www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

497

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 694 din 15.10.2009

program de facturare
Parlamentul Romaniei
313. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane .

Parlamentul Romaniei
314. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii .

Presedintele Romaniei
1460. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane .

Parlamentul Romaniei
319. Lege pentru instituirea Zilei mamei ÅŸi a Zilei tatalui .

Presedintele Romaniei
1461. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii .

Presedintele Romaniei
1468. Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei mamei ÅŸi a Zilei tatalui .

Ministerul Economiei
1800. Ordin pentru modificarea pct. 9.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei ÅŸi finanÅ£elor nr. 2.287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiÅ£ii în modernizarea ÅŸi realizarea de noi capacitaÅ£i de producere a energiei electrice ÅŸi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenÅ£ei financiare nerambursabile prin Programul operaÅ£ional sectorial „CreÅŸterea competitivitaÅ£ii economice“, axa prioritara 4, domeniul major de intervenÅ£ie 2, operaÅ£iunea 4.2 „Sprijinirea investiÅ£iilor în modernizarea ÅŸi realizarea de noi capacitaÅ£i de producere a energiei electrice ÅŸi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unitaÅ£i cu putere instalata mai mica sau egala 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale ÅŸi a altor resurse regenerabile de energie“ .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
4843. Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfaşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematica-informatica şi matematica-informatica, intensiv informatica .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
Metodologie de organizare şi desfaşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematica-informatica şi matematica-informatica, intensiv informatica Nr. - din 27-August-2009

ÃŽnalta Curte de Casatie si Justitie
7. Decizie Decizia . februarie 2009 .

ÃŽnalta Curte de Casatie si Justitie
8. Decizie Decizia . februarie 2009 .

ÃŽnalta Curte de Casatie si Justitie
9. Decizie Decizia . februarie 2009 .

Banca Nationala a Romaniei
35. Circulara privind punerea în circulaÅ£ie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversarii a 100 de ani de la inaugurarea Portului ConstanÅ£a .

Banca Nationala a Romaniei
38. Circulara privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2009 .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie