www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

43

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 62 din 2.02.2009

program de facturare
Ministerul Sanatatii
74. Ordin al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preturilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, precum si bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate, in sistemul de asigurari sociale de sanatate .

Ministerul Sanatatii
75. Ordin al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman .

Ministerul Sanatatii
76. Ordin al ministrului sanatatii pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 169/2008 privind infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii Publice .

Ministerul Sanatatii
79. Ordin al ministrului sanatatii privind prelungirea valabilitatii Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare .

Ministerul Finantelor Publice
138. Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie