www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

36

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 295 din 06.05.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
136. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 din Legea locuintei nr. 114/1996 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
137. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
139. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica .

Curtea Constitutionala a Romaniei
141. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16-20 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente .

Guvernul Romaniei
452. Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara .

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
12. Decizie privind modificarea Deciziei Consiliului National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor de disciplina ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie