www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

43

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 185 din 25.03.2009

program de facturare
Presedintele Romaniei
434. Decret privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Administratiei si Internelor .

Presedintele Romaniei
435. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor .

Presedintele Romaniei
436. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor .

Presedintele Romaniei
437. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor .

Presedintele Romaniei
438. Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar-sef de politie din Ministerul Administratiei si Internelor la incetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul .

Presedintele Romaniei
439. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor .

Presedintele Romaniei
440. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-sef de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor .

Presedintele Romaniei
441. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor .

Presedintele Romaniei
442. Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor .

Guvernul Romaniei
315. Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producatorilor din sectorul vitivinicol .

Guvernul Romaniei
325. Hotarare privind reorganizarea si functionarea Agentiei pentru Strategii Guvernamentale .

Guvernul Romaniei
328. Hotarare pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 .

Primul-Ministru
366. Decizie privind incetarea raportului de serviciu al domnului Deaconescu Ionut Catalin, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin acordul partilor .

Ministerul Functiei Publice
487. Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor referitoare la autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie