www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

635

Contul 758. Alte venituri din exploatare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.

Contul 758 "Alte venituri din exploatare" este un cont cu functie de pasiv.

In creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se inregistreaza:
- sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);
- valoarea amenzilor despagubirilor si penalitatilor datorate de terti (461);
- cota-parte a subventiilor pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzator amortizarii inregistrate (131);
- bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
- bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (301, 302, 303);
- drepturi de personal neridicate, prescrise (426);
- sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe (448);
- datorii prescrise sau anulate (401 la 405, 428, 431 la 438, 441, 4423, 444, 446, 447, 448, 455, 457, 458, 462);
- pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (451, 461).

Contul 758 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.

La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Comentarii
Nume:
E-mail:
Web:
Cuvinte cheie