www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

12376

» Articole

Monografie Contabila

program de facturare


Operatia 1.


Se
infiinteaza societatea comerciala "Practic"
S.R.L.,microintreprindere avand 2 asociati,ce aduc ca aport un capital social
de 39.000.000 lei,fiecare detinand 50% din partile sociale,format din:


        Numerar in contul bancar,aport asociat A 10.000.000 lei


        Calculator,aport asociat A 9.500.000 lei


        Utilaj,aport asociat B 19.500.000 lei


1.1 evidentierea capitalului social conform
Actului constitutive al societatii:


456 = 1011 39.000.000


A 19.500.000


B 19.500.000


1.2  varsarea capitalului social
subscris:


% = 456A 19.500.000


214 9.500.000


5121 10.000.000


Operatia 2.


In
luna infiintarii se inregistreaza cheltuieli de constituire in valoare de
5.200.000 lei,platite din imprumutul acordat in mod egal de catre asociatii
firmei,in valoare de 16.000.000 lei.


2.1  acordarea imprumutului de
catre asociati


5311 = % 16.000.000


456A 8.000.000


456B 8.000.000


2.2plata
cheltuielilor de constituire


208 = 5311 5.200.000


Operatia 3.


Societatea
achizitioneaza un mijloc de transport in valoare de 34.000.000 lei,TVA 19%


% = 401 40.460.000


2133                            34.000.000


4426                                6.460.000


Operatia 4.


Se
plateste in numerar chiria catre proprietar pentru spatial inchiriat,in valoare
de 7.500.000 lei.


6588 = 5311 7.500.000


Operatia 5.


Pentru
inceperea activitatii este necesara angajarea a 2 salariati,stabilindu-se
salariul de baza in valoare de 2.500.000 lei pentru fiecare salariat.La
sfarsitul lunii se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu salariile
personalului,retinerile si impozitele aferente,astfel:


5.1  inregistrarea cheltuielkilor
cu salariile


641 = 421 5.000.000


5.2  inregistrarea retinerilor
aferente salariilor


421 = % 1.044.070


4372                                      50.000


4312                                  583.500


4313                                  350.000


444                                       60.570


5.3  inregistrarea cheltuielilor
unitatii


6451 = 4311.1 cas 1.166.500


6451 = 4311.2 san 350.000


6452 = 4371 250.000


6588 = 446.1 37.500


635 = 446.2 100.000


Operatia 6.


Se
achizitioneaza materii prime in valoare de 149.650.000 lei, TVA 19%.


% = 401 178.083.500


301                                                         149.650.000


4426                                                        28.433.500


Operatia 7.


Se
cumpara documente cu regim special pentru consumul current in valoare de
750.000,TVA 19%.


% = 401 892.500


601         750.000


4426                                                    142.500


Operatia 8.


Se primesc
comenzi pentru produse in valoare de 115.000.000 lei.Dupa 8 zile se livreaza
produsele fabricate emitandu-se factura fiscala.


8.1  inregistrarea darii in
consum a materialelor necesare


601 = 301 79.400.000


8.2
receptionarea produselor finite la pretul prestabilit


345 = 711 115.000.000


8.3
inregistrarea vanzarii catre clienti


411 = % 136.850.000


701                                 115.000.000


4426 24.850.000


8.4
inregistrarea descarcarii de gestiune a produselor finite


711 = 345 115.000.000


Operatia 9.


Se
incaseaza in numerar 21.850.000 si diferenta prin cont banacar.


% = 411 136.850.000


5311                                                        21.850.000


5121                                                    115.000.000


Operatia 10.


Se
platesc salariile si factura cu documentele cu regim special din casa.


% = 5311 4.848.430


421                                                         3.955.930


401                                                             899.500


Operatia 11.


Se
platesc datoriile aferente salariilor si 50.000.000 lei,suma partiala din
factura de materii prime prin contul bancar pentru care banca a retinut un
comision de 150.000 lei.


% = 5121 53.098.070


4311.1                                                 1.166.500


4311.2                                                 350.000


4371                                                              250.000


4372                                                              50.000


4312                                                        583.500


4313                                                        350.000


444                                                                       60.570


446.1                                                                37.500


446.2                                                                100.000


401                                                         50.000.000


6588                                                              150.000


Operatia 12.


Se
cumpara obiecte de inventar in valoare de 2.830.000 lei,TVA 19% si se dau in
consum in momentul intrarii in unitate.


% = 401 3.367.700


301                                                         2.830.000


4426                                                          537.700


601 = 301 2.830.000


Operatia 13.


Datorita
cresterii activitatii,se decide incheierea unui nou contract de munca,noul
angajat avand salariul de baza in valoare de 2.500.000 lei.


13.1 inregistrarea cheltuielilor
cusalariile


641 = 421 7.500.000


13.2
inregistrarea retinerilor aferente salariilor


421 = % 1.566.105


4372 75.000


4312                                    875.250


4313                                    525.000


444                                             90.855


13.3       inregistrarea cheltuielilor
unitatii


6451 = 4311.1 1.749.750


6451 = 4311.2 2.525.000


6452 = 4371 375.000


6588 = 4461 56.250


635 = 4462 150.000


Operatia 14.


Se
incaseaza dobanda pentru disponibilul din cont in valoare de 160.000 lei.


5121 = 768 160.000


Operatia 15.


Se
depune suma de 10.000.000 lei in contul de la banca.


5121 = 5311 10.000.000


Operatia 16.


Se
achizitioneaza o casa de marcat in
valoare de 8.400.000 lei,TVA 19% si se achita furnizorului din disponibilul
bancar.


% = 401 9.996.000


2131                                                    8.400.000


4426                                                    1.596.000


401 = 5121 9.996.000


Operatia 17.


Se
factureaza prestarea de servicii pentru transport intern pe ruta Bucuresti -
Cluj Napoca in valoare de 10.472.000.


411 = % 10.472.000


704                                     8.800.000


4427 1.672.000


Operatia 18.


Se
inregistreaza amortizarea integrala a
cheltuielilor de constituire in valaore de 5.200.000 lei


681 = 2801 5.200.000


2081 = 208 5.200.000


Operatia 19.


Se
regularizeaza conturile de TVA.


4427 = 4426 23.522.000


4424 = 4426 13.647.700


Operatia 20.


Se
incid conturile de venituri si cheltuieli in vederea determinarii rezultatului.


20.1
inchiderea conturilor de cheltuieli


121 = % 113.090.000


601                                      82.980.000


635                                      250.000


641                                      12.500.000


6451                                      3.791.250


6452                                      625.000


6588                                      7.743.750


681                                           5.200.000


20.2
inchiderea conturilor de venituri


% = 121 123.960.000


701                                                         115.000.000


704                                                         8.800.000


768                                                         160.000


Operatia 21.


Calculul
si inregistrarea impozitului pe venit.


21.1
calculul impozitului pe venit


Veniturile
trimestriale ale societatii sunt in valoare de 123.960.000 lei.Pentru calculul
impozitului pe venit trebuie sa se aiba in vedere faptul ca s-a achizitionat o
casa de marcat in valoare de 8.400.000 lei si s-a incheiat un contract de munca
cu un nou angajat, asigurand astfel cresterea cu 50% a fortei de munca.


Venit impozabil = 123.960.000-8.400.000 =
115.560.000 lei


Cota de 1,5% = 115.560.000 x 1.5% = 1.733.400 lei


Reducere 20% = 1.733.400 x 20% = 346.680 lei


Impozit pe venit = 1.733.400 – 346.680 = 1.386.720 lei


21.2
inregistrarea impozitului pe venit


691 = 441 1.386.720


121 = 691 1.386.720


Operatia 22.


Profitul
net in suma de 9.483.280 lei se repartizeaza astfel


-         rezerve legale : 474.164 lei


-         dividende : 609.116 lei


-         surse proprii de finantare : 8.400.000 lei


129 = % 9.483.280


106                                 8.874.164


457                                         609.116

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie

Referinte catre aceasta pagina