www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

47

» Resurse » Dictionar

proiectul planului de audit public intern

program de facturare
se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducătorului entităţii publice, prin consultare cu entităţile publice ierarhic superioare, ţinând seama de recomandările Curţii de Conturi.Conducătorul entităţii publice aprobă anual proiectul planului de audit public intern. Auditorul intern desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern.

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie