www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

497

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 663 din 05.10.2009

program de facturare
Guvernul Romaniei
1065. Hotarâre privind aprobarea finanÅ£arii programelor de conservare ÅŸi utilizare a populaÅ£iilor de animale în stare critica, în pericol de dispariÅ£ie ÅŸi a celor vulnerabile, pe specii ÅŸi rase .

Guvernul Romaniei
1148. Hotarâre pentru aprobarea finalizarii privatizarii SocietaÅ£ii Comerciale ÄŒEZ DistribuÅ£ie - S.A. ÅŸi a SocietaÅ£ii Comerciale ÄŒEZ Vânzare - S.A. ca urmare a derularii mecanismului de exercitare a opÅ£iunii de cumparare a acÅ£iunilor de catre ÄŒEZ, a.s. .

Primul-Ministru
693. Decizie pentru numirea domnului Nicolae Giugea în funcÅ£ia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Padurilor ÅŸi Dezvoltarii Rurale .

Primul-Ministru
694. Decizie pentru eliberarea domnului Mihai Constantin Åžeitan din funcÅ£ia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru .

Primul-Ministru
696. Decizie pentru numirea domnului Adrian Streinu-Cercel în funcÅ£ia de secretar de stat la Ministerul SanataÅ£ii .

Primul-Ministru
695. Decizie pentru numirea domnului Mihai Constantin Åžeitan în funcÅ£ia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei ÅŸi ProtecÅ£iei Sociale .

Ministerul Mediului
1205. Ordin pentru realizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Registrului naÅ£ional privind locaÅ£iile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie