www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

3563

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 704 din 20.10.2009

program de facturare
Presedintele Romaniei
1478. Decret privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul Român de InformaÅ£ii ÅŸi trecerea acestuia în rezerva cu noul grad .

Presedintele Romaniei
1477. Decret privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul Român de InformaÅ£ii ÅŸi trecerea acestuia în rezerva cu noul grad .

Guvernul Romaniei
1084. Hotarâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiÅ£ii „Palatul de JustiÅ£ie IaÅŸi“ ÅŸi „Reabilitare, amenajare ÅŸi extindere sediul Tribunalului Sibiu“ .

Guvernul Romaniei
1212. Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Aeroclubului României, precum ÅŸi pentru modificarea ÅŸi completarea Hotarârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Ministerului Transporturilor ÅŸi Infrastructurii .

Guvernul Romaniei
1226. Hotarâre privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 506/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiÅ£ii „Varianta de ocolire Cluj Est“ .

Primul-Ministru
730. Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 442/2009 privind stabilirea atribuÅ£iilor domnului BanÅ£a Victor, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului .

Guvernul Romaniei
1228. Hotarâre pentru abrogarea lit. L din anexa nr. 1 la OrdonanÅ£a de urgenÅ£a a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri în domeniul funcÅ£iei publice, precum ÅŸi pentru întarirea capacitaÅ£ii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ÅŸi ale celorlalte organe ale administraÅ£iei publice centrale din unitaÅ£ile administrativ-teritoriale ÅŸi ale altor servicii publice, precum ÅŸi pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administraÅ£ia publica centrala ÅŸi locala, cancelaria prefectului ÅŸi cabinetul alesului local .

Primul-Ministru
731. Decizie pentru eliberarea domnului Alexandru Patruţi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei .

Primul-Ministru
732. Decizie privind constatarea încetarii promovarii temporare a doamnei Rela Nicoleta Åžtefanescu în funcÅ£ia publica de secretar general adjunct al Ministerului Mediului .

Primul-Ministru
733. Decizie privind aplicarea mobilitaÅ£ii pentru domnul Florin Andrei din funcÅ£ia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcÅ£ia publica de secretar general adjunct al Ministerului Mediului .

Primul-Ministru
734. Decizie pentru numirea domnului Adrian Frantz Kalapis în funcÅ£ia publica de secretar general în cadrul Ministerului ComunicaÅ£iilor ÅŸi SocietaÅ£ii InformaÅ£ionale .

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
1058. Ordin privind modificarea anexelor nr. 4 ÅŸi 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania NaÅ£ionala de Autostrazi ÅŸi Drumuri NaÅ£ionale din România - S.A. .

Ministerul Finantelor Publice
2861. Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea ÅŸi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ÅŸi capitalurilor proprii .

Ministerul Finantelor Publice
Norme privind organizarea ÅŸi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ÅŸi capitalurilor proprii Nr. - din 09-Octombrie-2009

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie