www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

16293

Codul Caen Rev. 2, Codificarea 2008

Cod Denumire
01 Agricultura, vanatoare si servicii anexe
02 Silvicultura si exploatare forestiera
03 Pescuitul si acvacultura
05 Extractia carbunelui superior si inferior
06 Extractia petrolului brut si a gazelor naturale
07 Extractia minereurilor metalifere
08 Alte activitati extractive
09 Activitati de servicii anexe extractiei
10 Industria alimentara
11 Fabricarea bauturilor
12 Fabricarea produselor din tutun
13 Fabricarea produselor textile
14 Fabricarea articolelor de imbracaminte
15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinari
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite
17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie
18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului
20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice
21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice
22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24 Industria metalurgica
25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii
26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
27 Fabricarea echipamentelor electrice
28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
30 Fabricarea altor mijloace de transport
31 Fabricarea de mobila
32 Alte activitati industriale n.c.a.
33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor
35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
36 Captarea, tratarea si distributia apei
37 Colectarea si epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
39 Activitati si servicii de decontaminare
41 Constructii de cladiri
42 Lucrari de geniu civil
43 Lucrari speciale de constructii
45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor
46 Comert cu ridicata cu excepta comertului cu autovehicule si motociclete
47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte
50 Transporturi pe apa
51 Transporturi aeriene
52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
53 Activitati de posta si de curier
55 Hoteluri si alte facilitati de cazare
56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie
58 Activitati de editare
59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala
60 Activitati de difuzare si transmitere de programe
61 Telecomunicatii
62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
63 Activitati de servicii informatice
64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii
65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii
68 Tranzactii imobiliare
69 Activitati juridice si de contabilitate
70 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management
71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
72 Cercetare-dezvoltare
73 Publicitate si activitati de studiere a pietei
74 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
75 Activitati veterinare
77 Activitati de inchiriere si leasing
78 Activitati de servicii privind forta de munca
79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica
80 Activitati de investigatii si protectie
81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public
85 Invatamant
86 Activitati referitoare la sanatatea umana
87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare
88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare
90 Activitati de creatie si interpretare artistica
91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
93 Activitati spotive, recreative si distractive
94 Activitati asociative diverse
95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
96 Alte activitati de servicii
97 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
98 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu
99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale