www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

26

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 587 din 24.08.2009

program de facturare
Presedintele Romaniei
1264. Decret privind acordarea Drapelului de lupta Batalionului 136 Geniu „Apulum“ .

Presedintele Romaniei
1262. Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritima în grad de Cavaler .

Presedintele Romaniei
1265. Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptarii amendamentelor la Statutul Fondului Monetar InternaÅ£ional, propuse ÅŸi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar InternaÅ£ional prin RezoluÅ£ia 63-2 pentru perfecÅ£ionarea sistemului de vot ÅŸi a reprezentativitaÅ£ii în cadrul Fondului Monetar InternaÅ£ional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008 ÅŸi, respectiv, prin RezoluÅ£ia 63-3 pentru extinderea autoritaÅ£ii investiÅ£ionale a Fondului Monetar InternaÅ£ional, la Washington, la data de 5 mai 2008 .

Presedintele Romaniei
1266. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind evaluarea strategica de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 ÅŸi semnat de România la 21 mai 2003, la ConvenÅ£ia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991 .

Presedintele Romaniei
1268. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Presedintele Romaniei
1267. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Presedintele Romaniei
1271. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Presedintele Romaniei
1269. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Presedintele Romaniei
1270. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Presedintele Romaniei
1274. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Presedintele Romaniei
1273. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Presedintele Romaniei
1272. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Guvernul Romaniei
1276. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Presedintele Romaniei
1275. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Presedintele Romaniei
1277. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui procuror .

Presedintele Romaniei
1279. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui judecator .

Presedintele Romaniei
1278. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui judecator .

Presedintele Romaniei
1280. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui judecator .


1283. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui judecator .

Presedintele Romaniei
1282. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui judecator .

Presedintele Romaniei
1281. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui judecator .

Guvernul Romaniei
888. Hotarâre privind constituirea stocurilor minime de siguranÅ£a pentru produse petroliere în anul 2009 .

Presedintele Romaniei
1284. Decret pentru eliberarea din funcţie a unui judecator .

Guvernul Romaniei
938. Hotarâre privind aprobarea Listei societaÅ£ilor naÅ£ionale, companiilor naÅ£ionale ÅŸi societaÅ£ilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, la care se efectueaza concedieri colective în anul 2009 ÅŸi care vor beneficia de prevederile OrdonanÅ£ei de urgenÅ£a a Guvernului nr. 116/2006 privind protecÅ£ia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii ÅŸi reorganizarii unor societaÅ£i naÅ£ionale, regii autonome, companii naÅ£ionale ÅŸi societaÅ£i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ÅŸi a societaÅ£ilor comerciale ÅŸi regiilor autonome subordonate autoritaÅ£ilor administraÅ£iei publice locale .

Ministerul Administratiei si Internelor
188. Ordin pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civila .

Guvernul Romaniei
960. Hotarâre privind structura accizei totale exprimata în echivalent euro pentru 1.000 de Å£igarete .

Ministerul Economiei
1505. Ordin privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „ConstrucÅ£ii Aeronautice“ - S.A. Ghimbav .

Ministerul Finantelor Publice
2531. Ordin privind Procedura de solicitare ÅŸi punere la dispoziÅ£ia Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a unui împrumut din veniturile din privatizare, în situaÅ£ii excepÅ£ionale în care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea plaÅ£ii compensaÅ£iilor aferente depozitelor garantate .

Ministerul Finantelor Publice
2524. Ordin privind nivelul accizei minime pentru ţigarete .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie