www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

445

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 662 din 05.10.2009

program de facturare
Guvernul Romaniei
1055. Hotarâre privind darea în administrarea Ministerului SanataÅ£ii a unor imobile transmise în domeniul public al statului .

Guvernul Romaniei
1058. Hotarâre privind stabilirea regimului juridic al unor locuinÅ£e pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiÅ£ii la nivel naÅ£ional ÅŸi aflate în administrarea consiliilor locale, precum ÅŸi a masurilor necesare în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinÅ£area AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru LocuinÅ£e, referitoare la administrarea ÅŸi vânzarea acestora .

Guvernul Romaniei
1063. Hotarâre privind încadrarea în categoria funcÅ£ionala a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri judeÅ£ene, precum ÅŸi modificarea lungimii ÅŸi a traseului unor drumuri judeÅ£ene, situate în judeÅ£ul BraÅŸov .

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
724. Ordin privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate pentru implementarea Proiectului de asistenÅ£a tehnica finanÅ£at în cadrul Programului operaÅ£ional „Sud-Estul Europei“ .

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
750. Ordin pentru modificarea ÅŸi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice ÅŸi locuinÅ£elor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investiÅ£iilor în turism din cadrul Programului operaÅ£ional regional 2007-2013 .

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
866. Ordin pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfaşoara activitaţi de transport naval .

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
868. Ordin privind modificarea ÅŸi completarea Ordinului ministrului sanataÅ£ii ÅŸi al preÅŸedintelui Casei NaÅ£ionale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naÅ£ionale de sanatate în anul 2009 .

Ministerul Sanatatii
1192. Ordin privind modificarea ÅŸi completarea Ordinului ministrului sanataÅ£ii ÅŸi al preÅŸedintelui Casei NaÅ£ionale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naÅ£ionale de sanatate în anul 2009 .

Consiliul National al Audiovizualului
853. Decizie privind regulile de desfaÅŸurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea PreÅŸedintelui României .

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar
2. Comunicat privind lista instituÅ£iilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai caror deponenÅ£i beneficiaza de garantarea, prin plata de compensaÅ£ii, a depozitelor constituite la acestea .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie