www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

23

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 346 din 25.05.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
513. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic .

Curtea Constitutionala a Romaniei
515. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) teza finala din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
516. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58^3 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor .

Curtea Constitutionala a Romaniei
519. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania .

Curtea Constitutionala a Romaniei
569. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania .

Curtea Constitutionala a Romaniei
571. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei .

Curtea Constitutionala a Romaniei
573. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale .

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
60. Decizie pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, repartizarea remuneratiilor colectate catre organismele de gestiune colectiva beneficiare si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectiva colector unic .

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
563. Ordin pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie