www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

499

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 669 din 07.10.2009

program de facturare
Guvernul Romaniei
104. OrdonanÅ£a de urgenÅ£a pentru modificarea ÅŸi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanataÅ£ii .

Guvernul Romaniei
1088. Hotarâre pentru modificarea ÅŸi completarea Contractului-cadru privind condiÅ£iile acordarii asistenÅ£ei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.714/2008 .

Guvernul Romaniei
1089. Hotarâre privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotarârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subvenÅ£iilor pe produse ÅŸi a subvenÅ£iilor privind protecÅ£ia sociala, acordate companiilor, societaÅ£ilor naÅ£ionale ÅŸi societaÅ£ilor comerciale din sectorul minier în anul 2009 .

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
761. Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanÅ£ate în cadrul Programului operaÅ£ional comun „Marea Neagra 2007-2013“ .

Guvernul Romaniei
1191. Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanÅ£ilor Guvernului în Consiliul Economic ÅŸi Social .

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Norme privind accesul operatorilor economici la aplicaţia naţionala ICS-RO pentru Sistemul de control al importului Nr. - din 01-Octombrie-2009

Agentia Nationala a Functionarilor Publici
2578. Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia naţionala ICS-RO pentru Sistemul de control al importului .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie