www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

39

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 315 din 22.04.2008

program de facturare
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 413. Ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de interventie Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor în cadrul axei prioritare Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local din cadrul Programului operational regional 20072013 1.146. Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2008

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie