www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

34

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 135 din 4.03.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
1291. Decizia nr. 1.291 din 2 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin (2) lit. d), art. 141 si art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
35. Decizia . ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (3) si ale art. 55 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
65. Decizia . ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-19 si 21 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor .

Curtea Constitutionala a Romaniei
66. Decizia . ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
67. Decizia . ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. c) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
69. Decizia . ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 din Codul de procedura civila si art. 15, 21, 24 si 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor .

Curtea Constitutionala a Romaniei
109. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
111. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
112. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat .

Curtea Constitutionala a Romaniei
114. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) si art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere .

Curtea Constitutionala a Romaniei
117. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) frazele intai si a doua din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative .

Curtea Constitutionala a Romaniei
122. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 38 alin. (1) din Codul familiei .

Curtea Constitutionala a Romaniei
128. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si art. 27 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
132. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1)-(5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 483/2006 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
148. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) si art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici .

Curtea Constitutionala a Romaniei
149. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale .

Agentia Nationala Antidoping
20. Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare si analizare a probelor de control doping .

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
75. Ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind modificarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 454/2006 .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
129. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale CERTO - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
133. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie