www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

539

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 684 din 12.10.2009

program de facturare
Parlamentul Romaniei
306. Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României ÅŸi Guvernul Republicii India, semnat la BucureÅŸti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României ÅŸi Guvernul Republicii India pentru promovarea ÅŸi protejarea reciproca a investiÅ£iilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997 .

-
Protocol între Guvernul României ÅŸi Guvernul Republicii India privind amendarea Acordului dintre Guvernul României ÅŸi Guvernul Republicii India pentru promovarea ÅŸi protejarea reciproca a investiÅ£iilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997 Nr. - din 16-Februarie-2009

Presedintele Romaniei
1378. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României ÅŸi Guvernul Republicii India, semnat la BucureÅŸti la 16 februarie 2009, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României ÅŸi Guvernul Republicii India pentru promovarea ÅŸi protejarea reciproca a investiÅ£iilor, semnat la New Delhi la 17 noiembrie 1997 .

Parlamentul Romaniei
307. Lege pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României ÅŸi OrganizaÅ£ia InternaÅ£ionala a Francofoniei privind Antena Regionala a OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Francofoniei pe lânga Statele din Europa Centrala ÅŸi de Est, semnat la BucureÅŸti la 21 aprilie 2008 .

-
Acord între Guvernul României ÅŸi OrganizaÅ£ia InternaÅ£ionala a Francofoniei privind Antena Regionala a OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Francofoniei pe lânga Statele din Europa Centrala ÅŸi de Est Nr. - din 21-Aprilie-2008

Presedintele Romaniei
1379. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României ÅŸi OrganizaÅ£ia InternaÅ£ionala a Francofoniei privind Antena Regionala a OrganizaÅ£iei InternaÅ£ionale a Francofoniei pe lânga Statele din Europa Centrala ÅŸi de Est, semnat la BucureÅŸti la 21 aprilie 2008 .

Guvernul Romaniei
1093. Hotarâre privind modificarea ÅŸi completarea Hotarârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituÅ£iilor de învaÅ£amânt superior ÅŸi a specializarilor/programelor de studii universitare de licenÅ£a acreditate sau autorizate sa funcÅ£ioneze provizoriu organizate de acestea .

Ministerul Administratiei si Internelor
246. Ordin pentru abrogarea Instrucţiunilor comune ale ministrului de interne şi ale ministrului transporturilor nr. 1.224/3.134/2000 privind autorizarea profesorilor de legislaţie rutiera şi a instructorilor de conducere auto .

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
966. Ordin pentru abrogarea Instrucţiunilor comune ale ministrului de interne şi ale ministrului transporturilor nr. 1.224/3.134/2000 privind autorizarea profesorilor de legislaţie rutiera şi a instructorilor de conducere auto .

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
1019. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregatire practica ÅŸi a profesorilor de legislaÅ£ie rutiera, a Normelor privind autorizarea ÅŸcolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica, a Programei de ÅŸcolarizare ÅŸi a Metodologiei de organizare ÅŸi desfaÅŸurare a cursurilor de pregatire teoretica ÅŸi practica în vederea obÅ£inerii permisului de conducere .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie