www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

30

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 540 din 04.08.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
796. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a dispoziÅ£iilor articolului unic pct. 4 din Legea nr. 232/2005 privind aprobarea OrdonanÅ£ei de urgenÅ£a a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea unitaÅ£ilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare ÅŸi a Academiei de ÅžtiinÅ£e Agricole ÅŸi Silvice „Gheorghe Ionescu-ÅžiÅŸeÅŸti“ .

Curtea Constitutionala a Romaniei
797. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a dispoziÅ£iilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
892. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 343^3 alin. 2 şi art. 343^4 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
899. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 149 şi art. 155^1 din Codul de procedura civila şi ale Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene .

Curtea Constitutionala a Romaniei
981. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
987. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului .

Curtea Constitutionala a Romaniei
994. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
995. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1059. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi 25 din Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi ale art. 1434 alin. 1 din Codul civil .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1066. Decizie privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007 .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie