operatiile efectuate si verifica concordanta cu soldurile de casa; efectueaza plata facturilor, primirea corespondentei, vanzarea de timbre postale si alte servicii de ghiseu intr-un birou de posta.
Ocupatii componente:
421201 operator ghiseu banca
421202 operator ghiseu birouri de schimb
421203 administrator cont
421204 referent operatii intre sedii

4213 CRUPIERI SI ASIMILATI


Crupierii si asimilatii acestora evalueaza riscurile si probabilitatile in vederea acceptarii sau refuzarii de pariuri, in timpul manifestarilor sportive sau a altor competitii, incaseaza mizele pariurilor si platesc sumele ce revin castigatorilor sau dirijeaza jocurile de noroc in casele de jocuri.
Ocupatii componente:
421301 crupier
421302 schimbator fise - changeur (cazino)
421303 supraveghetor jocuri (cazino)
421304 sef de masa (cazino)
421305 cap de masa (cazino)

4214 CAMATARI


Camatarii estimeaza valoarea obiectelor amanetate, calculeaza dobanda si platesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupa cu vanzarea acestor obiecte.
Ocupatii componente:
421401 amanetar
421402 camatar

4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATA, POLITE SI BANI CASH


Colectorii de note de plata, polite si bani cash realizeaza incasari de la adresele clientilor, procedeaza la urmarire in cazul in care nu exista alt mijloc de acoperire a sumelor, solicita si incaseaza contributii pentru opere de binefacere etc.
Ocupatii componente:
421501 agent fiscal

IV. 4.2.2. GRUPA MINORA 422
Functionari la receptie si de informare a clientelei


Functionarii la receptie si de informare a clientelei stabilesc itinerarii si asigura rezervarea de locuri pentru transport si cazare pentru clienti; furnizeaza informatii solicitate de clienti; realizeaza programari in contul clientilor cu diverse institutii cum sunt: spitale, cabinete medicale si dentare; asigura servicii telefonice.
Grupe de baza componente:
4221 Functionari la agentiile de voiaj
4222 Functionari la serviciile de informare si receptioneri
4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)

4221 FUNCTIONARI LA AGENTIILE DE VOIAJ


Functionarii la agentiile de voiaj furnizeaza informatii clientilor in legatura cu itinerarul si modul de transport si realizeaza rezervarile necesare; distribuie bilete, bonuri si alte documente si, daca este nevoie, obtin vize; realizeaza facturi si incaseaza sumele datorate.
Ocupatii componente:
422101 agent transporturi externe
422102 agent transporturi interne
422103 agent turism
422104 functionar agentie voiaj

4222 FUNCTIONARI LA SERVICIILE DE INFORMARE SI RECEPTIONERI


Functionarii la serviciile de informare si receptionerii furnizeaza informatii si realizeaza programari pentru spitale, cabinete medicale si dentare; realizeaza rezervari si inscrieri in contul clientilor pentru hotel, tin registrele de evidenta si prezinta note clientilor in momentul plecarii acestora; distribuie pliante, brosuri si formulare de informare a clientilor.
Ocupatii componente:
422201 impiegat informatii
422202 receptioner
422203 sef receptie hotel
422204 responsabil cazare
422205 concierge
422206 functionar informatii clienti**
422207 receptionist***

4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE)


Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legatura telefonica intre apelant si apelat; realizeaza comunicatii cu exteriorul si transmiterea apelurilor la distanta; inregistreaza taxele de apel; raspund la cereri telefonice de informare si inregistreaza mesaje.
Ocupatii componente:
422301 oficiant telefoane
422302 oficiant telegraf
422303 radiotelegrafist
422304 telefonist
422305 telefonist instructor
422306 telegrafist (teleimprimatorist)

IV. 5. GRUPA MAJORA 5
Lucratori operativi in servicii, comert si asimilati


Lucratorii operativi din servicii, comert si asimilatii acestora organizeaza si ofera diverse servicii pasagerilor in timpul voiajelor, presteaza lucrari casnice si asigura supravegherea copiilor la domiciliu sau in institutii; pregatesc si servesc gustari si bauturi, ofera servicii de igiena personala (coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura); organizeaza funeralii; protejeaza persoanele si bunurile impotriva incendiilor si actelor de delicventa si supravegheaza pastrarea ordinii publice; prezinta noi modele vestimentare in cadrul manifestarilor de specialitate sau bunuri de folosinta indelungata in cadrul intreprinderilor comerciale cu ridicata si amanuntul.
Subgrupe majore componente:
51 Lucratori in servicii personale si de protectie
52 Modele, manechine si vanzatori in magazine si piele

IV. 5.1. SUBGRUPA MAJORA 51
Lucratori in servicii personale si de protectie


Lucratorii din serviciile personale si de protectie organizeaza si ofera servicii pasagerilor in timpul zborului, gestioneaza si vand bunuri de consum alimentar la bordul avionului, presteaza activitati menajere, supravegheaza copii si ofera servicii necalificate pentru ingrijirea bolnavilor la domiciliu sau in institutii specializate; ofera servicii de igiena personala (coafura, cosmetica, manichiura si pedichiura), de imbalsamare, organizeaza funeralii, protejeaza persoanele si bunurile impotriva incendiilor si actelor de delicventa si supravegheaza pastrarea ordinii publice.
Grupe minore componente:
511 Insotitori de zbor si organizatori de activitati turistice.*****
512 Administratori si alti lucratori operativi in restaurante, cantine,
pensiuni etc.
513 Personal de ingrijire si asimilat
514 Alti lucratori in servicii pentru populatie
516 Personal de paza si ordine publica

__________
Grupa minora 511 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


IV. 5.1.1. GRUPA MINORA 511
Insotitori de zbor si organizatori de activitati turistice*****
__________
Grupa minora 511 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


Insotitorii de zbor si stewardesele asigura confortul si securitatea pasagerilor carora le furnizeaza informatii legate de calatorie si le servesc mici gustari si bauturi racoritoare; insotesc persoane sau grupuri de persoane in voiaj, excursii sau excursii turistice si ofera explicatii pe traseu asupra punctelor de interes turistic.
Grupe de baza componente:
5111 Insotitori de zbor si stewardese
5112 Conductori si controlori in transporturi publice
5113 Organizatori de activitati turistice*****

__________
Grupa de baza 5113 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


5111 INSOTITORI DE ZBOR SI STEWARDESE


Insotitorii de zbor si stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supravegheaza fixarea centurilor de siguranta si respectarea interdictiilor legate de fumat, explica utilizarea dispozitivelor de securitate si ofera informatii utile; servesc gustari gata preparate si bauturi, asigura asistenta medicala minora si intreprind masurile impuse in caz de urgenta si accident; insotesc pasagerii in aeroport, de la si pana la avion.
Ocupatii componente:
511101 insotitor de bord
511102 stewardesa

5112 CONDUCTORI SI CONTROLORI IN TRANSPORTURI PUBLICE


Conductorii si controlorii din transporturile publice controleaza sau elibereaza bilete, incaseaza banii pentru bilete, asigura serviciile din vagoanele de dormit, ofera informatii utile calatorilor, supravegheaza respectarea regulilor de securitate, intreprind masurile impuse in caz de urgenta si accident.
Ocupatii componente:
511201 conductor tren
511202 revizor bilete
511203 controlor bilete
511204 conductor vagon de dormit si cuseta****
511205 sef tura comanda vagon de dormit-cuseta****

5113 Organizatori de activitati turistice*****


Organizatorii insotesc persoane sau grupuri de persoane in vizite, excursii sau plimbari, le asigura confortul si ofera explicatii asupra punctelor de interes turistic, organizeaza cursuri de initiere si perfectionare in practicarea diferitelor discipline sportive de catre turisti in timpul sejurului supravegheaza copii aflati in statiune, organizeaza activitati de agrement sau actiuni turistice pentru turistii romani si straini.*****
__________
Grupa de baza 5113 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


Ocupatii componente:
511301 conducator grup turistic se inlocuieste cu insotitor grup
turistic*****
511302 ocupatia organizator activitate turism (studii medii) va avea*****
511303 ocupatia de animator socio-educativ va avea*****
511304 ocupatia de animator centre de vacanta va avea*****
511305 ocupatia de ranger va avea*****
511306 ocupatia de custode arii protejate va avea*****
511307 animator socio-educativ
511307 Exclus*****
511308 Exclus*****
511310 animator centre de vacanta**
511311 ranger**
511312 custode pentru arii protejate**
511313 ghid de turism ecvestru****

___________
****Grupa de baza 5113 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.
- ***** Grupa de baza 5113 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


IV. 5.1.2. GRUPA MINORA 512
Administratori si alti lucratori operativi in restaurante, cantine, pensiuni etc.


Administratorii si lucratorii operativi din restaurante organizeaza si conduc activitatea personalului de serviciu, supravegheaza ordinea in institutii, verifica cumpararea, depozitarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare, pregatesc alimente, servesc gustari si bauturi, supravegheaza muncitorii din subordine.
Grupe de baza componente:
5121 Administratori (Intendenti)
5122 Bucatari
5123 Ospatari si barmani

5121 ADMINISTRATORI (INTENDENTI)


Administratorii (intendentii) recruteaza, instruiesc, concediaza, organizeaza si distribuie materiale si accesoriile necesare, supravegheaza curatenia si ordinea in hoteluri, cluburi, intreprinderi si institutii; realizarea de activitati de obtinere a unor produse agricole pentru realizarea preparatelor naturale, traditionale cat si de intretinere a spatiilor de cazare si a amenajarilor, de servire corespunzatoare a turistilor.****
Ocupatii componente:
512101 administrator
512102 administrator piete si targuri
131512 cabanier se muta de la 512103*****
512104 gospodar
512105 intendent
512106 sef cantina
512107 ingrijitor vila
512108 administrator hotel
512109 sef restaurant
512110 mutat la 349301 *****
349302 tehnolog alimentatie publica se muta de la codul 512204*****
349303 barman sef*****
349304 bucatar sef se muta de la codul 512203 la*****
349305 cofetar sef*****
349306 inspector calitate productie culinara*****

512111 dispecer pentru servire in camera (hotel)
512112 administrator imobile*
512113 administrator pensiune turistica**
512114 lucrator in gospodaria agroturistica****

___________
****Grupa de baza 5121 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


5122 BUCATARI


Bucatarii stabilesc meniuri, pregatesc alimente, organizeaza si coordoneaza munca in bucatarie.
Ocupatii componente:
512201 bucatar
512202 pizzar*****
512203 bucatar specialist/vegetarian/dietetician*****
512204 tehnolog alimentatie publica**

5123 OSPATARI SI BARMANI


Ospatarii si barmanii servesc gustari si bauturi, sfatuiesc clientii in alegerea vinurilor, servesc la bar bauturi alcoolice si nealcoolice.
Ocupatii componente:
512301 barman
512302 ospatar (chelner)
512303 ajutor ospatar
512304 somelier**
512305 lucrator room service hotel*****
512306 barman preparator*****

IV. 5.1.3. GRUPA MINORA 513
Personal de ingrijire si asimilat


Personalul de ingrijire si asimilatii acestuia ofera ingrijiri copiilor, supravegheaza copiii scolari, presteaza servicii pe langa cadrele medicale din spitale sau alte institutii de profil, ingrijesc bolnavi la domiciliu, ajuta specialistii veterinari, farmacistii si alti specialisti in exercitarea profesiei.
Grupe de baza componente:
5131 Ingrijitoare de copii
5132 Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara
5133 Ingrijitoare la domiciliu
5139 Lucratori in serviciu pentru populatie neclasificati in grupele de baza
anterioare

5131 INGRIJITOARE DE COPII


Ingrijitoarele de copii supravegheaza toaleta, hranirea si joaca acestora, ii insoteste la scoala sau in activitatile recreative; isi asuma pentru o perioada variabila de timp responsabilitati de ingrijire si educare a unor copii aflati in dificultate care nu pot beneficia de acestea in cadrul familiei biologice.****.
Ocupatii componente:
513101 ingrijitoare de copii
513102 guvernanta
513103 asistent maternal
513104 parinte social****

___________
****Grupa de baza 5131 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


5132 INFIRMIERE SI INGRIJITOARE IN INSTITUTII DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA


Infirmierele si ingrijitoarele din institutiile de ocrotire sociala si sanitara isi desfasoara activitatea in preajma medicilor, asistentilor medicali, moaselor si dentistilor si se ocupa, in principal, de pregatirea pacientilor in vederea examinarii sau tratamentului medical, schimbarea lenjeriei de pat, pregatirea buiotelor, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, asistarea dentistilor, hranirea pacientilor imobilizati la pat; transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor, pregatirea si aplicarea aparatului gipsat; supravegheaza starea de igiena a spatiilor balneare si de tratament.
Ocupatii componente:
513201 baies
513202 brancardier
513203 gipsar
513204 infirmiera
513205 ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara
513206 lacar
513207 namolar

5133 PERSONAL SPECIALIZAT PENTRU INGRIJIRE SI SUPRAVEGHERE LA DOMICILIU


Ingrijitoarea la domiciliu ofera servicii de ingrijire personala la domiciliul bolnavilor dependenti, care nu se pot autoservi (infirmi, batrani).
Ocupatii componente:
513301 ingrijitoare batrani la domiciliu
513302 baby sitter
513303 ingrijitoare bolnavi la domiciliu
513304 asistent personal al persoanei cu handicap grav**

5139 LUCRATORI IN SERVICIU PENTRU POPULATIE NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Personalul de ingrijire si asimilat acestuia care nu se regaseste in subgrupa 513, presteaza activitati de calificare simpla pe langa specialisti de nivel intermediar.
Mediatorul social acorda sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul-tinta, pentru ameliorarea capacitatii de integrare a acestora, actioneaza pentru a pastra legatura dintre autoritatile locale si beneficiari, se adapteaza situatiilor pentru a aplana conflicte, tinand seama de obiceiuri si de traditii etnice.***
Ocupatii componente:
513901 ingrijitor farmacii, cabinete veterinare
513902 mediator sanitar**
513903 mediator social***
513905 lucrator prin arte combinate****

___________
***Grupa de baza 5139 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


IV. 5.1.4. GRUPA MINORA 514
Alti lucratori in servicii pentru populatie


Lucratorii din serviciile directe catre populatie indeplinesc sarcini care vizeaza supravegherea si ingrijirea garderobei, servicii de igiena personala (frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica, masaj); imbalsamare si funeralii.
Grupe de baza componente:
5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni si asimilati
5142 Valeti, cameriste si insotitori
5143 Agenti de pompe funebre si imbalsamatori
5149 Lucratori in servicii pentru populatie neclasificati in grupele de baza
anterioare

5141 COAFORI, FRIZERI, COSMETICIENI SI ASIMILATI


Coaforii, frizerii, cosmeticienii si asimilatii acestora executa tunsori, ondulatii, tratamente cosmetice, machiaj, curatat unghii la maini si la picioare si alte servicii destinate clientilor.
Ocupatii componente:
514101 coafor
514102 cosmetician
514103 frizer
514104 manichiurist
514105 pedichiurist
514106 maseur de intretinere si relaxare**
514107 machior**
514108 tatuator***
514109 montator bijuterii pe corp***

5142 VALETI, CAMERISTE SI INSOTITORI


Valetii, cameristele si insotitorii acompaniaza si fac diferite servicii patronilor lor; ingrijesc garderoba si obiectele personale ale acestora, le citesc sau ii servesc in calitate de partener in activitati sportive.
Ocupatii componente:
514201 camerista hotel
514202 insotitor
514203 Abrogat****
514204 valet
514205 guvernanta la hotel

5143 AGENTI DE POMPE FUNEBRE SI IMBALSAMATORI


Agentii de pompe funebre si imbalsamatorii organizeaza, conduc si rezolva sarcini legate de funeralii, imbalsamare, inhumare sau incinerare.
Ocupatii componente:
514301 antreprenor servicii funerare
514302 decorator servicii funerare
514303 imbalsamator

5149 LUCRATORI IN SERVICII PENTRU POPULATIE NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Lucratorii din serviciile pentru populatie care nu se regasesc in grupele de baza anterioare, primesc clientii in restaurante, baruri si cabarete de noapte unde le organizeaza petrecerea agreabila a timpului; se deplaseaza la locurile infectate sau infestate unde actioneaza cu substante dezinfectante, dezinsectante si deratizante pentru eradicarea acestor focare.
Ocupatii componente:
514901 agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie
514902 astrolog
514903 gazda club
514904 organizator prestari servicii
514905 salvator la strand
514906 salvator montan
514907 agent de curatenie cladiri si mijloace de transport**
514908 agent ecolog**
514909 raportor ecolog**
514910 intretinator de textile-piele**
514911 lucrator pensiune turistica*****

IV. 5.1.6. GRUPA MINORA 516
Personal de paza si ordine publica


Personalul de paza si ordine publica asigura protectia persoanelor si bunurilor contra riscurilor de incendii si alte riscuri, urmaresc respectarea legii si mentinerea ordinii, aplica legea si reglementarile legale.
Grupele de baza componente:
5161 Pompieri
5163 Lucratori in penitenciare (gardieni de inchisoare)
5169 Personal de paza si ordine publica, neclasificat in grupele de baza
anterioare

5161 POMPIERI


Pompierii previn si combat producerea si extinderea incendiilor, salveaza persoane, bunuri si marfuri in timpul si dupa stingerea incendiilor si accidentelor grave, produse in locuinte, intreprinderi, avioane cazute sau defectate.
Ocupatii componente:
516101 sef serviciu pompieri
516102 sef formatie interventie, salvare si prim ajutor
516103 sef tura pompieri
516104 servant pompier
516105 sef grupa pompieri
516106 cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
516107 expert in siguranta la foc*
516108 pompier specialist*

5163 LUCRATORI IN PENITENCIARE (GARDIENI DE INCHISOARE)


Lucratorii din penitenciare supravegheaza detinutii in inchisoare sau case de reeducare si mentin disciplina; perchezitioneaza detinutii la sosire si le depoziteaza obiectele de valoare, ii insotesc la celula; executa ronduri periodice in cladire si supravegheaza detinutii in timpul activitatii, meselor, plimbarilor si inspecteaza diferitele sectoare pentru a preveni evadarile.
Ocupatii componente:
516301 gardian de inchisoare
516302 educator in penitenciare

5169 PERSONAL DE PAZA SI ORDINE PUBLICA, NECLASIFICAT IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Personalul de paza si ordine publica care nu se regaseste in grupele de baza anterioare din grupa minora 516, indeplineste sarcini care vizeaza, in principal, patrularea in cladiri si incinte pentru a preveni intrarea ilegala in aceste locuri, furturile, actele de violenta si, la nevoie, recurg la forta pentru a preveni asemenea acte si pentru a intimida pe eventualii agresori.
Ocupatii componente:
516901 agent de paza, control, acces, ordine si interventie
516902 agent de insotire si gardare persoane fizice si valori
516903 agent paza in incinte (hoteluri, magazine etc.)
516904 gardian public
516905 gardian feroviar
516906 sef formatie paza si ordine

IV. 5.2. SUBGRUPA MAJORA 52
Modele, manechine si vanzatori in magazine si piete


Modelele, vanzatorii si prezentatorii indeplinesc de regula urmatoarele sarcini: pozeaza ca modele pentru creatii artistice sau publicitare si pentru prezentarea de produse; vand marfuri in comertul cu ridicata si amanuntul si efectueaza probe demonstrative cu privire la functionarea sau calitatea produselor.
Grupe minore componente:
521 Manechine si asimilati
522 Vanzatori in magazine si piete

IV. 5.2.1. GRUPA MINORA 521
Manechine si asimilati


Manechinele si alte modele imbraca si prezinta articole vestimentare si alte accesorii pentru a le prezenta clientilor in saloane de creatie, magazine sau cu prilejul unor manifestari special organizate - parada modei -, pozeaza ca modele pentru creatii artistice, fotografii, sculpturi si filme publicitare.
Grupe de baza componente:
5210 Manechine si asimilati

5210 MANECHINE SI ASIMILATI


Manechinele si alte modele imbraca si prezinta articole vestimentare si alte accesorii in scopul vanzarii acestora sau pozeaza ca modele pentru publicitate sau pentru creatii artistice.
Ocupatii componente:
521001 manechin
521002 model-atelier artistic si publicitate
521003 prezentator moda

IV. 5.2.2. GRUPA MINORA 522
Vanzatori in magazine si piete


Vanzatorii din magazine si piete vand marfuri - cu ridicata si amanuntul iar in cazul aparaturii, prezinta si probeaza calitatea si modul de functionare.
Grupe de baza componente:
5220 Vanzatori in magazine si piete

5220 VANZATORI IN MAGAZINE SI PIETE


Vanzatorii din magazine si piete vand clientilor marfuri - in comertul cu ridicata si amanuntul - si probeaza calitatea marfurilor si modul de functionare a aparaturii expuse spre vanzare.
Vanzatorii de produse naturiste trebuie sa cunoasca produsele pe care le promoveaza si le vand, sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si administrare, sa stie sa promoveze marfa atat prin expunere vizibila, cat si prin sugestii privind gama de produse, sa aiba cunostinte in domeniul apifitoterapiei, dietoterapiei si igieno-cosmeticii.***
Ocupatii componente:
522001 anticar
522002 bufetier
522003 librar
522004 vanzator
522005 lucrator controlor final**
522006 lucrator comercial**
522007 vanzator de produse naturiste***

___________
***Grupa de baza 5220 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


IV. 6. GRUPA MAJORA 6
Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit


Agricultorii si lucratorii calificati in agricultura, silvicultura si pescuit efectueaza lucrari de pregatire a solului, insamantari, plantari, tratamente fitosanitare, fertilizare si recoltare a culturilor de camp; planteaza pomi fructiferi, arbori si arbusti; recolteaza culturi de gradina si flori; culeg fructe de padure; cresc, ingrijesc, valorifica animale, in principal, pentru carne, lapte, par, blana si piele; cresc viermi de matase si albine; intretin si exploateaza paduri si ape; cultiva si recolteaza diferite specii acvatice; depoziteaza si prelucreaza produse apicole; valorifica produse catre organisme specializate sau cumparatori.
Subgrupe majore componente:
61 Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit

IV. 6.1. SUBGRUPA MAJORA 61
Agricultori si lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit


Agricultorii si lucratorii calificati in agricultura, silvicultura si pescuit efectueaza lucrari de pregatire a solului; insamanteaza, planteaza, aplica tratamente fitosanitare prin pulverizare de substante insecticide si pesticide; fertilizeaza si recolteaza culturile de camp; planteaza pomi fructiferi, arbori si arbusti; recolteaza legume si flori; culeg fructe de padure si plante medicinale; cresc, ingrijesc sau vaneaza animale pentru carne, lapte, blana, piele; cultiva si recolteaza diferite specii acvatice; depoziteaza si prelucreaza produse agricole si le valorifica catre organisme de comercializare sau la cumparatori.
Grupe minore componente:
611 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale
612 Crescatori de animale
613 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de
animale
614 Lucratori forestieri si asimilati
615 Pescari si vanatori

IV. 6.1.1. GRUPA MINORA 611
Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale


Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp, plantarea pomilor fructiferi si a altor arbori si arbusti, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale si vitei-de-vie.
Grupe de baza componente:
6111 Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura
6112 Arboricultori si floricultori
6115 Viticultori si pomicultori

6111 AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI IN CULTURI DE CAMP SI LEGUMICULTURA


Agricultorii si lucratorii calificati in culturi de camp si legumicultura realizeaza lucrari agricole de pregatire a solului, insamantarea, plantarea, cultivarea si recoltarea culturilor de camp: grau, orez, sfecla, trestie-de-zahar etc. sau legumelor: cartofi, varza etc. stabilesc suprafata culturilor si asigura aprovizionarea cu seminte, ingrasaminte s.a.
Ocupatii componente:
611101 agricultor
611102 gradinar
611103 legumicultor
611104 lucrator calificat in culturi de camp si legumicultura
611105 Agricultor pentru culturi de camp ecologice****

6112 ARBORICULTORI SI FLORICULTORI


Arboricultorii si floricultorii realizeaza lucrari agricole de: pregatire a pamantului, insamantare, plantare si intretinere de arbori si arbusti, cultivare a plantelor pentru flori si recoltare a produselor din pepiniere, bulbi si samanta; cultiva flori, arbori, arbusti si alte plante ornamentale pentru parcuri sau gradini publice si plante medicinale.
Ocupatii componente:
611201 arboricultor
611202 ciupercar
611203 florar-decorator
611204 floricultor
611205 peisagist floricultor
611206 lucrator calificat in floricultura si arboricultura

6115 VITICULTORI SI POMICULTORI


Viticultorii si pomicultorii realizeaza lucrari de pregatire a solului; asigura semintele si ingrasamintele necesare; stabilesc varietatile pomicole si viticole de cultivat, le planteaza, intretin si recolteaza; se ocupa cu depozitarea si prelucrarea produselor pomicole si viticole.
Ocupatii componente:
611501 pomicultor
611502 viticultor

IV. 6.1.2. GRUPA MINORA 612
Crescatori de animale


Crescatorii de animale se ocupa cu cresterea si ingrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor si altor specii, a pasarilor de curte, albinelor, viermilor de matase etc., obtinerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora si comercializarea lor.
Grupe de baza componente:
6121 Crescatori-ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte
si carne
6122 Crescatori de pasari si fazanieri
6123 Apicultori si sericicultori
6124 Crescatori-ingrijitori de cabaline
6125 Crescatori de animale mici
6126 Crescatori ingrijitori animale salbatice captive sau semicaptive**
6129 Crescatori de animale destinate vanzarii neclasificati in grupele de
baza anterioare****

6121 CRESCATORI-INGRIJITORI DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCTIA DE LAPTE SI CARNE


Crescatorii-ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte si carne se ocupa cu cresterea si ingrijirea: bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor si altor animale pentru productia de carne, lapte, blana, piele s.a.
Ocupatii componente:
612101 cioban (oier)
612102 crescator-ingrijitor de animale domestice pentru productia de lapte
si carne
612103 tocator de furaje (paie)
612104 lucrator calificat in cresterea animalelor
612105 crescator bovine****
612106 crescator porcine****
612107 mamos porcine*****

6122 CRESCATORI DE PASARI SI FAZANIERI


Crescatorii de pasari si fazanierii se ocupa cu cresterea si ingrijirea pasarilor de curte pentru vanzare sau livrarea regulata de oua, carne sau pene, precum si cu cresterea si ingrijirea fazanilor.
Ocupatii componente:
612201 crescator de pasari
612202 fazanier

6123 APICULTORI SI SERICICULTORI


Apicultorii si sericicultorii se ocupa cu cresterea si ingrijirea albinelor in vederea producerii de miere si polenizarii culturilor precum si cu cresterea si ingrijirea viermilor de matase in scopul obtinerii gogosilor de matase.
Ocupatii componente:
612301 apicultor
612302 sericicultor

6124 CRESCATORI-INGRIJITORI DE CABALINE


Crescatorii-ingrijitori de cabaline se ocupa cu cresterea, ingrijirea si dresarea cailor.
Ocupatii componente:
612401 antrenor cabaline
612402 crescator-ingrijitor de cabaline
612403 herghelegiu

6125 CRESCATORI DE ANIMALE MICI


Crescatorii de animale mici se ocupa cu cresterea, selectionarea si inmultirea animalelor mici; prelucrarea produselor secundare si valorificarea lor.
Ocupatii componente:
612501 crescator de animale mici

6126 CRESCATORI INGRIJITORI ANIMALE SALBATICE CAPTIVE SAU SEMICAPTIVE**


Crescatorii ingrijitori animale salbatice captive sau semicaptive se ocupa cu asigurarea factorilor de mediu, hranire si adaptare a diferitelor specii de animale si pasari salbatice conform conditiilor naturale din arealul din care provin, asigura curatirea custilor si a zonelor in care sunt tinute captiv.
Ocupatii componente:
612601 crescator ingrijitor animale salbatice captive**
612602 crescator ingrijitor animale de laborator**

___________
*Grupa de baza 6126 a fost introdusa prin art. I din Ordinele nr. 338/2003 si nr. 334/2003.


6129 CRESCATORI DE ANIMALE DESTINATE VANZARII
NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE****


In aceasta grupa sunt clasificati crescatorii care sunt implicati in cresterea si ingrijirea de mamifere si pasari salbatice, serpi, melci si de alte reptile si diferite insecte si animale destinate testelor de laborator, vanzare sau livrare regulata catre cumparatorii en-gros, gradini zoologice, circuri sau piete.
Pot fi deasemenea clasificati ingrijitorii sau dresorii de animale din rezervatii, grajduri, gradini zoologice, circuri, institutii de cercetare adaposturi pentru animale si institutii similare.
In aceste cazuri sarcinile vor include: cumpararea si organizarea spatiilor si echipamentelor, cumpararea animalelor, cresterea, hranirea si ingrijirea lor, pastrarea rasei, protejarea animalelor mai ales cele din rezervatie, dresarea animalelor pentru curse, circ sau similar.
___________
*Grupa de baza 6129 a fost introdusa prin din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.
___________
****Grupa de baza 6129 a fost introdusa prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.
612901 Crescator de melci****


IV. 6.1.3. GRUPA MINORA 613
Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale


Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale si crescatorii de animale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp si altor culturi, precum si pentru cresterea si ingrijirea animalelor; executa lucrarile necesare unei exploatari agricole mixte - policultura si cresterea animalelor - si obtinerii de produse destinate livrarii en-gros sau vanzarii cu amanuntul pe piata. Sarcinile acestora constau in: stabilirea suprafetelor destinate diferitelor culturi, speciilor si numarului de animale de crescut; achizitionarea semintelor, ingrasamintelor si furajelor; pregatirea solului, insamantarea si recoltarea produselor agricole; cresterea si intretinerea animalelor si obtinerea diverselor produse animaliere; intretinerea constructiilor, masinilor si instalatiilor agricole; depozitarea si prelucrarea produselor; livrarea en-gros si vanzarea pe piata a acestora.
Grupe de baza componente:
6130 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de
animale

6130 AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI IN CULTURI VEGETALE SI CRESCATORI DE ANIMALE


Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale si crescatorii de animale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp, arborilor si altor culturi, precum si pentru cresterea si ingrijirea animalelor.
Ocupatii componente:
613001 agricultor in culturi vegetale si crescator de animale

IV. 6.1.4. GRUPA MINORA 614
Lucratori forestieri si asimilati


Lucratorii forestieri si asimilatii acestora se ocupa cu intretinerea exploatarilor forestiere, stabilirea si marcarea arborilor de taiat, estimarea volumului de lemn si taierea arborilor; transformarea lemnului in carbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalatii simple; supravegherea pentru prevenirea si detectarea incendiilor in padure si participarea la operatiunile de stingere a incendiilor.
Grupe de baza componente:
6141 Lucratori forestieri
6142 Preparatori mangal

6141 LUCRATORI FORESTIERI


Lucratorii forestieri se ocupa cu intretinerea si conservarea fondului forestier, reperarea si marcarea arborilor de taiat si estimarea volumului de lemn; taierea, fasonarea si depozitarea lemnelor; supravegherea pentru prevenirea si detectarea incendiilor in padure si participarea la operatiuni de stingere a incendiilor.
Ocupatii componente:
614101 cioplitor in lemn
614102 carbonitor
614103 fasonator mecanic (cherestea)
614104 muncitor plantatii si amenajare zona verde
614105 drujbist
614106 pepinierist
614107 presator stuf
614108 protectionist silvic
614109 recoltator stuf
614110 rezinator
614111 sef coloana exploatare stuf
614112 stivuitor si receptioner silvic
614113 taietor silvic

6142 PREPARATORI MANGAL


Preparatorii de mangal realizeaza lucrari de transformare a lemnului in carbune sau extractia terebentinei brute din lemn prin aplicarea tehnicilor traditionale.
Ocupatii componente:
614201 preparator mangal
614202 mangalizator

IV. 6.1.5. GRUPA MINORA 615
Pescari si vanatori


Pescarii si vanatorii cultiva si exploateaza diferite specii ale faunei acvatice (pesti, raci, moluste); vaneaza si captureaza mamifere, pasari s.a.
Grupe de baza componente:
6151 Lucratori in culturi acvatice
6152 Pescari in ape interioare si de coasta
6153 Pescari in mari si oceane
6154 Paznici de vanatoare*****

__________
Grupa de baza 6154 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


6151 LUCRATORI IN CULTURI ACVATICE


Lucratorii in culturi acvatice cultiva si exploateaza diferite specii ale faunei acvatice; le sacrifica si pregatesc in vederea expedierii; curata, congeleaza sau sareaza cantitatile de peste.
Ocupatii componente:
615101 lucrator in culturi acvatice
615102 piscicultor

6152 PESCARI IN APE INTERIOARE SI DE COASTA


Pescarii in ape interioare si de coasta se ocupa cu capturarea pestilor si altor specii acvatice in apele interioare sau de coasta, individual sau cu nave de pescuit; pregatirea si repararea plaselor si altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port si locurile de pescuit; instalarea si manevrarea uneltelor de pescuit; curatarea, congelarea sau sararea cantitatilor de peste.
Ocupatii componente:
615201 pescar in ape interioare si de coasta

6153 PESCARI IN MARI SI OCEANE


Pescarii in mari si oceane se ocupa cu capturarea pestilor din mari si oceane in echipajele navale de pescuit; pregatirea si repararea plaselor si altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port si locurile de pescuit; instalarea si manevrarea uneltelor de pescuit; curatarea, congelarea sau sararea cantitatilor de peste.
Ocupatii componente:
615301 pescar mari si oceane

6154 Paznici de vanatoare*****


Paznicii de vanatoare se ocupa cu asigurarea pazei si cu gospodarirea fondurilor de vanatoare, cu paza, ocrotirea si ingrijirea animalelor salbatice din fondurile de vanatoare, cu asigurarea si distribuirea hranei complementare speciilor de vanat din fondurile de vanatoare, cu desfasurarea de activitati agricole pentru asigurarea hranei vanatului, cu combaterea daunatorilor cu par si cu pene ai speciilor de vanat, cu prevenirea si descoperirea actelor de braconaj, cu gestionarea si mentinerea in stare de functionare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor vanatoresti.*****
__________
Grupa de baza 6154 a fost modificata prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


Ocupatii componente:
615401 paznic de vanatoare*****
615401 expert aplicare legislatie armonizata in domeniul industriei si
comertului*****

___________
****Grupa de baza 6154 a fost modificata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


IV. 7. GRUPA MAJORA 7
Mestesugari si lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor


Muncitorii clasificati in aceasta grupa executa lucrari manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje si dispozitive partial mecanizate.
Majoritatea ocupatiilor din aceasta grupa necesita cunostinte profesionale care se dobandesc in scoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.
Lucrarile specifice constau in: extragerea de materii prime si prelucrarea acestora; executarea, construirea, intretinerea si repararea constructiilor si altor lucrari; turnarea, sudarea si modelarea metalelor; construirea si montarea aparatelor, motoarelor si accesoriilor; reglarea masinilor-unelte, intretinerea si repararea masinilor industriale, inclusiv a motoarelor si vehiculelor, aparatelor electrice si electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei si altor obiecte din metale pretioase, sticlarie si produse similare; executarea lucrarilor de imprimerie, precum si producerea si prelucrarea bunurilor alimentare si a obiectelor din lemn, textile, piele si altele.
Subgrupe majore componente:
71 Meseriasi si muncitori calificati in industria extractiva si constructii
72 Meseriasi si muncitori calificati in metalurgie, constructii metalice si
asimilati
73 Meseriasi si muncitori calificati in mecanica fina, artizanat, imprimerie
si asimilati
74 Meseriasi si muncitori calificati in industria alimentara si alte meserii
artizanale

IV. 7.1. SUBGRUPA MAJORA 71
Meseriasi si muncitori calificati in industria extractiva si constructii


Meseriasii si muncitorii calificati din industria extractiva si constructii executa lucrari de extragere a minereurilor solide din subteran sau exploatari de suprafata (carbune), extrag si prelucreaza pietrele destinate constructiilor si executa lucrari specifice activitatilor de constructii.
Grupe minore componente:
711 Mineri si artificieri, taietori si cioplitori in piatra
712 Muncitori constructori si asimilati
713 Muncitori constructori la lucrari de finisare
714 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade, si asimilati

IV. 7.1.1. GRUPA MINORA 711
Mineri si artificieri, taietori si cioplitori in piatra


Minerii, artificierii, taietorii si cioplitorii in piatra extrag minerale solide din mine subterane sau exploatari de suprafata, incarca si amorseaza explozibilul, taie si fasoneaza pietre pentru constructii.
Grupe de baza componente:
7111 Mineri si lucratori in cariera
7112 Artificieri
7113 Spargatori, taietori si cioplitori in piatra

7111 MINERI SI LUCRATORI IN CARIERA


Minerii si lucratorii in cariera executa operatii de extragere a carbunelui, minereului, mineralelor solide si rocilor din mine subterane si de suprafata (granit, calcar, ardezie, silex etc.); salvatorii minieri intreprind actiuni de salvare sau de asigurare a securitatii minerilor prinsi in subteran, protejeaza patrimoniul unitatii miniere de avariile produse de incendii, surpari, reinstaureaza conditiile de siguranta pentru o buna functionare a minei.****
Ocupatii componente:
711101 miner in subteran
711102 miner la suprafata
711103 masurator de gaze, temperatura si radiatii
711104 controlor de productie la minele de aur nativ
711105 salvator minier****

___________
****Grupa de baza 7111 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


7112 ARTIFICIERI


Artificierii executa lucrari de amplasare si detonare a explozivului pentru fragmentarea si dislocarea carbunelui, minereurilor si rocilor; respecta planul de amplasare a explozivului, cantitatea acestuia, precum si normele de protectie a muncii.
Ocupatii componente:
711201 artificier de mina
711202 artificier la lucrari de suprafata
711203 pirotehnician cinematografie si teatru

7113 SPARGATORI, TAIETORI SI CIOPLITORI IN PIATRA


Spargatorii, taietorii si cioplitorii in piatra executa lucrari de spargere a pietrelor extrase din cariera (granit, marmura etc), debitare, fasonare si polizare a formelor necesare pentru constructii, taiere si gravare de inscriptii sau motive decorative pe placile finisate.
Ocupatii componente:
711301 cioplitor in piatra si marmura
711302 cioplitor montator piatra, marmura
711303 gaterist la taiat blocuri de piatra, marmura
711304 taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura
711305 restaurator piatra

IV. 7.1.2. GRUPA MINORA 712
Muncitori constructori si asimilati


Muncitorii constructori si asimilatii acestora executa lucrari de zidarie si tamplarie folosind ca materii prime piatra, caramida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operatiilor specifice necesita cunostinte legate de duritatea si rezistenta materialelor folosite si de tehnologia constructiilor; cunostintele se dobandesc fie prin scoala profesionala, fie prin cursuri de calificare.
Grupe de baza componente:
7121 Muncitori constructori care utilizeaza tehnici si materiale traditionale
7122 Zidari
7123 Constructori in beton armat si asimilati
7124 Dulgheri
7129 Muncitori constructori neclasificati in grupele de baza anterioare

7121 MUNCITORI CONSTRUCTORI CARE UTILIZEAZA TEHNICI SI MATERIALE TRADITIONALE


Muncitorii constructori din aceasta grupa de baza executa lucrari de constructii si reparatii de locuinte si alte anexe gospodaresti din chirpici, lemn, barne etc; niveleaza terenul, sapa fundatia si cladesc constructia din materialele respective.
Ocupatii componente:
712101 muncitor constructor barne, chirpici, piatra
712102 confectioner placi din diverse materiale
712103 confectioner plase si panze rabit din stuf

7122 ZIDARI


Zidarii executa lucrari de zidarie, adica construiesc si repara fundatii, pereti, cosuri inalte, cuptoare, cladiri etc., prin imbinarea caramizilor, pietrelor sau materialelor similare dupa anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.
Ocupatii componente:
712201 sobar
712202 zidar cosuri fabrica
712203 zidar pietrar
712204 zidar samotor
712205 zidar rosar-tencuitor
712206 zidar restaurator

7123 CONSTRUCTORI IN BETON ARMAT SI ASIMILATI


Constructorii in beton armat executa, in principal, operatii privind construirea structurilor si lucrarilor din beton armat; executa turnarea betonului in cofraje, montarea fierului beton, cimenteaza fantani si deschiderile din pereti; repara suprafete din beton si similare.
Ocupatii componente:
712301 betonist
712302 fierar betonist
712303 montator elemente prefabricate din beton armat

7124 DULGHERI


Dulgherii construiesc, monteaza si instaleaza diferite structuri din lemn pe santierele de constructii, ajusteaza, asambleaza, imbina, finiseaza, incadreaza usi, ferestre, pereti despartitori din lemn in interiorul constructiilor; confectioneaza podine din lemn pentru schele; executa cofraje pentru turnarea betonului; executa constructii din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente, case de locuit, magazii etc.).
Ocupatii componente:
712401 dulgher (exclusiv restaurator)
712402 dulgher restaurator

7129 MUNCITORI CONSTRUCTORI NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Muncitorii incadrati in aceasta grupa practica meserii de constructii si intretinere a drumurilor si podurilor, cailor ferate si liniilor de tramvai (asfaltare, pavare etc.), care nu au fost cuprinse in grupele de mai sus.
Ocupatii componente:
712901 muncitor hidrometru
712902 pavator
712903 sapator fantani
712904 asfaltator
712905 cantonier
712906 chesonier
712907 constructor cai ferate
712908 constructor linii tramvai
712909 drenor canalist
712910 fascinar
712911 finisor terasamente
712912 muncitor hidrogeolog
712913 muncitor constructor senal navigabil, lucrari hidrotehnice si portuare
712914 sef echipa intretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
712915 agent hidrotehnic
712916 revizor cale sau puncte periculoase
712917 meserias intretinere cale
712918 sef echipa intretinere cale
712919 meserias intretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
712920 alpinist utilitar

IV. 7.1.3. GRUPA MINORA 713
Muncitori constructori la lucrari de finisare


Muncitorii constructori la lucrari de finisare executa acoperisuri, montari de parchete, turnari si finisari de mozaicuri; instaleaza si monteaza tevi si izolatii termice si acustice; executa retelele de distributie a energiei electrice pentru cladiri si alte lucrari de finisare.
Grupe de baza componente:
7131 Constructori de acoperisuri
7132 Parchetari, linolisti, mozaicari si faiantari
7133 Ipsosari
7134 Montatori de izolatii termice si acustice
7135 Geamgii
7136 Instalatori si montatori de tevi
7137 Electricieni in constructii

7131 CONSTRUCTORI DE ACOPERISURI


Constructorii de acoperisuri executa lucrari de acoperire a constructiilor cu table metalice, materiale sintetice, tigle, asfalt, ardezie si alte materiale.
Ocupatii componente:
713101 acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla

7132 PARCHETARI, LINOLISTI, MOZAICARI SI FAIANTARI


Parchetarii executa lucrari de pregatire, monteaza si finiseaza parchete in interiorul cladirilor; linolistii croiesc, fixeaza si lipesc foliile de linoleum; mozaicarii toarna si finiseaza mozaicuri; faiantarii pregatesc peretii, aplica si imbina placile de faianta.
Ocupatii componente:
713201 faiantar (exclusiv restaurator)
713202 montator placaje interioare si exterioare
713203 mozaicar (exclusiv restaurator)
713204 parchetar-linolist
713204 mozaicar restaurator
713204 parchetar****
713206 linolist****

7133 IPSOSARI


Ipsosarii executa tencuieli interioare din mortar de var cu adaos de ipsos; gletuiesc suprafetele peretilor cu un strat subtire de pasta de ipsos, profiluri interioare si exterioare (scafe, brauri, ancadramente, cornise etc.), cu ajutorul sabloanelor; monteaza profile, prefabricate, lucrari de marmura artificiala sau stuco-marmura executate cu ipsos sau var.
Ocupatii componente:
713301 ipsosar (exclusiv restaurator)
713302 turnator ornamentalist
713303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos

7134 MONTATORI DE IZOLATII TERMICE SI ACUSTICE


Montatorii de izolatii termice si acustice executa lucrari pentru asigurarea izolarii termice si acustice in constructii prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (placi din stufit, vata minerala, beton celular, materiale plastice, placi fibrolemnoase etc.) a peretilor, planseelor, teraselor, conductelor.
Ocupatii componente:
713401 izolator fonic
713402 izolator frigorific
713403 izolator hidrofug
713404 izolator lucrari speciale (antiacide si de protectie)
713405 izolator termic
713406 montator pereti din plafoane din gips carton
713407 asamblator montator profile aluminiu si geam termopan*

7135 GEAMGII


Geamgiii aleg panourile de sticla, taie, masoara si monteaza sticla la ferestre, vitrine, magazine, pereti despartitori, tablouri; realizeaza vitralii si panouri decorative.
Ocupatii componente:
713501 geamgiu

7136 INSTALATORI SI MONTATORI DE TEVI


Instalatorii si montatorii de tevi executa lucrari de montaj de instalatii sanitare, gaze, incalzire centrala, ventilare si conditionare, alimentare cu apa, retele exterioare si instalatii frigorifice.
Ocupatii componente:
713601 detector pierderi apa si gaze
713602 instalator apa, canal
713603 instalator frigotehnist
713604 instalator incalzire centrala si gaze
713605 instalator retele exterioare apa se inlocuieste cu ocupatia de
instalator retele de distributie/transport fluide****
713606 instalator ventilare si conditionare apa
713607 verificator canale subterane
713608 instalator centrale termice*
713609 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze**
713610 instalator autorizat proiectare executie si/sau
exploatare obiectiv/sist. de transp. si inmag. stocare**
713611 instalator autorizat proiectare executie si/sau
exploatare obiectiv/sist. de distributie**

7137 ELECTRICIENI IN CONSTRUCTII


Electricienii in constructii traseaza instalatiile electrice; executa lucrari in vederea sustinerii diverselor piese ale acestora; monteaza elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lampi, tablouri etc.); executa legaturile, conexiunile si racordurile electrice; repara si intretin aceste instalatii.nd,aco
Ocupatii componente:
713701 electrician in constructii

IV. 7.1.4. GRUPA MINORA 714
Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati


Muncitorii, meseriasii din aceasta grupa de baza zugravesc, executa lucrari de vopsitorie pe carcase metalice, structurile metalice ale cladirilor, curata fatadele cladirilor si cosurile industriale.
Grupe de baza componente:
7141 Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori
7143 Curatitori de fatade si cosari

7141 ZUGRAVI, TAPETARI, LACUITORI SI VOPSITORI


Meseriasii din aceasta grupa de baza executa lucrari de varuire, zugraveli, vopsitorie pe peretii cladirilor, lemn, metal; aplica tapete de hartie sau material plastic pe peretii tencuiti sau din beton.
Ocupatii componente:
714101 tapetar
714102 zugrav, vopsitor
714103 lacuitor lemn
714104 vopsitor industrial
714105 finisor-lacuitor lemn
714106 stucaturist
714107 ignifugator*
714108 vopsitor auto**

7143 CURATITORI DE FATADE SI COSARI


Curatitorii de fatade curata fatadele din pietre taiate, caramizi, metal sau alte materiale cu ajutorul produselor chimice, jetului de vapori sau nisip sub presiune; cosarii inlatura prin procedee specifice funinginea depusa in interiorul cosurilor industriale.
Ocupatii componente:
714301 cosar
714302 curatitor de fatade

IV. 7.2. SUBGRUPA MAJORA 72
Meseriasi si muncitori calificati in metalurgie, constructii metalice si asimilati


Muncitorii din aceasta subgrupa majora toarna metalele, le sudeaza, le prelucreaza la cald sau prin alte procedee; monteaza, intretin si repara structuri metalice; regleaza masini unelte; asambleaza, intretin si repara motoare, vehicule, instalatii si echipamente electrice.
Grupe minore componente:
721 Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii, alti lucratori in constructii
metalice
722 Forjori, matriteri, reglori si asimilati
723 Mecanici, montatori si reparatori de masini si utilaje
724 Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si
electrotehnice

IV. 7.2.1. GRUPA MINORA 721
Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii si alti lucratori in constructii metalice


Persoanele avand aceste meserii confectioneaza forme pentru turnarea metalelor; sudeaza si taie piese metalice; confectioneaza si repara articole din tabla; monteaza, intretin si repara structuri metalice grele si de ridicat, funiculare si alte instalatii.
Grupe de baza componente:
7211 Turnatori, formatori, miezuitori
7212 Sudori si debitatori autogeni
7213 Tinichigii-cazangii
7214 Constructori si montatori de structuri metalice
7215 Lucratori la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si
transportat
7216 Scafandri si alti lucratori subacvatici

7211 TURNATORI, FORMATORI, MIEZUITORI


Meseriasii specializati ca turnatori, formatori, miezuitori, confectioneaza manual sau mecanic formele pentru turnare si miezurile, dupa care executa operatiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite.
Ocupatii componente:
721101 curatitor sablator
721102 modelier lemn
721103 modelier metal
721104 modelator miezuitor
721105 modelier naval
721106 operator la masini de brichetat span
721107 pregatitor metale vechi pentru retopire
721108 recuperator metale vechi
721109 topitor aliaje tipografie
721110 topitor fonta si neferoase
721111 topitor, turnator metale si aliaje neferoase
721112 turnator fonta pe banda
721113 turnator formator
721114 turnator pregatitor otelarie
721115 turnator modelier
721116 turnator metale si neferoase
721117 modelor prototipuri auto**

7212 SUDORI SI DEBITATORI AUTOGENI


Sudorii si debitatorii autogeni sudeaza sau decupeaza piese metalice cu ajutorul surselor de caldura (gaz, arc electric, flacara oxiacetilenica sau alte procedee) prin taiere, topire; asambleaza piese metalice prin fuziune.
Ocupatii componente:
721201 brazor inlocuieste lipitor de placute la scule aschietoare***
721202 sudor manual cu flacara de gaze inlocuieste sudor autogen***
721203 sudor manual cu arc electric inlocuieste sudor electric***
721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux inlocuieste sudor
automatist***
721205 operator taiere inlocuieste taietor cu flacara***
721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector
inlocuiste sudor cu gaze***
721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil in mediu de gaz protector
inlocuieste sudor in mediu protector***
721208 sudor***
721209 sudor**

7213 TINICHIGII-CAZANGII


Tinichigiii traseaza repere pe tabla in vederea decuparii si fasonarii; realizeaza si repara articole pentru menaj, jgheaburi, toate avand ca materie prima tabla din otel, arama, cositor, alama, aluminiu, zinc sau tabla galvanizata. Monteaza si repara piese din tabla pentru vehicule si avioane.
Cazangiii fabrica si repara cazane, rezervoare (cisterne, cuve, recipiente si similare).
Ocupatii componente:
721301 cazangiu recipiente
721302 probator hidraulic cazane, tevi, recipiente
721303 tinichigiu carosier
721304 tinichigiu industrial
721305 tinichigiu de santier
721306 tinichigiu structurist de aviatie
721307 cazangiu tevar
721308 cazangiu formator
721309 tinichigiu restaurator

7214 CONSTRUCTORI SI MONTATORI DE STRUCTURI METALICE


Constructorii si montatorii de structuri metalice decupeaza, fasoneaza si nituiesc elemente metalice pentru incorporarea lor in cladiri, nave.
Ocupatii componente:
721401 finisor cocleti
721402 finisor ace si accesorii
721403 confectioner capace de carde
721404 confectioner cocleti
721405 confectioner plase din sarma
721406 formator tevi prin sudare
721407 lacatus constructii metalice si navale
721408 lacatus de mina
721409 lacatus revizie vagoane
721410 lacatus mecanic
721411 lacatus montator
721412 presator metale la rece
721413 reconditioner scule si utilaje petroliere
721414 sanfrenator
721415 pregatitor, montator, reparator ite, cocleti, lamele, spete
721416 reparator garnituri carde
721417 tubulator naval
721418 masinist la litografiat si vernisat tabla
721419 masinist la confectionarea ambalajelor metalice
721420 masinist la confectionarea tuburilor de aluminiu
721421 constructor si montator de structuri metalice
721422 masinist la fabricarea acelor si accesoriilor
721423 nituitor
721424 lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale
721425 masinist la confectionarea spetelor si spiralelor
721426 montator ajustor spete
721427 lipitor si protejator spete
721428 taietor pentru garnituri de carde
721429 masinist mecanic la confectionare garnituri carde
721430 lacatus-depanator utilaje calcul
721431 operator la montarea si conservarea produselor dupa probe**

7215 LUCRATORI LA MONTAREA SI INTRETINEREA DE INSTALATII DE RIDICAT SI TRANSPORTAT


Lucratorii la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si transportat monteaza instalatii de ridicat; instaleaza si intretin cabluri metalice si fire pe santiere (de constructii, foraj puturi petrol si gaze), la bordul navelor si avioanelor. Concret, leaga, repara si ajusteaza legatura firelor, corzilor, cablurilor metalice pentru punerea in functiune a diferitelor tipuri de funiculare si platforme mobile pentru transport persoane si materiale, pentru construirea podurilor suspendate etc.
Ocupatii componente:
721501 mecanic montator instalatii cu cablu in silvicultura si exploatari
forestiere

7216 SCAFANDRI SI ALTI LUCRATORI SUB APA


Scafandrii si lucratorii similari executa lucrari sub apa necesare instalarii si repararii podurilor, pilonilor si fundatiei pentru constructii portuare; verifica starea navelor aflate la apa si a instalatiilor subacvatice, semnaleaza prin imersiune, situatia navelor naufragiate.
Ocupatii componente:
721601 scafandru
721602 scafandru autonom
721603 scafandru sef grup
721604 scafandru sef utilaj
721605 scafandru greu

IV. 7.2.2. GRUPA MINORA 722
Forjori, matriteri, reglori si asimilati


Forjorii, matriterii si asimilatii acestora realizeaza lucrari de prelucrare a fierului, otelului si altor metale prin procedee de ciocanire (lovire), forjare, presare, trefilare, in vederea fabricarii si repararii de utilaje si echipamente; regleaza masini-unelte, profileaza si rectifica suprafete metalice.
Grupe de baza componente:
7221 Forjori, stantatori si presatori
7222 Sculeri
7223 Reglori si reglori conductori de masini unelte
7224 Lucratori la masini de polizat, rectificat si ascutit

7221 FORJORI, STANTATORI SI PRESATORI


Forjorii, stantatorii, presatorii si matriterii executa operatii de schimbare a formei si dimensiunilor pieselor prin deformare plastica, manual cu ajutorul masinilor universale de forjat sau specializate, prin incalzire prealabila. In procesul de executie, meseriasii cu aceste calificari folosesc nicovale, placi de otel, ciocane manuale sau pneumatice, dalti, dispozitive de indoire, refulare etc., obtinand piese de diverse tipodimensiuni, complexitati si greutati.
Ocupatii componente:
722101 forjor matriter
722102 prelucrator mecanic metale pretioase
722103 presator piese din pulberi metalice
722104 stantator
722105 presator, ambutisor la cald
722106 forjor manual
722107 forjor arcurar
722108 forjor mecanic
722109 confectioner ferodouri
722110 preparator pulberi
722111 cuptorar termist pentru ferite
722112 fierar-potcovar
722113 formator-presator ferite
722114 finisor ferite
722115 controlor calitate la forjare**
722116 controlor de calitate la turnare**

7222 SCULERI


Sculerii SDV prelucreaza dispozitive verificatoare si matrite pentru care executa operatii de ajustare, gaurire, filetare, tusare, lepuire, prelucrare prin electroeruziune etc; in functie de specificul materialului folosesc diferite masini unelte ca: freze, strunguri, raboteze si altele, pentru a asigura functionarea cu precizie a acestora.
Ocupatii componente:
722201 lacatus SDV
722202 sculer matriter
722203 lacatus AMC
722204 lacatus mecanica fina
722205 prelucrator prin electroeruziune
722206 lacatus la prelucrarea si indreptarea tevilor ghintuite***

7223 REGLORI SI REGLORI CONDUCTORI DE MASINI - UNELTE


Reglorii executa toate reglarile mecanice pentru asigurarea parametrilor tehnologici la un grup de instalatii, mecanisme, automate sau masini si agregate care functioneaza ca linie complexa. Principalele operatii ce se executa in cadrul reglajului sunt montarea si demontarea sculelor si dispozitivelor, verificarea lor, diferite ajustari in vederea reglarii, reglarea mecanismelor de pornire-oprire si siguranta in functionare, asigurarea functionarii in regimul optim de functionare.
Ocupatii componente:
722301 reglor la masini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici
si materialelor electrice
722302 reglor la masini pentru confectionarea elementelor galvanice
722303 reglor benzi montaj
722304 masinist la linii automate aschietoare
722305 reglor masini de bobinat si platinat
722306 reglor la masini de prelucrare mase plastice
722307 reglor masini - unelte
722308 reglor montator
722309 reglor la masini pentru fabricarea lampilor electrice
722310 reglor si reglor-conductor la masini-unelte
722311 conductor de instalatii**

7224 LUCRATORI LA MASINI DE POLIZAT, RECTIFICAT SI ASCUTIT


Lucratorii la masini de polizat, rectificat si ascutit conduc masini fixe sau portabile de polizat si rectificat, de ascutire a uneltelor de taiat; repara, ajusteaza si ascut lamele de taiat si dintii metalici ai cilindrilor de la masinile de cardat textile. Principalele operatii de rectificare sunt: rectificarea universala, rectificare dantura caneluri, honuire, rodare, lepuirea si ascutirea de scule si instrumente.
Ocupatii componente:
722401 ascutitor laminate la cald
722402 ascutitor laminate la rece
722403 ascutitor calitor garnituri de carde
722404 ascutitor scule, instrumente medicale si obiecte de uz casnic
722405 debitator-slefuitor perii de masini electrice
722406 polizator
722407 slefuitor metale
722408 frezor universal
722409 gauritor filetator
722410 honuitor, rodator-lepuitor
722411 rabotor mortezor universal
722412 rectificator universal
722413 strungar universal
722414 brosator
722415 frezor la masini roti dintate
722416 gravor mecanic
722417 rabotor, mortezor roti dintate
722418 rectificator dantura caneluri
722419 strungar la strung paralel si de detalonat
722420 strungar la strung revolver
722421 strungar la strung carusel
722422 strungar la masini orizontale
722423 strungar la masini de alezat
722424 strungar la masini de prelucrat in coordonate
722425 strungar la masini de strunjit roti cai ferate
722426 rectificator piese producatoare de ochiuri
722427 slefuitor metale cu plumb industria de armament****
722428 debitator semifabricate****
722429 curatitor-sablator va fi exclus de la codul 721101 si va fi
inclus la****

IV. 7.2.3. GRUPA MINORA 723
Mecanici, montatori si reparatori de masini si utilaje


Mecanicii, montatorii si reparatorii de masini si utilaje ajusteaza, instaleaza, intretin si repara motoare, vehicule, masini agricole si industriale.
Grupe de baza componente:
7231 Mecanici, montatori si reparatori de autovehicule
7232 Mecanici, montatori si reparatori de motoare de avioane
7233 Mecanici, montatori si reparatori de masini agricole si industriale

7231 MECANICI, MONTATORI SI REPARATORI DE AUTOVEHICULE


Mecanicii, montatorii si reparatorii de autovehicule executa operatii de ajustare, instalare, intretinere si reparare a motoarelor de autovehicule. Inlocuiesc motoarele defecte ale autovehiculelor, piesele uzate si regleaza mecanisme de directie, franare, oprire-pornire si altele.
Ocupatii componente:
723101 electrician auto
723102 electromecanic auto
723103 mecanic auto
723104 lacatus montator agregate energetice si de transport
723105 operator standuri incercari***
723106 operator pregatire incercari vehicule***

7232 MECANICI, MONTATORI SI REPARATORI DE MOTOARE DE AVIOANE


Mecanicii, montatorii si reparatorii de motoare de avioane instaleaza, examineaza, incearca, intretin si repara motoare de avion. Verifica mecanismele de siguranta, inlocuiesc piesele uzate pentru asigurarea unei bune functionari a motoarelor de avion.
Ocupatii componente:
723201 mecanic aviatie

7233 MECANICI, MONTATORI SI REPARATORI DE MASINI AGRICOLE SI INDUSTRIALE


Muncitorii calificati din aceasta grupa executa operatii de instalare, montare, intretinere si reparare a motoarelor agricole si industriale, a echipamentelor mecanice, cu exceptia celor de autovehicule si avioane.
Ocupatii componente:
723301 frigoriferist (frigotehnist)
723302 mecanic agricol
723303 motorist
723304 ungator-gresor
723305 operator in verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice
de prevenire si stingere a incendiilor*
723306 mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale**

IV. 7.2.4. GRUPA MINORA 724
Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si electrotehnice


Montatorii si reparatorii de aparate si echipamente electrotehnice si electronice executa operatii de montaj, instalare, reglare si reparare a aparatelor electrice si electronice.
Grupe de baza componente:
7241 Electromecanici montatori si reparatori de aparate si echipamente
electrice si energetice
7242 Electronisti montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice
7244 Electromecanici montatori si reparatori de instalatii telegrafice si
telefonice
7245 Electricieni montatori si reparatori de linii electrice aeriene si
subterane

7241 ELECTROMECANICI MONTATORI SI REPARATORI DE APARATE SI ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE


Electromecanicii din aceasta grupa de baza monteaza, regleaza si repara aparate si echipamente electrice si energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comanda si distributie, instrumente sau componente electrice la masini agricole si industriale, autovehicule, aeronave, precum si partea electrica la obiectele de uz casnic etc.).
Ocupatii componente:
724101 electrician echipamente electrice si energetice
724102 bobinator aparataj electric
724103 electromecanic reparator obiecte de uz casnic
724104 bobinator masini electrice rotative
724105 electrician aparate masura-control si automatizare in centrale
termoelectrice si nuclearo-electrice
724106 electrician montare si reparatii aparataj electric de protectie, relee,
automatizare
724107 bobinator condensatori pentru instalatii electrice
724108 electrician verificari si masuratori electrice in centrale si retele
electrice
724109 bobinator transformatoare
724110 montator/reglor/depanator de aparataj electric****
724111 montator reglor si depanator pentru aparate de masura electrice si relee
724112 montator reglor si depanator de ascensoare
724113 electrician nave
724114 confectioner cablaje auto**
724115 electromecanic masini si echipamente electrice**
724116 electromecanic statii pompare apa-canal***

7242 ELECTRONISTI, MONTATORI SI REPARATORI DE APARATE SI ECHIPAMENTE ELECTRONICE


Electronistii, montatorii si reparatorii de aparate si echipamente electronice regleaza, intretin si repara echipamente de calcul, echipamente de inregistrare si transmisie sunet si imagine si alte componente electronice.
Ocupatii componente:
724201 electrician depanator utilaje calcul
724202 electronist depanator utilaje calcul
724203 plantator elemente electronice
724204 operator in verificarea, intretinerea si repararea
instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor*

7244 ELECTROMECANICI MONTATORI SI REPARATORI DE INSTALATII TELEGRAFICE SI TELEFONICE


Electromecanicii montatori si reparatori de instalatii telegrafice si telefonice monteaza, intretin si repara instalatii telefonice si telegrafice din centralele telefonice si alte locuri unde se instaleaza asemenea echipamente.
Ocupatii componente:
724401 automatist
724402 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
724403 electromecanic radio-radioficare
724404 electromecanic retele cabluri
724405 electromecanic retele linii
724406 electromecanic telegrafie, telefonie
724407 electronist telecomunicatii
724408 jonctor
724409 linior
724410 montator, reglor, testor aparatura de telecomunicatii si instalatii
de semnalizare, centralizare si blocare
724411 electromecanic electroalimentare
724412 muncitor radioelectronist

7245 ELECTRICIENI, MONTATORI SI REPARATORI DE LINII ELECTRICE AERIENE SI SUBTERANE


Electricienii, montatorii si reparatorii de linii electrice instaleaza si repara linii electrice aeriene si subterane, racordeaza cabluri pentru transportul energiei electrice si pentru tractiune electrica.
Ocupatii componente:
724501 electrician exploatare centrale si statii electrice
724502 electrician exploatare retele electrice
724503 electrician montare si reparatii cabluri electrice subterane
724504 electrician montare si reparatii linii electrice aeriene
724505 electrician montare si reparatii echipament electric din centrale,
statii si posturi de transformare electrice
724506 electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice
724507 electrician de intretinere si reparatii
724508 electrician montator de instalatii automatizate
724509 electrician montator de instalatii electrice la mijloace de transport
724510 electrician pentru protectia catodica
724511 electrician rural
724512 electrician de mina
724513 electrician pentru utilizarea energiei electrice

IV. 7.3. SUBGRUPA MAJORA 73
Meseriasi si muncitori calificati in mecanica fina, artizanat, imprimerie si asimilati


Meseriasii din mecanica fina, artizanat, imprimerie si asimilatii acestora realizeaza si repara instrumente si aparate de mecanica fina si precizie, instrumente muzicale, bijuterii, articole artizanate din lemn, textile, piele si alte materiale, lucrari de tipografie si legatorie. Lucrarile se executa manual sau cu scule si masini mecanice, pentru reducerea efortului fizic sau imbunatatirea calitatii produselor.
Grupe minore componente:
731 Lucratori in mecanica fina si asimilati
732 Olari, sticlari si lucratori asimilati
733 Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn, textile,
piele si alte materiale
734 Lucratori poligrafi si asimilati

IV. 7.3.1. GRUPA MINORA 731
Lucratori in mecanica fina si asimilati


Lucratorii din mecanica fina si asimilatii acestora confectioneaza, repara instrumente si aparate de precizie, instrumente muzicale, bijuterii si efectueaza operatii de precizie in metal si alte materiale.
Grupe de baza componente:
7311 Confectioneri si reparatori de instrumente si aparate de precizie
7312 Confectioneri si acordori de instrumente muzicale
7313 Giuvaergii si alti lucratori de precizie in metal si alte materiale

7311 CONFECTIONERI SI REPARATORI DE INSTRUMENTE SI APARATE DE PRECIZIE


Confectionerii si reparatorii de instrumente si aparate de precizie executa, regleaza si repara aparate si instrumente optice utilizate in aviatie, marina, meteorologie, medicina; executa proteze medicale ortopedice si dentare.
Ocupatii componente:
731101 AMC-ist
731102 armurier
731103 blocator, chituitor, deblocator
731104 ceasornicar
731105 centrator, debordator piese optice
731106 centrator, finisor aparate optice
731107 degresator, curatator piese si aparate optice
731108 lipitor lentile si prisme
731109 montator aparatura optica
731110 optician
731111 optician armament
731112 confectioner seringi
731113 presator piese optice
731114 reparator aparate foto
731115 reparator stilouri, brichete
731116 reparator umbrele
731117 gravor piese optice
731118 debitator - ebosator
731119 dusisator - polizator
731120 tratamentist piese optice
731121 metrolog si depanator mecanica fina, tehnica digitala si analogica
(MFTDA)
731122 metrolog verificator**
731123 controlor de conformitate in industria de masini***

7312 CONFECTIONERI SI ACORDORI DE INSTRUMENTE MUZICALE


Confectionerii si acordorii de instrumente muzicale sunt meseriasi specializati in confectionarea, acordarea si repararea de instrumente muzicale cu coarde, de suflat, percutie. Pentru executarea acestora se folosesc scule specifice si materii prime care sa corespunda din punct de vedere calitativ.
Ocupatii componente:
731201 acordor acordeoane, armonici
731202 acordor piane, pianine, orga, tambal
731203 caserator si slefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane
731205 constructor claviatura
731206 constructor-reparator de acordeoane si armonici
731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percutie)
731208 filator corzi pentru piane
731209 montator corp sonor la piane
731210 montator reglor piane
731211 montator ajustor de acordeoane
731212 lutier
731213 constructor-restaurator de orgi**

7313 GIUVAERGII SI ALTI LUCRATORI DE PRECIZIE IN METAL SI ALTE MATERIALE


Giuvaergiii si ceilalti lucratori de precizie in metal si alte materiale confectioneaza obiecte de arta si podoaba prin prelucrarea metalului pretios; fixeaza si incrusteaza in metale pretioase sau comune pietre pretioase, sintetice sau din sticla; prelucreaza si confectioneaza obiecte de uz casnic, tacamuri si obiecte de galanterie, dupa modele; slefuiesc pietre pretioase naturale sau sintetice.****
Ocupatii componente:
731301 argintar
731302 bijutier metale pretioase
731303 cizelator
731304 cizelator clisee galvanice
731305 confectioner stampile de cauciuc, metal, facsimile
731306 gravor manual
731307 tintuitor
731308 bijutier metale comune
731309 giuvaergiu
731310 slefuitor diamante naturale****

___________
****Grupa de baza 7313 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


IV. 7.3.2. GRUPA MINORA 732
Olari, sticlari si lucratori asimilati


Olarii, sticlarii si lucratorii asimilati prelucreaza si produc materiale abrazive, obiecte din ceramica, pamant ars, portelan, caramizi, sticla; graveaza motive ornamentale si decoreaza articole de sticla si ceramica; aplica motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte si firme (tablite).
Grupe de baza componente:
7321 Olari si formatori in ceramica si materiale abrazive
7322 Sticlari (suflatori, taietori de sticla, polizori de sticla etc.)
7323 Gravori pe sticla
7324 Pictori, decoratori pe sticla si ceramica

7321 OLARI SI FORMATORI IN CERAMICA SI MATERIALE ABRAZIVE


Olarii si formatorii in ceramica si materiale abrazive confectioneaza articole din pamant ars, faianta si portelan, forme in argila sau ipsos; fasoneaza articole din argila pe roata de olarit; executa turnarea manuala in forme a caramizilor si tiglelor; realizeaza articole din materiale ceramice prin presare manuala; produc obiecte abrazive prin turnarea si presarea amestecului abraziv.
Ocupatii componente:
732101 aplicator de detalii la produse din ceramica
732102 debavurator - retusor la produse din ceramica fina
732103 turnator produse ceramice
732104 fasonator produse ceramice
732105 glazurator produse din ceramica fina
732106 modelator ceramica
732107 olar ceramica (artizanat)
732108 preparator mase ceramice
732109 presator produse ceramice
732110 rasnitor smalt
732111 slefuitor produse din ceramica fina

7322 STICLARI (SUFLATORI, TAIETORI DE STICLA, POLIZORI DE STICLA ETC.)


Sticlarii executa operatii de fasonare a sticlei topite prin suflare, turnare manuala a sticlei incalzite, indoire, turnare si presare a sticlei optice pentru fabricarea lentilelor, polizarea marginilor sticlei si a lentilelor, taierea sticlei in foi cu ajutorul uneltelor manuale.
Ocupatii componente:
732201 brigadier la fabricarea sticlei
732202 confectioner geam dublu termoizolator
732203 tragator, slefuitor, gradator nivele
732204 prelucrator topitura sticla la presa
732205 prelucrator topitura sticla la teava

7323 GRAVORI PE STICLA


Gravorii pe sticla executa manual sau mecanic operatii de gravare de inscriptii sau motive ornamentale pe articole de sticla, cu ajutorul pietrelor abrazive sau cu substante erodante.
Ocupatii componente:
732301 gradator vase si aparate de laborator
732302 gravor produse de sticla
732303 inscriptioner pe produse de sticla si ceramica

7324 PICTORI, DECORATORI PE STICLA SI CERAMICA


Pictorii, decoratorii pe sticla si ceramica picteaza cu pensula sau pistolul (spray) motive ornamentale; transfera modele cu ajutorul matritelor, tiparelor de cauciuc sau alte procedee; aplica cu ajutorul unor instrumente emailuri, glazuri sau lacuri pe obiectele de decorat; acopera sticla de oglinda cu solutii de argint.
Ocupatii componente:
732401 pictor pe sticla si ceramica
732402 oglindar

IV. 7.3.3. GRUPA MINORA 733
Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale


Lucratorii meseriasi executanti de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale produc, prin metode traditionale, articole de uz personal, casnic si obiecte decorative; pregatesc lemnul, paiele, pietrele, scoicile si alte materiale; asambleaza si decoreaza obiecte; impletesc, tricoteaza, brodeaza; realizeaza dantele; confectioneaza incaltaminte traditionala, posete, curele si alte accesorii.
Grupe de baza componente:
7331 Lucratori-meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn si alte
materiale
7332 Lucratori-meseriasi in executarea de produse artizanale din textile, piele
si materiale similare

7331 LUCRATORI-MESERIASI IN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN LEMN SI ALTE MATERIALE


Lucratorii-meseriasi de produse artizanale din lemn si alte materiale prelucreaza si modeleaza materiile prime si produc vase, cani, cosuri, palarii de paie, obiecte din os, salatiere, statuete, piese pentru plaja, proteze dentare si ortopedice etc.
Ocupatii componente:
733101 confectioner piese, linguri, spite, albii, donite, cozi de unelte,
sindrila, ciubere
733102 confectioner jucarii
733103 confectioner obiecte artizanale din lemn
733104 confectioner plute
733105 confectioner garnituri pentru etansare
733106 pirogravor
733107 ramar poleitor
733108 sculptor in lemn
733109 confectioner creta scolara
733110 traforator manual lemn
733111 dogar manual
733112 rotar caretas
733113 lumanarar
733114 confectioner cutite, brice, bratari, andrele, agrafe, inele
733115 confectioner nasturi, piepteni
733116 confectioner obiecte casnice din deseuri aluminiu si alte metale
733117 confectioner obiecte din ipsos
733118 confectioner obiecte din os, scoica, mica etc.
733119 confectioner manual in metaloplastie
733120 confectioner corzi din intestine
733121 incadrator tablouri
733122 confectioner materiale didactice pentru stiintele naturii
733123 confectioner proteze dentare
733124 confectioner proteze ortopedice
733125 confectioner jaluzele

7332 LUCRATORI-MESERIASI IN EXECUTAREA DE PRODUSE ARTIZANALE DIN TEXTILE, PIELE SI MATERIALE SIMILARE


Lucratorii-meseriasi de produse artizanale din textile, piele si materiale similare produc tesaturi, imbracaminte tricotata, broderii, articole de uz casnic, papuci, posete, curele etc.; pregatesc si vopsesc pieile.
Ocupatii componente:
733201 confectioner plase pescaresti
733202 confectioner articole hartie
733203 confectioner bibelouri din Jenille
733204 decorator in piele
733205 velator-matisor
733206 confectioner manual de produse din sfori sau franghii
733207 ghemuitor
733208 polierator franghii
733209 cablator franghii
733210 saluzitor franghii
733211 confectioner unelte pescuit din plase

IV. 7.3.4. GRUPA MINORA 734
Lucratori poligrafi si asimilati


Lucratorii poligrafi aleg si aranjeaza caracterele de tiparit manual, manual mecanic sau cu masini electronice cu tastatura; fac probe de tipar, graveaza pietre litografice, placi si cilindri de tiparire; imprima pe hartie sau alti suporti; leaga si finiseaza carti.
Grupe de baza componente:
7341 Zetari si linotipisti
7342 Stereotipari si galvanotipisti
7343 Gravori de imprimerie si fotogravori
7344 Personal de fotografiere si asimilat
7345 Legatori si lucratori inruditi
7346 Imprimatori pe matase, lemn si textile

7341 ZETARI SI LINOTIPISTI


Zetarii si linotipistii culeg textul manual sau manual-mecanic, formeaza spaltul, corecteaza textul in spalt, formeaza paginile, leaga forma de tipar pentru a fi dusa la imprimare sau matritare, desfac si impart elementele componente ale formei de zat dupa imprimare sau matritare si retopesc elementele formei de text. Linotipistii culeg textul prin claviere, iar turnarea randurilor culese se face cu ajutorul dispozitivelor mecanice cu care este echipata masina.
Ocupatii componente:
734101 culegator la masina de cules si turnat randuri (linotipisti)
734102 culegator la masina de perforat programe pentru masinile de turnat
text (monotastor)
734103 culegator la masina de turnat randuri pentru titluri (LUDLOV)
734104 culegator manual (zetar)
734105 tipograf turnator la masinile de turnat text

7342 STEREOTIPARI SI GALVANOTIPISTI


Stereotiparii si galvanotipistii confectioneaza clisee de imprimerie tipografica, utilizand procedee de stereotipie si galvanoplastie.
Ocupatii componente:
734201 frezor-montator clisee
734202 stereotipar
734203 galvanotipist
734204 corodor prin procedee chimice (tiefdruc si zinco)
734205 zincograf

7343 GRAVORI DE IMPRIMERIE SI FOTOGRAVORI


Gravorii si fotogravorii traseaza desene pe suprafata peliculei aplicata pe piatra litografica; graveaza manual sau mecanic placi, cilindri, matrite metalice, suprafete de lemn, cauciuc, linoleum; transfera desenele gravate pe pietre litografice si placi metalice; executa, partial sau total, lucrarile necesare confectionarii cilindrilor prin procedee de fotogravare.
Ocupatii componente:
734301 copist formare tipar plan
734302 desenator cromo-litograf
734303 slefuitor granulator
734304 gravor placi metalice
734305 gravor placi litografice
734306 fotogravor
734307 turnator valuri

7344 PERSONAL DE FOTOGRAFIERE SI ASIMILAT


Fotografii si personalul asimilat reproduc cu ajutorul unor aparate de constructie speciala, pe film sau placi fotografice, imagini; retuseaza manual sau mecanic negativele sau diapozitivele; monteaza manual negative si diapozitive in conformitate cu machetele; copiaza manual-mecanic montajele pe placi metalice sensibile, cilindri si altele.
Ocupatii componente:
734401 fotoceramist
734402 fotocopist
734403 fotopoligraf
734404 fotoreproducator
734405 montator filme
734406 retusor clisee

7345 LEGATORI SI LUCRATORI INRUDITI


Legatorii si lucratorii inruditii executa lucrari complexe de brosare si legatorie, confectionare de ambalaje din hartie si carton (cutii, pungi, saci etc.).
Ocupatii componente:
734501 legator manual (in poligrafie si ateliere speciale)
734502 confectioner flori artificiale
734503 confectioner, prelucrator tevi pentru industria textila

7346 IMPRIMATORI PE MATASE, LEMN SI TEXTILE


Imprimatorii pe matase, lemn si textile decupeaza matrite pentru serigrafie; imprima prin serigrafie pe hartie, metal, textile si alte materiale, desene, tapet, cu ajutorul cilindrilor de gravat.
Ocupatii componente:
734601 imprimeur textil
734602 imprimator serigraf
734603 taietor matrite serigrafie

IV. 7.4. SUBGRUPA MAJORA 74
Meseriasi si muncitori calificati in industria alimentara si alte meserii artizanale


Meseriasii si muncitorii calificati din industria alimentara si alte meserii artizanale actioneaza, manual sau mecanic, pentru prelucrarea si prepararea materiilor prime din agricultura si pescuit si le transforma in bunuri alimentare si in alte produse; executa si repara articole din lemn, textile, blanuri, piele si alte materiale.
Grupe minore componente:
741 Meseriasi si lucratori in industria alimentara
742 Meseriasi si lucratori in tratarea si prelucrarea lemnului
743 Lucratori in industria textila si confectii
744 Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei

IV. 7.4.1. GRUPA MINORA 741
Meseriasi si lucratori in industria alimentara


Meseriasii si lucratorii din industria alimentara sacrifica animale pentru carne, blana si subproduse; prelucreaza carnea si pestele; prepara paine si produse de patiserie, produse lactate; prelucreaza tutunul si produsele din tutun; conserva fructe si legume.
Grupe de baza componente:
7411 Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui
7412 Brutari, patiseri si cofetari
7413 Lucratori in fabricarea produselor lactate
7414 Lucratori in conservarea fructelor si legumelor
7415 Degustatori si controlori de calitate de mancaruri si bauturi
7416 Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun

7411 MACELARI SI ALTI LUCRATORI IN PRELUCRAREA CARNII SI PESTELUI


Macelarii, ciontolitorii si transatorii de carne taie animalele pe linie, in banda; transeaza, dezoseaza si sorteaza carnea pe calitati; conserva carnea prin sarare, uscare, frig sau fum; pregatesc si ambaleaza carnea si produsele derivate pentru vanzare.
Lucratorii in prelucrarea pestelui transeaza pestele, il curata de intestine, il pregatesc pentru vanzare sau il conserva prin sarare, uscare, frig sau fum.
Ocupatii componente:
741101 carmangier
741102 ciontolitor transator carne
741103 macelar
741104 sterilizator
741105 taietor pasari
741106 lucrator la prelucrarea pestelui
741107 afumator carne

7412 BRUTARI, PATISERI SI COFETARI


Brutarii fabrica paine si produse de panificatie prin transformarea fainii si adausurilor respective. Patiserii si cofetarii prepara aluaturile, cremele si compozitiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, umplu, finiseaza si glaseaza produsele.
Ocupatii componente:
741201 brutar
741202 cofetar
741203 patiser
741204 preparator de semifabricate si preparate culinare

7413 LUCRATORI LA FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE


Lucratorii la fabricarea produselor lactate produc prin prelucrarea laptelui: unt, diferite tipuri de branzeturi, alte produse lactate; fierb laptele, separa smantana, incheaga laptele si il toarna in forme sau malaxoare pentru obtinerea produsului finit.
Ocupatii componente:
741301 pasteurizator produse lactate
741302 preparator produse lactate
741303 smantanitor

7414 LUCRATORI LA CONSERVAREA FRUCTELOR SI LEGUMELOR


Lucratorii la conservarea fructelor si legumelor conserva fructe si legume prin fierbere, deshidratare, sarare sau prin extractie de sucuri si uleiuri.
Ocupatii componente:
741401 preparator conserve, legume si fructe
741402 uscator-deshidrator legume, fructe
741403 preparator castane, dovleac, porumb
741404 lucrator in procesare de fructe de padure si ciuperci de padure*****

7415 DEGUSTATORI SI CONTROLORI DE CALITATE DE MANCARURI SI BAUTURI


Degustatorii si controlorii de calitate a mancarurilor si bauturilor testeaza si gusta alimente si bauturi in diferite etape ale procesului de realizare, pentru a le determina calitatea.
Ocupatii componente:
741501 degustator

7416 LUCRATORI LA PRELUCRAREA TUTUNULUI SI PRODUSELOR DIN TUTUN


Lucratorii la prelucrarea tutunului se ocupa de uscarea frunzelor de tutun, sortarea si prelucrarea acestora pentru obtinerea tigaretelor si a tutunului de pipa.
Ocupatii componente:
741601 conditioner tutun pentru fabricarea tigaretelor

IV. 7.4.2. GRUPA MINORA 742
Meseriasi si lucratori in tratarea si prelucrarea lemnului


Meseriasii si lucratorii la tratarea si prelucrarea lemnului asigura uscarea lemnului, executarea mobilei, decorarea si repararea pieselor componente; executa vehicule din lemn, machete si diverse articole: pipe, schiuri, saboti si alte articole de sport; regleaza si coordoneaza masini de sculptat in lemn si executa obiecte de uz gospodaresc: perii, bidinele, cosuri si altele similare prin impletirea nuielelor.
Grupe de baza componente:
7421 Lucratori in pregatirea si tratarea lemnului
7422 Tamplari si lucratori asimilati
7423 Reglori-montatori masini de prelucrat lemn
7424 Impletitori de cosuri, confectioneri de perii si asimilati

7421 LUCRATORI IN PREGATIREA SI TRATAREA LEMNULUI


Lucratorii din activitatea de pregatire si tratare a lemnului executa operatii de uscare-aburire a materialului lemnos in vederea asigurarii umiditatii si plasticitatii, in scopul prelucrarii.
Ocupatii componente:
742101 vopsitor lemn
742102 pregatitor paste chimice
742103 pregatitor placi fibrolemnoase si hartie pentru filme
742104 uscator, aburitor material lemnos

7422 TAMPLARI SI LUCRATORI ASIMILATI


Tamplarii si asimilatii acestora produc, decoreaza si repara mobila si alte produse din lemn; imbina furnirele, le preseaza, incleiaza, ajusteaza si finiseaza; produc si repara vehicule si alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse (pipe, schiuri, rachete) si alte articole de sport.
Ocupatii componente:
742201 tamplar universal
742202 tamplar carosier
742203 tamplar manual/artizanal**
742204 marangoz calafatuitor
742205 asamblator lazi
742206 confectioner montator produse lemn
742207 curbator - montator butoaie lemn
742208 tamplar manual la presare si incleiere
742209 corhanitor
742210 tamplar manual ajustor montator
742211 tamplar manual la imbinarea furnirelor
742212 marangoz cala - tachelagiu
742213 slefuitor, lustruitor
742214 pregatitor suprafete pentru lacuit
742215 gardinator
742216 confectioner-montator cercuri la butoaie
742217 decupator lamele din lemn pentru lazi
742218 preparator-dozator adezive, rasini, lacuri si emailuri in industria
lemnului
742219 tamplar restaurator
742220 restaurator sarpante si structuri din lemn
742221 tamplar binale*

7423 REGLORI-MONTATORI MASINI DE PRELUCRAT LEMN


Reglorii-montatori de masini pentru prelucrat lemn monteaza si regleaza aceste masini in vederea executarii operatiilor de taiere, modelare, gaurire, rasucire si sculptura.
Ocupatii componente:
742301 strungar in lemn
742302 reglor masini de prelucrat lemn
742303 taietor de precizie in lemn

7424 IMPLETITORI DE COSURI, CONFECTIONERI DE PERII SI ASIMILATI


Impletitorii de cosuri, confectionerii de perii si asimilatii acestora executa diferite obiecte artizanale, de uz gospodaresc si utilitate personala, din rachita, rafie, trestie, stuf si alte materiale pe care le pregatesc in prealabil.
Ocupatii componente:
742401 confectioner bidinele, pensule, perii
742402 confectioner maturi
742403 impletitor de nuiele
742404 impletitor obiecte din foi de porumb
742405 impletitor fibre plastice
742406 impletitor papura
742407 legator de par
742408 prelucrator de fulgi si pene
742409 sortator, spalator par
742410 prelucrator de par la masina
742411 prelucrator manual de par
742412 impletitor din panglica impletita
742413 pieptanator de par la masina
742414 fierbator - uscator de par

IV. 7.4.3. GRUPA MINORA 743
Lucratori in industria textila si confectii


Lucratorii in textile executa, manual sau mecanic, operatii de filatura, tesatorie si tricotat.
Lucratorii din confectii textile si blanuri confectioneaza si repara articole vestimentare si palarii din textile si blanuri, manual sau cu ajutorul unor masini; produc, croiesc si cos tesaturi pentru mobila si saltele.
Grupe de baza componente:
7431 Filatori
7432 Tesatori si tricotori
7433 Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri si modiste
7434 Blanari si asimilati
7435 Mesteri, croitori in textile si piele
7436 Lucratori in broderie si asimilati
7437 Tapiteri si asimilati

7431 FILATORI


Filatorii clasifica fibrele textile dupa criterii prestabilite, le spala, curata, daracesc si piaptana in vederea obtinerii firelor de tesut sau tricotat.
Ocupatii componente:
743101 filator
743102 ajutor maistru filator

7432 TESATORI SI TRICOTORI


Tesatorii si tricotorii fileaza (torc) si bobineaza firele, tes stofe, covoare, dantele si alte articole, manual sau pe masini cu comanda manuala.
Ocupatii componente:
743201 tesator
743202 tricotor manual
743203 ajutor maistru tesator, tricoteur
743204 crosetor
743205 impletitor textile
743206 confectioner presuri
743207 tesator restaurator manual covoare
743208 pregatitor si confectioner cataloage, mostre
743209 confectioner tricotaje dupa comanda
743210 finisor textile (vopsitor, imprimeur)
743211 repasator
743212 aburitor textile
743213 reparator covoare

7433 CONFECTIONERI DE IMBRACAMINTE, PALARIERI SI MODISTE


Croitorii, palarierii si modistele confectioneaza, dupa comanda, si retuseaza articole de imbracaminte, rochii si alte articole vestimentare din tesaturi si alte materiale (cu exceptia blanurilor); confectioneaza palarii sau participa la unele operatii de confectionare a acestor articole de imbracaminte.
Ocupatii componente:
743301 croitor
743302 lenjer confectioner lenjerie dupa comanda
743303 confectioner palarii
743304 ajutor maistru croitor
743305 plior confectii
743306 modista
743307 ceaprazar - sepcar
743308 curatitor - reparator palarii
743309 retusier confectii

7434 BLANARI SI ASIMILATI


Blanarii confectioneaza, repara si reconditioneaza haine din blana, dupa modele si schite, in serie sau pe baza de comanda. Operatiile pe care le executa constau in alegerea, intinderea, taierea si imbinarea partilor croite pentru realizarea produsului finit.
Ocupatii componente:
743401 blanar - confectioner imbracaminte din blana, dupa comanda
743402 confectioner imbracaminte din piele si inlocuitori, dupa comanda
743403 cojocar

7435 MESTERI CROITORI IN TEXTILE SI PIELE


Confectionerii de articole vestimentare din textile si pielarie confectioneaza, la comanda, articole vestimentare din materiale textile si piele; executa tipare dupa masurile clientului, croiesc, cos, efectueaza probe; daca este cazul, supravegheaza si indruma meseriasii din subordine; concep si confectioneaza palarii la cererea clientilor.
Ocupatii componente:
743501 croitor - confectioner imbracaminte, dupa comanda
743502 multiplicator sabloane croitorie
743503 confectioner corsete
743504 confectioner reparator cravate
743505 planimetror sabloane

7436 LUCRATORI IN BRODERIE SI ASIMILATI


Broderii si asimilatii acestora executa manual, mecanic sau pe gherghef operatii de decorare pe diferite materiale, confectii sau lenjerie; stopeaza sau remaiaza tesaturi, confectii si alte articole similare.
Ocupatii componente:
743601 broder manual
743602 stopeur
743603 remaieur ciorapi
743604 broder manual - mecanic
743605 broder la gherghef

7437 TAPITERI SI ASIMILATI


Tapiterii si asimilatii acestora executa operatii de tapitare a mobilei, decoratiuni interioare din textile si piele; confectioneaza huse si lucrari de tapiterie pentru autovehicule, trenuri si alte mijloace de transport.
Ocupatii componente:
743701 tapiter
743702 salterar
743703 plapumar

IV. 7.4.4. GRUPA MINORA 744
Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei


Lucratorii in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei executa operatii de transformare prin tabacire a pieilor brute, pentru obtinerea semifabricatelor necesare confectionarii incaltamintei din piele, a articolelor de marochinarie etc., cu exceptia hainelor, palariilor si manusilor.
Grupe de baza componente:
7441 Tabacari si pielari
7442 Cizmari si mestesugari

7441 TABACARI SI PIELARI


Tabacarii si pielarii executa operatii de transformare a pieilor crude (in piele gelatina prin cenuserire cu diferite solutii chimice, tratare cu solutii tanante, finisare prin vopsire cu coloranti, ungere, intindere, uscare, slefuire etc.) in piele cu calitatile necesare prelucrarii in produse finite.
Ocupatii componente:
744101 mestesugar argasitor
744102 mestesugar cenuseritor
744103 mestesugar finisor mineral
744104 mestesugar finisor vegetal
744105 mestesugar sortator in industria pielariei

7442 CIZMARI SI MESTESUGARI


Cizmarii si mestesugarii in lucrari de cizmarie confectioneaza si repara incaltaminte din piele si inlocuitori, articole de marochinarie si voiaj, alte confectii din piele si inlocuitori, dupa comanda.
Ocupatii componente:
744201 cizmar - confectioner incaltaminte, dupa comanda
744202 confectioner articole din piele si inlocuitori
744203 confectioner incaltaminte ortopedica
744204 curelar, confectioner harnasamente
744205 marochiner - confectioner marochinarie, dupa comanda
744206 opincar
744207 talpuitor (confectioner - reparatii incaltaminte)


781106 fochist la cazane de abur de joasa presiune se va inlocui cu
fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune****


IV. 8. GRUPA MAJORA 8
Operatori la instalatii si masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse


Operatorii (conducatorii) si asamblorii la instalatii si masini conduc si supravegheaza masini si instalatii industriale si agricole; asambleaza echipamente, parti componente sau alte produse, conform unor specificatii stabilite sau procese tehnologice de fabricatie. Calificarea necesara indeplinirii sarcinilor se dobandeste in licee de specialitate, scoli profesionale sau prin practica la locul de munca, in urma carora se obtin cunostinte cu privire la: supravegherea functionarii sistemelor de comanda a masinilor si instalatiilor; ordinea operatiilor de montaj, a pieselor componente produselor in fabricatie; desfasurarea proceselor tehnologice de fabricatie; cunoasterea modului de functionare si conducere a masinilor mobile si altele.
Subgrupe majore componente:
81 Operatori la instalatiile fixe si lucratori asimilati
82 Operatori pe masini, utilaje si asamblori de masini, echipamente si alte
produse
83 Conducatori de vehicule si operatori la instalatii mobile

IV. 8.1. SUBGRUPA MAJORA 81
Operatori la instalatiile fixe si lucratori asimilati


Operatorii (conducatorii) la instalatii si accesorii fixe conduc si supravegheaza functionarea corecta a agregatelor si instalatiilor fixe, prin actionarea unor sisteme de comanda sau telecomanda, in vederea transformarii metalelor, sticlei, ceramicii, lemnului, hartiei sau produselor chimice; supravegheaza instalatiile de tratare a apei, productia de energie electrica sau alte instalatii; conduc si supravegheaza liniile de montare automata sau semiautomata, precum si robotii industriali.
Grupe minore componente:
811 Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera de extractie
si preparare a substantelor minerale utile
812 Operatori la instalatiile de producere si prelucrare a metalului
813 Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii si
produselor refractare abrazive din carbune si grafit
814 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei
815 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica
816 Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei
817 Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali

IV. 8.1.1. GRUPA MINORA 811
Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera, de extractie si prepararea substantelor minerale utile


Operatorii la instalatiile de exploatare miniera, petroliera si de extractie si preparare a minereurilor conduc si supravegheaza functionarea agregatelor si instalatiilor pentru saparea lucrarilor miniere, forarii de puturi in exploatarea petroliera, extragere a carbunilor si minereurilor din mina, precum si operatiile de preparare in vederea concentrarii substantei utile.
Grupe de baza componente:
8111 Operatori la instalatii si utilaje miniere
8112 Operatori la instalatii de preparare a minereurilor si rocilor
8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului

8111 OPERATORI LA INSTALATII SI UTILAJE MINIERE


Operatorii la instalatiile si utilajele miniere conduc si supravegheaza masini si instalatii miniere in executarea lucrarilor miniere orizontale si verticale, forari de gauri in mina sau cariere pentru impuscari; conduc si supravegheaza combine de extractie continua in abataje.
Ocupatii componente:
811101 masinist pentru utilaje specifice la extractie si executia tunelurilor
811102 semnalist-cuplator
811103 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate*
811104 trolist*

8112 OPERATORI LA INSTALATII DE PREPARARE A MINEREURILOR SI ROCILOR


Operatorii la instalatiile de preparare a minereurilor si rocilor conduc si supravegheaza instalatii de preparare a minereurilor de fier, mangan, neferoase, nemetalifere in vederea imbogatirii acestora in substante utile prin sfaramare, clasare, prajire, flotare si aplicarea diferitilor reactivi pentru usurarea proceselor tehnologice urmatoare.
Ocupatii componente:
811201 brichetator carbune
811202 distilator la prepararea carbunelui
811203 operator la prepararea minereurilor
811204 operator la sfaramarea minereurilor
811205 prajitor minereu
811206 prelucrator mica
811207 spalator la prepararea carbunilor
811208 flotator la prepararea carbunilor
811209 separator la prepararea carbunilor
811210 morar la masini de maruntit roci
811211 tocator la masini de maruntit roci
811212 concasorist
811213 operator mineralurg

8113 OPERATORI LA INSTALATII DE FORAJ SI SONDE DE EXTRACTIE A TITEIULUI


Operatorii la instalatiile de foraj si sondele de extractie a titeiului monteaza si supravegheaza instalatii de foraj pentru executarea puturilor; instaleaza si conduc sondele pentru aducerea la suprafata a titeiului si gazelor naturale.
Ocupatii componente:
811301 operator extractie titei
811302 sondor la foraj manual
811303 operator-prospector lucrari geologice si geofizice
811304 operator transport pe conducte singulare gaze
811305 operator extractie gaze
811306 operator extractie titei in subteran
811307 operator extractie sare in salina
811308 operator masuratori speciale sonde
811309 operator lucrari speciale sonde
811310 sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde
811311 sondor la interventii de sonde
811312 sondor la punerea in productie
811313 primitor - preparator produse fluide
811314 operator flotare produse fluide

IV. 8.1.2. GRUPA MINORA 812
Operatori in instalatiile de producere si prelucrare a metalului


Operatorii la instalatiile de producere si prelucrare a metalului conduc si supravegheaza cuptoare pentru topirea, turnarea si laminarea metalelor, instalatiile de tratament termic a metalelor si trefilarea acestora.
Grupe de baza componente:
8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti si otelari
8122 Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor
8123 Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor
8124 Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor

8121 OPERATORI LA CUPTOARE PENTRU MINEREURI, FURNALISTI SI OTELARI


Operatorii la cuptoarele pentru minereuri, furnalistii si otelarii conduc si supravegheaza cuptoarele si instalatiile pentru prima topire a minereurilor, in vederea obtinerii metalelor feroase si neferoase; conduc cuptoare Martin, convertizoare si alte instalatii specifice pentru producerea otelului si fontei speciale.
Ocupatii componente:
812101 cocsar
812102 furnalist
812103 otelar
812104 pregatitor materiale de sarje
812105 melanjorist
812106 operator oxizi de plumb
812107 dezbatator lingouri
812108 metalurgist pulberi din oxid de fier
812109 curatitor lingouri
812110 preparator la concentratele miniere
812111 topitor la concentrate miniere
812112 rafinator metale neferoase
812113 electrometalurgist
812114 conditioner finisor
812115 turnator fonta
812116 granulator zgura
812117 epurator gaze
812118 masinist suflante
812119 pregatitor de sarje
812120 dozator la producerea aglomeratului
812121 aglomeratorist
812122 masinist exhaustor
812123 operator separare magnetica

8122 OPERATORI LA CUPTOARE SI INSTALATII PENTRU TURNAREA SI LAMINAREA METALELOR


Operatorii la cuptoarele si instalatiile pentru turnarea si laminarea metalelor conduc si supravegheaza cuptoare si instalatii in care metalele feroase sau neferoase sunt supuse celei de a doua topiri, pentru obtinerea prin turnare si laminare a diferitelor profiluri.
Ocupatii componente:
812201 laminator semifabricate, profiluri, tabla si platbanda
812202 laminator, presator tevi plumb
812203 topitor, turnator metale pretioase
812204 laminator sarma
812205 laminator tabla subtire
812206 laminator de bandaje si discuri
812207 laminator de tevi
812208 laminator pe laminoare continue
812209 laminator de benzi la rece
812210 presator de tevi la cald si profiluri prin extruziune
812211 alimentator-incalzitor de materiale
812212 operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea
metalelor*
812213 laminator****

8123 OPERATORI LA INSTALATIILE DE TRATAMENT TERMIC AL METALELOR


Operatorii la instalatiile de tratament termic al metalelor conduc si supravegheaza instalatiile care modifica proprietatile fizice ale obiectelor din metal prin topire, racire si tratament chimic; conduc cuptoare pentru calirea obiectelor din otel sau asigurarea duritatii necesare.
Ocupatii componente:
812301 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
812302 termist-tratamentist de piese semifabricate, finite
812303 calitor prin inductie sau cu flacara
812304 calitor scule
812305 termist tratamentist
812306 operator la instalatii de tratament termic cu procesare**
812307 operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic***

8124 OPERATORI LA INSTALATIILE DE TREFILARE A METALELOR


Operatorii la instalatiile de trefilare a metalelor conduc si supravegheaza masini si instalatii de trefilare si intindere a metalelor pentru fabricarea sarmelor, barelor si tevilor, tuburilor si produselor similare.
Ocupatii componente:
812401 finisor laminate si trefilate
812402 decapator
812403 regulator tevi
812404 trefilator, tragator

IV. 8.1.3. GRUPA MINORA 813
Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit


Operatorii la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei si ceramicii conduc si supravegheaza cuptoare si alte instalatii pentru fabricarea sticlei si a articolelor din sticla si ceramica, pentru fabricarea produselor refractare si abrazive.
Grupe de baza componente:
8131 Operatori la cuptoarele si instalatiile de producere a sticlei si
produselor din sticla
8139 Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii si produselor refractare,
abrazive din carbune si grafit

8131 OPERATORI LA CUPTOARELE SI INSTALATIILE DE PRODUCERE A STICLEI SI PRODUSELOR DIN STICLA


Operatorii la cuptoarele si instalatiile de sticla si ceramica conduc si supravegheaza cuptoarele si instalatiile pentru producerea sticlei, produselor din sticla, prin folosirea procedeelor de recoacere, calire pentru cresterea duritatii, laminare in folii a sticlei, suflarea simultana cu tragerea si altele.
Ocupatii componente:
813101 topitor sticla
813102 prelucrator de topituri la semiautomate
813103 prelucrator de topituri la instalatii de tras tevi
813104 prelucrator de tuburi si baghete
813105 cuptorar recoacere sticla
813106 confectioner termose
813107 taietor produse din sticla
813108 slefuitor produse din sticla
813109 arzator produse din sticla
813110 sablator produse din sticla
813111 argintator produse din sticla
813112 operator la instalatii automate pentru prepararea amestecului
813113 operator la instalatii automate pentru prelucrarea topiturii de sticla
813114 operator la prelucrarea tuburilor din sticla
813115 operator la masini de inscriptionat
813116 prelucrator fire si tesaturi din fire de sticla
813117 operator la instalatii de tras si laminat geam
813118 turnator geam
813119 preparator vata de sticla
813120 taietor geam
813121 slefuitor si sablator geam
813122 securizator geam
813123 pregatitor de materii prime pentru producerea sticlei

8139 OPERATORI LA INSTALATIILE DE OBTINERE A CERAMICII SI PRODUSELOR REFRACTARE, ABRAZIVE DIN CARBUNE SI GRAFIT


Operatorii la instalatiile de obtinere a ceramicii, produselor refractare abrazive din carbune si grafit conduc si supravegheaza cuptoarele si instalatiile pentru fabricarea ceramicii, produselor refractare, abrazive din carbune si grafit; conduc instalatiile de amestec, coacere si recoacere si finiseaza produse din ceramica, produse refractare, abrazive din carbune (grafit).
Ocupatii componente:
813901 strungar produse ceramice
813902 cuptorar ceramica fina si decor
813903 arzator produse ceramice
813904 operator la fabricarea produselor refractare
813905 operator la fabricarea produselor abrazive
813906 operator la fabricarea produselor din carbune
813907 operator abrazive pe suporti
813908 finisor produse abrazive
813909 granulator, sortator, abrazive
813910 cuptorar produse abrazive
813911 preparator-presator abrazive
813912 cuptorar produse refractare
813913 formator produse refractare
813914 preparator-presator produse din carbune
813915 cuptorar produse din carbune
813916 finisor produse din carbune
813917 prelucrator produse ceramice prin extrudare
813918 discuitor de produse ceramice la masini
813919 prelucrator produse ceramice prin injectare
813920 armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrotehnice)

IV. 8.1.4. GRUPA MINORA 814
Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei


Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru transformarea lemnului in semifabricate necesare fabricarii produselor din lemn, a fabricarii pastei de hartie si a hartiei.
Grupe de baza componente:
8141 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului
8142 Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie
8143 Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei

8141 OPERATORI LA INSTALATIILE DE PRELUCRARE A LEMNULUI


Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru taierea lemnului, fabricarea cherestelei, a placajelor si a altor semifabricate necesare la fabricarea produselor din lemn.
Ocupatii componente:
814101 confectioner rondele din pluta
814102 confectioner bastoane din pluta
814103 confectioner colaci si centuri de salvare
814104 masinist la masina de taiat straifuri si dopuri din pluta
814105 masinist la masina de zdrobit si macinat pluta
814106 confectioner placi izolatoare
814107 aburitor pluta
814108 pregatitor lemn aschietor
814109 pregatitor aschii
814110 incleietor placi aglomerate
814111 formator presator placi brute
814112 formator finisor placi
814113 tocatorist-defibratorist
814114 filtrator-deshidratorist
814115 presator PFL
814116 tratamentist PFL
814117 formator PFL
814118 impregnator la innobilare PFL
814119 fasonator sortator filme
814120 presator la innobilare PFL
814121 formator la innobilare PFL
814122 finisor la innobilare PFL
814123 pregatitor PFL si hartie pentru filme
814124 gaterist la taiat busteni
814125 taietor la ferastrau panglica
814126 fasonator cherestea
814127 desenator insemnator cherestea
814128 decupator furnire
814129 derulatorist
814130 fasonator-uscator furnire
814131 frezor imbinator furnire tehnice
814132 presator produse stratificate
814133 formator slefuitor produse stratificate
814134 preparator PPF
814135 miezuitor panele si placi celulare

8142 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FABRICARE A PASTEI DE HARTIE


Operatorii la instalatiile de fabricare a pastei de hartie conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru producerea pastei de hartie, care executa operatii de maruntire a lemnului, paielor, stufului si altor materiale similare, pre cum si de spalare, albire si amestecare, in vederea obtinerii pastei de hartie.
Ocupatii componente:
814201 pregatitor lemn, stuf, paie
814202 preparator pasta
814203 fierbator-spalator celuloza, hartie
814204 albitor pasta hartie

8143 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FABRICARE A HARTIEI


Operatorii la instalatiile de fabricare a hartiei conduc si supravegheaza masinile si instalatiile pentru prelucrarea hartiei, prin executarea operatiilor de deshidratare a pastei de hartie, de finisare a hartiei, mucavalei si cartonului si de innobilare a hartiei; sorteaza hartia si cartonul pe calitati, grosime si culoare.
Ocupatii componente:
814301 confectioner tambur filigranare
814302 masinist la deshidratare pasta hartie
814303 finisor hartie, carton, mucava
814304 confectioner produse igienico-sanitare

IV. 8.1.5. GRUPA MINORA 815
Operatori la instalatiile de prelucrare chimica


Operatorii la instalatiile de prelucrare chimica conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru fragmentare, macinare si malaxare, tratare termica, fierbere si separare chimica, distilare si rafinare a petrolului si gazelor naturale si alte prelucrari chimice.
Grupe de baza componente:
8151 Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si
malaxare chimica
8152 Operatori la aparatele de tratament termic in chimie
8153 Operatori la aparatele de filtrare si separare chimica
8154 Operatori la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia
rafinarii petrolului si gazelor)
8155 Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale
8159 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica neclasificati in grupele
de baza anterioare

8151 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FRAGMENTARE, DE AMESTECARE, MACINARE SI MALAXARE CHIMICA


Operatorii la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica conduc si supravegheaza masinile si instalatiile de macinare, concasare si de malaxare sau amestec al produselor chimice solide utilizate in alte procese chimice si conexe.
Ocupatii componente:
815101 operator la masini de macinare fina (produse chimice)
815102 operator la masini de fragmentare (produse chimice)
815103 operator la masini de amestecare (produse chimice)

8152 OPERATORI LA APARATELE DE TRATAMENT TERMIC IN CHIMIE


Operatorii la aparatele de tratament termic in chimie conduc si supravegheaza instalatiile destinate arderii si coacerii materialelor pentru purificare, amestec sau combinare, pentru a le conferi proprietati particulare sau pentru a le supune unor transformari chimice.
Ocupatii componente:
815201 operator la instalatii de ardere
815202 uscator in industria chimica
815203 preparator in industria chimica
815204 sinterizator
815205 operator la fabricarea sticlei
815206 impaslitor panza sticla
815207 filator fibre sticla
815208 preparator amestec si topitor sticla
815209 operator poliesteri armati cu fibra de sticla

8153 OPERATORI LA APARATELE DE FILTRARE SI SEPARARE CHIMICA


Operatorii la aparatele de filtrare si separare chimica conduc si supravegheaza aparate de filtrare si separare a produselor chimice si substantelor similare prin diferite procedee: refulare sub presiune, aspirare sub vid, separare prin centrifugare.
Ocupatii componente:
815301 extractorist in chimie
815302 fermentator in chimie
815303 concentrator-purificator in chimie
815304 extractorist uleiuri volatile naturale si colesterina

8154 OPERATORI LA INSTALATIILE DE DISTILARE SI TRATAMENTE CHIMICE (CU EXCEPTIA RAFINARII PETROLULUI SI GAZELOR NATURALE)


Operatorii la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia rafinarii petrolului si gazelor naturale) conduc si supravegheaza aparate si instalatii destinate rafinarii de produse chimice lichide brute, disocierii in elementele lor componente sau concentrarii solutiilor si substantelor in suspensie, precum si a altor procedee chimice.
Ocupatii componente:
815401 operator chimist la producerea compusilor organici ai sulfului si
ingrasamintelor fosfatice
815402 distilator in industria chimica
815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor si uleiurilor
815405 operator chimist la fabricarea colorantilor
815406 operator la obtinerea produselor din spume poliuretanice si latex
815407 operator chimist la producerea compusilor anorganici ai azotului si
ingrasamintelor azotoase
815408 operator lacuri electroizolante
815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric

8155 OPERATORI LA INSTALATIILE DE RAFINARE A PETROLULUI SI GAZELOR NATURALE


Operatorii la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale conduc si supravegheaza instalatii destinate rafinarii, distilarii si tratarii petrolului, produselor si subproduselor petroliere sau gazului metan, pana la obtinerea produselor finite (benzine, motorine, uleiuri etc.)
Ocupatii componente:
815501 operator chimist la chimizarea metanului
815502 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinarie
815503 rafinor
815504 distilator la prelucrarea titeiului
815505 operator cracare, deformare si fabricare bitum
815506 imbuteliator gaz petrol lichefiat se exclude de la 933009 si se va
include****

8159 OPERATORI LA INSTALATIILE DE PRELUCRARE CHIMICA NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Operatorii la instalatiile de prelucrare chimica, altii decat cei clasificati in grupele de baza anterioare, conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru tratarea solutiilor chimice cu agenti de spalare, pentru transformarea carbunelui in cocs, producerea fibrelor sintetice prin extruzia polimerilor naturali sau sintetici, pentru producerea de ingrasaminte sau pentru extragerea si tratarea substantelor radioactive.
Ocupatii componente:
815901 operator chimist la fabricarea altor produse organice
815902 operator chimist la chimizarea gazului de cocs
815903 producator de fire si fibre sintetice
815904 operator la fabricarea pielii sintetice

IV. 8.1.6. GRUPA MINORA 816
Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei


Operatorii la instalatiile de producere a energiei conduc si supravegheaza masini si instalatii din centrale pentru producerea energiei electrice, instalatii pentru tratarea apei, incineratoare si instalatii similare; conduc si intretin cazanele la masini de navigat si alte tipuri de masini cu vapori si cazane de locomotive.
Grupe de baza componente:
8161 Operatori la instalatiile de producere a energiei
8162 Fochisti la masini mobile cu abur si cazane de locomotiva
8163 Operatori la incineratoare, instalatii de tratare a apei si asimilati

8161 OPERATORI LA INSTALATIILE DE PRODUCERE A ENERGIEI


Operatorii la instalatiile de producere a energiei conduc si supravegheaza instalatiile pentru producerea energiei din centrale termice, hidrocentrale, centrale nucleare, eoliene, geotermice, solare, precum si distributia energiei produse.
Ocupatii componente:
816101 operator la instalatiile din centrale electrice
816102 masinist la instalatiile din centrale electrice
816103 fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte inlocuieste fochist
cazane industriale***
816104 ajutor fochist
816105 fochist pentru cazane mici de abur inlocuieste fochist la caldari din
centrale termice***
816106 ocupatia fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de
joasa presiune va avea*****
781106 fochist la cazane de abur de joasa presiune se va inlocui cu
fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune****
816107 fochist pentru cazane conduse de calculator inlocuieste fochist la
caldari pentru abur industrial***
816108 operator la instalatiile cazanelor din centrale electrice
816109 operator la instalatiile de turbine cu abur sau gaze
816110 operator la camera de comanda termica
816111 masinist la instalatiile hidrotehnice din centrale electrice
816112 masinist la instalatiile de turbine hidraulice
816113 masinist la centrale Diesel
816114 operator punct termic
816115 operator centrala termica
816116 automatist pentru supraveghere si intretinere cazane***

8162 FOCHISTI LA MASINI MOBILE CU ABUR SI CAZANE DE LOCOMOTIVA


Fochistii la masini mobile cu abur si cazane de locomotive conduc si supravegheaza masinile care folosesc pentru miscare forta aburului, masinile instalate pe vapoare, locomotive si altele similare.
Ocupatii componente:
816201 fochist locomotiva cu abur
816202 fochist la masini cu abur
816203 masinist la instalatii pentru incalzit tren

8163 OPERATORI LA INCINERATOARE, INSTALATII DE TRATARE A APEI SI ASIMILATI


Operatorii la incineratoare, instalatiile de tratare a apei si asimilatii acestora conduc si supravegheaza instalatii speciale de incinerare (deseuri, resturi menajere etc.), instalatii de filtrare a apei potabile si epurare a apei reziduale, compresoare de aer, instalatii de pompare pentru transportul lichidelor, gazelor, instalatii de ventilare si instalatii pentru producerea frigului.
Ocupatii componente:
816301 operator la instalatii de incinerare
816302 pompagiu
816303 compresorist
816304 operator hidraulic in alimentarile cu apa
816305 operator circuite retea apa
816306 masinist la conditionarea aerului
816307 operator la tratarea apei tehnologice
816308 operator masini refrigeratoare (conservare prin frig)

IV. 8.1.7. GRUPA MINORA 817
Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali


Operatorii la liniile de montaj automat si roboti industriali conduc si supravegheaza liniile de montaj automat si robotii industriali.
Grupe de baza componente:
8170 Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali

8170 OPERATORI LA LINIILE DE MONTAJ AUTOMAT SI ROBOTI INDUSTRIALI


Operatorii la liniile de montaj automate si semiautomate si roboti industriali conduc si supravegheaza liniile de montaj automat si robotii industriali.
Ocupatii componente:
817001 operator la roboti industriali

IV. 8.2. SUBGRUPA MAJORA 82
Operatori la masini, utilaje si asamblori de masini, echipamente si alte produse


Operatorii la masini, utilaje si asamblorii conduc si supravegheaza masinile si instalatiile utilizate pentru: fabricarea de produse metalice sau minerale, produse chimice, produse din materiale plastice, lemn, hartie, produse textile, articole din blana si piele; prepara bunurile alimentare; conduc masini de imprimare si legatorie, masini de ambalat si etichetat, linii de montaj automatizate.
Grupe minore componente:
821 Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale
822 Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice
823 Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din
cauciuc si mase plastice
824 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
825 Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii
826 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si
articolelor din textile, blanuri si piele
827 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare
828 Asamblori de masini, echipamente si alte produse
829 Alti operatori la masini si asamblori

IV. 8.2.1. GRUPA MINORA 821
Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale


Operatorii la masinile pentru prelucrarea metalelor conduc si supravegheaza masini si utilaje destinate prelucrarii suprafetelor exterioare a pieselor metalice prin aschiere; operatorii pe masinile pentru fabricarea produselor minerale conduc si supravegheaza masini si utilaje pentru fabricarea produselor minerale: var, ciment, ipsos si altele, precum si fabricarea produselor de azbociment.
Grupe de baza componente:
8211 Operatori prelucratori la masini-unelte
8212 Operatori la masini si instalatii pentru fabricarea cimentului si a altor
produse minerale

8211 OPERATORI PRELUCRATORI LA MASINI-UNELTE


Operatorii prelucratori la masini-unelte conduc si supravegheaza masini si utilaje destinate executarii unui ansamblu de operatii de prelucrare prin aschiere-frezare, rabotare, gaurire, filetare, rectificare a suprafetelor exterioare sau interioare a pieselor metalice.
Ocupatii componente:
821101 operator la masini unelte semiautomate si automate
821102 dozator la fabricarea electrozilor de sudura
821103 masinist la lame de masini pentru automate aschietoare
821104 degresator-imersioner
821105 uscator electrozi de sudura
821106 masinist la masini speciale fara aschiere
821107 preparator amestec de invelit
821108 pregatitor sarma
821109 finisator electrozi de sudura
821110 masinist la masini speciale de aschiere
821111 masinist la confectionarea tuburilor de protectie si a dozelor de
ramificatie
821112 operator la masini unelte cu comanda numerica**
821113 operator masini electroeruziune automate***

8212 OPERATORI LA MASINI SI INSTALATII PENTRU FABRICAREA CIMENTULUI SI A ALTOR PRODUSE MINERALE


Operatorii la masinile si instalatiile pentru fabricarea cimentului si a altor produse minerale conduc si supravegheaza instalatii pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din azbociment si a altor produse minerale, in cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee de macinare, amestecare, calcinare in cuptoare, instalatii de granulare, instalatii de cicloane.
Ocupatii componente:
821201 cuptorar lianti
821202 fasonator produse azbociment
821203 finisor produse azbociment
821204 morar lianti
821205 preparator pasta azbociment
821206 tratamentist produse azbociment
821207 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare
821208 masinist pentru prefabricate din beton si beton armat
821209 operator la fabricarea vatei si produselor din vata minerala
821210 confectioner garnituri din azbest

IV. 8.2.2. GRUPA MINORA 822
Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice


Operatorii la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice conduc si supravegheaza utilaje si instalatii chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice, cu respectarea proceselor tehnologice specifice producerii medicamentelor, cosmeticelor, munitiei chimice si substantelor explozive, materialelor fotografice si tratarea chimica a metalelor.
Grupele de baza componente:
8221 Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor si produselor
cosmetice
8222 Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice si explozivilor
8223 Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor
8224 Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice
8229 Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice

8221 OPERATORI LA INSTALATIILE PENTRU PRODUCEREA MEDICAMENTELOR SI PRODUSELOR COSMETICE


Operatorii la utilajele pentru producerea medicamentelor si produselor cosmetice conduc si supravegheaza instalatii de macinat, incalzire, amestecare, sfaramare, de umplere si sigilare a ambalajelor de produse farmaceutice, cosmetice, detergenti si produse similare; manevreaza comenzi de reglare a temperaturii, presiunii, debitului si cadentele operatiilor.
Ocupatii componente:
822101 operator la fabricarea glicerinei si acizilor grasi
822102 operator la fabricarea sapunurilor
822103 operator la produse odorante sintetice
822104 operator la fabricarea detergentilor
822105 operator chimist la produsele farmaceutice si chimice pure
822106 preparator benzi cauciucate si compozitii emplastre
822107 preparator prafuri de spalat si curatat
822108 preparator la prepararea produselor cosmetice si de parfumerie
822109 preparator ser vaccin

8222 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FABRICARE A MUNITIEI CHIMICE SI EXPLOZIVILOR


Operatorii la masinile de fabricare a munitiei chimice si explozivilor conduc si supravegheaza masini si instalatii de amestecare, deshidratare, macinare, uscare, cernere, malaxare si alte operatii pentru producerea explozivilor, pulberilor, fitilelor detonante si altor materiale pirotehnice; conduc si supravegheaza masini de incarcare a obuzelor, bombelor, rachetelor, minelor etc.
Ocupatii componente:
822201 conditioner finisor produse explozive
822202 confectioner fitile
822203 confectioner produse pirotehnice
822204 nitrator
822205 pregatitor la produse explozive
822206 preparator la produse explozive
822207 confectioner cartuse vanatoare
822208 operator la tragere si munitie**
822209 controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament si munitie**
822210 operator la pregatirea, conservarea si ambalarea armamentului si
munitiei**
822211 pregatitor completator echipamente tehnice si SDV***
822212 delaborator munitie***

8223 OPERATORI LA INSTALATIILE DE TRATARE CHIMICA A METALELOR


Operatorii la instalatiile de tratare chimica a metalelor conduc si supravegheaza instalatii si dispozitive de curatire a obiectelor din metale si tratarea acestora, in vederea protejarii impotriva factorilor distructivi sau procedeelor de depunere electrolitica, galvanizare, emailare, metalizare in bai de calire la cald, captusire cu pelicule protectoare si altele.
Ocupatii componente:
822301 galvanizator
822302 metalizator prin pulverizare
822303 metalizator prin cufundare in metal topit
822304 confectioner protectii si obiecte anticorozive
822305 emailator
822306 operator la confectionarea materialelor electroizolante
822307 matisor cabluri
822308 metalizator termist
822309 arzator email
822310 emailator insigne si decoratii
822311 emailator firme si decoruri
822312 emailator prin pudrare
822313 emailator prin pulverizare
822314 preparator email
822315 emailator prin imersiune
822316 acoperitor metale
822317 poleitor filiere
822318 protejator conductori cabluri si condensatori statici de forta
822319 confectioner izolatii la conductori electrici
822320 confectioner mantale de plumb prin presare la cabluri
822321 confectioner toroane si cablaje la conductori electrici
822322 pregatitori seturi de cabluri electrice pentru autotrac si accesorii
822323 preparator electrolit si amestec depolarizator
822324 confectioner si legator depolarizator
822325 asamblator elemente si baterii galvanice
822326 confectioner de elemente galvanice
822327 confectioner celule de electroliza
822328 controlor calitate la protejari metalice**

8224 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FABRICARE A PRODUSELOR FOTOGRAFICE


Operatorii la instalatiile de fabricare a produselor fotografice conduc si supravegheaza masini si agregate pentru fabricarea filmelor si hartiei fotografice, de acoperire si argintare a placilor fotografice sensibile, color sau alb-negru, tratare a peliculelor si placilor fotografice pentru obtinerea negativelor sau diapozitivelor, developare si reducere a dimensiunilor fotografiilor.
Ocupatii componente:
822401 pregatitor hartie fotosensibila
822402 operator la fabricarea filmelor fotografice

8229 OPERATORI LA INSTALATIILE DE FABRICARE A ALTOR PRODUSE CHIMICE


Operatorii la masinile pentru fabricarea altor produse chimice conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru producerea sodei si produselor clorosodice, saruri, carbonati, esteri, solventi si alte produse chimice.
Ocupatii componente:
822901 operator la producerea sodei si produselor clorosodice
822902 operator la fabricarea altor produse chimice

IV. 8.2.3. GRUPA MINORA 823
Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc si mase plastice


Operatorii la instalatiile si utilajele de fabricare a articolelor din cauciuc si mase plastice conduc si supravegheaza masini si instalatii de malaxare si amestecare a cauciucului si materialelor din cauciuc, pentru obtinerea produselor din cauciuc natural sau sintetic, precum si producerea de articole din mase plastice.
Grupe de baza componente:
8231 Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea
produselor din cauciuc
8232 Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea
articolelor din materiale plastice

8231 OPERATORI LA INSTALATIILE, UTILAJELE SI MASINILE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC


Operatorii la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc conduc si supravegheaza masini si instalatii de malaxat si amestecare a cauciucului si ingredientelor acestuia pentru producerea benzilor de rulare, cardului gumat, panzei gumate, dimensionarea acestora si vulcanizarea lor pe masini de vulcanizare; conduc si supravegheaza operatiile de retapare a pneurilor uzate si fabricarea altor articole din cauciuc: menajere, materiale izolante sau accesorii industriale.
Ocupatii componente:
823101 preparator la confectionarea produselor industriale din cauciuc
823102 pregnator prize tehnice si banda izolatoare
823103 confectioner de produse industriale din cauciuc
823104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc
823105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc
823106 operator la prelucrarea cauciucului
823107 confectioner garnituri de etansare din cauciuc
823108 finisor incaltaminte si articole tehnice din cauciuc
823109 calandror la finisarea cauciucului
823110 pregatitor regenerare cauciuc
823111 devulcanizator regenerare cauciuc
823112 rafinator regenerare cauciuc
823113 dozator prelucrare cauciuc
823114 impregnator produse cauciuc
823115 profilator produse din cauciuc
823116 stantator piese pentru incaltaminte din piele si cauciuc
823117 cusator piese la incaltaminte din cauciuc
823118 vulcanizator piese din cauciuc la prese
823119 vulcanizator la autoclava
823120 preparator cauciuc electroizolant
823121 valtar cauciuc electroizolant
823122 masinist la confectionarea materialelor electroizolante impregnate
823123 masinist la confectionarea materialelor electroizolante stratificate
(mica)
823124 masinist la confectionarea foliilor de cauciuc electroizolante
823125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice si
banda izolatoare
823126 conditioner finisor produse din cauciuc
823127 croitor pentru incaltaminte si articole tehnice din cauciuc
823128 pregatitor pentru incaltaminte si articole tehnice din cauciuc

8232 OPERATORI LA INSTALATIILE, UTILAJELE SI MASINILE PENTRU FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIALE PLASTICE


Operatorii la masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice conduc si supravegheaza masini si utilaje de inductie, extindere si sudare, prese, masini de vacuum, valturi, calandre, granulatoare, malaxoare si altele, pentru obtinerea materialelor plastice folosite in producerea de placi, bare, tevi si alte articole similare.
Ocupatii componente:
823201 preparator mase plastice
823202 valtar calandru mase plastice
823203 operator la prelucrarea maselor plastice
823204 presator mase plastice
823205 finisor asamblator obiecte din mase plastice
823206 creator, modelier mase plastice
823207 operator la confectionarea discurilor fonografice
823208 operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate
pEHD***

IV. 8.2.4. GRUPA MINORA 824
Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn


Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc si supravegheaza masini automate si semiautomate de prelucrare a lemnului si fabricare a produselor din lemn; executa operatii de taiat, fasonat, gaurit, rabotat, strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare si de uz tehnic, binalelor, ambarcatiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale si altele.
Grupe de baza componente:
8240 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

8240 OPERATORI LA MASINILE SI UTILAJELE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN


Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc si supravegheaza masini automate si semiautomate de prelucrare a lemnului si fabricare a produselor din lemn; executa operatii de taiat, fasonat, gaurit, rabotat si strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare si de uz tehnic, al binalelor, ambarcatiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale si altele.
Ocupatii componente:
824001 confectioner articole speciale din lemn
824002 confectioner parchete
824003 confectioner cutii chibrituri din furnir
824004 impregnator-uscator chibrituri
824005 confectioner gamalii chibrituri
824006 masinist la umplerea si inchiderea cutiilor de chibrituri
824007 pastator cutii chibrituri
824008 fasonator calapoade
824009 montator accesorii pentru calapoade
824010 finisor calapoade
824011 circularist la taiat lemne de foc
824012 curbator lemn
824013 gradator rechizite si articole tehnice din lemn
824014 tamplar mecanic la croit si dimensionat
824015 tamplar mecanic la rindeluit
824016 tamplar mecanic la frezat si gaurit
824017 tamplar mecanic la strunjit
824018 tamplar mecanic la slefuit
824019 confectioner mine pentru creioane
824020 innobilator scandurele pentru creioane
824021 fasonator creioane si tocuri
824022 finisor creioane si tocuri
824023 preparator paste chimice pentru chibrituri
824024 confectioner cutii chibrituri din carton
824025 operator la masini unelte cu comanda numerica in prelucrarea
lemnului****

IV. 8.2.5. GRUPA MINORA 825
Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii


Operatorii la masinile si utilajele din tipografii si legatorii conduc si supravegheaza diverse tipuri de masini de imprimat, reproducere, legatorie si gofrat carti; conduc masini speciale pentru fabricarea diferitelor articole din hartie, carton si materiale similare.
Grupe de baza componente:
8251 Operatori la masinile si utilajele de imprimat
8252 Operatori la masinile si utilajele de legat carti
8253 Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din
hartie, carton si materiale similare

8251 OPERATORI LA MASINILE SI UTILAJELE DE IMPRIMAT


Operatorii la masinile si utilajele de imprimat conduc si supravegheaza diferite tipuri de prese cu cilindru si platine, rotative, prese offset, prese litografice, prese heliografice, prese heliogravura si masini de imprimare a desenelor pe hartie.
Ocupatii componente:
825101 tipograf-tiparitor
825102 dactilo-rotaprint
825103 operator la masina electronica de gravat
825104 operator la masinile de fotoculegere (monofoto)
825105 operator tiparituri Braille
825106 heliografist
825107 operator xerox
825108 operator masini multiplicat

8252 OPERATORI LA MASINILE SI UTILAJELE DE LEGAT CARTI


Operatorii la masinile si utilajele de legat carti conduc si supravegheaza masini de legat carti si prese de gofrat desene, titluri sau alte inscriptionari pe copertile de carton ale publicatiilor.
Ocupatii componente:
825201 masinist in legatorie mecanica
825202 strungar slefuitor tipografie

8253 OPERATORI LA MASINILE DE PAPETARIE, FABRICAREA DIFERITELOR ARTICOLE DIN HARTIE, CARTON SI MATERIALE SIMILARE


Operatorii la masinile de papetarie conduc si supravegheaza masini care taie si pliaza carton pentru confectionarea cutiilor conform modelului prestabilit, taie si pliaza hartie pentru confectionarea de plicuri, saci, sacose si alte articole similare.
Ocupatii componente:
825301 cartonagist

IV. 8.2.6. GRUPA MINORA 826
Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele


Operatorii la masinile si utilajele de fabricare a produselor si articolelor din textile, blanuri si piele conduc si supravegheaza utilajele pentru pregatirea fibrelor pentru filatura, razboaie de tesatorie si tricotaje, masini pentru confectionarea imbracamintei si a altor articole din textile, piele, blanuri si alte materiale.
Grupe de baza componente:
8261 Operatori la utilajele de filatura
8262 Operatori la masini de tesut si tricotat
8263 Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor
8264 Operatori la utilajele si instalatiile de finisare textila
8265 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor
8266 Operatori la masini, utilaje si instalatii din industria incaltamintei
8269 Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si
alte materiale similare

8261 OPERATORI LA UTILAJELE DE FILATURA


Operatorii la utilajele de filatura conduc si supravegheaza masini care amesteca fibrele textile pentru uniformizarea amestecurilor, curata, scamoseaza fibrele, le transforma in scame, executa operatii de filare pana la obtinerea firelor finite din bumbac, in, canepa, lana, matase si altele.
Ocupatii componente:
826101 decapsulator
826102 decuscutor
826103 topitor in si canepa
826104 melitator in si canepa
826105 innobilator in si canepa
826106 scuturator in si canepa
826107 lucrator in bataje (batator)
826108 destramator
826109 carbonizator textile
826110 scuturator
826111 pregatitor amestecuri in filaturi
826112 cardator
826113 laminator benzi din fibre
826114 pieptanator
826115 zdrobitor si uleiator textile
826116 operator masini puitoare
826117 formator manusi fibre liberiene
826118 montator la lipit ace
826119 curatitor slefuitor garnituri carde
826120 cilindror in filaturi
826121 disponent in filaturi
826122 pregatitor gogosi matase (fierbator)
826123 prelucrator fire de matase gogosi (filator)
826124 innodator fire matase naturala
826125 finisor fire de matase naturala
826126 prelucrator deseuri gogosi matase naturala

8262 OPERATORI LA MASINILE DE TESUT SI TRICOTAT


Operatorii la masinile de tesut si tricotat conduc si supravegheaza masini de tesut si tricotat simple sau cu model pentru tapiserie, dantela, covoare, imbracaminte, ciorapi si altele.
Ocupatii componente:
826201 operator la masini de tricotat rectiliniu
826202 operator la deservirea razboaielor de tesut
826203 snuruitor Jaqard
826204 operator la masini de tricotat circular
826205 operator sculuitor
826206 operator canelator
826207 operator la masini de urzit
826208 operator incheietor fire
826209 operator navaditor lipitor innodator fire
826210 operator bobinator dublator
826211 operator batirator fire
826212 operator rasucitor fire
826213 paslitor
826214 confectioner polizoare din pasla

8263 OPERATORI LA MASINI SI UTILAJE PENTRU INDUSTRIA CONFECTIILOR


Operatorii la masini de cusut conduc si supravegheaza masini de cusut simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace, pentru fabricarea sau repararea imbracamintei si a altor articole din textile, piele sau blana; conduc si supravegheaza masini simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace pentru brodarea de motive ornamentale pe textile sau alte materiale.
Ocupatii componente:
826301 operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje,
materiale sintetice
826302 operator confectii imbracaminte din piele si inlocuitori
826303 operator la confectionarea industriala a imbracamintei din blana
826304 operator la confectionarea industriala a manusilor din piele
826305 incadrator confectii
826306 rihtuitor confectii
826307 pregatitor lansator confectii
826308 spanuitor confectii
826309 taietor confectii

8264 OPERATORI LA UTILAJELE SI INSTALATIILE DE FINISARE TEXTILA


Operatorii la utilajele si instalatiile de finisare textila conduc si supravegheaza masini care servesc la tratarea produselor textile pentru albire sau colorare, impregnare, curatare uscata a textilelor sau a articolelor din blana sau piele, eliminarea impuritatilor sau excedentului de agenti chimici si cauciuc natural sau executa alte tratamente de finisare.
Ocupatii componente:
826401 operator gazator textile
826402 operator descleietor textile
826403 operator degamator textile
826404 operator spalator textile
826405 operator albitor textile
826406 operator fierbator textile
826407 operator mercerizator textile
826408 operator pregatitor chimicale in industria textila
826409 operator vopsitor textile
826410 operator imprimeur textile
826411 confectioner sabloane si cilindri de imprimat
826412 operator apretor textile
826413 operator calandor-govrator textile
826414 operator impregnator textile
826415 operator decator
826416 operator presator tesaturi (storcator) textile
826417 operator fixator textile
826418 operator piuar
826419 operator scamotetor
826420 operator tunsator textile
826421 operator curatitor chimic
826422 operator metrar-volator-dublator textile
826423 operator taietor textile
826424 operator uscator textile
826425 operator ingreunator matase naturala
826426 naphtolator la imprimerie
826427 vaporizator la imprimerie
826428 confectioner sabloane la imprimerie
826429 presator axe la cilindrul de imprimat
826430 operator universal-spalator textile si curatitor chimic**

8265 OPERATORI LA MASINI PENTRU TRATAREA BLANURILOR SI PIEILOR


Operatorii la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor conduc si supravegheaza masini pentru indepartarea grasimilor si altor reziduuri de pe piei inainte de apretare: tunderea blanurilor, vopsirea, intinderea si netezirea pieilor apretate, tratarea pieilor in solutii si aplicarea de apret in vederea transformarii acestora in piele tabacita, aplicarea vopselelor si colorantilor corespunzatori.
Ocupatii componente:
826501 operator cenuseritor
826502 operator tabacitor mineral argasitor
826503 operator tabacitor vegetal
826504 operator finisor mineral
826505 operator finisor vegetal
826506 operator argasitor
826507 operator sortator in industria pielariei
826508 vopsitor imbracaminte din blana

8266 OPERATORI LA MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DIN INDUSTRIA INCALTAMINTEI


Operatorii la utilajele si instalatiile din industria incaltamintei conduc si supravegheaza masini ce realizeaza tipare si decupeaza parti componente pe care le imbina prin coasere sau lipire si finiseaza incaltamintea; conduc si supravegheaza masini pentru fabricat articole din piele, valize, serviete, posete, centuri, articole de marochinarie si alte obiecte similare.
Ocupatii componente:
826601 cusator manusi piele
826602 croitor manusi piele
826603 operator la prepararea talpii de incaltaminte din fibre
826604 operator la confectionarea industriala a articolelor din cauciuc si
textile cauciucate
826605 croitor stantator piese incaltaminte
826606 pregatitor piese incaltaminte
826607 cusator piese din piele si inlocuitori
826608 tragator fete pe calapod
826609 talpuitor industrial
826610 finisor incaltaminte
826611 finisor manusi piele
826612 croitor stantator articole marochinarie
826613 cusator articole marochinarie
826614 pregatitor articole marochinarie
826615 asamblator montator articole marochinarie

8269 OPERATORI LA MASINI DE PRELUCRARE A ALTOR ARTICOLE DIN TEXTILE, BLANURI SI ALTE MATERIALE SIMILARE


Operatorii la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si alte materiale inlocuitoare conduc si supravegheaza masini destinate fabricarii palariilor din textile, piele sau blana, confectionarii industriale a articolelor tehnice din piele si inlocuitori, articolelor de sport si protectie din piele si inlocuitori si alte articole similare.
Ocupatii componente:
826901 operator la confectionarea industriala a palariilor
826902 croitor confectii industriale din blana
826903 operator la confectionarea industriala a articolelor de sport si
protectie din piele si inlocuitori
826904 cusator confectii industriale din blana
826905 pregatitor confectii industriale din blana
826906 finisor confectii industriale din blana

IV. 8.2.7. GRUPA MINORA 827
Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare


Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare conduc masini si utilaje pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii si pestelui in vederea vanzarii sau prelucrarii, fabricarii produselor conservate sau semiconservate din carne si peste; prelucrarea laptelui si obtinerea produselor lactate; macinarea si prelucrarea mirodeniilor si produselor similare; fabricarea painii, produselor de panificatie si cofetarie; prelucrarea conservelor si semiconservelor din legume si fructe; prelucrarea ceaiului, cafelei si pudrei de cacao; fabricarea berii, vinului si bauturilor spirtoase, sucurilor si altor bauturi racoritoare; prelucrarea tutunului si produselor din tutun.
Grupe de baza componente:
8271 Operatori la masinile si utilajele de prelucrarea carnii si pestelui
8272 Operatori la masinile si utilajele de fabricare a produselor lactate
8273 Operatori la masinile de macinat cereale si mirodenii
8274 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea painii, pastelor
fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie si zaharoase
8275 Operatori la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor
si fabricarea uleiurilor alimentare
8276 Operatori la utilajele de producere si rafinare a zaharului
8277 Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si a ceaiului
8278 Operatori la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si
altor bauturi
8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului si produselor din tutun

8271 OPERATORI LA MASINILE SI UTILAJELE DE PRELUCRARE A CARNII SI PESTELUI


Operatorii la masinile si utilajele pentru prelucrarea carnii si pestelui conduc si supravegheaza instalatii pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii si pestelui, prelucrarea carnii si pestelui in produse conservate, mezeluri, afumaturi din carne si peste.
Ocupatii componente:
827101 operator la prepararea conservelor din carne, peste si in amestec legume
si peste
827102 operator la valorificarea subproduselor de abator
827103 tripier
827104 preparator peste, raci, broaste in cherhanale si oficii
827105 preparator faina din peste
827106 topitor grasimi comestibile si de uz industrial
827107 operator la fabricarea mezelurilor
827108 colector si sortator par
827109 preparator ulei de copite
827110 colector si preparator faina, sange, carne, oase
827111 curatitor piei
827112 valorificator glande
827113 preparator pepsina, cheag
827114 matar

8272 OPERATORI LA MASINILE SI UTILAJELE DE FABRICARE A PRODUSELOR LACTATE


Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor lactate conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru omogenizarea si pasteurizarea laptelui, producerea smantanii, laptelui praf, untului, branzeturilor si altor produse lactate.
Ocupatii componente:
827201 operator la prepararea branzeturilor
827202 operator la prepararea produselor lactate
827203 operator centru de racire lapte
827204 operator la fabricarea untului
827205 preparator conserve lapte si lactoza

8273 OPERATORI LA MASINILE DE MACINAT CEREALE SI MIRODENII


Operatorii la masinile de macinat cereale si mirodenii conduc si supravegheaza masini de macinat, pisat, amestecat si prelucrat cereale, mirodenii, orez, destinate consumului uman sau animalier.
Ocupatii componente:
827301 morar
827302 operator la fabricarea nutreturilor combinate
827303 preparator boia de ardei
827304 preparator mustar
827305 preparator extracte, arome si esente
827306 decorticator crupe

8274 OPERATORI LA MASINILE SI UTILAJELE PENTRU FABRICAREA PAINII, PASTELOR FAINOASE, A PRODUSELOR DE PATISERIE, COFETARIE SI ZAHAROASE


Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea painii, pastelor fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie si produselor zaharoase conduc masini si utilaje pentru producerea painii, produselor de patiserie, pastelor fainoase, a ciocolatei si altor produse zaharoase.
Ocupatii componente:
827401 operator la prepararea produselor zaharoase
827402 operator la fabricarea produselor fainoase
827403 preparator inghetata
827404 operator la fabricarea biscuitilor
827405 preparator napolitane

8275 OPERATORI LA MASINILE SI UTILAJELE PENTRU PRELUCRAREA FRUCTELOR, LEGUMELOR SI FABRICAREA ULEIURILOR ALIMENTARE


Operatorii la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor si fabricarea uleiurilor alimentare conduc si supravegheaza masini pentru: extragerea sucurilor din fructe si legume, prin stoarcere; extragerea si rafinarea uleiului din seminte, nuci, migdale si fructe oleaginoase; fabricarea margarinei si produselor similare; deshidratarea, fierberea si conservarea fructelor si legumelor sau congelarea lor.
Ocupatii componente:
827501 operator la fabricarea uleiurilor vegetale
827502 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

8276 OPERATORI LA UTILAJELE DE PRODUCERE SI RAFINARE A ZAHARULUI


Operatorii la utilajele de producere si rafinare a zaharului conduc si supravegheaza instalatii pentru prelucrarea sfeclei de zahar, obtinerea zaharului brut si rafinarea acestuia, precum si pentru prelucrarea mierii.
Ocupatii componente:
827601 operator la fabricarea zaharului
827602 conditioner miere
827603 preparator de produse apicole

8277 OPERATORI LA MASINILE SI UTILAJELE DE PRELUCRARE A CAFELEI SI CEAIULUI


Operatorii la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si ceaiului conduc masini si utilaje care servesc la: uscarea frunzelor de ceai sau uscarea frunzelor fermentate si amestecarea diferitelor sorturi de ceai; prajirea boabelor de cafea si amestecarea cu cacao, radacini de cicoare; obtinerea de surogate prin macinare si amestecare.
Ocupatii componente:
827701 preparator surogate cafea
827702 operator la conditionarea si prelucrarea plantelor medicinale

8278 OPERATORI LA MASINILE SI INSTALATIILE DE FABRICARE A BERII, VINURILOR SI ALTOR BAUTURI


Operatorii la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si altor bauturi conduc si supravegheaza instalatii pentru: fermentarea si distilarea orzului si altor cereale pentru fabricarea berii; prelucrarea si fermentarea strugurilor pentru producerea vinurilor; distilarea pentru obtinerea bauturilor alcoolice si a altor bauturi nealcoolice, cu exceptia sucurilor din fructe si legume.
Ocupatii componente:
827801 operator la prepararea bauturilor alcoolice si racoritoare
827802 operator la fabricarea berii
827803 operator la fabricarea maltului
827804 operator la fabricarea spirtului si drojdiei de panificatie
827805 vinificator pivnicier
827806 fermentator otet
827807 operator la fabricarea glucozei
827808 preparator bauturi racoritoare
827809 preparator rachiuri industriale si lichioruri
827810 distilator rachiuri naturale
827811 operator la fabricarea amidonului si dextrinei
827812 preparator sampanie
827813 preparator coniac
827814 preparator vermut

8279 OPERATORI LA UTILAJE DE PRELUCRARE A TUTUNULUI SI PRODUSELOR DIN TUTUN


Operatorii la utilajele de producere a tutunului si produselor din tutun conduc si supravegheaza instalatii pentru prelucrarea tutunului, fabricarea tigaretelor si altor produse din tutun.
Ocupatii componente:
827901 operator la fermentarea tutunului si fabricarea produselor din tutun

IV. 8.2.8. GRUPA MINORA 828
Asamblori de masini, echipamente si alte produse


Asamblorii executa operatii de montaj-asamblare a pieselor si reperelor masinilor, subansamblelor, ansamblelor si echipamentelor, potrivit documentatiei tehnice stabilite. Operatiile de montaj-asamblare se executa pe produs sau pe linie de montaj (banda), fiecare asamblor executand o anumita operatie de montaj.
Grupe de baza componente:
8281 Montatori in constructii mecanice
8282 Montatori de masini si echipamente electrotehnice
8283 Asamblori de echipamente electronice
8284 Asamblori de produse si articole din metal, cauciuc si materiale plastice
8285 Asamblori de produse si articole din lemn
8286 Asamblori de produse si articole din carton, textile si materiale similare
8287 Montatori de subansamble

8281 MONTATORI IN CONSTRUCTII MECANICE


Montatorii in constructii mecanice asambleaza intr-o anumita ordine piesele prelucrate pentru a obtine un anumit produs, masina, aparat sau masina-unealta, potrivit documentatiei tehnice si tehnologice.
Ocupatii componente:
828101 lacatus montator pentru utilaje industriale, de constructii si agricole
828102 pregatitor si montator utilaje tehnologice

8282 MONTATORI DE MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTROTEHNICE


Montatorii de masini si echipamente electrotehnice pregatesc si asambleaza reperele subansamblelor si ansamblelor componente in conformitate cu documentatia tehnica si tehnologica.
Ocupatii componente:
828201 lacatus-montator masini electrice rotative, transformatoare si aparataj
electric
828202 confectioner protectie dielectrica pentru acumulatori
828203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
828204 confectioner gratare si accesorii pentru acumulatori
828205 confectioner placi pentru acumulatori
828206 preparator lesie pentru acumulatori
828207 montator acumulatori

8283 ASAMBLORI DE ECHIPAMENTE ELECTRONICE


Asamblorii de echipamente electronice executa lucrari de montare-asamblare, reglare si depanare pentru aparatele si instalatiile electronice, televizoare, calculatoare si altele.
Ocupatii componente:
828301 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicatii, radio
828302 confectioner tuburi cinescop
828303 montator-reglor si depanator de instalatii de electronica si curenti
purtatori
828304 montator-reglor si depanator de aparate radio si TV, redresoare si
amplificatoare
828305 confectioner piese radio si semiconductori
828306 confectioner circuite integrate
828307 confectioner scala radio
828308 confectioner circuite imprimate
828309 montator, reglor, testor tehnica de calcul
828310 confectioner lampi fluorescente
828311 confectioner lampi cu vapori de mercur
828312 confectioner lampi cu vapori de sodiu
828313 confectioner becuri

8284 ASAMBLORI DE PRODUSE SI ARTICOLE DIN METAL, CAUCIUC SI MATERIALE PLASTICE


Asamblorii de produse si articole din metal, cauciuc si material plastic executa operatii de asamblare, de specializare redusa, a pieselor din metal, cauciuc si material plastic la diferite produse: jucarii, articole de sport, biciclete si altele.
Ocupatii componente:
828401 asamblor biciclete
828402 asamblor jucarii
828403 asamblor articole de sport
828404 operator la fabricarea fermoarelor

8285 ASAMBLORI DE PRODUSE SI ARTICOLE DIN LEMN


Asamblorii de produse si articole din lemn asambleaza piese si elemente din lemn si materiale similare pentru confectionarea diferitelor produse, dupa procedee specifice.
Ocupatii componente:
828501 confectioner de bete, lansete, manere si dopuri pentru unelte de pescuit
828502 confectioner-asamblor articole din lemn

8286 ASAMBLORI DE PRODUSE SI ARTICOLE DIN CARTON, TEXTILE SI MATERIALE SIMILARE


Asamblorii de produse si articole din carton, textile si materiale similare asambleaza piese sau elemente din carton, textile, piele, sau materiale similare, dupa procedee specifice, pentru realizarea diferitelor produse din carton, textile, piele etc.
Ocupatii componente:
828601 confectioner-asamblor articole din carton
828602 confectioner-asamblor articole din textile
828603 montor articole din piele

8287 MONTATORI DE SUBANSAMBLE


Montatorii de subansamble executa operatii de montaj a subansamblelor dupa o tehnologie stabilita in raport cu complexitatea aparaturii sau instalatiilor.
Ocupatii componente:
828701 montator subansamble
828702 montator aparate aer conditionat**
828703 operator de calitate flux**

IV. 8.2.9. GRUPA MINORA 829
Alti operatori la masini si asamblori


Operatorii la masini si asamblorii clasificati in aceasta grupa minora conduc si supravegheaza masini destinate ambalarii, etichetarii, aplicarii de diferite insemne pe diferite recipiente sau conteinere pe care le inchid sau asambleaza dupa procedee stabilite, produse dintr-o gama foarte larga de materiale.
Grupe de baza componente:
8290 Operatori la masini si asamblori neclasificati in grupele de baza
anterioare

8290 OPERATORI LA MASINI SI ASAMBLORI NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Operatorii la masini si asamblorii clasificati in aceasta grupa conduc si supravegheaza masini destinate ambalarii, etichetarii, aplicarii de insemne si inchiderii ambalajelor.
Ocupatii componente:
829001 masinist la masini de ambalat
829002 operator la masina de etichetat

IV. 8.3. SUBGRUPA MAJORA 83
Conducatori de vehicule si operatori la instalatii mobile


Conducatorii de vehicule conduc locomotive si autovehicule de tipuri si capacitati diferite. Operatorii pe instalatiile mobile conduc tractoare si masini agricole, masini si utilaje terasiere, macarale, poduri mobile, instalatii de transport marfuri paletizate: conduc navele maritime si fluviale si executa alte sarcini de supraveghere in timpul navigatiei. Pentru exercitarea meseriei este necesar sa cunoasca modul de functionare a masinilor si regulile de circulatie si manevra.
Grupe minore componente:
831 Mecanici de locomotiva si asimilati
832 Conducatori auto
833 Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat
834 Marinari, navigatori si asimilati

IV. 8.3.1. GRUPA MINORA 831
Mecanici de locomotiva si asimilati


Mecanicii de locomotiva si asimilatii acestora conduc locomotive care tracteaza trenuri; asigura operatiile de manevra, de primire si expediere a trenului si actioneaza semnalizatoarele si dispozitivele care permit sau opresc circulatia feroviara.
Grupe de baza componente:
8311 Mecanici de locomotiva
8312 Franari, acari si agenti de manevra

8311 MECANICI DE LOCOMOTIVA


Mecanicii de locomotiva conduc si supravegheaza diferite tipuri de locomotive, asigura revizia generala a locomotivei, functionarea corecta a mecanismelor, instalatiilor, aparatelor atat la plecare cat si in timpul mersului.
Ocupatii componente:
831101 mecanic locomotiva si automotor
831102 mecanic ajutor locomotiva si automotor
831103 conducator autodrezina
831104 mecanic conducator vagon motor de rectificare a liniei aeriene

8312 FRANARI, ACARI SI AGENTI DE MANEVRA


Franarii actioneaza franele si sabotii de mana pentru reglarea traficului feroviar pe un tronson sau linie, asigura acrosarea materialului rulant in gari de triaj, conform graficului de incarcare, descarcare si formare a trenurilor; regleaza miscarea trenurilor pe caile de rulare din mine si cariere.
Ocupatii componente:
831201 franar
831202 manevrant vagoane
831203 sef manevra
831204 acar
831205 sef tren
831206 paznic bariera
831207 revizor ace

IV. 8.3.2. GRUPA MINORA 832
Conducatori auto


Conducatorii auto conduc, potrivit regulilor de circulatie, autovehicule de capacitati diferite, in transportul de marfuri si persoane; categoriile de vehicule pe care le conduc sunt: motociclete, autoturisme si camionete, autobuze, troleibuze, tramvaie, autocamioane si masini de tonaj mare.
Grupe de baza componente:
8321 Conducatori de motociclete
8322 Soferi de autoturisme si camionete
8323 Conducatori de autobuze, troleibuze si tramvaie
8324 Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj

8321 CONDUCATORI DE MOTOCICLETE


Conducatorii de motociclete conduc pe drumurile publice, potrivit regulilor de circulatie, motociclete cu atas si motoscutere cu care transporta diferite marfuri sau materiale.
Ocupatii componente:
832101 conducator de motocicleta
832102 conducator de motoscuter

8322 SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETE


Soferii de autoturisme si camionete asigura buna functionare a autoturismului sau camionetei; le conduc pe drumurile publice conform regulilor de circulatie si transporta persoane sau diferite materiale.
Ocupatii componente:
832201 sofer de autoturisme si camionete
832202 sofer autosanitara
832203 sofer autoambulanta
832204 pilot incercare auto

8323 CONDUCATORI DE AUTOBUZE, TROLEIBUZE SI TRAMVAIE


Conducatorii de autobuze, troleibuze si tramvaie asigura buna functionare a autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului inainte de plecarea in cursa si in timpul mersului; transporta persoane sau bunuri in interiorul localitatilor sau intre localitati si respecta regulile de circulatie, in timpul deplasarii.
Ocupatii componente:
832301 sofer autobuz
832302 conducator troleibuz
832303 conducator tramvai (vatman)


8324 SOFERI DE AUTOCAMIOANE SI MASINI DE MARE TONAJ


Soferii de autocamioane si masini de mare tonaj asigura buna functionare a autovehiculului inainte de plecare in cursa si in timpul cursei, respecta regulile de deplasare pe drumurile publice si transporta marfuri pe distante diferite.
Ocupatii componente:
832401 sofer autocamion/masina de mare tonaj
832402 sofer transport valori bancare***

IV. 8.3.3. GRUPA MINORA 833
Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat


Conducatorii de masini agricole si alte masini de carat si ridicat conduc, intretin si supravegheaza masini agricole si forestiere, masini si utilaje forestiere, macarale, poduri mobile, lifturi de materiale si diferite instalatii de transportat marfuri paletizate.
Grupe de baza componente:
8331 Tractoristi si alti conducatori de masini agricole si forestiere
8332 Conducatori de masini si utilaje terasiere
8333 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati
8334 Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate

8331 TRACTORISTI SI ALTI CONDUCATORI DE MASINI AGRICOLE SI FORESTIERE


Tractoristii si alti conducatori de masini agricole si forestiere conduc, intretin si supravegheaza tractoare si diferite tipuri de masini agricole si forestiere, destinate executarii de lucrari agricole sau forestiere; asigura functionarea corecta a utilajelor din dotare pentru executarea lucrarilor de producere a plantelor de camp sau asigurarea functionarii corecte a instalatiilor din zootehnie corespunzatoare activitatii desfasurate.****
Ocupatii componente:
833101 tractorist
833102 combainier agricol
833103 motorist la motoagregate si masini in silvicultura
833104 mecanic de exploatare in cultura mare****
833105 mecanic de exploatare in zootehnie****

___________
****Grupa de baza 8331 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


8332 CONDUCATORI DE MASINI SI UTILAJE TERASIERE


Conducatorii de masini si utilaje terasiere conduc, intretin si supravegheaza instalatii, agregate si utilaje destinate executarii de terasamente, prepararii si turnarii betonului si mixturilor asfaltice: excavatoare, greifere, buldozere, screpere, gredere, nivelatoare, maiuri mecanice, betoniere, malaxoare si altele.
Ocupatii componente:
833201 masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
833202 masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice
833203 masinist la masini cale mecanizare usoara si grea

8333 CONDUCATORI DE MACARALE, PODURI MOBILE, LIFTURI SUBTERANE SI ASIMILATI


Conducatorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane conduc, intretin si supravegheaza masini pentru transport pe orizontala si verticala, avand cunostinte despre functionarea si capacitatea de sarcina a acestora.
Ocupatii componente:
833301 macaragiu
833302 masinist pod rulant
833303 funicularist
833304 macaragiu macarale plutitoare
833305 sofer automacaragiu
833306 supraveghetor statie senal navigabil
833307 funicularist, funiculare pasagere
833308 docher***
833309 mecanizator (muncitor portuar)***

8334 OPERATORI LA INSTALATIILE DE TRANSPORT MARFURI PALETIZATE


Operatorii la instalatiile de transport marfuri paletizate conduc electrocare, stivuitoare, tractoare, elevatoare si altele, pentru transporturi interioare de conteinere, baloti, cutii in interiorul unitatii, in depozite si gari.
Ocupatii componente:
833401 masinist la masini mobile pentru transporturi interioare
833402 masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala
833403 stivuitorist***

IV. 8.3.4. GRUPA MINORA 834
Marinari, navigatori si asimilati


Marinarii, navigatorii si asimilatii acestora indeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instructiunilor de navigatie; executa operatii de ancorare a navelor in port, supravegheaza si manevreaza echipamentele si mecanismele de la bord, executa serviciul de cart si intretinere a navelor.
Grupe de baza componente:
8340 Marinari, navigatori si asimilati

8340 MARINARI, NAVIGATORI SI ASIMILATI


Marinarii, navigatorii si asimilatii indeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instructiunilor de navigatie; executa operatii de ancorare a navelor in port, supravegheaza si manevreaza echipamentele si mecanismele de la bord, executa serviciul de cart si intretinere a navelor.
Ocupatii componente:
834001 marinar, pilot naval, barjist
834002 observator far maritim si statie semnal de ceata
834003 marinar legator
834004 conducator ambarcatiuni agrement pe ape interioare
834005 pontonier feribot
834006 servator far maritim si statie semnal de ceata
834007 conducator de salupa maritima/fluviala**
834008 timonier maritim/fluvial**
834009 motopompist

IV. 9. GRUPA MAJORA 9
Muncitori necalificati


Muncitorii necalificati executa sarcini care necesita folosirea uneltelor manuale si, in cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vanzarea marfurilor pe strada si in alte locuri publice; furnizarea de servicii pe strada; curatarea si calcarea rufelor; asigurarea intretinerii imobilelor de locuit, hotelurilor si altor cladiri; spalarea geamurilor si vitrinelor; livrarea marfurilor; transportarea bagajelor; asigurarea pazei imobilelor si bunurilor si bunurilor; colectarea gunoaielor; curatarea strazilor si altor locuri publice; realizarea de lucrari simple in industria miniera, constructii, lucrari publice si in industria prelucratoare; ambalarea manuala; citirea contoarelor; incasarea banilor, manipularea marfurilor si conducerea vehiculelor cu tractiune animala. Executarea activitatilor de catre persoanele clasificate in aceasta grupa majora nu necesita o pregatire profesionala.
Subgrupe majore componente:
91 Muncitori necalificati in servicii si vanzari
92 Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
93 Muncitori necalificati in industria miniera, constructii, lucrari publice,
industria prelucratoare si transporturi

IV. 9.1. SUBGRUPA MAJORA 91
Muncitori necalificati, in servicii si vanzari


Muncitorii necalificati, in servicii si vanzari, realizeaza vanzarea marfurilor pe strada si in alte locuri publice sau la domiciliu; furnizeaza servicii diverse pe strada; asigura curatarea, spalarea, maturarea si colectarea gunoaielor; asigura servicii de paza si supraveghere a imobilelor, spalarea geamurilor si vitrinelor, livrarea marfurilor, citirea contoarelor, incasarea banilor si transportarea bagajelor.
Grupe minore componente:
911 Vanzatori ambulanti si asimilati
912 Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie
913 Personal casnic, spalatorese si asimilati
914 Ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine si geamuri
915 Personal de manipulare si supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici si
asimilati
916 Muncitori necalificati in servicii publice

IV. 9.1.1. GRUPA MINORA 911
Vanzatori ambulanti si asimilati


Vanzatorii ambulanti si asimilatii acestora se ocupa cu vanzarea produselor alimentare, bauturilor si altor produse, pe strada si in alte locuri publice; vanzarea marfurilor in contul tertilor, la domiciliu, sau prin comanda telefonica.
Grupe de baza componente:
9111 Vanzatori ambulanti
9113 Vanzatori la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon

9111 VANZATORI AMBULANTI


Vanzatorii ambulanti prepara si vand produse alimentare: preparate calde sau reci, legume, fructe, inghetata si diverse bauturi, pe strada sau in alte locuri publice: gari, cinematografe, teatre si incaseaza contravaloarea acestora; vand ziare sau alte produse nealimentare pe care le expun sau transporta la locul de vanzare.
Ocupatii componente:
911101 vanzator ambulant de produse alimentare
911102 vanzator ambulant de produse nealimentare
911103 vanzator de ziare

9113 VANZATORI LA DOMICILIUL CLIENTELEI SAU LA COMANDA PRIN TELEFON


Vanzatorii la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon primesc comenzi telefonice in contul unei case de comenzi, noteaza adresele clientilor si livreaza produse la domiciliul acestora.
Ocupatii componente:
911301 vanzator la domiciliul clientului pe baza de comanda

IV. 9.1.2. GRUPA MINORA 912
Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie


Lustragiii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie presteaza diverse servicii la cererea clientilor: lustruirea pantofilor, spalarea parbrizelor si geamurilor masinilor sau efectuarea de comisioane.
Grupe de baza componente:
9120 Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie

9120 LUSTRAGII SI ALTI PRESTATORI DE MICI SERVICII PENTRU POPULATIE


Lustragiii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie presteaza diferite servicii la cererea clientilor: lustruirea pantofilor, spalarea parbrizelor si geamurilor masinilor sau efectuarea de comisioane.
Ocupatii componente:
912001 lustragiu
912002 spalator geamuri si parbrize

IV. 9.1.3. GRUPA MINORA 913
Personal casnic, spalatorese si asimilati


Personalul casnic, spalatoresele si asimilatii acestora executa diferite lucrari la domiciliul clientilor, in hoteluri, cladiri administrative, spitale si alte institutii, precum si la bordul avioanelor, in trenuri, autocare, tramvaie si alte vehicule similare, in scopul mentinerii interioarelor si mobilierului in stare de curatenie sau realizeaza spalarea si calcarea rufelor.
Grupe de baza componente:
9131 Menajere
9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii
9133 Spalatorese si calcatorese

9131 MENAJERE


Menajerele se ocupa cu aspirarea prafului, maturarea, curatarea, lustruirea si spalarea podelelor, mobilei sau geamurilor si reconditionarea lenjeriei si a altor articole; prepararea, servirea mesei si spalarea veselei; cumpararea alimentelor si a altor articole de menaj.
Ocupatii componente:
913101 menajera

9132 FEMEI DE SERVICIU LA BIROURI, HOTELURI SI ALTE INSTITUTII


Femeile de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii se ocupa cu aspirarea prafului, maturarea, spalarea si lustruirea podelelor, mobilei sau geamurilor in cladiri, autocare, autobuze, tramvaie, trenuri si avioane; curatarea camerelor, schimbarea lenjeriei de pat, a prosoapelor, sapunurilor si altor articole; curatarea bucatariilor, spalarea veselei etc.
Ocupatii componente:
913201 femeie de serviciu
913202 ingrijitor spatii hoteliere*****
913203 lucrator bucatarie (spalator vase mari)*****

9133 SPALATORESE SI CALCATORESE


Spalatoresele si calcatoresele se ocupa cu spalarea si calcarea lenjeriei, imbracamintei, tesaturilor, articolelor de blana si articolelor similare.
Ocupatii componente:
913301 calcatoreasa lenjerie
913302 curaTatoreasa lenjerie
913303 spalatoreasa lenjerie
913304 spalator covoare Innodate

IV. 9.1.4. GRUPA MINORA 914
Ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine si geamuri


Ingrijitori de cladiri, spalatorii de vehicule, vitrine si geamuri Intretin imobile de locuit, hoteluri, cladiri administrative, bisericile si alte cladiri, asigurand curatenia acestora; spala vehicule si geamurile imobilelor.
Grupe de baza componente:
9141 Ingrijitori de cladiri
9142 Spalatori de vehicule, vitrine si geamuri

9141 INGRIJITORI DE CLADIRI


Ingrijitorii de cladiri mentin ordinea si curatenia imobilelor de locuit, hotelurilor, cladirilor administrative, bisericilor si altor cladiri.
Ocupatii componente:
914101 ingrijitor cladiri

9142 SPALATORI DE VEHICULE, VITRINE SI GEAMURI


Spalatorii de vehicule, vitrine si geamuri se ocupa cu spalarea si curatarea vehiculelor, vitrinelor si geamurilor cladirilor.
Ocupatii componente:
914201 spalator vehicule
914202 spalator vitrine si geamuri

IV. 9.1.5. GRUPA MINORA 915
Personal de manipulare si supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici si asimilati


Personalul de manipulare si supraveghere bagaje, mesagerii, portarii, paznicii si asimilatii acestora se ocupa cu livrarea coletelor, mesajelor si altor articole in institutii, intre institutii, la adrese particulare sau in alte locuri; transportarea bagajelor in hoteluri, gari sau aeroporturi; asigurarea pazei imobilelor sau proprietatilor particulare; incasarea banilor si citirea contoarelor pentru energie electrica, gaze sau apa.
Grupe de baza componente:
9151 Personal de manipulare si supraveghere bagaje
9152 Portari, paznici si asimilati
9153 Cititori de contoare si incasatori

9151 PERSONAL DE MANIPULARE SI SUPRAVEGHERE BAGAJE


Personalul de manipulare si supraveghere bagaje se ocupa cu transportarea si distribuirea coletelor, mesajelor si altor articole in cadrul institutiilor, intre institutii, la adrese particulare sau in alte locuri; transportarea bagajelor in hoteluri, gari sau aeroporturi.
Ocupatii componente:
915101 curier
915102 garderobier
915103 hamal
915104 comisioner

9152 PORTARI, PAZNICI SI ASIMILATI


Portarii, paznicii si asimilatii acestora asigura paza imobilelor de locuit sau altor cladiri; supravegheaza zonele de parcare a autoturismelor sau proprietatile particulare, in scopul interzicerii accesului persoanelor neautorizate sau prevenirii furtului si incendiilor, controleaza biletele de intrare la teatru, cinema, circ si alte locuri similare; introduc persoanele in sali de tribunal, sali de sport, stadioane s.a.; se ocupa de garderobe si toalete in locuri publice.
Ocupatii componente:
915201 aprod
915202 controlor poarta
915203 insotitor transport valori
915204 paznic
915205 plasator
915206 portar
915207 supraveghetor muzeu
915208 supraveghetor noapte (invatamant)
915209 supraveghetor sali spectacole
915210 supraveghetor hotel
915211 model (invatamant)
915212 administrator sistem de securitate bancara***

9153 CITITORI DE CONTOARE SI INCASATORI


Cititorii de contoare si incasatorii se ocupa cu incasarea banilor si citirea contoarelor pentru energie electrica si gaze, apa si aparatelor de taxat din parcarile autovehiculelor, efectueaza cantarirea marfurilor, materiilor prime, materialelor, la intrarea si iesirea din magazie, sectie, depozit, unitate.
Ocupatii componente:
915301 cantaragiu
915302 casier incasator
915303 incasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa

IV. 9.1.6. GRUPA MINORA 916
Muncitori necalificati, in servicii publice


Muncitorii necalificati, in servicii publice, se ocupa cu inlaturarea gunoaielor din fata imobilelor, din curti, de pe strazi si din alte locuri publice; maturarea strazilor, parcurilor si altor locuri publice; conservarea si inhumarea ramasitelor pamantesti.
Grupe de baza componente:
9161 Gunoieri si maturatori
9162 Muncitori necalificati, in servicii publice, neclasificati in grupele de
baza anterioare

9161 GUNOIERI SI MATURATORI


Gunoierii si maturatorii colecteaza si inlatura gunoaiele din cladiri, din curtile imobilelor, de pe strazi si din alte locuri publice; matura si curata strazile, parcurile, aeroporturile, garile si locurile similare.
Ocupatii componente:
916101 gunoier
916102 maturator strada

9162 MUNCITORI NECALIFICATI, IN SERVICII PUBLICE, NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE


Alti muncitori necalificati, in servicii publice, se ocupa cu conservarea, incinerarea si inhumarea ramasitelor pamantesti umane si animale, curatirea si desfundarea canalelor, haznalelor, pomparea lichidelor din puturi colectoare, lucrari de salubrizare a localitatii etc.
Ocupatii componente:
916201 ecariseur (hingher)
916202 gropar
916203 incinerator
916204 vidanjor-curatitor canale
916205 salubrizor
916206 absolventi invatamant preuniversitar fara atestat profesional
916207 operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie**

IV. 9.2. SUBGRUPA MAJORA 92
Muncitori necalificati, in agricultura, silvicultura si pescuit


Muncitorii necalificati, in agricultura, silvicultura si pescuit realizeaza lucrari simple in agricultura, silvicultura, vanatoare si pescuit, folosind unelte manuale si depunand un efort fizic considerabil.
Grupe minore componente:
921 Muncitori necalificati, in agricultura, silvicultura si pescuit

IV. 9.2.1. GRUPA MINORA 921
Muncitori necalificati, in agricultura, silvicultura si pescuit


Muncitorii necalificati, in agricultura, silvicultura si pescuit realizeaza lucrari simple in agricultura, silvicultura si pescuit cum sunt: saparea, greblarea, incarcarea, descarcarea, stivuirea, fertilizarea, udarea si stropirea, culegerea fructelor, legumelor si altor plante; hranirea animalelor, curatarea grajdurilor si curtilor fermei; curatarea si popularea padurilor; curatarea apelor, recoltarea algelor marine, scoicilor s.a.; saparea gropilor, montarea capcanelor si executarea altor lucrari simple referitoare la vanatoare.
Grupe de baza componente:
9211 Muncitori necalificati, in agricultura
9212 Muncitori necalificati, in silvicultura
9213 Muncitorii necalificati, in pescuit si vanatoare

9211 MUNCITORII NECALIFICATI, IN AGRICULTURA


Muncitorii necalificati, in agricultura realizeaza lucrari simple cum sunt: saparea, greblarea, incarcarea si descarcarea produselor; strangerea fanului in capite; stropirea si plivirea; culegerea fructelor, recoltarea legumelor si altor produse; hranirea, adaparea, tesalarea animalelor, curatarea grajdurilor si curtilor fermelor.
Ocupatii componente:
921101 ingrijitor animale
921102 muncitor manipulare si pregatire furaje
921103 muncitor necalificat in agricultura
921104 vacar

9212 MUNCITORI NECALIFICATI, IN SILVICULTURA


Muncitorii necalificati in silvicultura realizeaza lucrari simple de exploatare si populare a padurilor: saparea de gropi, plantarea, curatarea, taierea si stivuirea lemnului.
Ocupatii componente:
921201 ingrijitor pomi
921202 muncitor necalificat in silvicultura
921203 taietor manual lemn de foc

9213 MUNCITORI NECALIFICATI, IN PESCUIT SI VANATOARE


Muncitorii necalificati, in pescuit si vanatoare, realizeaza lucrari simple cum sunt: curatarea apelor si hranirea pestilor si scoicilor de cultura, recoltarea algelor marine; saparea gropilor, montarea capcanelor si executarea altor lucrari simple legate de vanatoare; executarea lucrarilor de ingrijire a unei populatii de pesti, intretinerea corecta a bazinelor si distribuirea hranei.****
Ocupatii componente:
921301 gonaci
921302 muncitor necalificat in pescuit si vanatoare
921303 muncitor piscicol****

___________
****Grupa de baza 9213 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 902/2005 si nr. 1211/2005.


IV. 9.3. SUBGRUPA MAJORA 93
Muncitori necalificati, in industria miniera, constructii, lucrari publice, industria prelucratoare si transporturi


Muncitorii necalificati, in industria miniera, constructii, lucrari publice, industria prelucratoare si transporturi realizeaza lucrari simple cum sunt: saparea, ridicarea, incarcarea, descarcarea si transportarea materialelor; curatarea minelor si carierelor vechi; cararea caramizilor si pietrisului pe santierele de lucrari publice, constructii, baraje si cladiri; executarea de lucrari de demolare; executarea de lucrari in industria prelucratoare cum sunt: sortarea produselor si asamblarea manuala a pieselor; ambalarea manuala a marfurilor si manevrarea coletelor; conducerea vehiculelor cu pedale sau cu tractiune animala pentru transportul pasagerilor sau marfurilor.
Grupe minore componente:
931 Muncitori necalificati, in industria miniera, constructii si lucrari publice
932 Muncitori necalificati, in industria prelucratoare
933 Muncitori necalificati, in transporturi si manipulanti marfuri

IV. 9.3.1. GRUPA MINORA 931
Muncitori necalificati, in industria miniera, constructii si lucrari publice


Muncitorii necalificati, in industria miniera, constructii si lucrari publice realizeaza lucrari simple cum sunt: saparea, ridicarea, incarcarea, descarcarea si transportarea materialelor; curatarea minelor, carierelor si santierelor abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrisului pe santierele de lucrari publice, constructii baraje si cladiri.
Grupe de baza componente:
9311 Muncitori necalificati in mine si cariere
9312 Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
etc.
9313 Muncitori necalificati in constructia de locuinte

9311 MUNCITORI NECALIFICATI, IN MINE SI CARIERE


Muncitorii necalificati, in mine si cariere, executa lucrari simple cum sunt: inlaturarea structurilor din lemn si metal din minele si carierele abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrisului si nisipului din cariere la suprafata, inlaturarea diferitelor obstacole etc.
Ocupatii componente:
931101 muncitor necalificat in mine si cariere
931102 impingator vagoneti

9312 MUNCITORI NECALIFICATI LA INTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE ETC.


Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, poduri si baraje executa lucrari simple cum sunt: saparea santurilor, imprastierea pietrisului, nisipului si altor materiale similare si executarea altor lucrari de intretinere a cailor ferate si drumurilor; transportarea caramizilor si mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe santierele de constructie a barajelor, podurilor etc.
Ocupatii componente:
931201 lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva)
931202 ingrijitor spatii verzi
931203 muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
931204 sapator manual

9313 MUNCITORI NECALIFICATI, IN CONSTRUCTIA DE LOCUINTE


Muncitorii necalificati, in constructia de locuinte, executa lucrari simple cum sunt: curatarea caramizilor recuperate din constructii si executarea altor lucrari simple pe santierele de demolare; transportarea caramizilor si mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe santierele de constructii de locuinte.
Ocupatii componente:
931301 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi
mozaic, faianta, gresie, parchet
931302 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de
constructii

IV. 9.3.2. GRUPA MINORA 932
Muncitori necalificati, in industria prelucratoare


Muncitorii necalificati, in industria prelucratoare, realizeaza lucrari simple cum sunt: asamblarea manuala a pieselor, ridicarea, transportarea, incarcarea, descarcarea sau spalarea materiilor prime sau produselor in intreprinderi; ambalarea manuala a produselor.
Grupe de baza componente:
9320 Muncitori necalificati in industria prelucratoare

9320 MUNCITORI NECALIFICATI, IN INDUSTRIA PRELUCRATOARE


Muncitorii necalificati din industria prelucratoare realizeaza operatii simple cum sunt: sortarea manuala a produselor si pieselor; asamblarea simpla a pieselor; ambalarea manuala a materiilor prime sau produselor in cutii, saci, lazi si alte ambalaje sau recipiente, in vederea transportarii sau stocarii lor; ridicarea, transportarea, incarcarea, descarcarea si spalarea materiilor prime sau produselor, in intreprinderi.
Ocupatii componente:
932001 ambalator manual
932002 imbuteliator fluide sub presiune
932003 marcator piese
932004 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule
932005 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide
932006 muncitor necalificat in industria confectiilor***
932007 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor***
932008 sortator manual***
932009 operator umplere recipiente GPL***

IV. 9.3.3. GRUPA MINORA 933
Muncitori necalificati, in transporturi si manipulanti marfuri


Muncitorii necalificati si manipulantii de marfuri realizeaza lucrari simple cum sunt: conducerea de vehicule cu tractiune animala, biciclete s.a., pentru transportarea marfurilor si pasagerilor; incarcarea sau descarcarea marfurilor.
Grupe de baza componente:
9330 Muncitori necalificati, in transporturi si manipulanti marfuri

9330 MUNCITORI NECALIFICATI, IN TRANSPORTURI SI MANIPULANTI MARFURI


Muncitorii necalificati in transporturi si manipulantii de marfuri realizeaza lucrari simple cum sunt: incarcarea sau descarcarea marfurilor; conducerea vehiculelor cu pedale sau cu tractiune animala; inhamarea animalelor; incasarea pretului de transport; efectuarea de mici reparatii in scopul mentinerii vehiculelor in stare de functionare; ambalarea mobilelor, aparaturii casnice sau de birou pentru transportarea dintr-un loc in altul; transportarea marfurilor pentru incarcarea sau descarcarea in/din camioane, vapoare sau avioane; incarcarea si descarcarea de cereale, carbune, nisip, utilizand benzi transportoare; incarcarea si descarcarea de petrol, gaze lichefiate si alte lichide, utilizand conducte si tevi racordate la cisterne si rezervoare; transportarea si aranjarea marfurilor in depozite, magazine etc; spalarea si curatarea cisternelor.***
Ocupatii componente:
933001 camionagiu
933002 caraus
933003 incarcator-descarcator
933004 legator de sarcina
933005 manipulant de marfuri
933006 distribuitor presa
933007 operator transport si distribuire butelii de GPL***
933008 muncitor spalare si curatire cisterne***

___________
***Grupa de baza 9330 a fost completata prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005.


V. 9.4. SUBGRUPA MAJORA 94
UCENICI*****


941*****


9411*****


Ucenicul munceste si se pregateste profesional in baza unui contract de ucenicie la locul de munca; indeplineste sub coordonarea unui maistru de ucenicie, acele sarcini care ii permit formarea competentelor specifice calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca, in conformitate cu programa de pregatire profesionala prin ucenicie la locul de munca.*****
__________
Subgrupa majora 94 Ucenici, Grupa minora 941 si Grupa de baza 9411 au fost introduse prin Ordinul nr. 308/2006 si Ordinul nr. 149/2006.


941101 ucenic*****


PARTEA A TREIA
Index alfabetic al ocupatiilor


A
916206 absolventi invatamant preuniversitar fara atestat profesional
814107 aburitor pluta
743212 aburitor textile
831204 acar
245301 acompaniator
822316 acoperitor metale
713101 acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla
731201 acordor acordeoane, armonici
731202 acordor piane, pianine, orga, tambal
347401 acrobat
245502 actor manuitor de papusi
245501 actor
343405 actuarist
313102 acustician cinematografic
111001 adjunct al procurorului general
241509 administrator bancar se va inlocui cu administrator bancar/produs
leasing****
213903 administrator baze de date
321309 administrator bunuri agricole****
421203 administrator cont
241119 administrator credite
341603 administrator cumparari**
213902 administrator de retea de calculatoare
241901 administrator editura
512108 administrator hotel
131505 administrator hotel codul - 512108 se muta la*****
512112 administrator imobile*
241123 administrator judiciar*
512113 administrator pensiune turistica**
512102 administrator piete si targuri
241902 administrator publicatii
915212 administrator sistem de securitate bancara***
312205 administrator sistem documentar**
512101 administrator
741107 afumator carne
321301 agent agricol
412205 agent bursa
241118 agent capital de risc
342101 agent comercial
241903 agent consular
341601 agent contractari si achizitii (brokeri marfuri)
241513 agent compensare (interbancara)***
341604 agent cumparari****
341201 agent de asigurare
514907 agent de curatenie cladiri si mijloace de transport**
516902 agent de insotire si gardare persoane fizice si valori
341102 agent de schimb
314509 agent de securitate aeroportuara***
247007 agent de dezvoltare***
341402 agent de turism*****
341403 agent de turism touroperator*****
341404 agent de turism transport turistic intern/international/ticketing/
rezervari/cazare/ publicitate/marketing/asistenta turistica/plecari
externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri*****
342911 agent de nava****
341401 agent de voiaj
514901 agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie
514908 agent ecolog**
342303 agent evidenta si plata a ajutorului de somaj
421501 agent fiscal
712915 agent hidrotehnic
341301 agent imobiliar (broker imobiliar)
342302 agent informare privind cariera
342902 agent literar
342203 agent maritim
342305 agent ocupare
516903 agent paza in incinte (hoteluri, magazine, etc)
516901 agent paza, control acces, ordine si interventie
414201 agent postal
343201 agent procedural
342901 agent reclama publicitara
342301 agent repartizare a fortei de munca
314501 agent salvare aero-portuara si instalatii de stins incendii
342907 agent servicii client**
422101 agent transporturi externe
422102 agent transporturi interne
413301 agent transporturi
342202 agent tranzit
422103 agent turism
341904 agent vanzari**
322701 agent veterinar
812121 aglomeratorist
613001 agricultor in culturi vegetale si crescator de animale
611105 agricultor pentru culturi de camp ecologice****
611101 agricultor
816104 ajutor fochist
743304 ajutor maistru croitor
743102 ajutor maistru filator
743203 ajutor maistru tesator, tricoteur
122301 ajutor sef brigada in constructii
314104 ajutor ofiter mecanic fluvial
512303 ajutor ospatar
814204 albitor pasta hartie
812211 alimentator-incalzitor de materiale
712920 alpinist utilitar
421401 amanetar
932001 ambalator manual
111002 ambasador
722105 ambutisor, presator la cald
731101 AMC-ist
312102 analist ajutor
242913 analist armonizare legislativa**
241507 Analist bancar se va inlocui cu analist bancar/societate leasing****
241401 analist cumparari**
242307 analist de calitate**
244203 analist de mediu***
241115 analist investitii
244204 analist in turism***
242308 analist masurari metrologice**
241210 analist piata muncii
241127 analist pret de revenire**
241211 analist recrutare/integrare salariati**
342306 analist resurse umane**
241922 analist servicii client**
241212 analist sisteme salarizare**
242309 analist studiul materialelor**
244205 analist teritorial***
213101 analist
345003 anchetator politie
349402 animator de hotel*****
511310 animator centre de vacanta**
347131 animator film de animatie (studii medii)**
245529 animator film de animatie (studii superioare)**
511307 animator socio-educativ
347510 animator sportiv**
522001 anticar
612401 antrenor cabaline
347511 antrenor coordonator**
347519 antrenor de fitness****
347506 antrenor de fotbal profesionist
122901 antrenor federatie sportiva
347501 antrenor
514301 antreprenor servicii funerare
419002 Anulat*
612301 apicultor
732101 aplicator de detalii la produse din ceramica
915201 aprod
347512 arbitru judecator sportiv**
611201 arboricultor
731301 argintar
813111 argintator produse din sticla
244206 arheolog***
246001 arhiepiscop
246002 arhiereu vicar
214101 arhitect cladiri
123701 arhitect sef
214104 arhitect restaurari
214103 arhitect urbanism, peisagistica si amenajarea teritoriului
343208 arhivar notariat
343209 arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecatorie)
414101 arhivar
243101 arhivist
246003 arhondar
813920 armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrotehnice)
731102 armurier
347601 art director publicitate (studii medii)**
245210 art director
711201 artificier de mina
711202 artificier la lucrari de suprafata
245503 artist circ
245319 artist instrumentist**
245323 artist liric opera**
245302 artist liric
245201 artist plastic
822309 arzator email
813903 arzator produse ceramice
813109 arzator produse din sticla
822325 asamblator elemente si baterii galvanice
742205 asamblator lazi
826615 asamblator montator articole marochinarie
713407 asamblator montator profile aluminiu si geam termopan*
828403 asamblor articole de sport
828401 asamblor biciclete
828402 asamblor jucarii
722401 ascutitor laminate la cald
722402 ascutitor laminate la rece
722404 ascutitor scule, instrumente medicale si obiecte de uz casnic
722403 ascutitor-calitor garnituri de carde
712904 asfaltator
241923 asistent comercial**
343104 asistent de cabinet**
251503 asistent de cercetare de aeronave
258106 asistent de cercetare economist in economia generala
258104 asistent de cercetare economist in economia mediului
258108 asistent de cercetare economist in economie agro-alimentara
258114 asistent de cercetare economist in gestiunea economica
258102 asistent de cercetare economist in management
258110 asistent de cercetare economist in marketing
258112 asistent de cercetare economist in relatii economice internationale
254303 asistent de cercetare in agricultura
254312 asistent de cercetare in agromontanologie
258204 asistent de cercetare in antropologie
258210 asistent de cercetare in arheologie
251102 asistent de cercetare in arhitectura
251104 asistent de cercetare in arte plastice-design industrial
251108 asistent de cercetare in arte plastice-sticla, ceramica, metal
251106 asistent de cercetare in arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi,
moda, imprimeuri)
258208 asistent de cercetare in asistenta sociala
248108 asistent de cercetare in astronomie
251418 asistent de cercetare in automatica
251533 asistent de cercetare in autovehicule rutiere
254202 asistent de cercetare in bacteriologie, microbiologie, biochimie,
farmacologie
248304 asistent de cercetare in biochimie tehnologica
254102 asistent de cercetare in biologie
254106 asistent de cercetare in biologie-chimie
254321 asistent de cercetare in biotehnologie pentru agricultura
254108 asistent de cercetare in botanica
251806 asistent de cercetare in cadastru
251415 asistent de cercetare in calculatoare
251327 asistent de cercetare in centrale hidroelectrice in ingineria mediului
251321 asistent de cercetare in centrale nuclearo-electrice
251318 asistent de cercetare in centrale termoelectrice
248306 asistent de cercetare in chimie fizica
248302 asistent de cercetare in chimie
251406 asistent de cercetare in comunicatii
252112 asistent de cercetare in confectii din piele si inlocuitori
251506 asistent de cercetare in constructii aerospatiale
251203 asistent de cercetare in constructii civile, industriale si agricole
251206 asistent de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
251530 asistent de cercetare in constructii de masini agricole
251209 asistent de cercetare in constructii hidrotehnice
251213 asistent de cercetare in constructii miniere
252206 asistent de cercetare in controlul calitatii produselor alimentare
251542 asistent de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini
249204 asistent de cercetare in demografie
257002 asistent de cercetare in domeniul stiintelor juridice
254110 asistent de cercetare in domeniul zoologic
251521 asistent de cercetare in echipamente de proces
251512 asistent de cercetare in echipamente si instalatii bord
254112 asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului
255402 asistent de cercetare in educatie fizica si sport
251324 asistent de cercetare in electroenergetica
251306 asistent de cercetare in electrofizica
251312 asistent de cercetare in electromecanica
251403 asistent de cercetare in electronica aplicata
251303 asistent de cercetare in electrotehnica
251330 asistent de cercetare in energetica industriala
258212 asistent de cercetare in etnologie
253103 asistent de cercetare in exploatari forestiere
251703 asistent de cercetare in exploatari miniere
252103 asistent de cercetare in filatura-tesatorie
258404 asistent de cercetare in filologie
258302 asistent de cercetare in filozofie
256002 asistent de cercetare in finante-banci
248106 asistent de cercetare in fizica tehnologica
248102 asistent de cercetare in fizica
248104 asistent de cercetare in fizica-chimie
255106 asistent de cercetare in fiziokinetoterapie
248410 asistent de cercetare in geochimie
251803 asistent de cercetare in geodezie
248406 asistent de cercetare in geofizica
258206 asistent de cercetare in geografie
248412 asistent de cercetare in geologie petroliera
248401 asistent de cercetare in geologie tehnica
248402 asistent de cercetare in geologie
256004 asistent de cercetare in gestiune, contabilitate, control financiar
254309 asistent de cercetare in horticultura
250102 asistent de cercetare in informatica
254314 asistent de cercetare in ingineria genetica
253203 asistent de cercetare in ingineria materialelor oxidice
251715 asistent de cercetare in ingineria proceselor siderurgice
251548 asistent de cercetare in instalatii si utilaje pentru depozitarea
produselor petroliere
251216 asistent de cercetare in instalatii
258304 asistent de cercetare in istorie
258402 asistent de cercetare in lingvistica
251518 asistent de cercetare in masini hidraulice si pneumatice
251515 asistent de cercetare in masini si echipamente termice
251545 asistent de cercetare in masini si instalatii mecanice
249106 asistent de cercetare in matematica aplicata
249110 asistent de cercetare in matematica informatica
249104 asistent de cercetare in matematica mecanica
249102 asistent de cercetare in matematica
249108 asistent de cercetare in matematica-fizica
251524 asistent de cercetare in mecanica fina
255102 asistent de cercetare in medicina generala
255202 asistent de cercetare in medicina stomatologica
255104 asistent de cercetare in medicina traditionala
255302 asistent de cercetare in medicina veterinara
251718 asistent de cercetare in metalurgia neferoasa
248202 asistent de cercetare in meteorologie
251309 asistent de cercetare in metrologie
254104 asistent de cercetare in microbiologie-bacteriologie
251409 asistent de cercetare in micro-electronica
248408 asistent de cercetare in mineralogia tehnica si experimentala
251727 asistent de cercetare in stiinta materialelor
258306 asistent de cercetare in stiintele politice
235102 asistent de cercetare in pedagogie
254306 asistent de cercetare in pedologie-agrochimie
252209 asistent de cercetare in pescuit si acvacultura
251609 asistent de cercetare in petrochimie si carbo-chimie
251709 asistent de cercetare in petrol (extractie-prospectie)
253107 asistent de cercetare in prelucrarea lemnului
251724 asistent de cercetare in prelucrari plastice si tratamente termice
251706 asistent de cercetare in prepararea substantelor minerale utile
258502 asistent de cercetare in psihologie
258504 asistent de cercetare in psihopedagogie speciala
254317 asistent de cercetare in silvicultura
251509 asistent de cercetare in sisteme de propulsie
258202 asistent de cercetare in sociologie
249202 asistent de cercetare in statistica
251615 asistent de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si
fibrelor
252109 asistent de cercetare in tehnologia chimica a produselor textile,
pielii, blanurilor si inlocuitorilor
251612 asistent de cercetare in tehnologia compusilor macromoleculari
251527 asistent de cercetare in tehnologia constructiilor de masini
252203 asistent de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole
251603 asistent de cercetare in tehnologia substantelor anorganice
251606 asistent de cercetare in tehnologia substantelor organice
251551 asistent de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale
251730 asistent de cercetare in tehnologii carbochimice
251412 asistent de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi
251712 asistent de cercetare in topografie miniera
252106 asistent de cercetare in tricotaje-confectii textile
251721 asistent de cercetare in turnarea metalelor
251536 asistent de cercetare in utilaje si instalatii portuare
251539 asistent de cercetare in utilaje si tehnologia ambalarii
254319 asistent de cercetare in zootehnie
251315 asistent de cercetare roboti industriali
322301 asistent de nutritie
241924 asistent director (studii sup.)**
241924 asistent director/responsabil de functiune (studii sup.)***
322801 asistent farmacist
311116 asistent fizica si chimie**
342906 asistent in relatii publice si comunicare (studii medii)**
343103 asistent manager**
513103 asistent maternal
222908 asistent medical (studii superioare)*
322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA
322603 asistent medical fizioterapie
322101 asistent medical generalist
122902 asistent medical sef
322908 asistent pentru ingrijirea persoanelor varstnice**
513304 asistent personal al persoanei cu handicap grav**
347124 asistent regizor artistic**
346001 asistent social nivel mediu
244601 asistent social nivel superior
242313 asistent standardizare***
231001 asistent universitar
322702 asistent veterinar
323202 asistenta puericultura
514902 astrolog
241905 atasat diplomatic
234003 audiolog**
242305 auditor de mediu*
242303 auditor in domeniul calitatii*
241125 auditor intern**
724401 automatist
816116 automatist pentru supraveghere si intretinere cazane***
322703 autopsier la ecarisaj
322102 autopsier
413323 avizier cai ferate
242101 avocat

B
513302 baby sitter
513201 baies
245401 balerin
512301 barman
512306 barman preparator*****
349303 barman sef*****
826107 batator in filatura
712301 betonist
243201 bibliograf
243206 bibliotecar arhivist**
243202 bibliotecar cu studii superioare
414103 bibliotecar studii medii
731308 bijutier metale comune
731302 bijutier metale pretioase
122903 biochimist sef sectie, laborator
214612 biochimist**
322905 bioenergetician
222907 bioinginer medical*
122904 biolog sef sectie, laborator
221118 biolog**
743401 blanar-confectioner imbracaminte din blana, dupa comanda
731103 blocator, chituitor, deblocator
724102 bobinator aparataj electric
724107 bobinator condensatori pentru instalatii electrice
724104 bobinator masini electrice rotative
724109 bobinator transformatoare
513202 brancardier
721201 brazor inlocuieste lipitor de placute la scule aschietoare***
811201 brichetator carbune
732201 brigadier la fabricarea sticlei
321302 brigadier silvic
743605 broder la gherghef
743601 broder manual
743604 broder manual-mecanic
341301 broker imobiliar
341601 broker marfuri
341101 broker valori (cambist)
341901 broker
722414 brosator
741201 brutar
512203 mutat la 349304 *****
512203 bucatar specialist/vegetarian/dietetician*****
349304 bucatar sef se muta de la codul 512203 la*****
512201 bucatar
522002 bufetier
347101 butafor

C
512103 cabanier se muta de la 131512*****
733209 cablator franghii
516106 cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
823109 calandror la finisarea cauciucului
913301 calcatoreasa lenjerie
343301 calculator devize
412201 calculator pret cost
812303 calitor prin inductie sau cu flacara
812304 calitor scule
348001 calugar
348002 calugarita
421402 camatar
341101 cambist (broker valori)
313212 cameraman**
514201 camerista hotel
933001 camionagiu
915301 cantaragiu
246008 cantaret bisericesc
347301 cantaret
712905 cantonier
246004 cantor
731203 caserator si slefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane
421305 cap de masa (cazinou)
246005 capelan
314201 capitan fluvial**
122601 capitan sef port
214428 capitan port (studii superioare)
314202 capitan port
214426 capitan secund
933002 caraus
614102 carbonitor
826109 carbonizator textile
826112 cardator
246006 cardinal
245101 caricaturist (studii superioare)
347119 caricaturist
741101 carmangier
414202 cartator postal
414203 cartator presa
414204 cartator telegrame
214801 cartograf
825301 cartonagist
347406 cascador
915302 casier incasator
421102 casier tezaur
421110 casier trezorier
421103 casier valuta
421101 casier
721308 cazangiu formator
721301 cazangiu recipiente
721307 cazangiu tevar
743307 ceaprazar-sepcar
731104 ceasornicar
731105 centrator, debordator piese optice
731106 centrator, finisor aparate optice
241101 cenzor
251501 cercetator de aeronave
258105 cercetator economist in economia generala
258103 cercetator economist in economia mediului
258107 cercetator economist in economie agro-alimentara
258113 cercetator economist in gestiunea economica
258101 cercetator economist in management
258109 cercetator economist in marketing
258111 cercetator economist in relatii economice internationale
254301 cercetator in agricultura
254310 cercetator in agromontanologie
258203 cercetator in antropologie
258209 cercetator in arheologie
251101 cercetator in arhitectura
251103 cercetator in arte plastice - design industrial
251105 cercetator in arte plastice textile (tapiserie, cotexturi, moda,
imprimeuri)
251107 cercetator in arte plastice-sticla, ceramica, metal
258207 cercetator in asistenta sociala
248107 cercetator in astronomie
251416 cercetator in automatica
251531 cercetator in autovehicule rutiere
248303 cercetator in biochimie tehnologica
254101 cercetator in biologie
254105 cercetator in biologie-chimie
254320 cercetator in biotehnologie pentru agricultura
254107 cercetator in botanica
251804 cercetator in cadastru
251413 cercetator in calculatoare
251325 cercetator in centrale hidroelectrice in ingineria mediului
251319 cercetator in centrale nuclearo-electrice
251316 cercetator in centrale termoelectrice
248301 cercetator in chimie
248305 cercetator in chimie-fizica
251404 cercetator in comunicatii
252110 cercetator in confectii din piele si inlocuitori
251504 cercetator in constructii aerospatiale
251201 cercetator in constructii civile, industriale si agricole
251204 cercetator in constructii de cai ferate, drumuri si poduri
251528 cercetator in constructii de masini agricole
251207 cercetator in constructii hidrotehnice
251211 cercetator in constructii miniere
252204 cercetator in controlul calitatii produselor alimentare
251540 cercetator in creatia tehnica in constructia de masini
249203 cercetator in demografie
257001 cercetator in domeniul stiintelor juridice
254109 cercetator in domeniul zoologic
251519 cercetator in echipamente de proces
251510 cercetator in echipamente si instalatii bord
254111 cercetator in ecologie si protectia mediului
255401 cercetator in educatie fizica si sport
251322 cercetator in electro-energetica
251304 cercetator in electrofizica
251310 cercetator in electromecanica
251401 cercetator in electronica aplicata
251301 cercetator in electrotehnica
251328 cercetator in energetica industriala
258211 cercetator in etnologie
253101 cercetator in exploatari forestiere
251701 cercetator in exploatari miniere
252101 cercetator in filatura-tesatorie
258403 cercetator in filologie
258301 cercetator in filozofie
256001 cercetator in finante-banci
248105 cercetator in fizica tehnologica
248101 cercetator in fizica
248103 cercetator in fizica-chimie
255105 cercetator in fiziokinetoterapie
248409 cercetator in geochimie
251801 cercetator in geodezie
248405 cercetator in geofizica
258205 cercetator in geografie
248411 cercetator in geologie petroliera
248403 cercetator in geologie tehnica
248401 cercetator in geologie
256003 cercetator in gestiune, contabilitate, control financiar
254307 cercetator in horticultura
250101 cercetator in informatica
254313 cercetator in ingineria genetica
251713 cercetator in ingineria proceselor siderurgice
251546 cercetator in instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea
produselor petroliere
251214 cercetator in instalatii
258303 cercetator in istorie
258401 cercetator in lingvistica
251516 cercetator in masini hidraulice si pneumatice
251513 cercetator in masini si echipamente termice
251543 cercetator in masini si instalatii mecanice
249105 cercetator in matematica aplicata
249109 cercetator in matematica informatica
249103 cercetator in matematica mecanica
249101 cercetator in matematica
249107 cercetator in matematica-fizica
251522 cercetator in mecanica fina
255101 cercetator in medicina generala
255201 cercetator in medicina stomatologica
255103 cercetator in medicina traditionala
255301 cercetator in medicina veterinara
251716 cercetator in metalurgia neferoasa
248201 cercetator in meteorologie
251307 cercetator in metrologie
254103 cercetator in microbiologie-bacteriologie
251407 cercetator in microelectronica
248407 cercetator in mineralogia tehnica si experimentala
251725 cercetator in stiinta materialelor
253201 cercetator in stiinta si ingineria materialelor oxidice
258305 cercetator in stiintele politice
235101 cercetator in pedagogie
254304 cercetator in pedologie-agrochimie
252207 cercetator in pescuit si acvacultura
251607 cercetator in petrochimie si carbo-chimie
251707 cercetator in petrol (extractie-prospectie)
253105 cercetator in prelucrarea lemnului
251722 cercetator in prelucrari plastice si tratamente termice
251704 cercetator in prepararea substantelor minerale utile
258501 cercetator in psihologie
258503 cercetator in psihopedagogie speciala
254315 cercetator in silvicultura
251507 cercetator in sisteme de propulsie
258201 cercetator in sociologie
249201 cercetator in statistica
251613 cercetator in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si fibrelor
252107 cercetator in tehnologia chimica a produselor textile, pielii, blanurilor
si inlocuitorilor
251610 cercetator in tehnologia compusilor macromoleculari
251525 cercetator in tehnologia constructiilor de masini
252201 cercetator in tehnologia prelucrarii produselor agricole
251601 cercetator in tehnologia substantelor anorganice
251604 cercetator in tehnologia substantelor organice
251549 cercetator in tehnologie si echipamente neconventionale
251728 cercetator in tehnologii carbochimice
251410 cercetator in telecomenzi si electronica in transporturi
251710 cercetator in topografie miniera
252104 cercetator in tricotaje - confectii textile
251719 cercetator in turnarea metalelor
251534 cercetator in utilaje si instalatii portuare
251537 cercetator in utilaje si tehnologia ambalarii
254318 cercetator in zootehnie
254201 cercetator stiintific in bacteriologie, microbiochimie, farmacologie
251313 cercetator roboti industriali
731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane
712906 chesonier
111003 chestor parlament
246007 chevrasames
216210 chimist in materiale oxidice (sticla, ceramica)
122905 chimist sef sectie, laborator
211301 chimist
826120 cilindror in filaturi
612101 cioban
741102 ciontolitor transator carne
614101 cioplitor in lemn
711301 cioplitor in piatra si marmura
711302 cioplitor montator piatra, marmura
824011 circularist la taiat lemne de foc
611202 ciupercar
731304 cizelator clisee galvanice
731303 cizelator
744201 cizmar-confectioner incaltaminte, dupa comanda
321307 clasificator carcase***
211203 climatolog
347402 clovn
514101 coafor
812101 cocsar
414301 codificator
741202 cofetar
349305 cofetar sef*****
743403 cojocar
827110 colector si preparator faina, sange, carne, oase
827108 colector si sortator par
122906 comandant aeroclub
122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic
314301 comandant detasament zbor
314302 comandant insotitor de bord
122669 comandant instructor
122602 comandant pentru nave maritime
121001 comandant si comandant adjunct aviatie
121002 comandant port flota
111004 comandant unic aviatie
833102 combainier agricol
245102 comentator publicist
245126 comentator radio TV**
241102 comisar garda financiara
111006 comisar general adjunct
111005 comisar general
123101 comisar sef divizie garda financiara
241111 comisar principal
344904 comisar
915104 comisioner
816303 compresorist
811212 concasorist
815303 concentrator-purificator in chimie
214902 conceptor/conceptor CAO**
245303 concert maestru
422205 concierge
823126 conditioner finisor produse din cauciuc
822201 conditioner finisor produse explozive
812114 conditioner finisor
827602 conditioner miere
741601 conditioner tutun pentru fabricarea tigaretelor
122604 conducator (director si director adjunct) Administratia Filiala Dunarea
de Jos (AFDJ)
122675 conducator activitate de transport rutier****
834004 conducator ambarcatiuni agrement pe ape interioare
122303 conducator antrepriza constructii montaj
246010 conducator arhiepiscopal
214102 conductor arhitect
831103 conducator autodrezina
114201 conducator de asociatii, filiale si organizatii obstesti
131901 conducator de intreprindere mica patron (girant) invatamant, sanatate,
sport, turism, informatica etc.
214213 conducator de lucrari civile**
832101 conducator de motocicleta
832102 conducator de motoscuter
131105 conducator de pensiune turistica rurala/agroturistica/ montana*****
834007 conducator de salupa maritima/fluviala**
114301 conducator de organizatii umanitare si asimilati
131701 conducator firma mica patron (girant) in afaceri, intermedieri si alte
servicii comerciale
511301 conducator grup turistic se inlocuieste cu insotitor grup
turistic*****
131501 conducator intreprindere mica patron (girant) in activitatea hoteliera si
restaurante
131401 conducator intreprindere mica patron (girant) in comert
131301 conducator intreprindere mica patron (girant) in constructii
131801 conducator intreprindere mica patron (girant) in prestari servicii
131601 conducator intreprindere mica patron (girant) in transporturi si
comunicatii
131201 conducator intreprindere mica patron (girant) industria extractiva si
prelucratoare
131101 conducator intreprindere mica, patron (girant) agricultura, silvicultura,
vanatoare, piscicultura si pescuit
122907 conducator tabara scolara
832303 conducator tramvai
832302 conducator troleibuz
722311 conductor de instalatii**
511201 conductor tren
511204 conductor vagon de dormit si cuseta****
744202 confectioner articole din piele si inlocuitori
733202 confectioner articole hartie
824001 confectioner articole speciale din lemn
814102 confectioner bastoane din pluta
828313 confectioner becuri
733203 confectioner bibelouri din Jenille
742401 confectioner bidinele, pensule, perii
724114 confectioner cablaje auto**
721403 confectioner capace de carde
822207 confectioner cartuse vanatoare
822327 confectioner celule de electroliza
828308 confectioner circuite imprimate
828306 confectioner circuite integrate
721404 confectioner cocleti
814103 confectioner colace si centuri de salvare
743503 confectioner corsete
733120 confectioner corzi din intestine
733109 confectioner creta scolara
733114 confectioner cutite, brice, bratari, andrele, agrafe, inele
824024 confectioner cutii chibrituri din carton
824003 confectioner cutii chibrituri din furnir
828501 confectioner de bete, lansete, manere si dopuri pentru unelte de pescuit
822326 confectioner de elemente galvanice
823103 confectioner de produse industriale din cauciuc
722109 confectioner ferodouri
822202 confectioner fitile
734502 confectioner flori artificiale
824005 confectioner gamalii chibrituri
823107 confectioner garnituri de etansare din cauciuc
821210 confectioner garnituri din azbest
733105 confectioner garnituri pentru etansare
732202 confectioner geam dublu termoizolator
828204 confectioner gratare si accesorii pentru acumulatori
743402 confectioner imbracaminte din piele si inlocuitori dupa comanda
744203 confectioner incaltaminte ortopedica
822319 confectioner izolatii la conductori electrici
733125 confectioner jaluzele
733102 confectioner jucarii
828311 confectioner lampi cu vapori de mercur
828312 confectioner lampi cu vapori de sodiu
828310 confectioner lampi fluorescente
822320 confectioner mantale de plumb prin presare la cabluri
733206 confectioner manual de produse din sfori sau franghii
733119 confectioner manual in metaloplastie
733122 confectioner materiale didactice pentru stiintele naturii
742402 confectioner maturi
824019 confectioner mine pentru creioane
742216 confectioner montator cercuri la butoaie
742206 confectioner montator produse lemn
733115 confectioner nasturi, piepteni
826428 confectioner sabloane la imprimerie
826411 confectioner sabloane si cilindri de imprimat
733103 confectioner obiecte artizanale din lemn
733116 confectioner obiecte casnice din deseuri aluminiu si alte metale
733117 confectioner obiecte din ipsos
733118 confectioner obiecte din os, scoica, mica etc.
822324 confectioner si legator depolarizator
731305 confectioner stampile de cauciuc, metal, facsimile
743303 confectioner palarii
824002 confectioner parchete
828305 confectioner piese radio si semiconductori
733101 confectioner piese, linguri, spite, albii, donite, cozi de unelte,
sindrila, ciubere
712102 confectioner placi din diverse materiale
814106 confectioner placi izolatoare
828205 confectioner placi pentru acumulatori
721405 confectioner plase din sarma
712103 confectioner plase si panze rabit din stuf
733201 confectioner plase pescaresti
733104 confectioner plute
826214 confectioner polizoare din pasla
734503 confectioner prelucrator tevi pentru industria textila
743206 confectioner presuri
814304 confectioner produse igienico-sanitare
822203 confectioner produse pirotehnice
828202 confectioner protectie dielectrica pentru acumulatori
822304 confectioner protectii si obiecte anti-corosive
733123 confectioner proteze dentare
733124 confectioner proteze ortopedice
743504 confectioner reparator cravate
814101 confectioner rondele din pluta
828307 confectioner scala radio
731112 confectioner seringi
814301 confectioner tambur filigranare
813106 confectioner termose
822321 confectioner toroane si cablaje la conductori electrici
743209 confectioner tricotaje, dupa comanda
828302 confectioner tuburi cinescop
733211 confectioner unelte pescuit din plase
828601 confectioner-asamblor articole din carton
828502 confectioner-asamblor articole din lemn
828602 confectioner-asamblor articole din textile
231002 conferentiar universitar
243105 conservator arhiva (studii superioare)
414110 conservator arhiva
414119 conservator bunuri culturale****
243102 conservator opere de arta si monumente istorice (studii superioare)
414113 conservator opere de arta si monumente istorice
243102 conservator opere de arta si monumente istorice
212105 consilier actuar
247001 consilier administratie publica
111011 consilier al ministrului
214105 consilier arhitect
242911 consilier armonizare legislativa**
221201 consilier bacteriolog
221205 consilier biochimist
221101 consilier biolog
221105 consilier botanist
211302 consilier chimist
246009 consilier culte
242905 consilier de justitie
241918 consilier de proprietate industriala autorizat
244602 consilier de reintegrare sociala si supraveghere*
111007 consilier diplomatic
221113 consilier ecolog
111019 consilier economic
244104 consilier economist in comert si marketing
244103 consilier economist in economia mediului
244102 consilier economist in economie generala
244106 consilier economist in gestiunea economica
244101 consilier economist in management
244105 consilier economist in relatii economice internationale
211205 consilier/expert in meteorologie si domenii conexe***
221209 consilier farmacolog
241103 consilier financiar-bancar
241201 consilier forta de munca si somaj
211405 consilier geofizician
211401 consilier geolog
111008 consilier guvernamental
211409 consilier hidrogeolog
211413 consilier hidrolog
241208 consilier indrumare si orientare profesionala
221301 consilier inginer agronom
214604 consilier inginer chimist
214209 consilier inginer constructii
221305 consilier inginer horticol
215204 consilier inginer industria alimentara
216103 consilier inginer industrializarea lemnului
214533 consilier inginer mecanic
214706 consilier inginer metalurg
214710 consilier inginer minier
214608 consilier inginer petrochimist
214718 consilier inginer petrolist
216205 consilier inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
216303 consilier inginer tehnologia celulozei si hartiei
215106 consilier inginer textile-pielarie
221309 consilier inginer zootehnist
111010 consilier institutii publice
235201 consilier invatamant
242103 consilier juridic
212101 consilier matematician
222104 consilier medic
221213 consilier microbiolog
111009 consilier si consultant juridic
114101 consilier organizatie politica
241208 consilier orientare privind cariera
111071 consilier parlamentar
211417 consilier pedolog
111070 consilier prezidential
221319 consilier silvic
212201 consilier statistician
122908 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura
241604 consilier vanzari asigurari***
221109 consilier zoolog
713102 constructor acoperisuri
712907 constructor cai ferate
731205 constructor claviatura
712908 constructor linii tramvai
721421 constructor-montator de structuri metalice
731206 constructor-reparator de acordeoane si armonici
731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percutie)
731213 constructor-restaurator de orgi**
111012 consul general
241906 consul
247005 consultant administratie publica
241935 consultant afaceri in agricultura****
245504 consultant artistic
241512 consultant bancar***
241112 consultant bugetar
241214 consultant conditii de munca**
241209 consultant in domeniul fortei de munca
213104 consultant in informatica
244107 consultant in management
241117 consultant plasamente valori mobiliare
111013 consultant prezidential si guvernamental
241213 consultant reconversie-mobiliate personal**
242310 consultant sistem de calitate**
221327 consultant tehnic in productia de cereale plante tehnice si furaje****
343306 contabil bugetar
412206 contabil financiar bancar
123102 contabil sef
121112 contabil sef/director financiar banca se va inlocui cu contabil
sef/director financiar/banca/societate leasing****
343302 contabil
511203 controlor bilete
822209 controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament si munitie**
722115 controlor calitate la forjare**
822328 controlor calitate la protejari metalice**
315201 controlor calitate
722116 controlor de calitate la turnare**
731123 controlor de conformitate in industria de masini***
241126 controlor de gestiune**
711104 controlor de productie la minele de aur nativ
314401 controlor dirijare nonradar
313201 controlor emisii RTV
123103 controlor financiar
313103 controlor si reconditioner filme
915202 controlor poarta
123104 controlor revizor financiar
314402 controlor sol
241104 controlor tezaur
314403 controlor trafic aviatie civila
413303 controlor trafic
241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii
sup.)**
344101 controlor vamal, controlor pt. datoria vamala (studii medii)**
714301 cosar
121108 coordonator compartiment/colectiv banca***
123904 coordonator in protectie si securitate privata**
122909 coordonator presa
245531 coordonator productie film****
245532 asistent productie film****
241934 coordonator secretariat studiouri teritoriale***
245317 copiator note muzicale
314303 copilot
734301 copist formare tipar plan
347602 copywriter publicitate (studii medii)**
245525 copywriter publicitate (studii superioare)**
245103 corector (studii superioare)
414302 corector editura presa
245505 corector transmisie
347120 corector
414303 corector-revizor poligrafie
245402 coregraf
245304 corepetitor
241916 corespondent comercial
245106 corespondent presa
245105 corespondent radio
241926 corespondent securitate-confidentialitate produs**
245104 corespondent special (in tara si strainatate)
742209 corhanitor
245324 corist opera**
245305 corist
734204 corodor prin procedee chimice (tiefdruc si zinco)
514102 cosmetician
347107 costumier
347201 crainic radio
347202 crainic televiziune
823206 creator-modelier mase plastice
612105 crescator bovine****
612501 crescator de animale mici
612901 crescator de melci****
612201 crescator de pasari
612602 crescator ingrijitor animale de laborator**
612601 crescator ingrijitor animale salbatice captive**
612102 crescator-ingrijitor de animale domestice pentru productia de lapte si
carne
612402 crescator-ingrijitor de cabaline
612106 crescator porcine****
245107 critic de arta
245124 critic literar
245125 critic muzical
826902 croitor confectii industriale din blana
826602 croitor manusi piele
826612 croitor stantator articole marochinarie
826605 croitor stantator piese incaltaminte
823127 croitor pentru incaltaminte si articole tehnice din cauciuc
743301 croitor
743501 croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda
743204 crosetor
421301 crupier
734101 culegator la masina de cules si turnat randuri (linotipist)
734102 culegator la masina de perforat programe pentru masinile de turnat text
(monotastor)
734103 culegator la masina de turnat randuri pentru titluri (LUDLOV)
734104 culegator manual (zetar)
813902 cuptorar ceramica fina si decor
821201 cuptorar lianti
813910 cuptorar produse abrazive
813915 cuptorar produse din carbune
813912 cuptorar produse refractare
813105 cuptorar recoacere sticla
722111 cuptorar termist pentru ferite
913302 curatatoreasa lenjerie
714302 curatitor de fatade
812109 curatitor lingouri
722429 curatitor-sablator va fi exclus de la codul 721101 si va fi
inclus la****
826119 curatitor slefuitor garnituri carde
827111 curatitor piei
721101 curatitor sablator
731107 curatitor, degresator piese si aparate optice
743308 curatitor-reparator palarii
824012 curbator lemn
742207 curbator-montaior butoaie lemn
744204 curelar, confectioner harnasamente
241908 curier diplomatic
915101 curier
826613 cusator articole marochinarie
826904 cusator confectii industriale din blana
826601 cusator manusi piele
826607 cusator piese din piele si inlocuitori
823117 cusator piese la incaltaminte din cauciuc
511312 custode pentru arii protejate**

D
411101 dactilografa
825102 dactilo-rotaprint
347302 dansator
241113 dealer
732102 debavurator-retusor la produse din ceramica fina
731118 debitator-ebosator
722428 debitator semifabricate****
722405 debitator-slefuitor perii de masini electrice
121003 decan
812402 decapator
826101 decapsulator
342201 declarant vamal
311601 decontaminator
733204 decorator in piele
347102 decorator interioare
514302 decorator servicii funerare
347115 decorator vitrine
827306 decorticator crupe
814127 decupator furnire
742217 decupator lamele din lemn pentru lazi
826102 decuscutor
234001 defectolog
731107 degresator, curatitor piese si aparate optice
821104 degresator-imersioner
741501 degustator
419004 delegat sindical de intreprindere
114207 delegat sindical national
828301 depanator aparate electronice, telecomunicatii, radio
828304 depanator de aparate radio si TV, redresoare si amplificatoare
828303 depanator de instalatii de electronica si curenti purtatori
724111 depanator pentru aparate de masura electrice si relee
724112 depanator pentru ascensoare
111068 deputat
814129 derulatorist
245127 desenator artistic (studii superioare)
347103 desenator artistic
734302 desenator cromolitograf
245202 desenator film animatie
814127 desenator insemnator cherestea
311801 desenator tehnic
311803 desenator
347127 designer grafica (studii medii)**
245212 designer grafica (studii superioare)**
347104 designer industrial
245211 designer pagini web (studii sup.)**
411303 designer pagini WEB*
347116 designer vestimentar
826108 destramator
345004 detectiv particular
345002 detectiv
713601 detector pierderi apa si gaze
823111 devulcanizator regenerare cauciuc
812107 dezbatator lingouri
246011 diacon
322302 dietetician
121114 director/director adjunct divizie/directie leasing****
111016 director adjunct institutie publica si asimilati
121005 director adjunct societate comerciala
111017 director cabinet
123601 director centru de calcul
121017 director comercial**
121016 director control risc
245535 director de creatie*****
121013 director de program
121028 director de societate comerciala agricola****
123606 director departament informatica
123605 director divizie informatica
121020 director economic**
123707 director filiata cercetare-proiectare
121015 director general adjunct regie autonoma
121012 director general adjunct societate comerciala
111018 director general institutie publica
121014 director general regie autonoma
121011 director general societate comerciala
245523 director imagine**
122910 director in invatamantul prescolar, primar, gimnazial, liceal si de
maistri
111015 director institutie publica si asimilati
121021 director magazin**
123304 director operatii tranzactii
245530 director productie film****
121007 director stiintific cercetare-dezvoltare si asimilati
123713 director proiect**
121004 director societate comerciala
121018 director vanzari**
122605 director zbor
121019 director/director adjunct, inspector sef si asimilati**
311210 diriginte santier**
122666 diriginte oficiu transporturi si telecomunicatii
414205 diriginte posta
245321 dirijor cor**
245306 dirijor
347304 discjokey
414104 discotecar
813918 discuitor de produse ceramice la masini
214302 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale
214301 dispecer energetic feroviar
311301 dispecer gestiune uraniu
512111 dispecer pentru servire in camera (hotel)
214303 dispecer retea distributie
214304 dispecer retele de inalta tensiune
314404 dispecer sol
413201 dispecer
826121 disponent in filaturi
815402 distilator in industria chimica
815504 distilator la prelucrarea titeiului
811202 distilator la prepararea carbunelui
827810 distilator rachiuri naturale
933006 distribuitor presa
833308 docher (muncitor portuar)
243203 documentarist (studii superioare)
241303 documentarist ordonare logistica**
347117 documentarist
733111 dogar manual
821102 dozator la fabricarea electrozilor de sudura
812120 dozator la producerea aglomeratului
823113 dozator prelucrare cauciuc
314209 dragor maritim/fluvial**
712909 drenor canalist
347408 dresor
614105 drujbist
712401 dulgher (exclusiv restaurator
712402 dulgher restaurator
731119 dusisator-polizator
121113 director de arhiva banca***
131507 director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat
de vacanta/ popas turistic*****
131508 director restaurant/rotiserie/crama/braserie/berarie/ gradina de
vara/bar de noapte/bar de zi/cafe bar-cafenea/ disco-bar
(discoteca-videoteca)/bufet bar/unitati tip
fast-food/cofetarie/patiserie*****
131509 director de agentie de turism, touroperatoare, detailista/filiala/
sucursala*****
131510 director de club (hotelier)*****
131512 ocupatia cabanier se muta de la 512103 la*****
131511 director de cazare*****
131513 director de centru de informare turistica*****
131514 director de departament organizare evenimente/banqueting*****
131515 director de departament alimentatie*****
131516 director de departament catering*****
131517 director de departament ticketing*****
121109 dealer sef (arbitragist banca)***
822212 delaborator munitie***
121110 director unitate bancara operationala/director adjunct unitate bancara
operationala***
121024 director tehnic***
121103 director general/director general adjunct banca se va inlocui cu
director general/director general adjunct/banca/societate leasing****
121104 director executiv banca/director/director adjunct***
121023 director sucursala si asimilati***
122953 director asezamant cultural***
121025 director general institut national cercetare-dezvoltare si asimilati***
121026 director incubator tehnologic de afaceri***
121027 director departament cercetare-dezvoltare***
833308 docher***

E
916201 ecariseur
221104 ecolog
244102 economist in agricultura
244101 economist in industrie
245534 editor coordonator programe TV*****
313124 editor imagine**
245522 editor RTV stiri**
245108 editorialist
332001 educatoare
516302 educator in penitenciare
333001 educator in unitati de handicapati
332002 educator puericultor
724105 electrician aparate masura, control si automatizare in centrale
termo-electrice si nuclearo-electrice
723101 electrician auto
724507 electrician de intretinere si reparatii
724512 electrician de mina
724201 electrician depanator utilaje calcul
724101 electrician echipamente electrice si energetice
724501 electrician exploatare centrale si statii electrice
724502 electrician exploatare retele electrice
313104 electrician iluminare filmare
713701 electrician in constructii
724106 electrician montare si reparatii aparataje electrice de protectie, relee,
automatizare
724503 electrician montare si reparatii cabluri electrice subterane
724505 electrician montare si reparatii echipament electric din centrale,
instalatii si posturi de transformare electrice
724504 electrician montare si reparatii linii electrice aeriene
724508 electrician montator de instalatii automatizate
724509 electrician montator de instalatii electrice la mijloace de transport
724113 electrician nave
724510 electrician pentru protectia catodica
724513 electrician pentru utilizarea energiei electrice
724506 electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice
724511 electrician rural
724108 electrician verificari si masuratori electrice in centrale si retele
electrice
723102 electromecanic auto
724411 electromecanic electro-alimentare
724115 electromecanic masini si echipamente electrice**
724403 electromecanic radioficare
724103 electromecanic reparator obiecte de uz casnic
724404 electromecanic retele cabluri
724405 electromecanic retele linii
724402 electromecanic SCB (semnalizare, entralizare, blocare)
724406 electromecanic telegrafie, telefonie
812113 electrometalurgist
724202 electronist depanator utilaje calcul
724407 electronist telecomunicatii
828301 electronist
822311 emailator firme si decoruri
822310 emailator insigne si decoratii
822315 emailator prin imersiune
822312 emailator prin pudrare
822313 emailator prin pulverizare
822305 emailator
246012 episcop
222301 epizotolog
812117 epurator gaze
322604 ergoterapeut**
341701 estimator licitatii
313105 etaloner
341702 evaluator asigurari
315102 evaluator de risc de incendiu****
321107 evaluator si auditor de mediu
241114 evaluator
246013 exarh
811103 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate*
241124 executor bancar*
343207 executor judecatoresc (tribunal, judecatorie)
242902 executor judecatoresc
413331 expeditor international**
212106 expert actuar
247002 expert administratia publica
615401 expert aplicare legislatie armonizata in domeniul industriei si
comertului*****
214105 expert arhitect
242912 expert armonizare legislativa**
221202 expert bacteriolog
221206 expert biochimist
221102 expert biolog
221106 expert botanist
231003 expert centre de perfectionare
211303 expert chimist
241105 expert contabil-verificator
242901 expert criminalist
221114 expert ecolog
244104 expert economist in comert si marketing
244103 expert economist in economia mediului
244102 expert economist in economie generala
244106 expert economist in gestiunea economica
244101 expert economist in management
244105 expert economist in relatii economice internationale
221210 expert farmacolog
241106 expert financiar-bancar
241202 expert forja de munca si somaj
211406 expert geofizician
211402 expert geolog
211410 expert hidrogeolog
211414 expert hidrolog
516107 expert in siguranta la foc*
221302 expert inginer agronom
214605 expert inginer chimist
214211 expert inginer constructii
221306 expert inginer horticol
215205 expert inginer industria alimentara
216104 expert inginer industrializarea lemnului
214534 expert inginer mecanic
214707 expert inginer metalurg
214711 expert inginer miner
214609 expert inginer petro-chimist
214719 expert inginer petrolist
216206 expert inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
216304 expert inginer tehnologia celulozei si hartiei
215107 expert inginer textile pielarie
221310 expert inginer zootehnist
241207 expert instructor pregatire profesionala
235202 expert invatamant
242904 expert jurist
212102 expert matematician
222105 expert medic
221214 expert microbiolog
211418 expert pedolog
241932 expert relatii externe**
221314 expert silvic
212202 expert statistician
221110 expert zoolog
241907 expert/inspector vamal**
242306 expert/specialist standardizare*
815301 extractorist in chimie
815304 extractorist uleiuri volatile naturale si colesterina
121102 economist sef***
724116 electromecanic statii pompare apa-canal***
241502 economist banca***
241219 evaluator de competente profesionale***
241801 expert tehnic extrajudiciar***
241701 expert evaluator de intreprinderi***
241702 expert evaluator de proprietati imobiliare***
241703 expert evaluator de bunuri mobile***
241704 expert evaluator de active financiare***
241128 expert fiscal***

F
414206 factor postal
413202 facturist (restaurator)
713201 faiantar (exclusiv)
222401 farmacist de specialitate
122912 farmacist diriginte
122911 farmacist sef sectie, laborator
222402 farmacist rezident
222403 farmacist
221203 farmacolog
712910 fascinar
824008 fasonator calapoade
814126 fasonator cherestea
824021 fasonator creioane si tocuri
614103 fasonator mecanic (cherestea)
821202 fasonator produse azbociment
732104 fasonator produse ceramice
814119 fasonator sortator filme
814130 fasonator-uscator furnire
612202 fazanier
913201 femeie de serviciu
815302 fermentator in chimie
827806 fermentator otet
131104 fermier in productia animala****
131102 fermier in productia vegetala****
131103 fermier in horticultura****
712302 fierar betonist
722112 fierar
814203 fierbator-spalator celuloza, hartie
742414 fierbator-uscator de par
347407 figurant
731208 filator corzi pentru piane
815207 filator fibre sticla
743101 filator
414105 filmotecar
244401 filolog
244301 filozof
814114 filtrator-deshidratorist
821109 finisator electrozi de sudura
721402 finisor ace si accesorii
823205 finisor asamblator obiecte din mase plastice
824010 finisor calapoade
721401 finisor cocleti
826906 finisor confectii industriale din blana
824022 finisor creioane si tocuri
722114 finisor ferite
826125 finisor fire de matase naturala
814303 finisor hartie, carton, mucava
823108 finisor incaltaminte si articole tehnice din cauciuc
826610 finisor incaltaminte
814122 finisor la innobilare PFL
714105 finisor lacuitor lemn
812401 finisor laminate si trefilate
826611 finisor manusi piele
813908 finisor produse abrazive
821203 finisor produse azbociment
813916 finisor produse din carbune
712911 finisor terasamente
743210 finisor textile (vopsitor, imprimeur)
823105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc
211101 fizician
222910 fizician medical****
222906 fiziochinetoterapeut
222909 fizioterapeut**
611203 florar-decorator
611204 floricultor
811208 flotator la prepararea carbunilor
816103 fochist cazane industriale
816105 fochist la caldari din centrale electrice
816106 fochist la caldari pentru abur industrial
816107 fochist la caldari pentru incalziri centrale
816202 fochist la masini cu abur
816201 fochist locomotiva cu abur
414106 fonotecar
722107 forjor arcurar
722106 forjor manual
722101 forjor matriter
722108 forjor mecanic
814112 formator finisor placi
814121 formator la innobilare PFL
826117 formator manusi fibre liberiene
814133 formator slefuitor produse stratificate
814117 formator PFL
814111 formator presator placi brute
813913 formator produse refractare
721406 formator tevi prin sudare
241217 formator-organizator/conceptor/consultant formare**
722113 formator-presator ferite
734401 fotoceramist
734402 fotocopist
313101 fotograf si tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet
313106 fotograf
734306 fotogravor
734403 fotopoligraf
245109 fotoreporter
734404 fotoreproducator
414107 fototecar
831201 franar
814131 frezor imbinator furnire tehnice
722415 frezor la masini roti dintate
722408 frezor universal
734201 frezor-montator clisee
723301 frigoriferist
723301 frigotehnist
514103 frizer
419001 functionar administrativ
422104 functionar agentie voiaj
414108 functionar documentare
412202 functionar economic
343202 functionar evidenta carte funciara
343206 functionar in activitati comerciale, administrative si preturi
422206 functionar informatii clienti**
413302 functionar informatii
833303 funicularist
833307 funicularist, funiculare pasagere
812102 furnalist
781106 fochist la cazane de abur de joasa presiune se va inlocui cu
fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune****
816103 fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte inlocuieste fochist
cazane industriale***
816105 fochist pentru cazane mici de abur inlocuieste fochist la caldari din
centrale termice***
816106 fochist la cazane de abur de joasa presiune inlocuieste fochist la
caldari pentru pentru incalziri centrale industrial***
816107 fochist pentru cazane conduse de calculator inlocuieste fochist la
caldari pentru abur industrial***
241207 formator de formatori va inlocui expert instructor pregatire
profesionala***
241205 formator va inlocui instructor pregatire profesionala***

G
822301 galvanizator
734203 galvanotipist
915102 garderobier
516301 gardian de inchisoare
516905 gardian feroviar
516904 gardian public
742215 gardinator
711303 gaterist la taiat blocuri de piatra, marmura
814124 gaterist la taiat busteni
722409 gauritor filetator
514903 gazda club
713501 geamgiu
211402 geofizician
244202 geograf
123702 geolog sef
211401 geolog
413108 gestionar custode sala
413101 gestionar depozit
733207 ghemuitor
349401 ghid de animatie*****
349101 ghid de turism*****
349102 ghid de turism intern (local) se muta de la 511304 la*****
349103 ghid national de turism (touroperator)*****
349104 ghid de turism montan, drumetie montana/galerii de arta/interpret/
habitat natural flora, fauna, zona montana/habitat natural
flora, fauna zona umeda/ supraveghetor/turism ornitologic/turism
speologic/turism ecvestru/*****
349105 ghid de turism sportiv/alpinism si catarari pe stanci/schi/bob/
inot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra usoare (deltaplan,
parapanta)*****
511313 ghid de turism ecvestru****
511302 ghid galerii arta
511305 ghid interpret
511303 ghid montan
511308 ghid sportiv
511309 ghid supraveghetor
511304 ghid turism intern
513203 gipsar
731309 giuvaergiu
732105 glazurator produse din ceramica fina
921301 gonaci
824013 gradator rechizite si articole tehnice din lemn
732301 gradator vase si aparate de laborator
611102 gradinar
411302 grafician calculator*
347105 grafician industrial
245203 grafician
813909 granulator abrazive
812116 granulator zgura
731306 gravor manual
722416 gravor mecanic
731117 gravor piese optice
734305 gravor placi litografice
734204 gravor placi metalice
732302 gravor produse de sticla
343210 grefier dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecatorie)
343212 grefier documentarist**
111020 grefier sef (judecatorie, parchet)
111021 grefier sef de sectie (Curtea de Apel, tribunal, parchete)
343211 grefier statistician**
343203 grefier
916202 gropar
916101 gunoier
514205 guvernanta la hotel
513102 guvernanta
111022 guvernator
349204 guvernanta de hotel/etaj se muta de la codul - 514205 la*****

H
246014 haham
915103 hamal
246015 harmonist
246016 hatip
825106 heliografist
612403 herghelegiu
211403 hidrogeolog
211404 hidrolog
122101 hidrometeorolog sef
916201 hingher
347404 hipnotizator
722410 honuitor

I
322201 igienist
714107 ignifugator*
245307 ilustrator muzical
246017 imam
413304 impiegat auto
413305 impiegat informatii aviatie
422201 impiegat informatii
413306 impiegat registru miscare
814118 impregnator la innobilare PFL
823114 impregnator produse cauciuc
824004 impregnator-uscator chibrituri
342903 impresar muzical
347514 impresar sportiv**
342904 impresar teatru
734602 imprimator serigraf
734601 imprimeur textil
916203 incinerator
513204 infirmiera
322906 inforenergetician radiestezist
214506 inginer aeronave
214402 inginer automatist
214512 inginer autovehicule rutiere
213506 inginer aviatie
214204 inginer cai ferate, drumuri si poduri
214315 inginer centrale nuclearo-electrice
221401 inginer clinic
215101 inginer confectii piele si inlocuitori
214201 inginer constructii civile, industriale si agricole
214205 inginer constructii hidrotehnice
214206 inginer constructor instalatii
251502 inginer de cercetare de aeronave
254302 inginer de cercetare in agricultura
254311 inginer de cercetare in agromontanologie
251417 inginer de cercetare in automatica
251532 inginer de cercetare in autovehicule rutiere
251805 inginer de cercetare in cadastru
251414 inginer de cercetare in calculatoare
251326 inginer de cercetare in centrale hidro-electrice in ingineria mediului
251320 inginer de cercetare in centrale nuclearo-electrice
251317 inginer de cercetare in centrale termo-electrice
251405 inginer de cercetare in comunicatii
252111 inginer de cercetare in confectii din piele si inlocuitori
251505 inginer de cercetare in constructii aero-spatiale
251202 inginer de cercetare in constructii civile, industriale si agricole
251205 inginer de cercetare in constructii de cai ferate, drumuri
251529 inginer de cercetare in constructii de masini agricole
251208 inginer de cercetare in constructii hidro-tehnice
251212 inginer de cercetare in constructii miniere
252205 inginer de cercetare in controlul calitatii produselor alimentare
251541 inginer de cercetare in creatia tehnica in constructia de masini
251520 inginer de cercetare in echipamente de proces
251511 inginer de cercetare in echipamente si instalatii bord
251311 inginer de cercetare in electro mecanica
251323 inginer de cercetare in electroenergetica
251305 inginer de cercetare in electrofizica
251402 inginer de cercetare in electronica aplicata
251302 inginer de cercetare in electrotehnica
251329 inginer de cercetare in energetica industriala
253102 inginer de cercetare in exploatari forestiere
251702 inginer de cercetare in exploatari miniere
252102 inginer de cercetare in filatura-tesatorie
251802 inginer de cercetare in geodezie
254308 inginer de cercetare in horticultura
253202 inginer de cercetare in ingineria materialelor oxidice
251714 inginer de cercetare in ingineria proceselor siderurgice
251210 inginer de cercetare in ingineria sanitara si protectia mediului
251547 inginer de cercetare in instalatii si utilaje pentru transportul,
depozitarea produselor petroliere
251215 inginer de cercetare in instalatii
251517 inginer de cercetare in masini hidraulice si pneumatice
251514 inginer de cercetare in masini si echipamente termice
251544 inginer de cercetare in masini si instalatii mecanice
251523 inginer de cercetare in mecanica fina
251717 inginer de cercetare in metalurgia neferoasa
251308 inginer de cercetare in metrologie
251408 inginer de cercetare in microelectronica
251726 inginer de cercetare in stiinta materialelor
254305 inginer de cercetare in pedologie-agrochimie
252208 inginer de cercetare in pescuit si acvacultura
251608 inginer de cercetare in petrochimie si carbo-chimie
251708 inginer de cercetare in petrol (extractie-prospectie)
253106 inginer de cercetare in prelucrarea lemnului
251723 inginer de cercetare in prelucrari plastice si tratamente termice
251705 inginer de cercetare in prepararea substantelor minerale utile
253104 inginer de cercetare in proiectarea mobilei si produselor finite din lemn
254316 inginer de cercetare in silvicultura
251508 inginer de cercetare in sisteme de propulsie
251614 inginer de cercetare in tehnologia celulozei, hartiei, poligrafiei si
fibrelor
252108 inginer de cercetare in tehnologia chimica a produselor textile, pielii,
blanurilor si inlocuitorilor
251611 inginer de cercetare in tehnologia compusilor macromoleculari
251526 inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini
252202 inginer de cercetare in tehnologia prelucrarii produselor agricole
251602 inginer de cercetare in tehnologia substantelor anorganice
251605 inginer de cercetare in tehnologia substantelor organice
251550 inginer de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale
251729 inginer de cercetare in tehnologii carbo-chimice
251411 inginer de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi
251711 inginer de cercetare in topografie miniera
252105 inginer de cercetare in tricotaje-confectii textile
251720 inginer de cercetare in turnarea metalelor
251535 inginer de cercetare in utilaje si instalatii portuare
251538 inginer de cercetare in utilaje si tehnologia ambalarii
251314 inginer de cercetare roboti industriali
216101 inginer de industrializarea lemnului
214417 inginer de receptie si control aeronave
213901 inginer de sistem in informatica
213905 inginer de sistem software**
221117 inginer ecolog
244109 inginer economist
214305 inginer electroenergetica
214503 inginer electromecanic minier
214401 inginer electromecanic SCB
214421 inginer electromecanic
214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicatii
214407 inginer electrotehnist
214403 inginer emisie
214308 inginer energetica industriala
214317 inginer exploatare instalatii nucleare**
214802 inginer geodez
211421 inginer geolog**
214314 inginer hidroenergetica
214408 inginer imagine
221323 inginer imbunatatiri funciare
215201 inginer in industria alimentara
214203 inginer instalatii pentru constructii
214510 inginer masini termice
214511 inginer masinii hidraulice si pneumatice
214508 inginer masini-unelte
214504 inginer material rulant cale ferata
216203 inginer materiale de constructii
214519 inginer mecanic masini instalatii miniere
214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic
214515 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole
214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii
214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald
214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier
214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil
214501 inginer mecanic
214505 inginer mecanica agricola
214509 inginer mecanica fina
214701 inginer metalurgie extractiva
214715 inginer metalurgie neferoasa
214725 inginer mineralurg
214702 inginer minier
214404 inginer montaj
214507 inginer nave
214405 inginer navigatie
122102 inginer sef agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit
214430 inginer sef car reportaj**
122201 inginer sef exploatare nucleara
122701 inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale
122302 inginer sef in constructii
122202 inginer sef industria extractiva si prelucratoare
122801 inginer sef intreprinderi de reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii
si alte servicii pentru populatie
122203 inginer sef radioprotectie
214432 inginer sef schimb emisie**
122606 inginer sef transporturi
214601 inginer petrochimist
214716 inginer petrolist
214540 inginer pilot de incercare
216201 inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214714 inginer prelucrari metalurgice
214705 inginer preparator minier
214409 inginer productie
214312 inginer retele electrice
221304 inginer silvic
215201 inginer specialitatea industrie alimentara si frig
214410 inginer sunet
221315 inginer tehnolog in zootehnie
214722 inginer tehnolog metalurg
214309 inginer termoenergetica
215102 inginer textile, pielarie
214805 inginer topograf minier
214804 inginer topograf
215103 inginer tricotaje, confectii
221303 inginer zootehnist
214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice**
732303 inscriptioner pe produse de sticla si ceramica
214434 inspector aeronautic**
241108 inspector asigurari
349306 inspector calitate productie culinara*****
246018 inspector culte
244110 inspector de concurenta**
123903 inspector de protectie civila*
244603 inspector de reintegrare sociala si supraveghere*
212107 inspector de specialitate actuar
214107 inspector de specialitate arhitect
221203 inspector de specialitate bacteriolog
221207 inspector de specialitate biochimist
221103 inspector de specialitate biolog
221107 inspector de specialitate botanist
211204 inspector de specialitate chimist
221115 inspector de specialitate ecolog
221211 inspector de specialitate farmacolog
241203 inspector de specialitate forta de munca si somaj
211407 inspector de specialitate geofizician
211403 inspector de specialitate geolog
211411 inspector de specialitate hidrogeolog
211415 inspector de specialitate hidrolog
221303 inspector de specialitate inginer agronom
214606 inspector de specialitate inginer chimist
214210 inspector de specialitate inginer constructii
221307 inspector de specialitate inginer horticol
215206 inspector de specialitate inginer industria alimentara
216105 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului
214708 inspector de specialitate inginer metalurg
214712 inspector de specialitate inginer minier
214610 inspector de specialitate inginer petrochimist
216207 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
216305 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei si hartiei
215108 inspector de specialitate inginer textile, pielarie
221311 inspector de specialitate inginer zootehnist
212103 inspector de specialitate matematician
222106 inspector de specialitate medic
221215 inspector de specialitate microbiolog
211419 inspector de specialitate pedolog
315101 inspector de specialitate pentru prevenirea si stingerea incendiilor*
221315 inspector de specialitate silvic
212203 inspector de specialitate statistician
221111 inspector de specialitate zoolog
111023 inspector de stat sef
419003 inspector documente secrete
244104 inspector economist comert si marketing
244103 inspector economist in economia mediului
244102 inspector economist in economie generala
244106 inspector economist in gestiunea economica
244101 inspector economist in management
244105 inspector economist in relatii economice internationale
311410 inspector exploatare postala
413309 inspector exploatare trafic
241107 inspector financiar-bancar
122221 inspector general industria petroliera**
111075 inspector general judecatoresc sef**
242908 inspector general judecatoresc**
242909 inspector general notarial**
121006 inspector general scolar
242910 inspector general penitenciare**
122103 inspector general vanatoare
235203 inspector invatamant
315202 inspector ISCIR
242903 inspector justitie
344901 inspector metrolog
122204 inspector sef conservarea energiei
111024 inspector sef in administratia publica
344301 inspector pensii si asigurari sociale si asistenta sociala
344401 inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii
242312 inspector pentru conformare ecologica**
314304 inspector pilotaj
345001 inspector politie
344902 inspector preturi
241204 inspector protectia muncii
315203 inspector protectie sociala
342304 inspector resurse umane
413308 inspector RNR (Registrul Naval Roman)
344903 inspector salarii
121008 inspector sanitar sef
322202 inspector sanitar
314508 inspector siguranta operationala**
247003 inspector specialitate in administratia publica
344201 inspector taxe si impozite
414207 inspector telegrame
122121 inspector veterinar sef
713602 instalator apa, canal
713611 instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare
obiectiv/sist. de distributie**
713610 instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare
obiectiv/sist. de transp. si inmag. stocare**
713608 instalator centrale termice*
713603 instalator frigotehnist
713604 instalator incalzire centrala si gaze
713609 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze**
713605 instalator retele exterioare apa se inlocuieste cu ocupatia de
instalator retele de distributie/transport fluide****
713606 instalator ventilare si conditionare apa
331002 institutor
334011 instructor auto*****
214905 instructor ameliorare/standardizare post de lucru**
347507 instructor arte martiale
322904 instructor de educatie sanitara
347518 instructor de fitness****
413310 instructor depou
243204 instructor difuzare carte
322601 instructor educatie fizica
333002 instructor educator in unitati de handicapati
333101 instructor educator pentru activitati de resocializare**
322901 instructor ergoterapie
245506 instructor film
214411 instructor instalatii
347516 instructor in poligonul de tir****
214412 instructor linii
322902 instructor logoped
334001 instructor scolar auto
334008 instructor parasutism
241205 instructor pregatire profesionala
245507 instructor retea cinematografica
413311 instructor revizie vagoane
347508 instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/inot/sporturi
extreme, etc.*****
347502 instructor sportiv
413312 instructor statie
342309 instructor/preparator formare**
245309 instrumentist
512105 intendent
341901 intermediar in activitatea financiara si comerciala (broker)
347132 intermediarist film de desene animate (studii medii)**
245509 intermediarist film de desene animate (studii superioare)**
322909 interpret in limbaj mimico-gestual (studii medii)**
234004 interpret in limbaj mimico-gestual (studii superioare)**
244403 interpret relatii diplomatice
244402 interpret
331001 invatator
713301 ipsosar (exclusiv restaurator)
713303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos
244302 istoric
244303 istoriograf
713401 izolator fonic
713402 izolator frigorific
713403 izolator hidrofug
713404 izolator lucrari speciale (antiacide si de protectie)
713405 izolator termic
342908 impresar artistic***
214613 inginer chimist***
241601 inspector de specialitate asigurari***
241602 inspector de specialitate subscriere***
241605 inspector coordonator asigurari***
241606 inspector de risc***
241607 inspector de specialitate daune***
241608 inspector coordonator daune***
241501 inspector general de banca***
241218 inspector de specialitate formare, evaluare si selectie profesionala***
123715 inspector sef inspectia meteorologica nationala***
313126 ilustrator muzical***

I
514303 imbalsamator
932002 imbuteliator fluide sub presiune
815506 imbuteliator gaz petrol lichefiat se exclude de la 933009 si se va
include****
815206 impaslitor panza sticla
931102 impingator vagoneti
742403 impletitor de nuiele
742412 impletitor din panglica impletita
742405 impletitor fibre plastice
742404 impletitor obiecte din foi de porumb
742406 impletitor papura
743205 impletitor textile
826305 incadrator confectii
733121 incadrator tablouri
933003 incarcator-descarcator
915303 incasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa
814110 incleietor placi aglomerate
513301 ingrijitoare batrani la domiciliu
513303 ingrijitoare bolnavi la domiciliu
513101 ingrijitoare de copii
513205 ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara
921101 ingrijitor animale
914101 ingrijitor cladiri
513401 ingrijitor farmacii, cabinete veterinare
921201 ingrijitor pomi
913202 ingrijitor spatii hoteliere*****
931202 ingrijitor spatii verzi
512107 ingrijitor vila
826105 innobilator in si canepa
824020 innobilator scandurele pentru creioane
826124 innodator fire matase naturala
511101 insotitor de bord
915203 insotitor transport valori
413307 insotitor vagoane
514202 insotitor
514910 intretinator de textile-piele**

J
724408 jonctor
347509 jucator de rugby**
242204 judecator inspector**
242202 judecator si asimilati
242202 judecator
242102 jurisconsult

K
222905 kinetoterapeut

L
311602 laborant apa si apa grea
311608 laborant apa potabila
311101 laborant chimist
311603 laborant control dozimetrie
311103 laborant determinari fizico-mecanice
311105 laborant determinari geologice si geotehnice
322802 laborant farmacie
313107 laborant foto
316108 laborant in industria textila-pielarie
334002 laborant in invatamant
323101 laborant in ocrotirea sanatatii
311604 laborant industria chimica
122913 laborant medical sef
311113 laborant operator centrale termice
311608 laborant petrochimist**
311604 laborant petrolist
311701 laborant structura macroscopica si microscopica
311106 laborant tehnica nucleara
513206 lacar
722203 lacatus AMC
721407 lacatus constructii metalice si navale
721408 lacatus de mina
722206 lacatus la prelucrarea si indreptarea tevilor ghintuite***
721424 lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale
721410 lacatus mecanic
722204 lacatus mecanica fina
723104 lacatus montator agregate energetice si de transport
828201 lacatus montator masini electrice rotative, transformatoare si aparataj
electric
828101 lacatus montator pentru utilaje industriale, de constructii si agricole
721411 lacatus montator
721409 lacatus revizie vagoane
722201 lacatus SDV
721430 lacatus-depanator utilaje calcul
714103 lacuitor lemn
826113 laminator benzi din fibre
812206 laminator de bandaje si discuri
812209 laminator de benzi la rece
812207 laminator de tevi
812208 laminator pe laminoare continue
812204 laminator sarma
812201 laminator semifabricate, profiluri tabla groasa si platbanda
812205 laminator tabla subtire
812202 laminator, presator tevi plumb
812213 laminator****
413203 lansator produse
243205 lector carte
245110 lector presa/editura
245508 lector scenarii
231004 lector universitar
742407 legator de par
933004 legator de sarcina
734501 legator manual (in poligrafie si ateliere speciale)
822324 legator si confectioner depolarizator
611103 legumicultor
743302 lenger-confectioner lenjerie dupa comanda
413113 lenjereasa de hotel*****
722410 lepuitor
122945 librar sef
522003 librar
241122 lichidator*
514203 liftier
724409 linior
713206 linolist****
721201 lipitor de placute la scule aschietoare
731108 lipitor lentile si prisme
721427 lipitor si protejator spete
114202 loctiitor al conducatorului de asociatii, filiale organizatii obstesti
241301 logistician gestiune flux**
234002 logoped
913203 lucrator bucatarie (spalator vase mari)*****
612104 lucrator calificat in cresterea animalelor
611104 lucrator calificat in culturi de camp si legumicultura
611206 lucrator calificat in floricultura si arboricultura
522006 lucrator comercial**
349202 lucrator concierge se muta de la codul 422205 la*****
522005 lucrator controlor final**
413111 lucrator gestionar**
514911 lucrator pensiune turistica*****
512305 lucrator room service hotel*****
347106 lucrator in ateliere de modele
826107 lucrator in bataje
615101 lucrator in culturi acvatice
512114 lucrator in gospodaria agroturistica****
741404 lucrator in procesare de fructe de padure si ciuperci de padure*****
931201 lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva)
741106 lucrator la prelucrarea pestelui
513905 lucrator prin arte combinate****
346003 lucrator social
346003 lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta***
733113 lumanarar
912001 lustragiu
731212 lutier

M
833304 macaragiu macarale plutitoare
833301 macaragiu
741103 macelar
245204 machetist
245509 macheur
347128 machior spectacole**
514107 machior**
245325 maestru acordor pian clavecin**
245520 maestru artist circ*
245310 maestru cor
245322 maestru corepetitor**
245406 maestru dans**
245404 maestru de balet
347113 maestru lumini
245326 maestru lutier**
245308 maestru studii canto
245403 maestru studii de balet
347114 maestru sunet
413102 magaziner
347403 magician
111025 magistrat asistent sef
242203 magistrat asistent
242205 magistrat consultant**
242201 magistrat
313301 maistru aparate electro-medicale
313108 maistru aparate video si sunet
311401 maistru aviatie
311501 maistru cazangerie
311201 maistru constructii civile, industriale si agricole
311308 maistru electrician in constructii
311302 maistru electromecanic
311402 maistru electronica, transporturi, comunicatii
311303 maistru energetician/electrician
316201 maistru frigotehnist
512202 maistru in arta culinara
316210 maistru in industria alimentara
317302 maistru in industria celulozei si hartiei
317204 maistru in industria materialelor de constructii
317202 maistru in industria sticlei si ceramicii
316101 maistru in industria textila-pielarie
317103 maistru in industrializarea lemnului
311502 maistru instalatii navale
311208 maistru instalator in constructii
334003 maistru instructor
311503 maistru intretinere si reparatii masini-unelte, utilitati, service,
prototipuri
311504 maistru lacatus constructii metalice
311505 maistru lacatus mecanic
313202 maistru materiale emisie RTV si telecomunicatii
311509 maistru mecanic auto
311523 maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii
311508 maistru mecanic
311510 maistru mecanica agricola
311511 maistru mecanica fina
311702 maistru metalurgie
311703 maistru miner
311710 maistru mineralurg
311512 maistru montaj
311202 maistru normator
311605 maistru petrolist/industria chimica
311513 maistru prelucrari mecanice
311704 maistru presator metale
311514 maistru sculer matriter
311515 maistru sudura
311705 maistru termotehnist
311901 maistru tipograf
312301 maistru-operator la roboti industriali
246019 majghian
612107 mamos porcine*****
123506 manager achizitii**
242302 manager al sistemelor de management al calitatii*
242304 manager al sistemelor de management de mediu*
123508 manager aprovizionare**
241116 manager de fond actiuni/ obligatiuni
123507 manager farmacii**
123110 manager financiar**
122503 manager in activitatea de turism****
123307 manager marketing (tarife, contracte, achizitii)**
213906 manager proiect informatic**
241919 manager proiect**
123509 manager relatii furnizori**
123207 manager resurse umane**
122231 manager securitate instalatii industria extractiva si prelucratoare****
123906 manager securitate la incendiu****
342905 manager sportiv
123607 manager tehnologia informatiei si comunicatiei*****
122408 manager zona**
521001 manechin
831202 manevrant vagoane
614202 mangalizator
514104 manichiurist
933005 manipulant marfuri
414109 manuitor carte
347108 manuitor decor
421104 manuitor valori (presa, posta)
314502 masinist agregate aerodrom
812122 masinist exhaustor
825201 masinist in legatorie mecanica
833402 masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala
816113 masinist la centrale Diesel
816306 masinist la conditionarea aerului
721419 masinist la confectionarea ambalajelor metalice
823124 masinist la confectionarea foliilor de cauciuc electroizolante
823122 masinist la confectionarea materialelor electroizolante impregnate
823123 masinist la confectionarea materialelor electroizolante stratificate
(mica)
721425 masinist la confectionarea spetelor si spiralelor
721420 masinist la confectionarea tuburilor de aluminiu
821111 masinist la confectionarea tuburilor de protectie si a dozelor de
ramificatie
814302 masinist la deshidratare pasta hartie
721422 masinist la fabricarea acelor si accesoriilor
816203 masinist la instalatii pentru incalzit tren
833202 masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice
816112 masinist la instalatiile de turbine hidraulice
816102 masinist la instalatiile din centrale electrice
816102 masinist la instalatiile din centrale electrice
816111 masinist la instalatiile hidrotehnice din centrale electrice
821103 masinist la lame de masini pentru automate aschietoare
722304 masinist la linii automate aschietoare
721418 masinist la litografiat si vernisat tabla
814104 masinist la masina de taiat straifuri si dopuri din pluta
814105 masinist la masina de zdrobit si macinat pluta
833203 masinist la masini cale mecanizare usoara si grea
829001 masinist la masini de ambalat
833401 masinist la masini mobile pentru transporturi interioare
833201 masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
821110 masinist la masini speciale de aschiere
821106 masinist la masini speciale fara aschiere
824006 masinist la umplerea si inchiderea cutiilor de chibrituri
721429 masinist mecanic la confectionare garnituri carde
313109 masinist mecanic traweling
821208 masinist pentru prefabricate din beton si beton armat
811101 masinist pentru utilaje specifice la extractie si executie tunele
833302 masinist pod rulant
833302 masinist pod rulant
812118 masinist suflante
742204 marangoz calafatuitor
742212 marangoz calatachelagiu
932003 marcator piese
834003 marinar legator
834001 marinar, pilot naval, barjist
744205 marochiner-confectioner marochinarie dupa comanda
514106 maseur de intretinere si relaxare**
322602 maseur
711103 masurator de gaze, temperatura si radiatii
212101 matematician
827114 matar
822307 matisor cabluri
916102 maturator strada
723302 mecanic agricol
831102 mecanic ajutor locomotiva si automotor
723103 mecanic auto
723201 mecanic aviatie
313110 mecanic camera filmare
831104 mecanic conducator vagon motor de rectificare a liniei aeriene
833104 mecanic de exploatare in cultura mare****
833105 mecanic de exploatare in zootehnie****
723306 mecanic intretinere si reparatii masini de cusut
industriale**
831101 mecanic locomotiva si automotor
721501 mecanic montator instalatii cu cablu in silvicultura si exploatari
forestiere
314305 mecanic navigant aviatie
334009 mecanic navigant instructor
311524 mecanic pentru intretinerea aparatelor de lansare la zbor
833308 mecanizator (muncitor portuar)
245526 mediaplanner**
334010 mediator scolar**
513902 mediator sanitar**
244702 mediator
121010 medic (farmacist) director adjunct
121009 medic (farmacist) director si asimilati
222902 medic expertiza a capacitatii de munca
222901 medic igienist
222903 medic legist
222101 medic medicina generala
222109 medic medicina in familie
122914 medic sef centru de recoltare sange
122915 medic sef laborator
122914 medic sef policlinica
122915 medic sef sectie
122914 medic sef statie de salvare
222108 medic primar
222102 medic rezident
222103 medic specialist
222203 medic stomatolog de specialitate
222202 medic stomatolog rezident
222201 medic stomatolog
122104 medic veterinar sef
222302 medic veterinar
246020 melamed
812105 melanjorist
826104 melitator in si canepa
123111 manager relatii financiare externe*****
913101 menajera
744101 mestesugar argasitor
744102 mestesugar cenuseritor
744103 mestesugar finisor mineral
744104 mestesugar finisor vegetal
744105 mestesugar sortator in industria pielariei
712917 meserias intretinere cale
712919 meserias intretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
822303 metalizator prin cufundare in metal topit
822302 metalizator prin pulverizare
822308 metalizator termist
812108 metalurgist pulberi din oxid de fier
211204 meteorolog aeronautic
123706 meteorolog sef
211201 meteorolog
214906 metodist/responsabil afacere**
731121 metrolog si depanator mecanica fina, tehnica digitala si analogica
(MFTDA)
731122 metrolog verificator**
311114 metrolog
814135 miezuitor panele si placi celulare
711101 minier in subteran
711102 minier la suprafata
111027 ministru consilier
111028 ministru de stat
111026 ministru si asimilati
111029 ministru plenipotentiar
246021 mitropolit
122916 moasa sefa
323201 moasa
521002 model atelier artistic si publicitate
915211 model invatamant
732106 modelator ceramica
721104 modelator miezuitor
347112 modelier confectii
721102 modelier lemn
721103 modelier metal
721105 modelier naval
721117 modelor prototipuri auto**
743306 modista
242311 monitor mediu inconjurator**
824009 montator accesorii pentru calapoade
828207 montator acumulatori
731211 montator ajustor de acordeoane
721426 montator ajustor spete
828702 montator aparate aer conditionat**
724410 montator aparatura de telecomunicatii si instalatii de semnalizare,
centralizare si blocare (SCB)
731109 montator aparatura optica
724112 montator ascensoare
731209 montator corp sonor la piane
724110 montator/reglor/depanator de aparataj electric****
347108 montator decor
712303 montator elemente prefabricate din beton armat
734405 montator filme
721415 montator ite, cocleti, lamele, spete
826118 montator la lipit ace
724111 montator pentru aparate de masura electrice si relee
713406 montator pereti si plafoane din ghips carton
713202 montator placaje interioare si exterioare
731210 montator reglor piane
828701 montator subansamble
828309 montator tehnica de calcul
828304 montator-reglor si depanator de aparate radio si TV, redresoare si
amplificatoare
828301 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicatii, radio
828303 montator-relor si depanator de instalatii de electronica si curenti
purtatori
828603 montor articole din piele
313203 montor emisie**
313111 montor imagine
313112 montor negative si de pregatire a peliculei
313113 montor pozitive
811210 morar la masini de maruntit roci
828203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori
821204 morar lianti
827301 morar
834009 motopompist
833103 motorist la motoagregate si masini in silvicultura
723303 motorist
713203 mozaicar (exclusiv restaurator)
713205 mozaicar restaurator
246022 muezin
246023 muftiu
743502 multiplicator sabloane croitorie
712101 muncitor constructor barne, chirpici, piatra
712913 muncitor constructor senal navigabil, lucrari hidrotehnice si portuare
712912 muncitor hidrogeolog
712901 muncitor hidrometru
932008 muncitor in activitatea de gospodarire a spanului
921102 muncitor manipulare si pregatire furaje
921103 muncitor necalificat in agricultura
931101 muncitor necalificat in mine si cariere
921302 muncitor necalificat in pescuit si vanatoare
921202 muncitor necalificat in silvicultura
932005 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide
932004 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule
931301 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi
mozaic, faianta, gresie, parchet
931203 muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
921303 muncitor piscicol****
614104 muncitor plantatii si amenajare zona verde
724412 muncitor radioelectronist
243103 muzeograf
347303 muzician
932006 muncitor necalificat in industria confectiilor***
514109 montator bijuterii pe corp***
311534 maistru fabricarea armamentului***
311609 maistru la fabricarea munitiei***
513903 mediator social***
241503 manager banca***
241504 manager de operatiuni/produs***
241505 manager relatii cu clientii bancii se va inlocui cu manager
relatii/cu clientii bancii/societate leasing****
311712 maistru termist tratamentist***
932007 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor***
833309 mecanizator (muncitor portuar)***
933008 muncitor spalare si curatire cisterne***
347306 maestru de ceremonii***
211202 meteorolog previzionist inlocuieste ocupatia prognozator meteo***

N
513207 namolar
826426 naphtolator la imprimerie
314406 navigator aviatie civila
314407 navigator dirijare nonradar
314405 navigator dirijare radar
314408 navigator dirijare zbor
314409 navigator instructor dirijare radar si nonradar
314410 navigator sol
822204 nitrator
721423 nituitor
111031 notar sef adjunct
111030 notar sef
242907 notar
421105 numarator bani

O
834002 observator far maritim si statie semnal de ceata
122501 ocupatia manager in activitatea de turism inlocuieste responsabil
complex hotel-restaurant si va avea*****
511302 ocupatia organizator activitate turism (studii medii) va avea*****
816106 ocupatia fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de
joasa presiune va avea*****
511303 ocupatia de animator socio-educativ va avea*****
511304 ocupatia de animator centre de vacanta va avea*****
511305 ocupatia de ranger va avea*****
511306 ocupatia de custode arii protejate va avea*****
347515 oficial sportiv acreditat**
122917 oficiant medical sef
322103 oficiant medical
414208 oficiant posta telegrame
414209 oficiant presa
422301 oficiant telefoane
422302 oficiant telegraf
314101 ofiter ajutor fluvial/portuar**
314205 ofiter de punte fluvial/portuar**
214423 ofiter de punte maritim**
214427 ofiter de punte/mecanic/electrician maritim aspirant**
314103 ofiter electrician fluvial/portuar**
214425 ofiter electrician maritim**
314203 ofiter intendent
214424 ofiter mecanic maritim**
314204 ofiter port
314102 ofiter RTG
732402 oglindar
612101 oier
732107 olar ceramica artizanat
813907 operator abrazive pe suporti
826405 operator albitor textile
826412 operator apretor textile
826506 operator argasitor
826211 operator batirator fire
826210 operator bobinator dublator
826413 operator calandor-govrator textile
312201 operator calculator electronic si retele
313114 operator camera diafilm, diapozitive
826206 operator canelator
816115 operator centrala termica
827203 operator centru de racire lapte
826501 operator cenuseritor
815502 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinarie
815902 operator chimist la chimizarea gazului de cocs
815501 operator chimist la chimizarea metanului
815901 operator chimist la fabricarea altor produse organice
815405 operator chimist la fabricarea colorantilor
815404 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor si uleiurilor
815407 operator chimist la producerea compusilor anorganici ai azotului si
ingrasamintelor azotoase
815401 operator chimist la producerea compusilor organici ai sulfului si
ingrasamintelor fosfatice
815403 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
822105 operator chimist la produsele farmaceutice si chimice pure
816305 operator circuite retea apa
413313 operator circulatie miscare
413314 operator comercial
826302 operator confectii imbracaminte din piele si inlocuitori
826301 operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje,
materiale sintetice
315204 operator control nedistructiv
315216 operator control nedistructiv cu curenti turbionari****
315214 operator control nedistructiv cu lichide penetrante****
315215 operator control nedistructiv cu particule magnetice****
315212 operator control nedistructiv cu radiatii penetrante****
315213 operator control nedistructiv cu ultrasunete****
315217 operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitatii****
815505 operator cracare, deformare si fabricare bitum
826421 operator curatitor chimic
413315 operator dana
828703 operator de calitate flux**
314507 operator de handling**
826415 operator decator
826403 operator degamator textile
916207 operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie**
826402 operator descleietor textile
412203 operator devize
313209 operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatura de control
313115 operator emisie-receptie
811305 operator extractie gaze
811307 operator extractie sare in salina
811306 operator extractie titei in subteran
811301 operator extractie titei
826406 operator fierbator textile
826504 operator finisor mineral
826505 operator finisor vegetal
826417 operator fixator textile
811314 operator flotare produse fluide
826401 operator gazator textile
421201 operator ghiseu banca
421202 operator ghiseu birouri de schimb
816304 operator hidraulic in alimentarile cu apa
313204 operator imagine
826414 operator impregnator textile
826410 operator imprimeur textile
312204 operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator**
724204 operator in verificarea, intretinerea si repararea instalatiilor speciale
de prevenire si stingere a incendiilor*
723305 operator in verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice
de prevenire si stingere a incendiilor*
826208 operator incheietor fire
826425 operator ingreunator matase naturala
314503 operator instalatii control antiterorist, antideturnare
411302 operator introducere, validare si prelucrare date
816110 operator la camera de comanda termica
827702 operator la conditionarea si prelucrarea plantelor medicinale
823207 operator la confectionarea discurilor fonografice
826903 operator la confectionarea industriala a articolelor de sport si
protectie din piele si inlocuitori
826604 operator la confectionarea industriala a articolelor din cauciuc si
textile cauciucate
826303 operator la confectionarea industriala a imbracamintei din blana
826304 operator la confectionarea industriala a manusilor din piete
826901 operator la confectionarea industriala a palariilor
822306 operator la confectionarea materialelor electroizolante
826202 operator la deservirea razboaielor de tesut
822902 operator la fabricarea altor produse chimice
827811 operator la fabricarea amidonului si dextrinei
827802 operator la fabricarea berii
827404 operator la fabricarea biscuitilor
827502 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe
822104 operator la fabricarea detergentilor
828404 operator la fabricarea fermoarelor
822402 operator la fabricarea filmelor fotografice
822101 operator la fabricarea glicerinei si acizilor grasi
827807 operator la fabricarea glucozei
827803 operator la fabricarea maltului
827107 operator la fabricarea mezelurilor
827302 operator la fabricarea nutreturilor combinate
815904 operator la fabricarea pielii sintetice
813905 operator la fabricarea produselor abrazive
813906 operator la fabricarea produselor din carbune
827402 operator la fabricarea produselor fainoase
813904 operator la fabricarea produselor refractare
822102 operator la fabricarea sapunurilor
827804 operator la fabricarea spirtului si drojdiei de panificatie
815205 operator la fabricarea sticlei
827501 operator la fabricarea uleiurilor vegetale
827204 operator la fabricarea untului
821209 operator la fabricarea vatei si produselor din vata minerala
827601 operator la fabricarea zaharului
827901 operator la fermentarea tutunului si fabricarea produselor din tutun
821207 operator la impregnarea produselor hidro-izolatoare
813113 operator la instalatii automate pentru prelucrarea topiturii de sticla
813112 operator la instalatii automate pentru prepararea amestecului
815201 operator la instalatii de ardere
816301 operator la instalatii de incinerare
813117 operator la instalatii de tras si laminat geam
812306 operator la instalatii de tratament termic cu procesare**
816108 operator la instalatiile cazanelor din centrale electrice
816109 operator la instalatiile de turbine cu abur sau gaze
816101 operator la instalatiile din centrale electrice
829002 operator la masina de etichetat
825103 operator la masina electronica de gravat
815103 operator la masini de amestecare (produse chimice)
721106 operator la masini de brichetat span
815102 operator la masini de fragmentare (produse chimice)
813115 operator la masini de inscriptionat
815101 operator la masini de macinare fina (produse chimice)
826204 operator la masini de tricotat circular
826201 operator la masini de tricotat rectiliniu
826207 operator la masini de urzit
821112 operator la masini unelte cu comanda numerica**
825104 operator la masinile de fotoculegere (monofoto)
824025 operator la masini unelte cu comanda numerica in prelucrarea
lemnului****
821101 operator la masini-unelte semiautomate si automate
721431 operator la montarea si conservarea produselor dupa probe**
815406 operator la obtinerea produselor din spume poliuretanice si latex
822210 operator la pregatirea, conservarea si ambalarea
armamentului si munitiei**
823106 operator la prelucrarea cauciucului
823203 operator la prelucrarea maselor plastice
813114 operator la prelucrarea tuburilor din sticla
827801 operator la prepararea bauturilor alcoolice si racoritoare
827201 operator la prepararea branzeturilor
827101 operator la prepararea conservelor din carne, peste si in amestec legume
si peste
811203 operator la prepararea minereurilor
827202 operator la prepararea produselor lactate
827401 operator la prepararea produselor zaharoase
826603 operator la prepararea talpii de incaltaminte din fibre
822901 operator la producerea sodei si produselor clorosodice
822103 operator la produse odorante sintetice
817001 operator la roboti industriali
811204 operator la sfaramarea minereurilor
822208 operator la tragere si munitie**
816307 operator la tratarea apei tehnologice
827102 operator la valorificarea subproduselor de abator
815408 operator lacuri electroizolante
811309 operator lucrari speciale sonde
411401 operator masina contabilizat
411402 operator masina de calculat
825108 operator masini multiplicat
826116 operator masini puitoare
816308 operator masini refrigeratoare (conservare prin frig)
811308 operator masuratori speciale sonde
826407 operator mercerizator textile
826422 operator metrar-volator-dublator textile
811213 operator mineralurg
826209 operator navaditor lipitor innodator fire
812106 operator oxizi de plumb
826418 operator piuar
815209 operator poliesteri armati cu fibra de sticla
826408 operator pregatitor chimicale in industria textila
313122 operator prelucrare pelicula
826416 operator presator tesaturi (storcator) textile
313116 operator productie RTV
411305 operator procesare texte, imagini****
413316 operator programare
816114 operator punct termic
314411 operator radar
314504 operator radio-navigant aviatie
314505 operator radio-navigant instructor aviatie
313205 operator radio-radioficare
314412 operator radiotelecomunicatii aero-nautice
826212 operator rasucitor fire
313215 operator retele de telecomunicatii**
344202 operator rol
826419 operator scamosetor
826205 operator sculuitor
812123 operator separare magnetica
413103 operator siloz (silozar)
826507 operator sortator in industria pielariei
826404 operator spalator textile
313206 operator sunet
826502 operator tabacitor mineral argasitor
826503 operator tabacitor vegetal
826423 operator taietor textile
411304 operator tehnica poligraf**
825105 operator tiparituri Braille
811304 operator transport pe conducte singulare gaze
313123 operator truka
826420 operator tunsator textile
826430 operator universal-spalator textile si curatitor chimic**
826424 operator uscator textile
341903 operator vanzari prin telefon**
826409 operator vopsitor textile
825107 operator xerox
812212 operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea
metalelor*
811303 operator-prospectator lucrari geologice si geofizice
744206 opincar
731111 optician armament
322401 optician medical
731110 optician
322402 optometrist**
246024 organist
511306 organizator activitate turism (studii medii)
241904 organizator activitate turism
241931 organizator de procese functionale**
347123 organizator de productie**
514904 organizator prestari servicii
241909 organizator protocol
241910 organizator relatii
241911 organizator targuri si expozitii
512302 ospatar (chelner)
812103 otelar
241217 ocupatia de formator-organizator/conceptor/consultant formare devine
organizator/conceptor/consultant formare***
311117 operator meteorolog***
723105 operator standuri incercari***
723106 operator pregatire incercari vehicule***
812307 operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic***
241508 ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare)***
241510 operator cifru (mesaje cifrate)***
821113 operator masini electroeruziune automate***
721205 operator taiere inlocuieste taietor cu flacara***
342909 organizator de spectacole***
823208 operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate
PEHD***
312206 operator prompter***
321308 operator de insamantari artificiale la animale***
342910 operator de interviu***
932009 operator umplere recipiente GPL***
933007 operator transport si distribuire butelii de GPL***

P
321303 padurar
311902 paginator tipograf
314311 parasutist incercator
314310 parasutist receptie si control
713204 parchetar-linolist
713204 parchetar****
826213 paslitor
824007 pastator cutii chibrituri
824007 pastator cutii chibrituri
741301 pasteurizator produse lactate
246025 pastor
741203 patiser
246026 patriarh
131502 patron unitate agrement se inlocuieste cu sef complex hotelier*****
131503 patron unitate alimentatie publica
712902 pavator
831206 paznic bariera
915204 paznic
615401 paznic de vanatoare*****
513104 parinte social****
333003 pedagog de recuperare
334004 pedagog scolar
346002 pedagog social
514105 pedichiurist
611205 peisagist floricultor
614106 pepinierist
344203 perceptor
245510 peruchier
347129 peruchier**
615201 pescar in ape interioare si de coasta
615301 pescar mari si oceane
122607 picher sef district
413317 picher
347111 pictor creator de costume
347125 pictor decor**
732401 pictor pe sticla si ceramica
245206 pictor scenograf
245205 pictor
742413 pieptanator de par la masina
826114 pieptanator
313211 pilonist antenist*
314306 pilot aeronave
314307 pilot comandant avion**
314206 pilot de Dunare maritima**
314208 pilot de mare larga, pilot de port maritim**
314210 pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunare aspirant**
832204 pilot incercare auto
314308 pilot incercare
334007 pilot instructor aeronave
314312 pilot parasutism incercator
314309 pilot receptie si control aeronave
733106 pirogravor
711203 pirotehnician cinematografie si teatru
615102 piscicultor
413109 pivnicer
512202 pizzar*****
343304 planificator
241927 planificator/specialist plan sinteze**
743505 planimetror sabloane
724203 plantator elemente electronice
743703 plapumar
915205 plasator
743305 plior confectii
245111 poet
822317 poleitor filiere
733208 polierator franghii
244304 politolog
722406 polizator
611501 pomicultor
816302 pompagiu
516108 pompier specialist*
412101 pontator
834005 pontonier feribot
915206 portar
722112 potcovar
811205 prajitor minereu
348003 predicator
111032 prefect
826111 pregatitor amestecuri in filaturi
814109 pregatitor aschii
826614 pregatitor articole marochinarie
932009 pregatitor completator
826905 pregatitor confectii industriale din blana
813123 pregatitor de materii prime pentru producerea sticlei
812119 pregatitor de sarje
826122 pregatitor gogosi matase (fierbator)
822401 pregatitor hartie fotosensibila
721415 pregatitor ite, cocleti, lamele, spete
823102 pregatitor la confectionarea produselor industriale din cauciuc
822205 pregatitor la produse explozive
826307 pregatitor lansator confectii
814108 pregatitor lemn aschietor
814201 pregatitor lemn, stuf, paie
812104 pregatitor materiale de sarje
721107 pregatitor metale vechi pentru retopire
743208 pregatitor si confectioner cataloage mostre
828102 pregatitor si montator utilaje tehnologice
742102 pregatitor paste chimice
823128 pregatitor pentru incaltaminte si articole tehnice din din cauciuc
814123 pregatitor PFL si hartie pentru filme
826606 pregatitor piese incaltaminte
742103 pregatitor placi fibrolemnoase si hartie pentru filme
823110 pregatitor regenerare cauciuc
821108 pregatitor sarma
822322 pregatitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac si accesorii
742214 pregatitor suprafete pentru lacuit
823102 pregnator la prize tehnice si banda izolatoare
742408 prelucrator de fulgi si pene
742410 prelucrator de par la masina
813103 prelucrator de topituri la instalatii de tras tevi
813102 prelucrator de topituri la semiautomate
813104 prelucrator de tuburi si baghete
826126 prelucrator deseuri gogosi matase naturala
826123 prelucrator fire de matase gogosi (filator)
813116 prelucrator fire si tesaturi din fire de sticla
742411 prelucrator manual de par
722102 prelucrator mecanic metale pretioase
811206 prelucrator mica
414210 prelucrator presa scrisa
722205 prelucrator prin electroeroziune
813917 prelucrator produse ceramice prin extrudare
813919 prelucrator produse ceramice prin injectare
732204 prelucrator topitura sticla la presa
732205 prelucrator topitura sticla la teava
111033 presedinte Academie
114208 presedinte asociatie nationala cooperatista**
114211 presedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste**
111038 presedinte Camera Deputatilor
122919 presedinte complex, club sportiv si asimilati
122401 presedinte cooperativa de consum**
246028 presedinte culte
111035 presedinte Curtea de Apel
111036 presedinte Curtea de Conturi
111034 presedinte Curtea Suprema de Justitie
111039 presedinte de sectie (la Curtea Suprema de Justitie, Curtea de Apel,
tribunal)
122918 presedinte federatie sportiva si asimilati
111073 presedinte institutie publica**
111037 presedinte judecatorie
114102 presedinte organizatie politica
114204 presedinte organizatie sindicala
111072 presedinte Senat
111040 presedinte tribunal
111041 presedintele Romaniei
246027 preot
821107 preparator amestec de invelis
815208 preparator amestec si topitor sticla
827808 preparator bauturi racoritoare
822106 preparator benzi cauciucate si compozitii emplastre
827303 preparator boia de ardei
741403 preparator castane, dovleac, porumb
823120 preparator cauciuc electroizolant
827813 preparator coniac
827205 preparator conserve lapte si lactoza
741401 preparator conserve, legume si fructe
827603 preparator de produse apicole
741204 preparator de semifabricate si preparate culinare
742218 preparator dozator adezive, rasini, lacuri si emailuri in industria
lemnului
822323 preparator electrolit si amestec depolarizator
822314 preparator email
827305 preparator extracte, arome si esente
827105 preparator faina din peste
313117 preparator filmare
815203 preparator in industria chimica
827403 preparator inghetata
231005 preparator invatamantul universitar
812110 preparator la concentratele miniere
823101 preparator la confectionarea produselor industriale din cauciuc
822108 preparator la prepararea produselor cosmetice si de parfumerie
822206 preparator la produse explozive
815409 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric
828206 preparator lesie pentru acumulatori
614201 preparator mangal
732108 preparator mase ceramice
823201 preparator mase plastice
827304 preparator mustar
827405 preparator napolitane
827812 preparator sampanie
821205 preparator pasta azbociment
814202 preparator pasta
824023 preparator paste chimice pentru chibrituri
827104 preparator peste, raci, broaste in cherhanale si oficii
827113 preparator pepsina, cheag
814134 preparator PPF
822107 preparator prafuri de spalat si curatat
741302 preparator produse lactate
722110 preparator pulberi
827809 preparator rachiuri industriale si lichioruri
822109 preparator ser vaccin
347513 preparator sportiv**
827701 preparator surogate cafea
827109 preparator ulei de copite
813119 preparator vata de sticla
827814 preparator vermut
813911 preparator-presator abrazive
813914 preparator-presator produse din carbune
826429 presator axe la cilindrul de imprimat
812210 presator de tevi la cald si profiluri prin extruziune
814120 presator la innobilare PFL
823204 presator mase plastice
721412 presator metale la rece
814115 presator PFL
722103 presator piese din pulberi metalice
731113 presator piese optice
732109 presator produse ceramice
814132 presator produse stratificate
614107 presator stuf
722105 presator, ambutisor la cald
823125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice si
banda izolatoare
241912 prezentator expozitii
521003 prezentator moda
347201 prezentator radio
347202 prezentator-televiziune
111045 prim adjunct al procurorului general
111042 prim grefier (Curtea de Apel, tribunal, parchet)
111046 prim ministru
111044 prim procuror adjunct
111043 prim procuror
111047 primar
413110 primitor-distribuitor benzina si motorina**
413104 primitor-distribuitor materiale si scule
811313 primitor-preparator produse fluide
721302 probator hidraulic cazane, tevi, recipiente
315205 probator hidraulic piese turnate
111048 procuror general
111050 procuror sef sectie adjunct
111049 procuror sef sectie
123105 procuror sef serviciu/sef birou/ sectie
242201 procuror
121003 prodecan
245533 producator audio video*****
815903 producator de fire si fibre sintetice
245527 producator delegat evenimente de marketing**
245511 producator delegat film
245521 producator RTV stiri**
222904 profesor de cultura fizica medicala
232201 profesor in invatamantul gimnazial
232101 profesor in invatamantul liceal, post-liceal, profesional si de maistri
233201 profesor in invatamantul prescolar
233101 profesor in invatamantul primar
231006 profesor universitar
823115 profilator produse din cauciuc
211202 prognozator meteo
312101 programator ajutor
213904 programator de sistem informatic**
241302 programator fabricatie/lansator fabricatie**
413204 programator productie
213102 programator
214109 proiectant arhitect
214537 proiectant inginer aeronave
216302 proiectant inginer celuloza si hartie
216209 proiectant inginer ceramica sticla
214603 proiectant inginer chimist
214208 proiectant inginer constructii
214419 proiectant inginer de sisteme si calculatoare
214420 proiectant inginer electromecanic
214418 proiectant inginer electronist
214310 proiectant inginer electrotehnic
214311 proiectant inginer energetician
214806 proiectant inginer geodez
221316 proiectant inginer in agricultura
214724 proiectant inginer in minerit
221318 proiectant inginer in silvicultura
221317 proiectant inginer in zootehnie
214207 proiectant inginer instalatii
214538 proiectant inginer mecanic
214723 proiectant inginer metalurg
214721 proiectant inginer petrolist
215203 proiectant inginer produse alimentare
215105 proiectant inginer textile, pielarie
213103 proiectant sisteme informatice
313118 proiectionist
121003 prorector
311110 prospector-prospectii geologice, geofizice
614108 protectionist silvic
822318 protejator conductori cabluri si condensatori statici de forta
246029 protopop
246030 provicar
122920 psiholog sef sectie, laborator
244501 psiholog
244502 psihopedagog
245112 publicist comentator
615401 paznic de vanatoare inlocuieste vanator***
121101 presedinte banca/vicepresedinte/prim vicepresedinte***
241511 proiectant produse bancare***
214318 proiectant subinginer electrotehnic***
822211 pregatitor completator echipamente tehnice si SDV***
114215 presedinte organizatie cooperatista***

R
246031 rabin
722417 rabotor mortezor roti dintate
722411 rabotor mortezor universal
214306 radiochimist
422303 radiotelegrafist
812112 rafinator metale neferoase
823112 rafinator regenerare cauciuc
815503 rafinor
733107 ramar poleitor
511311 ranger**
732110 rasnitor smalt
514909 raportor ecolog**
245512 realizator emisiuni RTV
341602 receptioner contractari-achizitii
349201 receptioner de hotel se muta de la codul 422202 la*****
422202 receptioner
614109 recoltator stuf
721413 reconditioner scule si utilaje petroliere
722418 rectificator dantura caneluri
722426 rectificator piese producatoare de ochiuri
722412 rectificator universal
121003 rector
721108 recuperator metale vechi
413105 recuziter
122921 redactor sef presa
245528 redactor prezentator de televiziune**
245128 redactor rubrica**
245113 redactor
413318 reditionar
341902 referent comert exterior
344302 referent de pensii si asigurari sociale si asistenta sociala
212108 referent de specialitate actuar
247004 referent de specialitate administratia publica
214108 referent de specialitate arhitect
221204 referent de specialitate bacteriolog
221208 referent de specialitate biochimist
221104 referent de specialitate biolog
221108 referent de specialitate botanist
211305 referent de specialitate chimist
221116 referent de specialitate ecolog
221212 referent de specialitate farmacolog
241110 referent de specialitate financiar-contabilitate
241206 referent de specialitate forta de munca si somaj
211408 referent de specialitate geofizician
211404 referent de specialitate geolog
211412 referent de specialitate hidrogeolog
211416 referent de specialitate hidrolog
221308 referent de specialitate horticol
235204 referent de specialitate in invatamant
242906 referent de specialitate in justitie
221304 referent de specialitate inginer agronom
214607 referent de specialitate inginer chimist
214212 referent de specialitate inginer constructii
215207 referent de specialitate inginer industria alimentara
216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului
214536 referent de specialitate inginer mecanic
214709 referent de specialitate inginer metalurg
214713 referent de specialitate inginer minier
214720 referent de specialitate inginer petrolist
216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii
221322 referent de specialitate inginer silvic
216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei si hartiei
215109 referent de specialitate inginer textile, pielarie
221312 referent de specialitate inginer zootehnist
212104 referent de specialitate matematician
222107 referent de specialitate medic
221216 referent de specialitate microbiolog
211420 referent de specialitate pedolog
214611 referent de specialitate petrochimist
245524 referent de specialitate selectie programe TV**
212204 referent de specialitate statistician
241933 referent de specialitate TIR si tranzite (studii superioare)**
221112 referent de specialitate zoolog
243204 referent difuzare carte
244104 referent economist in comert si marketing
244103 referent economist in economia mediului
244102 referent economist in economie generala
244106 referent economist in gestiunea economica
244101 referent economist in management
244105 referent economist in relatii economice internationale
244404 referent literar
245311 referent muzical
421204 referent operatii intre sedii
241913 referent relatii externe
342304 referent resurse umane
343401 referent statistician
344103 referent TIR si tranzite (studii medii)**
411201 referent transmitere
344104 referent vamal (studii medii)**
322605 reflexoterapeut****
343404 registrator medical
245513 regizor artistic
414114 regizor culise
245514 regizor emisie
245328 regizor muzical**
414115 regizor scena
245515 regizor studio
245516 regizor sunet
245517 regizor tehnic
828301 reglor aparate electronice, telecomunicatii, radio
724410 reglor aparatura de telecomunicatii si instalatii de semnalizare,
centralizare si blocare (SCB)
722303 reglor benzi montaj
724110 reglor de aparataj electric
828304 reglor de aparate radio si TV, redresoare si amplificatoare
828303 reglor de instalatii de electronica si curenti purtatori
722306 reglor la masini de prelucrare mase plastice
722302 reglor la masini pentru confectionarea elementelor galvanice
722301 reglor la masini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici si
materialelor electrice
722309 reglor la masini pentru fabricarea lampilor electrice
722305 reglor masini de bobinat si platinat
742302 reglor masini de prelucrat lemn
722307 reglor masini-unelte
722308 reglor montator
722310 reglor si reglor-conductor la masini-unelte
724111 reglor pentru aparate de masura electrice si relee
724112 reglor pentru ascensoare
828309 reglor tehnica de calcul
812403 regulator tevi
743603 remaieur ciorapi
731114 reparator aparate foto
743213 reparator covoare
721415 reparator ite, cocleti, lamele, spete
731115 reparator stilouri, brichete
731116 reparator umbrele
721416 repasator garnituri carde
743211 repasator
245115 reporter operator
245114 reporter
347126 reporter**
341502 reprezentant comercial**
341503 reprezentant medical**
341501 reprezentant tehnic comercial
422204 responsabil cazare
123712 responsabil CTE (control tehnic - economic in cercetare proiectare)
414211 responsabil tura expeditie
414110 restaurator arhiva
742220 restaurator sarpante si structuri din lemn
243104 restaurator opere de arta si monumente istorice
414112 restaurator opere de arta si monumente istorice
711305 restaurator piatra
245209 restaurator tablouri
743309 retusier confectii
734406 retusor clisee
313119 retusor foto
831207 revizor ace
511202 revizor bilete
712916 revizor cale sau puncte periculoase
241109 revizor contabil
122608 revizor general siguranta circulatiei
343305 revizor gestiune
214413 revizor siguranta circulatiei feroviare
413319 revizor tehnic vagoane**
344102 revizor vamal
614110 rezinator
826306 rihtuitor confectii
722410 rodator
733112 rotar caretas
313216 radioelectronist statii de emisie radio-tv***
313217 radioelectronist statii radiorelee si satelit***
241603 referent de specialitate asigurari***
244703 referent de specialitate marketing***
247006 reglementator***
243107 restaurator bunuri culturale (studii sup.)***
414117 restaurator bunuri culturale (studii medii)***
243207 referent de specialitate asezamant cultural***
241514 referent bancar se va inlocui cu referent bancar/societate leasing****
422207 receptionist***

S
813110 sablator produse din sticla
813121 sablator, slefuitor geam
743702 salterar
916205 salubrizor
733210 saluzitor franghii
514905 salvator la strand
711105 salvator minier****
514906 salvator montan
712903 sapator fantani
931204 sapator manual
721602 scafandru autonom
721605 scafandru greu
721603 scafandru sef grup
721604 scafandru sef utilaj
721601 scafandru
421302 schimbator fise changeur (cazinou)
413320 scriitor vagoane
245116 scriitor
722202 sculer-matriter
733108 sculptor in lemn
245208 sculptor papusi
245207 sculptor
826106 scuturator in si canepa
826110 scuturator
343101 secretar administrativ
114302 secretar al organizatiilor umanitare si asimilati
114213 secretar asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste**
246032 secretar culte
343213 secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice**
245117 secretar de emisie
111054 secretar de stat si asimilati
241914 secretar diplomatic
241917 secretar economic
343307 secretar economic**
347130 secretar emisie**
347503 secretar federatie
111055 secretar general Academie
122922 secretar general agentie presa, edituri
111052 secretar general al Guvernului
114210 secretar general asociatie nationala cooperatista**
122924 secretar general federatie sport
122923 secretar general redactie
111051 secretar general
235901 secretar institut, facultate
244405 secretar literar
245312 secretar muzical
343204 secretar notariat
334005 secretar scoala
111056 secretar sef notariat
245518 secretar sef productie film
114203 secretar si secretar adjunct ai asociatiilor, filialelor si
organizatiilor obstesti
114104 secretar organizatie politica
114206 secretar organizatie sindicala
122925 secretar stiintific invatamant, cercetare
123703 secretar stiintific si asimilati
111053 secretar Parlament
414116 secretar platou
111057 secretar primarie, prefectura, procuratura
245118 secretar redactie (studii superioare)
347122 secretar redactie
245119 secretar responsabil de agentie
411502 secretara dactilografa
411503 secretara prelucrare texte
411501 secretara
343102 secretar-asistent director*
813122 securizator geam
811102 semnalist-cuplator
111014 senator
313120 senzitometrist
811209 separator la prepararea carbunilor
612302 sericicultor
516104 servant pompier
834006 servator far maritim si statie semnal de ceata
815204 sinterizator
741303 smantanitor
712201 sobar
244201 sociolog
245405 solist balet
245320 solist concertist**
245314 solist instrumentist
245315 solist vocal
512304 somelier**
811302 sondor la foraj manual
811310 sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde
811311 sondor la interventii de sonde
811312 sondor la punerea in productie
122937 sora medicala sefa
323102 sora medicala
742409 sortator (spalator) par
813909 sortator abrazive
744105 sortator in industria pielariei
413106 sortator produse
742409 spalator (sortator) par
913304 spalator covoare innodate
912002 spalator geamuri si parbrize
811207 spalator la prepararea carbunilor
914201 spalator vehicule
914202 spalator vitrine si geamuri
913303 spalatoreasa lenjerie
315103 specialist coordonator de securitate la incendiu*****
241120 specialist control risc
214904 specialist documentatie studii**
241121 specialist evaluare daune
241930 specialist garantii auto**
242301 specialist in domeniul calitatii*
244701 specialist in relatii publice
214903 specialist incercari componente vehicule**
245318 specialist instrumente de suflat**
241921 specialist marketing**
214429 specialist mentenanta electromecanica-automatica echip. industr.**
214544 specialist mentenanta mecanica echipamente industriale**
245327 specialist orga**
241928 specialist plan progres**
244503 specialist poligraf**
214543 specialist prestatii vehicule**
214542 specialist reglementari/carti identitate vehicule/verificari tehnice
inmatriculare/inspectii tehnice/omologari oficiale**
241925 specialist relatii sociale**
241216 specialist resurse umane**
241215 specialist sisteme de calificare**
241929 specialist strategie industriala**
347505 sportiv profesionist alte discipline sportive
246033 staret-stareta
343403 statistician medical
343402 statistician
411102 stenodactilografa
734202 stereotipar
741104 sterilizator
511102 stewardesa
347133 stilizator film de desene animate (studii medii)**
245510 stilizator film de desene animate (studii superioare)**
614112 stivuitor si receptioner silvic
743602 stopeur
742301 strungar in lemn
722423 strungar la masini de alezat
722424 strungar la masini de prelucrat in coordonate
722425 strungar la masini de strunjit roti cai ferate
722422 strungar la masini orizontale
722421 strungar la strung carusel
722419 strungar la strung paralel si de detalonat
722420 strungar la strung revolver
825202 strungar slefuitor tipografie
813901 strungar produse ceramice
722413 strungar universal
714106 stucaturist
221313 subinginer agronom
214414 subinginer automatist
214316 subinginer centrale termoelectrice
214202 subinginer constructii civile, industriale si agricole
214307 subinginer electroenergetica
214422 subinginer electromecanic
214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicatii
214803 subinginer geodez
214433 subinginer iluminat tehnologic**
214539 subinginer imbunatatiri funciare
216102 subinginer in industrializarea lemnului
215202 subinginer in industrie alimentara
216204 subinginer materiale de constructii
214530 subinginer mecanic automobile
214527 subinginer mecanic avioane si motoare de aviatie
214528 subinginer mecanic constructii corp de nava
214529 subinginer mecanic instalatii navale de bord
214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferata
214524 subinginer mecanic mecanica agricola
214522 subinginer mecanic mecanica fina
214520 subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini
214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie
214526 subinginer mecanic utilaje pentru constructii
214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului
214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de constructie
214521 subinginer mecanic utilajul si tehnica sudurii
214502 subinginer mecanic
214703 subinginer metalurgist
214704 subinginer minier
214431 subinginer sef car reportaj**
214602 subinginer petrochimist
214717 subinginer petrolist
216202 subinginer prelucrarea sticlei si ceramicii
214541 subinginer proiectant mecanic
214416 subinginer reglaje subansamble
214313 subinginer retele electrice
216301 subinginer tehnologia celulozei si hartiei
215104 subinginer textile, pielarie
221314 subinginer zootehnist
111065 subprefect
721202 sudor autogen
721204 sudor automatist
721207 sudor cu gaze
721203 sudor electric
721208 sudor in mediu protector
721208 sudor***
721209 sudor**
721202 sudor manual cu flacara de gaze inlocuieste sudor autogen***
721203 sudor manual cu arc electric inlocuieste sudor electric***
721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux inlocuieste sudor
automatist***
721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu de gaz protector
inlocuiste sudor cu gaze***
721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil in mediu de gaz protector
inlocuieste sudor in mediu protector***
245316 sufleur opera
245519 sufleur teatru
122226 supervizor geolog si foraj**
915210 supraveghetor hotel
421303 supraveghetor jocuri (cazinouri)
915207 supraveghetor muzeu
915208 supraveghetor noapte (invatamant)
915209 supraveghetor sali spectacole
833306 supraveghetor statie senal navigabil
347517 supraveghetor in poligonul de tir****
932008 sortator manual***
833403 stivuitorist***
241609 specialist sistem asigurari***
244704 specialist in protocol si ceremonial***
214903 specialist incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare
energetica/sisteme de masurare***

S
721414 sanfrenator
122228 sef/sef adjunct statie electrica****
122229 sef/sef adjunct centru exploatare retele electrice****
214319 sef/sef adjunct tura statie electrica****
311310 sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii)****
123306 sef agentie bursiera
123106 sef agentie CEC
413321 sef agentie colectare si expeditie marfa
122702 sef agentie comerciala
122940 sef agentie concursuri hipice
122609 sef agentie navala
122660 sef agentie pilotaj
245120 sef agentie publicitate
123401 sef agentie reclama publicitara
122926 sef agentie, oficiu turism
122610 sef atelier aeroport
123711 sef atelier cercetare-proiectare
122946 sef atelier decorator
123708 sef atelier editie, multiplicare, expeditie
122304 sef atelier in constructii
122205 sef atelier industria extractiva si prelucratoare
123603 sef atelier informatica
334006 sef atelier scoala
122948 sef atelier si asimilati**
122927 sef atelier presa
122943 sef atelier productie film
122220 sef atelier reparatii capitale
122802 sef atelier reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii
pentru populatie
122611 sef atelier telecomunicatii
122612 sef atelier transporturi
122613 sef autobaza
413322 sef autogara
122402 sef baza receptie
122614 sef birou aeroport
123501 sef birou aprovizionare-desfacere
123201 sef birou calificare si recalificare
122404 sef birou comert cu ridicata si amanuntul
122615 sef birou exploatare postala
122928 sef birou exploatare-coordonare presa
122312 sef birou in constructii
122219 sef birou industrie extractiva si prelucrare
111059 sef birou institutie publica
123302 sef birou marketing
122950 sef birou si asimilati**
123203 sef birou somaj
123901 sef birou organizatie politica, obsteasca, umanitara
123202 sef birou pensii
122616 sef birou radiotelecomunicatii
123402 sef birou reclama publicitara
122929 sef birou redactie
122930 sef birou relatii unitati presa si asimilati
111061 sef birou senatorial
123107 sef birou, serviciu administrativ
123109 sef birou, serviciu financiar-contabilitate
122617 sef birou, serviciu relatii internationale
122618 sef birou, serviciu transport maritim si fluvial
123108 sef birou, serviciu, sectie, circumscriptie financiara
122305 sef brigada complexa sau specializata
122210 sef brigada exploatare miniera
111060 sef cabinet
512106 sef cantina
122661 sef cart
123305 sef casa compensatie
421111 sef caserie centrala**
122939 sef catedra
122216 sef centrala electrica, gaze si apa
122619 sef centrala telefonica
122625 sef centru (sectie, sector) radiodifuziune si asimilati
122626 sef centru (sectie, sector) telecomunicatii si asimilati
122620 sef centru control calitate emisie radiofonica
122621 sef centru control calitate emisie televiziune
122622 sef centru control local comunicatii
122804 sef centru dezinfectie, deratizare si dezinsectie
122623 sef centru dirijare zbor
123208 sef centru perfectionare**
122624 sef centru postal si asimilati
122207 sef centru prelucrare
122105 sef centru protectia plantelor si mediului
122803 sef centru reparatii
122106 sef centru reproductie si selectia animalelor
122628 sef centru zonal de interventii translatare TV
122627 sef centru zonal interventii radiorelee
122108 sef circumscriptie sanitar-veterinar si control al alimentelor
122629 sef coloana auto
614111 sef coloana exploatare stuf
122502 sef complex hotelier
122109 sef complex zootehnic
121022 sef corp executori bancari**
349203 sef de receptie hotel se muta de la codul 422203 la*****
122407 sef departament de marfuri alimentare/nealimentare**
111062 sef departament
114213 sef departament**
122630 sef depou
123502 sef depozit
122230 sef dispecer energetic central (DEC)****
122232 sef dispecer energetic teritorial (DET)****
122631 sef district cai ferate, poduri, drumuri
122107 sef district, centru, ocol silvic
122632 sef divizie cai ferate
712918 sef echipa intretinere cale
712914 sef echipa intretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri
314207 sef echipaj maritim/fluvial**
122672 sef electrician maritim**
122703 sef expozitii si targuri
122110 sef fazanerie
122111 sef ferma agricola (agrozootehnica)
123705 sef formatie cercetare-dezvoltare
122633 sef formatie comunicatii
316109 sef formatie industria confectiilor imbracaminte**
122222 sef formatie industria petroliera/petrochimica**
516102 sef formatie interventie, salvare si prim ajutor
123704 sef formatie lucrari geologice
122634 sef formatie operationala telecomunicatii
516906 sef formatie paza si ordine
311403 sef formatie sisteme radiante (antene)
122668 sef garaj
516105 sef grupa pompieri
413324 sef halta
122223 sef instalatie petroliera**
122635 sef laborator aeroport
122112 sef laborator analize pedologice si asimilati
122931 sef laborator conservare-restaurare opere de arta
122208 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear
111058 sef laborator criminalistica
122306 sef laborator in constructii
122214 sef laborator in industria prelucratoare
122224 sef laborator industria petroliera**
123604 sef laborator informatica
122636 sef laborator masuratori telecomunicatii
122637 sef laborator radioteleviziune
122638 sef laborator telecomunicatii
122932 sef lectorat
123303 sef licitatie
122639 sef lot telecomunicatii
122307 sef lot
831203 sef manevra
421304 sef masa (cazinou)
122670 sef mecanic instructor
122671 sef mecanic maritim/fluvial**
122215 sef modul in industria extractiva si prelucratoare
122308 sef santier
122113 sef oficiu cadastru
123602 sef oficiu calcul
122947 sef oficiu interjudetean difuzare film
122933 sef oficiu juridic
123204 sef oficiu somaj
122665 sef oficiu special posta
122664 sef oficiu zonal posta
122934 sef oficiu, serviciu, sectie, redactie si asimilati
245313 sef orchestra
122114 sef parchet
122115 sef pastravarie
122116 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola
122640 sef port
122941 sef productie film
123709 sef proiect cercetare-proiectare
123714 sef proiect, program si asimilati**
111063 sef protocol de stat
413112 sef raion/adjunct sef raion de marfuri alimentare/nealimentare**
422203 sef receptie hotel
122641 sef regulator circulatie cai ferate
512109 sef restaurant
122642 sef retea telecomunicatii
122643 sef revizie locomotive, automotoare
122644 sef revizie vagoane
512110 mutat la 349301 *****
349301 sef de sala restaurant (maitre d'hotel) se muta de la codul
512110*****
122645 sef sectie (sector) transporturi si asimilati
123710 sef sectie cercetare-proiectare
123112 sef sectie financiara
122217 sef sectie industria extractiva si prelucratoare
412204 sef sectie inventar
122122 sef sectie mecanizare
122949 sef sectie si asimilati**
122942 sef sectie productie film
122310 sef sectie productie, exploatare, intretinere, reparatii in constructii
si lucrari publice
122309 sef sector (sectie) drumuri-poduri
122313 sef sector exploatare imbunatatiri funciare
122206 sef sector industria extractiva si prelucratoare
123503 sef serviciu aprovizionare-desfacere
123111 sef serviciu circumscriptie financiara
122403 sef serviciu comert cu ridicata si amanuntul
122935 sef serviciu control tehnic presa
122647 sef serviciu control zonal comunicatii
123206 sef serviciu evaluare a resurselor de munca
122648 sef serviciu exploatare postala
122649 sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea de Jos
123113 sef serviciu financiar-contabilitate
122311 sef serviciu in constructii
122218 sef serviciu industria extractiva si prelucratoare
122650 sef serviciu informare zbor
111064 sef serviciu institutie publica
123301 sef serviciu marketing
122652 sef serviciu navigatie
122947 sef serviciu si asimilati**
123902 sef serviciu organizatie politica, obsteasca, umanitara
516101 sef serviciu pompieri
122653 sef serviciu radio-telecomunicatii si asimilati
123403 sef serviciu reclama publicitara
122951 sef serviciu reintegrare sociala si supraveghere**
123205 sef serviciu resurse umane
122651 sef serviciu statie, tura meteo
122211 sef serviciu tehnic si componente nucleare
122212 sef serviciu termo-chimic
122646 sef serviciu, centru, statie, aeroport si asimilati
123504 sef siloz
122314 sef sistem exploatare imbunatatiri funciare
122654 sef statie cai ferate
122655 sef statie comunicatii prin satelit
122225 sef statie epurare ape reziduale**
122117 sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie
122120 sef statie lucrari de irigatie si ameliorare a solului
122406 sef statie PECO**
122118 sef statie productie, exploatare, intretinere in agricultura
122656 sef statie radiorelee
122673 sef statie radiotelegrafie (RTG)
413325 sef statie taxare
122657 sef statie teleferic
122658 sef statie televiziune
123505 sef statie uscare-conditionare cereale
122119 sef statie vinificatie
122659 sef studio
421112 sef supraveghere case**
831205 sef tren
511205 sef tura comanda vagon de dormit-cuseta****
214320 sef tura dispecer energetic****
312202 sef tura exploatare in centre sau oficii de calcul
413326 sef tura la comanda personalului de tren
516103 sef tura pompieri
413327 sef tura pregatirea personalului la vagon restaurant si de dormit
413328 sef tura revizie vagoane
122667 sef turn telecomunicatii
122936 sef unitate balneoclimaterica
131504 sef unitate balneoclimaterica se muta de la 122936 la*****
131506 sef restaurant de muta de la 512109 la*****
122952 sef unitate elementara de lucru**
122209 sef unitati miniere si asimilate
122213 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa si asimilati
414212 sef vagon postal
122704 sef vama si asimilati
731310 slefuitor diamante naturale****
734303 slefuitor granulator
742213 slefuitor lustruitor
722407 slefuitor metale
732111 slefuitor produse din ceramica fina
813108 slefuitor produse din sticla
813121 slefuitor, sablator geam
826203 snuruitor Jaqard
832203 sofer autoambulanta
832301 sofer autobuz
832401 sofer autocamion
833305 sofer automacaragiu
832202 sofer autosanitara
832201 sofer de autoturisme si camionete
832401 sofer masina de mare tonaj
832401 sofer masina de mare tonaj
826308 spanuitor confectii
313121 stantator de filme
823116 stantator piese pentru incaltaminte din piele si cauciuc
722104 stantator
122227 sef formatie in industria de masini si echipamente***
121105 sef departament banca/sef adjunct departament***
121106 sef proiect banca***
121107 sef serviciu/sef birou banca se va inlocui cu sef serviciu/sef
birou/banca/societate leasing****
121111 sef agentie bancara***
122705 sef serviciu/sef birou/asigurari***
122706 sef serviciu/sef birou/daune***
832402 sofer transport valori bancare***
123905 sef structura de securitate***
722427 slefuitor metale cu plumb industria de armament****

T
826309 taietor confectii
721206 taietor cu flacara (autogen)
742303 taietor de precizie in lemn
813120 taietor geam
814125 taietor la ferastrau panglica
921203 taietor manual lemn de foc
734603 taietor matrite serigrafie
741105 taietor pasari
721428 taietor pentru garnituri carde
813107 taietor produse din sticla
614113 taietor silvic
711304 taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura
744207 talpuitor (confectioner, reparatii incaltaminte)
826609 talpuitor industrial
742221 tamplar binale*
742202 tamplar carosier
742210 tamplar manual ajustor montator
742211 tamplar manual la imbinarea furnirelor estetice
742208 tamplar manual la presare si incleiere
742203 tamplar manual/artizanal**
824014 tamplar mecanic la croit si dimensionat
824016 tamplar mecanic la frezat si gaurit
824018 tamplar mecanic la slefuit
824015 tamplar mecanic la rindeluit
824017 tamplar mecanic la strunjit
742219 tamplar restaurator
742201 tamplar universal
714101 tapetar
743701 tapiter
421106 taxator
323002 tehnician acustician-audioprotezist****
321201 tehnician agronom-cercetare
321304 tehnician agronom-exploatare
315209 tehnician analist de calitate**
313302 tehnician aparate electromedicale
315208 tehnician asigurarea calitatii**
311404 tehnician aviatie
342310 tehnician calificare gestiune competente**
349205 tehnician compartiment securitate hotel*****
313208 tehnician CATV
311102 tehnician chimist
315207 tehnician conditii de munca si securitate**
311516 tehnician constructii navale
311405 tehnician constructii telefonice
311203 tehnician constructor
315210 tehnician cotator calitate**
343205 tehnician criminalist
313213 tehnician de echipamente TV**
322501 tehnician dentar
311104 tehnician determinari fizico-mecanice
311526 tehnician documentatie studii**
312203 tehnician echipamente de calcul retele
321106 tehnician ecolog
244108 tehnician economist
311306 tehnician electrician
311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician
311305 tehnician electromecanic
311406 tehnician electronica, transporturi, posta si telecomunicatii
311306 tehnician energetician
316202 tehnician frigotehnist
311108 tehnician geolog
311907 tehnician gestiune salariala**
311909 tehnician gestiune stoc**
311908 tehnician gestiunea productiei**
311204 tehnician hidroamelioratii
311112 tehnician hidrogeolog
311111 tehnician hidrolog
311109 tehnician hidrometru
311205 tehnician hidrotehnic
322903 tehnician homeopat
313125 tehnician iluminat tehnologic**
321101 tehnician in bacteriologie
321102 tehnician in biochimie
321105 tehnician in biologie
311607 tehnician in chimie industriala
321103 tehnician in hematologie
316203 tehnician in industria alimentara
316102 tehnician in industria confectiilor din piele si inlocuitori
316103 tehnician in industria confectiilor si tricotajelor
316104 tehnician in industria incaltamintei
316105 tehnician in industria pielariei
316106 tehnician in industria textila
317101 tehnician in industrializarea lemnului
321106 tehnician in protectia mediului
321104 tehnician in serologie
311525 tehnician incercari componente vehicule**
316205 tehnician industria alimentara extractiva
316206 tehnician industria alimentara fermentativa
316207 tehnician industria carnii, laptelui si conservelor
317301 tehnician industria celulozei si hartiei
317203 tehnician industria materialelor de constructii
317201 tehnician industria sticlei si ceramicii
311517 tehnician instalatii bord (avion)
311209 tehnician instalatii in constructii
316204 tehnician laborant analize produse alimentare
347109 tehnician machetist
311518 tehnician masini si utilaje
311519 tehnician mecanic
311309 tehnician mentenanta electromecanica-automatica echip. ind.**
311529 tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale**
343303 tehnician merceolog
311706 tehnician metalurgie
311107 tehnician meteorolog
311115 tehnician metrolog
311711 tehnician mineralurg
311707 tehnician minier
342307 tehnician mobilitate personal**
316208 tehnician morarit si panificatie
311903 tehnician normare, salarizare, organizare
321204 tehnician pedolog
313210 tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video si de
monitorizare control acces si comunicatii
311607 tehnician petrolist
343406 tehnician planificare/urmarire sinteze**
311520 tehnician prelucrari mecanice
311527 tehnician prestatii vehicule**
311904 tehnician pret de cost
311906 tehnician pret revenire**
311905 tehnician programare, lansare, urmarire a productiei
311207 tehnician proiectant constructii
311307 tehnician proiectant electrician
311409 tehnician proiectant electronica/transporturi/comunicatii
311307 tehnician proiectant energetician
316209 tehnician proiectant in industria alimentara
317205 tehnician proiectant in industria materialelor de constructii
317102 tehnician proiectant in industrializarea lemnului
311506 tehnician proiectant mecanic
311709 tehnician proiectant metalurg
311708 tehnician proiectant minier
311410 tehnician proiectant telecomunicatii
316107 tehnician proiectant textile, pielarie
311410 tehnician proiectant transporturi
311807 tehnician proiectant**
315206 tehnician protectia muncii
323001 tehnician protezist-ortezist**
313207 tehnician radioelectronist
311407 tehnician radiolocatii
347110 tehnician reclame (decorator)
342308 tehnician reconversie personal**
311528 tehnician reglementari/omologari oficiale**
342311 tehnician resurse umane**
313214 tehnician retele de telecomunicatii**
122938 tehnician sanitar sef
322104 tehnician sanitar
314506 tehnician securitate aeriana
321203 tehnician silvic-cercetare
321306 tehnician silvic-exploatare
311521 tehnician sudura
311522 tehnician tehnolog mecanic
311407 tehnician telecomunicatii
311206 tehnician topometrist
311407 tehnician transporturi
311408 tehnician turn parasutism
322704 tehnician veterinar
321202 tehnician zootehnist-cercetare
321305 tehnician zootehnist-exploatare
311530 tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje**
311529 tehnician/responsabil afacere, metode implementare**
311532 tehnician/responsabil afacere, metode logistica**
311533 tehnician/responsabil afacere, metode org. si masurarea muncii**
311531 tehnician/responsabil afacere, metode pregatire de industrializare**
312302 tehnician-operator la roboti industriali
512204 tehnolog alimentatie publica**
349302 tehnolog alimentatie publica se muta de la codul 512204*****
245121 tehnoredactor (studii superioare)
347121 tehnoredactor
411202 telefaxist
422305 telefonist instructor
122662 telefonist sef
422304 telefonist
423306 telegrafist (teleimprimatorist)
122663 telegrafist sef
411203 teletipist
411204 telexist
322907 terapeut in terapii complementare
812302 termist-tratamentist de piese semi-fabricate, finite
812301 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate
812305 termist-tratamentist
724410 testor aparatura de telecomunicatii si instalatii de semnalizare,
centralizare si blocare (SCB)
828309 testor tehnica de calcul
834008 timonier maritim/fluvial**
721303 tinichigiu carosier
721305 tinichigiu de santier
721304 tinichigiu industrial
721309 tinichigiu restaurator
721306 tinichigiu structurist de aviatie
734105 tipograf turnator la masinile de turnat text
825101 tipograf-tiparitor
612103 tocator de furaje (paie)
811211 tocator la masini de maruntit roci
814113 tocatorist-defibratorist
721109 topitor aliaje tipografie
721110 topitor fonta si neferoase
827106 topitor grasimi comestibile si de uz industrial
826103 topitor in si canepa
812111 topitor la concentrate miniere
813101 topitor sticla
721111 topitor, turnator metale si aliaje neferoase
812203 topitor, turnator metale pretioase
311804 topograf
833101 tractorist
244406 traducator (studii superioare)
347118 traducator
733110 traforator manual lemn
826608 tragator fete pe calapod
732203 tragator, slefuitor, gradator nivele
245122 translator emisie
244407 translator
347405 trapezist
311805 trasator naval-desenator
311806 trasator optic
311802 trasator
814116 tratamentist PFL
731120 tratamentist piese optice
821206 tratamentist produse azbociment
812404 trefilator, tragator
246034 treibar
413107 trezorier
743202 tricotor manual
827103 tripier
811104 trolist*
721417 tubulator naval
721112 turnator fonta pe banda
812115 turnator fonta
721113 turnator formator
813118 turnator geam
721116 turnator metale si neferoase
721117 turnator modelier
713302 turnator ornamentalist
721114 turnator pregatitor otelarie
732103 turnator produse ceramice
734307 turnator valuri
311411 tehnician statii de emisie radio-tv***
311412 tehnician statii radiorelee si satelit***
311525 tehnnician incercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare
energetica/sisteme de masurare***
514108 tatuator***
241506 trezorier***
411205 telebanker***

T
743201 tesator
743207 tesator-restaurator manual de covoare
731307 tintuitor

U
941101 ucenic*****
932007 umplutor sifoane
723304 ungator-gresor
821105 uscator electrozi de sudura
815202 uscator in industria chimica
742104 uscator, aburitor material lemnos
741402 uscator-deshidrator legume, fructe

V
921104 vacar
514204 valet
827112 valorificator glande
823202 valtar calandru mase plastice
823121 valtar cauciuc electroizolant
911101 vanzator ambulant de produse alimentare
911102 vanzator ambulant de produse nealimentare
421109 vanzator bilete
911103 vanzator de ziare
911301 vanzator la domiciliul clientului pe baza de comanda
522004 vanzator
826427 vaporizator la imprimerie
832303 vatman
413329 veghetor incarcare-descarcare
733205 velator-matisor
421107 verificator bani
713607 verificator canale subterane
413330 verificator documente expeditie
421108 verificator valori
246035 vestitor
246036 vicar
241915 viceconsul
111066 viceguvernator
111069 vicepresedinte (Curtea Suprema de Justitie, Curtea de Apel, tribunal,
judecatorie)
114209 vicepresedinte asociatie nationala cooperatista**
114212 vicepresedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste**
122405 vicepresedinte cooperativa de consum**
111074 vicepresedinte institutie publica**
114103 vicepresedinte organizatie politica
114205 vicepresedinte organizatie sindicala
111067 viceprimar
916204 vidanjor
827805 vinificator-pivnicer
611502 viticultor
714108 vopsitor auto**
826508 vopsitor imbracaminte blana
714104 vopsitor industrial
742101 vopsitor lemn
714102 vopsitor zugrav
823104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc
823119 vulcanizator la autoclava
823118 vulcanizator piese din cauciuc la prese
522007 vanzator de produse naturiste***
414118 videotecar***
347305 videojokey***
114216 vicepresedinte organizatie cooperatista***

Z
826115 zdrobitor si uleiator textile
245123 ziarist
712202 zidar cosuri fabrica
712204 zidar samotor
712203 zidar pietrar
712206 zidar restaurator
712205 zidar rosar-tencuitor
734205 zincograf
714102 zugrav, vopsitor

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web: