www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

511

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 696 din 16.10.2009

program de facturare
Curtea Constitutionala a Romaniei
1081. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor art. 19 ÅŸi ale art. 27 din OrdonanÅ£a de urgenÅ£a a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenÅ£a, domiciliul, reÅŸedinÅ£a ÅŸi actele de identitate ale cetaÅ£enilor români .

Guvernul Romaniei
1209. Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.626/2008 privind aprobarea activitaÅ£ii pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum ÅŸi a sumei totale alocate acestei activitaÅ£i .

Guvernul Romaniei
1211. Hotarâre privind stabilirea pentru anul 2009 a cuantumului plaÅ£ilor directe unice pe suprafaÅ£a, plaÅ£ilor naÅ£ionale directe complementare, plaÅ£ilor pentru culturi energetice ÅŸi plaÅ£ilor separate pentru zahar, care se acorda în agricultura în sectorul vegetal .

Guvernul Romaniei
1221. Hotarâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acÅ£iunilor referitoare la organizarea ÅŸi desfaÅŸurarea alegerilor locale parÅ£iale pentru primarul municipiului MediaÅŸ, judeÅ£ul Sibiu, din data de 22 noiembrie 2009 .

Guvernul Romaniei
1220. Hotarâre privind stabilirea datei alegerilor locale parÅ£iale pentru alegerea primarului municipiului MediaÅŸ, judeÅ£ul Sibiu .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie