www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

40

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 262 din 22.04.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
76. Decizia . ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 598 si urmatoarele, cuprinse in sectiunea a III-a "Sechestrul judiciar" a capitolului IV "Masurile asiguratorii" din cartea a VI-a "Proceduri speciale" din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
93. Decizia . ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor articolului unic din titlul V al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, a art. 2 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si a art. 4 alin. (5) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente .

Curtea Constitutionala a Romaniei
105. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
106. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 si art. 481 din Codul civil .

Curtea Constitutionala a Romaniei
270. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
331. Decizia . martie 2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 295 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal .

Curtea Constitutionala a Romaniei
332. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
333. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor .

Curtea Constitutionala a Romaniei
334. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii .

Curtea Constitutionala a Romaniei
338. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15-19 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor .

Curtea Constitutionala a Romaniei
340. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) si art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
341. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) si art. 174 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale art. 299 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
348. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte savarsite in afara teritoriului tarii de cetateni romani sau de persoane fara cetatenie domiciliate in Romania, precum si a dispozitiilor art. 91^2 alin. 1 si 5 din Codul de procedura penala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
351. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (2) teza a doua din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism .

Curtea Constitutionala a Romaniei
383. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 alin. (1) lit. d) pct. (iv) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania .

Curtea Constitutionala a Romaniei
403. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei .

Curtea Constitutionala a Romaniei
406. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie