www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

486

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 688 din 13.10.2009

program de facturare
Guvernul Romaniei
107. OrdonanÅ£a de urgenÅ£a privind modificarea art. III alin. (2) din OrdonanÅ£a de urgenÅ£a a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea ÅŸi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaÅ£ii a cetaÅ£enilor români în strainatate .

Guvernul Romaniei
108. Ordonanţa de urgenţa pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţarii publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD .

Guvernul Romaniei
1204. Hotarâre pentru aprobarea atestarii oraÅŸului ViÅŸeu de Sus, judeÅ£ul MaramureÅŸ, ca staÅ£iune turistica de interes local .

Guvernul Romaniei
1206. Hotarâre privind modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susÅ£inerii financiare a autoritaÅ£ilor administraÅ£iei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanÅ£area proiectelor de investiÅ£ii în turism pe anul 2009 .

Guvernul Romaniei
1218. Hotarâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziÅ£ia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2009 .

Ministerul Sanatatii
1048. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului NaÅ£ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie ÅŸi Imunologie „Cantacuzino“ BucureÅŸti din coordonarea Ministerului SanataÅ£ii .

Ministerul Sanatatii
1049. Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului NaÅ£ional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei ÅŸi ÅžtiinÅ£elor Biomedicale „Victor BabeÅŸ“ BucureÅŸti din coordonarea Ministerului SanataÅ£ii .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
739. Decizie privind autorizarea funcţionarii ca broker de asigurare a Societaţii Comerciale LASTING INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
738. Decizie privind autorizarea funcţionarii ca broker de asigurare a Societaţii Comerciale AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
749. Decizie privind aprobarea conducatorului executiv şi reluarea activitaţii Societaţii Comerciale A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
750. Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei acordate Societaţii Comerciale IV - Broker de Asigurare - S.R.L. .

Presedintele Romaniei
37. Rectificare referitoare la Decretul nr. 37/2000, anexa nr. 2 .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie