www.ContaCont.ro - Contabilitate si conturi

1667

Clasificarea ocupatiilor din Romania 2008 - COR 2008

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Grupe majore Subgrupe majore Grupe minore Grupe de baza
 
cauta
»

129 grupe minore
Cod Descriere
Grupe minore - 129 inregistrari
011 Fortele armate
Nivelul de instruire: 0 (nedefinit)
111 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
114 Presedinti si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Presedintii si alti functionari superiori din organizatii politice, profesionale, patronale, sindicale si alte organizatii obstesti reprezinta vointa politica a cetatenilor; apara drepturile si promoveaza interesele organizatiilor pe care le conduc, in fata administratiei si in relatiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept si principiilor democratice; definesc, formuleaza si urmaresc aplicarea politicii organizatiei pe care o reprezinta (partide politice, sindicate, organizatii patronale, asociatii profesionale, sportive sau umanitare).
121 Directori generali, directori din unitati economico-sociale mari si asimilati
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Directorii generali, directorii din unitati economico-sociale mari si asimilatii acestora definesc si formuleaza politica economica a intreprinderii, planifica si coordoneaza activitatea acesteia, cu consultarea organului director in fata caruia raspund de deciziile luate si de rezultatele obtinute, indeplinind si functii de reprezentare a unitatilor respective.
122 Conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) Cu activitati de productie si sociale din unitati economico-sociale mari
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii de compartimente cu activitati de productie si sociale din unitatile economico-sociale mari raspund, planifica si conduc activitatea de productie a bunurilor si prestarilor de servicii, in limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizeaza recrutarea si formarea personalului, apreciaza randamentul muncii acestuia, reprezinta interesele unitatii pe care o conduc in relatiile de munca cu alte compartimente similare din cadrul intreprinderii (institutiei) proprii sau cu tertii.
123 Alti conducatori de compartimente (sectie, serviciu, birou, laborator etc.) Cu activitati nelucrative din unitati economico-sociale mari
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Alti conducatori de compartimente cu activitati nelucrative din unitatile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili si in colaborare cu alti conducatori de directii si servicii planifica si coordoneaza activitatea compartimentului de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea personalului din subordine, urmareste randamentul si eficienta acestuia; reprezinta organizatia in relatiile cu alti conducatori de organizatii, in relatiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu tertii.
131 Conducatori (sefi de unitati) de unitati economico-sociale mici
Nivelul de instruire: - (nedefinit; superior dar nu neaparat)
Conducatorii de unitati economico-sociale mici coordoneaza activitatea unitatilor proprii sau ale proprietarilor; asistati de un alt conducator sau de un grup de subalterni planifica, definesc si infaptuiesc obiectivele economice, urmaresc realizarea sarcinilor zilnice; negociaza preturile cu furnizorii si clientii, supravegheaza utilizarea resurselor materiale si financiare si avizeaza recrutarea personalului in subordine pentru desfasurarea sarcinilor specifice.

Nota: Grupele de baza cuprinse in aceasta subgrupa claseaza functiile respective in cele 9 ramuri de activitate.

Sarcinile persoanelor cuprinse in aceste grupe de baza sunt, in general, comune si se regasesc in definirea subgrupei 131, fiind particularizate numai de specificul activitatii.
211 Fizicieni, chimisti si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Fizicienii, chimistii si specialistii asimilati aplica cunostintele stiintifice in domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei si geofizicii; aplica cunostintele dobandite in domeniul prelucrarii industriale, agriculturii, medicinei, navigatiei, explorarii spatiale, exploatarii resurselor de petrol si gaze, altor resurse minerale si apei; in telecomunicatii si alte servicii sau constructii civile; sustin comunicari stiintifice si intocmesc rapoarte tehnice de specialitate.
212 Matematicieni, specialisti statisticieni si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Matematicienii, statisticienii si asimilatii acestora avizeaza aplicarea unor metode si principii matematice, actuariale si statistice; pregatesc si efectueaza culegeri de date statistice, le evalueaza, le organizeaza si le interpreteaza, intocmind rapoarte si comunicari stiintifice.
213 Specialisti in informatica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in informatica concep, proiecteaza, elaboreaza, testeaza, implementeaza si dezvolta sisteme informatice si programe de calculator in diferite domenii de activitate, in conformitate cu cerintele si optiunile de informatizare.
214 Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv ingineri din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Arhitectii, inginerii si asimilatii acestora proiecteaza si avizeaza proiecte de constructii, de sistematizare urbana, retele de circulatie rutiera si de amenajare peisagistica; avizeaza si supravegheaza lucrarile de constructii civile si industriale, sistemele electrice si electronice, masinile, echipamentul si instalatiile industriale; aplica la scara industriala procedee chimice pentru producerea diferitelor substante; aplica metode de extragere din sol la scara industriala a apei, petrolului, gazelor naturale si altor substante minerale utile; intocmesc reprezentari grafice sau fotografice; supravegheaza tehnologia specifica materialelor si produselor.
215 Ingineri in industria textila-pielarie si industria alimentara
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii din industria textila-pielarie si industria alimentara elaboreaza tehnologii noi sau le modernizeaza pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielarie si alimentare; colaboreaza cu inginerii mecanici si alti specialisti de profil la montarea si functionarea instalatiilor si masinilor de prelucrare a acestor produse.
216 Ingineri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice)
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Inginerii din industriile lemnului, sticlei si ceramicii, celulozei si hartiei si materialelor de constructii elaboreaza si imbunatatesc tehnologii de fabricatie a mobilei, stratificatelor si furnirelor; elaboreaza retetele de fabricatie a amestecurilor de sticla si controleaza regimurile de ardere in cuptoare; intocmesc procesul tehnologic de prelucrare si finisare a produselor de sticla si geamuri; elaboreaza retetele maselor ceramice si a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de portelan, faianta si vitros in faze de biscuit si a produselor glazurate, decorate; stabilesc retetele de fabricatie a celulozei si hartiei, precum si parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.
221 Specialisti in biologie si agronomie
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii din biologie si agronomie aplica cunostintele dobandite la studiul vietii umane, animale si vegetale, in toate manifestarile sale, inclusiv organe, tesuturi celule, microorganisme si la studierea efectelor pe care le exercita asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substante; isi dau avizul in activitatile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; intocmesc si sustin comunicari stiintifice si rapoarte de specialitate.
222 Medici si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Medicii si asimilatii acestora trateaza tulburarile si maladiile care afecteaza fiintele umane si animalele; avizeaza masurile preventive si curative, intocmesc rapoarte si sustin comunicari cu prilejul manifestarilor stiintifice de specialitate.
231 Profesori universitari, conferentiari, lectori, asistenti si asimilati ocupati in invatamantul superior
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Profesorii universitari, conferentiarii, lectorii, asistentii si asimilatii acestora concep si modifica programele de studii, predau cursuri, organizeaza seminarii, supravegheaza studiul individual si sustin prelegeri; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului universitar si activitatilor anexe.
232 Profesori in invatamantul secundar
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Profesorii din invatamantul secundar predau una sau mai multe discipline, in scopul instruirii sau formarii profesionale a elevilor din invatamantul secundar; participa la luarea deciziilor privind organizarea invatamantului secundar si desfasoara alte activitati conexe.
233 Profesori in invatamantul primar
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Profesorii din invatamantul primar si prescolar predau diferite discipline in scolile primare si gradinite si organizeaza activitati educative pentru copiii care nu au atins varsta scolii primare.
234 Profesori specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Profesorii specializati pentru recuperarea si educarea handicapatilor supravegheaza copii, adolescenti sau adulti handicapati fizic sau mintal, a celor care isi insusesc cu dificultate cunostintele elementare; adapteaza programele scolare diferitelor categorii de handicapati care le sunt incredintati; predau una sau mai multe discipline surdo-mutilor, nevazatorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).
235 Alti specialisti in invatamant
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii din invatamant, altii decat cei incadrati in grupele anterioare, efectueaza cercetari asupra metodelor si mijloacelor de pregatire scolara, le actualizeaza si le avizeaza, controleaza activitatea personalului din invatamant si rezultatele obtinute in aplicarea programelor scolare si, daca este cazul, propun unele reforme sau ameliorari de program.
241 Specialisti cu functii administrative si comerciale
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii cu functii administrative si comerciale studiaza, organizeaza si executa operatii contabile sau operatii legate de politica de personal si orientare profesionala; se consacra activitatii organizatorice in domeniul comercial, publicitar, aplicarii legislatiei in materie de brevete sau de noi intreprinderi.
242 Juristi
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Juristii specialisti in drept efectueaza cercetari asupra problemelor de drept, redacteaza proiecte de acte normative, acorda consultatii juridice, pledeaza sau sustin procese in fata instantelor judecatoresti, judeca si pronunta hotarari judecatoresti; reprezinta Ministerul Public si cer aplicarea legii.
243 Arhivisti, bibliotecari, documentaristi si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Arhivistii, bibliotecarii, documentaristii si specialistii asimilati dezvolta si conserva colectiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii si institutii similare; cerceteaza colectiile de arhiva, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completeaza si le ordoneaza; organizeaza colectiile si expozitiile din muzee, galerii si institutii similare.
244 Specialisti in stiinte economice sociale si umaniste
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii in stiinte economice, sociale si umaniste efectueaza cercetari teoretice si aplicative; aplica cunostintele acumulate in filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie si alte stiinte sociale; presteaza servicii cu caracter social in interesul indivizilor si familiilor dintr-o colectivitate; identifica, ofera si aplica solutii in domeniile enuntate; studiaza originea si evolutia omului, a limbilor, a comportamentelor individuale si colective, asigura traduceri si interpretari din alte limbi.
245 Scriitori si artisti creatori, interpreti si asimilati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Scriitorii, artistii creatori si interpretii concep si creeaza opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de arta; apreciaza operele realizate de autori; sculpteaza, picteaza graveaza sau restaureaza opere de arta, compun muzica, danseaza sau interpreteaza roluri in diferite reprezentatii, sau le regizeaza.
246 Membri ai clerului
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Membrii clerului sunt angajati in practici de perpetuare a traditiilor si convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de initiere; in acest sens, oficiaza servicii religioase si isi asuma diverse functii administrative si sociale in cadrul unor comunitati religioase si acorda consultatii spirituale si morale, potrivit religiei profesate.
247 Specialisti in administratia publica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Specialistii din administratia publica elaboreaza proiecte de acte normative, aplica reglementarile legale in vigoare si supravegheaza respectarea acestora, centralizeaza, prelucreaza si analizeaza informatii transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaboreaza metodologii, organizeaza instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolva cereri si acorda audiente solicitantilor.
248 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte fizice si chimice
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare din domeniul stiintelor fizice si chimice efectueaza cercetari fundamentale si aplicative asupra conceptelor, teoriilor si procedeelor cunoscute, le perfectioneaza sau dezvolta, elaboreaza noi teorii, metode si tehnici.
249 Cercetatori si asistenti de cercetare in matematica si statistica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul matematicii si statisticii efectueaza studii si cercetari fundamentale si aplicative, referitoare la teorii si aplicatii ale matematicii si statisticii matematice in diferite domenii tehnice, economice si stiintifice.
250 Cercetatori si asistenti de cercetare in informatica
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare din informatica efectueaza cercetari avansate si aplicative privind sistemele informatice, elaboreaza si dezvolta programe; elaboreaza metode, tehnici, produse informatice si metodologii.
251 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiinte tehnice
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiinte tehnice efectueaza lucrari de cercetare fundamentala, aplicativa si de dezvoltare prin care se obtin tehnologii, produse, sisteme utilizabile in diferite domenii, elaboreaza metode, tehnici de calcul, de investigare si de prelucrare a substantelor si a materialelor, de manipulare si servire a instalatiilor, utilajelor si aparatelor.
252 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniile textile, pielarie, industrie alimentara
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare din domeniile textile, pielarie si industrie alimentara efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor si fibrelor textile, a pieilor si blanurilor, a materiilor prime agroalimentare, in scopul obtinerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial si alimentar.
253 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in domeniul lemnului si materialelor oxidice
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in domeniul prelucrarii lemnului si materialelor de constructii (materiale oxidice) efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, exploatarea si prelucrarea lemnului, prelucrarea silicatilor si a oxizilor metalici.
254 Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in stiintele vietii
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii, inginerii de cercetare si asistentii de cercetare in stiintele vietii efectueaza lucrari de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- si microscopice, structura si functionarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular si de organism. Studiaza geneza si evolutia solurilor, fiziologia genetica si patologia plantelor si animalelor.
255 Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in medicina efectueaza cercetari fundamentale, de laborator si clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee si metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare si eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaboreaza tehnici si procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.
256 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul financiar bancar
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul financiar-bancar efectueaza studii si cercetari asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar si control financiar.
257 Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul stiintelor juridice
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in domeniul stiintelor juridice efectueaza cercetari asupra mecanismului legislativ, a sistemului institutional, a relatiilor dintre puterile din stat, a limitelor de actionare a fiecareia dintre ele.
258 Cercetatori si asistenti de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
Cercetatorii si asistentii de cercetare in stiinte economice, sociale si umaniste efectueaza studii si cercetari asupra legitatilor fenomenelor si proceselor economice, interdependentei ramurilor economiei, cercetari asupra factorilor care asigura cresterea economica; elaboreaza studii si cercetari privind dezvoltarea si evolutia societatii, dezvoltarea urbanistica a localitatilor, evolutia alimentatiei, realitatile societatii contemporane.
311 Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si tehnicii (exclusiv cei din industria textila, pielarie, alimentara, lemn si materiale de constructii)
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei si tehnicii executa lucrari cu caracter tehnic in domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic si evalueaza eficienta economica a proceselor de productie.
312 Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali (exploatare intretinere)
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Operatorii si tehnicienii de echipamente de calcul si roboti industriali asigura functionarea si comanda calculatoarelor si a perifericelor aferente; executa lucrari de instalare, intretinere si reparare a echipamentelor de calcul; pun in functiune roboti industriali, ii programeaza pentru a indeplini operatii speciale si le comanda functionarea.
313 Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare intretinere)
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii de echipamente optice si electronice executa fotografii, manipuleaza si regleaza camerele cinematografice si alte aparate destinate inregistrarii si montarii de imagini sau sunet; asigura functionarea, intretinerea si repararea aparatelor emitatoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit si receptioneaza semnale radio.
314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale si aeriene
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii de nave maritime, fluviale si aeriene asigura comanda si pilotarea avioanelor si navelor maritime, supravegherea si functionarea motoarelor si instalatiilor mecanice, electrice si electronice.
315 Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Inspectorii pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor, pentru protectia si igiena muncii si controlorii de calitate controleaza aplicarea reglementarilor in vigoare si a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii si altor riscuri, securitatea muncii, protectia sanatatii muncitorilor si mediului inconjurator, securitatea proceselor de fabricatie a bunurilor si serviciilor produse, utilizate sau puse in vanzare; inspecteaza sistemele de prevenire a incendiilor si acorda consultatii in acest sens; intreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspecteaza intreprinderile industriale in legatura cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricatie a bunurilor produse, utilizate sau puse in vanzare.
316 Tehnicieni si maistri in industriile textila, pielarie si alimentara
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii din industriile textila, pielarie si alimentara isi desfasoara activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupa de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielarie si a produselor alimentare, precum si la aplicarea normelor de munca si alte sarcini privind organizarea muncii.
317 Tehnicieni si maistri in industria lemnului, industria sticlei si ceramicii, industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii(materiale oxidice)
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii si maistrii din industriile lemnului, sticlei si ceramicii, celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice) executa sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de intretinere si reparare a masinilor si instalatiilor specifice; urmaresc respectarea parametrilor tehnici prevazuti in procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei si produselor derivate din celuloza si hartie, a materialelor de constructii.
321 Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea sanatatii si asimilati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii din stiintele vietii, sanatate si asimilatii acestora executa lucrari cu caracter tehnic, fie in cercetarea aplicativa a stiintelor vietii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor si metodelor, cu deosebire in domeniul medicinei, agriculturii sau productiei din industria medicamentelor.
322 Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori medicale)
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii si alti lucratori din medicina, in subordinea medicilor si in limitele pregatirii, indeplinesc sarcini de diagnosticare si asistenta in domeniul medical, stomatologic, veterinar, atat in scop preventiv, cat si curativ; acorda consultatii privind masurile care trebuie intreprinse pentru ameliorarea igienei si salubritatii; stabilesc si aplica metode nutritive si regimuri alimentare; examineaza pacienti si prescriu tratamente in functie de afectiunile sau infirmitatile constatate.
323 Surori medicale, surori puericultoare, moase si laboranti
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Surorile medicale, moasele si laborantele ii asista pe medici, in aplicarea masurilor preventive si curative si fac fata urgentelor in absenta acestora; ofera ingrijiri si sfaturi bolnavilor, ranitilor, handicapatilor fizici si mental, precum si altor persoane a caror stare necesita ingrijiri de aceasta natura; ajuta la nasterea copiilor si instruiesc mamele cu privire la ingrijirea sugarilor si copiilor mici; efectueaza analize medicale, sub indrumarea medicului sau farmacistului, in vederea facilitarii diagnosticarii si tratamentului bolnavilor.
331 Invatatori
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Invatatorii din invatamantul primar predau diferite discipline, pregatesc programe de instruire, organizeaza activitati educative pentru elevii din primul grad scolar.
332 Educatoare
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Educatoarele din invatamantul prescolar pregatesc si organizeaza activitati destinate sa favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultatilor fizice, mentale si sociale ale copiilor aflati sub varsta scolara.
333 Instructori-educatori in unitati de handicapati
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Instructorii-educatori din unitatile de handicapati predau si adapteaza programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapati mental sau fizic sau persoane care invata cu dificultate; instruiesc deficientii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.
334 Alt personal in invatamant
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Alt personal din invatamant se ocupa cu invatarea pilotarii avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., indeplinind si alte activitati cum ar fi cea de secretariat.
341 Agenti in activitatea financiara si comerciala
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Agentii din activitatea financiara si comerciala cumpara si vand titluri de valoare, plaseaza polite de asigurare, vand marfuri, materiale si instalatii tehnice in contul producatorilor; estimeaza valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietati si coordoneaza vanzarea la licitatie a acestora; furnizeaza servicii de voiaj.
342 Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Agentii comerciali si mijlocitorii de afaceri pun in legatura cumparatorii cu vanzatorii, cumpara si vand marfuri, in general, in vrac; indeplinesc formalitatile de declarare vamala; se asigura ca formalitatile de asigurare si licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzator; informeaza solicitantii de locuri de munca asupra ofertelor inregistrate la birourile de plasare a fortei de munca; prospecteaza piata muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrari particulare; furnizeaza diverse alte servicii intreprinderilor.
343 Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Functionarii din gestiunea economica si administrativa si asimilatii acestora asista seful de unitate in probleme de comunicare, documentare si coordonare a gestiunii interne a unei unitati administrative; examineaza si fac rezumatul proceselor verbale si documentelor juridice; tin evidenta completa a operatiilor financiare; centralizeaza, prelucreaza si prezinta datele matematice, statistice sau actuariale.
344 Inspectori si agenti financiari
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Inspectorii si agentii financiari aplica reglementarile in vigoare in limitele frontierelor nationale, percep impozite, furnizeaza servicii sociale; acorda permise, licente sau autorizatii de calatorie, de export sau import de marfuri, de infiintare a unei societati, de construire a imobilelor si de exercitare a altor activitati sau examineaza cererile pentru acordare de permise, licente sau autorizatii.
345 Inspectori de politie si detectivi
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Inspectorii de politie si detectivii ancheteaza crimele si delictele comise si circumstantele in care s-au produs acestea, in vederea identificarii vinovatilor; centralizeaza informatiile referitoare la persoane si intreprinderi in scopul impiedicarii comiterii de crime sau delicte; supravegheaza persoanele suspecte din intreprinderi, magazine si alte locuri publice, actioneaza in judecata, sau daca este cazul, procedeaza la arestari.
346 Asistenti sociali
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Asistentii sociali acorda ajutor indivizilor si familiilor cu probleme personale si sociale; initiaza actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental, pentru ameliorarea capacitatii de integrare sociala a acestora.
347 Tehnicieni in domeniul creatiei artistice, spectacole si sport
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Tehnicienii in domeniul creatiei artistice, spectacolelor si sportului desfasoara activitate de conceptie in domeniul productiei industriale si comerciale si realizeaza decoratiuni interioare; prezinta programele la radio, televiziune si spectacole; canta sau danseaza in localuri publice; executa numere comice, de iluzionism sau de acrobatie; participa la competitii sportive.
348 Personal laic din culte
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Personalul laic al cultelor participa la servicii religioase; isi consacra viata rugaciunii sau meditatiei; predica si propaga invataturile specifice religiei practicate.
349 Tehnicieni in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie si activitati de agrement
Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)
Grupa minora introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Tehnicienii in turism, activitati ospitaliere, activitati de alimentatie, activitati de agrement si asimilati se ocupa de asigurarea serviciilor specifice destinate clientilor, informeaza clientela asupra particularitatilor serviciilor ofertate, furnizeaza diverse servicii solicitate de clienti, organizeaza activitatea la locul lor de munca.
411 Secretari si operatori la masini de scris si de calcul
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Secretarii si operatorii la masini de scris si de calcul noteaza prin stenografie texte dictate; dactilografiaza pe hartie, pe masini de prelucrare a textelor sau teleimprimanta; introduc date in masini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; opereaza cu masini contabile sau de calculat; pregatesc si transcriu corespondenta si documentele, respectand dispozitiile interne.
412 Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Functionarii din serviciile de evidenta contabila si financiara realizeaza operatii financiare si contabile; calculeaza salariile; realizeaza operatiuni de casa si plati in numerar; culeg, colationeaza date contabile; financiare si alte date numerice; realizeaza operatiuni financiare la banci sau institutii financiare.
413 Functionari in evidenta materialelor, productiei si in transporturi
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Functionarii in evidenta materialelor, productiei si in transporturi inregistreaza marfurile produse si introduse in stoc, precum si marfurile comandate si expediate; inregistreaza receptia, introducerea in stoc si distribuirea materiilor si materialelor destinate productiei; calculeaza cantitatile de materii si materiale necesare la anumite date si colaboreaza la stabilirea si controlul necesitatilor de productie; tin registrul de evidenta a transportului de pasageri si de marfuri si coordoneaza orarele de circulatie ale acestora.
414 Functionari in biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Functionarii din biblioteca, arhiva, corespondenta si asimilatii acestora tin registre de preturi de achizitie si restituire a cartilor; claseaza si arhiveaza documente; inregistreaza, triaza si distribuie corespondenta la birourile de posta si in cadrul intreprinderilor; colationeaza si corecteaza erorile de tipar.
419 Alti functionari de birou
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Alti functionari de birou tin diverse registre de evidenta a personalului unei intreprinderi; actualizeaza repertoarele de adrese si numerele de telefon ale intreprinderii; tin la zi listele de corespondenta ale intreprinderii etc.
421 Casieri, operatori la ghiseu si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Casierii, operatorii la ghiseu si asimilatii acestora incaseaza sumele platite de clienti pentru marfuri sau servicii; trateaza cu clientii bancilor sau birourilor de posta in cadrul operatiilor de casa sau serviciilor postale; incaseaza pariurile in timpul manifestatiilor sportive si platesc sumele ce revin castigatorilor; dirijeaza jocurile de noroc; trateaza cu clientela si asigura imprumuturi banesti pentru obiectele amanetate; incaseaza creante sau alte varsaminte.
422 Functionari la receptie si de informare a clientelei
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Functionarii la receptie si de informare a clientelei stabilesc itinerarii si asigura rezervarea de locuri pentru transport si cazare pentru clienti; furnizeaza informatii solicitate de clienti; realizeaza programari in contul clientilor cu diverse institutii cum sunt: spitale, cabinete medicale si dentare; asigura servicii telefonice.
423 Functionari in servicii publice comunitare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Grupa minora a fost introdusa prin Ordinul 170/2008 MMFES.
511 Insotitori de zbor si organizatori de activitati turistice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Denumirea modificata prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS. Denumirea initiala era 'Insotitori de zbor si ghizi'.

Insotitorii de zbor si stewardesele asigura confortul si securitatea pasagerilor carora le furnizeaza informatii legate de calatorie si le servesc mici gustari si bauturi racoritoare; insotesc persoane sau grupuri de persoane in voiaj, excursii sau excursii turistice si ofera explicatii pe traseu asupra punctelor de interes turistic.
512 Administratori si alti lucratori operativi in restaurante cantine, pensiuni etc.
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Administratorii si lucratorii operativi din restaurante organizeaza si conduc activitatea personalului de serviciu, supravegheaza ordinea in institutii, verifica cumpararea, depozitarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare, pregatesc alimente, servesc gustari si bauturi, supravegheaza muncitorii din subordine.
513 Personal de ingrijire si asimilat
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Personalul de ingrijire si asimilatii acestuia ofera ingrijiri copiilor, supravegheaza copiii scolari, presteaza servicii pe langa cadrele medicale din spitale sau alte institutii de profil, ingrijesc bolnavi la domiciliu, ajuta specialistii veterinari, farmacistii si alti specialisti in exercitarea profesiei.
514 Alti lucratori in servicii pentru populatie
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii din serviciile directe catre populatie indeplinesc sarcini care vizeaza supravegherea si ingrijirea garderobei, servicii de igiena personala (frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, cosmetica, masaj); imbalsamare si funeralii.
516 Personal de paza si ordine publica
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Personalul de paza si ordine publica asigura protectia persoanelor si bunurilor contra riscurilor de incendii si alte riscuri, urmaresc respectarea legii si mentinerea ordinii, aplica legea si reglementarile legale.
521 Manechine si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Manechinele si alte modele imbraca si prezinta articole vestimentare si alte accesorii pentru a le prezenta clientilor in saloane de creatie, magazine sau cu prilejul unor manifestari special organizate - parada modei -, pozeaza ca modele pentru creatii artistice, fotografii, sculpturi si filme publicitare.
522 Vanzatori in magazine si piete
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Vanzatorii din magazine si piete vand marfuri - cu ridicata si amanuntul iar in cazul aparaturii, prezinta si probeaza calitatea si modul de functionare.
611 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp, plantarea pomilor fructiferi si a altor arbori si arbusti, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale si vitei-de-vie.
612 Crescatori de animale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Crescatorii de animale se ocupa cu cresterea si ingrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor si altor specii, a pasarilor de curte, albinelor, viermilor de matase etc., obtinerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora si comercializarea lor.
613 Agricultori si lucratori calificati in culturi vegetale si crescatori de animale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Agricultorii si lucratorii calificati in culturi vegetale si crescatorii de animale planifica si executa lucrarile necesare pentru intretinerea si recoltarea culturilor de camp si altor culturi, precum si pentru cresterea si ingrijirea animalelor; executa lucrarile necesare unei exploatari agricole mixte - policultura si cresterea animalelor - si obtinerii de produse destinate livrarii en-gros sau vanzarii cu amanuntul pe piata. Sarcinile acestora constau in: stabilirea suprafetelor destinate diferitelor culturi, speciilor si numarului de animale de crescut; achizitionarea semintelor, ingrasamintelor si furajelor; pregatirea solului, insamantarea si recoltarea produselor agricole; cresterea si intretinerea animalelor si obtinerea diverselor produse animaliere; intretinerea constructiilor, masinilor si instalatiilor agricole; depozitarea si prelucrarea produselor; livrarea en-gros si vanzarea pe piata a acestora.
614 Lucratori forestieri si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii forestieri si asimilatii acestora se ocupa cu intretinerea exploatarilor forestiere, stabilirea si marcarea arborilor de taiat, estimarea volumului de lemn si taierea arborilor; transformarea lemnului in carbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalatii simple; supravegherea pentru prevenirea si detectarea incendiilor in padure si participarea la operatiunile de stingere a incendiilor.
615 Pescari si vanatori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Pescarii si vanatorii cultiva si exploateaza diferite specii ale faunei acvatice (pesti, raci, moluste); vaneaza si captureaza mamifere, pasari s.a.
711 Mineri si artificieri, taietori si cioplitori in piatra
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Minerii, artificierii, taietorii si cioplitorii in piatra extrag minerale solide din mine subterane sau exploatari de suprafata, incarca si amorseaza explozibilul, taie si fasoneaza pietre pentru constructii.
712 Muncitori constructori si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Muncitorii constructori si asimilatii acestora executa lucrari de zidarie si tamplarie folosind ca materii prime piatra, caramida, mortarul, fierul beton, lemnul etc. Exercitarea operatiilor specifice necesita cunostinte legate de duritatea si rezistenta materialelor folosite si de tehnologia constructiilor; cunostintele se dobandesc fie prin scoala profesionala, fie prin cursuri de calificare.
713 Muncitori constructori la lucrari de finisare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Muncitorii constructori la lucrari de finisare executa acoperisuri, montari de parchete, turnari si finisari de mozaicuri; instaleaza si monteaza tevi si izolatii termice si acustice; executa retelele de distributie a energiei electrice pentru cladiri si alte lucrari de finisare.
714 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Muncitorii, meseriasii din aceasta grupa de baza zugravesc, executa lucrari de vopsitorie pe carcase metalice, structurile metalice ale cladirilor, curata fatadele cladirilor si cosurile industriale.
721 Turnatori, sudori, tinichigii-cazangii si alti lucratori in constructii metalice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Persoanele avand aceste meserii confectioneaza forme pentru turnarea metalelor; sudeaza si taie piese metalice; confectioneaza si repara articole din tabla; monteaza, intretin si repara structuri metalice grele si de ridicat, funiculare si alte instalatii.
722 Forjori, matriteri, reglori si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Forjorii, matriterii si asimilatii acestora realizeaza lucrari de prelucrare a fierului, otelului si altor metale prin procedee de ciocanire (lovire), forjare, presare, trefilare, in vederea fabricarii si repararii de utilaje si echipamente; regleaza masini-unelte, profileaza si rectifica suprafete metalice.
723 Mecanici, montatori si reparatori de masini si utilaje
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Mecanicii, montatorii si reparatorii de masini si utilaje ajusteaza, instaleaza, intretin si repara motoare, vehicule, masini agricole si industriale.
724 Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si electrotehnice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Montatorii si reparatorii de aparate si echipamente electrotehnice si electronice executa operatii de montaj, instalare, reglare si reparare a aparatelor electrice si electronice.
731 Lucratori in mecanica fina si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii din mecanica fina si asimilatii acestora confectioneaza, repara instrumente si aparate de precizie, instrumente muzicale, bijuterii si efectueaza operatii de precizie in metal si alte materiale.
732 Olari, sticlari si lucratori asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Olarii, sticlarii si lucratorii asimilati prelucreaza si produc materiale abrazive, obiecte din ceramica, pamant ars, portelan, caramizi, sticla; graveaza motive ornamentale si decoreaza articole de sticla si ceramica; aplica motive decorative pictate (vopsite) pe diferite obiecte si firme (tablite).
733 Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii meseriasi executanti de produse artizanale din lemn, textile, piele si alte materiale produc, prin metode traditionale, articole de uz personal, casnic si obiecte decorative; pregatesc lemnul, paiele, pietrele, scoicile si alte materiale; asambleaza si decoreaza obiecte; impletesc, tricoteaza, brodeaza; realizeaza dantele; confectioneaza incaltaminte traditionala, posete, curele si alte accesorii.
734 Lucratori poligrafi si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii poligrafi aleg si aranjeaza caracterele de tiparit manual, manual mecanic sau cu masini electronice cu tastatura; fac probe de tipar, graveaza pietre litografice, placi si cilindri de tiparire; imprima pe hartie sau alti suporti; leaga si finiseaza carti.
741 Meseriasi si lucratori in industria alimentara
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Meseriasii si lucratorii din industria alimentara sacrifica animale pentru carne, blana si subproduse; prelucreaza carnea si pestele; prepara paine si produse de patiserie, produse lactate; prelucreaza tutunul si produsele din tutun; conserva fructe si legume.
742 Meseriasi si lucratori in tratarea si prelucrarea lemnului
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Meseriasii si lucratorii la tratarea si prelucrarea lemnului asigura uscarea lemnului, executarea mobilei, decorarea si repararea pieselor componente; executa vehicule din lemn, machete si diverse articole: pipe, schiuri, saboti si alte articole de sport; regleaza si coordoneaza masini de sculptat in lemn si executa obiecte de uz gospodaresc: perii, bidinele, cosuri si altele similare prin impletirea nuielelor.
743 Lucratori in industria textila si confectii
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii in textile executa, manual sau mecanic, operatii de filatura, tesatorie si tricotat.
Lucratorii din confectii textile si blanuri confectioneaza si repara articole vestimentare si palarii din textile si blanuri, manual sau cu ajutorul unor masini; produc, croiesc si cos tesaturi pentru mobila si saltele.
744 Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei executa operatii de transformare prin tabacire a pieilor brute, pentru obtinerea semifabricatelor necesare confectionarii incaltamintei din piele, a articolelor de marochinarie etc., cu exceptia hainelor, palariilor si manusilor.
811 Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera de extractie si preparare a substantelor minerale utile
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de exploatare miniera, petroliera si de extractie si preparare a minereurilor conduc si supravegheaza functionarea agregatelor si instalatiilor pentru saparea lucrarilor miniere, forarii de puturi in exploatarea petroliera, extragere a carbunilor si minereurilor din mina, precum si operatiile de preparare in vederea concentrarii substantei utile.
812 Operatori la instalatiile de producere si prelucrare a metalului
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de producere si prelucrare a metalului conduc si supravegheaza cuptoare pentru topirea, turnarea si laminarea metalelor, instalatiile de tratament termic a metalelor si trefilarea acestora.
813 Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei, ceramicii si produselor refractare, abrazive din carbune si grafit
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei si ceramicii conduc si supravegheaza cuptoare si alte instalatii pentru fabricarea sticlei si a articolelor din sticla si ceramica, pentru fabricarea produselor refractare si abrazive.
814 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru transformarea lemnului in semifabricate necesare fabricarii produselor din lemn, a fabricarii pastei de hartie si a hartiei.
815 Operatori la instalatiile de prelucrare chimica
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de prelucrare chimica conduc si supravegheaza masini si instalatii pentru fragmentare, macinare si malaxare, tratare termica, fierbere si separare chimica, distilare si rafinare a petrolului si gazelor naturale si alte prelucrari chimice.
816 Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile de producere a energiei conduc si supravegheaza masini si instalatii din centrale pentru producerea energiei electrice, instalatii pentru tratarea apei, incineratoare si instalatii similare; conduc si intretin cazanele la masini de navigat si alte tipuri de masini cu vapori si cazane de locomotive.
817 Operatori la liniile de montaj automat si roboti industriali
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la liniile de montaj automat si roboti industriali conduc si supravegheaza liniile de montaj automat si robotii industriali.
821 Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile pentru prelucrarea metalelor conduc si supravegheaza masini si utilaje destinate prelucrarii suprafetelor exterioare a pieselor metalice prin aschiere; operatorii pe masinile pentru fabricarea produselor minerale conduc si supravegheaza masini si utilaje pentru fabricarea produselor minerale: var, ciment, ipsos si altele, precum si fabricarea produselor de azbociment.
822 Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice conduc si supravegheaza utilaje si instalatii chimice specializate pentru fabricarea produselor chimice, cu respectarea proceselor tehnologice specifice producerii medicamentelor, cosmeticelor, munitiei chimice si substantelor explozive, materialelor fotografice si tratarea chimica a metalelor.
823 Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc si mase plastice
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la instalatiile si utilajele de fabricare a articolelor din cauciuc si mase plastice conduc si supravegheaza masini si instalatii de malaxare si amestecare a cauciucului si materialelor din cauciuc, pentru obtinerea produselor din cauciuc natural sau sintetic, precum si producerea de articole din mase plastice.
824 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn conduc si supravegheaza masini automate si semiautomate de prelucrare a lemnului si fabricare a produselor din lemn; executa operatii de taiat, fasonat, gaurit, rabotat, strunjit pentru fabricarea mobilei, rechizitelor scolare si de uz tehnic, binalelor, ambarcatiunilor, articolelor de sport, instrumentelor muzicale si altele.
825 Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele din tipografii si legatorii conduc si supravegheaza diverse tipuri de masini de imprimat, reproducere, legatorie si gofrat carti; conduc masini speciale pentru fabricarea diferitelor articole din hartie, carton si materiale similare.
826 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile si utilajele de fabricare a produselor si articolelor din textile, blanuri si piele conduc si supravegheaza utilajele pentru pregatirea fibrelor pentru filatura, razboaie de tesatorie si tricotaje, masini pentru confectionarea imbracamintei si a altor articole din textile, piele, blanuri si alte materiale.
827 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare conduc masini si utilaje pentru sacrificarea animalelor, transarea carnii si pestelui in vederea vanzarii sau prelucrarii, fabricarii produselor conservate sau semiconservate din carne si peste; prelucrarea laptelui si obtinerea produselor lactate; macinarea si prelucrarea mirodeniilor si produselor similare; fabricarea painii, produselor de panificatie si cofetarie; prelucrarea conservelor si semiconservelor din legume si fructe; prelucrarea ceaiului, cafelei si pudrei de cacao; fabricarea berii, vinului si bauturilor spirtoase, sucurilor si altor bauturi racoritoare; prelucrarea tutunului si produselor din tutun.
828 Asamblori de masini, echipamente si alte produse
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Asamblorii executa operatii de montaj-asamblare a pieselor si reperelor masinilor, subansamblelor, ansamblelor si echipamentelor, potrivit documentatiei tehnice stabilite. Operatiile de montaj-asamblare se executa pe produs sau pe linie de montaj (banda), fiecare asamblor executand o anumita operatie de montaj.
829 Alti operatori la masini si asamblori
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Operatorii la masini si asamblorii clasificati in aceasta grupa minora conduc si supravegheaza masini destinate ambalarii, etichetarii, aplicarii de diferite insemne pe diferite recipiente sau conteinere pe care le inchid sau asambleaza dupa procedee stabilite, produse dintr-o gama foarte larga de materiale.
831 Mecanici de locomotiva si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Mecanicii de locomotiva si asimilatii acestora conduc locomotive care tracteaza trenuri; asigura operatiile de manevra, de primire si expediere a trenului si actioneaza semnalizatoarele si dispozitivele care permit sau opresc circulatia feroviara.
832 Conducatori auto
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Conducatorii auto conduc, potrivit regulilor de circulatie, autovehicule de capacitati diferite, in transportul de marfuri si persoane; categoriile de vehicule pe care le conduc sunt: motociclete, autoturisme si camionete, autobuze, troleibuze, tramvaie, autocamioane si masini de tonaj mare.
833 Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Conducatorii de masini agricole si alte masini de carat si ridicat conduc, intretin si supravegheaza masini agricole si forestiere, masini si utilaje forestiere, macarale, poduri mobile, lifturi de materiale si diferite instalatii de transportat marfuri paletizate.
834 Marinari, navigatori si asimilati
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Marinarii, navigatorii si asimilatii acestora indeplinesc sarcini de conducere a navelor conform instructiunilor de navigatie; executa operatii de ancorare a navelor in port, supravegheaza si manevreaza echipamentele si mecanismele de la bord, executa serviciul de cart si intretinere a navelor.
835 Lucratori portuari
Nivelul de instruire: 2 (studii medii)
Lucratorii portuari manipuleaza marfurile, manevreaza sculele si dispozitivele adecvate fiecarei categorii de marfa in functie de ambalaj sau greutate / unitate, conduc, intretin si supravegheaza instalatii de incarcare / descarcare la bordul navei si cheu si utilaje portuare
911 Vanzatori ambulanti si asimilati
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Vanzatorii ambulanti si asimilatii acestora se ocupa cu vanzarea produselor alimentare, bauturilor si altor produse, pe strada si in alte locuri publice; vanzarea marfurilor in contul tertilor, la domiciliu, sau prin comanda telefonica.
912 Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Lustragiii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie presteaza diverse servicii la cererea clientilor: lustruirea pantofilor, spalarea parbrizelor si geamurilor masinilor sau efectuarea de comisioane.
913 Personal casnic, spalatorese si asimilati
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Personalul casnic, spalatoresele si asimilatii acestora executa diferite lucrari la domiciliul clientilor, in hoteluri, cladiri administrative, spitale si alte institutii, precum si la bordul avioanelor, in trenuri, autocare, tramvaie si alte vehicule similare, in scopul mentinerii interioarelor si mobilierului in stare de curatenie sau realizeaza spalarea si calcarea rufelor.
914 Ingrijitori de cladiri, spalatori de vehicule, vitrine si geamuri
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Ingrijitori de cladiri, spalatorii de vehicule, vitrine si geamuri Intretin imobile de locuit, hoteluri, cladiri administrative, bisericile si alte cladiri, asigurand curatenia acestora; spala vehicule si geamurile imobilelor.
915 Personal de manipulare si supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici si asimilati
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Personalul de manipulare si supraveghere bagaje, mesagerii, portarii, paznicii si asimilatii acestora se ocupa cu livrarea coletelor, mesajelor si altor articole in institutii, intre institutii, la adrese particulare sau in alte locuri; transportarea bagajelor in hoteluri, gari sau aeroporturi; asigurarea pazei imobilelor sau proprietatilor particulare; incasarea banilor si citirea contoarelor pentru energie electrica, gaze sau apa.
916 Muncitori necalificati in servicii publice
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati, in servicii publice, se ocupa cu inlaturarea gunoaielor din fata imobilelor, din curti, de pe strazi si din alte locuri publice; maturarea strazilor, parcurilor si altor locuri publice; conservarea si inhumarea ramasitelor pamantesti.
921 Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati, in agricultura, silvicultura si pescuit realizeaza lucrari simple in agricultura, silvicultura si pescuit cum sunt: saparea, greblarea, incarcarea, descarcarea, stivuirea, fertilizarea, udarea si stropirea, culegerea fructelor, legumelor si altor plante; hranirea animalelor, curatarea grajdurilor si curtilor fermei; curatarea si popularea padurilor; curatarea apelor, recoltarea algelor marine, scoicilor s.a.; saparea gropilor, montarea capcanelor si executarea altor lucrari simple referitoare la vanatoare.
931 Muncitori necalificati in industria miniera, constructii si lucrari publice
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati, in industria miniera, constructii si lucrari publice realizeaza lucrari simple cum sunt: saparea, ridicarea, incarcarea, descarcarea si transportarea materialelor; curatarea minelor, carierelor si santierelor abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrisului pe santierele de lucrari publice, constructii baraje si cladiri.
932 Muncitori necalificati in industria prelucratoare
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati, in industria prelucratoare, realizeaza lucrari simple cum sunt: asamblarea manuala a pieselor, ridicarea, transportarea, incarcarea, descarcarea sau spalarea materiilor prime sau produselor in intreprinderi; ambalarea manuala a produselor.
933 Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Muncitorii necalificati si manipulantii de marfuri realizeaza lucrari simple cum sunt: conducerea de vehicule cu tractiune animala, biciclete s.a., pentru transportarea marfurilor si pasagerilor; incarcarea sau descarcarea marfurilor.
941 Ucenici
Nivelul de instruire: 1 (studii generale)
Introdusa prin Ordinele 149/2006 MMSSF si 308/2006 INS.

Cuvinte cheie