www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

525

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 673 din 08.10.2009

program de facturare
Guvernul Romaniei
1070. Hotarâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului .

Guvernul Romaniei
1071. Hotarâre privind aprobarea structurii organizatorice ÅŸi a parcului auto ale Academiei de ÅžtiinÅ£e Agricole ÅŸi Silvice „Gheorghe Ionescu-ÅžiÅŸeÅŸti“ .

Guvernul Romaniei
1072. Hotarâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului ÅŸi din administrarea Ministerului Tineretului ÅŸi Sportului, Clubul Sportiv Petrolul PloieÅŸti, în domeniul public al municipiului PloieÅŸti ÅŸi în administrarea Consiliului Local al Municipiului PloieÅŸti .

Guvernul Romaniei
1073. Hotarâre pentru modificarea art. 11 din Hotarârea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Comitetului Olimpic Român .

Guvernul Romaniei
1074. Hotarâre pentru completarea anexei nr. 76 la Hotarârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeÅ£ului Arad, precum ÅŸi al municipiului Arad, oraÅŸelor ÅŸi comunelor din judeÅ£ul Arad .

Guvernul Romaniei
1192. Hotarâre privind aplicarea mobilitaÅ£ii pentru domnul Bitea Cristian-Vasile din funcÅ£ia publica de secretar general al Institutului NaÅ£ional de AdministraÅ£ie în funcÅ£ia publica de subprefect al judeÅ£ului Bihor .

Guvernul Romaniei
1193. Hotarâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcÅ£iei publice de subprefect al judeÅ£ului IaÅŸi de catre domnul Nacu Viorel Ionel .

Guvernul Romaniei
1194. Hotarâre privind încetarea exercitarii temporare a funcÅ£iei publice de subprefect al judeÅ£ului Suceava de catre domnul Girigan Eugen .

Guvernul Romaniei
1195. Hotarâre privind încetarea exercitarii temporare a funcÅ£iei publice de subprefect al judeÅ£ului Suceava de catre domnul HuÅ£anu Constantin .

Guvernul Romaniei
1196. Hotarâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcÅ£iei publice de subprefect al judeÅ£ului Suceava de catre doamna Zarojanu Angela .

Guvernul Romaniei
1197. Hotarâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcÅ£iei publice de subprefect al judeÅ£ului Suceava de catre domnul CreÅ£uleac Radu IonuÅ£ .

Guvernul Romaniei
1198. Hotarâre privind încetarea exercitarii temporare a funcÅ£iei publice de subprefect al municipiului BucureÅŸti de catre domnul Gheorghe Florian-Costinel .

Guvernul Romaniei
1199. Hotarâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcÅ£iei publice de subprefect al municipiului BucureÅŸti de catre doamna Dumitrescu Cristiana .

Autoritatea Electorala Permanenta
12. Hotarâre pentru desemnarea reprezentanÅ£ilor AutoritaÅ£ii Electorale Permanente în birourile electorale judeÅ£ene, în birourile electorale ale sectoarelor municipiului BucureÅŸti ÅŸi în biroul electoral pentru secÅ£iile de votare din strainatate, constituite pentru alegerea PreÅŸedintelui României din anul 2009 .

Guvernul Romaniei
1200. Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanÅ£ilor Guvernului în Consiliul Economic ÅŸi Social .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie