www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

22

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 577 din 19.08.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
908. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 1 şi 2 din Codul de procedura penala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
909. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedura penala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
948. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 alin. 3 din Codul penal .

Curtea Constitutionala a Romaniei
956. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91^1, art. 112, art. 113, art. 115, art. 116 şi art. 120 alin. 2 din Codul de procedura penala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1046. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietaÅ£ii ÅŸi justiÅ£iei, precum ÅŸi unele masuri adiacente .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1047. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din OrdonanÅ£a de urgenÅ£a a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaÅ£iilor proprietate privata a statului sau a unitaÅ£ilor administrativ-teritoriale cu destinaÅ£ia de cabinete medicale, precum ÅŸi a spaÅ£iilor în care se desfaÅŸoara activitaÅ£i conexe actului medical .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1049. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 3 din Codul familiei .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1052. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 ÅŸi 4 ÅŸi art. 10 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinÅ£e ÅŸi spaÅ£ii cu alta destinaÅ£ie construite din fondurile statului ÅŸi din fondurile unitaÅ£ilor economice sau bugetare de stat .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1053. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor art. I pct. 13 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietaÅ£ii ÅŸi justiÅ£iei, precum ÅŸi unele masuri adiacente, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 ÅŸi art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie