www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

648

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 677 din 09.10.2009

program de facturare
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instala
337. Ordin pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerinţelor tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, precum şi a cerinţelor tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica şi repararea cazanelor de apa calda şi a cazanelor de abur de joasa presiune .

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instala
349. Ordin pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerinţelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuţia şi verificarea instalaţiilor de distribuţie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule .

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instala
382. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea ÅŸi verificarea tehnica în utilizare a instalaÅ£iilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI .

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instala
Metodologie privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea ÅŸi verificarea tehnica în utilizare a instalaÅ£iilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI Nr. - din 10-Septembrie-2009

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
5231. Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învaÅ£amânt preuniversitar particular GradiniÅ£a „Iolanda“ din BraÅŸov .

Ministerul Justitiei
3241/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.241/C/2008, anexa nr. 2 .

Presedintele Romaniei
37. Rectificare referitoare la Decretul nr. 37/2000, anexa nr. 2 .

Autoritatea Electorala Permanenta
11. Rectificare referitoare la Hotarârea preÅŸedintelui AutoritaÅ£ii Electorale Permanente nr. 11/2009, anexa nr. 4 si anexa nr. 5 .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
1782/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertaţilor cetaţeneşti nr. 1.782/C/2009, anexa nr. 1 .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
1635/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertaţilor cetaţeneşti nr. 1.635/C/2009, anexa nr. 1 .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
1409/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertaţilor cetaţeneşti nr. 1.409/C/2009, anexa nr. 1 .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
648/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertaţilor cetaţeneşti nr. 648/C/2009 .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
1786/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertaţilor cetaţeneşti nr. 1.786/C/2009, anexa nr. 1 .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
1788/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiÅ£iei ÅŸi libertaÅ£ilor cetaÅ£eneÅŸti nr. 1.788/C/2009, în anexa .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
2197/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertaţilor cetaţeneşti nr. 2.197/C/2009, anexa 1 .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie