www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

3938

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 702 din 20.10.2009

program de facturare
Ministerul Finantelor Publice
2887. Ordin pentru modificarea ÅŸi completarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile ÅŸi a contribuÅ£iei publice naÅ£ionale în bugetul instituÅ£iilor implicate în gestionarea ÅŸi utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana“, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale ÅŸi locuinÅ£ei ÅŸi al ministrului finanÅ£elor publice nr. 6/136/2009 .

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
440. Ordin pentru modificarea ÅŸi completarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanÅ£ei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile ÅŸi a contribuÅ£iei publice naÅ£ionale în bugetul instituÅ£iilor implicate în gestionarea ÅŸi utilizarea acestora, pentru obiectivul „Cooperare teritoriala europeana“, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale ÅŸi locuinÅ£ei ÅŸi al ministrului finanÅ£elor publice nr. 6/136/2009 .

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
468. Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap .

Ministerul Sanatatii
1297. Ordin pentru abrogarea pct. III1 din anexa la Ordinul ministrului sanataţii publice nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
5394. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educaÅ£iei, cercetarii ÅŸi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de AgenÅ£ia Româna de Asigurare a CalitaÅ£ii în ÎnvaÅ£amântul Superior .

Guvernul Romaniei
1051. Rectificare referitoare la Hotarârea Guvernului nr. 1.051/2009, în anexa 36 .

Guvernul Romaniei
1049. Rectificare referitoare la Hotarârea Guvernului nr. 1.049/2009, în anexa 2 .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie