www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

486

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 668 din 06.10.2009

program de facturare
Guvernul Romaniei
105. OrdonanÅ£a de urgenÅ£a privind unele masuri în domeniul funcÅ£iei publice, precum ÅŸi pentru întarirea capacitaÅ£ii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ÅŸi ale celorlalte organe ale administraÅ£iei publice centrale din unitaÅ£ile administrativ-teritoriale ÅŸi ale altor servicii publice, precum ÅŸi pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administraÅ£ia publica centrala ÅŸi locala, cancelaria prefectului ÅŸi cabinetul alesului local .

Guvernul Romaniei
1067. Hotarâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor ÅŸi Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezerva bugetara la dispoziÅ£ia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Aeroclubul României .

Guvernul Romaniei
1090. Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeana prin intermediul FacilitaÅ£ii Schengen ÅŸi pentru fluxurile de numerar .

Primul-Ministru
697. Decizie privind încetarea, la cerere, a calitaÅ£ii de membru al Comisiei care va derula procesul de selecÅ£ie a societaÅ£ii de administrare a SocietaÅ£ii Comerciale „Fondul Proprietatea“ - S.A. a doamnei Galina Narcisa Oprea .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
4856. Ordin privind aprobarea planurilor-cadru de învaÅ£amânt pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocaÅ£ionala, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie