www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

465

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 691 din 14.10.2009

program de facturare
Guvernul Romaniei
1020. Hotarâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului ÅŸi din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al judeÅ£ului Bacau ÅŸi în administrarea Consiliului JudeÅ£ean Bacau .

Guvernul Romaniei
1022. Hotarâre privind trecerea unor construcÅ£ii aflate în administrarea Ministerului AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcÅ£iune ÅŸi desfiinÅ£arii, precum ÅŸi actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului .

-
Memorandum între Ministerul Agriculturii, Padurilor ÅŸi Dezvoltarii Rurale din România ÅŸi Ministerul Agriculturii, Padurilor ÅŸi Managementul Apelor din Republica Serbia privind cooperarea în domeniul agriculturii Nr. - din 09-Mai-2009

Guvernul Romaniei
1023. Hotarâre pentru aprobarea Memorandumului de înÅ£elegere dintre Ministerul Agriculturii, Padurilor ÅŸi Dezvoltarii Rurale din România ÅŸi Ministerul Agriculturii, Padurilor ÅŸi Managementul Apelor din Republica Serbia privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Novi Sad la 9 mai 2009 .

Guvernul Romaniei
1087. Hotarâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului ÅŸi din administrarea Ministerului Tineretului ÅŸi Sportului, prin DirecÅ£ia JudeÅ£eana pentru Sport Prahova, în domeniul public al municipiului PloieÅŸti ÅŸi în administrarea Consiliului Local al Municipiului PloieÅŸti .

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
81. Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Comerciala „DepomureÅŸ“ - S.A. Târgu MureÅŸ .

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
82. Ordin privind modificarea Ordinului preÅŸedintelui AutoritaÅ£ii NaÅ£ionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2009 privind prelungirea duratei de valabilitate a ordinelor preÅŸedintelui AutoritaÅ£ii NaÅ£ionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2008, 71/2008 ÅŸi 102/2008 .

Ministerul Administratiei si Internelor
248. Ordin privind desemnarea reprezentantului Ministerului AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor în Comitetul Interministerial de FinanÅ£ari, GaranÅ£ii ÅŸi Asigurari .

Ministerul Economiei
1760. Ordin privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala „Uzina Mecanica Plopeni“ - S.A. - filiala a Companiei NaÅ£ionale „Romarm“ - S.A. .

ÃŽnalta Curte de Casatie si Justitie
10. Decizie DECIZIA . februarie 2009 .

ÃŽnalta Curte de Casatie si Justitie
11. Decizie DECIZIA . februarie 2009 .

ÃŽnalta Curte de Casatie si Justitie
2102. Decizie DECIZIA Nr. 2.102 din 9 aprilie 2009 .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
20. Ordin pentru modificarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preÅŸedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 17/2009 .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie