www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

36

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 503 din 03.07.2008

program de facturare
HOTARARI ALE PARLAMENTULUI ROMANIEI 13. Hotarare privind prelungirea mandatului membrilor Curtii de Conturi HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI 682. Hotarare pentru aprobarea Intelegerii dintre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Șanse si Ministerul Sanatatii Publice din Romania si Ministerul Muncii si Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucratori de la prevederile art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza în interiorul Comunitatii, semnata la Oslo la 7 noiembrie 2007 Intelegere între Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Șanse si Ministerul Sanatatii Publice din Romania si Ministerul Muncii si Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucratori de la prevederile art. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza în interiorul Comunitatii 690. Hotarare privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului Electrificare 20072009 privind alimentarea cu energie electrica a localitatilor neelectrificate si înfiintarea Unitatii de management al programului 692. Hotarare privind completarea art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 830/2007 pentru aprobarea participarii Romaniei la Expozitia Internationala 2008 Apa si dezvoltarea durabila, Zaragoza, Spania ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 697/510. Ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007 1.132/4.470/407. Ordin al ministrului sanatatii publice, al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice, al ministrului educatiei si cercetarii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, statutului, structurii organizatorice, statului de functii si a structurii de personal ale Școlii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar ACTE ALE INALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE Decizia nr. XIX din 19 martie 2007 ACTE ALE BANCII NAȚIONALE A ROMANIEI 18. Circulara privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în moneda nationala

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie