www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

118

» Resurse » Dictionar

mediul de control

program de facturare
constituie esenţa unei organizaţii eficient controlate şi este generat de atitudinea manifestată de managementul acesteia. Mediul controlului este format din acţiunile, politicile şi procedurile care reflectă atitudinile de ansamblu ale managementului, ale membrilor consiliului de administraţie şi ale proprietarilor entităţii.
include funcţiile şi de guvernanţă şi de conducere, precum şi atitudinile, conştientizarea şi acţiunile celor însărcinaţi cu guvernanţa şi conducerea entităţii referitoare la controlul intern al entităţii şi la importanţa acestuia în entitate. Mediul de control este o componentă a controlului intern.
acţiunile, politicile şi procedurile care reflectă atitudinile de ansamblu ale managementului, membrilor consiliului de administraţie, a persoanelor însărcinate cu guvernanţa şi proprietarilor entităţii faţă de controlul intern şi de importanţa lui pentru entitate.
mediul de control este evaluat de auditor prin prisma câtorva componente secundare:

integritatea şi valorile etice (conducere şi personal);
competenţa conducerii şi a personalului;
participarea consiliului de administraţie sau a comitetului de audit (separarea acestora de managementul entităţii);
filozofie şi stilul de lucru al managementului;
structura organizatorică;
atribuirea autorităţii şi responsabilităţii;
politicile şi practicile în domeniul resurselor umane.

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie

Referinte catre aceasta pagina