www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

38

» Resurse » Dictionar

ACT JURIDIC CIVIL

program de facturare

Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, a modifica ori a stinge un raport juridic civil.

Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (dupa numarul partilor); acte cu titlul oneros sau gratuit (dupa scopul urmarit), cele cu titlul oneros se împart în comutative si aleatorii, iar cele cu titlu gratuit în liberalitati si acte dezinteresate; acte constitutive, translative si declarative (dupa efectele produse) etc. Pentru ca actele juridice civile sa fie valabil încheiate ele trebuie sa îndeplineasca anumite conditii de fond, iar când actul este solemn, trebuiesc îndeplinite si conditii de forma, vezi art. 948-968 Codul civil.


Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:

Cuvinte cheie