www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

3583

» Articole

Reguli de incadrare CAEN si CPSA

program de facturare

REGULI DE ÎNCADRARE

 

Nr.

crt.

TITLU

SOLICITANT

PROBLEMĂ

SOLUŢIE

1.

Staţie de reglare-măsurare

Societatea Naţională de transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” – S.A. Mediaş

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Staţie de reglare-măsurare”.

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3320.52“Instrumente şi aparate pentru măsurarea şi controlul debitului, nivelului, presiuni şi a altor carcteristici variabile a lichidelor şi gazelor (debitmertre, indicatoare de nivel, manometre, etc.)”.

2.

Închirierea/concesionare terenuri şi spaţii cu altă destinaţie decât de locuit

Primăria oraşului Sinaia

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de închiriere/concesionare terenuri şi spaţii cu altă destinaţie decât de locuit, dacă veniturile obţinute din această activitate sunt exceptate sau nu de plata T.V.A..

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7020 “ Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

Scutirea de plată a T.V.A.-ului pentru veniturile realizate din acestea ( activităţi ) se reglementează prin acte normative emise de către Ministerul Finanţelor Publice.

3.

Antreprenoriat general

S.C. ROMENERGO S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de antreprenoriat general

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei7420 “Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice”.

4.

Tichete masă

Primăria municipiului Constanţa

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Tichete masă”.

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 2222.11 “Produse imprimate fiduciare (bilete de bancă, timbre poştale şi fiscale, cecuri, titluri de valoare, etc.)

5.

Configurare reţea

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de configurare reţea.

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

6.

Întreţinere reţea

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de întreţinere reţea.

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

7.

Instalare reţea

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de instalare reţea.

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

8.

Configurare server

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de configurare server.

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

9.

Întreţinere server

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de întreţinere server.

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

10.

Instalare server

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de instalare server

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

11.

Devirusare

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de devirusare

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

12.

Consultanţă

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de consultanţă

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7210 “Consultaţii în domeniul echipamentelor de calcul”( în domeniul hardware ).

13.

Depanare software sistem

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de depanare software sistem

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7222 “Realizarea şi furnizarea de programe”.

14.

Depanare software aplicat

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de depanare software aplicat

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7222 “Realizarea şi furnizarea de programe”.

15.

Depanare software servere

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de depanare software servere

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7222 “Realizarea şi furnizarea de programe”.

16.

Configurare aplicaţii

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de configurare aplicaţii

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

17.

Instalare aplicaţii

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de instalare aplicaţii

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

18.

Recuperare date

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de recuperare date

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

19.

Creare pagină WEB

S.C. Flamingo Compurers S.A

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de creare pagină WEB

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7230 “Prelucrarea datelor”.

20.

Programe de interest public în domeniul construcţiilor

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. “- S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de realizarea programelor de interest public în domeniul construcţiilor

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7011 “Dezvoltare (promovare) imobiliară”.

21.

Realizarea de aşezăminte de vacanţă

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. “- S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de realizarea de aşezăminte de vacanţă

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7011 “Dezvoltare (promovare) imobiliară”.

22.

Realizarea de clădiri sociale de locuit

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. “- S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de realizarea de clădiri sociale de locuit

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7011 “Dezvoltare (promovare) imobiliară”.

23.

Realizarea şi vânzarea de tehnologie în domeniul construcţiilor

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. “- S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de realizarea şi vânzarea de tehnologie în domeniul construcţiilor

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 2952“Fabricarea utilajelor pentru mine, cariere şi construcţii”.

24.

Realizarea şi vânzarea de proiecte în domeniul construcţiilor

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. “- S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de realizarea şi vânzarea de proiecte în domeniul construcţiilor

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7420“Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice”

25.

Asigurarea de servicii specifice în domeniul construcţiilor, pentru investitori

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. “- S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de asigurare de servicii specifice în domeniul construcţiilor, pentru investitori

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7420“Activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice”.

26.

Realizarea de operaţiuni de marketing

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. “- S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de realizarea de operaţiuni de marketing

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7413 “Activităţi de studiere a pieţei şi sondaj”.

27.

Publicitate, reclamă

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. “- S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de publicitate, reclamă

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7440 “Publicitate”.

29.

 

 

 

 

Editarea de publicaţii şi imprimate

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. “- S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de editare de publicaţii şi imprimate

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 2222 “Alte produse tipărite”.

30.

 

Stabilirea activităţii principale

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. “- S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea principală

Stabilirea acţivităţii principale se face în conformitate cu precizările privind principiile de elaborare şi utilizare a CAENrev.1, respectiv “Modul de atribuire a activităţii principale”(Monitorul Oficial al României nr.301 bis din 05.11.199,pg.6 şi 7).

31.

Servicii de management de documente – punerea la dispoziţia clientului a echipamentelor de copiere,

servicii de întreţinere şi reparaţii, consumabile şi personal de deservire a echipamentelor

XEROX România

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de punere la dispoziţia clientului a echipamentelor de copiere, servicii de întreţinere şi reparaţii, consumabile şi personal de deservire a echipamentelor, în ansamblul lor.

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 7485.12 “Servicii de multiplicare”.

32.

Închiriere de echipamente de copiere

XEROX România

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de

închiriere de echipamente de copiere

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 7133.11 “Servicii de leasing sau de închiriere a echipamentelor de birou (maşini de scris, fotocopiatoare, duplicatoare, material telefonic) fără operatori”

33.

Reparaţii şi întreţinere echipamente de copiere

XEROX România

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de

reparaţii şi întreţinere echipamente de copiere

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 7250.11 “Servicii de întreţinere şi reparare a maşinilor de birou”

34.

Furnizare de consumabile (hârtie,toner,etc.)

XEROX România

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de furnizare de consumabile (hârtie,toner,etc.)

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 5118.12 “Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata specializat în vânzarea altor produse n.c.a.”

35.

Furnizare de personal de deservire care rămâne salariat al companiei furnizoare

XEROX România

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de furnizare de personal de deservire care rămâne salariat al companiei furnizoare

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 7483.12 “Servicii de multiplicare”

36.

Furnizare de personal de deservire care devine salariat al companiei beneficiare

XEROX România

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de furnizare de personal de deservire care devine salariat al companiei beneficiare

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 7450.25 “Servicii de plasare a personalului în alte posturi n.c.a.”

37.

Activitatea Centrelor de Aparatură Medicală

Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Suceava

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea desfăşurată de către Centru de Aparatură Medicală Suceava

În CAENrev.1 activitate desfăşurată de către Centrele de Aparatură Medicală se regăseşte în cadrul clasei 3310 “Producţia de aparatură şi instrumente medicale”

38.

Activitatea caselor de schimb valutar

S.C. AMA EXCHANGE 2000 SRL

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de schimb valutar

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 6713 “Activităţi auxiliare neclasificate în altă parte”

39.

Servicii de schimb valutar

S.C. AMA EXCHANGE 2000 SRL

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de schimb valutar

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 6713.13 “Servicii de schimb a devizelor străine (bănci sau case de schimb)

 

40.

Simulatoare de zbor pentru

avioane şi elicoptere

 

S.C. SIMULTEC S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de realizare a simulatoarelor de zbor pentru avioane şi elicoptere.

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 3530”Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave spaţiale”

41.

Extracţia şi procesarea primară a argilei

S.C. ARGISAN SRL (Prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională-Centru)

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de extracţie şi procesare primară a argilei

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 1422 “Extracţia argilei şi caolinului”

42.

Activităţile referitoare la reorganizarea şi/sau lichidarea societăţilor comerciale

Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activităţile referitoare la reorganizarea şi/sau lichidarea societăţilor comerciale

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7414 “Activităţi de consultare pentru afaceri şi management”, cu menţiunea ca nota explicativă aferentă clasie 7414 să conţină şi precizarea că aici sunt cuprinse şi “activităţile referitoare la reorganizarea şi/sau lichidarea societăţilor comerciale”

43.

Servicii de radiologie dentară

S.C. MEDICALM SRL

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de radiologie dentară

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 8514.16 “Servicii ale laboratoarelor de analize medicale, de radiologie, de anatomie patologică, de transfuzie sanguină, de medicină legală etc.”

44.

Curăţenie, instituţii, clădiri, vagoane tren

S.C. VIVA ROMANIA S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de curăţenie, instituţii, clădiri, vagoane tren

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7470 “Activităţi de întrţinere şi curăţare a clădirilor”

45.

Lucrări de restaurare a monumentelor istorice şi de arhitectură

Ministerul Culturii şi Cultelor &

S.C. AEDIFICIA CARPAŢI S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru lucrări de restaurare a monumentelor istorice şi de arhitectură

Lucrările de construcţii, indiferent de tipul proiectului (de realizare a unui obiectiv/obiect nou;de restaurare;etc.) prin care sunt prevăzute, se regăsesc în CAENrev.1 în cadrul diviziunii 45 “Construcţii”, încadrarea acestora în clasificări nefiind condiţionată de scopul urmărit prin executarea lor (restaurare,reparaţie,etc.).

46.

Amestecul şi revânzarea a diverse fracţii rezutate din prelucrarea ţiţeiului

S.C. FARM PETROL SRL

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de amestecare şi revânzarea a diverse fracţii rezutate din prelucrarea ţiţeiului

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 5151 “ Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate”

47.

Toner (pentru fotocopiatoare şi imprimante laser)

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Toner (pentru fotocopiatoare şi imprimante laser)”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 2464.12”Preparate chimice pentru utilizări fotografice”

48.

Developer (pentru fotocopiatoare şi imprimante laser)

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul

” Developer (pentru fotocopiatoare şi imprimante laser)”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 2464.12”Preparate chimice pentru utilizări fotografice”

49.

Cartuş cerneală (neagră sau color) pentru imprimante

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul

” Cartuş cerneală (neagră sau color) pentru imprimante”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 2430.24 “Cerneluri negre sau colorate pentru imprimerie”

50.

Dischete magnetice 1,44MB

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul

” Dischete magnetice 1,44MB”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 2465.10 “Suporturi de date (benzi, casete, discuri şi alte suporturi magnetice”

51.

Casete magnetice pentru calculatoare

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Casete magnetice pentru calculatoare”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 2465.10 “Suporturi de date (benzi, casete, discuri şi alte suporturi magnetice”

52.

CD-uri (recordable şi rewritable)

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “CD-uri (recordable şi rewritable)”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 2465.10 “Suporturi de date (benzi, casete, discuri şi alte suporturi magnetice”

53.

PAD mouse

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “PAD mouse”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 2524.27 “Articole şcolare şi de birou din material plastic”

54.

Mouse

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Mouse”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3002.16”Unităţi de intrare ieşire n.c.a.”

55.

Tastatură

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Tastatură”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3002.16”Unităţi de intrare ieşire n.c.a.”

56.

HDD (Hard disk draive) diverse mărimi a memoriei (18,2GB, 20GB,30GB,etc.)

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “HDD (Hard disk draive) diverse mărimi a memoriei (18,2GB, 20GB,30GB,etc.)”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3002.17”Unităţi de memorie auxiliară”

57.

Placă video SVGA PCI (diverse mărimi a memoriei)

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Placă video SVGA PCI (diverse mărimi a memoriei)”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3002.19 ”Părţi şi accesorii pentru calculatoare şi echipamente informatice”

58.

Monitoare (14”,15”,17”,etc.)

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Monitoare (14”,15”,17”,etc.)”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3002.16”Unităţi de intrare ieşire n.c.a.”

59.

Dispozitiv CD-Rom

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Dispozitiv CD-Rom”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3002.17”Unităţi de memorie auxiliară”

60.

Dispozitiv CD-Writer

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Dispozitiv CD-Writer”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3002.17”Unităţi de memorie auxiliară”

61.

Dispozitiv FDD

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Dispozitiv FDD”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3002.17”Unităţi de memorie auxiliară”

62.

Parc industrial

Ministerul Dezvoltării şi Prognozei

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea principală a societăţilor care solicită titlul de Parc industrial

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei CAENrev.1 7032 “Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract” .

63.

Furnizare energie electrică

S.C. METALTRADE INTERNATIONAL “97 SRL

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de furnizare energie electrică

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 5170 “Comerţ cu ridicata al altor produse n.c.a.”.

64.

Administrarea pieţei de energie electrică

S.C. OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA – “OPCOM” S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de administrare a pieţei de energie electrică

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7413 “Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj”

65.

Fabricarea de aparate auditive

S.C. QUERCUS IMPEX SRL

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de fabricare de aparate auditive

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 3310 “Producţia de aparatură şi instrumente medicale”

66.

Servicii de reparare a aparatelor auditive

S.C. QUERCUS IMPEX SRL

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de reparare a aparatelor auditive

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3310.92 “Întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor medicale şi chirurgicale”

67.

Dispozitiv electronic pentru persoanele cu deficienţe de auz.

S.C. QUERCUS IMPEX SRL

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Dispozitiv electronic pentru persoanele cu deficienţe de auz”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3310.18 “Aparate auditive, stimulatoare cardiace, etc., părţi şi accesorii ale acestora”

68.

Servicii de leasing sau închirieri de maşini şi utilaje agricole, fără operatori

S.C. GENERAL LEASING S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru serviciile de leasing sau închirieri de maşini şi utilaje agricole, fără operatori

În CAENrev.1 aceste servicii se regăsesc în cadrul clasei 7131 “Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole”

69.

Servicii de leasing sau închirieri de maşini şi utilaje agricole, cu operatori

S.C. GENERAL LEASING S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru serviciile de leasing sau închirieri de maşini şi utilaje agricole, cu operatori

În CAENrev.1 aceste servicii se regăsesc în cadrul clasei 0141 “Activităţi de servicii anexe agriculturii;grădinărit peisagistic”

70.

Prelucrare(sortare, dimensionare, calibrare, sărare şi ambalare) în vederea comercializării a intestinelor de animale

S.C. FTF INTERNATIONAL SRL

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de prelucrare(sortare, dimensionare, calibrare, sărare şi ambalare) în vederea comercializării a intestinelor de animale

Activităţile pezentate reprezintă activităţi auxiliare ale activităţii de “Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne” cod CAENrev.1 5132

71.

Tichete de masă (emitere, gestionare şi utilizare), inclusiv sub forma unui carnet

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de emitere, gestionare, răscumpărare a bonurilor de valoare (tichete de masă)

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 6712 “Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare şi administrare a fondurilor (agenţi financiari)”

72.

Activitatea de audit financiar

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BOTOŞANI

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de audit financiar

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei

7412 “Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultaţii în domeniul fiscal”

73.

Servicii de audit financiar

 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BOTOŞANI

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de audit financiar

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 7412.11“Servicii de revizii contabile şi financiare”

74.

Lucrări de întreţinere reparaţii autovehicule

S.C. ITIA BUCURESTI S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de întreţinere reparaţii autovehicule

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei

5020 “Întreţinerea şi repararea autovehiculelor ”

75.

Import-export piese de schimb pentru autovehicule

S.C. ITIA BUCURESTI S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de import-export piese de schimb pentru autovehicule

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 5030 “Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule”

76.

Producţie, instalare, întreţinere a sistemelor de alarmă

S.C. SENICO IMPEX SRL

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de producţie, instalare, întreţinere a sistemelor de alarmă

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 3162 “Producţia altor componente electrice”

77.

Preparate din carne

S.C. Principal Construct SRL

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de producţie a preparatelor din carne

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 1513 “Prepararea produslor din carne”

78.

Tranşare carne (exclusiv carne de pasăre)

S.C. Principal Construct SRL

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de tranşare carne (exclusiv carne de pasăre)

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 1511”Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne”

79.

Tranşare carne de pasăre

S.C. Principal Construct SRL

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de tranşare carne de pasăre

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 1512 ”Producţia şi conservarea cărnii de pasăre”

80.

Servicii internet

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de internet

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 6420.18“Servicii Internet”

81.

E-mail

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de E-mail

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 6420.18“Servicii Interner”

82.

Activitatea comisionarilor în vamă

Direcţia Generală a Vămilor

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea desfăşurată de comisionari în vamă

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 6340 ”Activităţi ale altor agenţii de transport”

83.

Agenţii de manechine

S.C. Căminul S.A.

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile desfăşurate de agenţiile de manechine

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 7450.25“Servicii de plasare a personalului în alte posturi n.c.a.”

84.

Servicii de relaţii publice

S.C. Căminul S.A.

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de relaţii publice

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 7414.16“Servicii de consultaţii în domeniul relaţiilor publice”

85.

Evaluare imobiliară

S.C. GIMO S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de evaluare imobiliară

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7031 ”Agenţii imobiliare”

86.

Produse software de uz general

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Produse software de uz general”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 7221.11 “Sisteme şi instrumente software”

87.

Prize reţea

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Prize reţea”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3120.27 “Alte aparate de joasă tensiune (socluri şi fişe de prize, conexiuni pentru cabluri electrice, cutii de joncţiune şi derivaţie)”

88.

Cablu reţea, inclusiv cu conectori

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Cablu reţea, inclusiv cu conectori”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3130.13 “Fire şi cabluri electrice de joasă tensiune”

89.

Memorii pentru imprimante color

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Memorii pentru imprimante color”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3002.19 “Părţi şi accesorii pentru calculatoare şi echipamente informatice”

90.

Transfer Belt Unit – piesă de schimb pentru imprimantă EPSON ACUALASER C2000

D.G.de Tehnologie a Informaţiei

Stabilire cod CPSA2002 pentru produsul “Transfer Belt Unit”

În CPSA2002 acest produs se regăseşte în cadrul subclasei elementare 3002.19 “Părţi şi accesorii pentru calculatoare şi echipamente informatice”

91.

Export – import de echipamente, instalaţii şi obiective complexe sau a părţilor din echipamente energetice şi alte instalaţii industriale

ROMENERGO S.A.

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de export – import de echipamente, instalaţii şi obiective complexe sau a părţilor din echipamente energetice şi alte instalaţii industriale

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 5187 ”Comerţ cu ridicata al altor maşini utilizate în industrie, comerţ şi transport”

92.

Servicii de pază patrimoniu

Spitalul Clinic “Dr. I.Cantacuzino”

Stabilire cod CPSA2002 pentru serviciile de pază patrimoniu

În CPSA2002 aceste servicii se regăsesc în cadrul subclasei elementare 7460.15“Servicii de pază şi protecţie”

93.

Anticariat

Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de anticariat

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 5250 ”Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine”

94.

Ignifugări

Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de ignifugare

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 4532 ”Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorosivă”

95.

Impresariat artistic

Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de impresariat artistic

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7487 ”Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor”

96.

Montare contoare apă, gaze

Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de montare contoare apă, gaze

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 4533 ”Lucrări de instalaţii tehnico-sanitatre”

97.

Dezmembrări auto

Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti

Stabilire cod CAENrev.1 pentru activitatea de dezmembrări auto

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 3710 ”Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile”

98

Monitoare 21" 17"- Real Flat, 17", LCD TFT.

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3230.20 “Receptoare de televiziune ( inclusiv monitoarele …….”

99

Ribon

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3663.25 “Articole diverse pentru scris …”

100

Developer

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 2464.12 “Preparate chimice pentru utilizări fotografice”

101

Cartuş cerneală imprimantă, fax

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 2430.24 “Cerneluri negre sau colorate pentru imprimerie”

102

Cilindru pentru copiator

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3002.19 “Părţi şi accesorii ale maşinilor de calcul”

103

Lampă copiator

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3002.19 “Părţi şi accesorii ale maşinilor de calcul”

104

Set role alimentare hârtie copiator

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3002.19 “Părţi şi accesorii ale maşinilor de calcul”

105

Casete audio

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 2465.10 “Suporţi destinaţi înregistrărilor, cu excepţia peliculei cinematografice (benzi, casete, discuri şi alţi suporţi magnetici)”

106

Unde ºi cum se încadreazã în CAENrev.1 rev.1 activitatea de protecţie şi luptă împotriva încendiilor din întreprinderi

Seminar Budapesta

Stabilire cod CAENrev.1

Aceast activitate se regăseşte în CAENrev.1 astfel:

  • în clasele aferente activităţii principale a întreprinderi atunci când sunt desfăşurate cu personal propriu unităţii.

- în clasa 7525 “Activităţi de protecţie civilă” când sunt desfăsurate de unităţi specializate (practic în folosul comunităţii)

107

Unde se regăseşte în CAENrev.1 rev.1 activitatea de factoring

Seminar Budapesta

Stabilire cod CAENrev.1

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 7487 “Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor”.

108

În ce clasă CAENrev.1 rev.1 se încadrează activitatea de protecţie a muncii, activitate desfăşurată de către terţi.

Seminar Budapesta

Stabilire cod CAENrev.1

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 8042 “Alte forme de învăţământ”.

109

Unde se regăseşte în CAENrev.1 rev.1 activitatea desfăsurată de către cabinetele de psihologice.

Seminar Budapesta

Stabilire cod CAENrev.1

În CAENrev.1 această activitate se regăseşte în cadrul clasei 8514 “Alte activităţi referitoare la sănătatea umană”.

110

Casete video

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 2465.10 “Suporţi destinaţi înregistrărilor, cu excepţia peliculei cinematografice (benzi, casete, discuri şi alţi suporţi magnetici)”

111

Dispozitiv CD-R, CD-RW pentru calculator

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3002.17 “Unităţi de memorie”

112

Dispozitiv CD-R, CD-RW pentru calculator

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3002.17 “Unităţi de memorie”

113

Dispozitiv DVD, DVD-RW pentru calculator

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3002.17 “Unităţi de memorie”

114

Dispozitiv FDD 1,44 MB pentru calculator

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3002.17 “Unităţi de memorie”

115

HDD 120 Gb

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3002.19 “Părţi şi accesorii ale maşinilor de calcul”

116

Arătător ecran cu fascicol “laser”

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3150.33 “Proiectoare şi spoturi luminoase”

117

Ecran de proiecţie

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3340.36 “Echipamente foto (blitzuri fotografice ………………., ecrane pentru proiecţii)”

118

Trepied pentru cameră video

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3340.38 “Părţi şi accesorii pentru aparatură şi instrumente fotografice”

119

Compact Flash card 256 Mb (memorie pentru aparat foto)

D.G.de exploatare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice statistice

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste produse se regăsesc în cadrul subclasei elementare 3002.17 “Unităţi de memorie”

120

Transport al persoanelor decedate

Seminar Dubrovnik - Croaţia

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceast serviciu se regaseşte în cadrul subclasei elementare 6024.17 „Alte servicii de transport rutier specializat”

121

Vânzarea produselor prin intermediul magazinelor de către acelea şi unităţi care fabrică produsele respective

Seminar Dubrovnik - Croaţia

Stabilire cod CAEN Rev.1

Vânzarea produselor prin intermediul magazinelor de către aceleaşi unităţi care fabrică produsele respective nu este activitate de comert.

122

Fabricarea şi instalarea gardurilor electrice

Seminar Dubrovnik - Croaţia

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAEN Rev.1 activitatea de fabricare a gardurilor electrice se regăseşte în cadrul clasei3162 „Producţia altor componente electrice, n.c.a”

În CAEN Rev.1 activitatea de instalare a gardurilor electrice se regăseşte în cadrul clasei 4531 „Lucrări de instalaţii electrice”

123

Executarea inscripţiilor funerare

Seminar Dubrovnik - Croaţia

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAEN Rev.1 activitatea de executare a inscriptiilor funerare se clasifică, în functie de natura materialului suport (pe care se aplică), astfel: - 2666 „Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos”

dacă materialul suport este betonul sau - 2670 „Tăierea, finisarea şi fasonarea pietrei”

dacă materialul suport este marmura

124

Curatarea piscinelor si purificarea apei din piscine

Seminar Dubrovnik - Croaţia

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAENrev.1 aceasta activitate se regaseste în cadrul clasei 7470 „Activitati de întretinere si curatare a cladirilor”

125

Servicii ale discotecilor

Maria Han

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste servicii se regasesc în cadrul subclasei elementare 5540.10 “Servicii de desfacere a bauturilor în cafenele si baruri”

126

Servicii de videoproductie

Televiziunea Româna

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste servicii se regasesc în cadrul subclasei elementare 9211.31 “Servicii pentru productia de filme”

127

Servicii de asigurare sunet/sonorizare, servicii de iluminare

Televiziunea Româna

Stabilire cod CPSA 2002

În CPSA 2002 aceste servicii se regasesc în cadrul subclasei elementare 9232.10 “Gestiunea salilor de spectacole si a teatrelor”

128

Activitatea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAEN Rev.1 activitatea desfasurata de catre AgentiaNationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara se regaseste în cadrul clasei 7513 “Controlul activitatilor economice”

129

Activitatea Oficiilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara Judetene

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAEN Rev.1 activitatatile desfasurate de catre Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara Judetene se regasesc în cadrul clasei 7420 “Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea”

130

Activitatea Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAEN Rev.1 activitatea desfasurata de catre Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se regaseste în cadrul clasei 7420 “Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea”

131

Activitatea Serviciilor de evidenta a populatiei din cadrul primariilor

Ministerul Administratiei si Internelor

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAEN Rev.1 activitatea desfasurata de catre Serviciile de evidenta a populatiei din cadrul primariilor se regaseste în cadrul clasei 7524 “Activitati de ordine publica”

132

Activitatea Serviciilor de pasapoarte din cadrul prefecturilor

Ministerul Administratiei si Internelor

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAEN Rev.1 activitatea desfasurata de catre Serviciile de pasapoarte din cadrul prefecturilor se regaseste în cadrul clasei 7524 “Activitati de ordine publica”

133

Activitatea Politiei Comunitare

Ministerul Administratiei si Internelor

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAEN Rev.1 activitatea desfasurata de catre Politia Comunitara se regaseste în cadrul clasei 7460 “Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor”

134

Producerea si comercializarea ambulanta de vata de zahar

AMITREI AGIP SNC

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAENrev.1 aceasta activitate se regaseste în cadrul clasei 5262 “Comert cu amanuntul prin standuri si piete”

135

Organizarea bâlciurilor

AMITREI AGIP SNC

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAENrev.1 aceasta activitate se regaseste în cadrul clasei9233 “Bâlciuri si parcuri de distractii”

136

Activitatea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola

Directia Judeteana de Statistica Giurgiu

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAEN Rev.1 activitatea desfasurata de catre Agentia Nationala de Consultanta Agricola se regaseste în cadrul clasei 7414 “Activitati de consultanta pentru afaceri si management”

137

Activitatea Oficiilor Judetene de Consultanta Agricola

Directia Judeteana de Statistica Giurgiu

Stabilire cod CAEN Rev.1

În CAEN Rev.1 activitatile desfasurate de catre Oficiile Judetene de Consultanta Agricola se regasesc în cadrul clasei7414 “Activitati de consultanta pentru afaceri si management”


Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie

Referinte catre aceasta pagina