www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

501

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 675 din 08.10.2009

program de facturare
Presedintele Romaniei
596. Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptarii amendamentului la Statutul Bancii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, propus prin Rezoluţia . ianuarie 2009, aprobata de Consiliul Guvernatorilor Bancii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare .

Presedintele Romaniei
1371. Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptarii Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia ÅŸi HerÅ£egovina, Republica CroaÅ£ia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polona, România, Republica Serbia, Republica Slovaca ÅŸi Republica Slovenia pentru promovarea cooperarii în domeniul învaÅ£amântului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al MiniÅŸtrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica CroaÅ£ia .

Guvernul Romaniei
1075. Hotarâre privind modificarea anexei nr. 2/2 la Hotarârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subvenÅ£iilor pe produse ÅŸi a subvenÅ£iilor privind protecÅ£ia sociala, acordate companiilor, societaÅ£ilor naÅ£ionale ÅŸi societaÅ£ilor comerciale din sectorul minier în anul 2009 .

Guvernul Romaniei
1095. Hotarâre privind repartizarea catre bugetele locale a unor sume pentru operatorii economici care asigura energia termica pentru populaÅ£ie .

Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar Nr. M.102 din 30-Septembrie-2009

Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru aprobarea schimbarii denumirii Spitalului Clinic de UrgenÅ£a Militar Central „Dr. Carol Davila“ în Spitalul Universitar de UrgenÅ£a Militar Central „Dr. Carol Davila“ Nr. M.101 din 29-Septembrie-2009

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
415. Ordin pentru completarea Regulamentului privind conÅ£inutul ÅŸi modul de întocmire a documentaÅ£iilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al AgenÅ£iei NaÅ£ionale de Cadastru ÅŸi Publicitate Imobiliara nr. 634/2006 .

Banca Nationala a Romaniei
8. Ordin privind abrogarea Ordinului guvernatorului Bancii NaÅ£ionale a României ÅŸi al preÅŸedintelui AutoritaÅ£ii NaÅ£ionale pentru ProtecÅ£ia Consumatorilor nr. 2/231/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice .

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
499. Ordin privind abrogarea Ordinului guvernatorului Bancii NaÅ£ionale a României ÅŸi al preÅŸedintelui AutoritaÅ£ii NaÅ£ionale pentru ProtecÅ£ia Consumatorilor nr. 2/231/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie