www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

537

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 693 din 15.10.2009

program de facturare
Parlamentul Romaniei
318. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României ÅŸi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaÅ£ia aplicabila relaÅ£iilor de munca, securitate sociala ÅŸi securitate ÅŸi sanatate în munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier ÅŸi feroviar) de frontiera între cele doua Å£ari, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin, semnat la BucureÅŸti la 25 iulie 2008 ÅŸi la Sofia la 26 august 2008 .

-
Acord între Guvernul României ÅŸi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaÅ£ia aplicabila relaÅ£iilor de munca, securitate sociala ÅŸi securitate ÅŸi sanatate în munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier ÅŸi feroviar) de frontiera între cele doua Å£ari, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin Nr. - din 25-Iulie-2008

Presedintele Romaniei
1467. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României ÅŸi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaÅ£ia aplicabila relaÅ£iilor de munca, securitate sociala ÅŸi securitate ÅŸi sanatate în munca legate de construirea unui nou pod mixt (rutier ÅŸi feroviar) de frontiera între cele doua Å£ari, peste fluviul Dunarea, la Calafat-Vidin, semnat la BucureÅŸti la 25 iulie 2008 ÅŸi la Sofia la 26 august 2008 .

Parlamentul Romaniei
320. Lege pentru modificarea OrdonanÅ£ei de urgenÅ£a a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului FinanÅ£elor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituÅ£ii publice în faÅ£a CurÅ£ii de Arbitraj InternaÅ£ionale a Centrului InternaÅ£ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la InvestiÅ£ii .

Guvernul Romaniei
1040. Hotarâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la BucureÅŸti ÅŸi Washington la 31 martie 2009 ÅŸi, respectiv, la BucureÅŸti la 29 aprilie 2009 ÅŸi la Washington la 30 aprilie 2009 între Guvernul României ÅŸi Banca InternaÅ£ionala pentru ReconstrucÅ£ie ÅŸi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România ÅŸi Banca InternaÅ£ionala pentru ReconstrucÅ£ie ÅŸi Dezvoltare pentru finanÅ£area Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la BucureÅŸti la 27 noiembrie 2006 .

Presedintele Romaniei
1469. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea OrdonanÅ£ei de urgenÅ£a a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului FinanÅ£elor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituÅ£ii publice în faÅ£a CurÅ£ii de Arbitraj InternaÅ£ionale a Centrului InternaÅ£ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la InvestiÅ£ii .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
4857. Ordin privind aprobarea programelor ÅŸcolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica - domeniile de pregatire de baza, a standardelor de pregatire profesionala, a planurilor de învaÅ£amânt ÅŸi a programelor ÅŸcolare pentru unele calificari profesionale de nivel 2, 3 ÅŸi 3 avansat pentru care se asigura pregatirea prin învaÅ£amântul preuniversitar .

Ministerul Afacerilor Externe
6930. Ordin pentru publicarea Acordului dintre Guvernul României ÅŸi Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi, încheiat în forma simplificata a schimbului de scrisori la BucureÅŸti la 22 ianuarie 2009 .

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
24. Hotarâre pentru aprobarea Normei nr. 16/2009 privind modificarea ÅŸi completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investiÅ£iilor fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008 .

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
25. Hotarâre pentru aprobarea Normei nr. 17/2009 privind modificarea ÅŸi completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investiÅ£iilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008 .

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
16. Norma privind modificarea ÅŸi completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investiÅ£iilor fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008 .

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
17. Norma privind modificarea ÅŸi completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investiÅ£iilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008 .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie