www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

33

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 482 din 13.07.2009

program de facturare
Parlamentul Romaniei
262. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 .

Parlamentul Romaniei
265. Lege pentru aprobarea OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei de Credite pentru StudenÅ£ii din InstituÅ£iile de ÎnvaÅ£amânt Superior de Stat ÅŸi Particular Acreditate .

Presedintele Romaniei
1143. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 .

Parlamentul Romaniei
266. Lege pentru modificarea ÅŸi completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998 .

Presedintele Romaniei
1146. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei de Credite pentru StudenÅ£ii din InstituÅ£iile de ÎnvaÅ£amânt Superior de Stat ÅŸi Particular Acreditate .

Parlamentul Romaniei
267. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social .

Presedintele Romaniei
1148. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social .

Presedintele Romaniei
1147. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea ÅŸi completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998 .

Parlamentul Romaniei
268. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protecţie sociala .

Presedintele Romaniei
1149. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protecţie sociala .

Parlamentul Romaniei
271. Lege pentru aprobarea OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea ÅŸi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naÅ£ional de dezvoltare a turismului „Schi în România“ .

Presedintele Romaniei
1152. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea ÅŸi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naÅ£ional de dezvoltare a turismului „Schi în România“ .

Parlamentul Romaniei
273. Lege pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ÅŸi alte drepturi de asigurari sociale .

Presedintele Romaniei
1154. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ÅŸi alte drepturi de asigurari sociale .

Parlamentul Romaniei
275. Lege privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plaÅ£ii contribuÅ£iei României la Fondul de Cooperare al IniÅ£iativei Central Europene .

Presedintele Romaniei
1156. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plaÅ£ii contribuÅ£iei României la Fondul de Cooperare al IniÅ£iativei Central Europene .

Parlamentul Romaniei
276. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru .

Presedintele Romaniei
1157. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie