www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

493

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 698 din 16.10.2009

program de facturare
Curtea Constitutionala a Romaniei
1077. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) ÅŸi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România .

Guvernul Romaniei
1082. Hotarâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, încheiat între Guvernul României, Banca Europeana de InvestiÅ£ii ÅŸi Compania NaÅ£ionala de Autostrazi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România - S.A., convenit prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 12 martie 2009 ÅŸi la BucureÅŸti la 7 aprilie 2009 ÅŸi la 15 aprilie 2009, la Contractul de finanÅ£are dintre România, reprezentata de Ministerul FinanÅ£elor Publice, Banca Europeana de InvestiÅ£ii ÅŸi Compania NaÅ£ionala de Autostrazi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România - S.A., semnat la BucureÅŸti la 22 decembrie 2005 ÅŸi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanÅ£area Proiectului privind construcÅ£ia autostrazii Cernavoda - ConstanÅ£a .

Guvernul Romaniei
1189. Hotarâre privind organizarea, funcÅ£ionarea ÅŸi atribuÅ£iile Centrului NaÅ£ional de Combatere a Bolilor ÅŸi ale structurilor din componenÅ£a acestuia .

Primul-Ministru
729. Decizie privind înlocuirea preÅŸedintelui Comisiei speciale de retrocedare .

Primul-Ministru
728. Decizie privind înlocuirea preÅŸedintelui ÅŸi a unui membru ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor .

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
634. Ordin privind aprobarea Listei resurselor genetice animale în stare critica, în pericol de dispariÅ£ie ÅŸi a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare ÅŸi utilizare în anul 2009 .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
729. Decizie pentru aprobarea transferului de portofoliu de asigurari de la societatea ASIBAN - S.A. catre societatea GROUPAMA ASIGURÄ‚RI - S.A. ÅŸi a fuziunii prin absorbÅ£ie dintre societatea GROUPAMA ASIGURÄ‚RI - S.A., în calitate de societate absorbanta, ÅŸi societatea ASIBAN - S.A., în calitate de societate absorbita .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie