www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

31

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 546 din 18.07.2008

program de facturare
HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI 717. Hotarare pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie