www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

34

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 357 din 27.05.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
508. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania .

Curtea Constitutionala a Romaniei
521. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 160^2 alin. 1 din Codul de procedura penala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
551. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31, art. 33, art. 41, art. 53, art. 54, art. 61 si art. 65 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor .

Curtea Constitutionala a Romaniei
552. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) si ale art. 11^1 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata .

Curtea Constitutionala a Romaniei
553. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
560. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
561. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) raportat la anexa A pct. 1-13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei .

Curtea Constitutionala a Romaniei
562. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30, art. 31, art. 31^1 , art. 32, art. 33 si art. 34 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si a celor ale art. 49 si art. 50 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
572. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. e) si alin. (2), ale art. 22 si art. 25 lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
584. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil .

Curtea Constitutionala a Romaniei
589. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27, art. 28 si art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
592. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 alin. (5^1) si (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
593. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54, art. 55, art. 56 si art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, precum si ale art. 294 si art. 295 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
596. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe .

Curtea Constitutionala a Romaniei
601. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
650. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie