www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

31

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 661 din 05.10.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
1026. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1080. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1113. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 1, art. 278^1 alin. 7 şi alin. 8 lit. a), precum şi ale art. 403 alin. 3 din Codul de procedura penala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1114. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 din Codul penal .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1115. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1116. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1117. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1142. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 104 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1145. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 966 şi art. 968 din Codul civil .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1154. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţa din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie