www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

2395

Clasificarea ocupatiilor din Romania 2008 - COR 2008

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Grupe majore Subgrupe majore Grupe minore Grupe de baza
 
cauta
»

438 grupe de baza
Cod Descriere
Grupe de baza - 438 inregistrari
0111 Fortele armate
Nivelul de instruire: 0 (nedefinit)
1110 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Membrii corpului legislativ, ai executivului si inaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza, adopta, modifica si abroga legi constitutionale, organice si legi ordinare; aproba programul de guvernare; asigura realizarea politicii interne si externe; exercita conducerea generala a administratiei publice pe intreg teritoriul tarii, in baza legii.
1141 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile politice
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile politice definesc politica, statutul si regulamentul intern al organizatiilor, indeplinesc functia de reprezentare a acestora si de coordonare a activitatii respective.
1142 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii si inaltii functionari din organizatiile profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii similare definesc si formuleaza politica, statutul si regulamentele de ordine interioara ale organizatiilor pe care le conduc, supravegheaza aplicarea politicii organizatiilor respective, reprezinta aceste organizatii si actioneaza in numele lor, reprezentandu-le interesele in Parlament si in fata puterii publice.
1143 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare (UNICEF, ecologice etc.)
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile umanitare si alte organizatii similare definesc si formuleaza politica, statutul, si regulamentul intern al organizatiilor respective, indeplinesc functii de coordonare a aplicarii politicii proprii, precum si de reprezentare a organizatiilor in relatiile cu alte organe si organizatii.
1210 Directori generali, directori si asimilati
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Directorii generali, directorii si asimilatii acestora definesc si formuleaza politica economico-sociala a unitatilor respective, planifica si coordoneaza activitatea, apreciaza rezultatele obtinute, raporteaza in fata consiliului de administratie sau a altui organ director si reprezinta unitatea in tranzactiile cu tertii.
1211 Conducatori si alti functionari superiori in sistemul bancar
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Presedintii, vicepresedintii si alti functionari superiori din sistemul bancar reprezinta si angajeaza unitatea bancara in relatiile cu clientii, precum si in fata organelor de jurisdictie; semneaza actele de angajare a cheltuielilor materiale si banesti, precum si toate celelalte acte ce se emit de catre banca, potrivit normelor; organizeaza si coordoneaza activitatea bancii conform dispozitiilor legale in vigoare.

Introdus prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005
1221 Conducatori in agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura, pescuit si protectia mediului, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alte cadre de conducere de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de productie a bunurilor agricole, supravegheaza utilizarea resurselor materiale, financiare si umane, stabilesc modalitatile de executie a lucrarilor de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului, reprezinta unitatea pe care o conduc in relatiile cu alte sectoare ale aceleiasi intreprinderi sau cu tertii.
1222 Conducatori in industria extractiva si prelucratoare
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din industria extractiva si prelucratoare, in subordinea directorilor responsabili, in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea de extractie a carbunelui si minereurilor, de productie si distributie a electricitatii, gazului si apei; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii, precum si recrutarea si formarea profesionala a personalului; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.
1223 Conducatori in constructii
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din constructii, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de productie, exploatare si intretinere in constructii si lucrari publice; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii, precum si recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu tertii.
1224 Conducatori in comertul cu ridicata si cu amanuntul
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din comertul cu ridicata si cu amanuntul, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea comerciala a intreprinderii; supravegheaza respectarea normelor practicate in regimul schimbului de marfuri si cheltuielile specifice; supravegheaza recrutarea si formarea profesionala a personalului din subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile cu alte sectoare interne sau cu tertii.
1225 Conducatori in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Denumirea si descrierea au fost modificate prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Initial denumirea era 'Conducatori in activitatea hoteliera si restaurante'. Descrierea a fost modificata astfel:

Conducatorii din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement in subordinea directorilor responsabili, planifica, coordoneaza si supravegheaza activitatea de care raspund si utilizeaza eficient resursele aflate in administrare.
1226 Conducatori in transporturi posta si telecomunicatii
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din transporturi, posta si telecomunicatii in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea specifica din transporturi, posta si telecomunicatii; supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si respectarea normativelor si tarifelor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala si eficienta personalului in subordine; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia si cu tertii.
1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii firmelor de intermediere a afacerilor si a altor servicii comerciale, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea de prestare servicii bancare, asigurare si gestiune imobiliara, prelucrari informatice, studii de piata, contabilitate, arhitectura, inginerie, curatare a cladirilor, expertize si analize tehnice, publicitate si conditionare (ambalare) a marfurilor; supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea, formarea profesionala si randamentul personalului in subordine; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia si cu tertii; supravegheaza aplicarea regulilor de protectie a muncii.
1228 Conducatori de intreprinderi de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din intreprinderile de prestari de servicii pentru populatie, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza prestarile de servicii pentru populatie: supraveghere persoane la domiciliu, curatenie si alte prestatii similare; planifica si coordoneaza activitatea de executare a lucrarilor de reparatii sau altor prestatii; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor materiale si financiare si urmaresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului in subordine si randamentul acestuia; reprezinta organizatia proprie in relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.
1229 Conducatori in alte activitati de productie si servicii sociale (sanatate, cultura, invatamant, sport, afaceri externe etc.)
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din alte activitati de productie si servicii sociale, in subordinea directorilor responsabili, planifica si coordoneaza activitatea din domeniile de sanatate si asistenta sociala, invatamant public si particular, activitate recreativa, culturala si sportiva, precum si a institutiilor si organismelor extrateritoriale.
1231 Conducatori in servicii de administratie si financiare
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din serviciile de administratie si financiare, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori, planifica si coordoneaza activitatea administrativa, evalueaza resursele financiare, stabilesc bugetul si supravegheaza operatiunile financiare ale intreprinderilor sau institutiilor; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor financiare si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala si randamentul personalului din subordine; reprezinta organizatia in relatiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu tertii.
1232 Conducatori in servicii de personal, pregatirea personalului si alte relatii de munca
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din servicii de personal, pregatire a personalului si alte relatii de munca, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea de recrutare, formare si promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucratorilor; avizeaza programele de protectie a muncii si reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.
1233 Conducatori in activitatea de vanzare si marketing
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din activitatea de vanzare si marketing, sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de comert interior sau exterior si marketing a intreprinderii sau institutiei; fundamenteaza programele de desfacere a marfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piata; stabilesc baremuri pentru nivelul preturilor si rabatului comercial, conditiile de livrare si metodele de vanzare; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor umane, materiale si financiare, recrutarea si formarea profesionala a personalului; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.
1234 Conducatori in servicii de publicitate si relatii publice
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din serviciile de publicitate si relatii publice, sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de publicitate din intreprinderi sau institutii, negociaza contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare in masa (mass-media) si agentiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autoritatilor si publicului si organizeaza campanii de colectare a fondurilor in contul organizatiilor umanitare sau fara scop lucrativ; urmaresc utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea si formarea profesionala a personalului in subordine si supravegheaza randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei sau cu tertii.
1235 Conducatori in aprovizionare si desfacere
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din activitatea de aprovizionare si desfacere, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de achizitionare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime si materialelor; negociaza cu furnizorii asupra preturilor de achizitie si calitatii materiilor prime si materialelor care fac obiectul contractului; planifica si stabilesc sistemul de inventariere; supravegheaza utilizarea rationala a resurselor si efectuarea cheltuielilor; avizeaza recrutarea, pregatirea profesionala si randamentul personalului; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei si cu tertii.
1236 Conducatori in informatica
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din informatica coordoneaza activitatea compartimentelor de informatica din unitati (intreprindere, institutie, societate, comerciala etc.); coordoneaza alegerea, instalarea, utilizarea si intretinerea echipamentelor de calcul, precum si achizitionarea, din exteriorul unitatii, de programe de calculator; stabilesc modalitatile de prelucrare a datelor la nivelul unitatii; supravegheaza utilizarea eficienta si rationala a resurselor materiale si financiare; se preocupa de recrutarea si pregatirea profesionala si urmaresc eficienta personalului in subordine; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei sau cu terti.

In contextul diversitatii structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, directie, directie generala, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupatiile corespunzatoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare si Functionare al fiecarei organizatii.
1237 Conducatori in cercetare-dezvoltare, proiectare
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii din cercetare-dezvoltare, in subordinea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii, planifica si coordoneaza activitatea de cercetare-dezvoltare din intreprinderi, institutii, in domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de productie; stabilesc obiectivele cercetarii in limitele bugetare si supravegheaza utilizarea rationala a resurselor; avizeaza recrutarea, formarea profesionala a personalului si randamentul acestuia; reprezinta sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare ale organizatiei, sau cu tertii.
1239 Conducatori in alte activitati si servicii nelucrative
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
In aceasta grupa sunt inclusi conducatorii care nu pot fi clasificati in celelalte grupe de baza ale subgrupei minore 123 alti conducatori. Managerul de securitate la incendiu asigura pastrarea permanenta a eficientei si performantele necesare a sistemului de protectie la incendiu dintr-o unitate (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
1311 Conducatori de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii de intreprinderi mici din agricultura, silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit organizeaza activitatile de cultivare a pamantului in scopul obtinerii de cereale, plante tehnice, legume fructe si furaje si cresterea diferitelor specii si categorii de animale (descriere introdusa prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
1312 Conducatori de intreprinderi mici din industria extractiva si prelucratoare
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
1313 Conducatori de intreprinderi mici din constructii
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
1314 Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu ridicata si amanuntul
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
1315 Conducatori de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Denumirea si descrierea modificate prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Denumirea initiala era 'Conducatori de intreprinderi mici din activitatea hoteliera si restaurante'. Descrierea modificata este:

Conducatorii de intreprinderi mici din turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement coordoneaza activitatea unitatilor, planifica si urmaresc realizarea activitatilor de care raspund si utilizeaza eficient resursele aflate in administrare.
1316 Conducatori de intreprinderi mici din transporturi, posta si telecomunicatii
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
1317 Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
1318 Conducatori de intreprinderi mici de prestari servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
1319 Conducatori de alte intreprinderi mici
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
2111 Fizicieni si astronomi
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Fizicienii si astronomii efectueaza experimente, teste si analize asupra structurii si proprietatilor materiei in stare solida si a modificarilor posibile in functie de temperatura si presiune; evalueaza rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observa si analizeaza fenomenele ceresti; aplica cunostintele legate de fizica si astronomie in industrie, medicina si in domeniul militar.
2112 Meteorologi
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Meteorologii conduc (dirijeaza) cercetarea, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale care se refera la compozitia, structura si dinamica atmosferei; investigheaza directia si viteza deplasarilor aerului, presiunii temperaturii, umiditatii si alte fenomene ca formarea cetei si precipitatiilor, pregatesc detalierea pe termen lung a hartilor meteorologice si prognozelor meteo folosite in aviatie, in marina, agricultura si alte domenii pentru informarea publicului.
2113 Chimisti
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Chimistii efectueaza cercetari aplicative si analize pentru determinarea compozitiei chimice a diferitelor substante, materii si produse naturale, artificiale sau sintetice; intocmesc rapoarte cu concluziile rezultate in vederea imbunatatirii calitatii materialelor, produselor si procedeelor farmaceutice si industriale.
2114 Geologi, geofizicieni
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Geologii, geofizicienii si geografii studiaza compozitia si structura scoartei terestre, analizeaza rocile, mineralele si fosilele pentru determinarea naturii si cronologiei diferitelor formatiuni geologice; studiaza si masoara intensitatea seismelor si a fortei gravitationale; studiaza fenomenele optice si acustice din atmosfera; identifica zacaminte de petrol, gaze naturale, panza freatica etc. si stabilesc procedeele de exploatare a acestora.
2121 Matematicieni si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Matematicienii si asimilatii acestora studiaza si elaboreaza teorii si metode matematice si actuariale, avizeaza utilizarea acestora in stiintele tehnice, agronomie, medicina si alte sectoare; efectueaza analize logice ale problemelor de gestiune, elaboreaza modele matematice in vederea programarii si rezolvarii computerizate a acestor probleme.
2122 Specialisti statisticieni
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Statisticienii proiecteaza si organizeaza anchete si alte culegeri de date statistice, concep chestionarele si celelalte instrumente specifice; evalueaza, prelucreaza, analizeaza si interpreteaza informatii statistice si se ocupa de publicarea lor.
2131 Analisti, programatori, informaticieni designeri
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Analistii, programatorii, proiectantii de sisteme informatice, consultantii in informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza si dezvolta sisteme informatice, programe si documentatia tehnica aferenta; proiecteaza structura bazelor de date; concep si proiecteaza retele de calculatoare; ofera consultatii de specialitate utilizatorilor de tehnica de calcul.
2139 Specialisti in informatica neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in informatica neclasificati in grupa de baza anterioara concep, realizeaza si aplica metode de asigurare a integritatii si securitatii datelor si programelor; instaleaza, intretin si mentin in exploatare echipamente de calcul; gestioneaza retele de calculatoare.
2141 Arhitecti in urbanistica si amenajarea teritoriului
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Arhitectii in urbanistica si amenajarea teritoriului proiecteaza zonele de locuit, comerciale, industriale si cai rutiere; elaboreaza schite si planuri de detaliu pentru constructii si restaurari; identifica si gasesc cele mai bune solutii privind asigurarea calitatii mediului inconjurator, elaboreaza planuri de amenajare urbanistica si peisagistica, urmaresc in teren realizarea proiectelor de desfasurare a activitatilor si diverselor reglementari in vigoare.
2142 Ingineri constructori
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii constructori analizeaza si avizeaza proiectele de constructie a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de indiguire etc. Stabilesc materialele si normele de calitate specifice; organizeaza si conduc santierele de constructii, intretinere si reparatii ale constructiilor existente; supravegheaza respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de constructii.
2143 Ingineri energeticieni si electricieni
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii energeticieni si electricieni proiecteaza si avizeaza realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie si distributie a energiei; stabilesc controlul standard si procedeele de asigurare a functionarii eficiente a motoarelor si echipamentelor, urmarind securitatea sistemelor de distributie a energiei.
2144 Ingineri electronisti in transporturi, posta si telecomunicatii
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii electronisti, in transporturi, posta si telecomunicatii construiesc sisteme electronice, avizeaza functionarea lor, le asigura intretinerea si repararea, nominalizeaza si conduc productia, instalatiile si sistemele de telecomunicatii, stabilesc controlul standardelor si modalitatilor de functionare eficienta si in siguranta a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.
2145 Ingineri mecanici
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii mecanici construiesc masini, mecanisme si instalatii industriale, avizeaza functionarea acestora, asigura intretinerea si repararea lor; studiaza anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.
2146 Ingineri petrochimisti si in chimia industriala
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii petrochimisti si in chimia industriala avizeaza procedee aplicabile la scara industriala, pentru productia diferitelor substante si articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmaresc aplicarea si respectarea tehnologiilor de productie, colaboreaza cu inginerii mecanici si automatistii in asigurarea functionarii instalatiilor specifice.
2147 Ingineri mineri, petrolisti si metalurgisti
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii minieri, petrolisti si metalurgisti avizeaza tehnici aplicabile la scara industriala pentru extragerea metalelor din minereu si a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizeaza aliaje noi, produse ceramice si alte materiale; solutioneaza problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.
2148 Ingineri geodezi, cartografi si topografi
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii geodezi, cartografi si topografi aplica metode si tehnici de ridicare topografica pentru determinarea situatiei exacte a zonelor construite, delimitarea suprafetelor solului si amplasamentelor subterane pentru realizarea si revizuirea reprezentarilor numerice, grafice si fotografice.
2149 Arhitecti, ingineri si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Arhitectii, inginerii si asimilatii acestora care nu sunt cuprinsi in celelalte grupe de baza urmaresc organizarea muncii, cresterea randamentului productiei, acorda consultatii si stabilesc procedeele optime in aceste domenii; efectueaza masurari si verificari, studiaza aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricatie.
2151 Ingineri in industria textila si pielarie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii din industria textila si pielarie elaboreaza si imbunatatesc tehnologii, supravegheaza si urmaresc prelucrarea pieilor si blanurilor, fabricatia de fire, tesaturi, tricotaje, confectii (din textile, blanuri, piei) si incaltaminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.
2152 Ingineri in industria alimentara
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii din industria alimentara elaboreaza si imbunatatesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.
2161 Ingineri in industria lemnului
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii din industria lemnului elaboreaza si imbunatatesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor si furnirelor, proiecteaza si supravegheaza executarea de produse finite.
2162 Ingineri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii din industria sticlei si ceramicii elaboreaza retete de fabricatie a amestecurilor de sticla si ceramica, controleaza regimul de ardere in cuptoare si stabilesc procesul tehnologic de prelucrare si finisare a produselor finite; elaboreaza tehnologii noi sau le imbunatatesc pe cele existente acestora (piatra, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).
2163 Ingineri in industria celulozei si hartiei
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii din industria celulozei si hartiei stabilesc retetele pentru fabricarea celulozei si hartiei, stabilesc parametrii tehnici in procesul de fabricare a produselor derivate din celuloza si hartie.
2211 Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Biologii, botanistii, zoologii, ecologii si asimilatii acestora aplica cunostintele de specialitate in industrie si medicina si urmaresc ameliorarea speciilor de plante si animale si protectia mediului natural; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice in domeniile proprii de specialitate.
2212 Bacteriologi, farmacologi si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Bacteriologii, farmacologii si asimilatii acestora aplica cunostintele tehnice in domeniul propriu de activitate, contribuie la imbunatatirea calitatii medicamentelor existente experimentandu-le pe cele noi.
2213 Ingineri agronomi, zootehnisti si silvici
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii agronomi, zootehnisti si silvici supravegheaza si indruma activitatea din zootehnie si culturile horticole; asigura cresterea suprafetelor impadurite; coordoneaza exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice in domeniul de specialitate; acorda consultanta in domeniul culturii de cereale, plante tehnice si furaje pentru realizarea productiilor performante si folosirea profitabila a pamantului (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS. Consideram ca Ordinele contin o eroare deoarece fac referire la codul 2212 care este rezervat pentru Bacteriologi, farmacologi si asimilati, cand ar trebui sa faca referire la 2213)
2214 Ingineri clinici
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii clinici organizeaza si asigura managementul general al echipamentelor din spitale si clinici - in particular interfata profesionala cu furnizorii, adaptarea la exigente clinice speciale, exploatarea si intretinerea optimala in conditii de securitate a pacientului si a medicului precum si parteneriatul cu personalul medical in interventii diagnostice sau terapeutice de inalta tehnologie, sunt implicati in cercetare-dezvoltare referitoare la aplicatiile stiintelor ingineresti (electronica, informatica, automatica) in biomedicina, sustin comunicari stiintifice in domeniul de specialitate.
2221 Medici medicina generala
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Medicii de medicina generala si pediatrie acorda consultatii si trateaza tulburarile si maladiile care afecteaza fiintele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examineaza pacientii, prescriu si administreaza tratamente medicale sau chirurgicale in functie de natura afectiunilor.
2222 Medici stomatologi
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Medicii stomatologi efectueaza cercetari teoretice, acorda consultatii si aplica tratamente profilactice si curative in afectiunile dentare si ale cavitatii bucale; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice la reuniunile stiintifice de specialitate.
2223 Medici veterinari
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Medicii veterinari efectueaza cercetari teoretice, examineaza, pun diagnosticul si administreaza tratamente medicale sau chirurgicale si vaccineaza animalele; avizeaza consumul produselor de origine animala; participa la supravegherea epidemiologica si radiologica a sanatatii animalelor si a hranei acestora; intocmesc rapoarte si sustin comunicari stiintifice in domeniul de specialitate cu prilejul manifestarilor stiintifice.
2224 Farmacisti
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Farmacistii aplica cunostintele de farmacologie la prepararea si eliberarea medicamentelor; prepara medicamentele dupa prescriptia medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifica dozele prescrise, fac recomandari pacientilor referitoare la posologia si riscul de incompatibilitate a unor medicamente; elibereaza medicamente in spitale, vand medicamente in farmacii; tin evidenta medicamentelor toxice, farmacodependente si a stupefiantelor; controleaza natura, puritatea si eficacitatea medicamentelor si iau masuri de control a acestora.
2229 Medici si asimilati neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Medicii specializati in alte domenii decat cele nominalizate si asimilatii acestora examineaza pacientii, stabilesc diagnosticul, capacitatea de munca, acuitatea vizuala si auditiva a acestora, fac analize si teste de laborator; avizeaza desfasurarea unor activitati in conditii igienice; examineaza cadavre si stabilesc cauza si imprejurarile in care s-au produs decesele; coordoneaza si indruma exercitiile de gimnastica medicala prescrise de medici specialisti in vederea recuperarii capacitatii de munca a pacientilor; fac parte din echipele de asistenta, diagnostica, curativa, preventiva si de cercetare medicala, asigura siguranta in exploatarea, intretinerea si manipularea echipamentului medical; asigura securitatea radiatiei si contribuie la imbunatatirea tehnicilor terapeutice, colaboreaza cu radioterapeutii pentru intocmirea planului de tratament si monitorizeaza echipamentul si procedurile (completata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS).
2310 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamantul superior
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Profesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistentii si asimilatii acestora concep si modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supravegheaza studiul individual si sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului universitar si activitatilor anexe.
2321 Profesori in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Profesorii din invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri predau una sau mai multe discipline, in scopul instruirii profesionale a elevilor din invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri; pregatesc cursuri si planuri de predare, testeaza cunostintele elevilor, le corecteaza temele, ii examineaza si ii noteaza pentru a le aprecia progresele; intocmesc referate privind munca elevilor, consultandu-se in acest sens cu parintii elevilor si cu alte cadre didactice; participa la intalnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor si organizarea activitatilor in afara programelor scolare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)
2322 Profesori in invatamantul gimnazial
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Profesorii din invatamantul gimnazial predau una sau mai multe discipline, in scopul instruirii elevilor in invatamantul gimnazial; pregatesc planuri de predare a cursurilor, testeaza si examineaza elevii, le corecteaza temele, ii noteaza pentru a le urmari progresele; fac caracterizari ale elevilor consultandu-se in acest sens cu parintii acestora, precum si cu celelalte cadre didactice; organizeaza activitati extrascolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).
2331 Profesori in invatamantul primar
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Profesorii din invatamantul primar predau diferite discipline in institutii de invatamant primar, in cadrul programului de studii impus.
2332 Profesori in invatamantul prescolar
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Profesorii din invatamantul prescolar organizeaza jocuri colective si individuale, activitati educative, predau limbi straine pentru a ajuta si favoriza dezvoltarea fizica, mentala si sociala a copiilor care nu au atins varsta scolii primare.
2340 Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Profesorii specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor utilizeaza metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau increderea in sine elevilor, ajutandu-i sa descopere metode proprii pentru depasirea handicapului; ii testeaza, ii noteaza si le urmaresc progresele; colaboreaza cu parintii, conducerea scolii, personalul de ingrijire si asistentii sociali in vederea recuperarii elevilor handicapati.
2351 Cercetatori in domeniul didactic si pedagogic
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii din domeniul didactic si pedagogic cerceteaza mijloacele si metodele de predare, le imbunatatesc si avizeaza eventuale restructurari; avizeaza continutul programelor de curs si metodele de verificare a cunostintelor.
2352 Inspectori in invatamant
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inspectorii din invatamant controleaza si examineaza munca personalului didactic, rezultatele obtinute prin aplicarea programelor de studiu si, daca este cazul, propun reforme si fac recomandari in acest sens factorilor responsabili cu educatia.
2359 Specialisti in invatamant, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
In aceasta grupa de baza sunt cuprinsi specialistii din invatamant care nu se regasesc in grupele de baza enumerate anterior in cadrul grupei minore 235.
2411 Specialisti in sistemul financiar-bancar
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in domeniul financiar-bancar avizeaza operatiuni financiar-bancare, efectueaza operatiuni financiare si contabile; intocmesc si vizeaza state financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declaratiilor; acorda consultatii in domeniul fiscal si stabilesc previziuni privind beneficiile si bugetul; verifica lucrarile contabile si intreprind anchete si revizii financiar-contabile.
2412 Specialisti cu probleme de personal si de pregatire profesionala a personalului
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in probleme de personal si pregatire profesionala a personalului presteaza servicii administrative legate de politica de personal, in special in ce priveste recrutarea sau formarea profesionala a personalului, analiza locurilor de munca si orientarea profesionala; intocmesc materiale de informare profesionala si acorda consultatii celor interesati in legatura cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementara.
2413 Specialisti in logistica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in logistica stabilesc, lanseaza si urmaresc programele de fabricatie; planifica si coordoneaza inceputurile si transferurile de fabricatie; gestioneaza informatiile de aprovizionare intre client si furnizor; initiaza si actualizeaza documentatia tehnica de specialitate care serveste ca baza de date la gestionarea pieselor; hotarasc inceputul, modificarea si sfarsitul fabricatiei.
2414 Specialisti in cumparari produse, repere, ansamble si subansamble
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in cumparari stabilesc listele cu furnizorii potentiali pentru achizitionarea produselor necesare fabricatiei; negociaza preturile si incheie contractele de cumparari cu furnizorii; intocmesc documentele administrative pentru cumparare si urmaresc derularea contractului; urmaresc imbunatatirea performantelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.
2415 Specialisti in domeniul bancar
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in domeniul bancar aplica politica bancii in domeniul promovarii si vanzarii produselor si serviciilor bancare (creditarea clientilor bancii, administrarea conturilor in lei si in valuta ale persoanelor fizice si juridice, prin operatiuni executate la ordinul acestora, derularea operatiunilor de incasari si plati in lei si in valuta, monitorizarea acestor operatiuni etc.), realizand interfata cu clientul; gestioneaza activitatea de management al clientelei prin intretinerea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu clientii bancii; evalueaza bunurile aduse in garantia creditelor si realizeaza studiile de fezabilitate; efectueaza operatiuni de decontare intre unitatile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice si cele proprii ale bancii etc.

Introdus prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005
2416 Specialisti in domeniul asigurarilor
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in domeniul asigurarilor negociaza si incheie contractele de asigurare si reasigurare, incaseaza primele de asigurare, executa activitatea de contractare a evenimentelor asigurate si plata despagubirilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate, acorda consultatii clientilor in domeniul asigurarilor, evalueaza riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep si imbunatatesc produsele de asigurare, formeaza si administreaza retele de vanzare asigurari.

Introdus prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005
2417 Specialisti in evaluare
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in evaluare executa lucrari de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, inteleg si pot aplica in mod corect acele metode si tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari credibile; evalueaza intreprinderi, proprietati (bunuri) imobiliare, marfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectueaza evaluari in scopul asigurarii.

Introdus prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005
2418 Experti tehnici extrajudiciari
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in domeniul tehnic intocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea si precizarea unor imprejurari de fapt, analizeaza aspectele tehnice si economice ale unei intreprinderi in vederea reorganizarii, dezvolta sau imbunatatesc procedeele de productie sau comerciale si intocmesc rapoarte de expertiza tehnica si economica pentru terte persoane.

Introdus prin anexele din Ordinele nr. 9/2005 si nr. 14/2005
2419 Specialisti cu functii administrative si comerciale, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii cu functii administrative si comerciale care nu se regasesc in grupele anterioare se consacra activitatilor de analiza si stabilire a volumului de vanzare a unor produse sau servicii si evolutiei in perspectiva a cererii; organizeaza si coordoneaza campaniile publicitare. Studiaza si avizeaza problemele pe care le ridica crearea si gestiunea unei intreprinderi in plan financiar si juridic, organizatoric si comercial; acorda consultatii pe problemele legate de acordarea brevetelor; examineaza cererile, redacteaza rapoartele si motiveaza acordarea/neacordarea brevetelor.
2421 Avocati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Avocatii acorda asistenta juridica persoanelor fizice si juridice in scopul apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept si a justitiei.
2422 Magistrati (judecatori, procurori)
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Magistratii pot fi judecatori in cadrul instantelor judecatoresti, inamovibili investiti, prin lege, cu atributii de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ si alte cauze, sau procurori, apartinand Ministerului Public, insarcinati sa sesizeze instantele judecatoresti pentru aplicarea legii in vederea apararii intereselor generale ale societatii; efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala, sesizeaza instantele de judecata si indeplinesc alte atributii stabilite de lege.
2423 Specialisti in domeniul standardizarii, auditului si evaluarii conformitatii
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Grupa de baza (inclusiv descrierea acesteia) introdusa prin Ordinul MMSS nr. 86/2001, Ordinul INSSE 1453/2001.

Specialistii in domeniul standardizarii, auditului si evaluarii conformitatii realizeaza standarde profesionale si nationale; proiecteaza, realizeaza si dezvolta sistemele de management pentru domeniul calitatii, mediului, securitatii informatiei, securitatii si sanatatii in munca; propun politici si obiective pentru domeniul calitatii, mediului, securitatii informatiei si sanatatii profesionale; organizeaza si efectueaza audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evalueaza conformitatea produselor si a sistemelor de management fata de reglementarile sau standardele stabilite si fata de prevederile conducerii organizatiei.
2429 Juristi neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Juristii, altii decat cei clasificati in grupele de baza anterioare, exercita functii juridice care constau in elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea imprejurarilor in care s-au produs decese in afara cauzelor naturale.
2431 Arhivisti si conservatori ai operelor de arta si monumentelor istorice
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Arhivistii si conservatorii operelor de arta si monumentelor istorice efectueaza cercetari asupra colectiilor de arta si a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de arta si alte piese sau obiecte si organizeaza expozitii in muzee si galerii; evalueaza obiectele de arhiva, le completeaza, le tin evidenta, le clasifica si le conserva.
2432 Bibliotecari, documentaristi si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Bibliotecarii, documentaristii si specialistii asimilati colectioneaza, completeaza si conserva in mod sistematic carti, periodice si alte documente sau inregistrari audio-vizuale; selectioneaza lucrari si alte documente in vederea achizitionarii; ofera informatii din fondul documentar propriu sau obtinute prin reteaua de schimb intre bibliotecari, cercetatori specializati sau alti utilizatori; efectueaza cercetari de biblioteconomie si analizeaza sau modifica serviciile, in functie de necesitatile formulate de utilizatori.
2441 Economisti (exclusiv specialisti statisticieni si cei din sistemul financiar-bancar)
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Economistii activeaza pe pietele nationale de bunuri, servicii si forta de munca si rezolva probleme economice vizand productia, costurile acesteia, activitatea umana si mediul social si pun la dispozitia factorilor de decizie consultatii in acest sens.
2442 Sociologi, antropologi, geografi si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Sociologii, antropologii si asimilatii acestora efectueaza cercetari asupra structurii sociale, originii si evolutiei umanitatii si relatiei dintre activitatea umana si mediul social si pun la dispozitia factorilor de decizie rezultatele cercetarilor intreprinse; avizeaza aplicarea cunostintelor acumulate la definirea politicilor economice si sociale, aplicabile anumitor categorii de populatie si regiuni.
2443 Filozofi, istorici si specialisti in stiinte politice
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Filozofii, istoricii si specialistii in stiinte politice studiaza, interpreteaza si dezvolta concepte si teorii filozofice; evidentiaza cauzele, principiile si semnificatia initiativelor, experientei si existentei umane; consulta si compara surse primare, in special documente originale sau contemporane pe care le raporteaza la evenimente anterioare, precum si surse secundare cum ar fi lucrari de arheologie sau antropologie; efectueaza cercetari in domeniul filozofiei politice si prezinta constatarile si concluziile sub forma de publicatii sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizatii sau persoane interesate.
2444 Lingvisti, traducatori si interpreti
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Lingvistii, traducatorii si interpretii studiaza relatiile existente intre limbile materne, originea si evolutia cuvintelor, gramatica si sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dictionarelor si lucrarilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limba in alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor si terminologiei; elaboreaza metode de utilizare a calculatoarelor si altor instrumente, in vederea cresterii productivitatii si ameliorarii calitatii traducerilor; interpreteaza texte sau asigura translatia directa cu ocazia conferintelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.
2445 Psihologi
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Psihologii efectueaza cercetari asupra proceselor mentale, studiaza comportamente umane, individuale si colective si aplica cunostintele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor umane pe plan profesional, social, educativ; testeaza si determina caracteristicile mentale si aptitudinile si acorda consultatii; analizeaza influenta ereditatii si factorilor sociali si profesionali asupra mentalitatii si comportamentului indivizilor.
2446 Asistenti sociali
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Asistentii sociali ofera consultatii in probleme sociale si conexe, in scopul unei mai bune valorificari a resurselor si depasirii dificultatilor personale sau sociale; culeg informatii necesare acordarii de consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor; analizeaza situatia persoanelor asistate si a handicapatilor si propun masuri de ajutorare sau recuperare a acestora.

Denumirea a fost modificata prin Ordinul 170/2008 MMFES, cea anterioara fiind de Specialisti in activitatea sociala. Aceasta denumire aparea si in descriere, nefiind insa expres modificata prin Ordin. Ne-am luat libertatea de a modifica inclusiv descrierea, considerand ca este o scapare a Ordinului.
2447 Specialisti in relatii publice
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Grupa de baza a fost introdusa prin Ordinul MMPS nr. 893/1997, Ordinul CNS 2527c/1997.

Specialistii in relatii publice creaza si gestioneaza imaginea publica a unor institutii, societati comerciale, partide si organizatii politice, organizatii non-guvernamentale etc.; mediaza conflictele si consiliaza negocierile, gestioneaza relatiile organizatiei cu mass-media in calitate de purtator de cuvant sau functionar in cadrul biroului de presa, redacteaza mesaje scrise si audiovizuale; organizeaza evenimente mediatice (conferinte de presa, expozitii, lansari de bunuri si servicii etc.)
2448 Specialisti in activitatea de tineret
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in activitatea de tineret ofera informare, consiliere si consultanta pentru tineri si organizatii neguvernamentale pentru tineret; informeaza, organizeaza si participa la activitati recreative si educative pentru tineri; asigura consiliere / consultanta tinerilor aflati in situatii conflictuale, cu probleme de integrare sociala sau aflati in situatii de risc; contribuie prin activitati specifice la cresterea implicarii tinerilor in viata publica sub toate formele ei de manifestare.

Grupa de baza a fost introdusa prin Ordinul 170/2008 MMFES.
2451 Scriitori, ziaristi si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Scriitorii, ziaristii si asimilatii acestora creeaza opere literare in vederea publicarii sau reprezentarii in spectacole, apreciaza calitatea acestora si a altor creatii artistice; redacteaza si corecteaza informatii, articole, comentarii; intervieveaza personalitati politice in timpul conferintelor de presa si cu alte ocazii sau inregistreaza dezbaterile din timpul intalnirilor pentru radio si televiziune; concep si redacteaza manuale, brosuri si publicatii analoge.
2452 Sculptori, pictori si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Sculptorii, pictorii si asimilatii acestora creeaza si executa opere de arta prin sculptura, pictura, desen, gravura sau alte tehnici asemanatoare; restaureaza picturile sau alte obiecte de arta degradate sau amenintate cu degradarea.
2453 Compozitori, muzicieni si cantareti
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Compozitorii, muzicienii si cantaretii compun si aranjeaza opere muzicale, dirijeaza executia sau participa la interpretarea lor; canta ca solisti sau ca membri ai unor formatii; interpreteaza piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solisti sau membri ai unei orchestre; indeplinesc activitati conexe in domeniul propriu de activitate.
2454 Coregrafi si dansatori
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Coregrafii si dansatorii concep dansuri pe o tema data sau pe baza de inspiratie; executa dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.
2455 Actori si regizori de film, teatru si alte spectacole
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Actorii si regizorii de film, teatru si alte spectacole interpreteaza roluri in productiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordoneaza aceste productii, aleg actorii potriviti pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore si luminoase. Coordoneaza activitatea de productie a filmelor artistice de lung si scurt metraj, seriale TV, coordoneaza echipa de filmare in vederea realizarii filmelor (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
2460 Membri ai clerului
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Membrii clerului propaga traditiile, practicile si credintele religioase, oficiaza servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de initiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creatie, rugaciune, ofrande.
2470 Specialisti in administratia publica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in administratia publica elaboreaza proiecte de acte normative, aplica legislatia in vigoare, centralizeaza si prelucreaza date si informatii culese de aparatul din teritoriu, elaboreaza metodologii, acorda audiente, informare asupra programelor si posibilitatilor de finantare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizata, stabilirea si mentinerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmarirea derularii proiectelor
2481 Cercetatori si asistenti de cercetare in fizica si astronomie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare din domeniul fizicii si astronomiei efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative asupra nucleului si particulelor elementare, structurii materialelor, proprietatilor fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice si proprietatilor fizice ale pamantului. Elaboreaza cercetari asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii si spectroscopiei, a starii condensate a materiei.
2482 Cercetatori si asistenti de cercetare in meteorologie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul meteorologiei efectueaza studii si cercetari asupra factorilor care influenteza si determina starea vremii; fac determinari si studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii si umiditatii, formarea si deplasarea norilor si curentilor de aer, radiatiilor solare, pe baza carora intocmesc harti, prognoze pe termen scurt si lung.
2483 Cercetatori si asistenti de cercetare in chimie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in chimie efectueaza cercetari fundamentale si aplicative privind mecanismele de reactie, caracterizarea si determinarea compozitiilor substantelor naturale si sintetice utilizabile in industrie, agricultura, protectia mediului, medicina, energetica. Elaboreaza procedee si metode pentru identificarea compozitiilor chimice si a caracteristicilor acestora, utilizand tehnici si principii noi.
2484 Cercetatori si asistenti de cercetare in geologie si geofizica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare din geologie si geofizica efectueaza cercetari fundamentale si aplicative pentru descifrarea alcatuirii si evolutiei geologice a teritoriului, punerea in evidenta de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale si ape minerale; elaboreaza metode, procedee si tehnici pentru identificarea zonelor cu substante utile, intocmesc harti.
2491 Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in matematica desfasoara activitati de cercetare fundamentala si aplicativa, referitoare la analiza matematica, analiza conexa, teoria operatorilor, ecuatii diferentiale, fizica matematica, geometrie algebrica, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamica, termodinamica, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.
2492 Cercetatori si asistenti de cercetare in statistica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in statistica desfasoara cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferenta statistica pentru procese stohastice, modele stohastice in medicina, biologie, stiinte sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensionala, teoria fiabilitatii, controlul statistic al calitatii.
2501 Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative in domeniul informaticii; inoveaza tehnologiile si mijloacele de prelucrare a informatiei; efectueaza cercetari suport, inclusiv privind metodologii, norme si standarde specifice; identifica solutii conceptuale tehnice si organizationale de informatizare; intocmesc comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare in domeniul informaticii.
2511 Cercetatori si asistenti de cercetare in arhitectura si urbanism
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii stiintifici si asistentii de cercetare in arhitectura si urbanism efectueaza cercetari si elaboreaza proiecte referitoare la arhitectura cladirilor de locuit, pentru institutii de cultura, invatamant, cult, institutii publice si de sanatate, amenajari de localitati, creeaza design-ul produselor industriale si a bunurilor de consum.
2512 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in constructii
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in constructii efectueaza studii si lucrari de cercetare-dezvoltare din domeniul constructiilor civile, industriale, drumuri si poduri; studii si cercetari legate de fizica constructiilor; sistemele de constructii, metode si tehnici de testare a elementelor de constructii si ale constructiilor.
2513 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in energetica si electrotehnica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul energeticii si electrotehnicii desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasa si inalta tensiune, instrumente de control, precum si tehnologii de obtinere a acestora; elaboreaza tehnologii pentru producerea, transportul si distribuirea energiei electrice, precum si sisteme pentru asigurarea functionarii si securitatii sistemului energetic.
2514 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in electronica, transporturi si telecomunicatii
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul electronicii, transportului si telecomunicatiilor desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice si microelectronice, dispozitive, aparatura electronica si de radiocomunicatii, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaboreaza tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.
2515 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul stiintelor tehnice cu profil mecanic efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece si la cald, pentru obtinerea de piese subansamble si utilaje. Elaboreaza tehnologii si proiecteaza nave, aeronave, masini si sisteme de masini, echipamente, instalatii, aparatura, destinate industriei, agriculturii, protectiei mediului, transportului si ambalarii produselor.
2516 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in petrochimie si chimie industriala
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul petrochimiei si chimiei industriale efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru sinteza si tehnologia de obtinere si prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici si performante noi, utilizabile in industrie, privind extractia metalelor, minereurilor, apei, petrolului si gazelor, medicina, agricultura, protectia mediului, energetica, alimentatiei.
2517 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in minerit, petrol si metalurgie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul mineritului, petrolului si metalurgiei, efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind sisteme si procedee de extractie si preparare a carbunilor, substantelor utile - metale si nemetalifere, continute in minereuri, obtinerea de fonte, oteluri si alte metale, aliaje, cocs si produse carbunoase si refractare.
2518 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in geodezie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in geodezie efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea si dezvoltarea metodelor si tehnicilor de masurare a configuratiei pamantului, precum si de redare grafica a acestora; intocmesc harti topografice.
2521 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in textile-pielarie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in textile, pielarie efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obtinere de tesaturi si tricoturi, de obtinere a pielii si inlocuitorilor, de confectionare a produselor de uz personal, casnic si industrial din tesaturi, tricoturi, piele si inlocuitori din piele.
2522 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in industria alimentara
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in industria alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole in produse alimentare si bauturi, cresterea intensiva a pestilor in captivitate; elaboreaza metode si tehnici de control privind calitatea nutritiva a alimentelor.
2531 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniul prelucrarii lemnului efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, sisteme, procedee si metode de mentinere a fondului forestier, de combatere a daunatorilor; elaboreaza tehnologii si procedee de exploatare si prelucrare a lemnului, pentru obtinerea de mobilier.
2532 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul materialelor oxidice
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicatilor si oxizilor metalici pentru obtinerea de lianti anorganici, produse din sticla si ceramica.
2541 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in bacteriologie, botanica, zoologie, microbiologie si ecologie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in biologie efectueaza cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la studierea si cunoasterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- si microscopiei, a impactului poluarii asupra organismelor, cunoasterea activitatii enzimatice in procesele metabolice, a tesuturilor conjunctive si a matricei extracelulare in cursul dezvoltarii organismelor, functionarea si protectia ecosistemelor, fauna si flora terestra, fauna de mamifere fosile din depozitele carstice si stratificate.
2542 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in anatomie, biochimie, biofizica, farmacologie si fiziologie efectueaza cercetari teoretice fundamentale si aplicative in domeniul morfologiei, structurii si altor caracteristici ale organismelor vii, precum si sistemelor proprii organismului uman, animal si vegetal, in conditii normale si anormale; studiaza cauzele si evolutia tulburarilor si maladiilor specifice organismelor vii; studiaza efectele medicamentelor si altor substante asupra tesuturilor, contribuie la imbunatatirea calitatii medicamentelor, experimentandu-le pe cele noi; efectueaza cercetari pentru depistarea de noi principii active in diferite plante si stabilesc tehnologii de izolare si extractie a acestora si de preparare a medicamentelor.
2543 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in agricultura, zootehnie si silvicultura
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in agricultura, zootehnie si silvicultura efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare care se refera la structura si compozitia solului, geneza si evolutia solului, elaborarea de tehnologii si metode de fertilizare, combaterea poluarii si degradarii solului. Creeaza genotipuri de cereale si plante, amelioreaza genetic rasele de animale; elaboreaza metode si tehnici de combatere a bolilor si daunatorilor; elaboreaza tehnologii de cultura si tehnologii de control al animalelor.
2551 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina generala efectueaza cercetari prin care stabilesc cauzele care provoaca bolile si elaboreaza metodele, procedeele si tehnicile de tratament si combatere a bolilor (bronhopulmonare si TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaboreaza cercetari de imunologie, anatomie patologica, fiziopatologie normala si patologica, psihiatrie, neurologie.
2552 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina stomatologica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina stomatologica efectueaza cercetari prin care stabilesc cauzele care provoaca bolile stomatologice si elaboreaza tehnici si metode de prevenire, tratament si combatere.
2553 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina veterinara
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina veterinara efectueaza cercetari fundamentale si aplicative in domeniul patologiei si igienei publice sanitar-veterinare. Efectueaza cercetari prin care stabilesc metode si tehnici de diagnostic si tratamente ale bolilor la animale, precum si producerea si administrarea de biopreparate.
2559 Cercetatori si asistenti de cercetare in educatie fizica si sport
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in educatie fizica si sport efectueaza cercetari privind tehnicile si metodele de formare-perfectionare si evaluare a sporturilor de performanta.
2560 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar-bancar
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul financiar-bancar efectueaza cercetari privind mecanismul financiar, sistemul bancar si gestionar si al controlului financiar, promoveaza informatizarea in sistemul financiar-bancar la nivel macro- si microeconomic.
2570 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul stiintelor juridice efectueaza studii si cercetari asupra mecanismului, a sistemului institutional a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de actionare; efectueaza studii asupra dreptului civil, penal si comercial-administrativ.
2581 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul economic
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul economic efectueaza cercetari si studii asupra legitatilor fenomenelor si proceselor economice, mecanismului economic de piata, modalitatii de formare si utilizare a capitalului, factorilor care asigura cresterea economica, conjuncturii pietii, studiilor economice, rolului si importantei turismului si serviciilor in economie, cailor de colaborare si cooperare eficienta internationala.
2582 Cercetatori si asistenti de cercetare in sociologie, antropologie, arheologie si geografie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei si geografiei efectueaza studii referitoare la evolutia si dezvoltarea societatii, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaboreaza studii si cercetari privind antropologia, antropologia social-demografica si culturala, mutatiile produse, identificarea surselor arheologice, evolutia locuirii umane, civilizatia geto-traco-daco-romana; organizarea spatiului geografic, dinamica si structura componentelor mediului geografic, influenta proceselor de restructurare a societatii.
2583 Cercetatori si asistenti de cercetare in filozofie, istorie si politologie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare din filozofie, istorie si politologie efectueaza studii si cercetari referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii si logicii, rolul minoritatilor nationale, mentalitatile in relatia limbaj-societate, cunoasterea trecutului si prezentului ariei europene in care traieste poporul roman, istoria romanilor in context european.
2584 Cercetatori si asistenti de cercetare in lingvistica si filologie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in lingvistica si filologie efectueaza studii si cercetari referitoare la limba romana, lingvistica romanica legata de limba romana, studiul graiurilor si dialectelor romanesti, structura sonora a limbii romane, fonetica experimentala si acustica, folclor si obiceiuri populare, elaboreaza atlase lingvistice pe regiuni.
2585 Cercetatori si asistenti de cercetare in psihologie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in psihologie efectueaza studii si cercetari fundamentale referitoare la psihologia personalitatii si creativitatii, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltarii umane, modalitatile de investigare psihologica in activitatea nervoasa la om, calitatea vietii sub aspectul economic, social, cultural.
3111 Tehnicieni in fizica si chimie
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii din fizica si chimie culeg esantioane si pregatesc instalatiile si aparatura necesara in vederea experimentelor, incercarilor si analizelor si le asigura executia; fac estimari de cantitati si costuri de materiale si forta de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si repararea instalatiilor de cercetare.
3112 Tehnicieni constructori
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii constructori efectueaza pe teren si in laboratoare incercari asupra solurilor si materialelor de constructii; contribuie tehnic la activitatea de constructie a locuintelor si altor lucrari, evaluare lucrari si pregatire de meseriasi; reprezinta arhitectii si inginerii civili pe santierele de constructii pentru a asigura efectuarea lucrarilor in conformitate cu specificatiile din planuri si schite, precum si pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor si schitelor pe care le primesc la estimarea detaliata a cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si reparatiile utilajelor.
3113 Tehnicieni energeticieni si electricieni
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii energeticieni si electricieni indeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, constructie, functionare, intretinere si reparare a aparatelor, instalatiilor si sistemelor de distributie a energiei electrice; asigura functionarea aparatelor si instalatiilor; testeaza prototipurile; concep si realizeaza scheme de montaj ale instalatiilor si circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare; asigura controlul tehnic al instalatiilor; intretin sistemele si aparatele electrice in vederea functionarii conform specificatiilor si reglementarilor.
3114 Tehnicieni in electronica, transporturi, posta si telecomunicatii
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii din electronica, transporturi, posta si telecomunicatii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii din electronica si telecomunicatii legate de conceptie, fabricatie, montare, instalare, utilizare, intretinere si reparare de materiale electronice si sisteme electronice si electromecanice din telecomunicatii; asigura functionarea aparatelor electronice si de telecomunicatii sau incearca prototipuri; concep si realizeaza circuite electronice potrivit schemelor; participa la estimarea cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare fabricatiei si instalarii de materiale electronice si telecomunicatii; asigura controlul tehnic al fabricarii, utilizarii, intretinerii si repararii aparatelor electronice si sistemelor de telecomunicatii si buna lor functionare.
3115 Tehnicieni si maistri mecanici
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii mecanici indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii din activitatea de constructii masini: conceptie, constructie, montaj, utilizare, intretinere si reparatii masini, motoare si instalatii mecanice; asigura functionarea masinilor, motoarelor si instalatiilor mecanice si a elementelor acestora sau incercarea prototipurilor; concep si asambleaza masini, motoare si instalatii mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimeaza cantitatile si costurile materialelor si fortei de munca necesare fabricatiei; asigura controlul tehnic al fabricatiei, al utilizarii intretinerii si reparatiei masinilor, motoarelor si instalatiilor; identifica si rezolva problemele tehnice care apar in procesul muncii; coordoneaza activitatea muncitorilor ocupati cu curatarea, vopsirea si repararea navelor maritime.
3116 Tehnicieni si maistri petrolisti, petrochimisti si in chimia industriala
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii si maistrii petrolisti, petrochimisti si din chimia industriala indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii chimice: conceptie, montaj, utilizare, intretinere, reparatii de instalatii si experimentarea prototipurilor din industria chimica; identifica si rezolva problemele tehnice care apar in procesul muncii; estimeaza cantitatile si costurile materialelor si fortei de munca necesare fabricarii sau montarii instalatiilor.
3117 Tehnicieni mineri si metalurgisti
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii minieri si tehnicienii metalurgisti indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii metalurgice in vederea ameliorarii metodelor de extractie a substantelor minerale solide, petrolului si gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor si materialelor destinate extractiei de metale din mineralele respective; contribuie in plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietatilor metalelor si noilor aliaje si participa la experimentarea prototipurilor; contribuie in plan tehnic la realizarea studiilor geologice si topografice, precum si a celor de tratament, rafinare si purificare a mineralelor si metalelor; estimeaza cantitatile si costurile de materiale si forta de munca necesare realizarii proiectelor.
3118 Desenatori tehnici
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Desenatorii tehnici realizeaza desene tehnice pe baza schitelor si specificatiilor stabilite de ingineri si proiectanti, in vederea fabricarii, instalarii si montarii masinilor si echipamentelor sau in vederea constructiei, transformarii, intretinerii si repararii locuintelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulatie si a altor lucrari; utilizeaza aparatura de desen asistata de calculator pentru crearea, modificarea si producerea de copii si reprezentari grafice; utilizeaza instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice si pentru realizarea si revizuirea hartilor topografice si hidrografice; realizeaza si revizuiesc ilustratii, brosuri si manuale tehnice care trateaza probleme de montaj, instalare, functionare, intretinere si reparare a masinilor si a altor instalatii si produse; copiaza desene si tablouri pe placi sensibile din piatra si metal.
3119 Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei, tehnicii si asimilati, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei si asimilatii acestora, altii decat cei cuprinsi in grupele de baza anterioare asigura, din punct de vedere tehnic, planificarea si productia, utilizarea eficace, sigura si economica a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de munca; supravegheaza fluxul operatiilor si controlul tehnic; rezolva probleme de organizare a muncii; culeg date in vederea estimarii costurilor si stabilirii cantitatilor necesare realizarii proiectelor arhitectonice si de constructii.
3121 Asistenti, analisti-programatori si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Programatorii ajutori codifica, testeaza si intretin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul si sisteme de operare; utilizeaza instrumente specifice care-i ajuta in realizarea sarcinilor.
3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii si operatorii la echipamente de calcul asigura functionarea si comanda calculatoarelor si a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea si prelucrarea datelor; gestioneaza resursele de calcul pentru a satisface cerintele utilizatorilor; manipuleaza suporti magnetici si asigura imprimarea situatiilor de iesire in conditii de calitate.
3123 Tehnicieni-operatori roboti industriali
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii operatori la robotii industriali pun in functiune, programeaza, reprogrameaza, supravegheaza buna functionare a robotilor industriali, le asigura intretinerea si reglajele simple.
3131 Tehnicieni de echipamente de inregistrare imagine si sunet
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii de echipamente pentru inregistrare imagine si sunet executa fotografii, utilizeaza si regleaza camere cinematografice si alte aparate destinate inregistrarii de imagini (inclusiv fotografice) montarii si mixarii imaginilor cu sunetul; executa fotografii in scopuri publicitare, stiintifice, industriale sau comerciale.
3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune si telecomunicatii
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune si telecomunicatii asigura functionarea aparatelor pentru transmisie in direct sau retransmisii de emisiuni de radio si televiziune si telecomunicatii terestre sau la bordul navelor si avioanelor; asigura reglarea si functionarea sistemelor emitatoare si a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio si de televiziune; asigura reglarea si functionarea sistemelor de radiocomunicatie, servicii difuzate prin satelit si sisteme multiplexor si aparate de proiectie; asigura monitorizarea video a cailor de acces.
3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii de aparate electro-medicale asigura functionarea si reglarea de aparatura tehnica pentru diagnosticarea si tratarea afectiunilor, pentru radiografii, radioscopii.
3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice si electronice
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii pentru alte aparate optice si electronice, care nu se regasesc in celelalte grupe de baza din grupa minora 313 se clasifica in grupa 3139.
3141 Ofiteri mecanici de nave
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Ofiterii mecanici de nave asigura comanda aparatelor mecanice, electrice si electronice si a masinilor de bord; participa la conducerea si repararea acestor aparate si masini sau exercita functiuni similare de intretinere a navelor in porturi; asigura si supravegheaza aprovizionarea cu carburant si alte materiale necesare salii de masini; tin registrul de operatii.
3142 Ofiteri de punte si pilotaj nave
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Ofiterii de punte si pilotaj de nave asigura comanda si navigarea vapoarelor si ambarcatiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigatie interioara; manevreaza navele la intrare sau iesire din port, la traversarea canalelor, stramtorilor si altor pasaje care impun cunostinte deosebite de navigatie; supravegheaza securitatea pasagerilor, a incarcarii si descarcarii cargourilor, precum si respectarea reglementarilor si normelor specifice de securitate; asigura supravegherea tehnica a intretinerii si repararii navelor; asigura aprovizionarea navelor si recrutarea membrilor echipajului si intocmesc registrul de operatii.
3143 Piloti de avioane si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Pilotii de avioane si asimilatii acestora piloteaza avioanele de transport al pasagerilor sau marfurilor, verifica si asigura functionarea corecta a aparatelor mecanice, electrice si electronice de bord; studiaza si stabilesc planul de zbor; identifica si rezolva problemele tehnice care apar in functionarea avioanelor.
3144 Controlori si navigatori de trafic aerian
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Controlorii si navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor in spatiul aerian si pe sol, cu ajutorul aparaturii radio si de comunicatii, radarului si sistemelor de semnalizare luminoasa; aproba si dirijeaza decolarea si aterizarea avioanelor, informeaza echipajele prin radio despre conditiile meteorologice.
3145 Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii pentru siguranta traficului aerian indeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea in functiune a aparaturii electronice si electromecanice, utilizate in sistemele de navigatie aeriana si incercarea de prototipuri; contribuie la conceptia si punerea in functiune a circuitelor de legatura pentru navigatia aeriana si sistemele de detectare sau urmarire a navelor; participa la estimarea costurilor, stabilesc specificatii tehnice si comenzi pentru controlul circulatiei aeriene si pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea starii de functionare a navelor situate la sol, la intretinerea si repararea acestora, verificarea aplicarii normelor si recomandarilor tehnice specifice.
3151 Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Inspectorii pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor inspecteaza imobilele, instalatiile industriale, hotelurile si alte constructii noi sau existente, pentru a se asigura ca indeplinesc conditiile prevazute de normele si reglementarile referitoare la constructii, urbanism si amenajarea teritoriului; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor; ancheteaza si stabilesc cauzele incendiilor; acorda consultatii cu privire la instalatiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere si materialele utilizate pentru constructiile de locuinte, in vederea reducerii riscurilor de incendii.
3152 Inspectori pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Inspectorii pentru protectia si igiena muncii si controlorii de calitate instruiesc reprezentantii intreprinderilor in vederea aplicarii normelor si reglementarilor legale in vigoare, cu privire la securitatea muncii si mediului de munca; inspecteaza locurile de munca pentru a se asigura ca mediul de munca, masinile si echipamentul corespund normelor si reglementarilor legale; se informeaza prin contacte directe, observari sau alte mijloace, asupra conditiilor de munca si riscurilor de accidente; verifica respectarea normelor de securitate a muncii; inspecteaza locurile de productie, prelucrare, depozitare si vanzare a produselor, pentru a se asigura ca sunt respectate normele si reglementarile specifice; verifica produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificatiile de calitate ale producatorului; informeaza publicul si reprezentantii intreprinderilor cu privire la aplicarea normelor si reglementarilor referitoare la igiena si salubritate, puritatea produselor si marfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice si altor produse analoge; informeaza pe cei care produc, utilizeaza, intretin si repara mijloace de transport, despre masurile si reglementarile in vigoare referitoare la conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele respective; inspecteaza intreprinderile pentru a se asigura ca acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deseuri si reziduuri periculoase.
3161 Tehnicieni si maistri in industria textila si pielarie
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii din industriile textila si pielarie, in subordinea directa a inginerilor, supravegheaza procesul tehnologic de fabricare a firelor, tesaturilor, tricotajelor si incaltamintei; urmaresc respectarea calitatii materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite.
3162 Tehnicieni si maistri in industria alimentara
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii din industria alimentara si frigului, in subordinea directa a inginerilor, executa sarcini privind tehnologia de fabricatie, aplicarea si respectarea normelor de munca; efectueaza analize de laborator privind calitatile nutritive ale materiilor prime folosite si ale produselor finite.
3171 Tehnicieni si maistri in industria lemnului
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii si maistrii din industria lemnului executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de intretinere si reparare a masinilor si instalatiilor specifice; executa analize de laborator, de testare si incercare a diferitelor esente de lemn sau inlocuitori de material lemnos.
3172 Tehnicieni si maistri in industria sticlei, ceramicii si materialelor de constructii (materiale oxidice)
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii si maistrii din industriile sticlei, ceramicii si a materialelor de constructii (materiale oxidice), in subordinea inginerilor de specialitate, supravegheaza procesul de fabricatie a materialelor cu aceasta destinatie; intretin si repara instalatiile aferente, efectueaza analize de laborator privind testarea rezistentei si proprietatile materialelor respective; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevazuti de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului si prefabricatelor din beton.
3173 Tehnicieni si maistri in industria celulozei si hartiei
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii si maistrii din industria celulozei si hartiei, in subordinea inginerilor de specialitate, executa sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei si hartiei si produselor derivate din celuloza si hartie.
3211 Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii din stiintele vietii si ecologiei pregatesc instalatiile si aparatele pentru experiente, incercari si analize; recolteaza si prepara probele supuse experimentarii: celule, tesuturi, parti de plante, organe; participa sau conduc experimente, incercari sau analize; efectueaza citiri pe aparate de masurare a poluarii aerului, apei si efectueaza diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizeaza date si estimeaza cantitatile si costurile de materiale si a fortei de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si repararea aparatelor si instrumentelor necesare cercetarilor; utilizeaza cunostintele teoretice si practice acumulate pentru identificarea si rezolvarea problemelor care se ivesc in activitatea profesionala.
3212 Tehnicieni in activitatea de cercetare din domeniul agriculturii si silviculturii
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii agronomi si silvici din centrele experimentale indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii aplicative din agronomie si silvicultura; pregatesc instalatiile si aparatele necesare experientelor, incercarilor si analizelor; recolteaza si pregatesc materiale pentru experimentari: celule, tesuturi, segmente de plante, organe etc. Participa la experimente sau chiar le conduc, analizeaza calitatea, puritatea sau indicii de germinatie a esantioanelor de seminte; centralizeaza date sau estimeaza cantitati si costuri de materiale si forta de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si repararea aparatelor si instrumentelor necesare in activitatea de cercetare.
3213 Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in unitati de productie
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii din activitatea de productie agricola si silvica acorda asistenta tehnica cu privire la metodele de exploatare; acorda consultatii tehnice privind metodele de ameliorare a calitatii produselor si de crestere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitara; centralizeaza date si estimeaza costurile materiale si de forta de munca necesare realizarii lucrarilor; organizeaza demonstratii, tin conferinte si distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptarii unor metode de munca imbunatatite; utilizeaza cunostintele teoretice si practice acumulate, pentru identificarea si rezolvarea problemelor care apar in timpul activitatii, tehnicienii din activitatea de productie agricola vegetala, zootehnie si silvicultura realizeaza activitati si servicii cu caracter tehnic pentru cresterea randamentului de productie si ameliorarea calitatii produselor, acorda asistenta tehnica si consultanta privind tehnologiile de cultura a plantelor, tehnologiile de crestere si reproductie a animalelor, lucrari specifice silviculturii
3221 Asistenti medicali generalisti
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Asistentii medicali generalisti indeplinesc sarcini, in limitele pregatirii de nivel mediu, acorda in subordinea medicilor, consultatii medicale pentru diagnosticare si tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicita sprijinul medicilor de specialitate); executa interventii chirurgicale simple; acorda consultatii de specialitate - in colectivitati si individual - cu privire la igiena, regim alimentar si intreprind alte masuri medicale preventive.
3222 Igienisti
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Igienistii inspecteaza si acorda consultatii cu privire la problemele si masurile preventive si curative legate de igiena mediului; actioneaza in vederea ameliorarii si prevenirii poluarii apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promoveaza masuri preventive si corective de manipulare igienica a bunurilor alimentare, de curatare a locurilor publice sau de lupta impotriva substantelor nocive si focarelor de microbi; organizeaza conferinte si demonstratii, difuzeaza materiale documentare si de popularizare a practicilor si masurilor igienice; centralizeaza date si estimeaza cantitatile si costurile de materiale si forta de munca necesare realizarii unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.
3223 Asistenti dieteticieni si de nutritie
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Asistentii dieteticieni si de nutritie stabilesc si experimenteaza retete dietetice si de regim alimentar; organizeaza si supravegheaza prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienti spitalizati, muncitori ocupati in sectoarele deosebite sau individuale; participa la executarea programelor educative pe teme de nutritie si readaptare alimentara; contribuie, prin consultatii dietetice, la rezolvarea problemelor de nutritie care apar in colectivitati; se documenteaza asupra progresului inregistrat de cunostintele din domeniul de specialitate si cele conexe; organizeaza conferinte si sustin expozeuri pe teme de regimuri alimentare si nutritie.
3224 Optometricieni si opticieni
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Optometricienii si opticienii examineaza pacientii cu acuitate vizuala deficitara, prescriu si monteaza ochelari si lentile de contact, acorda consultatii cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corectie a vederii.
3225 Tehnicieni dentari
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii dentari acorda consultatii individuale sau colective, cu privire la igiena dentara, alimentatie si la alte precautii referitoare la dentitie; efectueaza examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectueaza medicul stomatolog); efectueaza operatii de detartrare, obturatii, lucrari de protezare; pregatesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum si pacientii inainte de examinare si tratament.

Tehnicienii dentari executa proteze dentare fixe si mobile, aparate ortodontice si proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obtinerea unei proteze dentare, instruind in procesul de invatamant profesional
3226 Fizioterapeuti si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Fizioterapeutii si asimilatii acestora trateaza afectiunile locomotorii, musculare, circulatorii si neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afectiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; executa masajul clientilor sau pacientilor pentru ameliorarea circulatiei sanguine, redarea sau stimularea activitatii nervoase sau pentru obtinerea altor efecte terapeutice.
3227 Asistenti si tehnicieni veterinari
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Asistentii si tehnicienii veterinari acorda consultatii individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afectiunile si leziunile acestora; examineaza animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, in unele situatii, se adreseaza medicului veterinar; trateaza animalele bolnave sau ranite, in cazul afectiunilor simple, obisnuite; pregatesc instrumentele si materialele utilizate in tratamentele animalelor; pregatesc animalele pentru examen sau tratament si, daca este cazul, le supravegheaza si asista in timpul fatarilor.
3228 Asistenti farmacisti si laboranti
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Asistentii farmacisti si laborantii din farmacii, sub indrumarea si supravegherea farmacistilor, prepara si elibereaza in farmacii, spitale si dispensare, medicamente, lotiuni si mixturi; fac recomandari scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigura curatarea, reconditionarea aparaturii si recipientelor utilizate pentru prepararea si eliberarea medicamentelor si preparatelor farmaceutice.
3229 Tehnicieni in medicina moderna, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii de medicina moderna (altii decat cei clasificati in grupele de baza descrise anterior ca facand parte din grupa minora 322) practica homeopatia si alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferintelor si dezechilibrelor fizice si mentale; aplica tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; trateaza defecte de pronuntie, corecteaza tulburarile vizuale oculo-motorii.
3230 Tehnicieni protezisti - ortezisti
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii protezisti - ortezisti identifica, concep, fabrica, adapteaza si monteaza orice tip de proteze si orteze pacientilor cu deficiente functionale. Protezele (aparatele care inlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de sustinere a trunchiului sau a membrului cu deficiente) sunt realizate din diferite materiale: piele, otel, lemn, aliaje usoare, materiale plastice etc.; acusticianul-audioprotezist evalueaza auzul, amprenteaza urechea, recomanda tipul de proteza auditiva, o regleaza, confectioneaza olive si asigura service-ul protezei. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
3231 Surori medicale si laborante
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Surorile medicale si laborantele acorda ingrijiri, tratamente si sfaturi medicale bolnavilor, ranitilor, handicapatilor si altor persoane care necesita ingrijiri; administreaza medicamente, aplica pansamente si alte forme de tratament, sub indrumarea medicului; participa la acordarea primului ajutor in caz de urgenta; ajuta la pregatirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajuta la pregatirea necesara integrarii sociale a handicapatilor mentali sau fizic; ofera ingrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, in vederea facilitarii diagnosticarii si tratamentului bolnavului.
3232 Moase si surori puericultoare
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Moasele si surorile puericultoare ajuta la nasterea copiilor, ofera ingrijiri prenatale si postnatale; instruiesc mamele cu privire la ingrijirea copiilor mici si nou-nascutilor.
3310 Invatatori in invatamantul primar
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Invatatorii din invatamantul primar pregatesc programe de instruire si predare a disciplinelor din primul grad scolar - cititul, scrisul si aritmetica; corecteaza temele si evalueaza progresele realizate de copii; organizeaza activitati extrascolare pentru recreerea elevilor; supravegheaza elevii in clase si alte locuri din incinta scolii.
3320 Educatoare
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Educatoarele din invatamantul prescolar organizeaza jocuri colective si individuale si activitati educative, pentru dezvoltarea fizica, mentala si sociala a copiilor; promoveaza dezvoltarea exprimarii orale prin povestiri, cantece si conversatie libera; observa copiii pentru a le evalua progresele si le supravegheaza evolutia.
3330 Instructori-educatori in unitati de handicapati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Instructorii-educatori din unitatile de handicapati concep sau modifica programe de studiu pentru diferite categorii de handicapati, pregatesc lectii si activitati in functie de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale in vederea reducerii handicapului elevului, urmaresc progresele inregistrate.
3331 Instructori - educatori in centrele de reeducare si penitenciare
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Instructorii - educatori in centrele de reeducare si penitenciare prin activitatea pe care o desfasoara pregatesc minorii si tinerii pentru reabilitarea si reintegrarea sociala, prin formarea unei atitudini corecte fata de societate si regulile de convietuire sociala contribuie la dobandirea de catre acestia a deprinderilor intelectuale si sociale care, dupa eliberare, sa le permita un comportament constructiv, autonom si responsabil.
3340 Personal in invatamant, neclasificat in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Alt personal din invatamant preda cunostinte legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor masini, prin explicarea manipularii comenzilor, insotirea elevilor in iesiri de antrenament, efectuarea de demonstratii si prezentarea reglementarilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor masini.
3411 Agenti de valori si cambisti (brokeri valori)
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Agentii de valori si cambistii cumpara si vand titluri de valoare, actiuni, obligatiuni si devize straine in contul propriei societati, sau in contul clientilor, pe baza de comision.
3412 Agenti de asigurari
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Agentii de asigurari acorda consultatii in domeniul asigurarilor si plaseaza clientilor polite de asigurare pe viata pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare in caz de incendiu, asigurare maritima si alte forme de asigurare.
3413 Agenti imobiliari
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Agentii imobiliari se ocupa de vanzari, cumparari, locatii si inchirieri de bunuri imobiliare in contul clientilor, pe baza de comision.
3414 Agenti de turism
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Denumirea si descrierea acestei grupe de baza a fost modificata prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Denumirea initiala era 'Agenti de voiaj'.

Agentii de turism concep, rezerva, ofera, si vand pachete de servicii turistice, fac rezervari de locuri la unitati ospitaliere, unitati de alimentatie si unitati de agrement pentru clienti, fac rezervari pentru transportul aerian, auto, feroviar si maritim, organizeaza excursii, drumetii si evenimente pentru turisti, oameni de afaceri persoane cu motivatii diferite (tratament, practicanti de sport, participanti la manifestari sportive, culturale, religioase etc.).
3415 Reprezentanti tehnici si comerciali
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Reprezentantii tehnici si comerciali se ocupa cu vanzari en gros de bunuri diverse, in special, instalatii si echipamente tehnologice si serviciile corespunzatoare acestora, furnizeaza informatii specializate asupra caracteristicilor si functionarii instalatiilor si fac demonstratii privind modul de utilizare a acestora.
3416 Agenti contractari si achizitii
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Agentii de contractari si achizitii se ocupa cu negocierea si incheierea de contracte pentru cumpararea de materiale, materii prime si produse, in contul unitatilor industriale, comerciale, administratiei publice si al altor institutii; intretin baza de date a furnizorilor potentiali, intocmesc documentele administrative pentru cumparari, analizeaza cererile de cumparare si propun oferta cea mai buna, urmaresc performantele furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene (completata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS).
3417 Experti in evaluarea bunurilor si vanzatori la licitatie
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Expertii in evaluarea bunurilor si vanzatorii la licitatie evalueaza bunuri imobiliare, marfuri sau diverse obiecte; estimeaza daunele ce pot fi acoperite prin polite de asigurare; coordoneaza vanzarea la licitatie a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de arta, bijuteriilor si altor obiecte.
3419 Agenti in activitatea financiara si comerciala, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Aceasta grupa de baza cuprinde agenti in activitatea financiara si comerciala care nu au fost clasificati in grupa minora 341.
3421 Agenti comerciali
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Agentii comerciali pun in legatura cumparatorii cu vanzatorii de marfuri, cumpara si vand marfuri, in general, in vrac, se ocupa cu rezervarea spatiilor de depozitare si fixarea taxelor de consignatie.
3422 Agenti concesionari
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Agentii concesionari indeplinesc formalitatile de declarare vamala si vamuirea exporturilor si importurilor; se asigura ca formalitatile de asigurare si licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzator; semneaza si elibereaza note de avizare.
3423 Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si reintegrare a somerilor
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Agentii de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si reintegrare a somerilor informeaza solicitantii de locuri de munca asupra ofertelor inregistrate la birourile de plasare a fortei de munca; prospecteaza piata muncii pentru identificarea posturilor vacante; recruteaza muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea intreprinderilor si altor institutii.
3429 Agenti comerciali si de afaceri, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Aceasta grupa cuprinde agentii comerciali care nu au fost clasificati in grupa minora 342. Se clasifica aici agentii care se ocupa cu: furnizarea de servicii catre intreprinderi, de exemplu spatii publicitare in mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informatii privind acordarea de credite si alte informatii comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentatii artistice, spectacole, manifestari sportive, publicarea cartilor, inregistrarea discurilor muzicale si vanzarea lor; operatorii de interviu se ocupa cu culegerea de date in vederea prelucrarii in cadrul cercetarilor de piata si de opinie publica; reprezentare in baza unui contract de mandat a intereselor navelor romanesti si straine in fata autoritatilor portuare si agentilor economici. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
3431 Secretari administrativi si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Secretarii administrativi si asimilatii acestora asista seful de unitate in probleme de comunicare, documentare si coordonare a gestiunii interne a unei unitati administrative; redacteaza scrisori cu caracter comercial si raspund la scrisorile primite.
3432 Ocupatii auxiliare in activitatea juridica, comerciala si administrativa
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Membrii ocupatiilor auxiliare din activitatea juridica, comerciala si administrativa isi desfasoara activitatea in subordinea directorilor de societati, girantilor, juristilor si altor specialisti cu functii administrative si comerciale, in rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite si alte operatii financiare.
3433 Contabili
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Contabilii tin evidenta contabila a operatiilor financiare ale unei intreprinderi, in conformitate cu principiile generale ale contabilitatii; verifica calitatea si tipodimensiunile materiilor prime si materialelor, exactitatea documentelor si operatiilor contabile referitoare la incasari si varsaminte si a altor operatii financiare; intocmesc state financiare si evidente contabile pentru o perioada determinata de timp.
3434 Statisticieni in gestiunea economica, administrativa si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Statisticienii din gestiunea economica si administrativa si asimilatii acestora centralizeaza si prezinta datele statistice sau actuariale.
3441 Inspectori de vama si frontiera (vamesi)
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Inspectorii de vama si frontiera patruleaza de-a lungul frontierelor si apelor de coasta pentru a impiedica intrarea/iesirea ilegala in/din tara a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de marfuri sau devize; controleaza documentele de calatorie si bagajele persoanelor care trec frontierele tarii; controleaza documentele de transport si incarcatura vehiculelor pentru a se asigura ca sunt in conformitate cu normele si reglementarile nationale privind tranzitul, importul si exportul de marfuri.
3442 Inspectori de taxe si impozite
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Inspectorii de taxe si impozite examineaza declaratiile de venituri si alte documente pentru determinarea tipului si nivelului de impozit, a drepturilor si obligatiilor pe care persoanele fizice sau societatile le au de platit.
3443 Inspectori de pensii si asigurari sociale
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Inspectorii de pensii si asigurari sociale informeaza persoanele, organizatiile sau intreprinderile, asupra interpretarii corecte a legilor, normelor si reglementarilor nationale referitoare la acordarea de pensii si asigurari sociale, calculul cotizatiilor, drepturilor si obligatiilor solicitantilor; examineaza cererile si alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurari sociale si asistenta sociala la care au dreptul persoanele solicitante.
3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Inspectorii pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii, examineaza cererile de permise sau licente pentru exportul sau importul de marfuri, construirea de case sau alte cladiri, infiintarea unei societati, obtinerea de pasapoarte; supun cazurile exceptionale sau dificile cadrelor de conducere din administratia publica, pentru elucidare.
3449 Inspectori si agenti financiari, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Alti inspectori si agenti financiari se ocupa cu inspectarea intreprinderilor si amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura ca greutatile si masurile sunt corecte; controleaza aplicarea reglementarilor referitoare la preturi si salarii.
3450 Inspectori de politie si detectivi
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Inspectorii de politie si detectivii ancheteaza crimele si delictele comise, circumstantele in care s-au produs acestea in vederea identificarii vinovatilor; ancheteaza furturile de marfuri, bani sau informatii, din intreprinderi industriale sau comerciale; ancheteaza evenimentele si circumstantele presupuse a fi delictuale in vederea obtinerii probelor si identificarii vinovatilor; ancheteaza comportamentele suspecte din intreprinderi si locuri publice; actioneaza in judecata, sau daca este cazul, procedeaza la arestari.
3460 Lucratori in asistenta sociala
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Lucratorii in asistenta sociala acorda consultatii asupra problematicii sociale; initiaza actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental in scopul ameliorarii capacitatii de integrare sociala a acestora; presteaza activitati care de regula se adreseaza unor persoane din grupul-tinta pentru ameliorarea capacitatii de integrare a acestora, initiaza actiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acorda consultatii pentru prevenirea si diminuarea efectelor dependentei.

Denumirea a fost modificata prin Ordinul 170/2008 MMFES, cea anterioara fiind de Asistenti sociali. Aceasta denumire aparea si in descriere, nefiind insa expres modificata prin Ordin. Ne-am luat libertatea de a modifica inclusiv descrierea, considerand ca este o scapare a Ordinului.

De asemenea, consideram ca denumirea Lucratori ar fi fost mai potrivita pentru grupele 5, 6 sau 7.
3471 Designeri, decoratori si alti tehnicieni in domeniul artei
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Designerii, decoratorii si desenatorii artistici creeaza modele vestimentare si accesorii pentru acestea; realizeaza decoratiuni interioare; concep si executa decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor si expozitiilor.
3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio si spectacole
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Prezentatorii (crainicii) la televiziune, radio si in spectacole prezinta buletinele de stiri, realizeaza interviuri si fac diverse anunturi sau prezentari la radio, televiziune, teatre, etc.
3473 Muzicieni, cantareti, dansatori in localuri publice si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Muzicienii, cantaretii, dansatorii in localurile publice si asimilatii acestora canta la unul sau mai multe instrumente muzicale, ca solisti sau ca membri ai unei orchestre; interpreteaza melodii ca solisti sau ca membri ai unui ansamblu coral in localuri publice; executa dansuri ca solisti sau in cadrul unui ansamblu coregrafic in localuri publice, circuri etc.
3474 Clovni, magicieni, acrobati si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Clovnii, magicienii, acrobatii si asimilatii acestora executa numere comice, de iluzionism si prestidigitatie, sedinte de hipnotism; executa numere de acrobatie, gimnastica si jonglerie; dreseaza animale si executa cu ele diverse numere de circ.
3475 Sportivi, antrenori si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Sportivii, antrenorii si asimilatii acestora participa la competitii sportive, se ocupa de antrenamentul sportivilor pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora, supravegheaza si stabilesc reguli privitoare la desfasurarea competitiilor sportive; organizeaza si desfasoara activitatile pentru pregatirea si executarea tragerilor cu diferite categorii de arme. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
3476 Tehnicieni in domeniul publicitatii
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii in domeniul publicitatii se ocupa de realizarea strategiei de creatie, intocmesc planurile media si urmaresc implementarea lor, cumpara in conditii favorabile spatii media, selecteaza tipurile de media, aleg furnizorii, intocmesc bugetul, analizeaza competitorii, pastreaza relatia cu clientii.
3480 Personal laic din culte
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Personalul laic din culte indeplineste functii cu caracter religios: participa la servicii religioase; isi consacra viata rugaciunii sau meditatiei; predica si propaga invataturile specifice religiei practicate.
3491 Tehnicieni in turism si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Grupa de baza introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicieni in turism si asimilati promoveaza si vand programe si servicii turistice, planifica si organizeaza servicii turistice pentru clienti, comunica informatii necesare clientilor despre serviciile cazare, masa, transport, agrement, acces la atractiile din zona, rezolva prompt solicitarile si reclamatiile, in masura competentei lor, ofera explicatii privind contractul cadru si clauzele contractuale (conditiile generale de efectuare a programului turistic, drepturile si obligatiile clientului, drepturile si obligatiile furnizorilor de servicii, termenele de plata, penalizari in caz de retragere, situatii de forta majora); asista turistii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, intretin un dialog permanent cu turistii si actioneaza pentru imbunatatirea programelor turistice pe care le deruleaza/organizeaza si insotesc persoanele sau grupuri de persoane in plimbari calare sau cu atelaje.
3492 Tehnicieni in activitati ospitaliere si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Grupa de baza introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicienii in activitati ospitaliere si asimilati se ocupa de asigurarea unui sejur agreabil in structurile de cazare turistice; rezerva spatii de cazare, primesc clientul, il cazeaza, il asista pe toata durate sejurului, presteaza servicii suplimentare, intocmesc nota de plata si incaseaza contravaloarea serviciilor prestate, rezolva solicitarile clientilor, reclamatiile, situatiile particulare, tin evidenta consumurilor clientului, asigura corespondenta cu clientii conform normelor interne, gestioneaza mijloacele de plata, gestioneaza documentele de evidenta specifica si materialele promotionale, reprezinta hotelul in fata clientului in toate etapele sejurului sau in hotel.
3493 Tehnicieni in activitati de alimentatie si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Grupa de baza introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicienii in activitati de alimentatie si asimilati se ocupa de asigurarea conditiilor pentru a satisface cerintele clientilor in unitatile de alimentatie; coordoneaza activitatile din salonul de restaurant, organizeaza serviciile, participa efectiv la realizarea lor, efectueaza operatiuni de mare indemanare in fata clientului, incaseaza nota de plata, ofera servicii personalizate, tinand cont de obiceiuri, gusturi ale clientilor, gestioneaza reclamatiile clientilor, participa la organizarea de evenimente.
3494 Tehnicieni in activitati de agrement si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Grupa de baza introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicienii in activitati de agrement si asimilati se ocupa de asigurarea unui sejur agreabil pentru clientela care adera la programe turistice sau utilizeaza structuri ospitaliere, organizeaza activitatile de agrement oferite, asigura necesarul de terenuri, spatii, echipamente, materiale, personal pentru fiecare activitate de agrement, permanenta functionare a dotarilor, echipamentelor, stabileste sistemul de reguli pentru fiecare activitate de agrement, coordoneaza activitatea instructorilor pe activitati.
4111 Stenografe si dactilografe
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Stenografele si dactilografele noteaza, prin stenografie si dactilografie, texte scrise sau orale si, cu ajutorul unei masini de scris, le transcriu pe hartie; executa lucrari de birou de importanta limitata cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.
4112 Operatori la prelucrarea textelor si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la prelucrarea textelor realizeaza dactilografierea corespondentei, formularelor comerciale sau altor documente pe masini de prelucrare a textelor; pregatesc, realizeaza punerea in pagina si prezentarea de texte; modifica si ordoneaza textele dactilografiate; expediaza si receptioneaza mesaje pe teleimprimanta, telefax sau masini similare.
4113 Operatori introducere, validare si prelucrare date
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii introducere date realizeaza introducerea si prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestioneaza suportii magnetici; raspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.
4114 Operatori la masini de calcul
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masini de calcul realizeaza operatii financiare sau contabile cu ajutorul masinilor de calcul electrice sau manuale.
4115 Secretare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Secretarele realizeaza colationarea si transcrierea corespondentei, proceselor verbale si rapoartelor, la masina de scris sau la masina de prelucrare a textelor; selectioneaza si expediaza corespondente si alte documente.
4121 Registratori ai operatiunilor de evidenta contabila
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Registratorii operatiunilor de evidenta contabila efectueaza operatii de inscriere in registrele financiare si contabile; calculeaza salariile pe baza statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizeaza tinerea unei case si consemneaza manipularile curente, in numerar, intr-un registru.
4122 Functionari in activitati financiare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Functionarii in activitati financiare pregatesc documentele financiare si calculeaza dobanzile, comisioanele etc; tin un registru de obligatii, actiuni si alte valori cumparate sau vandute in contul clientilor sau patronului.
4131 Magazineri
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Magazinerii organizeaza si controleaza receptia si expeditia de marfuri si tin evidenta, la zi, a registrelor de stocuri; verifica distribuirea marfurilor si evalueaza necesarul pentru reinnoirea stocurilor; receptioneaza, inmagazineaza si elibereaza utilajele, piesele de schimb si alte articole; cantaresc marfurile primite in stoc; realizeaza inventare de mobilier si alte articole depuse in stoc.
4132 Functionari de programare si urmarire a productiei
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Functionarii de programare si urmarire a productiei stabilesc cantitatea si calitatea materiilor si materialelor necesare pentru realizarea unui program de productie; stabilesc necesitatile de productie in functie de comenzile facute de clienti si de capacitatea de productie; controleaza stocurile si organizeaza livrarile.
4133 Functionari in transporturi
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Functionarii din transporturi tin registre de evidenta si coordoneaza orarele transportului de pasageri si marfuri; dirijeaza mersul trenurilor pe un sector al retelei feroviare si tin evidente corespunzatoare; dirijeaza si controleaza manipularea marfurilor intr-o gara de triaj; coordoneaza operatiile unei intreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele si repartizarea soferilor si vehiculelor, incarcarea si descarcarea vehiculelor si stocarea marfurilor in tranzit; coordoneaza operatiile unei intreprinderi de transport aerian si intocmesc listele de pasageri si evidenta marfurilor si a corespondentei.
4141 Bibliotecari si arhivari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Bibliotecarii, arhivarii si restauratorii tin registrele si fisierele unei biblioteci, referitoare la achizitionarea, pretul si restituirea de carti si alte publicatii; triaza si claseaza actesi documente; copiaza documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau al altor aparate; redau bunurilor culturale un aspect cat mai apropiat de cel original.
4142 Functionari expeditie si alti agenti postali
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Curierii si alti agenti postali indeplinesc activitati specifice in birouri publice de posta; triaza, inregistreaza si distribuie corespondenta la adrese particulare sau intreprinderi.
4143 Codificatori, corectori de tipar si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Codificatorii, corectorii de tipar si asimilatii acestora realizeaza codificarea informatiilor si clasarea dupa codurile atribuite in vederea prelucrarii datelor; compara probele de tipar cu manuscrisul, corecteaza erorile si scriu pe textul destinat tiparului semnele conventionale codurilor tipografice; triaza formulare si aplica numere de ordine; triaza documente in vederea clasarii lor sau asambleaza paginile documentelor copiate.
4190 Alti functionari de birou
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Alti functionari de birou tin diverse registre de evidenta a personalului unei intreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese si numerele de telefon ale intreprinderii; tin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.
4211 Casieri, numaratori de bani si vanzatori de bilete
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Casierii, numaratorii de bani si vanzatorii de bilete incaseaza si verifica platile in numerar, prin cecuri sau carti de credit in magazine, birouri de distribuire a biletelor s.a; intocmesc monetarul si elibereaza chitante; vand bilete si incaseaza sumele corespunzatoare; efectueaza plati in numerar, in banci, pe baza de carti de credit; tin contabilitatea si verifica concordanta cu soldul de casa; incaseaza numerar in contul unei intreprinderi si verifica concordanta cu listele de vanzari si alte documente si pregatesc fondurile pentru depunerea in banca; platesc salariile personalului intreprinderii.
4212 Operatori la ghisee
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la ghisee incaseaza bani sau cecuri de la clienti si efectueaza plati catre clienti; achita facturi si efectueaza viramente in contul clientilor; realizeaza operatii de schimb monetar, la cererea clientilor; inregistreaza toate operatiile efectuate si verifica concordanta cu soldurile de casa; efectueaza plata facturilor, primirea corespondentei, vanzarea de timbre postale si alte servicii de ghiseu intr-un birou de posta.
4213 Crupieri si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Crupierii si asimilatii acestora evalueaza riscurile si probabilitatile in vederea acceptarii sau refuzarii de pariuri, in timpul manifestarilor sportive sau a altor competitii, incaseaza mizele pariurilor si platesc sumele ce revin castigatorilor sau dirijeaza jocurile de noroc in casele de jocuri.
4214 Amanetari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Amanetarii estimeaza valoarea obiectelor amanetate, calculeaza dobanda si platesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupa cu vanzarea acestor obiecte.

Denumirea a fost modificata prin Ordinul 170/2008 MMFES, cea anterioara fiind de Camatari. Aceasta denumire aparea si in descriere, nefiind insa expres modificata prin Ordin. Ne-am luat libertatea de a modifica inclusiv descrierea, considerand ca este o scapare a Ordinului.
4215 Colectori de note de plata, polite si bani cash
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Colectorii de note de plata, polite si bani cash realizeaza incasari de la adresele clientilor, procedeaza la urmarire in cazul in care nu exista alt mijloc de acoperire a sumelor, solicita si incaseaza contributii pentru opere de binefacere etc.
4221 Functionari la agentiile de voiaj
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Functionarii la agentiile de voiaj furnizeaza informatii clientilor in legatura cu itinerarul si modul de transport si realizeaza rezervarile necesare; distribuie bilete, bonuri si alte documente si, daca este nevoie, obtin vize; realizeaza facturi si incaseaza sumele datorate.
4222 Functionari la serviciile de informare si receptioneri
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Functionarii la serviciile de informare si receptionerii furnizeaza informatii si realizeaza programari pentru spitale, cabinete medicale si dentare; realizeaza rezervari si inscrieri in contul clientilor pentru hotel, tin registrele de evidenta si prezinta note clientilor in momentul plecarii acestora; distribuie pliante, brosuri si formulare de informare a clientilor.
4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legatura telefonica intre apelant si apelat; realizeaza comunicatii cu exteriorul si transmiterea apelurilor la distanta; inregistreaza taxele de apel; raspund la cereri telefonice de informare si inregistreaza mesaje.
4231 Functionari in servicii publice comunitare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Functionarii in servicii publice comunitare desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor depuse de cetateni la ghiseele publice comunitare, actualizeaza si valorifica registrul de evidenta al persoanelor, furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice, date de identificare ale persoanelor.

Grupa de baza a fost introdusa prin Ordinul 170/2008 MMFES.
5111 Insotitori de zbor si stewardese
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Insotitorii de zbor si stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supravegheaza fixarea centurilor de siguranta si respectarea interdictiilor legate de fumat, explica utilizarea dispozitivelor de securitate si ofera informatii utile; servesc gustari gata preparate si bauturi, asigura asistenta medicala minora si intreprind masurile impuse in caz de urgenta si accident; insotesc pasagerii in aeroport, de la si pana la avion.
5112 Conductori si controlori in transporturi publice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Conductorii si controlorii din transporturile publice controleaza sau elibereaza bilete, incaseaza banii pentru bilete, asigura serviciile din vagoanele de dormit, ofera informatii utile calatorilor, supravegheaza respectarea regulilor de securitate, intreprind masurile impuse in caz de urgenta si accident.
5113 Organizatori de activitati turistice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Denumirea si descrierea modificate prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Denumirea initiala era de 'Ghizi'. Descrierea modificata este:

Organizatorii insotesc persoane sau grupuri de persoane in vizite, excursii sau plimbari, le asigura confortul si ofera explicatii asupra punctelor de interes turistic, organizeaza cursuri de initiere si perfectionare in practicarea diferitelor discipline sportive de catre turisti in timpul sejurului supravegheaza copii aflati in statiune, organizeaza activitati de agrement sau actiuni turistice pentru turistii romani si straini.

Descrierea grupei de baza 'Ghizi' a mai fost completata anterior si prin Ordinul MMPS nr. 634/1998, Ordinul CNS 2689/1998.
5121 Administratori (intendenti)
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Administratorii (intendentii) recruteaza, instruiesc, concediaza, organizeaza si distribuie materiale si accesoriile necesare, supravegheaza curatenia si ordinea in hoteluri, cluburi, intreprinderi si institutii. Realizarea de activitati de obtinere a unor produse agricole pentru realizarea preparatelor naturale, traditionale cat si de intretinere a spatiilor de cazare si a amenajarilor, de servire corespunzatoare a turistilor (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
5122 Bucatari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Bucatarii stabilesc meniuri, pregatesc alimente, organizeaza si coordoneaza munca in bucatarie.
5123 Ospatari si barmani
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Ospatarii si barmanii servesc gustari si bauturi, sfatuiesc clientii in alegerea vinurilor, servesc la bar bauturi alcoolice si nealcoolice.
5131 Ingrijitoare de copii
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Ingrijitoarele de copii supravegheaza toaleta, hranirea si joaca acestora, ii insoteste la scoala sau in activitatile recreative, isi asuma pentru o perioada variabila de timp responsabilitati de ingrijire si educare a unor copii aflati in dificultate care nu pot beneficia de acestea in cadrul familiei biologice. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
5132 Infirmiere si ingrijitoare in institutii de ocrotire sociala si sanitara
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Infirmierele si ingrijitoarele din institutiile de ocrotire sociala si sanitara isi desfasoara activitatea in preajma medicilor, asistentilor medicali, moaselor si dentistilor si se ocupa, in principal, de pregatirea pacientilor in vederea examinarii sau tratamentului medical, schimbarea lenjeriei de pat, pregatirea buiotelor, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, asistarea dentistilor, hranirea pacientilor imobilizati la pat; transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor, pregatirea si aplicarea aparatului gipsat; supravegheaza starea de igiena a spatiilor balneare si de tratament.
5133 Personal specializat pentru ingrijire si supraveghere la domiciliu
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Ingrijitoarea la domiciliu ofera servicii de ingrijire personala la domiciliul bolnavilor dependenti, care nu se pot autoservi (infirmi, batrani).

Denumirea grupei de baza a fost modificata prin Ordinul nr.559/2112/1996 al MMPS/CNS, din 'Ingrijitoare la domiciliu' in 'Personal specializat pentru ingrijire si supraveghere la domiciliu'
5139 Lucratori in serviciu pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Personalul de ingrijire si asimilat acestuia care nu se regaseste in subgrupa 513, presteaza activitati de calificare simpla pe langa specialisti de nivel intermediar.

Mediatorul social acorda sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul-tinta, pentru ameliorarea capacitatii de integrare a acestora, actioneaza pentru a pastra legatura dintre autoritatile locale si beneficiari, se adapteaza situatiilor pentru a aplana conflicte, tinand seama de obiceiuri si de traditii etnice
5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Coaforii, frizerii, cosmeticienii si asimilatii acestora executa tunsori, ondulatii, tratamente cosmetice, machiaj, curatat unghii la maini si la picioare si alte servicii destinate clientilor.
5142 Valeti, cameriste si insotitori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Valetii, cameristele si insotitorii acompaniaza si fac diferite servicii patronilor lor; ingrijesc garderoba si obiectele personale ale acestora, le citesc sau ii servesc in calitate de partener in activitati sportive.
5143 Agenti de pompe funebre si imbalsamatori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Agentii de pompe funebre si imbalsamatorii organizeaza, conduc si rezolva sarcini legate de funeralii, imbalsamare, inhumare sau incinerare.
5149 Lucratori in servicii pentru populatie, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii din serviciile pentru populatie care nu se regasesc in grupele de baza anterioare, primesc clientii in restaurante, baruri si cabarete de noapte unde le organizeaza petrecerea agreabila a timpului; se deplaseaza la locurile infectate sau infestate unde actioneaza cu substante dezinfectante, dezinsectante si deratizante pentru eradicarea acestor focare.
5161 Pompieri
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Pompierii previn si combat producerea si extinderea incendiilor, salveaza persoane, bunuri si marfuri in timpul si dupa stingerea incendiilor si accidentelor grave, produse in locuinte, intreprinderi, avioane cazute sau defectate.
5163 Lucratori in penitenciare (gardieni de inchisoare)
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii din penitenciare supravegheaza detinutii in inchisoare sau case de reeducare si mentin disciplina; perchezitioneaza detinutii la sosire si le depoziteaza obiectele de valoare, ii insotesc la celula; executa ronduri periodice in cladire si supravegheaza detinutii in timpul activitatii, meselor, plimbarilor si inspecteaza diferitele sectoare pentru a preveni evadarile.
5169 Personal de paza si ordine publica, neclasificat in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Personalul de paza si ordine publica care nu se regaseste in grupele de baza anterioare din grupa minora 516, indeplineste sarcini care vizeaza, in principal, patrularea in cladiri si incinte pentru a preveni intrarea ilegala in aceste locuri, furturile, actele de violenta si, la nevoie, recurg la forta pentru a preveni asemenea acte si pentru a intimida pe eventualii agresori.
5210 Manechine si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Manechinele si alte modele imbraca si prezinta articole vestimentare si alte accesorii in scopul vanzarii acestora sau pozeaza ca modele pentru publicitate sau pentru creatii artistice.
5220 Vanzatori in magazine si piete
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Vanzatorii din magazine si piete vand clientilor marfuri - in comertul cu ridicata si amanuntul - si probeaza calitatea marfurilor si modul de functionare a aparaturii expuse spre vanzare.
Vanzatorii de produse naturiste trebuie sa cunoasca produsele pe care le promoveaza si le vand, sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si administrare, sa stie sa promoveze marfa atat prin expunere vizibila, cat si prin sugestii privind gama de produse, sa aiba cunostinte in domeniul apifitoterapiei, dietoterapiei si igieno-cosmeticii
6111 Agricultori si lucratori calificati in culturi de camp si legumicultura
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Agricultorii si lucratorii calificati in culturi de camp si legumicultura realizeaza lucrari agricole de pregatire a solului, insamantarea, plantarea, cultivarea si recoltarea culturilor de camp: grau, orez, sfecla, trestie-de-zahar etc. sau legumelor: cartofi, varza etc. stabilesc suprafata culturilor si asigura aprovizionarea cu seminte, ingrasaminte s.a.
6112 Arboricultori si floricultori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Arboricultorii si floricultorii realizeaza lucrari agricole de: pregatire a pamantului, insamantare, plantare si intretinere de arbori si arbusti, cultivare a plantelor pentru flori si recoltare a produselor din pepiniere, bulbi si samanta; cultiva flori, arbori, arbusti si alte plante ornamentale pentru parcuri sau gradini publice si plante medicinale.
6115 Viticultori si pomicultori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Viticultorii si pomicultorii realizeaza lucrari de pregatire a solului; asigura semintele si ingrasamintele necesare; stabilesc varietatile pomicole si viticole de cultivat, le planteaza, intretin si recolteaza; se ocupa cu depozitarea si prelucrarea produselor pomicole si viticole.
6121 Crescatori-ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte si carne
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Crescatorii-ingrijitori de animale domestice pentru productia de lapte si carne se ocupa cu cresterea si ingrijirea: bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor si altor animale pentru productia de carne, lapte, blana, piele s.a.
6122 Crescatori de pasari si fazanieri
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Crescatorii de pasari si fazanierii se ocupa cu cresterea si ingrijirea pasarilor de curte pentru vanzare sau livrarea regulata de oua, carne sau pene, precum si cu cresterea si ingrijirea fazanilor.
6123 Apicultori si sericicultori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Apicultorii si sericicultorii se ocupa cu cresterea si ingrijirea albinelor in vederea producerii de miere si polenizarii culturilor precum si cu cresterea si ingrijirea viermilor de matase in scopul obtinerii gogosilor de matase.
6124 Crescatori - ingrijitori de cabaline
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Crescatorii-ingrijitori de cabaline se ocupa cu cresterea, ingrijirea si dresarea cailor.
6125 Crescatori de animale mici
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Crescatorii de animale mici se ocupa cu cresterea, selectionarea si inmultirea animalelor mici; prelucrarea produselor secundare si valorificarea lor.
6126 Crescatori ingrijitori animale salbatice captive sau semicaptive
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Crescatorii ingrijitori animale salbatice captive sau semicaptive se ocupa cu asigurarea factorilor de mediu, hranire si adaptare a diferitelor specii de animale si pasari salbatice conform conditiilor naturale din arealul din care provin, asigura curatirea custilor si a zonelor in care sunt tinute captiv.
6129 Crescatori de animale destinate vanzarii neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
In aceasta grupa sunt clasificati crescatorii care sunt implicati in cresterea si ingrijirea de mamifere si pasari salbatice, serpi, melci si de alte reptile si diferite insecte si animale destinate testelor de laborator, vanzare sau livrare regulata catre cumparatorii en-gros, gradini zoologice, circuri sau piete.
Pot fi deasemenea clasificati ingrijitorii sau dresorii de animale din rezervatii, grajduri, gradini zoologice, circuri, institutii de cercetare adaposturi pentru animale si institutii similare.
In aceste cazuri sarcinile vor include: cumpararea si organizarea spatiilor si echipamentelor, cumpararea animalelor, cresterea, hranirea si ingrijirea lor, pastrarea rasei, protejarea animalelor mai ales cele din rezervatie, dresarea animalelor pentru curse, circ sau similar. (introdusa grupa de baza si descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
6130 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale si crescatorii de animale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp, arborilor si altor culturi, precum si pentru cresterea si ingrijirea animalelor.
6141 Lucratori forestieri
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii forestieri se ocupa cu intretinerea si conservarea fondului forestier, reperarea si marcarea arborilor de taiat si estimarea volumului de lemn; taierea, fasonarea si depozitarea lemnelor; supravegherea pentru prevenirea si detectarea incendiilor in padure si participarea la operatiuni de stingere a incendiilor.
6142 Preparatori mangal
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Preparatorii de mangal realizeaza lucrari de transformare a lemnului in carbune sau extractia terebentinei brute din lemn prin aplicarea tehnicilor traditionale.
6151 Lucratori in culturi acvatice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii in culturi acvatice cultiva si exploateaza diferite specii ale faunei acvatice; le sacrifica si pregatesc in vederea expedierii; curata, congeleaza sau sareaza cantitatile de peste.
6152 Pescari in ape interioare si de coasta
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Pescarii in ape interioare si de coasta se ocupa cu capturarea pestilor si altor specii acvatice in apele interioare sau de coasta, individual sau cu nave de pescuit; pregatirea si repararea plaselor si altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port si locurile de pescuit; instalarea si manevrarea uneltelor de pescuit; curatarea, congelarea sau sararea cantitatilor de peste.
6153 Pescari in mari si oceane
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Pescarii in mari si oceane se ocupa cu capturarea pestilor din mari si oceane in echipajele navale de pescuit; pregatirea si repararea plaselor si altor unelte de pescuit; conducerea navelor intre port si locurile de pescuit; instalarea si manevrarea uneltelor de pescuit; curatarea, congelarea sau sararea cantitatilor de peste.
6154 Paznici de vanatoare (inlocuieste Vanatori, revenindu-se astfel la denumirea anterioara)
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Modificata mai intai prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS din 'Paznici de vanatoare' in 'Vanatori', apoi prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS din 'Vanatori' in 'Paznici de vanatoare'. Descrierea modificata prin aceste ultime doua Ordine este:

Paznicii de vanatoare se ocupa cu asigurarea pazei si cu gospodarirea fondurilor de vanatoare, cu paza, ocrotirea si ingrijirea animalelor salbatice din fondurile de vanatoare, cu asigurarea si distribuirea hranei complementare speciilor de vanat din fondurile de vanatoare, cu desfasurarea de activitati agricole pentru asigurarea hranei vanatului, cu combaterea daunatorilor cu par si cu pene ai speciilor de vanat, cu prevenirea si descoperirea actelor de braconaj, cu gestionarea si mentinerea in stare de functionare a constructiilor, instalatiilor si amenajarilor vanatoresti.
7111 Mineri si lucratori in cariera
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Minerii si lucratorii in cariera executa operatii de extragere a carbunelui, minereului, mineralelor solide si rocilor din mine subterane si de suprafata (granit, calcar, ardezie, silex etc.). Salvatorii minieri intreprind actiuni de salvare sau de asigurare a securitatii minerilor prinsi in subteran, protejeaza patrimoniul unitatii miniere de avariile produse de incendii, surpari, reinstaureaza conditiile de siguranta pentru o buna functionare a minei (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS. Consideram ca aceste ordine contin o eroare deoarece fac referire la codul grupei de baza 5113, care este de fapt rezervat Ghizilor, cand ar fi trebuit sa faca referire la 7111; completarea descrierii se repeta de aceasta data corect si la finalul ordinelor)
7112 Artificieri
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Artificierii executa lucrari de amplasare si detonare a explozivului pentru fragmentarea si dislocarea carbunelui, minereurilor si rocilor; respecta planul de amplasare a explozivului, cantitatea acestuia, precum si normele de protectie a muncii.
7113 Spargatori, taietori si cioplitori in piatra
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Spargatorii, taietorii si cioplitorii in piatra executa lucrari de spargere a pietrelor extrase din cariera (granit, marmura etc), debitare, fasonare si polizare a formelor necesare pentru constructii, taiere si gravare de inscriptii sau motive decorative pe placile finisate.
7121 Muncitori constructori care utilizeaza tehnici si materiale traditionale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Muncitorii constructori din aceasta grupa de baza executa lucrari de constructii si reparatii de locuinte si alte anexe gospodaresti din chirpici, lemn, barne etc; niveleaza terenul, sapa fundatia si cladesc constructia din materialele respective.
7122 Zidari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Zidarii executa lucrari de zidarie, adica construiesc si repara fundatii, pereti, cosuri inalte, cuptoare, cladiri etc., prin imbinarea caramizilor, pietrelor sau materialelor similare dupa anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru fixarea acestora.
7123 Constructori in beton armat si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Constructorii in beton armat executa, in principal, operatii privind construirea structurilor si lucrarilor din beton armat; executa turnarea betonului in cofraje, montarea fierului beton, cimenteaza fantani si deschiderile din pereti; repara suprafete din beton si similare.
7124 Dulgheri
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Dulgherii construiesc, monteaza si instaleaza diferite structuri din lemn pe santierele de constructii, ajusteaza, asambleaza, imbina, finiseaza, incadreaza usi, ferestre, pereti despartitori din lemn in interiorul constructiilor; confectioneaza podine din lemn pentru schele; executa cofraje pentru turnarea betonului; executa constructii din lemn cu caracter provizoriu sau definitiv (baracamente, case de locuit, magazii etc.).
7129 Muncitori constructori neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Muncitorii incadrati in aceasta grupa practica meserii de constructii si intretinere a drumurilor si podurilor, cailor ferate si liniilor de tramvai (asfaltare, pavare etc.), care nu au fost cuprinse in grupele de mai sus.
7131 Constructori de acoperisuri
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Constructorii de acoperisuri executa lucrari de acoperire a constructiilor cu table metalice, materiale sintetice, tigle, asfalt, ardezie si alte materiale.
7132 Parchetari, linolisti, mozaicari si faiantari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Parchetarii executa lucrari de pregatire, monteaza si finiseaza parchete in interiorul cladirilor; linolistii croiesc, fixeaza si lipesc foliile de linoleum; mozaicarii toarna si finiseaza mozaicuri; faiantarii pregatesc peretii, aplica si imbina placile de faianta.
7133 Ipsosari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Ipsosarii executa tencuieli interioare din mortar de var cu adaos de ipsos; gletuiesc suprafetele peretilor cu un strat subtire de pasta de ipsos, profiluri interioare si exterioare (scafe, brauri, ancadramente, cornise etc.), cu ajutorul sabloanelor; monteaza profile, prefabricate, lucrari de marmura artificiala sau stuco-marmura executate cu ipsos sau var.
7134 Montatori de izolatii termice si acustice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Montatorii de izolatii termice si acustice executa lucrari pentru asigurarea izolarii termice si acustice in constructii prin fixarea, lipirea, izolarea cu diferite materiale (placi din stufit, vata minerala, beton celular, materiale plastice, placi fibrolemnoase etc.) a peretilor, planseelor, teraselor, conductelor.
7135 Geamgii
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Geamgiii aleg panourile de sticla, taie, masoara si monteaza sticla la ferestre, vitrine, magazine, pereti despartitori, tablouri; realizeaza vitralii si panouri decorative.
7136 Instalatori si montatori de tevi
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Instalatorii si montatorii de tevi executa lucrari de montaj de instalatii sanitare, gaze, incalzire centrala, ventilare si conditionare, alimentare cu apa, retele exterioare si instalatii frigorifice.
7137 Electricieni in constructii
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Electricienii in constructii traseaza instalatiile electrice; executa lucrari in vederea sustinerii diverselor piese ale acestora; monteaza elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lampi, tablouri etc.); executa legaturile, conexiunile si racordurile electrice; repara si intretin aceste instalatii.nd,aco
7141 Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Meseriasii din aceasta grupa de baza executa lucrari de varuire, zugraveli, vopsitorie pe peretii cladirilor, lemn, metal; aplica tapete de hartie sau material plastic pe peretii tencuiti sau din beton.
7143 Curatitori de fatade si cosari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Curatitorii de fatade curata fatadele din pietre taiate, caramizi, metal sau alte materiale cu ajutorul produselor chimice, jetului de vapori sau nisip sub presiune; cosarii inlatura prin procedee specifice funinginea depusa in interiorul cosurilor industriale.
7211 Turnatori, formatori, miezuitori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Meseriasii specializati ca turnatori, formatori, miezuitori, confectioneaza manual sau mecanic formele pentru turnare si miezurile, dupa care executa operatiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite.
7212 Sudori si debitatori autogeni
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Sudorii si debitatorii autogeni sudeaza sau decupeaza piese metalice cu ajutorul surselor de caldura (gaz, arc electric, flacara oxiacetilenica sau alte procedee) prin taiere, topire; asambleaza piese metalice prin fuziune.
7213 Tinichigii-cazangii
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Tinichigiii traseaza repere pe tabla in vederea decuparii si fasonarii; realizeaza si repara articole pentru menaj, jgheaburi, toate avand ca materie prima tabla din otel, arama, cositor, alama, aluminiu, zinc sau tabla galvanizata. Monteaza si repara piese din tabla pentru vehicule si avioane.
Cazangiii fabrica si repara cazane, rezervoare (cisterne, cuve, recipiente si similare).
7214 Constructori si montatori de structuri metalice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Constructorii si montatorii de structuri metalice decupeaza, fasoneaza si nituiesc elemente metalice pentru incorporarea lor in cladiri, nave.
7215 Lucratori la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si transportat
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii la montarea si intretinerea de instalatii de ridicat si transportat monteaza instalatii de ridicat; instaleaza si intretin cabluri metalice si fire pe santiere (de constructii, foraj puturi petrol si gaze), la bordul navelor si avioanelor. Concret, leaga, repara si ajusteaza legatura firelor, corzilor, cablurilor metalice pentru punerea in functiune a diferitelor tipuri de funiculare si platforme mobile pentru transport persoane si materiale, pentru construirea podurilor suspendate etc.
7216 Scafandri si alti lucratori subacvatici
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Scafandrii si lucratorii similari executa lucrari sub apa necesare instalarii si repararii podurilor, pilonilor si fundatiei pentru constructii portuare; verifica starea navelor aflate la apa si a instalatiilor subacvatice, semnaleaza prin imersiune, situatia navelor naufragiate.
7221 Forjori, stantatori si presatori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Forjorii, stantatorii, presatorii si matriterii executa operatii de schimbare a formei si dimensiunilor pieselor prin deformare plastica, manual cu ajutorul masinilor universale de forjat sau specializate, prin incalzire prealabila. In procesul de executie, meseriasii cu aceste calificari folosesc nicovale, placi de otel, ciocane manuale sau pneumatice, dalti, dispozitive de indoire, refulare etc., obtinand piese de diverse tipodimensiuni, complexitati si greutati.
7222 Sculeri
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Sculerii SDV prelucreaza dispozitive verificatoare si matrite pentru care executa operatii de ajustare, gaurire, filetare, tusare, lepuire, prelucrare prin electroeruziune etc; in functie de specificul materialului folosesc diferite masini unelte ca: freze, strunguri, raboteze si altele, pentru a asigura functionarea cu precizie a acestora.
7223 Reglori si reglori conductori de masini unelte
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Reglorii executa toate reglarile mecanice pentru asigurarea parametrilor tehnologici la un grup de instalatii, mecanisme, automate sau masini si agregate care functioneaza ca linie complexa. Principalele operatii ce se executa in cadrul reglajului sunt montarea si demontarea sculelor si dispozitivelor, verificarea lor, diferite ajustari in vederea reglarii, reglarea mecanismelor de pornire-oprire si siguranta in functionare, asigurarea functionarii in regimul optim de functionare.
7224 Lucratori la masini de polizat, rectificat si ascutit
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii la masini de polizat, rectificat si ascutit conduc masini fixe sau portabile de polizat si rectificat, de ascutire a uneltelor de taiat; repara, ajusteaza si ascut lamele de taiat si dintii metalici ai cilindrilor de la masinile de cardat textile. Principalele operatii de rectificare sunt: rectificarea universala, rectificare dantura caneluri, honuire, rodare, lepuirea si ascutirea de scule si instrumente.
7231 Mecanici, montatori si reparatori de autovehicule
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Mecanicii, montatorii si reparatorii de autovehicule executa operatii de ajustare, instalare, intretinere si reparare a motoarelor de autovehicule. Inlocuiesc motoarele defecte ale autovehiculelor, piesele uzate si regleaza mecanisme de directie, franare, oprire-pornire si altele.
7232 Mecanici, montatori si reparatori de motoare de avioane
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Mecanicii, montatorii si reparatorii de motoare de avioane instaleaza, examineaza, incearca, intretin si repara motoare de avion. Verifica mecanismele de siguranta, inlocuiesc piesele uzate pentru asigurarea unei bune functionari a motoarelor de avion.
7233 Mecanici, montatori si reparatori de masini agricole si industriale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Muncitorii calificati din aceasta grupa executa operatii de instalare, montare, intretinere si reparare a motoarelor agricole si industriale, a echipamentelor mecanice, cu exceptia celor de autovehicule si avioane.
7241 Electromecanici montatori si reparatori de aparate si echipamente electrice si energetice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Electromecanicii din aceasta grupa de baza monteaza, regleaza si repara aparate si echipamente electrice si energetice de toate tipurile (motoare electrice, dinamuri, tablouri de comanda si distributie, instrumente sau componente electrice la masini agricole si industriale, autovehicule, aeronave, precum si partea electrica la obiectele de uz casnic etc.).
7242 Electronisti montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Electronistii, montatorii si reparatorii de aparate si echipamente electronice regleaza, intretin si repara echipamente de calcul, echipamente de inregistrare si transmisie sunet si imagine si alte componente electronice.
7244 Electromecanici montatori si reparatori de instalatii telegrafice si telefonice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Electromecanicii montatori si reparatori de instalatii telegrafice si telefonice monteaza, intretin si repara instalatii telefonice si telegrafice din centralele telefonice si alte locuri unde se instaleaza asemenea echipamente.
7245 Electricieni montatori si reparatori de linii electrice aeriene si subterane
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Electricienii, montatorii si reparatorii de linii electrice instaleaza si repara linii electrice aeriene si subterane, racordeaza cabluri pentru transportul energiei electrice si pentru tractiune electrica.
7311 Confectioneri si reparatori de instrumente si aparate de precizie
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Confectionerii si reparatorii de instrumente si aparate de precizie executa, regleaza si repara aparate si instrumente optice utilizate in aviatie, marina, meteorologie, medicina; executa proteze medicale ortopedice si dentare.
7312 Confectioneri si acordori de instrumente muzicale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Confectionerii si acordorii de instrumente muzicale sunt meseriasi specializati in confectionarea, acordarea si repararea de instrumente muzicale cu coarde, de suflat, percutie. Pentru executarea acestora se folosesc scule specifice si materii prime care sa corespunda din punct de vedere calitativ.
7313 Giuvaergii si alti lucratori de precizie in metal si alte materiale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Giuvaergiii si ceilalti lucratori de precizie in metal si alte materiale confectioneaza obiecte de arta si podoaba prin prelucrarea metalului pretios; fixeaza si incrusteaza in metale pretioase sau comune pietre pretioase, sintetice sau din sticla; prelucreaza si confectioneaza obiecte de uz casnic, tacamuri si obiecte de galanterie, dupa modele; slefuiesc pietre pretioase naturale sau sintetice. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
7321 Olari si formatori in ceramica si materiale abrazive
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Olarii si formatorii in ceramica si materiale abrazive confectioneaza articole din pamant ars, faianta si portelan, forme in argila sau ipsos; fasoneaza articole din argila pe roata de olarit; executa turnarea manuala in forme a caramizilor si tiglelor; realizeaza articole din materiale ceramice prin presare manuala; produc obiecte abrazive prin turnarea si presarea amestecului abraziv.
7322 Sticlari (suflatori, taietori de sticla, polizori de sticla etc.)
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Sticlarii executa operatii de fasonare a sticlei topite prin suflare, turnare manuala a sticlei incalzite, indoire, turnare si presare a sticlei optice pentru fabricarea lentilelor, polizarea marginilor sticlei si a lentilelor, taierea sticlei in foi cu ajutorul uneltelor manuale.
7323 Gravori pe sticla
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Gravorii pe sticla executa manual sau mecanic operatii de gravare de inscriptii sau motive ornamentale pe articole de sticla, cu ajutorul pietrelor abrazive sau cu substante erodante.
7324 Pictori, decoratori pe sticla si ceramica
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Pictorii, decoratorii pe sticla si ceramica picteaza cu pensula sau pistolul (spray) motive ornamentale; transfera modele cu ajutorul matritelor, tiparelor de cauciuc sau alte procedee; aplica cu ajutorul unor instrumente emailuri, glazuri sau lacuri pe obiectele de decorat; acopera sticla de oglinda cu solutii de argint.
7331 Lucratori-meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii-meseriasi de produse artizanale din lemn si alte materiale prelucreaza si modeleaza materiile prime si produc vase, cani, cosuri, palarii de paie, obiecte din os, salatiere, statuete, piese pentru plaja, proteze dentare si ortopedice etc.
7332 Lucratori-meseriasi in executarea de produse artizanale piele si materiale similare din textile,
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii-meseriasi de produse artizanale din textile, piele si materiale similare produc tesaturi, imbracaminte tricotata, broderii, articole de uz casnic, papuci, posete, curele etc.; pregatesc si vopsesc pieile.
7341 Zetari si linotipisti
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Zetarii si linotipistii culeg textul manual sau manual-mecanic, formeaza spaltul, corecteaza textul in spalt, formeaza paginile, leaga forma de tipar pentru a fi dusa la imprimare sau matritare, desfac si impart elementele componente ale formei de zat dupa imprimare sau matritare si retopesc elementele formei de text. Linotipistii culeg textul prin claviere, iar turnarea randurilor culese se face cu ajutorul dispozitivelor mecanice cu care este echipata masina.
7342 Stereotipari si galvanotipisti
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Stereotiparii si galvanotipistii confectioneaza clisee de imprimerie tipografica, utilizand procedee de stereotipie si galvanoplastie.
7343 Gravori de imprimerie si fotogravori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Gravorii si fotogravorii traseaza desene pe suprafata peliculei aplicata pe piatra litografica; graveaza manual sau mecanic placi, cilindri, matrite metalice, suprafete de lemn, cauciuc, linoleum; transfera desenele gravate pe pietre litografice si placi metalice; executa, partial sau total, lucrarile necesare confectionarii cilindrilor prin procedee de fotogravare.
7344 Personal de fotografiere si asimilat
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Fotografii si personalul asimilat reproduc cu ajutorul unor aparate de constructie speciala, pe film sau placi fotografice, imagini; retuseaza manual sau mecanic negativele sau diapozitivele; monteaza manual negative si diapozitive in conformitate cu machetele; copiaza manual-mecanic montajele pe placi metalice sensibile, cilindri si altele.
7345 Legatori si lucratori inruditi
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Legatorii si lucratorii inruditii executa lucrari complexe de brosare si legatorie, confectionare de ambalaje din hartie si carton (cutii, pungi, saci etc.).
7346 Imprimatori pe matase, lemn si textile
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Imprimatorii pe matase, lemn si textile decupeaza matrite pentru serigrafie; imprima prin serigrafie pe hartie, metal, textile si alte materiale, desene, tapet, cu ajutorul cilindrilor de gravat.
7411 Macelari si alti lucratori in prelucrarea carnii si pestelui
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Macelarii, ciontolitorii si transatorii de carne taie animalele pe linie, in banda; transeaza, dezoseaza si sorteaza carnea pe calitati; conserva carnea prin sarare, uscare, frig sau fum; pregatesc si ambaleaza carnea si produsele derivate pentru vanzare.
Lucratorii in prelucrarea pestelui transeaza pestele, il curata de intestine, il pregatesc pentru vanzare sau il conserva prin sarare, uscare, frig sau fum.
7412 Brutari, patiseri si cofetari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Brutarii fabrica paine si produse de panificatie prin transformarea fainii si adausurilor respective. Patiserii si cofetarii prepara aluaturile, cremele si compozitiile necesare produselor respective (blaturi, foetaje); coc, umplu, finiseaza si glaseaza produsele.
7413 Lucratori in fabricarea produselor lactate
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii la fabricarea produselor lactate produc prin prelucrarea laptelui: unt, diferite tipuri de branzeturi, alte produse lactate; fierb laptele, separa smantana, incheaga laptele si il toarna in forme sau malaxoare pentru obtinerea produsului finit.
7414 Lucratori in conservarea fructelor si legumelor
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii la conservarea fructelor si legumelor conserva fructe si legume prin fierbere, deshidratare, sarare sau prin extractie de sucuri si uleiuri.
7415 Degustatori si controlori de calitate de mancaruri si bauturi
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Degustatorii si controlorii de calitate a mancarurilor si bauturilor testeaza si gusta alimente si bauturi in diferite etape ale procesului de realizare, pentru a le determina calitatea.
7416 Lucratori in prelucrarea tutunului si produselor din tutun
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii la prelucrarea tutunului se ocupa de uscarea frunzelor de tutun, sortarea si prelucrarea acestora pentru obtinerea tigaretelor si a tutunului de pipa.
7421 Lucratori in pregatirea si tratarea lemnului
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii din activitatea de pregatire si tratare a lemnului executa operatii de uscare-aburire a materialului lemnos in vederea asigurarii umiditatii si plasticitatii, in scopul prelucrarii.
7422 Tamplari si lucratori asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Tamplarii si asimilatii acestora produc, decoreaza si repara mobila si alte produse din lemn; imbina furnirele, le preseaza, incleiaza, ajusteaza si finiseaza; produc si repara vehicule si alte obiecte din lemn de dimensiuni reduse (pipe, schiuri, rachete) si alte articole de sport.
7423 Reglori-montatori masini de prelucrat lemn
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Reglorii-montatori de masini pentru prelucrat lemn monteaza si regleaza aceste masini in vederea executarii operatiilor de taiere, modelare, gaurire, rasucire si sculptura.
7424 Impletitori de cosuri, confectioneri de perii si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Impletitorii de cosuri, confectionerii de perii si asimilatii acestora executa diferite obiecte artizanale, de uz gospodaresc si utilitate personala, din rachita, rafie, trestie, stuf si alte materiale pe care le pregatesc in prealabil.
7431 Filatori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Filatorii clasifica fibrele textile dupa criterii prestabilite, le spala, curata, daracesc si piaptana in vederea obtinerii firelor de tesut sau tricotat.
7432 Tesatori si tricotori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Tesatorii si tricotorii fileaza (torc) si bobineaza firele, tes stofe, covoare, dantele si alte articole, manual sau pe masini cu comanda manuala.
7433 Confectioneri industriali de imbracaminte, palarieri si modiste
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Croitorii, palarierii si modistele confectioneaza, dupa comanda, si retuseaza articole de imbracaminte, rochii si alte articole vestimentare din tesaturi si alte materiale (cu exceptia blanurilor); confectioneaza palarii sau participa la unele operatii de confectionare a acestor articole de imbracaminte.
7434 Blanari si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Blanarii confectioneaza, repara si reconditioneaza haine din blana, dupa modele si schite, in serie sau pe baza de comanda. Operatiile pe care le executa constau in alegerea, intinderea, taierea si imbinarea partilor croite pentru realizarea produsului finit.
7435 Mesteri, croitori in textile si piele
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Confectionerii de articole vestimentare din textile si pielarie confectioneaza, la comanda, articole vestimentare din materiale textile si piele; executa tipare dupa masurile clientului, croiesc, cos, efectueaza probe; daca este cazul, supravegheaza si indruma meseriasii din subordine; concep si confectioneaza palarii la cererea clientilor.
7436 Lucratori in broderie si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Broderii si asimilatii acestora executa manual, mecanic sau pe gherghef operatii de decorare pe diferite materiale, confectii sau lenjerie; stopeaza sau remaiaza tesaturi, confectii si alte articole similare.
7437 Tapiteri si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Tapiterii si asimilatii acestora executa operatii de tapitare a mobilei, decoratiuni interioare din textile si piele; confectioneaza huse si lucrari de tapiterie pentru autovehicule, trenuri si alte mijloace de transport.
7441 Tabacari si pielari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Tabacarii si pielarii executa operatii de transformare a pieilor crude (in piele gelatina prin cenuserire cu diferite solutii chimice, tratare cu solutii tanante, finisare prin vopsire cu coloranti, ungere, intindere, uscare, slefuire etc.) in piele cu calitatile necesare prelucrarii in produse finite.
7442 Cizmari si mestesugari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Cizmarii si mestesugarii in lucrari de cizmarie confectioneaza si repara incaltaminte din piele si inlocuitori, articole de marochinarie si voiaj, alte confectii din piele si inlocuitori, dupa comanda.
8111 Operatori la instalatii si utilaje miniere
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile si utilajele miniere conduc si supravegheaza masini si instalatii miniere in executarea lucrarilor miniere orizontale si verticale, forari de gauri in mina sau cariere pentru impuscari; conduc si supravegheaza combine de extractie continua in abataje.
8112 Operatori la instalatii de preparare a minereurilor si rocilor
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de preparare a minereurilor si rocilor conduc si supravegheaza instalatii de preparare a minereurilor de fier, mangan, neferoase, nemetalifere in vederea imbogatirii acestora in substante utile prin sfaramare, clasare, prajire, flotare si aplicarea diferitilor reactivi pentru usurarea proceselor tehnologice urmatoare.
8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de foraj si sondele de extractie a titeiului monteaza si supravegheaza instalatii de foraj pentru executarea puturilor; instaleaza si conduc sondele pentru aducerea la suprafata a titeiului si gazelor naturale.
8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalisti si otelari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la cuptoarele pentru minereuri, furnalistii si otelarii conduc si supravegheaza cuptoarele si instalatiile pentru prima topire a minereurilor, in vederea obtinerii metalelor feroase si neferoase; conduc cuptoare Martin, convertizoare si alte instalatii specifice pentru producerea otelului si fontei speciale.
8122 Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la cuptoarele si instalatiile pentru turnarea si laminarea metalelor conduc si supravegheaza cuptoare si instalatii in care metalele feroase sau neferoase sunt supuse celei de a doua topiri, pentru obtinerea prin turnare si laminare a diferitelor profiluri.
8123 Operatori la instalatiile de tratament termic al metalelor
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de tratament termic al metalelor conduc si supravegheaza instalatiile care modifica proprietatile fizice ale obiectelor din metal prin topire, racire si tratament chimic; conduc cuptoare pentru calirea obiectelor din otel sau asigurarea duritatii necesare.
8124 Operatori la instalatiile de trefilare a metalelor
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de trefilare a metalelor conduc si supravegheaza masini si instalatii de trefilare si intindere a metalelor pentru fabricarea sarmelor, barelor si tevilor, tuburilor si produselor similare.
8131 Operatori la cuptoarele si instalatiile de producere a sticlei si produselor din sticla
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la cuptoarele si instalatiile de sticla si ceramica conduc si supravegheaza cuptoarele si instalatiile pentru producerea sticlei, produselor din sticla, prin folosirea procedeelor de recoacere, calire pentru cresterea duritatii, laminare in folii a sticlei, suflarea simultana cu tragerea si altele.
8139 Operatori la instalatiile de obtinere a ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de obtinere a ceramicii, produselor refractare abrazive din carbune si grafit conduc si supravegheaza cuptoarele si instalatiile pentru fabricarea ceramicii, produselor refractare, abrazive din carbune si grafit; conduc instalatiile de amestec, coacere si recoacere si finiseaza produse din ceramica, produse refractare, abrazive din carbune (grafit).
8141 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru taierea lemnului, fabricarea cherestelei, a placajelor si a altor semifabricate necesare la fabricarea produselor din lemn.
8142 Operatori la instalatiile de fabricare a pastei de hartie
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de fabricare a pastei de hartie conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru producerea pastei de hartie, care executa operatii de maruntire a lemnului, paielor, stufului si altor materiale similare, pre cum si de spalare, albire si amestecare, in vederea obtinerii pastei de hartie.
8143 Operatori la instalatiile de fabricare a hartiei
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de fabricare a hartiei conduc si supravegheaza masinile si instalatiile pentru prelucrarea hartiei, prin executarea operatiilor de deshidratare a pastei de hartie, de finisare a hartiei, mucavalei si cartonului si de innobilare a hartiei; sorteaza hartia si cartonul pe calitati, grosime si culoare.
8151 Operatori la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de fragmentare, de amestecare, macinare si malaxare chimica conduc si supravegheaza masinile si instalatiile de macinare, concasare si de malaxare sau amestec al produselor chimice solide utilizate in alte procese chimice si conexe.
8152 Operatori la aparatele de tratament termic in chimie
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la aparatele de tratament termic in chimie conduc si supravegheaza instalatiile destinate arderii si coacerii materialelor pentru purificare, amestec sau combinare, pentru a le conferi proprietati particulare sau pentru a le supune unor transformari chimice.
8153 Operatori la aparatele de filtrare si separare chimica
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la aparatele de filtrare si separare chimica conduc si supravegheaza aparate de filtrare si separare a produselor chimice si substantelor similare prin diferite procedee: refulare sub presiune, aspirare sub vid, separare prin centrifugare.
8154 Operatori la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia rafinarii petrolului si gazelor)
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de distilare si tratamente chimice (cu exceptia rafinarii petrolului si gazelor naturale) conduc si supravegheaza aparate si instalatii destinate rafinarii de produse chimice lichide brute, disocierii in elementele lor componente sau concentrarii solutiilor si substantelor in suspensie, precum si a altor procedee chimice.
8155 Operatori la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de rafinare a petrolului si gazelor naturale conduc si supravegheaza instalatii destinate rafinarii, distilarii si tratarii petrolului, produselor si subproduselor petroliere sau gazului metan, pana la obtinerea produselor finite (benzine, motorine, uleiuri etc.)
8159 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de prelucrare chimica, altii decat cei clasificati in grupele de baza anterioare, conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru tratarea solutiilor chimice cu agenti de spalare, pentru transformarea carbunelui in cocs, producerea fibrelor sintetice prin extruzia polimerilor naturali sau sintetici, pentru producerea de ingrasaminte sau pentru extragerea si tratarea substantelor radioactive.
8161 Operatori la instalatiile de producere a energiei
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de producere a energiei conduc si supravegheaza instalatiile pentru producerea energiei din centrale termice, hidrocentrale, centrale nucleare, eoliene, geotermice, solare, precum si distributia energiei produse.
8162 Fochisti la masini mobile cu abur si cazane de locomotiva
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Fochistii la masini mobile cu abur si cazane de locomotive conduc si supravegheaza masinile care folosesc pentru miscare forta aburului, masinile instalate pe vapoare, locomotive si altele similare.
8163 Operatori la incineratoare, instalatii de tratare a apei si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la incineratoare, instalatiile de tratare a apei si asimilatii acestora conduc si supravegheaza instalatii speciale de incinerare (deseuri, resturi menajere etc.), instalatii de filtrare a apei potabile si epurare a apei reziduale, compresoare de aer, instalatii de pompare pentru transportul lichidelor, gazelor, instalatii de ventilare si instalatii pentru producerea frigului.
8170 Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la liniile de montaj automate si semiautomate si roboti industriali conduc si supravegheaza liniile de montaj automat si robotii industriali.
8211 Operatori prelucratori la masini unelte
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii prelucratori la masini-unelte conduc si supravegheaza masini si utilaje destinate executarii unui ansamblu de operatii de prelucrare prin aschiere-frezare, rabotare, gaurire, filetare, rectificare a suprafetelor exterioare sau interioare a pieselor metalice.
8212 Operatori la masini si instalatii pentru fabricarea cimentului si a altor produse minerale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si instalatiile pentru fabricarea cimentului si a altor produse minerale conduc si supravegheaza instalatii pentru fabricarea cimentului, varului, ipsosului, produselor din azbociment si a altor produse minerale, in cadrul unor procese tehnologice specifice, prin procedee de macinare, amestecare, calcinare in cuptoare, instalatii de granulare, instalatii de cicloane.
8221 Operatori la instalatiile pentru producerea medicamentelor si produselor cosmetice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la utilajele pentru producerea medicamentelor si produselor cosmetice conduc si supravegheaza instalatii de macinat, incalzire, amestecare, sfaramare, de umplere si sigilare a ambalajelor de produse farmaceutice, cosmetice, detergenti si produse similare; manevreaza comenzi de reglare a temperaturii, presiunii, debitului si cadentele operatiilor.
8222 Operatori la instalatiile de fabricare a munitiei chimice si explozibililor
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile de fabricare a munitiei chimice si explozivilor conduc si supravegheaza masini si instalatii de amestecare, deshidratare, macinare, uscare, cernere, malaxare si alte operatii pentru producerea explozivilor, pulberilor, fitilelor detonante si altor materiale pirotehnice; conduc si supravegheaza masini de incarcare a obuzelor, bombelor, rachetelor, minelor etc.
8223 Operatori la instalatiile de tratare chimica a metalelor
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de tratare chimica a metalelor conduc si supravegheaza instalatii si dispozitive de curatire a obiectelor din metale si tratarea acestora, in vederea protejarii impotriva factorilor distructivi sau procedeelor de depunere electrolitica, galvanizare, emailare, metalizare in bai de calire la cald, captusire cu pelicule protectoare si altele.
8224 Operatori la instalatiile de fabricare a produselor fotografice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de fabricare a produselor fotografice conduc si supravegheaza masini si agregate pentru fabricarea filmelor si hartiei fotografice, de acoperire si argintare a placilor fotografice sensibile, color sau alb-negru, tratare a peliculelor si placilor fotografice pentru obtinerea negativelor sau diapozitivelor, developare si reducere a dimensiunilor fotografiilor.
8229 Operatori la instalatiile de fabricare a altor produse chimice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile pentru fabricarea altor produse chimice conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru producerea sodei si produselor clorosodice, saruri, carbonati, esteri, solventi si alte produse chimice.
8231 Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea produselor din cauciuc conduc si supravegheaza masini si instalatii de malaxat si amestecare a cauciucului si ingredientelor acestuia pentru producerea benzilor de rulare, cardului gumat, panzei gumate, dimensionarea acestora si vulcanizarea lor pe masini de vulcanizare; conduc si supravegheaza operatiile de retapare a pneurilor uzate si fabricarea altor articole din cauciuc: menajere, materiale izolante sau accesorii industriale.
8232 Operatori la instalatiile, utilajele si masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice conduc si supravegheaza masini si utilaje de inductie, extindere si sudare, prese, masini de vacuum, valturi, calandre, granulatoare, malaxoare si altele, pentru obtinerea materialelor plastice folosite in producerea de placi, bare, tevi si alte articole similare.
8240 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc si supravegheaza masini automate si semiautomate de prelucrare a lemnului si fabricare a produselor din lemn; executa operatii de taiat, fasonat, gaurit, rabotat si strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare si de uz tehnic, al binalelor, ambarcatiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale si altele.
8251 Operatori la masinile si utilajele de imprimat
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele de imprimat conduc si supravegheaza diferite tipuri de prese cu cilindru si platine, rotative, prese offset, prese litografice, prese heliografice, prese heliogravura si masini de imprimare a desenelor pe hartie.
8252 Operatori la masinile si utilajele de legat carti
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele de legat carti conduc si supravegheaza masini de legat carti si prese de gofrat desene, titluri sau alte inscriptionari pe copertile de carton ale publicatiilor.
8253 Operatori la masinile de papetarie, fabricarea diferitelor articole din hartie, carton si materiale similare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile de papetarie conduc si supravegheaza masini care taie si pliaza carton pentru confectionarea cutiilor conform modelului prestabilit, taie si pliaza hartie pentru confectionarea de plicuri, saci, sacose si alte articole similare.
8261 Operatori la utilajele de filatura
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la utilajele de filatura conduc si supravegheaza masini care amesteca fibrele textile pentru uniformizarea amestecurilor, curata, scamoseaza fibrele, le transforma in scame, executa operatii de filare pana la obtinerea firelor finite din bumbac, in, canepa, lana, matase si altele.
8262 Operatori la masini de tesut si tricotat
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile de tesut si tricotat conduc si supravegheaza masini de tesut si tricotat simple sau cu model pentru tapiserie, dantela, covoare, imbracaminte, ciorapi si altele.
8263 Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masini de cusut conduc si supravegheaza masini de cusut simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace, pentru fabricarea sau repararea imbracamintei si a altor articole din textile, piele sau blana; conduc si supravegheaza masini simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace pentru brodarea de motive ornamentale pe textile sau alte materiale.
8264 Operatori la utilajele si instalatiile de finisare textila
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la utilajele si instalatiile de finisare textila conduc si supravegheaza masini care servesc la tratarea produselor textile pentru albire sau colorare, impregnare, curatare uscata a textilelor sau a articolelor din blana sau piele, eliminarea impuritatilor sau excedentului de agenti chimici si cauciuc natural sau executa alte tratamente de finisare.
8265 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor conduc si supravegheaza masini pentru indepartarea grasimilor si altor reziduuri de pe piei inainte de apretare: tunderea blanurilor, vopsirea, intinderea si netezirea pieilor apretate, tratarea pieilor in solutii si aplicarea de apret in vederea transformarii acestora in piele tabacita, aplicarea vopselelor si colorantilor corespunzatori.
8266 Operatori la masini utilaje si instalatii din industria incaltamintei
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la utilajele si instalatiile din industria incaltamintei conduc si supravegheaza masini ce realizeaza tipare si decupeaza parti componente pe care le imbina prin coasere sau lipire si finiseaza incaltamintea; conduc si supravegheaza masini pentru fabricat articole din piele, valize, serviete, posete, centuri, articole de marochinarie si alte obiecte similare.
8269 Operatori la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si alte materiale similare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masini de prelucrare a altor articole din textile, blanuri si alte materiale inlocuitoare conduc si supravegheaza masini destinate fabricarii palariilor din textile, piele sau blana, confectionarii industriale a articolelor tehnice din piele si inlocuitori, articolelor de sport si protectie din piele si inlocuitori si alte articole similare.
8271 Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a carnii si pestelui
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele pentru prelucrarea carnii si pestelui conduc si supravegheaza instalatii pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii si pestelui, prelucrarea carnii si pestelui in produse conservate, mezeluri, afumaturi din carne si peste.
8272 Operatori la masinile si utilajele de fabricare a produselor lactate
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor lactate conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru omogenizarea si pasteurizarea laptelui, producerea smantanii, laptelui praf, untului, branzeturilor si altor produse lactate.
8273 Operatori la masinile de macinat cereale si mirodenii
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile de macinat cereale si mirodenii conduc si supravegheaza masini de macinat, pisat, amestecat si prelucrat cereale, mirodenii, orez, destinate consumului uman sau animalier.
8274 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea painii, pastelor fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie si zaharoase
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea painii, pastelor fainoase, a produselor de patiserie, cofetarie si produselor zaharoase conduc masini si utilaje pentru producerea painii, produselor de patiserie, pastelor fainoase, a ciocolatei si altor produse zaharoase.
8275 Operatori la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor si fabricarea uleiurilor alimentare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor si fabricarea uleiurilor alimentare conduc si supravegheaza masini pentru: extragerea sucurilor din fructe si legume, prin stoarcere; extragerea si rafinarea uleiului din seminte, nuci, migdale si fructe oleaginoase; fabricarea margarinei si produselor similare; deshidratarea, fierberea si conservarea fructelor si legumelor sau congelarea lor.
8276 Operatori la utilajele de producere si rafinare a zaharului
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la utilajele de producere si rafinare a zaharului conduc si supravegheaza instalatii pentru prelucrarea sfeclei de zahar, obtinerea zaharului brut si rafinarea acestuia, precum si pentru prelucrarea mierii.
8277 Operatori la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si a ceaiului
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele de prelucrare a cafelei si ceaiului conduc masini si utilaje care servesc la: uscarea frunzelor de ceai sau uscarea frunzelor fermentate si amestecarea diferitelor sorturi de ceai; prajirea boabelor de cafea si amestecarea cu cacao, radacini de cicoare; obtinerea de surogate prin macinare si amestecare.
8278 Operatori la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si altor bauturi
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si instalatiile de fabricare a berii, vinurilor si altor bauturi conduc si supravegheaza instalatii pentru: fermentarea si distilarea orzului si altor cereale pentru fabricarea berii; prelucrarea si fermentarea strugurilor pentru producerea vinurilor; distilarea pentru obtinerea bauturilor alcoolice si a altor bauturi nealcoolice, cu exceptia sucurilor din fructe si legume.
8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului si produselor din tutun
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la utilajele de producere a tutunului si produselor din tutun conduc si supravegheaza instalatii pentru prelucrarea tutunului, fabricarea tigaretelor si altor produse din tutun.
8281 Montatori in constructii mecanice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Montatorii in constructii mecanice asambleaza intr-o anumita ordine piesele prelucrate pentru a obtine un anumit produs, masina, aparat sau masina-unealta, potrivit documentatiei tehnice si tehnologice.
8282 Montatori de masini si echipamente electrotehnice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Montatorii de masini si echipamente electrotehnice pregatesc si asambleaza reperele subansamblelor si ansamblelor componente in conformitate cu documentatia tehnica si tehnologica.
8283 Asamblori de echipamente electronice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Asamblorii de echipamente electronice executa lucrari de montare-asamblare, reglare si depanare pentru aparatele si instalatiile electronice, televizoare, calculatoare si altele.
8284 Asamblori de produse si articole din metal, cauciuc si materiale plastice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Asamblorii de produse si articole din metal, cauciuc si material plastic executa operatii de asamblare, de specializare redusa, a pieselor din metal, cauciuc si material plastic la diferite produse: jucarii, articole de sport, biciclete si altele.
8285 Asamblori de produse si articole din lemn
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Asamblorii de produse si articole din lemn asambleaza piese si elemente din lemn si materiale similare pentru confectionarea diferitelor produse, dupa procedee specifice.
8286 Asamblori de produse si articole din carton, textile si materiale similare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Asamblorii de produse si articole din carton, textile si materiale similare asambleaza piese sau elemente din carton, textile, piele, sau materiale similare, dupa procedee specifice, pentru realizarea diferitelor produse din carton, textile, piele etc.
8287 Montatori de subansamble
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Montatorii de subansamble executa operatii de montaj a subansamblelor dupa o tehnologie stabilita in raport cu complexitatea aparaturii sau instalatiilor.
8290 Operatori la masini si asamblori neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masini si asamblorii clasificati in aceasta grupa conduc si supravegheaza masini destinate ambalarii, etichetarii, aplicarii de insemne si inchiderii ambalajelor.
8311 Mecanici de locomotiva
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Mecanicii de locomotiva conduc si supravegheaza diferite tipuri de locomotive, asigura revizia generala a locomotivei, functionarea corecta a mecanismelor, instalatiilor, aparatelor atat la plecare cat si in timpul mersului.
8312 Franari, acari si agenti de manevra
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Franarii actioneaza franele si sabotii de mana pentru reglarea traficului feroviar pe un tronson sau linie, asigura acrosarea materialului rulant in gari de triaj, conform graficului de incarcare, descarcare si formare a trenurilor; regleaza miscarea trenurilor pe caile de rulare din mine si cariere.
8321 Conducatori de motociclete
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Conducatorii de motociclete conduc pe drumurile publice, potrivit regulilor de circulatie, motociclete cu atas si motoscutere cu care transporta diferite marfuri sau materiale.
8322 Soferi de autoturisme si camionete
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Soferii de autoturisme si camionete asigura buna functionare a autoturismului sau camionetei; le conduc pe drumurile publice conform regulilor de circulatie si transporta persoane sau diferite materiale.
8323 Conducatori de autobuze, troleibuze si tramvaie
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Conducatorii de autobuze, troleibuze si tramvaie asigura buna functionare a autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului inainte de plecarea in cursa si in timpul mersului; transporta persoane sau bunuri in interiorul localitatilor sau intre localitati si respecta regulile de circulatie, in timpul deplasarii.
8324 Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Soferii de autocamioane si masini de mare tonaj asigura buna functionare a autovehiculului inainte de plecare in cursa si in timpul cursei, respecta regulile de deplasare pe drumurile publice si transporta marfuri pe distante diferite.
8331 Tractoristi si alti conducatori de masini agricole si forestiere
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Tractoristii si alti conducatori de masini agricole si forestiere conduc, intretin si supravegheaza tractoare si diferite tipuri de masini agricole si forestiere, destinate executarii de lucrari agricole sau forestiere. Asigura functionarea corecta a utilajelor din dotare pentru executarea lucrarilor de producere a plantelor de camp sau asigurarea functionarii corecte a instalatiilor din zootehnie corespunzatoare activitatii desfasurate (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
8332 Conducatori de masini si utilaje terasiere
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Conducatorii de masini si utilaje terasiere conduc, intretin si supravegheaza instalatii, agregate si utilaje destinate executarii de terasamente, prepararii si turnarii betonului si mixturilor asfaltice: excavatoare, greifere, buldozere, screpere, gredere, nivelatoare, maiuri mecanice, betoniere, malaxoare si altele.
8333 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Conducatorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane conduc, intretin si supravegheaza masini pentru transport pe orizontala si verticala, avand cunostinte despre functionarea si capacitatea de sarcina a acestora.
8334 Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de transport marfuri paletizate conduc electrocare, stivuitoare, tractoare, elevatoare si altele, pentru transporturi interioare de conteinere, baloti, cutii in interiorul unitatii, in depozite si gari.
8340 Marinari, navigatori si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Marinarii, navigatorii si asimilatii indeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instructiunilor de navigatie; executa operatii de ancorare a navelor in port, supravegheaza si manevreaza echipamentele si mecanismele de la bord, executa serviciul de cart si intretinere a navelor.
8350 Docheri, mecanizatori si conducatori de utilaje portuare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Docherii, docherii mecanizatori si conducatorii de utilaje portuare manipuleaza marfurile, manevreaza sculele si dispozitivele adecvate fiecarei categorii de marfa in functie de ambalaj sau greutate / unitate, conduc, intretin si supravegheaza instalatii de incarcare / descarcare / transport si manipulare a marfurilor.

Grupa de baza a fost introdusa prin Ordinul 170/2008 MMFES.
9111 Vanzatori ambulanti
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Vanzatorii ambulanti prepara si vand produse alimentare: preparate calde sau reci, legume, fructe, inghetata si diverse bauturi, pe strada sau in alte locuri publice: gari, cinematografe, teatre si incaseaza contravaloarea acestora; vand ziare sau alte produse nealimentare pe care le expun sau transporta la locul de vanzare.
9113 Vanzatori la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Vanzatorii la domiciliul clientelei sau la comanda prin telefon primesc comenzi telefonice in contul unei case de comenzi, noteaza adresele clientilor si livreaza produse la domiciliul acestora.
9120 Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Lustragiii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie presteaza diferite servicii la cererea clientilor: lustruirea pantofilor, spalarea parbrizelor si geamurilor masinilor sau efectuarea de comisioane.
9131 Menajere
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Menajerele se ocupa cu aspirarea prafului, maturarea, curatarea, lustruirea si spalarea podelelor, mobilei sau geamurilor si reconditionarea lenjeriei si a altor articole; prepararea, servirea mesei si spalarea veselei; cumpararea alimentelor si a altor articole de menaj.
9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Femeile de serviciu la birouri, hoteluri si alte institutii se ocupa cu aspirarea prafului, maturarea, spalarea si lustruirea podelelor, mobilei sau geamurilor in cladiri, autocare, autobuze, tramvaie, trenuri si avioane; curatarea camerelor, schimbarea lenjeriei de pat, a prosoapelor, sapunurilor si altor articole; curatarea bucatariilor, spalarea veselei etc.
9133 Spalatorese si calcatorese
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Spalatoresele si calcatoresele se ocupa cu spalarea si calcarea lenjeriei, imbracamintei, tesaturilor, articolelor de blana si articolelor similare.
9141 Ingrijitori de cladiri
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Ingrijitorii de cladiri mentin ordinea si curatenia imobilelor de locuit, hotelurilor, cladirilor administrative, bisericilor si altor cladiri.
9142 Spalatori de vehicule, vitrine si geamuri
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Spalatorii de vehicule, vitrine si geamuri se ocupa cu spalarea si curatarea vehiculelor, vitrinelor si geamurilor cladirilor.
9151 Personal de manipulare si supraveghere bagaje
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Personalul de manipulare si supraveghere bagaje se ocupa cu transportarea si distribuirea coletelor, mesajelor si altor articole in cadrul institutiilor, intre institutii, la adrese particulare sau in alte locuri; transportarea bagajelor in hoteluri, gari sau aeroporturi.
9152 Portari, paznici si asimilati
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Portarii, paznicii si asimilatii acestora asigura paza imobilelor de locuit sau altor cladiri; supravegheaza zonele de parcare a autoturismelor sau proprietatile particulare, in scopul interzicerii accesului persoanelor neautorizate sau prevenirii furtului si incendiilor, controleaza biletele de intrare la teatru, cinema, circ si alte locuri similare; introduc persoanele in sali de tribunal, sali de sport, stadioane s.a.; se ocupa de garderobe si toalete in locuri publice.
9153 Cititori de contoare si incasatori
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Cititorii de contoare si incasatorii se ocupa cu incasarea banilor si citirea contoarelor pentru energie electrica si gaze, apa si aparatelor de taxat din parcarile autovehiculelor, efectueaza cantarirea marfurilor, materiilor prime, materialelor, la intrarea si iesirea din magazie, sectie, depozit, unitate.
9161 Gunoieri si maturatori
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Gunoierii si maturatorii colecteaza si inlatura gunoaiele din cladiri, din curtile imobilelor, de pe strazi si din alte locuri publice; matura si curata strazile, parcurile, aeroporturile, garile si locurile similare.
9162 Muncitori necalificati in servicii publice, neclasificati in grupele de baza anterioare
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Alti muncitori necalificati, in servicii publice, se ocupa cu conservarea, incinerarea si inhumarea ramasitelor pamantesti umane si animale, curatirea si desfundarea canalelor, haznalelor, pomparea lichidelor din puturi colectoare, lucrari de salubrizare a localitatii etc.
9211 Muncitori necalificati in agricultura
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati, in agricultura realizeaza lucrari simple cum sunt: saparea, greblarea, incarcarea si descarcarea produselor; strangerea fanului in capite; stropirea si plivirea; culegerea fructelor, recoltarea legumelor si altor produse; hranirea, adaparea, tesalarea animalelor, curatarea grajdurilor si curtilor fermelor.
9212 Muncitori necalificati in silvicultura
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati in silvicultura realizeaza lucrari simple de exploatare si populare a padurilor: saparea de gropi, plantarea, curatarea, taierea si stivuirea lemnului.
9213 Muncitori necalificati in pescuit si vanatoare
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati, in pescuit si vanatoare, realizeaza lucrari simple cum sunt: curatarea apelor si hranirea pestilor si scoicilor de cultura, recoltarea algelor marine; saparea gropilor, montarea capcanelor si executarea altor lucrari simple legate de vanatoare; executarea lucrarilor de ingrijire a unei populatii de pesti, intretinerea corecta a bazinelor si distribuirea hranei (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)
9311 Muncitori necalificati in mine si cariere
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati, in mine si cariere, executa lucrari simple cum sunt: inlaturarea structurilor din lemn si metal din minele si carierele abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrisului si nisipului din cariere la suprafata, inlaturarea diferitelor obstacole etc.
9312 Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitori necalificati la intretinerea de drumuri, poduri si baraje executa lucrari simple cum sunt: saparea santurilor, imprastierea pietrisului, nisipului si altor materiale similare si executarea altor lucrari de intretinere a cailor ferate si drumurilor; transportarea caramizilor si mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe santierele de constructie a barajelor, podurilor etc.
9313 Muncitori necalificati in constructia de locuinte
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati, in constructia de locuinte, executa lucrari simple cum sunt: curatarea caramizilor recuperate din constructii si executarea altor lucrari simple pe santierele de demolare; transportarea caramizilor si mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe santierele de constructii de locuinte.
9320 Muncitori necalificati in industria prelucratoare
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati din industria prelucratoare realizeaza operatii simple cum sunt: sortarea manuala a produselor si pieselor; asamblarea simpla a pieselor; ambalarea manuala a materiilor prime sau produselor in cutii, saci, lazi si alte ambalaje sau recipiente, in vederea transportarii sau stocarii lor; ridicarea, transportarea, incarcarea, descarcarea si spalarea materiilor prime sau produselor, in intreprinderi.
9330 Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati in transporturi si manipulantii de marfuri realizeaza lucrari simple cum sunt: incarcarea sau descarcarea marfurilor; conducerea vehiculelor cu pedale sau cu tractiune animala; inhamarea animalelor; incasarea pretului de transport; efectuarea de mici reparatii in scopul mentinerii vehiculelor in stare de functionare; ambalarea mobilelor, aparaturii casnice sau de birou pentru transportarea dintr-un loc in altul; transportarea marfurilor pentru incarcarea sau descarcarea in/din camioane, vapoare sau avioane; incarcarea si descarcarea de cereale, carbune, nisip, utilizand benzi transportoare; incarcarea si descarcarea de petrol, gaze lichefiate si alte lichide, utilizand conducte si tevi racordate la cisterne si rezervoare; transportarea si aranjarea marfurilor in depozite, magazine etc; spalarea si curatarea cisternelor.
9411 Ucenici
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Ucenicul munceste si se pregateste profesional in baza unui contract de ucenicie la locul de munca; indeplineste sub coordonarea unui maistru de ucenicie, acele sarcini care ii permit formarea competentelor specifice calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca, in conformitate cu programa de pregatire profesionala prin ucenicie la locul de munca.

Cuvinte cheie