www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

40087

» Resurse » Monitorul Oficial

Monitorul Oficial nr. 711 din 22.10.2009

program de facturare
Curtea Constitutionala a Romaniei
1076. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din OrdonanÅ£a de urgenÅ£a a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitaÅ£ii de luptator în rezistenÅ£a anticomunista persoanelor condamnate pentru infracÅ£iuni savârÅŸite din motive politice, persoanelor împotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum ÅŸi persoanelor care au participat la acÅ£iuni de împotrivire cu arme ÅŸi de rasturnare prin forÅ£a a regimului comunist instaurat în România .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1124. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1125. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1136. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1146. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 16 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva, precum şi ale art. 1073 din Codul civil .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1147. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) şi art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1175. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a prevederilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanataÅ£ii .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1177. Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor secţiunii a 3-a a cap. III din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1190. Decizie privind excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a dispoziÅ£iilor art. 2 ÅŸi 3 din OrdonanÅ£a de urgenÅ£a a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri în domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1196. Decizie referitoare la excepÅ£ia de neconstituÅ£ionalitate a dispoziÅ£iilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinÅ£area, organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea în cadrul Ministerului Public a DirecÅ£iei de Investigare a InfracÅ£iunilor de Criminalitate Organizata ÅŸi Terorism .

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie