www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

469

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 681 din 09.10.2009

program de facturare
Presedintele Romaniei
1456. Decret privind conferirea unor decoraţii .

Presedintele Romaniei
1457. Decret privind conferirea unor decoraţii .

Presedintele Romaniei
1458. Decret privind conferirea Crucii Naţionale Serviciul Credincios .

Guvernul Romaniei
106. OrdonanÅ£a de urgenÅ£a pentru modificarea OrdonanÅ£ei de urgenÅ£a a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuinÅ£ei, precum ÅŸi a unor facilitaÅ£i populaÅ£iei pentru plata energiei termice .

Guvernul Romaniei
1077. Hotarâre privind modificarea ÅŸi completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naÅ£ional de asigurare a calitaÅ£ii în domeniul securitaÅ£ii aeronautice - PNAC-SECA .

Guvernul Romaniei
1081. Hotarâre privind transmiterea, fara plata, a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului ÅŸi din administrarea Ministerului Apararii NaÅ£ionale în domeniul privat al municipiului ReÅŸiÅ£a ÅŸi în administrarea Consiliului Local al Municipiului ReÅŸiÅ£a, judeÅ£ul CaraÅŸ-Severin .

Primul-Ministru
726. Decizie pentru numirea doamnei Rodica Mioara Toth în funcÅ£ia de vicepreÅŸedinte al AutoritaÅ£ii NaÅ£ionale pentru ProtecÅ£ia Consumatorilor .

Primul-Ministru
725. Decizie pentru numirea domnului Constantin Cerbulescu în funcÅ£ia de preÅŸedinte al AutoritaÅ£ii NaÅ£ionale pentru ProtecÅ£ia Consumatorilor .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie