www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

497

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 667 din 06.10.2009

program de facturare
Presedintele Romaniei
1359. Decret privind conferirea unor decoraţii .

-
Memorandum între Oficiul NaÅ£ional de Prevenire ÅŸi Combatere a Spalarii Banilor (România) ÅŸi Unitatea de Analiza a InformaÅ£iilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informaÅ£ii financiare având legatura cu spalarea banilor ÅŸi finanÅ£area actelor de terorism Nr. - din 28-Mai-2009

Guvernul Romaniei
1059. Hotarâre pentru aprobarea Memorandumului de înÅ£elegere dintre Oficiul NaÅ£ional de Prevenire ÅŸi Combatere a Spalarii Banilor (România) ÅŸi Unitatea de Analiza a InformaÅ£iilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informaÅ£ii financiare având legatura cu spalarea banilor ÅŸi finanÅ£area actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009 .

Guvernul Romaniei
1060. Hotarâre pentru aprobarea Memorandumului de înÅ£elegere dintre Oficiul NaÅ£ional de Prevenire ÅŸi Combatere a Spalarii Banilor din România ÅŸi Centrul de Monitorizare Financiara al Bancii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaÅ£ii financiare având legatura cu spalarea banilor ÅŸi finanÅ£area actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009 .

-
Memorandum între Oficiul NaÅ£ional de Prevenire ÅŸi Combatere a Spalarii Banilor din România ÅŸi Centrul de Monitorizare Financiara al Bancii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaÅ£ii financiare având legatura cu spalarea banilor ÅŸi finanÅ£area actelor de terorism Nr. - din 27-Mai-2009

Ministerul Apararii Nationale
Ordin privind îndeplinirea de catre secretarul de stat pentru politica de aparare ÅŸi planificare a competenÅ£ei conducerii Departamentului pentru relaÅ£ia cu Parlamentul ÅŸi informare publica, precum ÅŸi delegarea competenÅ£ei îndeplinirii unor atribuÅ£ii aflate în responsabilitatea ministrului apararii naÅ£ionale Nr. M.104 din 05-Octombrie-2009

Guvernul Romaniei
1061. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcÅ£ii aflate în administrarea Ministerului Apararii NaÅ£ionale, în vederea scoaterii din funcÅ£iune ÅŸi demolarii acestora .

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
498. Ordin privind aprobarea organizarii acÅ£iunii de voluntariat în domeniul protecÅ£iei consumatorilor .

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
1539. Ordin pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi .

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
2246. Decizie pentru modificarea ÅŸi completarea Deciziei preÅŸedintelui AutoritaÅ£ii NaÅ£ionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislaÅ£iei referitoare la accesul terÅ£ilor la sistemele de transport al gazelor naturale ÅŸi de la metodologiile de tarifare .

Biroul Electoral Central
1. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea PreÅŸedintelui României ÅŸi a aparatului de lucru al acestora .

Biroul Electoral Central
Regulament de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea PreÅŸedintelui României ÅŸi a aparatului de lucru al acestora Nr. - din 05-Octombrie-2009

Banca Nationala a Romaniei
19. Regulament pentru modificarea Regulamentului Bancii NaÅ£ionale a României nr. 1/2001 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea la Banca NaÅ£ionala a României a Centralei Incidentelor de PlaÅ£i .

Autoritatea Electorala Permanenta
23. Lista partidelor politice, alianÅ£elor politice, alianÅ£elor electorale, organizaÅ£iilor cetaÅ£enilor români aparÅ£inând minoritaÅ£ilor naÅ£ionale ÅŸi a candidaÅ£ilor independenÅ£i care au depus pâna la data de 5 octombrie 2009 raportul detaliat al veniturilor ÅŸi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanÅ£area activitaÅ£ii partidelor politice ÅŸi a campaniilor electorale, cu modificarile ÅŸi completarile ulterioare, pentru alegerile locale parÅ£iale desfaÅŸurate conform Hotarârii Guvernului nr. 935/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parÅ£iale pentru alegerea unor consilii locale .

Banca Nationala a Romaniei
37. Circulara privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în moneda naÅ£ionala .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie