www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

27

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 520 din 29.07.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
646. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1, art. 578 şi art. 579 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
757. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a dispoziÅ£iilor art. 9 alin. (2) ÅŸi art. 10 alin. (1) din OrdonanÅ£a de urgenÅ£a a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executarii obligaÅ£iilor de plata rezultate din contracte comerciale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
772. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara .

Curtea Constitutionala a Romaniei
776. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
777. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 700 alin. 1 din Codul civil .

Curtea Constitutionala a Romaniei
779. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara şi ale art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor .

Curtea Constitutionala a Romaniei
859. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor art. 5-8 din OrdonanÅ£a de urgenÅ£a a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor masuri în domeniul finanÅ£elor publice .

Curtea Constitutionala a Romaniei
923. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor OrdonanÅ£ei de urgenÅ£a a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparÅ£inut comunitaÅ£ilor cetaÅ£enilor aparÅ£inând minoritaÅ£ilor naÅ£ionale din România .

Curtea Constitutionala a Romaniei
957. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (3) din Codul de procedura penala şi ale art. 1000 alin. 3 din Codul civil .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie