www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

462

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 682 din 12.10.2009

program de facturare
Guvernul Romaniei
1078. Hotarâre privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli pe anul 2009 al AdministraÅ£iei NaÅ£ionale a ÎmbunataÅ£irilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor ÅŸi Dezvoltarii Rurale .

Guvernul Romaniei
1079. Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 626/2009 privind aprobarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei NaÅ£ionale a Padurilor - Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor ÅŸi Dezvoltarii Rurale .

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
624. Ordin privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor ÅŸi dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitaÅ£ile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunataÅ£irilor funciare ÅŸi al organizarii ÅŸi sistematizarii teritoriului, precum ÅŸi condiÅ£iile de eligibilitate .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
4853. Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare ÅŸi desfaÅŸurare a examenului pentru obÅ£inerea atestatului de competenÅ£a lingvistica pentru absolvenÅ£ii claselor cu studiu intensiv ÅŸi bilingv al unei limbi straine ÅŸi pentru absolvenÅ£ii claselor cu predare în limbile minoritaÅ£ilor, precum ÅŸi a atestatului pentru predarea unei limbi straine la clasele I-IV de catre absolvenÅ£ii claselor cu profil pedagogic, specializarea învaÅ£atori-educatoare .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
Metodologie de organizare ÅŸi desfaÅŸurare a examenului pentru obÅ£inerea atestatului de competenÅ£a lingvistica pentru absolvenÅ£ii claselor cu studiu intensiv ÅŸi bilingv al unei limbi straine ÅŸi pentru absolvenÅ£ii claselor cu predare în limbile minoritaÅ£ilor, precum ÅŸi a atestatului pentru predarea unei limbi straine la clasele I-IV de catre absolvenÅ£ii claselor cu profil pedagogic, specializarea învaÅ£atori-educatoare Nr. - din 31-August-2009

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie