www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

28

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 516 din 28.07.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
639. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281^1 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
641. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 728 din Codul civil .

Curtea Constitutionala a Romaniei
755. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
756. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a dispoziÅ£iilor art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinÅ£area, organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea asociaÅ£iilor de proprietari .

Curtea Constitutionala a Romaniei
759. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a dispoziÅ£iilor art. 5, art. 7 alin. (2) ÅŸi art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaÅ£iei juridice a unor imobile cu destinaÅ£ia de locuinÅ£e, trecute în proprietatea statului, precum ÅŸi ale art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
768. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoreşti şi art. 27 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
849. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385^14 alin. 1 din Codul de procedura penala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
851. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedura civila şi ale art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor .

Curtea Constitutionala a Romaniei
912. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) teza finala din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public .

Curtea Constitutionala a Romaniei
928. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282^1 alin. 1, art. 302^1 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedura civila .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie