www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

46

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 611 din 08.09.2009

program de facturare
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
56. Ordin privind completarea Normei sanitare veterinare ÅŸi pentru siguranÅ£a alimentelor privind procedura de înregistrare sanitara veterinara ÅŸi pentru siguranÅ£a alimentelor a activitaÅ£ilor de obÅ£inere ÅŸi de vânzare directa ÅŸi/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum ÅŸi a activitaÅ£ilor de producÅ£ie, procesare, depozitare, transport ÅŸi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, aprobata prin Ordinul preÅŸedintelui AutoritaÅ£ii NaÅ£ionale Sanitare Veterinare ÅŸi pentru SiguranÅ£a Alimentelor nr. 111/2008 .

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
57. Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare .

Ministerul Apararii Nationale
M92. Ordin pentru modificarea Normelor privind reconversia profesionala în Ministerul Apararii NaÅ£ionale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.5/2008 .

Ministerul Apararii Nationale
M90. Ordin pentru modificarea Normelor privind stabilirea calitaţii de veteran de razboi de catre Ministerul Apararii Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.127/2008 .

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
369. Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementarii proiectelor în domeniul protecÅ£iei persoanelor cu handicap .

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
Metodologie de monitorizare a implementarii proiectelor în domeniul protecÅ£iei persoanelor cu handicap Nr. - din 17-August-2009

Ministerul Mediului
1167. Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri ÅŸi cheltuieli pe anul 2009 ale Institutului NaÅ£ional de Cercetare-Dezvoltare pentru ProtecÅ£ia Mediului - ICIM BucureÅŸti, Institutului NaÅ£ional de Cercetare-Dezvoltare Marina „Grigore Antipa“ - INCDM ConstanÅ£a ÅŸi Institutului NaÅ£ional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii“ - INCDDD Tulcea .

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1445. Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi .

Ministerul Finantelor Publice
2609. Ordin privind contractarea unui împrumut sub forma unei emisiuni de obligaÅ£iuni denominate în euro pe pieÅ£ele externe de capital, în suma de minimum 500 milioane euro ÅŸi maximum 1.500 milioane euro, cu o scadenÅ£a de minimum 5 ani, ÅŸi desemnarea administratorilor tranzacÅ£iei .

Autoritatea Electorala Permanenta
9. Hotarâre privind corectitudinea evidenÅ£elor contabile electorale ÅŸi legalitatea plaÅ£ilor efectuate de partidele politice, alianÅ£ele politice ÅŸi electorale, organizaÅ£iile cetaÅ£enilor români aparÅ£inând minoritaÅ£ilor naÅ£ionale ÅŸi de candidaÅ£ii independenÅ£i în campania electorala pentru alegerile europarlamentare 2009 .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
1784/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertaţilor cetaţeneşti nr. 1.784/C/2009 .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie