www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

475

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 683 din 12.10.2009

program de facturare
Guvernul Romaniei
1069. Hotarâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ÅŸi a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) ÅŸi 2.d) la Hotarârea Guvernului nr. 853/2006 privind înfiinÅ£area unor staÅ£iuni de cercetare-dezvoltare agricola în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staÅ£iuni de cercetare ÅŸi producÅ£ie agricola din domeniul legumiculturii .

Guvernul Romaniei
1203. Hotarâre pentru modificarea ÅŸi completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenÅ£a, atribuÅ£iile ÅŸi modul de organizare ÅŸi funcÅ£ionare ale Comisiei NaÅ£ionale de Acreditare a Spitalelor .

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru ÃŽntreprinderi Mici
231. Decizie privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului naÅ£ional multianual pe perioada 2006-2012 pentru susÅ£inerea accesului întreprinderilor mici ÅŸi mijlocii la servicii de instruire ÅŸi consultanÅ£a, aprobata prin Decizia preÅŸedintelui AgenÅ£iei pentru Implementarea Proiectelor ÅŸi Programelor pentru Întreprinderi Mici ÅŸi Mijlocii nr. 60/2009 .

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru ÃŽntreprinderi Mici
232. Decizie privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitaÅ£ilor antreprenoriale în rândul tinerilor ÅŸi facilitarea accesului acestora la finanÅ£are - START, aprobata prin Decizia preÅŸedintelui AgenÅ£iei pentru Implementarea Proiectelor ÅŸi Programelor pentru Întreprinderi Mici ÅŸi Mijlocii nr. 145/2009 .

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru ÃŽntreprinderi Mici
233. Decizie privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului naÅ£ional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susÅ£inerea meÅŸteÅŸugurilor ÅŸi artizanatului, aprobata prin Decizia preÅŸedintelui AgenÅ£iei pentru Implementarea Proiectelor ÅŸi Programelor pentru Întreprinderi Mici ÅŸi Mijlocii nr. 62/2009 .

Ministerul Finantelor Publice
2686. Ordin de stabilire a atribuţiilor Direcţiei generale Autoritatea de certificare şi plata, aferente activitaţii de certificare pentru Programul operaţional pentru pescuit .

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru ÃŽntreprinderi Mici
234. Decizie privind modificarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii întreprinderilor mici ÅŸi mijlocii prin fonduri în limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit, aprobata prin Decizia preÅŸedintelui AgenÅ£iei pentru Implementarea Proiectelor ÅŸi Programelor pentru Întreprinderi Mici ÅŸi Mijlocii nr. 61/2009 .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie