www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

39

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 506 din 22.07.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
831. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 5 şi art. 306 alin. 2 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
832. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor .

Curtea Constitutionala a Romaniei
839. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea ÅŸi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, ÅŸi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „AdministraÅ£ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ .

Curtea Constitutionala a Romaniei
843. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a celor ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
844. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. b), art. 34, 35, 43, 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) şi art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
852. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi art. 481 din Codul civil .

Curtea Constitutionala a Romaniei
854. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 din Codul de procedura civila şi ale art. 1441 din Codul civil .

Curtea Constitutionala a Romaniei
913. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 107 şi ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei .

Guvernul Romaniei
807. Hotarâre pentru modificarea ÅŸi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OrdonanÅ£ei de urgenÅ£a a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii seminÅ£elor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea ÅŸi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit ÅŸi pentru stabilirea contravenÅ£iilor ÅŸi a modului de sancÅ£ionare a acestora, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 82/2003 .

Primul-Ministru
588. Decizie privind înfiinÅ£area ÅŸi componenÅ£a Consiliului pentru RaÅ£ionalizarea Cheltuielilor Publice .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie